Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό

 

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς τον Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, συνεπίκουρο Εισαγγελέα Διαφθοράς κ. Δραγάτση / ΘΕΜΑ: Διερεύνηση παράνομων πράξεων στην διαδικασία πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ

Η πιθανή ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από το ΤΑΙΠΕΔ, με την αξιολόγηση μίας μόνο προσφοράς στην τελική φάση του διαγωνισμού, πρέπει να εξεταστεί επισταμένως από την δικαιοσύνη.

Και αυτό γιατί τα πραγματικά περιστατικά δείχνουν πως καθόλου τυχαία και φυσιολογική δεν είναι η ακύρωση ή η αποχώρηση από τον σχετικό διαγωνισμό άλλων επενδυτικών ομίλων, καθώς και η επιλογή του συγκεκριμένου ομίλου εντέλει.

Δύο θέματα προκύπτουν και τα οποία χρήζουν άμεσης διερεύνησης:

α. Οι πράξεις και οι πιθανές παραλείψεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, που σχετίζονται με όλες τις φάσεις διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.

β. Η πιθανή βλάβη που θα υποστεί τελικώς το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω των πράξεων και των παραλείψεων και κυρίως λόγω του εκ των πραγμάτων εξοστρακισμού των ενδιαφερομένων πράγμα που μηδένισε τον ανταγωνισμό στη διαδικασία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα βασικά περιστατικά που έπεσαν στην αντίληψή μου:

1. Στο ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είχε διοριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος έως τις 10 Αυγούστου 2012 ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Ο ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος, όπως προκύπτει και από τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το ισχύον καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και σας εγχειρίζω, διηύθηνε τις σχετικές διαδικασίες πώλησης των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

Ήτοι την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, την ενημέρωση των επενδυτών, την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων κατά την α’ φάση του διαγωνισμού (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και τέλος την σύνταξη του τελικού και δεσμευτικού καταλόγου των επενδυτικών ομίλων που θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην β’ φάση (δεσμευτικές προσφορές)

2. Όπως προκύπτει από την σχετική ανακοίνωσης της 17.04.2012 του ΤΑΙΠΕΔ, προέκυψε «ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εννέα συνολικά επενδυτικών ομίλων». Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών ήταν και όμιλοι με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και εμπειρία. Φημολογείται δε ότι μεταξύ αυτών ήταν ο γνωστός επενδυτής D. Trump, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιωθεί, αφού υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στη διαδικασία.

Στην ίδια ανακοίνωση με δήλωση του κ. Κ. Μητρόπουλου, επισημαίνεται ότι: «Η συμμετοχή ισχυρών ομίλων σε ένα σύνθετο και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό έργο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Πρόκειται πιθανότατα για το μεγαλύτερο έργο οικιστικής ανάπλασης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι στρατηγικής σημασίας για την Αθήνα και την Ελλάδα. Η αξιοποίηση του Ελληνικού μπορεί να ενισχύει το ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3% κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. αποδεικνύει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη έμπειρων επενδυτών στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. Απαιτείται ισχυρή βούληση και η συνεργασία όλων για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου».

Τέλος το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι «σύντομα θα ανακοινώσει τα ονόματα των ενδιαφερομένων επενδυτών, που ικανοποιούν τα κριτήρια συμμετοχής για την δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας».

3. Με απόφασή του μετά από έναν περίπου μήνα, απέκλεισε τους 5 από τους 9 ενδιαφερόμενους. Μεταξύ αυτών που απέμειναν είναι η Qatari Diar, η οποία τελικώς απεχώρησε στη συνέχεια, αλλά και η Lamda Development εταιρεία του ομίλου Λάτση.

Παραμένει άγνωστο με ποια κριτήρια έγινε ο αποκλεισμός των 5 άλλων ομίλων, καθώς και η κατάληξη ένστασης η οποία φημολογείται ότι κατετέθη κατά της εταιρείας του ομίλου Λάτση, διότι δεν πληρούσε τον σχετικό όρο του διαγωνισμού για εμπειρία κατασκευής έργου προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον.

4. Σημαντικό θέμα είναι η διερεύνηση της προγενέστερης θέσης του κ. Κ. Μητρόπουλου πριν τον διορισμό του στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ και ιδιαίτερα στο κεντρικό πόστο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ενδεχομένως δε και της πιθανής παράλληλης εργασιακής του θέσης με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ο κ. Κ. Μητρόπουλος ήταν υψηλόβαθμο κεντρικό στέλεχος των εταιρειών του ομίλου Λάτση.

Πιο συγκεκριμένα, πριν αναλάβει το συγκεκριμένο πόστο, διετέλεσε Εκτελεστικός Πρόεδρος της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Equity του ομίλου Eurobank EFG.

