ΑΠ 65/2014 Νόμιμη η συμμετοχή υποψηφίων ΧΑ, ΝΔ, ΕΛΙΑ κλπ στις Ευρωεκλογές

Απορρίπτει την απο 8 Μαΐου 2014 Αίτηση εξαίρεσης υποψηφίων ΝΔ, ΧΑ, ΕΛΙΑΣ και παντός υπόπτου έσχατης προδοσίας

 

 

Αριθµός: 65/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

.
Α1 Πολιτικό Τμήμα

.
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη, Αντώνιο Ζευγώλη και Αριστείδη Πελεκάνο, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε εκτάκτως, δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Μαΐου 2014, με την παρουσία και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την ένσταση:

.
Του ενισταμένου: Πολιτικού Συνασπισμού με την Επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ και το αρκτικόλεξο: «ΕΛ.ΛΑ.Σ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κλεισόβης αρ. 12, νομίμως εκπροσωπούμενο από τους Κωνσταντίνο Γκέκα, δικηγόρο, Αναστάσιο Κότσιαλο και Οδυσσέα Τηλιγάδα, οι οποίοι παραστάθηκαν αυτοπροσώπως.
Των καθών η ένσταση: 1. Πολιτικό Κόμμα «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στυλιανό Στάϊκο 2. Πολιτικό Κόμμα, «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», το οποίο «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», το οποίο εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Παναγιώτη Μιχαλόλια και Χριστόφορο Τσάγκα και 3. των υποψηφίων ευρωβουλευτών εκ του πολιτικού κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ ως συμμετεχόντων στον Συνδυασμό «ΕΛΙΑ Δημοκρατική Παράταξη»,οι οποίοι εκπροσωπή-θηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Πολυχρόνη Θωμόπουλο. Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος δικηγόρος Πολuχρόνης Θωμόπουλος δήλωσε ότι παρεμβαίνει. 
υπέρ του Συνασπισμού «ΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ» ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής Σπύρος Βρεττός, προερχόμενος από το πολιτικό κόμμα «ΠΑ.ΣΟ.Κ.»

.
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου έδωσε το λόγο στους ανωτέρω διαδίκους, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και κάλεσε τα διάδικα μέρη να παραδώσουν έγγραφα και όσα άλλα στοιχεία διαθέτουν, μέχρι την 14:00 σήμερα.
Εισηγητής ορίσθηκε ο Αρεοπαγίτης Αριστείδης Πελεκάνος.
Το Δικαστήριο επιφυλάχτηκε να αποφασίσει.

.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

.
Με την από 8-5·2014 πράξη του Προέδρου του Α 1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου ορίστηκε η προαναφερόμενη δικάσιμος (11-5-2014) για την εκδίκαση της από 8-5-2014 ένστασης, η οποία κατατέθηκε την ίδια ημέρα νομότυπα στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου και υπογράφεται από τους Κότσιαλο Αναστάσιο, Τηλιγάδα Οδυσσέα και Γκέκα Κων/νο ως ενισταμένους και νομίμους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων Κ.ΕΣ.Ω (Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας) και Ε.ΛΑ.Σ. (Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός) και της πολιτικής κίνησης ΚΙ.Π.ΑΛ, (Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας), αντίστοιχα που συναπαρτίζουν τον παραπάνω πολιτικό συνασπισμό. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ασκήθηκε με προφορική δήλωση πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του καθού η ένσταση συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων «ελιά» Δημοκρατική παράταξη από τον Σπύρο Βρεττό, υποψήφιο ευρωβουλευτή προερχόμενο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η ένσταση και η 
πρόσθετη παρέμβαση έχουν ασκηθεί παραδεκτά και πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας.

