ΑΝΑΦΟΡΑ Των Κωνσταντίνου Μυλωνά, Χριστίνας Σαλεμή

11/05/2011

Προς: Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας και πάσα αρμόδια Εισαγγελική Αρχή 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Των :

 

Κωνσταντίνου Μυλωνά κατοίκου Κ.Δ Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκίδος 

 

Χριστίνας Σαλεμή κατοίκου Κ.Δ Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκίδος 

 

ΚΑΤΑ

 

Παντός υπευθύνου 

 

ΓΙΑ αξιόποινες  πράξεις οι οποίες τελέστηκαν μετά τις 29.07.2010 

 

Εμείς, οι προαναφερόμενοι υπογεγραμμένοι, ανταποκρινόμενοι στις επιταγές του άρθρου 120 του Συντάγματος των Ελλήνων, αναφέρουμε τα εξής :

 

Στις 29.07.2010 καταθέσαμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ / παράβολο πολιτικής αγωγής 4159298 – 5109947-8, παράβολο δημοσίου 5109943-44-5109945-46 /

– κατά Όλων των Ελλήνων Βουλευτών της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων  (περίοδος Απρίλιος 2000 – Μάρτιος 2004), επειδή διά της θέσπισης της διαδικασίας απόδοσης ποινικών ευθυνών κατά Υπουργών όπως αυτή καθορίζεται από το αρθ. 86 του Συντάγματος και τον εκτελεστικό του νόμο 3126/19.03.2003, οι προαναφερόμενοι βουλευτές έχουν διαπράξει το έγκλημα της έσχατης προδοσίας σύμφωνα με το άρθρο 134.2 α, β, το άρθρο 134 Α ε, στ, ζ, η , ή/και το άρθρο 135 παρ.1-4 του Ποινικού Κώδικα, διότι παραβίασαν κυρίως τα άρθρα 1, 2, 4.1, 5.1, 20, 25, 26, 28, 51.2, 52, 59, 70, 82.1, 85, 87 à 100 Α, 110, 120.2,3,4 του Συντάγματος των Ελλήνων και τα άρθρα 1, 6, 13, 14, 17 και 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) η οποία έχει υπερνομοθετική ισχύ (εγγρ.1), και 

 – κατά παντός υπευθύνου, για άλλες ενδεχόμενες εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν από τα ίδια ή/και διαφορετικά πρόσωπα, για τους ίδιους ή/και για διαφορετικούς λόγους από αυτούς που προβάλαμε στην μήνυσή μας 

Ζητήσαμε τότε από όλους τους  δικαστικούς λειτουργούς που θα εξέταζαν την μηνυτήρια αναφορά – μήνυσή μας, να ενεργήσουν αμέσως σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος και ανάλογα με την νόμιμη εξουσία που έχουν, όπως κάναμε και εμείς. 

 

Στις 19.10.2010 η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνέταξε μια Έκθεση αναφορικά με την διαδικασία απόδοσης ποινικής ευθύνης υπουργών, η οποία  εμπεριέχει τα συμπεράσματά της για την διαδικασία και προτάσεις για την βελτίωση μέρους αυτής . 

 

Αρχές Νοεμβρίου του 2010 μάθαμε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει την τροποποίηση του νόμου 3126/19.03.2003 και για να εμποδίσουμε την τέλεση καινούργιων εγκλημάτων,  δημοσιεύσαμε την μήνυσή μας στο διαδίκτυο (ενδεικτικά: http://greeknation.blogspot.com/2010/11/blog-post_874.html, http://ideopigi.blogspot.com/2010/11/blog-post_4534.html, http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2010/11/blog-post_4723.html )  

 

Στις 8.03.2011 συντάχτηκαν τα ακόλουθα : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών»  και ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3126/2003, ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Ενδεικτικό απόσπασμα :  

 

”  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών»

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

 

Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, το ειδικό συνταγματικό καθεστώς, το σχετικό με την ποινική ευθύνη των Υπουργών, υπάρχει προς όφελος της καλής λειτουργίας του πολιτεύματος και όχι για την αυξημένη προστασία των φυσικών προσώπων των Υπουργών. Είναι δε, ένας θεσμός που προβλέπεται σε όλες τις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και με τον εκτελεστικό του νόμο 3126/2003, επήλθαν βελτιώσεις, σε σχέση με τις ρυθμίσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, η εφαρμογή του ισχύοντος νόμου κατέδειξε την ανάγκη μιας ευρύτερης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την ευθύνη των Υπουργών. Οι ριζικές αλλαγές στο νόμο περί της ποινικής ευθύνης των Υπουργών προϋποθέτουν αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς το άρθρο 86 του ισχύοντος Συντάγματος περιγράφει λεπτομερώς το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως τότε, όμως, επιβάλλεται να επέλθουν μεταβολές, μέσα στο πλαίσιο και τα όρια που χαράσσει το προαναφερόμενο άρθρο του Συντάγματος, που να ικανοποιούν την καθολικά εκφραζόμενη απαίτηση να μη μένουν ατιμώρητοι οι Υπουργοί για πιθανές αξιόποινες πράξεις που τελούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές με το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύουν κυρίως στην εξάλειψη διακρίσεων υπέρ των Υπουργών, που δεν επιβάλλονται από το Σύνταγμα και στην πρόβλεψη δικονομικών μέτρων που διευκολύνουν το ανακριτικό έργο. Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι η παραγραφή των εγκλημάτων που τελούνται από Υπουργό διέπεται πλέον από τις κοινές διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα, αφού η βραχυχρόνια παραγραφή που καθιερώνει ο ισχύων νόμος, με μόνη αιτιολογία την ανάγκη ταχείας περαίωσης της διαδικασίας, εκτός από τη δημιουργία της εντύπωσης ότι θεσπίζεται αδικαιολόγητο υπουργικό προνόμιο, ουσιαστικά αντιστρατεύεται την αξίωση για ασφαλή διάγνωση της υπόθεσης και ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Τούτο, άλλωστε, τονίζεται και στην από 19 Οκτωβρίου 2010 Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου αναφέρεται ότι πρέπει «να καταργηθεί ο ειδικός χρόνος παραγραφής των αδικημάτων που τελούν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί και τα σχετικά αδικήματα να παραγράφονται με τη συνήθη παραγραφή που ισχύει για όλους τους πολίτες».

Με το άρθρο 2 (που τροποποιεί στο σύνολό του το άρθρο 5 του ν. 3126/2003) και λαμβάνοντας υπόψη σχετική πρόταση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως αυτή διατυπώνεται στην παραπάνω Έκθεσή της προς την Βουλή των Ελλήνων, προτείνεται η θεσμοθέτηση ενός νέου σταδίου αξιολόγησης των στοιχείων που σχετίζονται με αξιόποινες πράξεις Υπουργών. Έτσι, προτού η Βουλή αποφασίσει για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, συγκροτείται Τριμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, και το οποίο, αφού προβεί στο νομικό έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας και την αξιολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών, θα γνωμοδοτεί εάν προκύπτει ανάγκη διερεύνησης ποινικής ευθύνης Υπουργού. Θα γνωμοδοτεί, δηλαδή, εάν από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στη Βουλή πιθανολογείται η ποινική ευθύνη Υπουργού. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα υποβάλλει, όπως μόλις πιο πάνω αναφέρθηκε, τη γνωμοδότησή του στη Βουλή πριν η τελευταία αποφασίσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου έτσι να υποβοηθηθούν στο έργο τους οι βουλευτές, αφού θα έχουν κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να μορφώσουν ασφαλέστερη άποψη για την υπόθεση. Ακόμη, με την εν λόγω γνωμοδότηση του Τριμε- λούς Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, περιορίζεται η άσκοπη ενασχόληση της Βουλής με προδήλως αβάσιμες, προπε- τείς και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης καταγγελίες κατά Υπουργών ……….. 