Υπήρξε ο ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Α.Ε., εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην οποία ο ομίλος Λάτση διαθέτει το 35% των μετοχών.

5. Η πιθανή ολοκλήρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας με έναν εν τέλει «προσφέροντα» δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά προς διερεύνηση, όταν την ίδια χρονική περίοδο αντίστοιχη εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Λάτση μετέχει και στην διαγωνιστική διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του «Αστέρα Βουλιαγμένης», από την οποία όμως απεχώρησε τελικώς πριν την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, παρόλο που είχε επιλεγεί. Ο ενδελεχής έλγχος πρέπει να γίνει με βάση σχετικές διαρροές γα «αμοιβαίες αποχωρήσεις» από τους δύο διαγωνισμούς, τόσο του Ελληνικου όσο και του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η έρευνα οφείλει να διερευνήσει τις όποιες ενδεχόμενες κοινές επιχειρηματικές σχέσεις των δεκάδων funds που ανακηρύχθηκαν τελικώς ως «προτιμητέων επενδυτών» για τον Αστέρα Βουλιαγμένης και αντίστοιχων funds που αποχώρησαν από την τελική φάση του διαγωνισμού για την πώληση του Ελληνικού.

6. Τέλος, σημαντικό στοιχείο της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι το προσφερόμενο εν τέλει τίμημα. Το Ελληνικό Δημόσιο πωλεί περιουσιακά στοιχεία, τα οποία πρώτα εκχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ, για να εισπράξει το βέλτιστο τίμημα, ώστε να αποπληρώσει μέρος του δημοσίου χρέους.

Άρα και η όλη διαδικασία πώλησης πρέπει να κατατείνει στο υψηλότερο δυνατό τίμημα. Οποιαδήποτε διαδικασία, που από αμέλεια ή δόλο, υπονομεύει αυτό το στόχο, αντιβαίνει απολύτως στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνω εδώ ότι με δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, μετά από σύσκεψη των αρμοδίων παραγόντων, διατυπώθηκε η είσπραξη 5 δις ευρώ από την πώληση του Ελληνικού.

Κύριε Εισαγγελέα,

Ζητώ την επείγουσα έρευνα των πιο πάνω διαδικασιών, καθώς και του ρόλου που διαδραμάτισαν οι εταιρείες και κυρίως τα από το νόμο καθοριζόμενα πρόσωπα.

Ιδιαίτερα οι πράξεις και παραλείψεις του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ που από το νόμο οφείλει να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον.

Ταυτόχρονα και οι πράξεις ή παραλείψεις των δημοσίων αρχών που εκ του νόμου οφείλουν να εποπτεύουν το ΤΑΙΠΕΔ για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

http://www.zonews.gr/index.php?showbody=1&articleid=12883

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

 

 

Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/03/21/ἡ-ἑλλάδα-δὲν-πουλιέται·-χαρίζεται/

Ξεπούλησαν τον Αστέρα…Τώρα Χαρίζουν το Ελληνικό!

https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/28/ξεπούλησαν-τον-αστέρα-τώρα-χαρίζουν-τ/

Εξώδικο και μηνυτήρια αναφορά για το σκανδαλώδες ξεπούλημα μέσω ΤΑΙΠΕΔ

https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/01/08/εξώδικο-και-μηνυτήρια-αναφορά-για-το-σ/

Το μέγα σκάνδαλο που επιχειρείται στο Ελληνικό

https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/20/το-μέγα-σκάνδαλο-που-επιχειρείται-στο/

8 comments on “Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό

 1. Σοβαρά προβλήματα νομιμότητας από την επίσπευση της υπογραφής παραχώρησης του Ελληνικού

  Το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί να υπογράψει άρον άρον τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, με 5-6 αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου , παραβιάζοντας κατάφωρα το Δημόσιο Συμφέρον , καθώς η μη υλοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων μπορεί να σημαίνει πρόσθετα βάρη στο Δημόσιο από αποζημιώσεις στην Lamda Development .

