Αναφορά Σακοράφα για εκποίηση μετοχών της Ελληνικό Α.Ε αντί ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος

Αίτηση – αναφορά της Σοφίας Σακοράφα προς την Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

 ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Βουλευτής Β΄ Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΝΑΦΟΡΑ

Της Σοφίας Σακοράφα

Βουλευτή Β’ Αθηνών

Δ/νση γραφείου:

Τζωρτζ 30-32

Αθήνα 106 82

Τηλ.: 210 3814451

6973302953

ΘΕΜΑ: Επικείμενη εκποίηση

Μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

αντί ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος

Αθήνα 24 Μαρτίου 2014

 

Προς την κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

Αξιότιμη κυρία Φάκου,

Παρακαλώ να δώσετε εντολή προκειμένου να διερευνηθεί άμεσα η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την υποβολή μιας και μόνης προσφοράς από την Lamda Development και μάλιστα αντί πολύ χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου, το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.

Όπως προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΤΑΙΠΕΔ στις 27.2.2014, μόνο η εταιρεία Lamda Development υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.

Στις 19.3.2014, μετά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της Lamda Developoment, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους εκπροσώπους της εταιρείας, να υποβάλουν νέα βελτιωμένη προσφορά μέχρι τις 26.3.2014 καθώς ο ανεξάρτητος αποτιμητής του ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει εκτιμήσει την αξία των μετοχών υψηλότερα από την τιμή που προσέφερε η Lamda (σχεδόν 700,000,000, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα).

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαδικασία της βελτιωμένης προσφοράς ακολουθείται με μοναδικό τρόπο από το ΤΑΙΠΕΔ, ως αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν προβλέπεται στις συνήθεις διαγωνιστικές διαδικασίες ιδίως μάλιστα με έναν και μόνο διαγωνιζόμενο, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι σκοπός της Ελληνικό Α.Ε είναι η διαχείριση της έκτασης του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού καθώς και της παραλιακής ζώνης της περιοχής του Αγ. Κοσμά, η οποία είναι εξέχουσας σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου όσο και για το δημόσιο συμφέρον που σχετίζεται με την οικονομική του αξιοποίηση προς όφελος της χώρας και ιδιαίτερα στη συμβολή για την απομείωση του του δημοσίου χρέους. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιμη η τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας που τηρείται για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε με στόχο την πραγματική οικονομική αξία της έκτασης.

Ειδικότερα:

1.Στις 8.12.2011, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (εφεξής ΤΑΙΠΕΔ), το μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ανήκει και ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο, εξέδωσε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών και/ή ανάληψης νέων μετοχών στο κεφάλαιο της Ελληνικό Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 187/6.9.2011 που εκδόθηκε από τη διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ 2061B/16.9.2011), το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικό Α.Ε. µεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και ορίστηκε ότι η διοίκηση και διαχείριση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτό θα ασκείται από το Ελληνικό Δηµόσιο για λογαριασµό του ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 7 του Νόµου 3986/2011. 1.10. Ωστόσο, οι Δήμοι Αργυρούπολης-Ελληνικού και Αλίμου έχουν προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη νομιμότητα της απόφασης της μεταβίβασης του μετοχικού κεφαλαίου, η υπόθεση έχει εκδικαστεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.

2.Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό Νόµο της Ελληνικό Α.Ε (άρθρο 42, παράγραφος 3α), ο εταιρικός σκοπός της είναι η διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης του πρώην διεθνούς αεροδροµίου της Αθήνας στο Ελληνικό, η οποία περιλαµβάνει διάφορα οικόπεδα µε συνολική έκταση περίπου πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (5.250.000 τ.µ.) (το πρώην «Αεροδρόµιο») και επιπρόσθετα ακίνητα που περιλαμβάνουν την παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά συµπεριλαµβανοµένων των αθλητικών εγκαταστάσεών και της µαρίνας, η συνολική έκταση των οποίων είναι περίπου 956.000 τ.µ., και περιλαµβάνει ακτογραµµή έκτασης περίπου 3,5 χιλιοµέτρων. Συνεπώς, το Ακίνητο, που περιγράφεται λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 4 και στο Παράρτηµα Β της Πρόσκλησης, έχει συνολική έκταση περίπου 6.200.000 τ.µ.

