Λυγερού κατά πολιτικών και ιερέων-18/10/2010

 

Προς: Εισαγγελία Πειραιά

Πειραιάς 18/10/2010

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, το Πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, πολίτες νοούνται ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, δεν εξαιρούνται οι πολιτικοί και οι ιερείς. 

ΕΠΕΙΔΗ

Οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες ιερείς είναι οι μόνοι Έλληνες πολίτες που δεν έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανονισμούς και τα νέα μέτρα που έχουν παρθεί με σκοπό την ανάκαμψη της χώρας. 

Ως ελληνίδα πολίτης, έχοντας έννομο δικαίωμα, 

ΖΗΤΩ

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας ώστε να υποχρεωθούν ΟΛΟΙ οι Έλληνες πολιτικοί και οι ιερείς να συμμορφωθούν με τους νόμους του Συντάγματος της Ελλάδας και τα νέα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Να βρεθούν και να δικαστούν όσοι πολιτικοί και ιερείς πληρώθηκαν, έκλεψαν ή έκαναν πράξεις για προσωπικό όφελος και όχι για το καλό της χώρας.

2. Να βρεθούν και να δικαστούν όσοι πολιτικοί συμμετείχαν στην απόφαση του Προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος, για την εντολή που έδωσε για το Τ + 10. Όλοι όσοι συμμετείχαν, πέραν της ποινής που θα τους επιβληθεί, να υποχρεωθούν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό με το οποίο ζημιώθηκε η χώρα.

3. Οι πολιτικοί και οι ιερείς να υπόκεινται στα ίδια μέτρα φορολόγησης με τον κάθε Έλληνα πολίτη. Να ελεγχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί ΚΑΙ του εξωτερικού.

4. Να ελεγχθεί και να φορολογηθεί η περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχεται και φορολογείται η περιουσία του κάθε Έλληνα πολίτη.

5. Να κοπούν τα επιδόματα και να μειωθούν οι μισθοί τους. Οι μειώσεις των μισθών να είναι ανάλογες με αυτές που υπέστησαν οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Να εξισωθούν εξορθολογιστικά.

6. Τα συντάξιμα έτη των πολιτικών να εξισωθούν με αυτά των πολιτών, καθώς επίσης και το ποσό που λαμβάνουν ως σύνταξη να εξισωθεί εξορθολογιστικά με των υπολοίπων πολιτών της χώρας.

7. Όλοι οι νόμοι του Συντάγματος, οι ήδη υπάρχοντες αλλά και όσοι νέοι (και τροποποιήσεις επί των υπαρχόντων), να ισχύουν ΚΑΙ για τους πολιτικούς ΚΑΙ για τους ιερείς, όπως ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας. Να αρθεί το απυρόβλητο (η παραγραφή των αδικημάτων).

Αν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες ιερείς δεν συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, να έχει το δικαίωμα και ο κάθε Έλληνας πολίτης να επιλέξει αν θα συμμετάσχει ή όχι στην ανάκαμψη της χώρας, υπακούοντας ή μη στους νέους κανονισμούς και στα νέα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία.

Ή/ΚΑΙ

Ο πολίτης να δηλώσει ως επάγγελμα «Πολιτικός» ή «Ιερέας» για να εξαιρεθεί των μέτρων, των κανονισμών και εν γένει των νόμων του Ελληνικού Συντάγματος.

 

Η καταγγέλλουσα

Στεφανία Λυγερού του Ιωάννη

αρ. πρωτ. 11792/18-10-2010

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.