Εξώδικο σε ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

 

1)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ απέστειλε η Επιτροπή Αγώνα για το μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, θεωρώντας ότι η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης είναι παράνομη καθώς δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή.

Αναλυτικά, η Επιτροπή:

Έστειλε εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κοινοποίησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Παράνομη η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν εγκριθεί το ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ και με αναβλητική αίρεση την παραχώρηση άδειας Καζίνο

Β. Παράνομη η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επιφανείας κατά 70% και πλήρους κυριότητας κατά 30% της επίμαχης έκτασης.

 

Το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί να υπογράψει άρον άρον τη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, με 5-6 αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου , παραβιάζοντας κατάφωρα το Δημόσιο Συμφέρον , καθώς η μη υλοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων μπορεί να σημαίνει πρόσθετα βάρη στο Δημόσιο από αποζημιώσεις στην Lamda Development .

Συγκεκριμένα στην Συνέντευξη Τύπου της 3-4-2014 το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε τα «βήματα μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης»
Μετά την ανακήρυξη του προτιμώμενου επενδυτή ακολουθεί ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο μυστικό, και όσα γνωρίζουμε προέρχεται από επιλεκτικές διαρροές. Η σύμβαση τελεί υπό 5-6 αναβλητικές αιρέσεις , οι οποίες πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης.
. Με βάση τη σύμβαση που θα υπογραφεί, πρέπει εντός 2 ετών
-να έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το MasterPlan,
-να έχει εγκριθεί η σύμβαση από τη Βουλή,
-να έχουν εκδοθεί οι σχετικές πολεοδομικές και άλλες άδειες,
-να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
– κ. λ .π. μη γνωστά ακόμη
Το μόνο όφελος για το Δημόσιο από την πρόωρη υπογραφή της Σύμβασης θα είναι μία εγγυητική επιστολή 30 εκ ευρώ .
Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα παραπάνω το σχήμα υπό τη LamdaHYPERLINK “http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229” HYPERLINK “http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229″DevelopmenHYPERLINKhttp://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=229″t μπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος (παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ) ενώ θαυμάσια μπορεί να διεκδικήσει με αγωγές διαφυγόντα κέρδη κατά τις επιθυμίες του.
Α) Επιχειρούν να φέρουν προ τετελεσμένου το ΣτΕ και να προκαταλάβουν την απόφαση του
Ενώ σε όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων ) προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, εδώ τίθεται ως αναβλητική αίρεση υπέρ του αναδόχου στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση.
Σημειωτέον το ΕΣΧΑΔΑ περιέχει το MasterPlan, του αναδόχου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ . Δεδομένου ότι κατά την ψήφιση του ν4062/2012 για το Ελληνικό , βάσει του οποίου θα συνταχθεί το MasterPlan,, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διαπίστωσε ότι ο νόμος είναι σε πολλά σημεία αντισυνταγματικός. Τι θα γίνει εάν ομοίως το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το MasterPlan, του παραχωρησιούχου. Εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση το δημόσιο δεν έχει καμμία συνέπεια, με υπογεγραμμένη όμως σύμβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση στήν Lamda Development.
Β) Αντιδημοκρατική η ψήφιση από τη Βουλή υπογεγραμμένης ήδη σύμβασης.
Για μια ακόμη φορά η Βουλή υποτιμάται και τίθεται προ εκβιασμού.Τι νόημα έχει η ψήφιση από τη Βουλή μίας σύμβασης εκ των υστέρων, όταν οι βουλευτές γνωρίζουν ότι τυχόν καταψήφιση της σύμβασης συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο
Γ) Πρωτοφανής όρος η έγκριση των σχετικών πολεοδομικών και άλλων αδειών.
Και τι θα συμβεί εάν οι αιτούμενες άδειες είναι παράνομες ή ανεπαρκώς αιτιολογημένες . θα αναγκάσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους να παρανομήσουν ή να κάνουν τα στραβά μάτια
Δ) Παράνομος ο όρος να έχει να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο
Η άδεια Καζίνο δεν περιλαμβάνεται στην προκήρυξη του Διαγωνισμού . Είναι κωμικό από τη μια να λένε ότι θα προκηρυχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός για την άδεια Καζίνο και από την άλλη η άδεια Καζίνο να τίθεται ως αναβλητική αίρεση στη σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού
Ε) Κύριος οίδε τι περιλαμβάνουν αυτά τα κλπ