Τέλος, με τον ισχύοντα νόμο περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, δεν επιτρέπεται κατά Υπουργού η έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής, σύλληψης και προ- σωρινής κράτησης, ούτε δε και η επιβολή περιοριστικών όρων σε αυτόν. Και ενώ φαίνεται δικαιολογημένη η μη έκδοση σε βάρος Υπουργού εντάλματος βίαιης προσα- γωγής, σύλληψης και προσωρινής κράτησης, που αποτε- λούν σκληρά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού και προκαλούν δυσανάλογη βλάβη στην πολιτική ζωή του τόπου σε σχέση με το δικονομικό όφελος στο οποίο στο- χεύουν (:εξασφάλιση της παρουσίας του κατηγορουμέ- νου στην ποινική διαδικασία), ωστόσο, δεν φαίνεται δι- καιολογημένη η απαγόρευση επιβολής περιοριστικών όρων, αφού οι τελευταίοι αποτελούν ήπιο μέτρο στοιχειώ- δους δικονομικής εξασφάλισης. Συνεπώς, με το άρθρο 5, προτείνεται με το σχέδιο νόμου ότι είναι δυνατή, κατά τους όρους των άρθρων 282 παράγραφοι 1 και 2 και 296 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η επιβολή περιοριστι- κών όρων σε Υπουργό.

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ …… ”  

 

Στις 31.03.2011 η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ενέκρινε το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών» 

 

Στις 12 και 13.04.2011, η  Βουλή συζήτησε και ψήφησε τον νόμο «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών» 

 

Στις 29.04.2011 Δημοσιεύτηκε ο καινούργιος νόμος 3961/2011«Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις »  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – ΦΕΚ A 97/2011 (μεγάλη σφραγίδα 26. 04.2011) 

 

Στις 9/05/2011, συντάξαμε το συμπληρωματικό της μηνύσεως μας υπόμνημα με το οποίο προσκομίσαμε και επικαλεστήκαμε τα έγγραφα αυτά ως ακράδαντη απόδειξη της βασιμότητας της μηνύσεως μας, 

 

Από την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (εγγρ. 4) προκύπτει ότι οι σχετικές επιτροπές και η Ολομέλεια της Βουλής που τις έκανε δεκτές, αναγνωρίζουν ότι υφίσταται  ατιμωρησία των πολιτικών, ότι αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την λαϊκή βούληση και ότι οφείλεται στην διαδικασία την οποία επιβάλλει το άρθρο 86 του Συντάγματος και ο εκτελεστικός του νόμος.  Για την διαδικασία αναγνωρίζουν 

– ότι παρέχει στους  Υπουργούς ένα ειδικό καθεστώς σχετικό με την ποινική ευθύνη των Υπουργών με σαφή διάκριση υπέρ αυτών, 

– ότι παρέχει στους βουλευτές δικαστικές αρμοδιότητες 

– ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να μορφώσουν ασφαλή άποψη για την υπόθεση 

– ότι με την εφαρμογή των διατάξεών της διαδικασίας αυτής δεν επιτυγχάνεται η ασφαλή διάγνωση της υπόθεσης από τους βουλευτές και η ορθή απονομή της δικαιοσύνης και 

– ότι το άρθρο 86 δεν επιτρέπει την απαιτούμενη ριζική αλλαγή της διαδικασίας. 

 

Αναγνωρίζουν δηλαδή όλοι αυτοί,  ότι η όλη διαδικασία του αρθ 86 και του εκτελεστικού του νόμου,  δεν είναι  σύμφωνη με συνταγματικές διατάξεις που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση, ήτοι  τις διατάξεις των άρθρων  1, 4.1, 5.1, 26 , τα οποία προβλέπουν ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα όπου : όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι δεν παραβιάζουν τους νόμους και το Σύνταγμα, η κυριαρχία ανήκει στον Λαό και όλες οι εξουσίες ασκούνται υπέρ αυτού  και μόνο με τον τρόπο που διατάζει το Σύνταγμα των Ελλήνων, δηλαδή η νομοθετική εξουσία από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η δικαστική  από τα δικαστήρια, μέσω των αποφάσεων τους που εκτελούνται στο Όνομα του Ελληνικού Λαού. Αναγνωρίζουν επίσης και την αυτονόητη μετά από όλα αυτά ανυπαρξία του κράτους δικαίου, αφού παραδέχονται παραβιάσεις των διατάξεων του άρθρου 20 Σ και των άρθρων  1, 6 & 14 της ΕΣΔΑ, τα οποία  α) επιβάλουν στην Πολιτεία την υποχρέωση να εξασφαλίζει την παροχή χρηστής απονομής της δικαιοσύνης, η οποία είναι ο θεμέλιος λίθος του κράτους δικαίου και β)  καθορίζουν ρητά τις αρχές της δίκαιης δίκης που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. 