  Συγκεκριμένα στην Συνέντευξη Τύπου της 3-4-2014 το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε τα «βήματα μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης»
  Μετά την ανακήρυξη του προτιμώμενου επενδυτή ακολουθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο μυστικό, και όσα γνωρίζουμε προέρχεται από επιλεκτικές διαρροές. Η σύμβαση τελεί υπό 5-6 αναβλητικές αιρέσεις , οι οποίες πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  . Με βάση τη σύμβαση που θα υπογραφεί, πρέπει εντός 2 ετών
  -να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το MasterPlan,
  -να έχει εγκριθεί η σύμβαση από τη Βουλή,
  -να έχουν εκδοθεί οι σχετικές πολεοδομικές και άλλες άδειες,
  -να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
  – κ. λ .π. μη γνωστά ακόμη

  Το μόνο όφελος για το Δημόσιο από την πρόωρη υπογραφή της Σύμβασης θα είναι μία εγγυητική επιστολή 30 εκ ευρώ .
  Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα παραπάνω το σχήμα υπό τη LamdaHYPERLINK “http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229” HYPERLINK “http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229″DevelopmenHYPERLINK “http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229″t μπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος (παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ) ενώ θαυμάσια μπορεί να διεκδικήσει με αγωγές διαφυγόντα κέρδη κατά τις επιθυμίες του.
  Α) Επιχειρούν να φέρουν προ τετελεσμένου το ΣτΕ και να προκαταλάβουν την απόφαση του
  Ενώ σε όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων ) προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, εδώ τίθεται ως αναβλητική αίρεση υπέρ του αναδόχου στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση.
  Σημειωτέον το ΕΣΧΑΔΑ περιέχει το MasterPlan, του αναδόχου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ . Δεδομένου ότι κατά την ψήφιση του ν4062/2012 για το Ελληνικό , βάσει του οποίου θα συνταχθεί το MasterPlan,, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διαπίστωσε ότι ο νόμος είναι σε πολλά σημεία αντισυνταγματικός. Τι θα γίνει εάν ομοίως το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το MasterPlan, του παραχωρησιούχου. Εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση το δημόσιο δεν έχει καμμία συνέπεια, με υπογεγραμμένη όμως σύμβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση στήν Lamda Development.
  Β) Αντιδημοκρατική η ψήφιση από τη Βουλή υπογεγραμμένης ήδη σύμβασης.
  Για μια ακόμη φορά η Βουλή υποτιμάται και τίθεται προ εκβιασμού.Τι νόημα έχει η ψήφιση από τη Βουλή μίας σύμβασης εκ των υστέρων, όταν οι βουλευτές γνωρίζουν ότι τυχόν καταψήφιση της σύμβασης συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο
  Γ) Πρωτοφανής όρος η έγκριση των σχετικών πολεοδομικών και άλλων αδειών.
  Και τι θα συμβεί εάν οι αιτούμενες άδειες είναι παράνομες ή ανεπαρκώς αιτιολογημένες . θα αναγκάσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους να παρανομήσουν ή να κάνουν τα στραβά μάτια
  Δ) Παράνομος ο όρος να έχει να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
  Η άδεια Καζίνο δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού . Είναι κωμικό από τη μια να λένε ότι θα προκηρυχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός για την άδεια Καζίνο και από την άλλη η άδεια Καζίνο να τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού
  Ε) Κύριος οίδε τι περιλαμβάνουν αυτά τα κλπ

  Τέλος δεν διευκρινίζουν τι σημαίνει για το ΤΑΙΠΕΔ η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Σημειωτέον στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα περιλαμβάνεται η διάταξη , «τον προσυμβατικό έλεγχο τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με όλες τις προβλέψειςτης παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.»

  Προκύπτει το εύλογο ερώτημα θα γίνει προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή θα περιοριστούν στη γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου., σύμφωνα με τον καινούριο νόμο
  Επισημαίνουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής απεφάνθη σχετικά με την παραπάνω διάταξη του πολυνομοσχεδίου, ότι αντίκειται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος (Σελ 8-9)
  «Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος ορίζεται ότι «στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. (…). β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει».
  «Εξ άλλου, με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013 κωδικοποιήθηκαν διατάξεις
  της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον κατοχυρωμένο συνταγματικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων ιδιαίτερης αξίας που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 35 του εν λόγω νόμου, η οποία αντικατέστησε, ιδίως, την παρ. 7 του άρθρο 19 του π.δ. 774/1980, ορίζεται ότι οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς και έχουν προϋπολογιζόμενη δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, υπόκεινται, πριν από τη σύναψή τους, σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος διενεργείται από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

  Μετά τα παραπάνω καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ:
  Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης πριν εγκριθούν νόμιμα οι αναβλητικές αιρέσεις και χωρίς να έχει γίνει κανονικός προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
  Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψει με την Lamda Development
  Nα δώσει στην δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» για την έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά , η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
  Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

  Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα , κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα, προσφυγή στο ΣτΕ κλπ.