.
Με την κρινόμενη ένσταση και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, ζητείται: 1) Να μην ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσοι προτάθηκαν και 
περιλαμβάνονται στους εκλογικούς συνδυασμούς των πολιτικών κομμάτων «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». 2) Να μην ανακηρυχθούν ως 
υποψήφιοι σης ίδιες εκλογές όσοι προτάθηκαν από το πολιτικό κόμμα «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα» (ΠA.ΣΟ.Κ.) στον Συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων «ελιά» Δημοκρατική παράταξη. Και 3) Να μην ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι στις ίδιες εκλογές όσοι περιλαμβάνονται στους εκλογικούς συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων, κατά των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις από Έλληνες πολίτες και των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στις ογδόντα δύο (82) δικογραφίες, που έχουν διαβιβαστεί από τον Άρειο Πάγο στην Ελληνική Βουλή.

.
Ειδικότερα, για τη στήριξη των αιτημάτων της ένστασης, διαλαμβάνονται σ’ αυτή τα ακόλουθα: Για τη μη ανακήρυξη των υποψηφίων του εκλογικού συνδυασμού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των υποψηφίων που προτάθηκαν από το ΠΑ. ΣΟ. Κ, στον Συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων «ελιά» Δημοκρατική Παράταξη, διαλαμβάνεται α) ότι σε αμετάκλητη ποινική απόφαση του Ειρηνοδικείου του Μονάχου της Γερμανίας, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ» στις 13-8-2009, καταδικάστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας SIEMENS Μιχάλης Χριστοφοράκος για δωροδοκία των πολιτικών κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ, καθώς και ότι στην εν λόγω καταδικαστική απόφαση περιγράφεται η παραβατική συμπεριφορά αυτών, η υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και η λειτουργία τους ως εγκληματική οργάνωση, β) ότι έχει υποβληθεί σχετικά από τον Αϋφαντή Γεώργιο, η 2267/2012 καταγγελία στον Άρειο Πάγο, που έχει μετατραπεί σε μήνυσή του, γ) ότι τα πολιτικά κόμματα αυτά παραβίασαν τη συνταγματική αρχή της νομιμότητας και κατέστησαν την Ελλάδα «όμηρο» της Γερμανίας, με το νομοθετικό τους έργο των ετών 2010-2014, δ) ότι σε ποινικές δίκες της χρονικής περιόδου 2010-2014 με κατηγορούμενους τους Τσοχατζόπουλο, Μαντέλη, Τσοuκάτο, Παπαγεωργόπουλο, Καραβέλα, Παυλίδη και άλλα πολιτικά πρόσωπα αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία, που επιβάλλουν τη δικαστική προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Χώρας και ε) ότι η καταδίκη για πράξεις δωροδοκίας συνεπάγεται οριστική απώλεια δημοσίων αξιωμάτων και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τις σχετικές διατάξεις του ΠK.

.
Για τη μη ανακήρυξη των υποψηφίων του εκλογικού συνδυασμού του κόμματος «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», διαλαμβάνεται στην ένσταση α) ότι από τις αρχές του έτους 2010 το πολιτικό κόμμα αυτό ακολούθησε ιδιότυπο πολιτικό ακτιβισμό με μίξη παρανόμων και νομίμων μεθόδων δράσης, η οποία, λόγω της έκρυθμης κοινωνικής κατάστασης από την παράνομη δράση των πολιτικών κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, συνετέλεσε σε αύξηση των εκλογικών ποσοστών του. β) ότι τα στοιχεία της παράνομης δράσης του κόμματος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ οδήγησαν σε ποινικές διώξεις κατά των πολιτικών αρχηγών (ηγετικών στελεχών) της για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, παράνομης οπλοχρησίας. παράνομης οπλοκατοχής κλπ., γ) ότι η λειτουργία αυτή του εν λόγω πολιτικού κόμματος δεν συνάδει με το άρθρο 29 του 
Συντάγματος και δ) ότι ΤΟ ίδιο αυτό πολιτικό κόμμα ομολογεί άμεσα ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς στελέχη αυτού δημιούργησαν άλλο πολιτικό κόμμα με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ», το οποίο κατέθεσε πρόταση υποψηφίων εκλογικού συνδυασμού για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