Συνεπώς, αναγνωρίζουν έτσι όλοι οι προαναφερόμενοι ότι η Βουλή θεσμοθέτησε το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/19.03.2003 κατά κατάλυση του Συντάγματος των Ελλήνων, με σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν και ασκούνται μόνο όπως το Σύνταγμα διατάζει και κατ΄επέκταση,  αναγνωρίζουν και την παραβίαση του αρθ. 120 του Συντάγματος. 

 

Επειδή όμως όλα αυτά αποτελούν και ομολογία, αν μη τι άλλο,  της αλλοίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή/και θεμελιωδών  αρχών ή θεσμών του πολιτεύματός μας που θεωρούνται το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους, η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα,

 

Αναγκαζόμαστε 

να τους αναφέρουμε ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για υπόθαλψη εγκληματία , παρασιώπηση εγκλημάτων, σύσταση συμμορίας και συμμετοχή σε αυτήν, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος, παρακώλυση της δικαιοσύνης και έσχατη προδοσία ή έσχατη προδοσία κατά συρροή, ανάλογα με το εάν ήταν ή όχι συμμέτοχοι στο αρχικό  έγκλημα της έσχατης προδοσίας που καταγγείλαμε στις 29.07.2010 

 

Νομικές Διατάξεις  

 

– σύμφωνα με το αρθ 120 του Συντάγματος , Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, και Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

 

– σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134.2 α, β, το άρθρο 134 Α ε, στ, ζ και το άρθρο 135 παρ.1-4 του Ποινικού Κώδικα, οι προσβολές του πολιτεύματος διά της έσχατης προδοσίας και προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας περιγράφονται έτσι : 

 

Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, 

α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

 

Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 τιμωρείται με κάθειρξη. 

Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο άρ. 134 ή με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας απ’ αυτές τις πράξεις, τιμωρείται με κάθειρξη. 

Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 134 πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 

Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη. (αρθ.135 ΠΚ) 

 

– σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 40 ΚΠΔ  Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη και Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν  αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε άλλο αρμόδιο με περιγραφή της πράξης και των δραστών και των αποδείξεων 

 

– σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος  Όλοι οι αναφερόμενοι στις εκτεθείς και στο ΦΕΚ αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές, είναι  Έλληνες πολίτες που έχουν απλά μια ή περισσότερες επιπλέον ιδιότητες που αυξάνουν τις υποχρεώσεις τους λόγω του όρκου που  τουλάχιστον μια φορά έδωσαν, ότι δηλαδή θα είναι πιστοί στην Πατρίδα και το δημοκρατικό Πολίτευμα, ότι θα υπακούουν στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα ασκούν ενσυνείδητα τα καθήκοντα τους. (αρθ.59.1Σ) 

 

Έχοντας υπόψιν όλα τα προαναφερόμενα, 

 

Ζητάμε

 

α) την παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών που συμμετείχαν στην διαδικασία τροποποίησης «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών» 

– είτε επειδή είχαν γνώση του εγκλήματος της έσχατης προδοσίας αλλά δεν το ανάφεραν στις αρμόδιες αρχές παρότι γνώριζαν λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη και τους δράστες και είχαν αποδείξεις και αφετέρου δεν αντιστάθηκαν με κάθε μέσο στην κατάλυση του Συντάγματος – πράξεις  που τους κάνει συνενόχους και στο αρχικό έγκλημα που συγκάλυψαν 

– είτε επειδή προσπαθήσαν να συγκαλύψουν το δικό τους έγκλημα διαπράττοντας ένα καινούργιο 

β) τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία όλων των συμμετόχων, όπου με τον όρο συμμέτοχος εννοούμε τον  (α) ο συναυτουργός, ηθικός αυτουργός, άμεσος ή απλός συνεργός στην πράξη που αποδίδεται στους κατηγορουμένους  και (β) ο φυσικός ή ηθικός αυτουργός ή ο άμεσος ή απλός συνεργός στην πράξη, για την οποία αποδίδεται στους κατηγορουμένους η κατηγορία του ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού συνεργού.

