Αγαμέμνων Τάτσης κατά παντός υπευθύνου για προδοσία της χώρας

( δημόσιες αποκαλύψεις Πάγκαλου για δραστηριότητες της Ε.Υ.Π )

30/10/2013

facebook.com/photo.php?fbid=10151944627444494&set=a.10150094598089494.281862.786399493&type=1&theater

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.