.
Η κρινόμενη δημοσίου δικαίου υπόθεση, κατά ειδική νομοθετική πρόβλεψη, υπάγεται στην εξαιρετική δικαιοδοσία και λειτουργική αρμοδιότητα του παρόντος τμήματος του Αρείου Πάγου και εκδικάζεται κατά την τηρούμενη διαδικασία των αναιρετικών τμημάτων του Αρείου Πάγου, άσχετα αν πρόκειται για ερευνητέα νομικά ή πραγματικά ζητήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 4α του Συντάγματος, 1 περ. γ ΚΠολΔ, 29 παρ. 7 του ν. 3023/2002, 3 παρ. 1 του ν. 4255/2014 και 38 του π.δ. 26/2012 (AΠ 590/2009 εκλογική).

.
Το προαναφερόμενο με αρ. 3 αίτημα της κρινόμενης ένστασης, για μη ανακήρυξη ως υποψηφίων στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, προς ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσων περιλαμβάνονται στους εκλογικούς συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων κατά των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις που βρίσκονται σε δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Ελληνική Βουλή, είναι απορριπτέο πρωτίστως ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας, αφού, μεταξύ άλλων, δεν προσδιορίζεται για ποια πολιτικά κόμματα και για ποίους υποψηφίους πρόκειται, ώστε να μπορεί να ερευνηθεί και αξιολογηθεί αν τηρήθηκαν ή όχι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις που τάσσονται από τον νόμο για την συμμετοχή τους στις επικείμενες ευρωεκλογές (υποβολή πρότασης υποψηφίων εκλογικού συνδυασμού, έγγραφη αποδοχή πρότασης, υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου κλπ ).

.
Ως προς τα λοιπά αιτήματα της ένστασης. για μη ανακήρυξη ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 όσων προτάθηκαν και περιλαμβάνονται ως υποψήφιοι 
στους εκλογικούς συνδυασμούς του πολιτικού κόμματος «ΝΕΑ Δημοκρατία» και όσων προτάθηκαν ως υποψήφιοι από το πολιτικό κόμμα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» στον συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων «ελιά» Δημοκρατική παράταξη, από τα στοιχεία του φακέλου της ερευνώμενης υπόθεσης αποδείχτηκε ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τον νόμο για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ευρωεκλογές. Ειδικότερα αποδείχτηκαν: Η νομότυπη ίδρυση των παραπάνω πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που τηρούνται κατά νόμο στο αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και διαβιβάστηκαν στο παρόν δικαστήριο ύστερα από σχετικό έγγραφο του Προέδρου της παρούσας σύνθεσης, (αρχική κατάθεση 
ιδρυτικής δήλωσης-γνωστοποίηση ονόματος, εμβλήματος και έδρας-υποβολή καταστατικού στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου). Η νομότυπη και εμπρόθεσμη έγγραφη γνωστοποίηση από μέρους αυτών, στις 4/5/2014, προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του οικείου ονόματος και εμβλήματος στην πρώτη περίπτωση, καθώς και της προσωνυμίας και του εμβλήματος του προαναφερόμενου 
συνασπισμού στη δεύτερη περίπτωση, για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 (άρθρα 3 παρ. 1 ν. 4255/2014 και 37 παρ. 1 και 2 Π.δ. 26/2012). Η υποβολή στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωσης κατάρτισης εκλογικού συνδυασμού κόμματος και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων. αντίστοιχα, για συμμετοχή στις ευρωεκλογές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1, 2, 3 και 7 του ν. 4255/2014 και 34 παρ. 4-5-7 του Π.δ. 2612012. Η ενυπόγραφη αποδοχή της σχετικής πρότασης από τους υποψηφίους των εκλογικών συνδυασμών 
και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών με το περιεχόμενο του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4255/2014 (ότι δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα. Εκλογιμότητας, ότι δεν έχουν ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο κλπ.). Και καταβολή του νομίμου παράβολου που προβλέπεται στις παρ. 3 και 5 του ίδιου άρθρου. Εξάλλου, δεν αποδείχτηκαν περιστατικά αναιρετικά της’ εκλογιμότητας ή συνδρομής κωλυμάτων και ασυμβιβάστων για τους υποψηφίους που προτάθηκαν από τα προαναφερόμενα πολιτικά κόμματα (άρθρα 55 παρ. 1.,56.57 του Συντάγματος. 2 παρ. 1,2,3 ν. 4255/2014, 29 και 30 ΠΔ. 26/2012). ΟΙ δε προαναφερόμενοι πραγματικοί ισχυρισμοί της ένστασης, που προβάλλονται σαν λόγοι μη ανακήρυξης των υποψηφίων του εκλογικού συνδυασμού του πολιτικού κόμματος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του εκλογικού συνδυασμού του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων «ελιά» Δημοκρατική παράταξη, που προτάθηκαν από το πολιτικό κόμμα ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τους όρους που τάσσονται από την κειμένη νομοθεσία για τη συμμετοχή ως υποψηφίων ευρωβουλευτών σε εκλογικούς συνδυασμούς πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, ούτε αναιρούν την συνδρομή των προαναφερομένων προϋποθέσεων και. ως εκ τούτου, δεν ασκούν καμία έννομη επιρροή στην προκείμενη περίπτωση.