γ) τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων για οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη προκύπτει από την αναφορά μας και τα συνοδευτικά της έγγραφα 

 

Περαιτέρω, 

 

Επειδή η ατιμωρησία των κυβερνώντων επιτρέπει  την ανενόχλητη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της Χώρας, ατόμων που παραβίασαν το Σύνταγμα και τα δικαιώματα άλλων (εγκληματιών δηλαδή) , θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την χώρα,  επειδή δίνει σε τέτοια πρόσωπα την δυνατότητα να ασκήσουν ελεύθερα την εξουσία τους κατά του λαού και του Έθνους, με ανυπολόγιστες συνέπειες στην λειτουργία του πολιτεύματος και στα δικαιώματα των πολιτών. Και εάν κοιτάζει κανείς την κατάσταση της χώρας, σαφέστατα αποδεικνύεται ότι κάποιοι, ακριβώς αυτό κάνουν και με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. 

 

Ζητάμε  από την Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πριν είναι αργά. Ζητάμε δηλαδή να πράξει το Συνταγματικό της καθήκον, να αγνοήσει πλήρως τις αντισυνταγματικές διατάξεις του αρθ. 86 και του νόμου 3126/2003- 3961/2011 και να εντοπίσει, συλλάβει και τιμωρήσει τους υπευθύνους για το διαρκές έγκλημα κατά του Λαού, για να μην χρειαστεί να το κάνει ο ίδιος ο λαός έτσι όπως παρά πολλοί προβλέπουν .  Ζητάμε  δηλαδή από όλους τους  δικαστικούς λειτουργούς  να ενεργήσουν αμέσως σύμφωνα με το άρθρο 120 του Συντάγματος και ανάλογα με την νόμιμη εξουσία που έχουν, όπως κάναμε και εμείς. 

 

 

 

Άρθρο 120

2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

 

Άρθρο 87

1. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική προσωπική ανεξαρτησία.

2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους … σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

 

 

Έγγραφα  

 

1. Η από 29.07.2010 Μηνυτήρια Αναφορά – Μήνυση μας για ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ 

 

2. Το από 9.05.2011 Συμπληρωματικό Υπόμνημα της μηνύσεώς μας 

 

3. Η από 19.10.2010 Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, (ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ),  η οποία εμπεριέχεται στην από 18.10.2010 τελική έκθεση της , όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της επιτροπής (εμπεριέχει και την σύνθεση της επιτροπής και της αλλαγές) 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/ektheseis?search=on&commission=2b188390-2f24-4d95-b867-912d485fa8cf&fromDate=19/10/2010&toDate=19/10/2010

 

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  όπως αυτή αναφέρεται  στην ιστοσελίδα της βουλής όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά με την τροποποίηση του νόμου έγγραφα http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1a52d1a3-707c-4ee9-9f4c-c891f3319df6 με λινκ εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/t-poinyp-eis.pdf αλλα και εδω 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=sEGQQ0ERzxY%3D&tabid=132

 

Εμπεριέχει :

 

– ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών», 8 Μαρτίου 2011, (σελ. 1,2) 

– τις τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις με το εν λόγω σχέδιο νόμου (σελ.3) 

– το σχέδιο νόμου, ημερομηνία 8 Μαρτίου,  αριθμ. 60/8/2011 (σελ. 4,5,6 ) 

– την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 3 Μαρτίου 2011 (σελ. 6) 

– την έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σελ. 8, 9) 

– την έκθεση δημόσιας διαβούλευσης ( σελ 10, 11, 12, 13)  

 

5. Έκθεση της Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης

 

6. Η σύνθεση της Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 

 

7. ΦΕΚ A 97/2011 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8_e1HEEkqZwLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKmnrRC6hPu56kpf-1op56EmP-s3g3hhf31Iw2CnoWqt

 

8. Σύνθεση Ολομέλειας ΙΓ’ Περιόδου ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 4/10/2009 έως …….

http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/Olomeleia/Synthesi-IG-Periodou/

 

9. Τελευταία σύνθεση ολομέλειας Ι’ Περιόδου (20/04/2000 – 10/02/2004) και  Αντικαταστάσεις Βουλευτών κατά τη διάρκεια της Περιόδου

http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/Olomeleia/SInthesi-Proigoumenon-Periodon-New/?slctdPeriod=c6a30fb7-6116-48d8-81b6-e1a1eafb36e0

 