3. Περαιτέρω, όπως αναφέρει στο κείμενο της ως άνω Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των μετοχών, «η έκταση και η θέση του Ακινήτου προσφέρουν µοναδικές δυνατότητες αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης για τη δηµιουργία µιας περιοχής-οροσήµου µικτών χρήσεων µε εθνική σηµασία και διεθνή προβολή, και ενός µητροπολιτικού πόλου διεθνούς ακτινοβολίας ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού και ως επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ακίνητο θα παραµείνει ενσωµατωµένο στο υφιστάµενο αστικό σύµπλεγµα υποδοµών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Το φερόμενο ως όραµα του ΤΑΙΠΕΔ είναι να δοθεί νέα πνοή σε αυτό το σηµαντικής έκτασης ακίνητο, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η Αθήνα ως πόλη προορισµού και, συγχρόνως, να προσφέρει στους κατοίκους/ επισκέπτες της µία νέα ποικιλία εµπειριών και να τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα.

Οι βασικοί στόχοι που φέρεται επίσης να επιθυµεί να επιτύχει το ΤΑΙΠΕΔ µέσω της πώλησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε που τους ονομάζει ως «Στρατηγικούς Στόχους» είναι:

1) να βελτιστοποιήσει τα οικονοµικά οφέλη που θα έχει από τη «Συναλλαγή» (όπως ονομάζεται στην Πρόσκληση η εκποίηση των μετοχών) και τα µελλοντικά έσοδα της Ελληνικό Α.Ε. από το Ακίνητο, και

2) να αναπλάσει το Ακίνητο σε µια περιοχή-ορόσηµο µικτών χρήσεων µε εθνική σηµασία και διεθνή προβολή και σε πόλο διεθνούς ακτινοβολίας ενισχύοντας την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως τουριστικού προορισµού όσο και ως επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Ακίνητο θα παραµείνει ενσωµατωµένο στο υφιστάµενο αστικό σύµπλεγµα υποδοµών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

4. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικό Α.Ε Σπύρος Πολλάλης, Καθηγητής στο Χάρβαντ, ο οποίος και παραιτήθηκε, είχε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτή του ΤΑΙΠΕΔ για την ανάπτυξη της έκτασης του πρ. αεροδρομίου, η οποία, όπως υποστήριζε, στόχευε στην αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της Εφημερίδας Ελευθεροτυπία (24.2.2014) ο Καθηγητής Πολλάλης, μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι θα πρέπει η αξία της έκτασης να μεγιστοποιηθεί με την κατασκευή βελτιωτικών έργων, η επιλογή των επενδυτών να γίνει με αξιολόγηση των master και business plans που θα υπέβαλαν, η πώληση της επιφανείας να γίνει μόνο για 99 χρόνια, καθώς και να υπάρχει επικοινωνία με το ενδιαφερόμενο κοινό και τους εμπλεκόμενους Δήμους, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή της επιχειρούμενης αξιοποίησης. Αντίθετα, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει στην πώληση του συνόλου των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε – αν και αρχικά είχε αποφασίσει να μεταβιβάσει μόνο την πλειοψηφία αυτών- που η μοναδική της περιουσία είναι η επίμαχη έκταση, χωρίς να αποφασίσει να βελτιώσει την αξία της με την κατασκευή έργων, επιλέγει τον αγοραστή – επενδυτή μόνο με οικονομικά κριτήρια, ενώ τηρεί απόλυτη μυστικότητα στη διαδικασία εκποίησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

5. Yπενθυμίζεται ότι κύριος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι (όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του): «η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, που συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα σχετικών τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των αποκρατικοποιήσεων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό.»

Περαιτέρω, όπως το ίδιο δηλώνει με δημόσιες ανακοινώσεις του – ειδικότερα για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε – η πρόθεσή του είναι «να διατηρήσει υψηλό βαθµό διαφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας Πώλησης της Συναλλαγής» και της αξιοποίησης του επίμαχου Ακινήτου, με σκοπό το κέρδος για την Ελληνικό Α.Ε και κατ’ επέκταση για το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι η πρόθεσή αυτή εκπληρώνεται με την τροπή που έχει πάρει η διαδικασία της πώλησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα του τύπου, που ορισμένα εξ αυτών συνυποβάλλονται με την παρούσα, είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι αν και αρχικά έγιναν εννέα υποβολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκρίθηκαν τέσσερις και συγκεκριμένα οι εταιρείες Lamda Development, London Regional, Elbit, Quatari Diari (Εφημερίδα Ελευθεροτυπία της 24.2.2014). Οι εταιρείες που αποκλείστηκαν υπέβαλαν ενστάσεις προβάλλοντας, μεταξύ άλλων τον ισχυρισμό ότι η Lamda Developoment δεν είχε προσφέρει το πλαφόν των 700,000,000 ευρώ, καθώς σε αυτό το ποσό είχε εκτιμηθεί η αξία από τον ανεξάρτητο αποτιμητή του ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν δόθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ουδέποτε έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας –παρά τα αντιθέτως προβαλλόμενα περί διαφάνειας – αλλά προέρχεται από την επενδυτική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της 9.3.2014 της Real News, υπό τον τίτλο «Οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη στο Ελληνικό», η Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να φανεί ότι ο διαγωνισμός προσελκύει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον δεν είχε επιβάλλει κανέναν όρο. «Στην πράξη οι ενδιαφερόμενοι δεν είχαν παραλάβει κανέναν επενδυτικό φάκελο, ούτε γνώριζαν την ακριβή έκταση προς αξιοποίηση ή τις δικαστικές εκκρεμότητες. Οι συνθήκες για τους επενδυτές έγιναν πιο περίπλοκες με την απόφαση να εκχωρηθεί το 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Που σήμαινε ότι οι ανάδοχοι θα έπρεπε να επιλύσουν «μόνοι» τα νομικά και πολεοδομικά προβλήματα που ταλάνιζαν ήδη την επένδυση».