Τέλος δεν διευκρινίζουν τι σημαίνει για το ΤΑΙΠΕΔ η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειωτέον στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα περιλαμβάνεται η διάταξη , «τον προσυμβατικό έλεγχο τηςπαραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με όλες τις προβλέψειςτης παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου.»

Προκύπτει το εύλογο ερώτημα θα γίνει προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή θα περιοριστούν στη γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου., σύμφωνα με τον καινούριο νόμο
Επισημαίνουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής απεφάνθη σχετικά με την παραπάνω διάταξη του πολυνομοσχεδίου, ότι αντίκειται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος (Σελ 8-9)
«Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στην παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος ορίζεται ότι «στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως: α. (…). β. Ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει».
«Εξ άλλου, με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013 κωδικοποιήθηκαν διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον κατοχυρωμένο συνταγματικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων ιδιαίτερης αξίας που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι, με την παρ. 1 του άρθρου 35 του εν λόγω νόμου, η οποία αντικατέστησε, ιδίως, την παρ. 7 του άρθρο 19 του π.δ. 774/1980, ορίζεται ότι οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που συνάπτονται από το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς και έχουν προϋπολογιζόμενη δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, υπόκεινται, πριν από τη σύναψή τους, σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος διενεργείται από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Μετά τα παραπάνω καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ:
Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης πριν εγκριθούν νόμιμα οι αναβλητικές αιρέσεις και χωρίς να έχει γίνει κανονικός προσυμβατικός έλεγχος και γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψει με την Lamda Development
Nα δώσει στην δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» για την έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και της παραλίας του Αγίου Κοσμά , η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα , κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα, προσφυγή στο ΣτΕ κλπ.

Μέλη της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Χρήστος Κορτζίδης, Δήμαρχος Ελληνικού- Αργυρούπολης
Μαριλένα Ιατρίδου
Πάνος Τότσικας
Ελένη Πορτάλιου
Σπύρος Κίνιας
Λένα Δουκίδου

Νατάσα Τσιρώνη

http://www.tribune.gr/greece/news/article/24100/exodiko-se-teped-gia-elliniko.html

http://parkoellinikou.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

 

2) ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των

1. Κορτζίδη Χρήστου, Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης, κατοίκου Ελληνικού, οδός ..

2. Γεωργακάκη Ροϊδής, Αντιδημάρχου Ελληνικού- Αργυρούπολης, κατοίκου Ελληνικού, οδός ..

3. Πορτάλιου Ελένης, καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, δημοτικής συμβούλου δήμου Αθηναίων, κατοίκου Αθήνας, οδός ..

4. Ταστάνη Αναστασίου, δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας, ,κατοίκου Γλυφάδας, οδός ..

5. Μπελιά Ελένης, τέως. δημοτικής συμβούλου Αλίμου, κατοίκου Αλίμου, οδό ς..

6. Ιατρίδου Μαριλένας, τέως δημοτικής σύμβούλου Π.Φαλήρου, κατοίκου Π..Φάληρου, οδός ..

7. Φερενίκης Βαταβάλη, Δρ.Αρχιτέκτονος-Πολεοδόμου, κατοίκου Αθήνας, οδός ..

8. Μπουσουλένγκα Αλεξάνδρου, Δρ Περιβαλλοντολόγου, κατοίκου Γλυφάδας ,οδός …

9. Κίνια Σπυρίδωνα, κατοίκου Ελληνικού, οδός ..

