ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 71/04-01-2012

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΣΗΡΩΔΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Δημητρίου ΑΝΤΩΝΙΟΥ, κατ. Χαλκίδος

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Θέμα: Διαβίβαση στην Βουλή Μηνυτήριας Αναφοράς μου, σε συνέχεια και συνάφεια με την ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 Μήνυσής μου στην Εισαγγελία Αθηνών, εναντίον πολιτικών προσώπων για Εσχάτη Προδοσία κατά της Ελλάδος, η οποία διεβιβάσθη στην Βουλή κατ` άρθρο 86 Συντ..με το αρ. 3088/20-09-2011 διαβιβαστικό της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Κε Εισαγγελέα

Επειδή ή νέα «ελληνική» κυβέρνηση «συνεργασίας» που ορκίστηκε την 11 Νοεμβρίου 2011 με «πρωθυπουργό» τον μη-εκλεγέντα από τον Λαό, αλλά αντίθετα επιβαλλόμενο κατά διαταγήν των Τροικανών κατακτητικών δυνάμεων στην Ελλάδα, Λουκά Παπαδήμο,
α) συνεχίζει την εφαρμογή της από 08-05-2011 Προδοτικής Δανειακής Σύμβασης και του αναποσπάστου αυτής Μνημονίου και β) δεν την ακυρώνει άμεσα, λόγω των προδοτικών όρων των τις παραπάνω διεθνείς συμφωνίες, δια των οποίων εκχωρείται στις ξένες δανειακές και κατακτητικές δυνάμεις πλήρως και ουσιαστικά η Εθνική μας Κυριαρχία και καταλύονται βάναυσα θεμελειώδη άρθρα του Συντάγματος, όπως τα άρθρα 1, 28 παρ.2,3, 106 παρ.1-3,
διαπράττει κι αυτή (η νέα κυβέρνηση) το έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας κατά της Ελλάδος, για τους ίδιους λόγους που αναλυτικά αναφέρομαι στην με αρ. ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 Μήνυσής μου στην Εισαγγελία Αθηνών.

