599/2012 Ειρηνοδικείο Αθηνών

 

Η  ιστορική απόφαση (599/2012) του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αξιοποίησε το γράμμα και το πνεύμα των εσωτερικών και διεθνών δημοκρατικών κατακτήσεων, κρίνοντας  ως αντισυνταγματικούς και αντίθετους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τους δυο βασικούς μνημονιακούς  νόμους (3833/2010 και 3845/2010) με βάση τους οποίους έγιναν δραστικές περικοπές των αποδοχών και επιδομάτων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

5 comments on “599/2012 Ειρηνοδικείο Αθηνών

  1. Pingback: 2012: Νίκες που πέρασαν στα ψιλά …. « Στείριδα- el Steiri-Στείρι Βοιωτίας

  2. Pingback: 2012: Νίκες που πέρασαν στα ψιλά …. « Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση ( ΕΛ.Λ.Α.Σ)

  3. Pingback: 2012: Νίκες που πέρασαν στα ψιλά …. « ΑΒΕΡΩΦ

  4. Pingback: Δίχως κίνημα Κατώτερων Δικαστών η χώρα θα οδηγηθεί στο χαμό | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  5. Pingback: 2012: Νίκες που πέρασαν στα ψιλά …. |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s