ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

 

Προς: Την κ.κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κα. Ζωή Κωνσταντοπούλου
Αρ. Πρωτ. 123/13-2-2015 Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΦΟΡΑ
(ΚΔΔ/σίας Ν. 2690/99 αρθ.4 & 27, Σύνταγμα αρθ.10 παρ.1)
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,

Κατόπιν της από 15 Ιανουαρίου 2015 αναφοράς μου (ενσωματωμένη στην παρούσα), προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το αρμόδιο τμήμα της Βουλής, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, απέστειλε σε όλους τους βουλευτές, την από 19 Ιανουαρίου 2015 απόφαση, για την επιστροφή της προκαταβληθείσας για τον Ιανουάριο 2015 βουλευτικής αποζημίωσης.
Λόγω της παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ως προς την διαδικασία και το ποσό, παρακαλώ όπως ελεγχθεί αν έχει γίνει η καταβολή της ως άνω στο Κ.Α.Ε. 3241 και σε αρνητική περίπτωση για τους μεν βουλευτές που επανεξελέγησαν να παρακρατηθεί από τον επόμενο μήνα, από αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν να αποσταλεί ο καταλογισμός στο Γ.Λ.Κ. και για δε τους υπόλοιπους να περάσει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ στο εισόδημα.
Η οικονομική τραγική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει καμία καθυστέρηση στην είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.
Δράττομαι της ευκαιρίας για να θυμίσω τα λόγια του Ιωάννη Καποδίστρια όταν αναλαμβάνοντας ως Κυβερνήτης της Ελλάδος αποποιήθηκε το μισθό του λέγοντας: ΄΄ Εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν΄΄.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.