Στη συνέχεια αιφνιδίως οι τρείς εταιρείες αποχώρησαν από τη διαγωνιστική διαδικασία (δημοσίευμα της Εφημερίδας Deal News, της 27.12.2013) για να μείνει τελικά μόνο μία εταιρεία να ενδιαφέρεται για τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε και συγκεκριμένα η Lamda Development (τα από 27.2.2014 και 19.3.2014 Δελτία Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ).

Έτσι η επιλογή εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ της εταιρείας Lamda Development φαίνεται ως αναγκαστικός «μονόδρομος», χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε και την αξιοποίηση τελικά μιας έκτασης που σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ θα αποτελέσει «πόλο διεθνούς ακτινοβολίας για τη χώρα μας» για ποσό το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.

6. Θα πρέπει να σημειωθεί ως προς την αξία της επίμαχης έκτασης, όπως προκύπτει από τη συνημμένη επιστολή της 8.3.2013 του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε κ. Πολλάλη προς τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ανδρέα Ταπραντζή, ότι είναι καταφανώς πολύ μεγαλύτερη. Ειδικότερα οι εκτιμητές από τους οποίους είχε ζητήσει η Ελληνικό Α.Ε μια πρώτη εκτίμηση, θεώρησαν ως κατώτατη αξία της επίμαχης έκτασης το ένα δισεκατομμύριο διακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (1.239.000.000). Παραδόξως το ΤΑΙΠΕΔ αμφισβήτησε τη μεθοδολογία της ως άνω εκτίμησης με αποτέλεσμα «να χαμηλώσει» την αξία της έκτασης. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ως άνω επιστολής, το ΤΑΙΠΕΔ δεν ήθελε να υπάρξει εκτίμηση της αξίας – πράγμα που ακούγεται τουλάχιστον περίεργο – αναφέροντας ότι « η τελική εκτίμηση για τις ανάγκες του διαγωνισμού θα γίνει μεταγενέστερα βάσει της δόμησης που θα προτείνει ο κάθε επενδυτής». Με την ίδια επιστολή εκφράζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ελληνικό Α.Ε και ΤΑΙΠΕΔ καθώς και η έκκληση του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε για μη παρέμβαση εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ στο έργο των εκτιμητών. Η ως άνω επιστολή του κ. Πολλάλη δημοσιεύτηκε χθες για πρώτη φορά στον τύπο, σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας Real News (δημοσίευμα της 23.3.2014) για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Ο κ. Πολλάλης παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Ελληνικό Α.Ε, όπως είναι ευρέως γνωστό, μάλλον μετά την διαφαινόμενη διάθεση ανάμειξης του ΤΑΙΠΕΔ στην εκτίμηση της αξίας της επίμαχης έκτασης.

Με τα δεδομένα αυτά και σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη συνέχιση αυτής με έναν μόνο διαγωνιζόμενο, την οικονομική αξία της επίμαχης έκτασης, τη χαμηλή οικονομική προσφορά της Lamda development , την «αναπομπή» από το ΤΑΙΠΕΔ της προσφοράς στην ίδια εταιρεία με την πρόσκληση για υποβολή βελτιωμένης προσφοράς, και κυρίως τη σημασία που έχει η αξιοποίηση του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού τόσο για τη χώρα συνολικά όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, εκτιμώ ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για μη νόμιμες ενέργειες εκ μέρους των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και ενδεχομένως και άλλων προσώπων στην εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία εκποίησης των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε που θα ζημιώσουν οικονομικά την χώρα μας και κάθε πολίτη ξεχωριστά.