  Μέλη της
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης
  Μαριλένα Ιατρίδου
  Πάνος Τότσικας
  Ελένη Πορτάλιου
  Σπύρος Κίνιας
  Λένα Δουκίδου

  Νατάσα Τσιρώνη

  http://parkoellinikou.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

 2. Ελληνικό: επένδυση ή κάτι άλλο;

  Δημοσιεύθηκε στις 14 Απρ 2014

  Τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από την επικαιροποιημένη μελέτη της ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του καθηγητή κ. Νίκου Μπελαβίλα και την ομιλία του στη Βουλή στις 29-10-2012.

  Μπορείτε να διαβάσετε και τα δύο εδώ http://www.scribd.com/doc/114199004/%…

  και εδώ http://www.scribd.com/doc/114115268/%…

  H πληροφορία για τα 2,5 δις ευρώ φέσι της Eurobank προέρχεται από εδώ http://bankingnews.gr/bank-insider/it…

  Η πληροφορία για τις φοροαπαλαγές της Lamda Development προέρχεται από εδώ http://tvxs.gr/news/ellada/paranomes-…

  +++

  Ομάδα Επικοινωνίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού – http://www.mkiellinikou.org

  http://www.youtube.com/user/MKIELLINIKOU

  REPLY

 3. Στην Lamda Development το Ελληνικό.Ειδικά δικαστήριά γιά τούς κλέφτες και ακύρωση όλων τών κλεφτοσυμβάσεων
  31 Μαρ 2014

  Ομόφωνα δίκαιη και εύλογη έκρινε πριν από λίγο το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ την βελτιωμένη οικονομική προσφορά της Lamda Development, ύψους 915 εκατομμυρίων ευρώ που υπέβαλλε το επενδυτικό σχήμα για το Ελληνικό.

  Η εταιρεία αποκτά έτσι το 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά τα σχέδια της αλλά και των συνεργατών της, της κινεζικής Fosun και της Al Maabar από το Άμπου Ντάμπι, στο εγχείρημα της αξιοποίησης του Ελληνικού.

  Σε πρώτη φάση αναμένεται η υλοποίηση της δέσμευσης της εταιρείας να διαθέσει άμεσα κονδύλια ύψους 1,25 δισ. ευρώ προκειμένου να ξεκινήσουν το συντομότερο εργασίες για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης θα είναι τουλάχιστον 5,7 δισ. ευρώ.

  http://www.oneminute.gr/2014/03/lamda-development.html

 4. 2 Οκτωβρίου 2015
  Δικαστική βόμβα: Οι πραγματογνωμοσύνες “δείχνουν” ξεπούλημα του Ελληνικού

  Του Πέτρου Κουσουλού
  Λάθος μεθόδους και εκτιμητικές προσεγγίσεις αλλά και αρκετές γκρίζες ζώνες που τελικά οδήγησαν σε… ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας «διέγνωσαν» οι πραγματογνώμονες της εισαγγελίας που εξετάζουν την διαβόητη πώληση του Ελληνικού.

  Στα πολυσέλιδα πορίσματά τους τα οποία αποκαλύπτει το ereportaz οι δυο ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η έκταση-φιλέτο παραχωρήθηκε από δυόμιση μέχρι και πέντε φορές φθηνότερα από ότι θα έπρεπε ή πραγματικά αξίζει! Ουσιαστικά αδειάζουν εντελώς τα πεπραγμένα της πρώην διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ καθώς εκτιμούν ότι στην καλύτερη περίπτωση τα έκαναν όλα λάθος!

  Συγκεκριμένα, η πρώτη πορισματική αναφορά που κατατέθηκε στην εισαγγελία εκτιμά ότι το Ελληνικό θα έπρεπε να είχε μεταβιβασθεί έναντι 1.5 δις ευρώ, ενώ η δεύτερη έναντι 2.3 δις ευρώ. Το προσεχές διάστημα αναμένονται δικαστικές εξελίξεις καθώς ο επίκουρος εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, κ. Ιωάννης Δραγάτσης, έχει πλέον ένα ισχυρό οπλοστάσιο στα χέρια του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εισαγγελικό γραφείο θα παρελάσουν μάρτυρες αλλά και πρόσωπα τα οποία θα καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου.
  Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελική έρευνα εστιάζει στο εάν και κατά πόσο έχει τελεστεί το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας από τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και στην μεταβίβαση του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στην Lamda έναντι 916 εκ. Ευρώ αλλά σε βάθος δεκαετίας! Σε παρούσα αξία το ποσό αυτό πέφτει κάτω από τα 600 εκ. Ευρώ.