10. Ενδεικτικά δημοσιεύματα που στηρίζουν την αναφορά μας 

 

a. Έθνος “Η δικαστική διαπίστωση της εξάλειψης του αξιοποίνου επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή από όλα τα κόμματα και νομικούς φορείς ότι η πρόωρη και αιφνίδια διάλυση της Βουλής από τον τ. πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, θα οδηγήσει σε παραγραφή τα τυχόν αδικήματα πολιτικών προσώπων, που δεν θα μπορέσουν να διερευνηθούν. ” http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=51884948# 

 

b Σοφία Βούλτεψη 

 

” Σε μια χώρα όπου δεν έχει τιμωρηθεί κανείς και για τίποτε (για το Χρηματιστήριο, για την δράση της ΔΕΚΑ, για το Κτηματολόγιο, για το όργιο στα δημόσια έργα και στα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, για την καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων, για τα διακομματικά σκάνδαλα της Ζήμενς και του Βατοπεδίου, για τα ομόλογα, για τα swaps και τις λογιστικές αλχημείες και τα «ιπτάμενα ομόλογα», η ομόφωνη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, που έγινε γνωστή χθες, ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει. 

……. 

Αποκαλύφθηκε έτσι η τρομερή (και σκόπιμη) υποκρισία της μεν κυβέρνησης να στήσει εξεταστικές επιτροπές εν γνώσει της ότι επρόκειτο για παραγεγραμμένα αδικήματα, του πολιτικού συστήματος που δέχθηκε να λάβει μέρος στο θέατρο συμμετέχοντας σ’ αυτές τις επιτροπές και των βουλευτών-μελών των επιτροπών που δήθεν δικάζουν (ενώ απλώς διασύρουν), στέλνοντας τις υποθέσεις πίσω στην Δικαιοσύνη, της οποίας όμως τα χέρια είναι δεμένα.

……. 

Η χθεσινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποτελεί κόλαφο για το πολιτικό σύστημα και περίτρανη απόδειξη ότι στις εξεταστικές παίζεται ένα πρωτοφανές θέατρο. 

….

Αν και εκ μέρους του υπουργού Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για αλλαγή του νόμου, τίποτε το ουσιαστικό δεν πρόκειται να συμβεί. Διότι ό,τι κι’ αν λέει ο νέος νόμος, αυτός θα προσκρούει πάντα στο άρθρο 86 του Συντάγματος και επομένως δεν θα εφαρμοστεί ποτέ.  ” 

πηγη http://boraeinai.blogspot.com/2011/01/blog-post_4279.html

 

g Οι Εξεταστικές που γεννούν τα… χρυσά αβγά 

30/1/2010 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11420&subid=2&pubid=9908847

 

” Με τριπλή… αγωνία προσέρχονται αύριο και μεθαύριο, στις Εξεταστικές Επιτροπές για το Βατοπέδι και τη Siemens αντίστοιχα, οι 38 βουλευτές (19 σε κάθε μία) που κλήθηκαν από τα κόμματά τους να συμμετάσχουν σε αυτές. Πρώτη, αλλά όχι πρώτιστη «αγωνία» (τα εισαγωγικά δεν είναι τυχαία) αν θα καταφέρουν να φτάσουν στην αλήθεια, για την οποία -παρά τα όσα λέγονται- και οι ίδιοι αμφιβάλλουν σφόδρα.

 

Δεύτερη, να ξεχωρίσουν ο καθένας χωριστά (αυτό αφορά κυρίως τους βουλευτές των δύο μεγάλων κομμάτων), μέσα από το έργο που θα επιτελέσει η κάθε Επιτροπή. Να τους προσέξει δηλαδή ο αρχηγός. Κι αυτό διότι, όπως αποδείχτηκε από τις προηγούμενες, η συμμετοχή σε μια Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να μην οδήγησε στο αποτέλεσμα για το οποίο συνεστήθη (αναζήτηση των υπευθύνων του σκανδάλου), αποτέλεσε όμως… διαβατήριο για την υπουργοποίηση αρκετών μελών της.

