ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ Σε όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν …

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ Σε όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν …

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (ΠΡΟΟΙΜΙΟ) 

Αθήνα / /2012 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥ
1) ( Π.Χ) Σταυρόπουλου Σταύρου του Θεοδώρου . κατοίκου Αθηνών αρ. ταυτότητας Φ 00000 ΑΤ Άνω Πατησίων Επάγγελμα Δημόσιος Υπάλληλος 
2) ……………………………….
3) …………………………….
4) ………………………..
ΠΡΟΣ 
Παπαδόπουλο Νικόλαο προϊστάμενο ΙΘ Δ.Ο.Υ Αθήνας ΚΛΠ.

Και σε Όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν 
Στρατιωτικήν, Διοικητικήν, Δικαστικήν ή άλλην, Πρόεδροι Διοικητές, Διευθυντές , Υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , Όργανα της Αυτοδιοίκησης, Αιρετά ή όχι, 
ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ 
Παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 14 παράγραφος 5 της Σύμβασης Διευκόλυνσης Δανεισμού (ΣΔΔ) που το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας υπέγραψε 
Παραίτηση της χώρας μας από την «ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας»;
Το άρθρο 14 § 5 της ΣΔΔ 
«ο Δανειολήπτης(ΕΛΛΑΔΑ) αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».
Μάλιστα σύμφωνα με της νομικής γνωμοδότησης που εμπεριέχεται ως αναπόσπαστο και ουσιώδες παράρτημα στη ΣΔΔ ( σημείο 10 του υποδείγματος)
«ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής- ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση».
Επίσης από την ΣΔΔ προκύπτει ότι 
α) Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους δανειστές μας.
β) Κάθε αξιοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ακτών, υπόγειων και υποθαλάσσιων πηγών εθνικού πλούτου, αρχαιολογικών χώρων εθνικού οδικού δικτύου , κ.λ.π.), μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται εις όφελος μόνο του δανείου και επομένως μόνο με συγκατάθεση της Τρόϊκα.
γ) Η μορφή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα εξαρτάται από την συναίνεση των δανειστών και το προϊόν της αξιοποίησης θα είναι δεσμευμένη περιουσία,
δ)Η Ελληνική Κυβέρνηση με την δεσμευτική υπογραφή της δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση των δανειστών της να συνάψει οποιαδήποτε οικονομικού περιεχομένου σύμβαση με τρίτη χώρα ή οργανισμό προς όφελος της 
ε) Έχομε παραιτηθεί «άνευ όρων και αμετακλήτως» από κάθε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση που περιέχει ως όρο η σύμβαση. Με όλα αυτά η διακυβέρνηση της χώρας έχει εκχωρηθεί στους δανειστές οι οποίοι και δύνανται να τη μεταβιβάσουν σε τρίτους.
ζ)Το πολιτικό προσωπικό παρέδωσε την χώρα μας στους δανειστές τοκογλύφους. Ήδη έχουν εγκατασταθεί ξένης εθνικότητας επιτηρητές σε κάθε υπουργείο και σύντομα θα έχουμε ξένους εισπράκτορες και ξένες δυνάμεις ασφάλειας, για τον απόλυτο έλεγχο της χώρας μας. Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ 
Τις κρίσιμες αυτές στιγμές, ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, η χώρα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και τον έλεγχο της Τρόϊκας, εναπόκειται σε σας, που έχετε δημόσια εξουσία, να υπερασπιστείτε το σύνταγμα, την χώρα και τους πολίτες της 
Καλείστε:
1) Να μην αναγνωρίσετε καμία νομοθετική πράξη από οποιαδήποτε κυβέρνηση που συνεργάζεται με ξένες κατοχικές δυνάμεις . Διότι μεθοδεύουν την εξόντωση του ελληνικού λαού, το ξεπούλημα και την διάλυση της χώρας μας 
2) Να μην χορηγήσετε καμία άδεια και να μην παρέχετε καμία διευκόλυνση στην δημιουργία οικονομικών ζωνών εντός της Πατρίδος μας . Να εμποδίσετε οποιαδήποτε πράξη , παραχώρησης , εκποίηση εθνικού πλούτου της χώρας, σε ξένους επιχειρηματίες / δανειστές./επενδυτές κ.λ.π.
3) ΝΑ μη συνεργαστείτε και να μην επιτρέψετε την είσοδο και την εγκατάσταση ξένων εθνικοτήτων επιτηρητών, τεχνικών συμβούλων η όπως αλλιώς τους βαφτίσουν, στο υπουργείο σας η τον χώρο της εργασία σας 
4) Να παγώσετε κάθε συναλλαγή, οικονομική , πώληση ,παραχώρηση, επένδυση σύμβαση έργου προς ξένα η ντόπια συμφέροντα που θα εξυπηρετούν την Τρόϊκα 
5) Να απέχετε από πράξεις που αφορούν Απαλλοτρίωση, Ειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα, Επίταξη ακινήτων, Κατάσχεση και Αναγκαστική εκτέλεση, κατά οιανδήποτε Έλληνα πολίτη
Σας καθιστούμε υπεύθυνο/ους και υπόλογο/ους έναντι του Ελληνικού Λαού, εάν με την συναίνεση σας , ή την παθητική ανοχή σας, συμμετέχετε σε πράξεις παραχώρησης, δημόσιας περιουσίας και εθνικού πλούτου. H κατά την άσκηση των καθηκόντων σας, ασκήσετε έμμεση η άμεση πίεση κατά των ελλήνων πολιτών, προκειμένου να αποσπάσετε δια οιανδήποτε τρόπο, πλούτο που θα παραχωρηθεί στους διεθνείς τοκογλύφους.(Τρόϊκα) 
Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε ενέργεια σας, ή δια των πράξεων σας, η δια των παραλήψεων σας , διευκόλυναν το έργον της Τρόϊκας. Ή συμμετείχατε σε ενέργειες κατά Ελλήνων Πολιτών. Ήδη μερικές χιλιάδες συμπατριώτες μας οδηγήθηκαν στην απόγνωση και στην αυτοκτονία. 
Ο Ελληνικός Λαός θα αναζητήσει και θα τιμωρήσει τους υπαίτιους μιας κοινωνικής-εθνικής καταστροφής που μπορεί να αποβεί χειρότερη και από αυτή του 1922 ή ακόμη και του 2ου παγκοσμίου πολέμου.
Σας παραθέτουμε ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΣΑΣ το νομικό πλαίσιο της δίωξης των Ελλήνων Δοσιλόγων το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
II. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