7. Προκειμένου δε να σχηματίσετε ασφαλή κρίση προς τούτο εκτιμώ επίσης ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η εν γένει συμπεριφορά του ΤΑΙΠΕΔ κατά την εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Για παράδειγμα: ο «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε» εκποιήθηκε για 400,000,000. Όπως αναφέρεται στο από 26.11.2013 Δελτίο Τύπου του ΤΑΙΠΕΔ δεσμευτικές προσφορές είχαν υποβάλει η Κοινοπραξία των COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC και DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LTD, η εταιρεία JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP, ένα fund το οποίο διαχειρίζεται η AGC JERMYN STREET IV, η LAMDA ERGA ANAPTYXIS S.A και η PLEPI HOLDINGS LTD, ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο ελέγχεται από μέλη των οικογενειών Κωνσταντακόπουλου και Olayan. Στις 29.11.2013 ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ότι η τέταρτη εταιρεία αποκλείσθηκε λόγω χαμηλής οικονομικής προσφοράς και κλήθηκαν οι υπόλοιπες να υποβάλλουν βελτιωμένες προσφορές. Στις 4.12.2013 υποβλήθηκαν οι βελτιωμένες προσφορές και στις 9.12.2013 ανακοινώθηκε ότι η JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους €400 για το 90% των μετοχών του Αστέρα. Τελικά στις 13.2.2014, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως προτιμώμενο επενδυτή για την πώληση της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», την Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από αραβικά κεφάλαια.

Επισημαίνεται ότι η Lamda φέρεται να έκανε χαμηλότερη προσφορά στην ως άνω διαδικασία κι έτσι δεν επελέγη για την πώληση του Αστέρα. Ήταν όμως η μόνη που λίγους μήνες αργότερα θα διεκδικούσε τις μετοχές της Ελληνικό Α.Ε χωρίς αντίπαλο, (δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά της 30.11.2013). Περαιτέρω άξιο προς διερεύνηση είναι το γεγονός ότι Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ διετέλεσε ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο οπoίος, σύμφωνα με δημοσίευμα (Newsbom της 11.7.2011) ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank, η οποία σχετίζεται με την Lamda.

Προσθέτως, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της 23.3.2014 της RealNews, ο αρχιτέκτονας της Lamda Development κ. Νόρμαν Φόστερ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Foster and Partners φέρεται να εμπλέκεται επαγγελματικά με την εταιρεία Βuro Happold, η οποία είναι μητρική εταιρεία της Happold Consulting που είναι η νέα σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο αρχιτέκτονας της Lamda Develpment συνεργάστηκε με την Buro Happold σε 12 μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλον τον κόσμο. Πράγματι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ εγείρει «πλήθος ερωτημάτων στους παράγοντες της αγοράς» η στενή συνεργασία του αρχιτέκτονα της Lamda Development με τον σύμβουλο του TAIΠΕΔ και προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα περί διαφάνειας και αντικειμενικότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

8.Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ «έχει πετύχει σε όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς του να ξεκινά με πολλούς και να μένει τελικά πάντα μόνο ένας» , όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Προέδρου της «Δράσης» κ. Θ. Σκυλακάκη, με αφορμή την επικείμενη πώληση του Ελληνικού. Ειδικότερα αναφέρεται: « ΔΕΠΑ: Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με τρεις ενδεικτικές προσφορές για να φτάσουμε στον έναν «σίγουρο» ενδιαφερόμενο, που απέσυρε τελικά το ενδιαφέρον του, ΔΕΣΦΑ: Τρεις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά, ΟΠΑΠ: Τέσσερις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά , Κρατικά Λαχεία: Εκδήλωσαν ενδιαφέρον τρεις εταιρίες και στην τελική φάση έμεινε ένα μόνο επενδυτικό σχήμα, Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης: Τρεις ενδεικτικές προσφορές, μια τελική προσφορά.»

Αξιότιμη κυρία Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Αθηνών,

Σας παρακαλώ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας να προβείτε σε κάθε ενέργεια και να λάβετε κάθε μέτρο προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες όλων των εμπλεκομένων καθώς τίθεται θέμα μείζονος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο κατά την εκτίμησή μου απειλείται και ενδεχομένως να παραβιάζεται εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των συμβούλων του και των λοιπών συμμετεχόντων στην επίμαχη πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

Με τιμή

Συνημμένα:

1.Δημοσιεύματα τύπου για Ελληνικό και Αστέρα

2.Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΤΑΙΠΕΔ για εκποίηση μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

3.Δελτίο τύπου της 27.02.2014 και 19.3.2014 του ΤΑΙΠΕΔ

4. Δημοσίευμα για Δελτίο τύπου της «Δράσης» (14.3.2014)

5. Η από 8.3.2013 επιστολή του πρ. Προέδρου της Ελληνικό Α.Ε Καθηγητή Σπύρου Πολλάλη.

