Εξώδικο στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη για μη συμμόρφωση με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 

                ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ  – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ    

 

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. Π.Ν. κατοίκου Αθηνών,  οδός Κομνηνών,  αρ. 48.      (panos_stamatis@yahoo.gr)

 

 

                                                           Π Ρ Ο Σ

 

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.               (alternate.minister@glk.gr)

 

 

 

                                        

                      

      

         Αξιότιμε  κ. Υπουργέ,

 

1.- Είναι εις πλήρη γνώση Σας και μάλιστα προ πολλού, το πλήρες περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, όπου κρίθηκε κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010, , καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές,  που επιβλήθηκε με τους  ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων, με το σκεπτικό ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η ίδια ως άνω απόφαση απεφάνθη περαιτέρω ότι οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής, αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2-2017

Τα ως άνω τα επιβεβαιώνουν τα εξής έγγραφα των υφισταμένων σας:

α) το υπ’ αριθ. 107040/24-5-2017  της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο υπογράφεται από τον Προιστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, Σπ. Ντάνο και αναφέρει «…έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονόμικών και αναμένονται σχετικές οδηγίες»

β) το υπ’ αριθ. 143323/22-2-2018  της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο υπογράφεται, με εντολή Αναπλ. Υπουργού από την Τμηματάρχη της Γενικής Διεύθυνσης, Μαρία Πανταζή και αναφέρει «…έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Αναπληρωτή και αναφέρει «… έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αναμένονται σχετικές οδηγίες»

Τα ως άνω έγγραφα εκδόθηκαν μετά από εξώδικη διαμαρτυρία μου και μετά από αίτησή μου αρμοδίως.

2.-Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα για το υπ’ αριθ. 227405/24-2-2018 το οποίο υπογράφεται, με εντολή Αναπλ. Υπουργού από την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης, Δήμητρα Βαΐτση και αναφέρει «αναφορικά με την απόφαση του Ελ. Συν. για την αντισυνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) αναμένουμε την απόφαση ειδικού δικαστηρίου στο οποίο έχει προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο». 

Όπως συνεκτικά εξυπονοείται, ενώ η Διοίκηση με πληροφορεί, ότι αναμένονται σχετικές οδηγίες από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, με το έγγραφο υπ’ αριθ. 227405/24-2-2018, εμφανίζεται ότι προσφύγατε στο ειδικό δικαστήριο κατά της απόφασης της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου, γεγονός που αντίκειται στην αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης.

3.-Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου, αρμόδιος υπάλληλος με διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει στο δικαστήριο αυτό τέτοια προσφυγή, το ίδιο με διαβεβαίωσαν και από την Γραμματεία του Ελ. Συνεδρίου.

4.-Όπως εξυφαίνεται ενώ εγώ ως καλόπιστος συνταξιούχος αναμένοντας την Διοίκηση να συμμορφωθεί στην δικαστική απόφαση, με ένα νομικό σόφισμα των υφισταμένων σας, που με νομικίστικους ακροβατισμούς, αποσκοπούν στο να καθυστερεί η Διοίκηση την επιστροφή στην νομιμότητα και την εφαρμογή του Συντάγματος, καθώς όπως γνωρίζεται και γνωρίζουν, έχει κριθεί ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης του Ν.3865/2010,  καθώς είναι αντίθετη με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές.

5.-Δεν φτάνει ο Πρωθυπουργός  στις προγραμματικές δηλώσεις να δηλώνει ότι “Είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού, είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους” αλλά πρέπει να το εφαρμόζουν και οι υφιστάμενοί του. 

6.-Εξόχως σημαντικό της ως άνω παράλειψής Σας καθώς και της Διοικητικής αδράνειας, είναι το γεγονός ότι, λόγω της μεγάλης χρονικής περιόδου, από την έκδοση της απόφασης μέχρι σήμερα, οι καλόπιστοι συνταξιούχοι αναμένοντας την παύση της παρακράτησης και την επιστροφή των παρανόμων παρακρατηθέντων, να παρέλθει η διετία που μπορούν να τα  διεκδικήσουν δικαστικά και τοιουτοτρόπως να τα απολέσουν οριστικά.

7.-Ειδικότερα Σας επισημαίνω τα κάτωθι:

   α)   Η ως άνω ηθελημένη διοικητική αδράνεια (13 μηνών) προσβάλλει την αρχή του κράτους δικαίου, τόσο υπό την τυπική, όσο και υπό την ουσιαστική του διάσταση (Συντ. 25)

   β)    Η παράνομη παράλειψη αυτή σε συνδυασμό με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις μας (άνω του 50%) μέχρι σήμερα περιορίζει τα αναγκαία μέσα  της αξιοπρεπούς διαβίωσης και ως εκ τούτου προσβάλλει βάναυσα την αρχή του κοινωνικού κράτους και την προστασία της ανθρώπινης αξίας (Συντ. 2, 25).

   γ)    Η  συνέχιση είσπραξης της ειδικής ΕΑΣ από όλους τους συνταξιούχους στερείται αντικρίσματος, έχει ως αποτέλεσμα το μέτρο να αποκτά απροκάλυπτα φορολογικό περιεχόμενο και κατά τούτο θίγεται η προστατευόμενη εμπιστοσύνη των συνταξιούχων.