10. Τότσικα Πάνου ,Πολεοδόμος, κατοίκου Ηλιούπολης, οδός…

11. Μπαδόγιαννη Άκη , ιατρού , κατοίκου Ελληνικού, οδός …

12. Ράικου Αθανασίου , δικηγόρου, κατοίκου Αργυρούπολης, οδός …

13. Μαστρογιαννόπουλου Παναγιώτη , κατοίκου Αλίμου, 

14. Χαλικιά Σοφίας, κατοίκου Αλίμου, οδός ..

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), που έχει έδρα την Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους παραπάνω.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου

ΘΕΜΑΤΑ

Α. Παράνομη η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν εγκριθεί το ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ και με αναβλητική αίρεση την παραχώρηση άδειας Καζίνο

Β. Παράνομη η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εμπραγμάτων δικαιωμάτων της επιφανείας κατά 70% και πλήρους κυριότητας κατά 30%.

Α. Παράνομη η υπογραφή σύμβασης παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν εγκριθεί το ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ και με αναβλητική αίρεση την παραχώρηση άδειας Καζίνο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και με ηλεκτρονική πληροφόρηση των δημοσιογράφων από το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, πρόκειται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης του Ελληνικού στην Lamda Development, εσπευσμένα και χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Η σύμβαση θα υπογραφεί πριν κυρωθεί από τη Βουλή, πριν από την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ από το ΣτΕ, προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ του παραχωρησιούχου.
Ακόμη παρανόμως περιλαμβάνονται στη σύμβαση ως αναβλητικές αιρέσεις υπέρ της εταιρίας η έκδοση άδεια Καζίνο και η παραχώρηση από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., του δικαιώματος της επιφανείας για το 70% της έκτασης και της πλήρους κυριότητας για το 30%, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αρχική προκήρυξη και συνιστούν προνομιακή μεταχείριση του επιλεγέντος επενδυτή, καταστρατηγώντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό και βλάπτοντας το Δημόσιο Συμφέρον.
Εάν απλώς καθυστερήσει η υλοποίηση των αναβλητικών αιρέσεων προβλέπεται ποινική ρήτρα για το Δημόσιο, που μπορεί να φτάσει έως και 1 εκατ. ευρώ, αλλά και άλλες πιθανές αποζημιώσεις που μπορεί να απαιτήσει η Lamda Development.

Συγκεκριμένα στη Συνέντευξη Τύπου της 3-4-2014 το ΤΑΙΠΕΔ παρουσίασε ηλεκτρονικά «Βήματα μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της πρότασης»

http://notia.gr/images/2013/FILETA/taiped.jpg

Μετά την ανακήρυξη του προτιμώμενου επενδυτή θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της σύμβασης, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα επτασφράγιστο μυστικό.

Έπονται, ενώ έπρεπε να προηγούνται της σύμβασης, η έγκριση του ΣΟΑ (δηλ. του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού − Αγίου Κοσμά που θα εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα) και η εκπλήρωση Αναβλητικών Αιρέσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευσθεί, οι αναβλητικές αυτές αιρέσεις , πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί το αργότερο σε δύο χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης και αφορούν:

την έγκριση της σύμβασης από τη Βουλή,
τη συμφωνία για την άδεια Καζίνο
την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) του Master Plan (ΣΟΑ)
την έκδοση των σχετικών πολεοδομικών και άλλων άδειών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lamda Development – με την οποία απαντά σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς- βασικές προϋποθέσεις και αιρέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με προθεσμία πλήρωσης των δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης, είναι:

η κύρωση της Σύμβασης από την Βουλή των Ελλήνων,
η διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ακίνητο
η έγκριση δια Π. Δ. του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (άρθρο 2 Ν. 4062/2012) με βάση την τεχνική προσφορά της Εταιρείας,
η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4062/2012 σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης

Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν ικανοποιηθεί τα παραπάνω το σχήμα υπό τη Lamda Development μπορεί να αποχωρήσει χωρίς κόστος (παίρνοντας πίσω την εγγύηση των 30.000.000 ευρώ) και μπορεί θαυμάσια να διεκδικήσει με αγωγές διαφυγόντα κέρδη κατά τις επιθυμίες του.
Το μόνο όφελος για το Δημόσιο από την πρόωρη υπογραφή της Σύμβασης θα είναι μία εγγυητική επιστολή 30 εκ ευρώ ενώ αντιμετωπίζει τουλάχιστον την απειλή ποινικής ρήτρας, που μπορεί να φτάσει έως και 1 εκατ. ευρώ σε περίπτωση απλής καθυστέρησης στις υποχρεώσεις του.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα: «Μέχρι τότε ( ο επενδυτής ) θα έχει τον έλεγχο και το περιθώριο «αξιοποίησης» (προσέλκυσης ξένων επενδυτών, μεταπώλησης μέρους της έκτασης, προώθησης της δημιουργίας καζίνο) καλυπτόμενος μόνο από μία εγγυητική 30 εκατ. Ευρώ».

α) Η Πράξη 7 της 27.2.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 45-4-2014) επιτάσσει την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή πριν την υπογραφή της
Η ΠΥΣ 7 της 27.2.2014 (ΦΕΚ 45-4-2014) αποφασίζει «Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου, του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ως προς τους όρους αυτής που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, εφόσον οι όροι αυτοί εγκριθούν προηγουμένως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 προσυμβατικού ελέγχου και κυρωθούν από τη Βουλή των Ελλήνων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 (i) του Σχεδίου Σύμβασης».
Εδώ προκύπτει ένα τεράστιο ερώτημα. Άλλο σχέδιο σύμβασης έχει δοθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και άλλο παρουσίασε το ΤΑΙΠΕΔ στη Συνέντευξη Τύπου.

β) Είναι παράνομος ο όρος που αφορά στο να έχει συμφωνηθεί η άδεια καζίνο ή έστω να έχει διενεργηθεί ανεξάρτητος δημόσιος διαγωνισμός για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ακίνητο γιατί έτσι καταστρατηγούνται οι αρχές του ανταγωνισμού (αρθ. 3 παρ. 13 Ν. 3986/2011).
Η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν προέβλεπε την άδεια Καζίνο. Εάν προέβλεπε κάτι τέτοιο θεωρείται βέβαιο ότι θα προξενούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους επενδυτές και θα εξασφάλιζε πολύ μεγαλύτερο τίμημα.
Η παραχώρηση της άδειας εκ των υστέρων στον συγκεκριμένο επενδυτή αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς αυτόν η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του ανταγωνισμού και βλάπτει πολλαπλά το δημόσιο συμφέρον.

γ) Επιχειρείται να τεθεί προ τετελεσμένων το ΣτΕ και να προκαταληφθεί η απόφασή του.
Ενώ σε όλες τις άλλες ιδιωτικοποιήσεις η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) προηγείται της υπογραφής της σύμβασης, εδώ τίθεται ως αναβλητική αίρεση υπέρ του αναδόχου στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση.
Σημειωτέον ότι το ΕΣΧΑΔΑ περιέχει το Master Plan (ΣΟΑ) , του αναδόχου και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΣτΕ. Με δεδομένο ότι κατά την ψήφιση του ν4062/2012 για το Ελληνικό, βάσει του οποίου θα συνταχθεί το Master Plan, η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής διατύπωσε πολλές ενστάσεις, τι θα γίνει εάν το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικό το Master Plan ; Εάν δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση το δημόσιο δεν έχει καμία συνέπεια, με υπογεγραμμένη όμως σύμβαση θα υποχρεωθεί να καταβάλει την αιτούμενη αποζημίωση στη Lamda Development.