6. Δημοσίευμα της 11.7.2011 της Newsbom

7. Δημοσίευμα της 9.3.2014 της Real News

8. Δημοσίευμα της 23.3.2014 της RealNews 

 

http://www.sakorafa.gr/v3/page.php?pge=1004&lng=1

6 comments on “Αναφορά Σακοράφα για εκποίηση μετοχών της Ελληνικό Α.Ε αντί ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος

 1. 1/6/2016: Γλέζος, Χουντής, Μπόλαρη, Πορτάλιου, Μπελαντής και άλλοι – Εξώδικο σε Τσίπρα και Τσακαλώτο για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development

  Θέμα: Παράνομη, επιβλαβής για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς κανένα πραγματικό δημοσιονομικό όφελος η υπογραφή από την κυβέρνηση Μνημονίου Κατανόησης για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development, και η ψήφιση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή.
  Η έγκριση της σύμβασης από την Κυβέρνηση και τη Βουλή εκθέτει το Ελληνικό κράτος σε πιθανή διεκδίκηση αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περίπτωση μη ικανοποίησης κάποιας εκ των εννέα αναβλητικών αιρέσεων που διέπουν την σύμβαση, εκ των οποίων οι τρείς αφορούν δικαστικές αποφάσεις.

  Το εξώδικο εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/εξωδικα/εξώδικο-σε-τσίπρα-και-τσακαλώτο-για-τη/comment-page-1/#comment-12731

 2. OKE: Παράνομη η παραχώρηση του Ελληνικού, λόγω ζητήματος Εθνικών Γαιών‏

  Tuesday, 19 April 2016
  Last Updated on Saturday, 23 April 2016

  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, που θα πρέπει να προστατεύεται από τις Κυβερνήσεις χάριν του Ελληνικού Λαού

  Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι απαγορεύεται η διάθεση των ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ, για κερδοσκοπικούς σκοπούς

  Φρένο βάζει το Μικτό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, δηλαδή η κοινή Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών και του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλαξίμου Περιουσίας, στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ, για την εκχώρηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, σε εξευτελιστική τιμή, σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα. Και αυτό γιατί με βάση το Σύνταγμα και τη Συνθήκη Ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, η περιοχή των Τραχώνων, μέσα στην οποία περιλαμβάνονται και εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση είναι Δημόσιες διαχειριστικά… πρόκειται δηλαδή για Εθνικές Γαίες, που αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Λαού.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι απαγορεύεται γενικώς η διάθεση των Εθνικών Γαιών, σε τρίτους, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Συνεπώς είναι αδύνατη και η διάθεση για κερδοσκοπικούς σκοπούς του Ελληνικού και του παραθαλάσσιου μετώπου του Αγίου Κοσμά. Η Γνωμοδότηση αυτή, που «αράχνιαζε» στα συρτάρια Υπουργείων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει άμεση σχέση με την πρωτοβουλία της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ), η οποία από τον Απρίλιο του 2014, με Δελτίο Τύπου και στη συνέχεια με δημοσίευμα του Site της «ο Ιχνηλάτης», είχε επισημάνει την αναγκαιότητα της ύπαρξής της, πριν από οποιαδήποτε κίνηση παραχώρησης και έγινε, τελικά, αποδεκτή, σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πηγές, από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών.

  Η ΟΚΕ, από την πρώτη στιγμή, που τέθηκε το ζήτημα, είχε προτείνει την διενέργεια Δημοψηφίσματος καθώς η έκταση όπως και πολλές άλλες που έχουν ήδη τεθεί παράτυπα σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ανήκουν στην κατηγορία των Εθνικών Γαιών και επομένως αποτελούν Εθνικό Καταπίστευμα και κληροδότημα στις επόμενες γενιές, Κάτι που κατοχυρώθηκε όχι μόνο από την Ιδρυτική Πράξη Σύστασης του νεότερου Ελληνικού Κράτους αλλά και από τα σχετικά πρωτόκολλα, που την συνοδεύουν. Για τους λόγους αυτούς, για να παραχωρηθεί η συγκεκριμένη έκταση απαιτείται η λαϊκή συναίνεση, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αφού δεν πρόκειται για Δημόσια Περιουσία, με τη στενή έννοια αλλά για Εθνική Περιουσία, που οι εκάστοτε Κυβερνήσεις μπορούν να την διαχειρίζονται και να την προστατεύουν, μόνον χάριν του Ελληνικού Λαού, η δε προηγούμενη χρήση της εξυπηρετούσε πράγματι κοινωφελή σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι Κρατικοί Φορείς, όπως προβλέπουν οι Νόμοι, οφείλουν να ελέγξουν, εξονυχιστικά, τους τίτλους ιδιοκτησίας, της παραπάνω έκτασης, όπως και όλων των άλλων, που ετοιμάζονται ή που ήδη έχουν βγάλει στο σφυρί.

