Δημήτρης Πλατής κατά Ελληνικού Δημοσίου, HDW και TKMS για τα υποβρύχια

Η αγωγή του Δημήτρη Πλατή κατά Ελληνικού Δημοσίου, HDW και TKMS για τα υποβρύχια

.
Αγωγή
του
Πλατή Δημήτρη
με
πληρεξούσιο δικηγόρο τον
Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Πλατεία Αγ. Θεοδώρων 2, Τ.Κ. 10561, με Α.Μ. 6082/2010 Δ.Σ.Α., Τηλ.: 210-32.34.296, FAX: 210-32.48.705.
.
ΚΑΤΑ 
.
1)      Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
1)      HDW που έχει συστήσει κοινοπραξία με την Ferrostaal AG, ενεργώντας ατομικά και ως πληρεξούσια της Ferrostaal AG, σύμφωνα με τις σελ. 3555 και 3556 του ν. 3885/2010, διεύθυνση Werftstrasse 112-114, 24143 ΚΙΕΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ και
2)      TKMS Thyssen Groupp Marine System, μητρική της HDW, διεύθυνση Hermann- Blohm –Strasse 3, 20457, Αμβούργο Γερμανία.
.
         Από τη συνέργεια των διατάξεων της παρ. 1 των αρ. 24 και 25 του Συντάγματος προκύπτει ότι τα δικαιώματα του πολίτη συνοδεύονται από εξουσιαστικές αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σ’ αυτές των υποχρεώσεων της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας περιορίζοντας τα αμάχητα τεκμήρια για το Δημόσιο στα αναφερόμενα από το Σύνταγμα, εδραίο έρεισμα ενώπιον των δικαστηρίων που επαληθεύεται και από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του αρ. 14Σ σε σχέση με το δεύτερο εδάφιο που προσωποποιεί δημοσιεύματα υβριστικού ή … δυσφημιστικού χαρακτήρα.
.
      Από την υπ’ αριθ. 2048300/6844-11/0016 ΥΑ της 19ης Ιουλίου 1990 (Β΄ 508) θεσπίζεται η έννομη σχέση μεταξύ του φορολογούμενου και του Δημοσίου για τα ποσά που αιτάται το Δημόσιο απ’ αυτόν ως προς τη νόμιμη χρήση και σκοπό αυτών των χρημάτων.
Από το αρ. 1 του ν. 2292/95 αναγνωρίζεται το ομόλογο δικαίωμα του πολίτη και η αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους να του παρέχει προστασία από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις των αρ. 49 και 50 της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών (Α΄ 141/1974).

Το 2000 και 2002 το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε δύο συμβάσεις αντίστοιχα και συγκεκριμένα την 012Β/2000 και την 021Β/2002 στην μεν πρώτη για την προμήθεια τριών νέων υποβρυχίων τύπου 214 με δικαίωμα προαίρεσης ενός ακόμη χωρίς να αναφέρεται στον ν 3885/2010 το αρχικό ύψος της σύμβασης, για τα τέσσερα νεότευκτα υποβρύχια ενώ στην δεύτερη σύμβαση με αριθμό 021Β/2002 προβλεπόταν ο εκσυγχρονισμός τριών μεταχειρισμένων υποβρυχίων τύπου 209 χωρίς πάλι όμως να αναφέρεται ούτε και σ’ αυτή την περίπτωση το αρχικό ύψος της σύμβασης.

            Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2011 όπως έγινε ευρέως γνωστή από τη Γερμανία τιμωρήθηκαν δύο στελέχη της Ferrostaal AG επειδή προέβησαν σε παράνομο χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων έτσι ώστε η HDW να κερδίσει το πρόγραμμα της κατασκευής των τεσσάρων νέων υποβρυχίων και τον εκσυγχρονισμό τριών μεταχειρισμένων. Προς τούτο ζητώ από το Δικαστήριο όπως με δικαστική συνδρομή ενσωματώσει αυτή την απόφαση στο φάκελο της αγωγής εάν το κρίνει απαραίτητο, επισυνάπτοντας προς τούτο το σχετικό πόρισμα (σχετ. 1) κοινοβουλευτικού κόμματος στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για την προμήθεια των γερμανικών υποβρυχίων σύμφωνα με το οποίο:
1)      δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Ferrostaal και της HDW όπως παραδέχονται προέβησαν σε χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων στην Ελλάδα για την ανάληψη των δύο συμβολαίων διότι εάν δεν το έκαναν αφενός μεν στη Γερμανία θα έπρεπε να θάψουν την ναυπήγηση υποβρυχίων, αφετέρου δε η παραγγελία από την Ελλάδα για λογαριασμό του εμπειροπόλεμου Πολεμικού Ναυτικού θα λειτουργούσε ως παγοθραυστικό για περαιτέρω συμβόλαια εξαιτίας του κύρους που θα προσέδιδε σ’ αυτούς μια τέτοια αγορά [(σελ. 4, 5) (σχετ. 1)]
2)      με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις για την υπογραφή του συμβολαίου θα υπήρχε υπερκέραση του πιο επικίνδυνου ανταγωνιστή τους που ήταν το αντίστοιχο γαλλικό υποβρύχιο [(σελ. 5, 6) (σχετ. 1)]