Σημειωτέον: Εκκρεμοδικούν στο ΣτΕ 6 τουλάχιστον αιτήσεις ακυρώσεως, που αφορούν:
α) Τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. (ΦΕΚ 1363-2012 και ΦΕΚ136- Β-2013)
β) Τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του δικαιώματος επιφανείας και του 30% της κυριότητας της παραχωρούμενης έκτασης στο Ελληνικό (ΦΕΚ 15-1-2013
γ) Την κατάργηση του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό ως αεροπορικής εγκατάστασης (ΦΕΚ 2336-Β- 2013)

δ) Η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4062/2012 σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης μπορεί να προηγηθεί της σύμβασης.

Εάν η Lamda Development ανησυχεί τόσο πολύ για την έγκριση των σχεδίων της θα μπορούσε να περιμένει την έγκρισή τους και μετά να υπογράψει τη σύμβαση. Άλλωστε, το Ελληνικό Δημόσιο με τη ΠΥΣ αναλαμβάνει ευθύνη προς αποζημίωση για πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του.
Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο όρος αυτός μπαίνει προκειμένου να καθυστερήσει η καταβολή του τιμήματος.
Σημειωτέον ακόμη ότι με την καθυστέρηση των δύο ετών για την καταβολή του τιμήματος, η παρούσα αξία είναι 426.394.000 ευρώ μικρότερη από τις 560.000.000 και άρα η προσφορά θα έπρεπε να απορριφθεί.

Β. Παράνομη η μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας 70% και πλήρους κυριότητας 30% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Σύμφωνα με όσα είπαν οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ στη Βουλή, μία επιπλέον αναβλητική αίρεση είναι η μεταβίβαση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας 70% και πλήρους κυριότητας 30% από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Η μεταβίβαση αυτή είναι παράνομη διότι:

1) Αντίκειται στο άρθρο 42 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ Α 66) και το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α 70) ) που προβλέπουν ότι «για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου …. στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απαιτείται τυπικός νόμος».
Με το άρθρο 42 του ν.3943, (ΦΕΚ Α΄-66-31/3/2011) συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» στην οποία περιέρχεται η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.
Η παρ. 6 του ιδίου άρθρου προβλέπει ότι «Για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο».
Με την υπ. αριθ. 187/6-9-2011 (ΦΕΚ 2061/Β/16.9.2011) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάζεται στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσία του Δημοσίου» το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Την 8-12-2011 το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Ή ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»
Με το άρθρο 7 του ν.4062 /2012 (ΦΕΚ Α/70) παραχωρείται στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» η χρήση διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και των επ αυτών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγ. Κοσμά ( εκτάσεως 426.011,22 τμ) και η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά (εκτάσεως 529.792,60 τμ).
Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι «οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.3943/2011 εφαρμόζονται για όλα τα ακίνητα που ορίζονται στο παρόν άρθρο δηλ μεταξύ άλλων για τη μετάθεση της κυριότητας ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, στην Εταιρεία απαιτείται τυπικός νόμος, ο οποίος αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο».
Με την 225/7/1/2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ΦΕΚ 15-1-2013) μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφανείας και του 30% της κυριότητας της παραχωρούμενης έκτασης στο Ελληνικό.

2) Αποτελεί διακριτική μεταχείριση προς τον επιλεγέντα επενδυτή η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του ανταγωνισμού και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.
Κατά την κατάθεση των προσφορών τόσο στην Α όσο και στη Β φάση οι επενδυτές γνώριζαν ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έχει μόνο τη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της επίμαχης έκτασης.
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η δια της πλαγίας οδού και η εκ των υστέρων παραχώρηση των δικαιωμάτων επιφανείας και κυριότητας στον επιλεγέντα επενδυτή δεν γίνεται καθόλου τυχαία.