  Αξίζει να επισημανθεί, ότι η ΟΚΕ είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας, που στο Καταστατικό της, που κατέθεσε στις 16-2-2011 στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι: «Οι Εθνικές Γαίες αποτελούν απευθείας κληροδότημα στον Ελληνικό Λαό, από τους απελευθερωτικούς αγώνες και από τις επιμέρους συνθήκες, που τις ακολούθησαν, είναι μια εθνική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και συνδέονται με την ίδια τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους». Στο ίδιο Καταστατικό τονίζεται πως: «Οι τίτλοι για τις Εθνικές Γαίες είναι αυτές καθ’ εαυτές οι Συνθήκες και από αυτές προέρχεται και το Μαχητό Τεκμήριο του Δημοσίου». Προκειμένου δε: «να προστατευτεί, λοιπόν, αυτή η κοινοκτημοσύνη του Ελληνικού Λαού, θα πρέπει να ιδρυθεί ένας Ενιαίος Ανεξάρτητος Φορέας, που θα αποκαλύπτει, θα προστατεύει και θα διαχειρίζεται τις Εθνικές Γαίες, ενόψει μάλιστα και της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου».

  Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, Βασίλης Αναστασόπουλος επισημαίνει ότι «Η ΟΚΕ θα παραμείνει, απαρέγκλιτα, στον δρόμο, που έχει χαράξει, κατά της προσπάθειας ξεπουλήματος, έναντι ευτελούς τιμήματος του Εθνικού μας πλούτου, με το πρόσχημα της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων». Όπως προσθέτει ο ίδιος: «Στις σπάνιες περιπτώσεις, που υπάρχει αναγκαιότητα εκχώρησης Εθνικής περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς, αυτό θα πρέπει να γίνεται, μόνο με την απόδοση, στο Δημόσιο Ταμείο, από τους επενδυτές, ποσοστού επί των καθαρών ετησίων κερδών, βάσει εκθέσεως ορκωτών λογιστών».

  http://ixnilatis.org/component/content/article/224-ggg.html

  OKE = Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

 3. Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό

  17/03/2014

  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

  Προς τον Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, συνεπίκουρο Εισαγγελέα Διαφθοράς κ. Δραγάτση / ΘΕΜΑ: Διερεύνηση παράνομων πράξεων στην διαδικασία πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ

  Η πιθανή ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιολόγηση μίας μόνο προσφοράς στην τελική φάση του διαγωνισμού, πρέπει να εξεταστεί επισταμένως από την δικαιοσύνη.

  Και αυτό γιατί τα πραγματικά περιστατικά δείχνουν πως καθόλου τυχαία και φυσιολογική δεν είναι η ακύρωση ή η αποχώρηση από τον σχετικό διαγωνισμό άλλων επενδυτικών ομίλων, καθώς και η επιλογή του συγκεκριμένου ομίλου εντέλει.

  Δύο θέματα προκύπτουν και τα οποία χρήζουν άμεσης διερεύνησης:

  α. Οι πράξεις και οι πιθανές παραλείψεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, που σχετίζονται με όλες τις φάσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

  β. Η πιθανή βλάβη που θα υποστεί τελικώς το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω των πράξεων και των παραλείψεων και κυρίως λόγω του εκ των πραγμάτων εξοστρακισμού των ενδιαφερομένων πράγμα που μηδένισε τον ανταγωνισμό στη διαδικασία.

  Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα βασικά περιστατικά που έπεσαν στην αντίληψή μου:

  1. Στο ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είχε διοριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 10 Αυγούστου 2012 ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος, όπως προκύπτει και από τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το ισχύον καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και σας εγχειρίζω, διηύθηνε τις σχετικές διαδικασίες πώλησης των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

  Ήτοι την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, την ενημέρωση των επενδυτών, την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων κατά την α’ φάση του διαγωνισμού (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τέλος την σύνταξη του τελικού και δεσμευτικού καταλόγου των επενδυτικών ομίλων που θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην β’ φάση (δεσμευτικές προσφορές)

  2. Όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωσης της 17.04.2012 του ΤΑΙΠΕΔ, προέκυψε «ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εννέα συνολικά επενδυτικών ομίλων». Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών ήταν και όμιλοι με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και εμπειρία. Φημολογείται δε ότι μεταξύ αυτών ήταν ο γνωστός επενδυτής D. Trump, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στη διαδικασία.

  Στην ίδια ανακοίνωση με δήλωση του κ. Κ. Μητρόπουλου, επισημαίνεται ότι: «Η συμμετοχή ισχυρών ομίλων σε ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό έργο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο έργο οικιστικής ανάπλασης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι στρατηγικής σημασίας για την Αθήνα και την Ελλάδα. Η αξιοποίηση του Ελληνικού μπορεί να ενισχύει το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3% κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αποδεικνύει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη έμπειρων επενδυτών στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται ισχυρή βούληση και η συνεργασία όλων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου».