  Elliniko-5701-800×480

  Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι δυο πραγματογνωμοσύνες είναι ότι το Ελληνικό παραχωρήθηκε έναντι ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Στα πολυσέλιδα έγγραφα περιγράφονται μεθοδεύσεις που ακολουθήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα η αποκρατικοποίηση να καταλήξει σε… επένδυση με ανύπαρκτο ρίσκο. Το περιεχόμενο τους αποδομεί την εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ (σ.σ. ανατέθηκε στην Αmerican Appraisal Hellas Ltd) σε δυο βασικά σκέλη: Στον συντελεστή προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε αλλά και στην εκτιμητική μέθοδο που ακολουθήθηκε. Και τα δύο είχαν ως αποτέλεσμα –σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες- να πέσει η τιμή του ακινήτου και να ευνοηθεί ο επενδυτής.

  Χρησιμοποίησαν λάθος μέθοδο!

  Στην πραγματογνωμοσύνη του ο κ. Ιωάννης Μελάς, απόφοιτος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στο Manchester της Αγγλίας, μέλος του ΤΕΕ με πολύ μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις μείζονος σημασίας και ιδιαίτερου δημοσίου συμφέροντος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ελληνικό έπρεπε να μεταβιβασθεί έναντι 2.3 δις ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση που συνετάχθη η τιμή παραχώρησης ήταν πολύ μικρότερη επειδή:

  1) χρησιμοποιήθηκε λάθος εκτιμητική μέθοδος και

  2) τέθηκε ιδιαίτερα υψηλός συντελεστής προεξόφλησης με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του ακινήτου.

  Στην πραγματογνωμοσύνη επισημαίνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ λαθεμένα χρησιμοποίησε την εκτιμητική μέθοδο των χρηματοροών καθώς αυτή εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις με επαρκή οικονομικά στοιχεία και χρησιμοποιείται κυρίως για την επένδυση κεφαλαίων.

  Αντίθετα, λέει ο πραγματογνώμονας, θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της υπολειμματικής αξίας που χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση κενών οικοπέδων όπως δηλαδή του Ελληνικού. Σύμφωνα με πληροφορίες στην μελέτη αναφέρεται ότι το ακίνητο του Ελληνικού έχει ήδη μεγάλη άυλη αξία λόγω της θέσης αλλά και της υψηλής αξίας των όμορων δήμων, την μαρίνα του Ελληνικού αλλά και τον Άγιο Κοσμά. «Δεν είναι σαν να πάει κάποιος και να επενδύσει στην έρημο. Πρόκειται για περιοχή φιλέτο», λέει χαρακτηριστικά άνθρωπος της αγοράς.

  Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη η αξία των οικοπέδων που βρίσκονται στο παράκτιο μέτωπο του Αγίου Κοσμά αποτιμάται –με μετριοπαθείς υπολογισμούς- σε 600 εκατομμύρια ευρώ όσο δηλαδή κόστισε η αγορά του Ελληνικού. Έτσι λοιπόν και εφόσον ο επενδυτής χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο «παραθυράκι» της σύμβασης και πουλήσει τα παράκτια οικόπεδα, τότε καλύπτει τα έξοδα για την αγορά του ακινήτου. Όπως επισημαίνουν μεσίτες και γνώστες της αγοράς τα κενά οικόπεδα είναι κάτι σαν το τζακ-ποτ: παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλό ΕΝΦΙΑ και πολύ λίγα έξοδα συντήρησης.
  aerodromio-panoramiki_0

  Επιπλέον στην πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται ότι ο συντελεστής προεξόφλησης θα έπρεπε να τεθεί στο 8% τη στιγμή που η εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ τον έθεσε στο 14,5%. Με αυτόν τον τρόπο το Ελληνικό πωλήθηκε φθηνά, καθώς είναι γνωστό όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής προεξόφλησης τόσο μικρότερα είναι τα προσδοκώμενα κέρδη για τον επενδυτή με αποτέλεσμα η αξία του ακινήτου να αποτιμάται χαμηλά. Αντίθετα όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής προεξόφλησης τόσο πιο ακριβά αποτιμάται η αξία του ακινήτου για τον πολύ απλό λόγο ότι το περιθώριο κέρδους του επενδυτή είναι μεγάλο. Στην πραγματογνωμοσύνη του ο κ. Μελάς εκτιμά ότι η επένδυση του Ελληνικού δεν εμπεριέχει υψηλό ρίσκο καθώς τα οικόπεδα μπορεί να πωληθούν ακόμη και στα πρώτα στάδια αποφέροντας μεγάλα κέρδη στην Lamda Development. Αυτό ουσιαστικά καταγράφεται και στην εκτίμηση της American Appraisal για το ΤΑΙΠΕΔ καθώς αναφέρεται ότι το ακίνητο θα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία εάν χωριζόταν σε οικόπεδα. Επιπλέον ο κ. Μελάς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ χρησιμοποιήθηκε «απαράδεκτο» μοντέλο ανάπτυξης το οποίο προβλέπει 25ετη κατασκευή και 99 χρόνια για την αξιοποίηση την στιγμή που το σύνηθες μοντέλο αξιοποίησης είναι για 10 με 15 έτη. Επιπλέον η μελέτη ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει την κατασκευή επτά ουρανοξυστών ενώ ο Νόμος επιτρέπει μόλις δύο…

