Λαφαζάνης, Χουντής και άλλοι: Μήνυση για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών κατά ΤΧΣ, Τραπεζών, Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και παντός υπευθύνου

 

06/06/2016

Ο νυν ευρωβουλευτής Νικόλαος Χουντής, οι τέως βουλευτές Α’ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Β’ ΑΘΗΝΩΝ, Ευστάθιος (Στάθης) Λεουτσάκος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Δημητρίος Στρατούλης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Τόλιος και άλλοι, κατήγγειλαν ενοποιών του εισαγγελέα την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (κυρίως της τρίτης) και κατάθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά των διοικήσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας, τις διοικήσεις των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, της διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και κατά παντός άλλου υπευθύνου που θα αναδείξει η ανάκριση. Σύμφωνα με τους μηνυτές μόνο από την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση, το ελληνικό δημόσιο απώλεσε περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ασφαλιστικά ταμεία χάσανε περίπου 2 δισεκατομμύρια ενώ οι μικροεπενδυτές έχασαν και αυτοί πολλά δισεκατομμύρια.

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ) ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των:

1. Λαφαζάνη Παναγιώτη του Γεωργίου δ/νση : Υμηττού 53, Χολαργός ΑΦΜ : 021252345 Ιδ. Υπαλλήλου

2. Γαλάνη Νικολάου του Δημητρίου δ/νση : Σούκα 26, Αθήνα ΑΦΜ : 027974629 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

3. Ήσυχου Κωνσταντίνου – Ηρακλή του Νικολάου δ/νση : Αρχιμήδους 21, Ραφήνα ΑΦΜ : 023609807 Συνταξιούχου Πολ. Αεροπορίας

4. Καλύβη Αλεξάνδρου του Γεωργίου δ/νση : Κυζίκου 7, Ν. Φιλαδέλφεια ΑΦΜ : 017791172 Συνταξιούχου τραπεζικού

5. Λεουτσάκου Ευστάθιου του Πιέρρου δ/νση : Αδριανού 94-96, Κερατσίνι ΑΦΜ : 025151875 Ιδ. Υπαλλήλου

6. Μαντά Παναγιώτη του Κωνσταντίνου δ/νση : Ζάβαρη 3, Αθήνα 033706732 Ιατρού Ε.Σ.Υ.

7. Μαρματάκη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ δ/νση : Κυρίλλου Λουκάρεως 40, Αμπελόκηποι ΑΦΜ : 052652560 Ιδ. Υπαλλήλου

8. Νταβανέλλου Αντωνίου του Νικολάου δ/νση : Δωδεκανήσου 24Α, Βριλήσσια ΑΦΜ : 032030348 Δημοσιογράφου

9. Παπαδόγιαννη Σοφία του Νικολάου δ/νση : Ακτημόνων 51, Γαλάτσι ΑΦΜ : 044125212 Ιδ. Υπαλλήλου

10. Σαραφιανού Δημητρίου του Παναγιώτη δ/νση : Σκουφά 64, Αθήνα ΑΦΜ : 043971178 Δικηγόρου

11. Στρατούλη Δημητρίου του Ιωάννη δ/νση : Ειρήνης 11, Μαρούσι ΑΦΜ : 018433366 Συνταξιούχου ΟΤΕ

12. Σωτήρη Παναγιώτη του Γεωργίου δ/νση : Βατάτζη 18-20, Αθήνα ΑΦΜ : 073718689 Δημοσιογράφου – Μεταφραστή

13. Τόλιου Ιωάννη του Γεωργίου δ/νση : Αλκηστίδος 5-9, Αθήνα ΑΦΜ : 016294422 Δρ. Οικονομικών

14. Χουντή Νικόλαου του Βασιλείου δ/νση : Διομήδη Κομνηνού 5, Άλιμος ΑΦΜ : 024560415 Ευρωβουλευτής