.
Ως προς το αίτημα, για μη ανακήρυξη ως υποψηφίων στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014 όσων προτάθηκαν και περιλαμβάνονται στον εκλογικό συνδυασμό του πολιτικού κόμματος «ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», αποδείχτηκε από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης ότι έχουν τηρηθεί και ως προς τους υποψηφίους αυτούς όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στις σχετικές εκλογές. Ειδικότερα αποδείχτηκαν: Η σύννομη ίδρυση του εν λόγω πολιτικού κόμματος με επίδοση της από 14-2-1983 δήλωσης του αρχηγού του, Νικολάου Μιχαλολιάκου. προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίσης διαβιβασθείσα όπως προαναφέρθηκε στο παρόν δικαστήριο, καθώς επίσης με τη νομότυπη γνωστοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου του ονόματος, του εμβλήματος, της έδρας και του καταστατικού του. Η νομότυπη και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (στις 29·4-2014) του ονόματος και του εμβλήματος για 
την συμμετοχή του κόμματος στις επικείμενες ευρωεκλογές. Η υποβολή στον Υπουργό εσωτερικών και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάν ου (στις 2-5-2014) δήλωσης κατάρτισης εκλογικού συνδυασμού και πρότασης των υποψηφίων του κόμματος για συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Η ενυπόγραφη αποδοχή της σχετικής πρότασης από τους υποψηφίους του σχετικού εκλογικού συνδυασμού και ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών με το περιεχόμενο του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 4255/2014 (ότι δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα εκλογιμότητας κ λπ.). Και η καταβολή του νομίμου παράβολου που προβλέπεται στις παρ. 3 και 5 του Ιδίου άρθρου. Αντίθετα, δεν αποδείχτηκαν περιστατικά άρσης της εκλογιμότητας ή συνδρομής κωλυμάτων και ασυμβιβάστων για τους υποψηφίους που προτάθηκαν από το πολιτικό κόμμα αυτό, κατά τις οικείες διατάξεις του Συντάγματος, του ν. 4255/2014 και του Π.δ. 
26/2012. Οι σχετικές αιτιάσεις της ένστασης (νια παράνομη δράση ίου κόμματος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ κατά τα έτη 2010- 2013, για άσκηση ποινικών διώξεων κακουργηματικής και πλημμεληματικής μορφής κατά πολιτικού αρχηγού αυτού και βουλευτών του και για άμεση ομολογία από μέρους του, επειδή στελέχη του δημιούργησαν άλλο κόμμα με τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ AΥΓH» που συμμετέχει στις ευρωεκλογές, ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος) δεν αναιρούν την προαναφερόμενη παραδοχή ότι συντρέχουν οι όροι και οι Προϋποθέσεις, ττου θέτει η 
συνταγματική έννομη τάξη και η κειμένη νομοθεσία για τη συμμετοχή στις επερχόμενες ευρωεκλογές των υποψηφίων που προτάθηκαν από το εν λόγω πολιτικό κόμμα. Μόνη η άσκηση ποινικών διώξεων για εγκληματικές πράξεις, χωρίς αμετάκλητη ποινική καταδίκη και συνακόλουθη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, δεν συνεπάγεται άρση της εκλογιμότητας του εμπλεκομένου προσώπου και δεν θίγει τη νομική θέση και τη θεσμική δράση του πολιτικού κόμματος, ως θεσμού, στο συνταγματικό κανονιστικό πλαίσιο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 του Συντάγματος και 29 παρ. 1, ,2, 4 και 6 του ν. 3023/2002, για την υπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην οποία εντάσσεται και η συμμετοχή αυτού και των υποψηφίων τού 
συνδυασμού του σε εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές κατά τις οποίες προσφέρονται σε πολιτική αξιολόγησή τους από μέρους των πολιτών. όχι μόνο από το πρόγραμμά τους, αλλά και με την εικόνα που εμφανίζουν σε σχέση με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους μέσα στην κοινωνία (Α. Π. 590/2009).

