Π. Κουρουμπλής για ανείσπρακτα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 23 δισ. ευρώ

 

10.11.2014

Τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των «ανείσπρακτων» κόκκινων επιχειρηματικών δανείων ύψους 23 δισ., ζήτησε με μηνυτήρια αναφορά ο βουλευτής  Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων ζητά τη διενέργεια όλων των νόμιμων ενεργειών εκ μέρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να προστατευτεί το ελληνικό δημόσιο και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους αποδειχθεί ότι με τις πράξεις τους ζημίωσαν τις δανείστριες Τράπεζες και κατ’ επέκταση τους μετόχους τους και το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπροσθέτως ζητά να διερευνηθεί η διαχείριση των διατεθέντων δανειακών κεφαλαίων από τις δανείστριες εταιρείες καθώς και η περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διοίκηση και λειτουργία τους.

Αναλυτικότερα, ο κ. Π. Κουρουμπλής ζητά να ερευνηθούν:

Α. Ποια είναι και ποιου ύψους (κατά περίπτωση) τα «ανείσπρακτα» δάνεια που χορήγησαν οι συστημικές τράπεζες την τελευταία 15ετία, λαμβανομένων υπόψη των συγχωνεύσεων – εξαγορών που μεσολάβησαν.

Β. Ποια ήταν κατά περίπτωση η οικονομική κατάσταση των δανειζόμενων εταιρειών και φυσικών προσώπων, και αν η κατά Τράπεζα Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων ή Επιτροπή Χορηγήσεων ενέκρινε τη δανειοδότησή τους με βάση συγκεκριμένα τραπεζικά κριτήρια και μοντέλα αξιολόγησης πιστοδότησης σε συνάρτηση με προσκομισθέν βιώσιμο σχέδιο επιχειρηματικής δράσης.

Γ. Με ποιά διαδικασία οι δανείστριες Τράπεζες παρακολούθησαν τις εκταμιεύσεις και τη διάθεση των δανειακών κεφαλαίων και πιστοποίησαν την υλοποίηση του έργου για το οποίο χορηγήθηκαν τα «ανείσπρακτα» δάνεια.

Δ. Ποια η σημερινή κατάσταση των δανειοληπτριών εταιρειών και των Διοικήσεών τους, καθώς και η σημερινή περιουσιακή κατάστασή τους, όπως και των τραπεζικών στελεχών και των Διοικήσεων των συστημικών Τραπεζών που εμπλέκονται στις διαδικασίες χορήγησης και της μη είσπραξης μέχρι σήμερα των «ανείσπρακτων» δανείων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα πρέπει να διερευνηθεί η απόκτηση κατά τη διαρρεύσασα 15ετία περιουσιακών στοιχείων αυτών, καταθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λοιπών αξιών και κινητών μεγάλης αξίας.

 

Υπομνημα σε μηνυτηρια αναφορα 25 11 2014

Μεταξύ άλλων,  με το υπόμνημα ζητεί να κατατεθούν οι εκθέσεις των ελεγκτών της ΤτΕ για τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά δάνεια και οι καταστάσεις λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των ληξιπρόθεσμων δανείων καθώς και κατά της προσωπικής περιουσίας των συγκεκριμένων δανειοληπτών.
Το πλήρες κείμενο του κατατεθέντος Υπομνήματος:

 

 

4 comments on “Π. Κουρουμπλής για ανείσπρακτα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 23 δισ. ευρώ

  • Η ΜΗΝΥΣΗ :

   Αθήνα, 10/11/2014

   Προς: Εισαγγελία Αρείου Πάγου Υπόψη: κ. Εισαγγελέως

   Αξιότιμη Κυρία Εισαγγελέα

   Έχω την τιμή να Σας υποβάλλω την παρούσα αναφορά, με την παράκληση -στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Σας- να ενεργήσετε τα νόμιμα προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον και να καταλογιστούν -εφόσον υπάρχουν και προκύψουν- μετά τη σχετική δικαστική διερεύνηση ευθύνες στα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία με τις ενέργειές τους, πράξεις και παραλείψεις τους, ζημίωσαν τις δανείστριες Τράπεζες και κατ’ επέκταση τους μετόχους τους και το Ελληνικό Δημόσιο (που συμμετέχει μέσω του Τ.Χ.Σ. στην ανακεφαλαιοποίησή τους). Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η διαχείριση των διατεθέντων δανειακών κεφαλαίων από τις δανείστριες εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διοίκηση και λειτουργία τους. Και συγκεκριμένα:

   Όπως γνωρίζετε, από το συνολικό ποσό των 43 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρχονται τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, τα 23 δισ. ευρώ θεωρούνται ανείσπρακτα. Για τον λόγο αυτό απευθύνομαι στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζητώ να ερευνηθούν, για κάθε δανειακή σύμβαση που εμπίπτει στην κατηγορία των “ανείσπρακτων” δανείων τα παρακάτω:

   Α. Ποια είναι και ποιου ύψους (κατά περίπτωση) τα ανείσπρακτα δάνεια που έχουν χορηγήσει την τελευταία 15ετία οι λεγόμενες συστημικές Τράπεζες, λαμβανομένων υπόψη των συγχωνεύσεων – εξαγορών που μεσολάβησαν, δεδομένου ότι η βέβαιη και νομικά επιβεβλημένη άσκηση αναγκαστικών μέτρων εναντίον τους (των δανειοληπτών) έχει οδηγήσει σε δημοσιοποίηση της σχέσης αντιδικίας με τις δανείστριες Τράπεζες προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να διευκολυνθούν για την ένταξη/καταχώριση αυτών των “ανείσπρακτων” δανείων στις επισφαλείς κατά τρίτων απαιτήσεις των δανειστριών Τραπεζών;