Η μεγίστη, μη-παραιτήσιμη και αναγκαστική αρχή του Διεθνούς και Εθνικού δικαίου είναι η αρχή της Εθνικής Κυριαρχίας, η οποί είναι υπέρτερη –υπό προυποθέσεις- κι αυτής ακόμα της αρχής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (άρθρο 1 Συντ.). Η αρχή της Εθνικής Κυριαρχίας είναι ταυτόσιμη εννοιολογικά με την υψίστη μορφή του Εθνικού Συμφέροντος, ήτοι του δικαιώματος και υποχρέωσης κάθε Ελληνα που ασκεί πολιτική εξουσία να ασκεί Διεθνή και Εθνική Πολιτική με αναγκαστικά πρώτιστο γνώμονα την άσκηση των πολιτικών αυτών ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ήτοι χωρίς εξωτερικές και εσωτερικές δεσμεύσεις, υποχρεώσεις, οποιασδήποτε μορφής, δανειακές και άλλες. Για την εξασφάλιση, διασφάλιση και προστασία του ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΝ (ήτοι της Εθνικής κυριαρχίας) «θυσιάζονται» όλες οι λοιπές υπηρεσίες, πολιτικές και προβλήματα της χώρας (οικονομικά, πολιτιστικά, στρατιωτικά κλπ.). Το ίδιο ισχύει και για την εξασφάλιση και διασφάλιση της Λαικής Εξουσίας στην κοινοβουλευτική Δημοκρατία (άρθρο 1 Συντ.), αφού έχει εξασφαλιστεί η Εθνική Κυριαρχία.
Η Εθνική Κυριαρχία και η κοινοβουλευτική Δημοκρατία είναι ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (κι όλων των κρατών στον κόσμο και της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στις περισσότερες), δηλ. αυτές ασκούνται ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΑ για την ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και ΑΥΤΟ-ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ και δεν χρησιμοποιούνται ως αναλώσιμα «εργαλεία» για την επίτευξη και «λύση» άλλων σκοπών και προβλημάτων του κράτους (π.χ. οικονομικών), εκτός της αυτό-εκπλήρωσής των.
Η αντιστροφή της ιεραρχίας των παραπάνω πολιτικών αξιών και αρχών -ήτοι η θυσία της Εθνικής Κυριαρχίας, της Λαικής Εξουσίας και Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, προς επίλυση- δήθεν-ενός άλλου εθνικού προβλήματος (π.χ. εξωτερικού δημοσίου χρέους)- συνιστά τον ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ή/και ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και συνεπώς και τον ορισμό της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. Και η αντιστροφή αυτή των παραπάνω πολιτικών αξιών και αρχών, ήτοι η κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας και της κονοβουλευτικής δημοκρατίας από τους κυβερνώντες της Ελλάδος υπέρ των ξέων δανειστών-κατακτητών, για την –δήθεν- επίλυση του εξωτερικού χρέους της χώρας, δια των όρων της δανειακής σύμβασης και του μνημονίου, συνιστά συνεπώς, αδιαμφισβήτητη διάπραξη Εσχάτης Προδοσίας κατά της Ελλάδος, για τους λόγους που έχω ήδη εξηγήσει εκτενώς στις μηνύσεις μου που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Βουλή.
Άλλωστε και οι καταγγελλόμενοι καθημερινά δηλώνουν με ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΥΝΙΣΜΟ, ότι τα μέτρα που νομοθετούν και εκτελούν επιβάλλονται από την Τρόικα των δανειστών, ότι η Κυβέρνηση θα προτιμούσε (αν ενεργούσε ελεύθερα) να μην τα πάρει, διότι είναι ΑΔΙΚΑ κι εναντίον του συμφέροντος των Ελλήνων πολιτών (συνεπώς κι εναντίον του Εθνικού συμφέροντος που ταυτίζεται με αυτό των πολιτών)
κι ότι η Κυβέρνηση ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ.!, η οποία εκβιάζει για την λήψη των μέτρων αυτών με την απειλή της μη-καταβολής επιπλέον δανείων (τα οποία πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στην εξόφληση παλαιοτέρων!). Οι ομολογίες αυτές των ελλήνων προδοτών συνιστούν πλήρη ομολογία Εσχάτης Προδοσίας απ` αυτούς εναντίον της Ελλάδος, οι οποίοι μάλιστα και προπαγανδίζουν υπέρ της (άρθρο 135 ΠΚ), δεδομένου ότι περνούν το μήνυμα στους (νέους ιδιαίτερα Έλληνες) ότι η εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας και Δημοκρατίας και η Εσχάτη Προδοσία, μπορεί να «νομιμοποιηθούν», δικαιολογηθούν και εξαγοραστούν για και υπέρ οποιοδήποτε άλλου λόγου εκτός της διασφάλισής των.
Στο πλαίσιο αυτό, Εσχάτη Προδοσία συνιστά επιπλέον και η άρνηση άσκησης από τους κυβερνώντες και του αναγκαστικά ασκούμενου κυριαρχικό μας δικαιώματος για την ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΜΑΣ, για αντικειμενικούς λόγους διασφάλισης του (οικονομικού και κυριαρχικού) Εθνικού μας Συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.3 Συντ. και των Διεθνών Συνθηκών, που αναφέρω εκτενώς στις μηνύσεις μου.

H σύνθεση της νέας κυβέρνησης είναι η παρακάτω:

Πρωθυπουργός: Λουκάς Παπαδήμος
Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Πάγκαλος
Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών: Ευάγγελος Βενιζέλος

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος-Υπουργός Επικρατείας
Παντελής Καψής

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Δημήτρης Ρέππας
Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός: Παντελής Τζωρτζάκης

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Αναστάσιος Γιαννίτσης
Αναπληρωτής Υπουργός: Φώφη Γεννηματά
Υφυπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος

Αναπληρωτής Υπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης
Αναπληρωτής Υπουργός: Παντελής Οικονόμου
Υφυπουργός: Ιωάννης Μουρμούρας