1η Οκτωβρίου 1944 , Συντακτική Πράξη «περί επιβολής κυρώσεων κατά των προδοτών» που δημοσιεύτηκε μετά την απελευθέρωση στο ΦΕΚ της 6ης Νοεμβρίου του 1944 .
Για την νέα Συντακτική Πράξη που εκδόθηκε από την κυβέρνηση Πλαστήρα στις 20 Ιανουαρίου οι δοσίλογοι δεν χαρακτηρίζονταν προδότες αλλά: “Συνεργασθέντες μετά του εχθρού”.

Συνεργάτες αποτελούν για τη Συντακτική πράξη

“όσοι διαρκούσης της Ξένης Κατοχής ανέλαβον τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως και την προεδρίαν αυτής τη συγκαταθέσει των εχθρών της Πατρίδος”
“Όσοι διετέλεσαν Υπουργοί ή Υφυπουργοί των κατά την διάρκειαν της Ξένης Κατοχής Κυβερνήσεων διευκολύναντες [ούτως] το έργον ταύτης”
“Όσοι κατέχοντες δημόσιαν θέσιν στρατιωτικήν, διοικητικήν, δικαστικήν ή άλλην, εγένετο συνειδητά όργανα του εχθρού ή άσκησαν το λειτούργημα των προς διευκόλυνσιν του έργου της Κατοχής, κατά τρόπον πιεστικόν, δια τον Λαόν, ή οπωσδήποτε διευκόλυναν το έργον της Κατοχής”… 
Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για τα όργανα της αυτοδιοίκησης, αιρετά ή όχι, ως και τους διοικητές, διευθυντές και υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