   Β. Ποια ήταν κατά περίπτωση η οικονομική κατάσταση των δανειζόμενων εταιρειών και φυσικών προσώπων, και αν η κατά Τράπεζα Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων ή Επιτροπή Χορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των δανείων προς εμπορευματικές και επιβατικές ναυτιλιακές εταιρείες κάθε νομικής μορφής) ενέκρινε τη δανειοδότησή τους με βάση συγκεκριμένα τραπεζικά κριτήρια και μοντέλα αξιολόγησης πιστοδότησης σε συνάρτηση με προσκομισθέν βιώσιμο σχέδιο επιχειρηματικής δράσης καθώς και τις εμπράγματες ή άλλες επαρκείς εξασφαλίσεις που παρείχαν οι δανειολήπτες/δανειολήπτριες είτε σε επιχειρηματικά, είτε σε προσωπικά ή τρίτων ακίνητα και σε λοιπές αξίες.

   Γ. Με ποιά διαδικασία οι δανείστριες Τράπεζες παρακολούθησαν τις εκταμιεύσεις και τη διάθεση των δανειακών κεφαλαίων και πιστοποίησαν την υλοποίηση του έργου για το οποίο χορηγήθηκαν τα “ανείσπρακτα” δάνεια; Επίσης να προσδιοριστεί ο χρόνος κήρυξής τους ως ληξιπρόθεσμων ή “ανείσπρακτων” και οι δικαστικές ενέργειες που ακολούθησαν, προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαστικά έγγραφα (αιτήσεις, αγωγές, αποφάσεις κ.λπ., ένδικα βοηθήματα, αναγκαστικά μέτρα, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ. αστικά ή ποινικά μέτρα).

   Δ. Εξυπακούεται ότι η διερεύνηση πρέπει -κατά τη γνώμη μας- να διαλαμβάνει και την εξέταση της τήρησης των προϋποθέσεων που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και η ειδική και κοινή νομοθεσία για τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των δανειοληπτών, αλλά και των Τραπεζών και κατ’ επέκταση του Δημοσίου.

   Ε. Επίσης χρήζει διερεύνησης η σημερινή κατάσταση των δανειοληπτριών εταιρειών και των Διοικήσεών τους, καθώς και η σημερινή περιουσιακή κατάστασή τους, όπως και των τραπεζικών στελεχών και των Διοικήσεων των συστημικών Τραπεζών που εμπλέκονται στις διαδικασίες χορήγησης και της μη είσπραξης μέχρι σήμερα των “ανείσπρακτων” δανείων συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα πρέπει να διερευνηθεί η απόκτηση κατά τη διαρρεύσασα 15ετία περιουσιακών στοιχείων αυτών, καταθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λοιπών αξιών και κινητών μεγάλης αξίας (Συλλογές Καλλιτεχνικών Έργων, αγοραπωλησίες μετοχών κ.λπ.).

   Μετά τιμής
   Κουρουμπλής Παναγιώτης

   Βουλευτής Β ́ Αθήνας-Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Δικηγόρος

   Click to access anafora-aneisprakta-daneia-10-11-2014.pdf

 1. Κουρουμπλής: Η κυβέρνηση χάρισε 1 δις σε Motor Oil και ΕΛΠΕ

  Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουμπλής, ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά την ερχόμενη εβδομάδα για τα δάνεια που δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις, ενώ κατήγγειλε επίσης πως η κυβέρνηση με τροπολογία που πέρασε στις 13 Μαρτίου χάρισε στη Motor Oil και τα ΕΛΠΕ 1 δις ευρώ.

  «Το ποιοι είναι πίσω από αυτές τις εταιρείες το γνωρίζουμε όλοι», είπε μιλώντας σε εκπομπή τους Action24, ύστερα από προτροπή του Ανδρέα Παπαμιμίκου, που ήταν επίσης καλεσμένος, «να δώσει ονόματα».

  Επιπλέον ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ζήτησε να ελεγχθεί και το πόθεν έσχες όσων ενέκριναν τα «κόκκινα δάνεια» προς επιχειρηματίες.

  http://tvxs.gr/news/ellada/koyroymplis-i-kybernisi-xarise-1-dis-se-motor-oil-kai-elpe

 2. ΣΧΕΤΙΚΟ:

  06/06/2016
  Λαφαζάνης, Χουντής και άλλοι: Μήνυση για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών κατά ΤΧΣ, Τράπεζων, Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και παντός υπευθύνου

  Ο νυν ευρωβουλευτής Νικόλαος Χουντής, οι τέως βουλευτές Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Β’ ΑΘΗΝΩΝ, Ευστάθιος (Στάθης) Λεουτσάκος, Παναγιώτης Λαφαζάνης  και Δημητρίος Στρατούλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Τόλιος και άλλοι, κατήγγειλαν ενοποιών του εισαγγελέα την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (κυρίως της τρίτης) και κατάθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά των διοικήσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας, τις διοικήσεις των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και κατά παντός άλλου υπευθύνου που θα αναδείξει η ανάκριση. Σύμφωνα με τους μηνυτές μόνο από την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, το ελληνικό δημόσιο απώλεσε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία χάσανε περίπου 2 δισεκατομμύρια ενώ οι μικροεπενδυτές έχασαν και αυτοί πολλά δισεκατομμύρια.

  Η μήνυση εδώ:
  https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/λαφαζάνης-χουντής-και-άλλοι-μήνυση-γι/comment-page-1/#comment-12857

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.