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Σταύρος Δήμας
Αναπληρωτής Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Δημήτρης Αβραμόπουλος
Αναπληρωτής Υπουργός: Ιωάννης Ραγκούσης

Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Γεωργίου
Υφυπουργός: Κώστας Σπηλιόπουλος

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Ξυνίδης
Υφυπουργός: Θάνος Μωραϊτης
Υφυπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης

Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου
Αναπληρωτής Υπουργός: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Μαυρουδής Βορίδης
Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης

Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Υφυπουργός:Μάρκος Μπόλαρης
Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Κώστας Σκανδαλίδης
Υφυπουργός: Γιάννης Δριβελέγκας
Υφυπουργός: Αστέριος Ροντούλης

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργός: Μιλτιάδης Παπαϊωάννου
Υφυπουργός: Γιώργος Πεταλωτής

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός: Χρήστος Παπουτσής
Υφυπουργός: Μανώλης Όθωνας

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης
Υφυπουργός: Πέτρος Αλιβιζάτος

Υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Σταυρόπουλος

Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΩ

α) Να συσχετιστεί η παρούσα αναφορά μου με την παραπάνω μήνυσή μου με αρ. ΙΔ` 2010/19473/15-10-2010 Μήνυσής μου στην Εισαγγελία Αθηνών,
και να διαβιβαστεί και αυτή (η αναφορά μου) στην Βουλή κατ` άρθρο 86 Συντ.
β) να μου χορηγηθεί πιστοποιητικό της διαβίβασης της αναφοράς μου στην Βουλή ταχυδρομικά στην διεύθυνσή μου Δημ. Βώκου 6, Χαλκίδα, ΤΚ.34100 (τηλ.22210-62743 και 6980-539011)
Μετά Τιμής Δημ. Αντωνίου

Αθήνα 04-01-2011

ΣΧΟΛΙΟ: H εθνική συμόρφωση σε έναν ωμό και ομολογημένο από τον εκβιαζόμενο εκβιασμό, είναι ο ορισμός της Εθνικής Υποτέλειας, απώλειας της Εθνικής Κυριαρχίας και τελικά Εθνικής Προδοσίας, σε αυστηρά νομικούς όρους. Και την εθνική αυτή υποχώρηση και έγκλημα το ακούμε να ομολογείται καθημερινά σαδιστικά από τους εντεταλεμένους ημεδαπούς των ξένων κατακτητικών δυνάμεων της Τρόικας. Θυμίζω: Ο Εβρέν συνελήφθη στην Τουρκία και προφυλακίστηκε προχθές (05-01-2011) για Εσχάτη Προδοσία, για το προαξικόπημά του το 1980, ήτο μετά από 30 χρόνια. Το ίδιο γίνεται τώρα και στην Αργεντίνή…και στην Ελλάδα φυσικά πολύ συντομώτερα.
Δημ. Αντωνίου

 

 

http://zoidosia.blogspot.gr/2012/01/blog-post.html

2 comments on “ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

 1. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Των καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου Ανδρέα Δημητρόπουλου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Κασιμάτη, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργου Κατρούγκαλου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης Ηλία Νικολόπουλου , Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Κώστα Χρυσόγονου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

  Φεβρουάριος 12 2012 17:49

  Με κοινή τους δήλωση πέντε συνταγματολόγοι επισημαίνουν πως το Μνημόνιο που οδηγείται προς ψηφοφορία σήμερα το βράδυ στη Βουλή παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος.

  Ο λόγος για τους καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, Γιώργο Κασιμάτη, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Δημητρόπουλου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Κατρούγκαλου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θράκης, Ηλία Νικολόπουλου, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και Κώστα Χρυσόγονου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  “Το περιεχόμενο του κειμένου, που καλείται να ψηφίσει η Βουλή είναι προϊόν οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού, εκ μέρους των εκπροσώπων των δανειστών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου (άρθρο 52 της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης του 1969)”, τονίζουν μεταξύ άλλων.