  Δόθηκε δυόμιση φορές υποτιμημένο

  Η δεύτερη πραγματογνωμοσύνη που έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα κ. Δραγάτση, υπογράφεται από τον κ. Γεώργιο Αναματερό. Ο κ. Αναματερός είναι μελετητής οικοδομικών αδειών και πραγματογνώμονας για τα δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά, απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Λιέγης, ερευνητής σεισμικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και στο Εθνικό Εργαστήριο Πολιτικού Μηχανικού της Πορτογαλίας. Ο μελετητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ελληνικό πωλήθηκε τουλάχιστον κατά 2.5 φορές υποτιμημένο από την πραγματική του αξία καθώς στην εκτίμηση του ΤΑΙΠΕΔ:

  Σχετίσθηκε η εμπορική αξία του Ελληνικού με την επενδυτική αξία του επιχειρηματικού σχεδίου της Lamda,
  Για την εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών που κανονικά χρησιμοποιείται για υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έσοδα,
  Χρησιμοποιήθηκε συντελεστής προεξόφλησης 14,5% ενώ θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί 10%. Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα το Ελληνικό είναι μια επένδυση μέτριου ρίσκου η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τόσο υψηλό συντελεστή προεξόφλησης,
  Καταστρατηγήθηκε η αρχική προκήρυξη η οποία προέβλεπε ότι το Δημόσιο θα παραχωρούσε το πλειοψηφικό πακέτο και όχι το 100% της Ελληνικό Α.Ε. με αποτέλεσμα να μπορούσε να καρπωθεί την υπεραξία που θα δημιουργούνταν από την ανάπτυξη,
  Επιπλέον ο κ. Αναματερός φέρεται να εντόπισε μερικές ακόμη “παραφωνίες” στην σύμβαση μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Lamda Development, καθώς ο επενδυτής μπορεί να αλλάξει το τελικό εγκεκριμένο σχέδιο κατόπιν συμφωνίας με το ΤΑΙΠΕΔ (!), ενώ παράλληλα μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τα κτήρια που θα κτίσει μετά το πέρας της 100ετίας.

  Η απόσυρση των ενδιαφερόμενων και τα ερωτήματα

  Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ελληνικού αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ίδιο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η διαγωνιστική διαδικασία που τελικά κατέληξε στην υποβολή μιας και μόνο πρότασης.

  Σημειώνεται ότι αρχικά για το φιλέτο της Αττικής εξεδήλωσαν ενδιαφέρον εννιά υποψήφιοι επενδυτές, ενώ στον δεύτερο γύρο προκρίθηκαν (την 11η Σεπτεμβρίου 2012) οι εξής τέσσερις: “London & Regional Properties (L&R)”, “Qatari Diar”, “Elbit Imaging Ltd.” καὶ ἡ “Lamda Development A.E.”.

  Στη συνέχεια όμως η “Qatari Diar” αποσύρθηκε από̀ τὴν διαδικασία (στις 26-11-2013) και έτσι τὸ Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ στις 6-12-2013 απεύθυνε στους υπόλοιπους τρεις την τελική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απόκτηση του 100% της Ελληνικό Α.Ε. Όμως η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά μέσω του επιχειρηματικού της σχεδίου, του σεναρίου Foster, ἦταν ἡ “Lamda Development A.E.”. H πρώτη προσφορά κατατέθηκε στις 27-2-2014 αλλά δεν έγινε δεκτή. Η δεύτερη υποβλήθηκε στις 26-3-2014 και λίγο καιρό αργότερα μπήκε στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης η οποία καλείται να απαντήσει σε μια σειρά από ουσιώδη ερωτήματα.

  http://www.ereportaz.gr/dikastiki-vomva-i-pragmatognomosines-dichnoun-xepoulima-tou-ellinikou/

 5. 1/6/2016: Γλέζος, Χουντής, Μπόλαρη, Πορτάλιου, Μπελαντής και άλλοι – Εξώδικο σε Τσίπρα και Τσακαλώτο για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development

  Θέμα: Παράνομη, επιβλαβής για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς κανένα πραγματικό δημοσιονομικό όφελος η υπογραφή από την κυβέρνηση Μνημονίου Κατανόησης για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development, και η ψήφιση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή.
  Η έγκριση της σύμβασης από την Κυβέρνηση και τη Βουλή εκθέτει το Ελληνικό κράτος σε πιθανή διεκδίκηση αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περίπτωση μη ικανοποίησης κάποιας εκ των εννέα αναβλητικών αιρέσεων που διέπουν την σύμβαση, εκ των οποίων οι τρείς αφορούν δικαστικές αποφάσεις.