απαραίτητο στοιχείο για την προμήθεια των νέων υποβρυχίων θα έπρεπε να ήταν το σύστημα αναερόβιας πρόωσης που επιτρέπει στο υποβρύχιο να παραμείνει στο βυθό για

1)      μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να γίνεται αντιληπτό. Εκείνη την περίοδο, επιχειρησιακό ήταν μόνο το σουηδικό, ενώ το γαλλικό ενώ ήταν εγκατεστημένο στη σχεδίαση δεν είχε επιχειρησιακή εφαρμογή, το δε γερμανικό θα ήταν επιχειρησιακό από το 2003 με το τύπο 212 αφού το 214 ήταν ακόμη σε σχεδίαση και δεν υπήρχε πρωτότυπο [(σελ. 10, 11) (σχετ. 1)]
2)      ότι το γαλλικό υποβρύχιο κόστιζε περίπου 328.000.000 ευρώ, το σουηδικό 197.000.000 ευρώ, ενώ οι γερμανοί δεν είχαν κάνει προσφορά [(σελ. 12) (σχετ. 1)] με την επικουρική αναφορά του ΣΔΟΕ που επιβεβαιώνει την πρόταση – προσφορά των Σουηδών για άμεση εκχώρηση του στόλου των υποβρυχίων τους, αφού ήταν επιχειρησιακό το σύστημα της αναερόβιας πρόωσης, με μόνη την υποχρέωση επιστροφής των Υ/Β ανά 1 με την παράδοση κάθε καινούριου που θα κατασκεύαζαν για λογαριασμό του Π.Ν. [(σελ. 12) (σχετ. 1)]
3)      το ότι η μητρική της HDW (Thyssenkrupp) εξαγόρασε τα σουηδικά ναυπηγεία της Cockumsγια να αποκλειστεί, ως αναφέρεται, η επιλογή των φθηνότερων σουηδικών.
Στη σελ. 3572 του ν. 3885/2010 αναφέρεται ότι το Συνοδικό Βασικό Συμβατικό τίμημα της Σύμβασης 012Β/00 για τα τέσσερα υποβρύχια είναι 1.854.000.000 ευρώ ενώ  μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης της Εκτελεστικής Συμφωνίας (EDCA) όπως αναφέρεται στο ν. 3885/2010 (σελ. 3575) από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν γίνει πληρωμές ύψους 1.395.300.000 ευρώ. Πλέον τούτου αναφέρεται ότι οι πληρωμές του ποσού των 254.700.000 ευρώ που έχουν γίνει μέχρι την EDCA θα συμψηφιστούν εκ νέου στο υπόλοιπο για την πληρωμή του ποσού των 1.854.000.000 ευρώ με επιπλέον πληρωμές ύψους 204.000.000 ευρώ ως αναφέρεται στις σελ. 3576 έως 3578.

Στη σελ. 3687 του ν. 3885/2010 αναφέρεται ότι το Συνολικό Βασικό Συμβατικό Τίμημα της Σύμβασης 021Β/2002 ανέρχεται στο ποσό των 1.383.100.000 ευρώ ενώ επιπροσθέτως θα καταβληθούν επιπλέον 117.000.000 ευρώ ως αναφέρεται στη σελ. 3691, σύνολο 1.500.100.000 ευρώ.