.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, ο οποίος. με το άρθρο 29 παρ. 1 εδ. α’ Σ., ανήγαγε σε συνταγματικό θεσμό τα πολιτικά κόμματα και κατοχύρωσε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών για ίδρυση και συμμετοχή σ’ αυτά, απέφυγε σε όλα τα στάδια θέσπισης και τροποποίησης των αντιστοίχων διατάξεων (νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, συζητήσεις στο Κοινοβούλιο) να διαλάβει επιφύλαξη νόμου και 
οποιονδήποτε ιδεολογικό ή άλλον περιορισμό, πέραν της θεσπιζόμενη.; υποχρέωσης η οργάνωση και η δράση τους να υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος, ώστε να αποτραπεί κάθε επέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία τους. με νόμο ή με δικαστική απόφαση. Τέτοια δε ανεπίτρεπτη επέμβαση θα ήταν και η δικαστική 
απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές πολιτικού κόμματος και των υποψηφίων του εκλογικού του συνδυασμού για άλλον εκτός από τη μη τήρηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, που τάσσονται από την κειμένη νομοθεσία για τη διενέργεια των εκλογών και για την εξυπηρέτηση της ελεύθερης λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και την 
συνταγματικής αποστολής τους. Κατόπιν αυτών, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη ένσταση ως προς όλα τα αιτήματά της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την ένδικη ένσταση που αναφέρεται στο σκεπτικό.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα την 11 Μαΐου 2014-06-13
και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την ίδια ημέρα και ώρα 21:20′.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Την απόφαση την έχουμε λάβει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ενάγοντα Οδυσσέα Τηλιγάδα

One comment on “ΑΠ 65/2014 Νόμιμη η συμμετοχή υποψηφίων ΧΑ, ΝΔ, ΕΛΙΑ κλπ στις Ευρωεκλογές

  1. ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

    Ευρωεκλογές 2014: Αίτηση εξαίρεσης υποψηφίων ΝΔ, ΧΑ, ΕΛΙΑΣ και παντός υπόπτου έσχατης προδοσίας

    https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/05/09/ευρωεκλογές-2014-αίτηση-εξαίρεσης-υποψη/

    Ένσταση στο ΑΕΔ κατά του κύρους των ευρωεκλογών (από ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ 
 ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ « ΕΛ.ΛΑ.Σ» κλπ)

    https://justiceforgreece.wordpress.com/αγωγές/αεδ-ένσταση-κατά-του-κύρους-των-ευρωεκ/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.