Συνεργάτες με το άρθρο 1 είναι και: 
“Όσοι ανέλαβον υπηρεσίαν παρά ταίς Αρχαίς Κατοχής και ενήργησαν κατά τρόπον πιεστικόν δια τον Λαόν ή διευκόλυναν το έργον της Κατοχής”
“Όσοι εγένετο συνειδητά όργανα του εχθρού προς διάδοσιν της προπαγάνδας του, εξαίροντες το έργον του κατακτητού ή προκαλούντες την ηττοπάθειαν παρά τω Ελληνικώ Λαώ ή την περιφρόνησιν του Εθνικού ή Συμμαχικού αγώνος”
“Όσοι κατέδωκαν εις τον εχθρόν Έλληνας ή ξένους υπηκόους ή ενήργησαν δια την ανακάλυψιν ή σύλληψιν των”
“Όσοι προέβησαν είς πράξεις βίας συμπράξει ή μη μετά των οργάνων των Αρχών Κατοχής είς βάρος Ελλήνων ένεκα της δράσεως των κατά του εχθρού”
“Όσοι παρέσχον συστηματικώς είς τον εχθρόν πληροφορίας περί κινήσεων ατόμων ή οργανώσεων, εργαζομένων δια τον Εθνικόν ή Συμμαχικόν αγώνα”
“Όσοι παρημπόδισαν δι’οιουδήποτε μέσου Εθνικήν ή Συμμαχικήν πολεμικήν εν γένει ενέργειαν”
“Όσοι εν συνεργασία και με την βοήθειαν του εχθρού εγένετο αρχηγοί ή οδηγοί κινήσεως, τεινούσης είς την προσβολήν της ακεραιότητος της χώρας”
“Όσοι εκμεταλλευθέντες την μετά του εχθρού οικονομικήν αυτών συνεργασίαν προκάλεσαν ζημίας είς τον Ελληνικόν Λαόν ή Έλληνας Πολίτας ή υπεβοήθησαν οπωσδήποτε την πολεμικήν του εχθρού προσπάθειαν ή απεκόμισαν [ασυνήθη] οικονομικά ωφελήματα”
“Όσοι κατά την διάρκειαν της εχθρικής Κατοχής συνεργασθέντες μετά του εχθρού ωφελήθησαν οπωσδήποτε ή εζημίωσαν τον συμμαχικόν αγώνα ή Έλληνας πολίτας ή πολίτας του Συμμαχικού κράτους”… 
Ποινές:
Όπως διαμορφώθηκε ο νόμος επιβαλλόμενες ποινές για τα παραπάνω αδικήματα ορίσθηκαν ανάλογα της ιδιότητας ή της θέσης την οποία κατείχαν οι ένοχοι, ή εκ των αποτελεσμάτων των πράξεων των ενόχων, με την ποινή του θανάτου, ή ισόβια, ή πρόσκαιρα δεσμά, καθώς και με ειρκτή αν συνέτρεχαν ελαφρυντικοί λόγοι, ή ακόμα και απέλαση των καταδικασμένων εκτός ορίων επικράτειας. Επίσης δόθηκε στις δικαστικές αρχές το δικαίωμα επιβολής της ολικής ή μερικής δήμευσης της περιουσίας των καταδικασθέντων χωρίς καμία μέριμνα για την περαιτέρω επιβίωση των οικογενειών τους. 
Ο Εξωδίκως δηλών 

………………………………………
Η παρούσα επίσης συνυπογράφετε και από 

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας ως Έλληνες πολίτες επιδίδουμε νόμιμα την παρούσα με δικαστικό επιμελητή/συστημένη επιστολή / δια πρωτοκόλλου /η παρουσία μαρτύρων σ’ αυτούς που απευθύνεται, προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες”.

Yπογράφοντας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο του εξωδίκου και δεν έχετε αντίρρηση να συμπεριελήφθη το όνομα σας στην αποστολή της εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης ,επιστολής αναφοράς προς όλους Όσους κατέχουν δημόσιαν θέσιν.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
Oσοι μπορείτε. Τυπώστε το εξώδικο/επιστολή και αφού συμπληρώσετε το όνομα σας και τα στοιχεία του αποδέκτη, στείλτε το στις δημόσιες υπηρεσίες της γειτονιάς σας, ξεκινώντας πρώτα από την εφορία (Υπουργείο οικονομικών ), 2ον υπουργείο εργασίας κλπ 
Τρόποι Επίδοσης;

1) Ως εξώδικο (κόστος της επίδοσης 20με 30 ευρώ)

2) Ως συστημένη επιστολή (κρατώντας τις αποδείξεις) κόστος 1,5 έως 2 ευρώ

3) Δωρεάν στο πρωτόκολλο κάθε υπηρεσίας όπου και θα τεθεί άμεσα υπόψη μόνο του διευθυντή. Μπορείτε να το στείλετε και με φαξ και να τηλεφωνήσετε να σας δώσουν τον αρ. πρωτοκόλλου;

4) Να τυπωθεί και να μοιραστεί σε κάθε γραφείο όπου υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι (καλό θα είναι να υπάρχει αποδεικτικό παραλαβής ώστε να τεθούν προ των ευθηνών των, η περίπτωση 2 είναι η καλύτερη).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 1) να ενημερωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι , να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν το ξεπούλημα της χώρας πρίν να είναι πολύ αργά.

Υπογράψτε εδω

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.