            Στη σελ. 3693 αναφέρεται ότι μέχρι την EDCA έναντι του ποσού των 1.383.100.000 ευρώ έχει καταβληθεί το ποσό των 637.800.000 ευρώ. Οι πληρωμές μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 1.500.100.000 ευρώ εκτυλίσσονται στις σελ. 3694 έως 3700 και είναι κατά 254.700.000 ευρώ πλεονάζουσες όσο δηλαδή και το ποσό που υποτίθεται ότι συμψηφίζεται στη σύμβαση 012Β/00.
            Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Ελληνικό Δημόσιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την πρόσκτηση και η HDW (που ενεργεί ατομικά και ως πληρεξούσια της Ferrostaal) να καταβάλει το ποσό των 662.700.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
            α) των 254.700.000 ευρώ πλέον του ποσού των 153.300.000 ευρώ σύνολο 408.000.000 ευρώ για τη σύμβαση 012Β/00, διότι αφού το ποσό που συμψηφίζεται είναι 254.700.000 ευρώ και το επιπλέον ποσό πληρωμής είναι 204.000.000 ευρώ τότε η διαφορά προς καταβολή είναι 50.700.000 ευρώ και έτσι 204.000.000 – 50.700.000 = 153.300.000 ευρώ καθόσον σ’ αυτή την περίπτωση εφόσον πρόκειται περί συμψηφισμού τότε το ποσό από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα μειώνεται  ως προς τα 254.700.000 ευρώ και αυξάνεται εκ νέου και επομένως καταβάλλεται μόνο η διαφορά, με επιστροφή, αφού αναγνωρίστηκε από κοινού, το ποσό του συμψηφισμού
            β) του ποσού των 254.700.000 ευρώ από τη σύμβαση 021Β/02 αφού αντιστοιχεί σε πληρωμές που ξεπερνούν το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.500.100.000 ευρώ, σύνολο 408.000.000 + 254.700.000 = 662.700.000 ευρώ πλέον των τόκων   με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις ημερομηνίες στις οποίες καταβλήθηκε πρώτα το ανωτέρω ποσό των 254.700.000 ευρώ από τις συνολικές προκαταβολές των 1.395.300.000 ευρώ (σελ. 3575) και 637.800.000 ευρώ (σελ. 3693), σύνολο 2.033.100.000 ευρώ, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
            Προς τούτο ζητώ 500 ευρώ από σήμερα για κάθε ημέρα που παρέρχεται μέχρι το Δημόσιο να μου χορηγήσει τις ημερομηνίες και τις συνολικές πληρωμές του ποσού των 2.033.000.000 ευρώ των δύο συμβάσεων μέχρι την EDCA.
            Ως ήδη αναφέρθηκε οι συμβάσεις 012Β/2000 και 021Β/2002 ήταν προϊόν χρηματισμού κρατικών αξιωματούχων και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα αρ. 49 και 50 της Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των Συνθηκών του 1968 που κυρώθηκε με το ΝΔ 402/74 (ΦΕΚ 141Α), το κράτος αποδεσμεύεται από την κάθε συναφθείσα σύμβαση για την οποία υπήρξε χρηματισμός κρατικών αξιωματούχων με απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη, αποκατάσταση ζημιών σύμφωνα και με το ΠΔ 284/89.
            Το φθηνότερο υποβρύχιο ως αναφέρεται (σχετ. 1) ήταν το ήδη επιχειρησιακό σουηδικό τηςCockums και συγκεκριμένα κόστιζε 197.000.000 ευρώ και για τη διαπίστωση των ζημιών αρκεί αφενός μεν η απόδειξη περί χρηματισμού που είναι δεδομένη, αφετέρου η σύγκριση με το φθηνότερο υποβρύχιο.
            Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Ελληνικό Δημόσιο να προβεί σ’ όλες τις ενέργειες για την πρόσκτηση και η HDW στην πληρωμή του ποσού των 1.858.100.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
          α) 1.066.000.000 ευρώ ως το ποσό που προκύπτει της αφαίρεσης από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.854.000.000 ευρώ της σύμβασης 012Β/2000 του ποσού των 788.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε τέσσερα σουηδικά Υ/Β αφού 197.000.000 Χ 4 = 788.000.000 ευρώ με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καταβλήθηκε το ποσό των 74.600.000 ευρώ (1.395.300.000 – 1.066.000.000 – 254.700.000 = 74.600.000) μετά το πρώτο ποσό των 254.700.000 ευρώ
            β) 792.100.000 ευρώ ως το ποσό που προκύπτει της αφαίρεσης από το συνολικό βασικό συμβατικό τίμημα των 1.383.100.000 ευρώ της σύμβασης 021Β/2002 του ποσού των 591.000.000 ευρώ, αφού 197.000.000 Χ 3 = 591.000.000 ευρώ, με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας για τους ιδιώτες από τις αντίστοιχες ημερομηνίες που καταβλήθηκε το ποσό των 46.800.000  ευρώ μετά την καταβολή του ποσού των 591.000.000 ευρώ αφού 637.800.000 – 591.000.000 = 46.800.000 ευρώ, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
            Ζητώ το ποσό των 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο εκ των δύο πρώτων, σύνολο 1.000 ευρώ, μέχρι το Δημόσιο να προβεί σ’ όλες τις ενέργειες και η HDW να καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στις ποινικές ρήτρες για κάθε σύμβαση εξαιτίας του χρηματισμού κρατικών αξιωματούχων, με αποτέλεσμα την μη παράδοση των υποβρυχίων από τις δύο συμβάσεις και της ανανέωσής τους για το ποσό των 135.903.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