  Τέλος το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα ανακοινώσει τα ονόματα των ενδιαφερομένων επενδυτών, που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής για την δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας».

  3. Με απόφασή του μετά από έναν περίπου μήνα, απέκλεισε τους 5 από τους 9 ενδιαφερόμενους. Μεταξύ αυτών που απέμειναν είναι η Qatari Diar, η οποία τελικώς απεχώρησε στη συνέχεια, αλλά και η Lamda Development εταιρεία του ομίλου Λάτση.

  Παραμένει άγνωστο με ποια κριτήρια έγινε ο αποκλεισμός των 5 άλλων ομίλων, καθώς και η κατάληξη ένστασης η οποία φημολογείται ότι κατετέθη κατά της εταιρείας του ομίλου Λάτση, διότι δεν πληρούσε τον σχετικό όρο του διαγωνισμού για εμπειρία κατασκευής έργου προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον.

  4. Σημαντικό θέμα είναι η διερεύνηση της προγενέστερης θέσης του κ. Κ. Μητρόπουλου πριν τον διορισμό του στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και ιδιαίτερα στο κεντρικό πόστο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ενδεχομένως δε και της πιθανής παράλληλης εργασιακής του θέσης με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

  Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ο κ. Κ. Μητρόπουλος ήταν υψηλόβαθμο κεντρικό στέλεχος των εταιρειών του ομίλου Λάτση.

  Πιο συγκεκριμένα, πριν αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank EFG.

  Υπήρξε ο ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Α.Ε., εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην οποία ο ομίλος Λάτση διαθέτει το 35% των μετοχών.

  5. Η πιθανή ολοκλήρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας με έναν εν τέλει «προσφέροντα» δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά προς διερεύνηση, όταν την ίδια χρονική περίοδο αντίστοιχη εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Λάτση μετέχει και στην διαγωνιστική διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», από την οποία όμως απεχώρησε τελικώς πριν την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, παρόλο που είχε επιλεγεί. Ο ενδελεχής έλγχος πρέπει να γίνει με βάση σχετικές διαρροές γα «αμοιβαίες αποχωρήσεις» από τους δύο διαγωνισμούς, τόσο του Ελληνικου όσο και του Αστέρα Βουλιαγμένης.

  Η έρευνα οφείλει να διερευνήσει τις όποιες ενδεχόμενες κοινές επιχειρηματικές σχέσεις των δεκάδων funds που ανακηρύχθηκαν τελικώς ως «προτιμητέων επενδυτών» για τον Αστέρα Βουλιαγμένης και αντίστοιχων funds που αποχώρησαν από την τελική φάση του διαγωνισμού για την πώληση του Ελληνικού.

  6. Τέλος, σημαντικό στοιχείο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι το προσφερόμενο εν τέλει τίμημα. Το Ελληνικό Δημόσιο πωλεί περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρώτα εκχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ, για να εισπράξει το βέλτιστο τίμημα, ώστε να αποπληρώσει μέρος του δημοσίου χρέους.

  Άρα και η όλη διαδικασία πώλησης πρέπει να κατατείνει στο υψηλότερο δυνατό τίμημα. Οποιαδήποτε διαδικασία, που από αμέλεια ή δόλο, υπονομεύει αυτό το στόχο, αντιβαίνει απολύτως στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

  Σημειώνω εδώ ότι με δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, μετά από σύσκεψη των αρμοδίων παραγόντων, διατυπώθηκε η είσπραξη 5 δις ευρώ από την πώληση του Ελληνικού.

  Κύριε Εισαγγελέα,

  Ζητώ την επείγουσα έρευνα των πιο πάνω διαδικασιών, καθώς και του ρόλου που διαδραμάτισαν οι εταιρείες και κυρίως τα από το νόμο καθοριζόμενα πρόσωπα.

  Ιδιαίτερα οι πράξεις και παραλείψεις του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ που από το νόμο οφείλει να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον.

  Ταυτόχρονα και οι πράξεις ή παραλείψεις των δημοσίων αρχών που εκ του νόμου οφείλουν να εποπτεύουν το ΤΑΙΠΕΔ για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

  ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  http://www.zonews.gr/index.php?showbody=1&articleid=12883

  Click to access Galanos-Nikos-Mhnythria-Anafora.pdf

  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/μηνυτήρια-αναφορά-νίκου-γαλανού-για-τ/

  ΣΧΕΤΙΚΑ

  Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/03/21/ἡ-ἑλλάδα-δὲν-πουλιέται·-χαρίζεται/

  Ξεπούλησαν τον Αστέρα…Τώρα Χαρίζουν το Ελληνικό!