Ας πάρουμε την Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι, την οποία και έχουμε ξανά, με διαφορετική αυτήν τη φορά σύνθεση. Τα μέλη της πραγματοποίησαν συνολικά 47 συνεδριάσεις, για τις οποίες ο κάθε βουλευτής-μέλος εισέπραξε από 13.583 ευρώ. ” 

 

‘ Για πρώτη φορά από την υπογραφή του Μνημονίου υπάρχει μια αντίδραση από την Πανεπιστημιακή κοινότητα ( ή τουλάχιστον μέρος αυτής).

Σε μια πολύωρη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (προπύλαια), 20 Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έλαβαν μαζικά θέση απέναντι στο μνημόνιο και στα όσα βρίσκονται στα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας .

Ξεχωρίζει η καταγγελία ότι η Ελλάδα ΔΕΝ έχει δικαίωμα να ΕΞΟΡΥΞΕΙ τον φυσικό της πλούτο (πχ. πετρέλαιο) και για οποιαδήποτε κίνησή της θα πρέπει να έχει την έγκριση του μηχανισμού στήριξης.

Παράλληλα, η χώρα μας δεν έχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης και όπως χαρακτηριστικά λέει ο κορυφαίος συνταγματολόγος «Δεν έχει άμυνα έναντι στον εχθρό»!

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων Γ. Κασιμάτης υποστήριξε πως το μνημόνιο αποτελεί πραξικόπημα, καθώς υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών των Ελλήνων, κάτι που δεν έχει δικαίωμα νομικά να κάνει κανένας!

….

Χαρακτηριστικά είπε, ότι βάσει των όρων του μνημονίου η Ελλάδα έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία, κάτι το οποίο δεν έγινε και δε θα μπορούσε να γίνει ακόμα και όταν οι Γερμανοί είχαν μπει στην πατρίδα μας, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

… 

Πάντως, όπως σημειώνει το «άκυρο» της σύμβασης έχει προβλεφθεί από τους δανειστές, οι οποίοι έχουν όρο στη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, όπου αναφέρουν ότι αν κάποιο δικαστήριο αποφανθεί για την παράβαση του δικαίου από το μνημόνιο, τότε η Ελλάδα υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα χρήματα άμεσα και μάλιστα με τόκο!

Αποδεικνύει με απλά λόγια ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση με αποφάσεις της Κυβέρνησης που κρίνονται και νομικά ως Αντισυνταγματικές- Πραξικοπηματικές και παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο.

politisgr ‘ 

 

h. Μήνυση κατά Καραμανλή για “υπόθαλψη εγκληματία”

Μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματικές πράξεις κατά του πρώην πρωθυπουργού Κωστα Καραμανλή υπέβαλε, σήμερα Πέμπτη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας ο δικηγόρος Ιωάννης Μυταλούλης.

Ο κ. Μυταλούλης κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, ότι με δόλο στις 8-5-2009 αποφάσισε να κλείσει τη Βουλή των Ελλήνων και να προκηρύξει εκλογές.

Και τούτο γιατί, γνώριζε πολύ καλά ότι με την ενέργειά του αυτή θα παραγράφονταν οι ποινικές ευθύνες υπουργών της κυβέρνησής του για τα μεγάλα σκάνδαλα της περιόδου 2004-2009 (Βατοπέδι, Ζήμενς, δομημένα ομόλογα). ” 5/5/2011  http://www.directnews.gr/greece/2690–q-q.html

 

i. Αντίδραση από την Πανεπιστημιακή κοινότητα για το Μνημόνιο 

” Σε μια πολύωρη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (προπύλαια), 20 Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έλαβαν μαζικά θέση απέναντι στο μνημόνιο και στα όσα βρίσκονται στα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας .

Ξεχωρίζει η καταγγελία ότι η Ελλάδα ΔΕΝ έχει δικαίωμα να ΕΞΟΡΥΞΕΙ τον φυσικό της πλούτο (πχ. πετρέλαιο) και για οποιαδήποτε κίνησή της θα πρέπει να έχει την έγκριση του μηχανισμού στήριξης.

Παράλληλα, η χώρα μας δεν έχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης και όπως χαρακτηριστικά λέει ο κορυφαίος συνταγματολόγος «Δεν έχει άμυνα έναντι στον εχθρό»!

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων Γ. Κασιμάτης υποστήριξε πως το μνημόνιο αποτελεί πραξικόπημα, καθώς υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών των Ελλήνων, κάτι που δεν έχει δικαίωμα νομικά να κάνει κανένας!