             α) το ποσό των 120.579.000 ευρώ για τη σύμβαση 012Β/00 που είναι το ποσό του 11% (σελ. 3639) επί του αθροίσματος των τιμών για τα υποβρύχια 2, 3, 4 στη σελ. 3572 και 3573
            β) το ποσό των 15.324.000 ευρώ για τη σύμβαση 021Β/2002 το οποίο είναι το 4% (σελ. 3746) επί της τιμής του υποβρυχίου 1 στη σελ. 3688, δε για το ποσό που η HDW αναφέρει ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική της βιωσιμότητα να το κεφαλαιοποιήσει στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW και η Ferrostaal.
            Ζητώ 500 ευρώ από σήμερα για κάθε μέρα που παρέρχεται από τον κάθε εναγόμενο σύνολο 1.500 ευρώ μέχρι το Δημόσιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες, για την πρόσκτηση και η HDW στην πληρωμή των προστίμων του ποσού των 1.047.750.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 100% στο ποσό 2.095.500.000 ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό που συνίσταται στην επιβολή του 30% επί του συνολικού βασικού τιμήματος των δύο συμβάσεων (1.854.000.000 + 1.383.100.000 + 254.700.000 = 3.491.800.000 :  100 = 3.491.800 Χ 30 = 1.047.750.000) πλέον του ποσού μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου από την επιβολή του ποσοστού του 15% στο έτος με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα αθροιστικά των δύο εταιριών HDW και Ferrostaal για τρεις περιόδους, εξαιτίας τριών παραβάσεων και συγκεκριμένα:
            α) για την περίοδο 2000 έως 2008 που είναι η περίοδος της πρώτης σύμβασης με τις παράνομες πληρωμές
            β) το έτος 2009 που κατήγγειλε τις δύο συμβάσεις η HDW καταχρηστικά ένεκα των παράνομων πληρωμών για επίτευξη μεγαλύτερου οφέλους
            γ) για την περίοδο από το 2010 έως σήμερα με την ψήφιση του ν. 3885/2010 με την τροποποίηση εκ νέου της σύμβασης προς όφελος της HDW και τις επιπλέον πληρωμές ως πλεονάζουσες του ποσού των 254.700.000 ευρώ καθόσον η συγκεκριμένη επιχείρηση HDW από κοινού με τη Ferrostaal διαπράττει κατά σύστημα τέτοιες παραβάσεις επί σειρά ετών των κανόνων ανταγωνισμού κατέχοντας σχετικό ρόλο, όπως αποδείχθηκε από τα στελέχη τους πλέον του ποσού μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου από την επιβολή του ποσοστού του 15% στο έτος με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα για τις ανωτέρω τρεις περιόδους επί των αντίστοιχων ετών της εταιρίας Thyssen Groupp Marine System που είναι μητρική της HDW σε σχέση με το ποσό που αντιστοιχεί ως πρόστιμο για την HDW για τις τρεις ανωτέρω περιόδους, καθόσον η Thyssen Groupp Marine System είναι μητρική της HDW, δε για τα ποσά που η HDW – Ferrostaal και η Thyssen Groupp Marine System αναφέρουν ως οφειλή επικινδυνότητας για την οικονομική τους βιωσιμότητα να τα κεφαλαιοποιήσουν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με έκδοση αντίστοιχου αριθμού μετοχών για τις οποίες δεν θα υφίσταντο επιβάρυνση το μέρισμα από καταβολή προστίμων και άλλων ποσών για παράνομες – πλεονάζουσες πληρωμές, ζημίες και άλλα διαφυγόντα κέρδη και ποινικές ρήτρες προς τρίτους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί η HDW – Ferrostaal και η Thyssen Groupp Marine System.
            Ζητώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 1.000.000 ευρώ από το Δημόσιο και 1.000.000 ευρώ από την HDW.
Ζητώ
            α) Να γίνει δεκτή η αγωγή μου και τα όσα ζητώ σε αυτήν.
            β) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 500 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από τη εταιρία Thyssen Groupp Marine System.
γ) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από την εταιρία HDW.
            δ) Να μου επιδικαστεί το ποσό των 2.500 ευρώ για κάθε μέρα που παρέρχεται από σήμερα από το Ελληνικό Δημόσιο.
            ε) Να μου επιδικαστεί αποζημίωση για ηθική βλάβη το ποσό των 2.000.000 ευρώ από τηνHDW  και το Ελληνικό Δημόσιο έκαστο το εναγόμενο από 1.000.000 ευρώ.
Προς επίρρωση των ισχυρισμών μου επικαλούμαι τα ακόλουθα στοιχεία και έγγραφα:
ΣΧΕΤ. 1: Πόρισμα του ΚΚΕ στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την προμήθεια γερμανικών υποβρυχίων.
                                                                                             Αθήνα
                                                                                 Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012
        Ο ενάγων                                                      Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
*Η συζήτηση της αγωγής προσδιορίστηκε το Δεκέμβριο του 2014. 
.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ

Το ποσό των 254.700.000 ευρώ στο άθροισμα των αριθμών του δίνει αποτέλεσμα 18 (2+5+4+7=18). Ομοίως τα ποσά των 204.000.000 ευρώ και 153.300.000 ευρώ δίνουν άθροισμα στους αριθμούς τους το 18 (2+4+1+5+3+3=18). Το σύστημα αναερόβιας πρόωσης είναι της SIEMENS. Ο συμβιβασμός του Ελληνικού Δημοσίου με τη SIEMENS έγινε με νόμτην άνοιξη του 2012 για τα ποσά των 80.000.000 ευρώ, 90.000.000 ευρώ και 100.000.000 ευρώ που έχουν άθροισμα στους αριθμούς τους το 18 (8+9+1=18) έτσι ώστε οι όποιοι εμπλεκόμενοι με τις πλεονάζουσες πληρωμές και τις μίζες να ενημερώνονται για τις όποιες εξελίξεις, αφού δεν είναι τυχαία η επιλογή του αριθμού 18 (6+6+6=18) ως υποκατάστατου κωδικού του αριθμού 666.

Δείτε σχετικά :

1. KATΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ -ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ 

Ο αντιστράτηγος Ε.Α. και συγγραφέας Γεώργιος Αϋφαντής, κατέθεσε καταγγελία στον Αρειο Πάγο, με κύριο αίτημα να ανασταλεί η λειτουργία των κομμάτων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ βάσει του Συντάγματος, διότι δωροδοκήθηκαν για την υπόθεση Siemens, σύμφωνα με απόφαση γερμανικού δικαστηρίου, η οποία κατεδίκασε τον Χριστοφοράκο και η οποία είναι ήδη αμετάκλητη. Συνεπώς, όλες οι συμβάσεις που υπέγραψαν τα κόμματα αυτά είναι παράνομες.

[Εμπεριέχει το πλήρες κείμενο της απόφασης του γερμανικού δικαστηρίου ]

2. Anonymous – #OpGreece – Ferrostaal – Secret documents

3. Δωροδοκίες από Γερμανούς κατασκευαστές όπλων – Aπόρρητα έγγραφα

2 comments on “Δημήτρης Πλατής κατά Ελληνικού Δημοσίου, HDW και TKMS για τα υποβρύχια

 1. Pingback: Μην πυροβολείτε την ελληνική βιομηχανία ! Έργο μαμούθ στην Siemens | JusticeForGreece

 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 13/08/2009 06:48

  «Διοχετεύσατε χρήματα σε ΠαΣοΚ και ΝΔ»

  ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:

  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

  Διαταγή επιβολής ποινής Η Εισαγγελία σάς καταλογίζει τα κατωτέρω πραγματικά περιστατικά:

  Από το 1996 διευθύνατε τη Siemens ΑΕ Εlectrotechnical Ρrojects and Ρroducts Αthens, τη θυγατρική της Siemens ΑG στην Ελλάδα.

  Η Siemens ΑG, με κεντρική έδρα το Μόναχο, περιλαμβάνεται στις παγκοσμίως μεγαλύτερες και πλούσιας παράδοσης εταιρείες στην ηλεκτροτεχνική και ηλεκτρονική, με ηγετική θέση στην αγορά σε όλα τα αντικείμενά της και ανήκει σήμερα με περίπου 800.000 μετόχους από περισσότερα από 100 κράτη στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες. Οόμιλος εκπροσωπείται σε περισσότερες από 190 χώρες και παράγει παγκοσμίως σε 290 τόπους. Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα, η Siemens ΑG διατηρεί θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δρουν ως αυτόνομες περιφερειακές επιχειρήσεις. Οι ως άνω εταιρείες έχουν καθετοποιημένη δομή, το οποίο σημαίνει ότι προσφέρουν το πλήρες φάσμα των προϊόντων της Siemens ΑG.

  Στη χρονική περίοδο κατά την οποία ήσαστε διευθύνων της θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε το ΕΒΙΤ της θυγατρικής εταιρείας που κατά μέσο όρο ανερχόταν σε 10%.

  Ιστορικό Στην Ελλάδα η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων λειτουργούσε στο παρελθόν κατά τέτοιον τρόπο ώστε ένα σημαντικό μέρος της αποτελούσαν οι πληρωμές από επιχειρήσεις. Από τότε ως και την εισαγωγή της ποινικοποίησης τέτοιου είδους πληρωμών ήταν σύνηθες στην Ελλάδα να δίνονται για την «καλλιέργεια του πολιτικού τοπίου» χρήματα στα πολιτικά κόμματα.

  Λόγω της κακής δημοσιότητας της Siemens ΑG στην Ελλάδα, τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, από τον τότε και εν τω μεταξύ θανόντα πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των τμημάτων ιδιωτικού δικτύου και δημοσίου δικτύου, αποφασίστηκε ότι η Siemens έπρεπε ομοίως να εκτελεί πληρωμές για να εξασφαλίσει μια πιο δυνατή δικτύωση της εταιρείας με τους έλληνες πολιτικούς, ανάλογη με τις άλλες μεγάλες ελληνικές εταιρείες.

  Για τον υπολογισμό του ύψους των «κομματικών πληρωμών» και για την εξασφάλιση μιας βάσης υπολογισμού επιλέχθηκε για υπολογιστικούς σκοπούς ως παράδειγμα μια τρέχουσα σύμβαση από ένα τρέχον project. Ως ύψος των «κομματικών πληρωμών» καθορίστηκε το 2% του τζίρου αυτής της σύμβασης (σε εναρμόνιση με την κεντρική επιλογή της εταιρείας). Οσον αφορά τη με αυτόν τον τρόπο επιλεγείσα σύμβαση, επρόκειτο για μια σύμβαση με τον ΟΤΕ.

  Αυτή η σύμβαση και ειδικότερα το κόνσεπτ του 2% δεν σχετιζόταν με πληρωμές σε συνεργάτες του ΟΤΕ, όπως έγινε σε όλους σαφές. Η σύμβαση αφ΄ ενός έπρεπε να αποτελεί βάση υπολογισμού για τις πληρωμές στα κόμματα και αφ΄ ετέρου να διασφαλίζει τη μυστικότητά τους. Ο λόγος για την κρυφή ροή των πληρωμών ήταν ότι για την ελληνική θυγατρική εταιρεία θα ήταν δυσάρεστο αν αποκαλυπτόταν ότι η Siemens ΑG παρείχε χρήματα στα πολιτικά κόμματα.