8.-Αυτή η κατάφωρη αδικία εις βάρος μας, που πέρα των αντισυνταγματικών περικοπών των συντάξεώς μας, δεν  επιτρέπουν στον συνταξιούχο, να διαβιώνει με αξιοπρέπεια, εξασφαλίζοντας τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, ένδυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική περίθαλψη όλων των βαθμίδων), αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή (βλ. ΟλΣτΕ 734/2016, 2287,8,9,90/2015, απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας της 9.2.2010,-1 BvL1/09-,-1BvL3/09-,-1BvL4/09-,ιδίωςRn.135).

9.-Η όλη  αντιμετώπιση του ως άνω θέματος, είναι ένα διαρκές ατόπημα που αλλοιώνει την αντίληψή μου για τους θεσμούς, την ευαισθησία μου, είναι ένας μιθριδατισμός, είναι η στάγδην δηλητηρίαση της αντίληψής μου για τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών και των θεσμών του κράτους δικαίου. 

10.-Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επισημάνσεων οποιαδήποτε επίκληση από μέρους Σας, ότι η παύση της παρακράτησης και η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων θα επέφερε ανατροπή της δημοσιονομικής ισορροπίας του Κράτους, είναι αντίθετη με την αντικειμενική πραγματικότητα, καθώς η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, τόσο για το προηγούμενο έτος, όσο και για το τρέχον, έχει ανακοινώσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους ανωτέρου του ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ !!! 

Επειδή, φρονώ ότι κατανοείτε το τι σημαίνουν σε νομικό επίπεδο τα ανωτέρω.

Επειδή, προσβλέπουμε σ’ Εσάς για την τήρηση της νομιμότητας και την αποκατάσταση της, στην εν λόγω περίπτωση. 

Επειδή, οι νόμοι και το Σύνταγμα του κράτους μας υπάρχουν για να εφαρμόζονται και όχι να παραμένουν ανενεργοί, σαν «ακάλυπτες νομικές επιταγές».  

Επειδή, οι παραλείψεις και πράξεις σας, ενδέχεται να στοιχειοθετήσουν και «ποινικά αδικήματα», μάλιστα με εγγύτατο νομικό χαρακτηρισμό (244ΠΚ και 259ΠΚ), καθώς επίσης και την ενώπιον δικαστηρίων «αγωγική απαίτηση» κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 105-106  του ΕισΝΑΚ.

Επειδή, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου

 

                                            ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

                                                    ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ, εντόνως για την ως άνω μη νόμιμη συμπεριφορά Σας καθώς και για τη συνεχιζόμενη παρακράτηση της ΕΑΣ. 

ΣΑΣ ΚΑΛΩ  όπως δώσετε σχετικές οδηγίες στους υφισταμένους σας,  για να σταματήσει άμεσα την παρακράτηση για την ΕΑΣ και την αναδρομική επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

ΑΛΛΩΣ, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι θα προβώ σε κάθε απαραίτητη κατά Νόμον ενέργεια προς προστασία των εννόμων δικαιωμάτων, που θίγονται από τα ανωτέρω, προς αποκατάσταση της  υλικής και ηθικής βλάβης που  θα έχω υποστεί, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή αρχής, την άσκηση ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου, δια των αρμοδίων εισαγγελέων για τυχόν  ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις, ενδεικτικά  (244ΠΚ και 259 ΠΚ).

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεώργιο Χουλιαράκη, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

                                                                                        Αθήνα 12  Μαρτίου 2018

 

                                 Ο Εξωδίκως καλών και διαμαρτυρόμενος

                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

2 comments on “Εξώδικο στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη για μη συμμόρφωση με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

 1. Η απάντηση του ΥΠΟΙΚ για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των πολιτικών

  Τρίτη 07 Μάρ 2017

  Απάντηση δίνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών στο θέμα της αλλαγής στην εισφορά αλληλεγγύης των βουλευτών που ανέδειξε δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου. Χαρακτηρίζουν δε, «αποσπασματική» την ανάδειξη του θέματος και διευκρινίζουν ότι από τη συνολική φορολογική μεταρρύθμιση επιβαρύνθηκαν τα υψηλά εισοδήματα.
  Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΥΠΟΙΚ «το δημοσίευμα αποσιωπά ότι με το ν. 4387/2016 η φορολογία εισοδήματος έγινε δικαιότερη, έστω και εντός του ασφυκτικού πλαισίου των στόχων για έσοδα. Καταργήθηκαν σκανδαλώδεις διατάξεις που ευνοούσαν υψηλά εισοδήματα και μειώθηκε η φορολογία για τα χαμηλά εισοδήματα που αποτελούν τη συντριπτική και σιωπηρή πλειονότητα των φορολογούμενων.
  Τα πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις ελαφρύνθηκαν ή επιβαρύνθηκαν ανάλογα με το συνολικό τους εισόδημα και με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλους τους φορολογούμενους. Στο βαθμό που έχουν υψηλά εισοδήματα επιβαρύνθηκαν από την συνολική αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης όπως και όλοι οι φορολογούμενοι με ίδια εισοδήματα.

  Διαβάστε αναλυτικά στο enikonomia.gr.

  http://www.enikos.gr/economy/503309/i-apantisi-tou-ypoik-gia-ti-meiosi-tis-eisforas-allilengyis-ton-p

 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ Ε.Σ. 244/2017

  Αντισυνταγματική η επιβολή Ε.Α.Σ. σε συνταξιούχους δημοσίου – δεν απαιτείται δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστική αγωγή ενώπιον Ε.Σ.

  διαβάστε την εδώ:

  Click to access 244_2017.pdf

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.