….

Χαρακτηριστικά είπε, ότι βάσει των όρων του μνημονίου η Ελλάδα έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία, κάτι το οποίο δεν έγινε και δε θα μπορούσε να γίνει ακόμα και όταν οι Γερμανοί είχαν μπει στην πατρίδα μας, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

… 

Πάντως, όπως σημειώνει το «άκυρο» της σύμβασης έχει προβλεφθεί από τους δανειστές, οι οποίοι έχουν όρο στη συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, όπου αναφέρουν ότι αν κάποιο δικαστήριο αποφανθεί για την παράβαση του δικαίου από το μνημόνιο, τότε η Ελλάδα υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα χρήματα άμεσα και μάλιστα με τόκο!

Αποδεικνύει με απλά λόγια ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση με αποφάσεις της Κυβέρνησης που κρίνονται και νομικά ως Αντισυνταγματικές- Πραξικοπηματικές και παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο.

politisgr  ” http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2011/04/blog-post_6932.htm 14 Απρ. 2011

 

 

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας, 

 

Οι πολίτες 

 

Κωνσταντίνος Μυλωνάς 

 

Χριστίνα Σαλεμή  

 

 

Χαλκίδα, 11/05/2011

 

 

3 comments on “ΑΝΑΦΟΡΑ Των Κωνσταντίνου Μυλωνά, Χριστίνας Σαλεμή

 1. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 2. Pingback: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | elatora

 3. Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Οι υπαίτιοι για τα Μνημόνια πρέπει να λογοδοτήσουν σε Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια»

  16/06/2016

  Απόσπασμα

  Αναφέρθηκε στα Μνημόνια, υπογραμμίζοντας ότι “συνιστούν εσχάτη προδοσία και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, για το οποίο υπάρχουν υπεύθυνοι και υπαίτιοι, που πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε δικαστήρια με λαϊκή συμμετοχή, σε Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια, που εγγυώνται την αντικειμενική και αναλογική απόδοση ευθυνών”.

  Μίλησε για το θράσος όσων σήμερα ως Αξιωματική και Ελάσσων Αντιπολίτευση εξανίστανται για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις κατεπείγουσες διαδικασίες, την απαξίωση της Βουλής, ενώ οι ίδιοι ως Κυβέρνηση κατέφυγαν στις ίδιες ακριβώς αντισυνταγματικές πρακτικές κατά κόρον. Στηλίτευσε τα κόμματα του Κοινοβουλίου που στήριξαν με την αποχή τους την Κυβέρνηση και όχι τον λαό.

  Πρέπει να μην επιτρέψουμε η μνημονιακή δεσποτεία να συμπληρώσει επταετία, σαν άλλη δικτατορία. Είμαστε ήδη στα 6 χρόνια. Και σας θυμίζω ότι αυτά τα 6 χρόνια ξεκίνησαν με υποσχέσεις και εξαγγελίες ευημερίας και ανάπτυξης που θα έρχονταν το 2011, το 2012, το 2013, ’14, ’15 και τώρα ακούμε τον κ. Τσίπρα σαν άλλο κ. Σαμαρά, σαν άλλο κ. Παπαδήμο, σαν άλλο κ. Παπανδρέου να λέει τα ίδια: ότι η ανάπτυξη θα έρθει στο τέλος του ’16. Για να προστεθεί και ο ίδιος στη θλιβερή σειρά των μνημονιακών Πρωθυπουργών που αφού πρόδωσαν τον λαό, τον μπούκωσαν με κούφιες υποσχέσεις, με ψέματα, με απάτη.

  Για την απόδοση Δικαιοσύνης για το μνημονιακό έγκλημα

  Το Μνημόνιο συνιστά εσχάτη προδοσία και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και γι’ αυτό το έγκλημα υπάρχουν υπεύθυνοι και υπαίτιοι. Πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Και πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε δικαστήρια με λαϊκή συμμετοχή, σε Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια, που εγγυώνται την αντικειμενική και αναλογική απόδοση ευθυνών.

  https://www.plefsieleftherias.gr/zoi-konstantopoulou-ypetii-gia-ta-mnimonia-prepi-na-logodotisoun-se-mikta-orkota-dikastiria/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.