  Σε αυτή τη βάση πραγματοποιήθηκαν ήδη κατά το παραγεγραμμένο χρονικό διάστημα εμβάσματα με αυτό το 2% ετησίως από το Τμήμα, τελευταία από τον τελεσίδικα καταδικασθέντα Σίκατσεκ ή από συναδέλφους του, όπως ο επίσης τελεσίδικα καταδικασθείς Κeil von Jagemann, σε έναν λογαριασμό της εταιρείας Ρ. Βlue Corporation προς την ΑΒ Αmro Βank στο Μονακό, εν μέρει ύστερα από δική σας απαίτηση, εν μέρει ύστερα από υπολογισμό του Κεντρικού στο Μόναχο. Εσείς διοχετεύσατε τα προαναφερθέντα χρήματα (2%) στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠαΣοΚ).

  Το project C4Ι Το καλοκαίρι του 2004 έλαβαν χώρα στην Αθήνα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων επεξεργάστηκε η ελληνική θυγατρική εταιρεία εκτός των άλλων έργων στην Ελλάδα το έργο C4Ι («Command, Control, Communication, Computers and Ιnteligence»). Γι΄ αυτό το έργο την άνοιξη του 2003 συνήφθη η σύμβαση μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Science Αpplications Ιnternational Corporation (SΑΙC) ως κύριου ανάδοχου και του ελληνικού κράτους, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό. Το ύψος της σύμβασης ανερχόταν σε 255 εκατομμύρια ευρώ.

  Η Siemens ήταν υπεργολάβος της SΑΙC, ενώ περαιτέρω υπεργολάβοι ήταν οι αμερικανικές εταιρείες ΙΒΜ και Μotorola, καθώς επίσης και άλλες ελληνικές εταιρείες. Η SΑΙC συνεργαζόταν με την Επιτροπή Διοργάνωσης για να εξασφαλίσει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 θα υποστηρίζονταν από τη λεγόμενη C4Ι-υποδομή. Τα ανάλογα συστήματα εγκαταστάθηκαν σε όλους τους τόπους διεξαγωγής των Αγώνων.

  Η Siemens ήταν υπεύθυνη για την προμήθεια και την έναρξη λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων C4Ι, ανάμεσά τους κεντρικά και περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων, το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας και βιντεοπαρακολούθησης των δρόμων και τόπων διοργάνωσης, το σύστημα ελέγχου εισόδου, τα δίκτυα επικοινωνίας, τον ΤΕΤRΑ-ασύρματο (ΤΕΤRΑ-Funk), το ολυμπιακό ασύρματο δίκτυο δέσμης ασφαλείας (Sieherheitsbuendelfunknetz) με 22.000 χρήστες, το αυτόματο σύστημα οχημάτων και την εγκατάσταση ενός Τηλεφωνικού Κέντρου Εισιτηρίων- ένα σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας, το οποίο ήταν σε θέση όλο το εικοσιτετράωρο να δέχεται τηλεφωνήματα σε διαφορετικές γλώσσες από όλο τον κόσμο. Το μερίδιο της Siemens στο έργο ανερχόταν σε 185 εκατ. ευρώ με τη δυνατότητα μεταγενέστερων επεκτάσεων.

  Λόγω της καθυστερημένης απόφασης για την ανάθεση του έργου από την πλευρά της ελληνικής διοίκησης και της μεγάλης πολυπλοκότητας του έργου υπήρχε μια τεράστια χρονική και λογιστική πίεση διότι όλοι οι συμμετέχοντες, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι, οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπεργολάβοι του κρατικού τομέα, έπρεπε να είναι συγχρόνως έτοιμοι όπως και τα αναγκαία κτίρια.

  Επιπλέον, επρόκειτο για το πρώτιστο έργο στην Ευρώπη για την επικεφαλής του κονσόρτσιουμ εταιρεία SΑΙC. Υπήρχαν χρονικές καθυστερήσεις και για τα κτίρια που έπρεπε να περατωθούν από την κρατική πλευρά και για την ενσωμάτωση των επιμέρους συστατικών του συστήματος. Δεν είχε επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση όλων των συστατικών. Το έργο έπρεπε να το παραλάβουν διάφορες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες ανήκαν σε διάφορα υπουργεία, για παράδειγμα υποδιευθύνσεις του υπουργείου Αμυνας, του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Συγκοινωνιών και του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και μη κρατικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

  Ανάλογα περίπλοκα έργα σε σχέση με ή γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν επίσης στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Σχεδόν όλα είχαν τα ίδια προβλήματα ολοκλήρωσης. Σε πολλά επίσης επετεύχθη μόνο μια προσωρινή παραλαβή ή μερική παραλαβή. Για να εξασφαλισθεί η επιτυχής εκτέλεση του έργου έπρεπε εξάλλου να παραληφθούν έγκαιρα.