Μετά τα παραπάνω καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ:

1)Να μην προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της «Ελληνικό Α.Ε». πριν αυτή εγκριθεί από τη Βουλή , και πριν εγκριθεί τουλάχιστον το ΕΣΧΑΔΑ.
2)Να μην προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης που εξασφαλίζει με οποιοδήποτε τρόπο στον προτιμώμενο επενδυτή άδεια Καζίνο ή δικαιώματα κυριότητας και επιφανείας στην επίδικη έκταση.
3)Να δώσει στη δημοσιότητα την σύμβαση που πρόκειται να υπογράψουν με την Lamda Development.
4)Nα δώσει στη δημοσιότητα την αποτίμηση της αξίας του «Ανεξάρτητου Οίκου» που ανέρχονταν στο εξευτελιστικό ποσό των 560.000.000 ευρώ.
5)Να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και των προβλεπόμενων αμοιβών όλων όσων εμπλέκονται σ’ αυτή την διαδικασία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ως άνω απόφασή σας και σας καλούμε να απέχετε από περαιτέρω ως προς αυτά ενέργειες δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση συντρέχουν ευθύνες των εμπλεκομένων στην παρούσα αγοραπωλησία οργάνων (ποινικές, αστικές, πειθαρχικές) και ως προς αυτές επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα σε αυτούς που απευθύνεται προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα 15-4 – 2014

Οι εξωδίκως δηλούντες

1.Κορτζίδης Χρήστος,
2.Γεωργακάκη Ροϊδή,
3.Πορτάλιου Ελένη,
4.Ταστάνης Αναστάσιος
5.Μπελιά Ελένη,
6.Ιατρίδου Μαριλένα,
7.Φερενίκη Βαταβάλη,
8.Μπουσουλένγκας Αλέξανδρος
9.Κίνιας Σπυρίδων
10. Τότσικας Πάνος
11. Μπαδόγιαννης Άκης
12. Ράικος Αθανάσιoς
13. Μαστρογιαννόπουλος Παναγιώτης,
14. Χαλικιά Σοφία

 

http://notia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8837:εξώδικο-στο-ταιπεδ-για-το-ελληνικό&catid=8&Itemid=207

ΣΧΕΤΙΚΑ

Μηνυτήρια αναφορά Νίκου Γαλανού για το Ελληνικό

3 comments on “Εξώδικο σε ΤΑΙΠΕΔ για το Ελληνικό

 1. Ελληνικό: επένδυση ή κάτι άλλο;

  Δημοσιεύθηκε στις 14 Απρ 2014
  Τα οικονομικά στοιχεία προέρχονται από την επικαιροποιημένη μελέτη της ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του καθηγητή κ. Νίκου Μπελαβίλα και την ομιλία του στη Βουλή στις 29-10-2012.

  Μπορείτε να διαβάσετε και τα δύο εδώ http://www.scribd.com/doc/114199004/%

  και εδώ http://www.scribd.com/doc/114115268/%

  H πληροφορία για τα 2,5 δις ευρώ φέσι της Eurobank προέρχεται από εδώ http://bankingnews.gr/bank-insider/it

  Η πληροφορία για τις φοροαπαλαγές της Lamda Development προέρχεται από εδώ http://tvxs.gr/news/ellada/paranomes-

  +++

  Ομάδα Επικοινωνίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού – http://www.mkiellinikou.org

  http://www.youtube.com/user/MKIELLINIKOU

 2. 1/6/2016: Γλέζος, Χουντής, Μπόλαρη, Πορτάλιου, Μπελαντής και άλλοι – Εξώδικο σε Τσίπρα και Τσακαλώτο για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development

  Θέμα: Παράνομη, επιβλαβής για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς κανένα πραγματικό δημοσιονομικό όφελος η υπογραφή από την κυβέρνηση Μνημονίου Κατανόησης για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία Hellinikon Global I.S.A., με εγγυητή την Lamda Development, και η ψήφιση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή.
  Η έγκριση της σύμβασης από την Κυβέρνηση και τη Βουλή εκθέτει το Ελληνικό κράτος σε πιθανή διεκδίκηση αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περίπτωση μη ικανοποίησης κάποιας εκ των εννέα αναβλητικών αιρέσεων που διέπουν την σύμβαση, εκ των οποίων οι τρείς αφορούν δικαστικές αποφάσεις.

  Το εξώδικο εδώ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/εξωδικα/εξώδικο-σε-τσίπρα-και-τσακαλώτο-για-τη/comment-page-1/#comment-12731

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.