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/28/ξεπούλησαν-τον-αστέρα-τώρα-χαρίζουν-τ/

  Εξώδικο και μηνυτήρια αναφορά για το σκανδαλώδες ξεπούλημα μέσω ΤΑΙΠΕΔ

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/08/εξώδικο-και-μηνυτήρια-αναφορά-για-το-σ/

  Το μέγα σκάνδαλο που επιχειρείται στο Ελληνικό

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/20/το-μέγα-σκάνδαλο-που-επιχειρείται-στο/

 4. 28/02/2011 Λυγερού: Καταγγελία για παράνομη πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός με ζημίωση του ελληνικού δημοσίου και δήλωση άρνησης της συλλογικής ευθύνης

  Η καταγγελία στηρίζεται σε απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής ή οποία κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, που κινήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1927), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 11 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής τους αξίας. ΕΠΕΙΔΗ η καταγελούσα θεώρησε ότι μπορούν κάλλιστα να υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, ΖΗΤΗΣΕ να ανοιχτούν τα αρχεία του κράτους για να ενημερωθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι για όλες όσες συναλλαγές έγιναν από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μέχρι σήμερα ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ α) ότι έως αποδείξεως του ενάντιου, θεωρείται ότι σε όλες τις συναλλαγές έγιναν παρόμοιες παράνομες πράξεις, οι οποίες ζημίωσαν τη χώρα. β) ότι την ευθύνη, για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, τη φέρουν αποκλειστικά οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων , που με αυτόν τον τρόπο εξάντλησαν τα χρήματα που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι στο κράτος.

  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/λυγερού-καταγγελία-περί-συλλογικής-ε/comment-page-1/#comment-12816

 5. Hellinikon Athens International Airport Redevelopment 2015

  Closed Captions
  Hellenic Development Beteiligungs AG
  Urban Real Estate Project Proposal
  for the Privatisation and development’>Redevelopment of the Hellinikon Athens Airport
  abandoned old Olympic Airport and Helliniko Olympic Stadium in the Athens Coastal Area
  into a Metropolitan Residential Theme Park named Ellinon Politeia.
  Hellenic Development Beteiligungs Company Goals for the Hellinikon Airport Greece
  and Helliniko Olympic Arena
  – Revenue of 31.1 billion EURO – Thousands of job positions
  – 13.2 billion EUROS investments – Thousands of new investors
  – 44.3 billion EUROS in total – Thousands of new consumers
  We combat against the economical problems and joblessness via monetary development
  of the former Hellenikon AFB (Airforce Base)
  The project “Ellinon Politeia’ has got enormous possibilities to aid Greece as nation.
  Hellenic Development Beteiligungs AG (HD-AG) is a Greek Development Organization
  with it’s head office in the urban center of Düsseldorf in Germany.
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia at Hellinikon Athens Greece
  is a sizeable downtown real estate construction and engineering location re-development undertaking
  located in the locale excellent seaside site having a range of 7 km’s out of Athens City Heart
  Ellinon Politeia is a massive building project in the design of the ancient Greece
  and build up with exceptional engineering and new buildings attributes.
  The Metropolitan Hellinikon Complex Athens Residential Park is going to develop into
  a highly-profitable advantage and generate positions for Greek occupants in the city of Athens
  and for persons in the of the nation of Greece in Europe, member of the European Union (EU)
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia will generate 1000s of job opportunities
  and entertaining enormous amounts of tourist alike each season.
  Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia Project is to be manufactured on
  the 6,000 acres space of the former Ellinikon International Airport (Hellinikon International Airport)
  Prior to the Hellinikon Greece close up, in the year 2001, the international airport was helping 12 million voyagers every year.
  HD-AG is having Greek interests in a Security type version of funding advancement development
  task with its bare minimum selling price per sq meter soon after the project’s conclusion
  accompanied by Coupon yield yearly interest, Secured Commission Coupon and Coupon Asset Profit
  Hellenic Development Beteiligungs AG retains two company representative office buildings in Greece.
  We make the most of our 50 years of Greek real estate development practical experience via the Founder
  and Chairman mr. Evangelis Goutos.
  HD-AG holds deep knowledge of the greek market and at this time of period it is appropriate
  to invest in Greece and offer secure guarantees in return to fulfill our goals
  particularly at this time of period, which is appropriate for investing in Greece
  PROJECT: Metropolitan Residential Park Ellinon Politeia through Hellinikon Sale
  HDB-AG address is Hüttenstrasse 3 40215 Düsseldorf Germany
  Hellenic Development Beteiligungs AG German Real Estate Development Company

  http://www.captionfinder.com/v?id=f4f6a2256bc57d58c1cc1bde90dd4a

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.