  Συλλάβατε πλέον το σχέδιο να επιταχύνετε τις παραλαβές των επιμέρους τμημάτων του έργου C4Ι με το να επηρεάσετε τους αρμόδιους για την παραλαβή υπαλλήλους, οι οποίοι δεν σας ήταν μεν κατ΄ όνομα γνωστοί αλλά ξέρατε ότι, σύμφωνα με την επικρατούσα στην Ελλάδα δικτύωση των πολιτικών κομμάτων, ανήκαν σε ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της Ελλάδας.

  Αυτοί οι υπάλληλοι έπρεπε, σύμφωνα με τον στόχο σας, να ασκήσουν την κρίση τους για την απόφαση παραλαβής κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε περιπτώσεις αμφιβολίας, ενδεχομένως και αντίθετα προς το καθήκον τους, να αποφασίσουν υπέρ της εταιρείας Siemens.

  Επειδή οι διαδρομές των αποφάσεων για εσάς, ως ιστάμενο εκτός, δεν ήσαν σαφείς, ήσαν όμως οικείες στον μηχανισμό των ελληνικών κομμάτων, χρειαζόσασταν την υποστήριξη των μελών των κομμάτων ώστε να μπορέσετε να καταλήξετε μαζί τους στην τακτική που θα ακολουθήσετε. Συμφωνήσατε λοιπόν στις διάφορες συζητήσεις, το αργότερο κατά τα τέλη του 2003, με τους ταμίες των μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα, τον Κώστα Γείτονα του ΠαΣοΚ, τέως Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος μέσω του κόμματος, όπως και πριν, είχε επιρροή επί των υφισταμένων υπηρεσιών, και με τον Γιάννη Βαρθολομαίο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα παρείχατε στα εκπροσωπούμενα κόμματα χρήματα ύψους συνολικά τουλάχιστον διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ.

  Τα χρήματα θα έπρεπε να φθάσουν ισότιμα στα ταμεία των κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ και από εκεί ενδεχομένως να μοιρασθούν περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτόν οι δύο ταμίες, όπως από κοινού είχατε συμφωνήσει, θα ασκούσαν ο καθένας επί των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι ανήκαν στο δικό τους κόμμα την απαιτούμενη επιρροή, ώστε να παρακινήσουν τους υπαλλήλους αυτούς, να χρησιμοποιούν την κρίση τους περί της απόφασης παραλαβής κατά τέτοιον τρόπο ώστε σε περιπτώσεις αμφιβολίας να αποφασίζουν υπέρ της εταιρείας Siemens, ενδεχομένως και ενάντια στο καθήκον τους.

  Σύμφωνα με τον από κοινού με τον κ. Γείτονα και τον Βαρθολομαίο τεθέντα σκοπό σας, αυτό επετεύχθη στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε και ο κ. Γείτονας και ο Βαρθολομαίος άσκησαν σύμφωνα με την συμφωνηθείσα τακτική επί των αποφασιζόντων δημοσίων υπαλλήλων την αναλογούσα στο κάθε κόμμα ▅ Την 05.08.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Τamarind, ▅ την 06.08.2004 ένα ποσόν επιρροή. Οι αποφασίζοντες δημόσιοι υπάλληλοι το πήραν τουλάχιστον απόφαση ότι ως αντάλλαγμα για την ευμενή και ενδεχομένως αντίθετη στο καθήκον τους ενέργεια κάθε φορά θα εφοδίαζαν οικονομικά το κόμμα του οποίου ήσαν μέλη.

  Τον Φεβρουάριο του 2004 έλαβε χώρα στην Αθήνα μια συνέντευξη Τύπου. Στη συνέντευξη αυτή το έργο C4Ι αποτελούσε σημαντικό θέμα λόγω των υψηλών χρηματικών ποσών (άρα και των εκκρεμουσών απαιτήσεων). Ερωτηθήκατε από τον άλλοτε διωκόμενο Κutschenreuter, εκείνη την περίοδο Οικονομικό Διευθυντή (CFΟ) του ΙCΝ, τι θα μπορούσε να κάνει κανείς ώστε να εξασφαλίσει την έγκαιρη λήξη του έργου και την παραλαβή του. Του ανακοινώσατε ότι το υφιστάμενο κόνσεπτ του 2%, δηλαδή η παροχή πληρωμών σε κόμματα ώστε αυτά να διατάσσουν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά την παραλαβή των έργων να ασκούν την κρίση τους υπέρ της Siemens, είναι επαρκής για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Αυτό εγκρίθηκε από τον Κutschenreuter.

  Για την εκτέλεση των πληρωμών στα δύο κόμματα χρησιμοποιήσατε την εταιρεία FΑΙRWΑΥS LΤD του κ. Λέτσα, του οποίου η οικογένεια είχε στενές σχέσεις με τη Siemens. Ο τελεσιδίκως καταδικασθείς Σίκατσεκ έστειλε από τα στη διάθεσή του υφιστάμενα «μαύρα ταμεία» τα ακόλουθα εμβάσματα στον ελβετικό λογαριασμό της FΑΙRWΑΥS LΤD:

  250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 02.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind, ▅ την 02.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 07.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από την Εlectronic Τechnology, ▅ την 16.09.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind, ▅ και την 07.10.2004 ένα ποσόν 250.000 ευρώ- από τη Weavind. Από τα χρήματα αυτά τουλάχιστον 200.000 ευρώ προωθήθηκαν σε σας, σε κάποιο μη εξακριβωμένο χρονικό σημείο μετά τα εμβάσματα αυτά.

  Σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα με τους ταμίες των δύο μεγάλων ελληνικών κομμάτων τακτική παραδώσατε σε χρονικό σημείο μη επαρκώς εξακριβωμένο μέχρι το έτος 2005/2006 τα χρήματα στον Βαρθολομαίο, τον επικεφαλής οικονομικού της Νέας Δημοκρατίας και τον κ. Κώστα Γείτονα του ΠαΣοΚ.

  Ως σήμερα δεν έχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου C4Ι. Συνεπώς κατηγορείστε ότι με δύο ενέργειές σας επιχειρήσατε να επηρεάσετε δημόσιους λειτουργούς άλλου κράτουςμέλους της ΕΕ ώστε μελλοντικά αυτοί να ενεργήσουν ευνοϊκά για εσάς μέσω τρίτων προσώπων τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν.

  Καταδικάζεστε για δύο περιπτώσεις δωροδοκίας δημόσιων λειτουργών άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά συναυτουργία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. 1 αρ.

  2α Νόμος για το Πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ΕuΒestG) σε συνδυασμό με τις παρ. 334 παρ. 1 εδ. 1, παρ. 3 Αρ. 2, παρ. 53, παρ. 25 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα.

  Κατόπιν αιτήσεως της Εισαγγελίας σάς επιβάλλεται μια συνολική στερητική της ελευθερίας ποινή ενός έτους.

  Οι επί μέρους ποινές ανέρχονται η καθεμία σε εννέα μήνες. Η εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής αναστέλλεται. Θα συσχετισθεί η συνημμένη απόφαση αναστολής.

  Αντί της μη εισπράξιμης χρηματικής ποινής επιβάλλεται ποινή στερητική της ελευθερίας. Το ημερήσιο κόστος αντιστοιχεί σε μία ημέρα ποινής στερητικής της ελευθερίας. Εσείς αναλαμβάνετε τα έξοδα της διαδικασίας και των απαραίτητων δαπανών.

  Αυτή η διαταγή ποινής θα γίνει τελεσίδικη και εκτελεστή εάν εσείς δεν ασκήσετε ανακοπή, εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση στο Ειρηνοδικείο Μονάχου εγγράφως ή στο πρωτόκολλο της γραμματείας.

  Η έγγραφη δήλωση πρέπει να γίνει στη γερμανική γλώσσα.

  Υπόμνηση υποβολής ενδίκων μέσων Η λίστα με τα εμβάσματα στον ελβετικό λογαριασμό της FΑΙRWΑΥS LΤD μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2004 Η λίστα με τα εμβάσματα στον ελβετικό λογαριασμό της FΑΙRWΑΥS LΤD μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2004 Κατά της συνημμένης διαταγής επιβολής ποινής μπορείτε να ασκήσετε ανακοπή εντός δύο εβδομάδων από την επίδοση. Η ανακοπή μπορεί να περιοριστεί σε μεμονωμένα θέματα προσφυγής. Στην περίπτωση της εμπρόθεσμης ανακοπής λαμβάνει χώρα η κύρια δίκη, εάν η Εισαγγελία δεν παύσει την ποινική δίωξη ή εσείς αποσύρετε την ανακοπή.

  Κατά της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα και τις απαραίτητες δαπάνες μπορείτε, όταν η αξία του αντικειμένου της προσφυγής ξεπερνά τα 200 ευρώ, να καταθέσετε στο Ειρηνοδικείο Μονάχου εντός μιας εβδομάδας από την επίδοση του εντάλματος επιβολής ποινής, άμεση προσφυγή. Η ανακοπή και η προσφυγή μπορούν να υποβληθούν εγγράφως ή στο πρωτόκολλο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου. Η έγγραφη δήλωση πρέπει να γίνει στη γερμανική γλώσσα. Για τις γραπτές δηλώσεις δεν αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας η εμπρόθεσμη παράδοση στο Ταχυδρομείο. Πολύ περισσότερο, η προθεσμία τηρείται μόνο όταν η δήλωση εισαχθεί πριν από τη λήξη της προθεσμίας στο Δικαστήριο.

  Σημαντική παρατήρηση Μετά την τελεσιδικία της διαταγής επιβολής ποινής θα λάβετε μια αίτηση πληρωμής για τα δικαστικά έξοδα με ένα προσυμπληρωμένο έντυπο εμβάσματος/ έντυπο αποδεικτικού πληρωμής, εάν δεν έχετε ήδη καταβάλει έξοδα εξασφάλισης (in Ηoehe Κosten Stcherheit).

  Παρακαλώ πληρώστε μετά τη λήψη του αιτήματος πληρωμής και χρησιμοποιήστε απαραιτήτως το προσυμπληρωμένο έντυπο εμβάσματος/ έντυπο αποδεικτικού πληρωμής.

  http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=283231

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.