  Το εξώδικο εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/εξωδικα/εξώδικο-σε-τσίπρα-και-τσακαλώτο-για-τη/comment-page-1/#comment-12731

 6. OKE: Παράνομη η παραχώρηση του Ελληνικού, λόγω ζητήματος Εθνικών Γαιών‏

  Tuesday, 19 April 2016
  Last Updated on Saturday, 23 April 2016

  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, που θα πρέπει να προστατεύεται από τις Κυβερνήσεις χάριν του Ελληνικού Λαού

  Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι απαγορεύεται η διάθεση των ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ, για κερδοσκοπικούς σκοπούς

  Φρένο βάζει το Μικτό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, δηλαδή η κοινή Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών και του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλαξίμου Περιουσίας, στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ, για την εκχώρηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, σε εξευτελιστική τιμή, σε ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα. Και αυτό γιατί με βάση το Σύνταγμα και τη Συνθήκη Ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό, η περιοχή των Τραχώνων, μέσα στην οποία περιλαμβάνονται και εκτάσεις του πρώην Αεροδρομίου, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση είναι Δημόσιες διαχειριστικά… πρόκειται δηλαδή για Εθνικές Γαίες, που αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Λαού.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι απαγορεύεται γενικώς η διάθεση των Εθνικών Γαιών, σε τρίτους, για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Συνεπώς είναι αδύνατη και η διάθεση για κερδοσκοπικούς σκοπούς του Ελληνικού και του παραθαλάσσιου μετώπου του Αγίου Κοσμά. Η Γνωμοδότηση αυτή, που «αράχνιαζε» στα συρτάρια Υπουργείων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει άμεση σχέση με την πρωτοβουλία της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ), η οποία από τον Απρίλιο του 2014, με Δελτίο Τύπου και στη συνέχεια με δημοσίευμα του Site της «ο Ιχνηλάτης», είχε επισημάνει την αναγκαιότητα της ύπαρξής της, πριν από οποιαδήποτε κίνηση παραχώρησης και έγινε, τελικά, αποδεκτή, σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πηγές, από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών.

  Η ΟΚΕ, από την πρώτη στιγμή, που τέθηκε το ζήτημα, είχε προτείνει την διενέργεια Δημοψηφίσματος καθώς η έκταση όπως και πολλές άλλες που έχουν ήδη τεθεί παράτυπα σε Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ανήκουν στην κατηγορία των Εθνικών Γαιών και επομένως αποτελούν Εθνικό Καταπίστευμα και κληροδότημα στις επόμενες γενιές, Κάτι που κατοχυρώθηκε όχι μόνο από την Ιδρυτική Πράξη Σύστασης του νεότερου Ελληνικού Κράτους αλλά και από τα σχετικά πρωτόκολλα, που την συνοδεύουν. Για τους λόγους αυτούς, για να παραχωρηθεί η συγκεκριμένη έκταση απαιτείται η λαϊκή συναίνεση, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αφού δεν πρόκειται για Δημόσια Περιουσία, με τη στενή έννοια αλλά για Εθνική Περιουσία, που οι εκάστοτε Κυβερνήσεις μπορούν να την διαχειρίζονται και να την προστατεύουν, μόνον χάριν του Ελληνικού Λαού, η δε προηγούμενη χρήση της εξυπηρετούσε πράγματι κοινωφελή σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι Κρατικοί Φορείς, όπως προβλέπουν οι Νόμοι, οφείλουν να ελέγξουν, εξονυχιστικά, τους τίτλους ιδιοκτησίας, της παραπάνω έκτασης, όπως και όλων των άλλων, που ετοιμάζονται ή που ήδη έχουν βγάλει στο σφυρί.