  Αναλυτικά η κοινή τους δήλωση

  “Αισθανόμαστε την υποχρέωση να επισημάνουμε προς τη Βουλή και τον ελληνικό λαό ότι το κείμενο, το οποίο καλείται σήμερα να ψηφίσει η λαϊκή αντιπροσωπεία, παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για τους λόγους που ακολουθούν:

  Η παρούσα Βουλή εκλέχθηκε τον Οκτώβριο του 2009 κάτω από εντελώς διαφορετικές πολιτικές προϋποθέσεις και η λαϊκή εντολή προς αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 41 του Συντάγματος, ήταν διαμετρικά αντίθετη από όσα προβλέπει τώρα το κατατεθειμένο κείμενο. Λείπει, συνεπώς, η δημοκρατική νομιμοποίηση για την ψήφισή του.

  Το περιεχόμενο του κειμένου, που καλείται να ψηφίσει η Βουλή είναι προϊόν οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού, εκ μέρους των εκπροσώπων των δανειστών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου (άρθρο 52 της Διεθνούς Σύμβασης της Βιέννης του 1969).

  Το κείμενο που κατατέθηκε για ψήφιση δεν αποτελεί κατά το Σύνταγμα ούτε σχέδιο νόμου, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις νομοθετικού περιεχομένου ούτε σχέδιο νόμου κυρωτικού διεθνούς σύμβασης, δεδομένου ότι δεν περιέχει το υπογεγραμμένο κείμενο της διεθνούς σύμβασης. Πρόκειται για κείμενο προγράμματος, που επιχειρείται να δεσμεύσει ανεπίτρεπτα επί δεκαετίες το μέλλον της χώρας. Παρουσιαζόμενο, συνεπώς, ως δεσμευτικό κείμενο νόμου, παραβιάζει την αντιπροσωπευτική αρχή και την κατά το Σύνταγμα άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας (άρθρο 26 Σ).

  Το κείμενο επιχειρείται να υπερψηφιστεί κατά παράβαση του άρθρου 29 του Συντάγματος, στο βαθμό που επιβάλλεται κομματική πειθαρχία χωρίς προηγούμενη εσωτερική ψηφοφορία και απόφαση συλλογικών κομματικών οργάνων.

  Η πρόβλεψη ότι οι νέες δανειακές συμβάσεις θα ισχύουν από την υπογραφή τους, χωρίς κύρωση από την Βουλή, παραβιάζει τα άρθρα 28 παρ. 2 και 36 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και το διεθνές δίκαιο.

  Οι συνταγματικές και οι διεθνούς δικαίου εγγυήσεις σεβασμού και προστασίας της εθνικής κυριαρχίας προσβάλλονται επιπλέον: (α) Με την επανάληψη –όπως και στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 10.5.2010- της ρήτρας παραίτησης από τις ασυλίες της εθνικής κυριαρχίας, (β) με τον υπερδανεισμό της χώρας και την άμεση στέρηση της δυνατότητας ικανοποίησης των βασικών αναγκών του ελληνικού λαού και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών, (γ) με τη σώρευση «επαχθούς» δανεισμού και (δ) με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου και όχι του δημοσίου διεθνούς δικαίου που διέπει τις διεθνείς συμβάσεις των κρατών. Συνεπώς, το κείμενο που καλείται η Βουλή να ψηφίσει παραβιάζει στον πυρήνα τους τις συνταγματικές εγγυήσεις της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της δημοκρατικής αρχής (άρθρο 1 του Συντάγματος).

  Τα μέτρα που προβλέπει το προς ψήφιση κείμενο ότι θα επιβληθούν στον ελληνικό λαό παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας των βαρών, του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρα 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και τις εγγυήσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων (άρθρα 22 και 23 του Συντάγματος). Παραβιάζουν επίσης θεμελιώδεις εγγυήσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας (του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και του διεθνούς δικαίου, καθώς και εγγυήσεις του διεθνούς εργατικού δικαίου.

  Η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά, συνεπώς, εκτροπή από τη συνταγματική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομιμότητα”.

  http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/antisyntagmatiko_to_mnhmonio.1638556.html?service=print

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.