  Αξίζει να επισημανθεί, ότι η ΟΚΕ είναι ο μοναδικός πολιτικός φορέας, που στο Καταστατικό της, που κατέθεσε στις 16-2-2011 στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι: «Οι Εθνικές Γαίες αποτελούν απευθείας κληροδότημα στον Ελληνικό Λαό, από τους απελευθερωτικούς αγώνες και από τις επιμέρους συνθήκες, που τις ακολούθησαν, είναι μια εθνική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και συνδέονται με την ίδια τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους». Στο ίδιο Καταστατικό τονίζεται πως: «Οι τίτλοι για τις Εθνικές Γαίες είναι αυτές καθ’ εαυτές οι Συνθήκες και από αυτές προέρχεται και το Μαχητό Τεκμήριο του Δημοσίου». Προκειμένου δε: «να προστατευτεί, λοιπόν, αυτή η κοινοκτημοσύνη του Ελληνικού Λαού, θα πρέπει να ιδρυθεί ένας Ενιαίος Ανεξάρτητος Φορέας, που θα αποκαλύπτει, θα προστατεύει και θα διαχειρίζεται τις Εθνικές Γαίες, ενόψει μάλιστα και της κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου».

  Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, Βασίλης Αναστασόπουλος επισημαίνει ότι «Η ΟΚΕ θα παραμείνει, απαρέγκλιτα, στον δρόμο, που έχει χαράξει, κατά της προσπάθειας ξεπουλήματος, έναντι ευτελούς τιμήματος του Εθνικού μας πλούτου, με το πρόσχημα της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων». Όπως προσθέτει ο ίδιος: «Στις σπάνιες περιπτώσεις, που υπάρχει αναγκαιότητα εκχώρησης Εθνικής περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς, αυτό θα πρέπει να γίνεται, μόνο με την απόδοση, στο Δημόσιο Ταμείο, από τους επενδυτές, ποσοστού επί των καθαρών ετησίων κερδών, βάσει εκθέσεως ορκωτών λογιστών».

  http://ixnilatis.org/component/content/article/224-ggg.html

  OKE = Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

 7. Αναφορά Σακοράφα για εκποίηση μετοχών της Ελληνικό Α.Ε αντί ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος
  Αίτηση – αναφορά της Σοφίας Σακοράφα προς την Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

  ΘΕΜΑ: Επικείμενη εκποίηση

  Μετοχών της Ελληνικό Α.Ε

  αντί ιδιαίτερα χαμηλού τιμήματος

  Αθήνα 24 Μαρτίου 2014

  Προς την κ. Προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

  Αξιότιμη κυρία Φάκου,

  Παρακαλώ να δώσετε εντολή προκειμένου να διερευνηθεί άμεσα η τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις κάθε εμπλεκομένου προσώπου, που αφορούν στην επικείμενη εκποίηση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την υποβολή μιας και μόνης προσφοράς από την Lamda Development και μάλιστα αντί πολύ χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου, το οποίο φέρεται να μην ξεπερνά τα 430,000,000 ευρώ.

  Όπως προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΤΑΙΠΕΔ στις 27.2.2014, μόνο η εταιρεία Lamda Development υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε.

  Στις 19.3.2014, μετά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της Lamda Developoment, το ΤΑΙΠΕΔ ζήτησε από τους εκπροσώπους της εταιρείας, να υποβάλουν νέα βελτιωμένη προσφορά μέχρι τις 26.3.2014 καθώς ο ανεξάρτητος αποτιμητής του ΤΑΙΠΕΔ φέρεται να έχει εκτιμήσει την αξία των μετοχών υψηλότερα από την τιμή που προσέφερε η Lamda (σχεδόν 700,000,000, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα).

  η συνέχεια εδώ :
  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/αναφορά-σακοράφα-για-εκποίηση-μετοχώ/

 8. 28/02/2011 Λυγερού: Καταγγελία για παράνομη πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός με ζημίωση του ελληνικού δημοσίου και δήλωση άρνησης της συλλογικής ευθύνης

  Η καταγγελία στηρίζεται σε απόφαση της ευρωπαϊκής επιτροπής ή οποία κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας, που κινήθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 (βλ. IP/08/1927), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τιμή των 11 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε για την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής τους αξίας. ΕΠΕΙΔΗ η καταγελούσα θεώρησε ότι μπορούν κάλλιστα να υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, ΖΗΤΗΣΕ να ανοιχτούν τα αρχεία του κράτους για να ενημερωθούν οι Έλληνες φορολογούμενοι για όλες όσες συναλλαγές έγιναν από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μέχρι σήμερα ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ α) ότι έως αποδείξεως του ενάντιου, θεωρείται ότι σε όλες τις συναλλαγές έγιναν παρόμοιες παράνομες πράξεις, οι οποίες ζημίωσαν τη χώρα. β) ότι την ευθύνη, για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, τη φέρουν αποκλειστικά οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων , που με αυτόν τον τρόπο εξάντλησαν τα χρήματα που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι στο κράτος.

  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/λυγερού-καταγγελία-περί-συλλογικής-ε/comment-page-1/#comment-12816

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.