ΚΑΤΑ

1. Των φυσικών προσώπων τα οποία διετέλεσαν από της ενάρξεως της ισχύος του ν. 3864/2010 (ως τούτος έκτοτε τροποποιηθείς επανειλημμένως ισχύει) έως και σήμερον μέλη υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, πρότερον δε, ήτοι από της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 (ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 319/30.09.2010) έως της ενάρξεως ισχύος του ν. 4051/2012(ΦΕΚ Α΄ 40/29.02.2012), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρυθέντος κατ’ άρθρ. 1 ν. 3864/2010 ως ισχύει ν.π.ι.δ. Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ήτοι νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου διαθέτοντος διοικητική και νομική αυτοτέλεια, λειτουργούντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, πλην με κεφάλαιο καλυφθέν αρχικώς εν συνόλω από το Ελληνικό Δημόσιο, από δε της 01.11.2015 ήτοι της ισχύος του ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α΄134/01.11.2015) αρθρ. 1 παρ.2 και του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015) άρθρ.5 παρ. 3, με κεφάλαια προερχόμενα από:

(α) από πόρους που αντλούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του ν. 3845/2010 και της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 15.03.2012,

(β) από πόρους που αντλούνται δυνάμει της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.08.2015, όπως κάθε φορά ισχύει, και καταβάλλονται στο Ταμείο από το Ελληνικό Δημόσιο.  

2. Παντός υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα συμμετόχου, συνεργού, συναυτουργού φυσικώς ή ηθικώς και συμβαλόντος με πράξεις ή παραλείψεις οφειλομένων κατά νόμον πράξεων στην επέλευση των εν συνεχεία αναφερομένων περιουσιακών βλαβών του Ελληνικού Δημοσίου και του συνόλου των πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήτοι, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, των μελών των Διοικήσεων από του 2010 έως και σήμερον των εν Ελλάδι λειτουργούντων και εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιστωτικών ιδρυμάτων ιδία δε εκείνων με τις επωνυμίες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK (EFG EUROBANK ERGASIAS) ως και του Διοικητού και των μελών των Διοικήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος κατά το αυτό χρονικό διάστημα και, επίσης, των μελών των Διοικήσεων (Διοικητικού Συμβουλίου) του υπό την επωνυμία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ λειτουργούντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εποπτευομένου από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τις διατάξεις του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄167), οργανωμένου κατά τις διατάξεις του ν. 2324/1995 και άλλους, εν οις και ο 3371/2005 (ΦΕΚΑ΄178) ως ισχύουν τροποποιηθέντες επανειλημμένως (ν.3833/2010, 4254/2014 κ.α. όπως το Π.Δ. 65/2009) με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς.  

3.Παντός αποκαλυφθησομένου από τη διαταχθησομένη ανάκριση υπευθύνου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον και υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα συμμετασχόντος.

Ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Τ.Χ.Σ._ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σκοπός του Ταμείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το Ταμείο ενεργεί κατά τον Ιδρυτικό του νόμο και σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης, το σχέδιο του οποίου κυρώθηκε με το ν. 4046/2012(Α’ 28), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται, και από τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται. Το Ταμείο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από ή συνδέονται με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Facility Agreement) της 15.3.2012, προσχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α’65) και τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Financial Facility Agreement) της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4336/2015 (Α’ 94) του προηγούμενου εδαφίου αντίστοιχα, και είναι εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συμμόρφωση με αυτές και την πλήρη εφαρμογή τους.

Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταμείο, πάντοτε κατά τον Ιδρυτικό του Νόμο:

α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύματα, και σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, β) παρακολουθεί και αξιολογεί, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, το βαθμό συμμόρφωσης με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονομία. Το Ταμείο διασφαλίζει τη με όρους αγοράς λειτουργία τους με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες, γ) ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στον νόμο και σε συμφωνίες- πλαίσιο που συνάπτει με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 για τη ρύθμιση των σχέσεών του με αυτά, σε συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού, δ) Διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8, ε) Χορηγεί δάνεια προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) για σκοπούς εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 16, στ) διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ζ) Συνάπτει συμφωνίες – πλαίσιο ή τροποποιεί συμφωνίες – πλαίσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6, για τη ρύθμιση των σχέσεών του με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των σκοπών και των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων του άρθρου 10, για όσο χρόνο το Ταμείο κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα. Ως πιστωτικά Ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών τραπεζών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν αδείας από την αρμοδία αρχή, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτών που λειτουργούν στην αλλοδαπή, καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, η) παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Ταμείο ενεργεί βάσει στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.

Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσεται η προσωρινή ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται με βάση το ν. 3723/2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα κεφάλαια του Ταμείου προέρχονται: α) από πόρους που αντλούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και δυνάμει της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 15.3.2012 και β) από πόρους που αντλούνται δυνάμει της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, όπως κάθε φορά ισχύει, και καταβάλλονται στο ταμείο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το ως άνω κεφάλαιο δύναται να καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη διαρκείας του Ταμείου. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίου από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12.

Το κεφάλαιο του Ταμείου που παρέχεται σε μετρητά κατατίθεται, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό του νόμου. Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συμφωνείται με το Ταμείο και δεν θα δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα επιτόκια: α) το εφαρμοζόμενο από το Ευρωσύστημα επιτόκιο πάγιας διευκόλυνσης καταθέσεων και β) το μέσο δείκτη των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη χρηματαγορά διάρκειας μίας ημέρας. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ ή ο ΕΜΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του συστήματος άϋλων τίτλων του ν. 2198/1994(Α΄43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν λόγω τίτλων.

Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ή άλλων χρηματοοικονομικών τους μέσων, οι τόκοι της προηγούμενης παραγράφου, οι εκδιδόμενες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το Ταμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το πρώην άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007(Α’ 178), καθώς και όλα τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό Κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας των μεταφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παρ. 13 του πρώην άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007 και στην παράγραφο 7 του πρώην άρθρου 63 Ε του ίδιου νόμου, καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από δάνειο για σκοπούς εξυγίανσης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16.

Η περιουσία του Ταμείου δύναται να επενδύεται μόνο σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής επένδυσης. Το Ταμείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού πρόβλεψη στο νόμο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διαθέσιμα του Ταμείου τοποθετούνται μέχρι τις 31.12.2015 σε ποσοστό 10% στον καταθετικό λογαριασμό της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου και σε ποσοστό 90% σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την επένδυσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. ζ του ν. 2496/1997 (Α’ 38), οι οποίες έχουν εφαρμογή και στο Ταμείο (Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 17.3.2015).

Όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι το Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του.

Το Γενικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Δύο εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπόλοιπων μελών του Γενικού Συμβουλίου συμπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα ακόμη πρόσωπο οριζόμενο από την εν συνεχεία Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής. Δύο εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. Ένα εκ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται από ειδική προς τούτα επιτροπή αποτελούμενη από ισάριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δύνανται να συμμετέχουν στην επιτροπή.

Το Γενικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Ταμείου, καθώς και για τον έλεγχο της διοίκησης και των δραστηριοτήτων του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου, την εφαρμογή των αποφάσεων και την εκτέλεση των πράξεων του Ταμείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: α. να προτείνει και να θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, β. να διενεργεί τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταμείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του άρθρου 2 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του την ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόματι του Ταμείου, το διορισμό των μελών του προσωπικού και των συμβούλων του Ταμείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του, γ. να αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε εκ των μελών της ή σε στελέχη του Ταμείου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του, και ότι τα λοιπά μέλη της Επιτροπής είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη διοίκηση ενός εκάστου των Τμημάτων του Ταμείου που είναι αρμόδια αφ’ ενός μεν για πιστωτικά ιδρύματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6, αφ’ ετέρου δε για μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια του άρθρου 63 Ε του ν. 4021/2011, δ. να ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον νόμο ή την κείμενη νομοθεσία. Όλες οι εξουσίες, δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή , εκτός εάν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συμβούλιο, ε. να εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταμείο, στ. να ασκεί οποιασδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν απονέμεται ρητά στο Γενικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την προπαρασκευή του έργου του Ταμείου, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του Ταμείου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Γενικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεων του και για τον έλεγχο της διοίκησης των πράξεων του Ταμείου.

ΙΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. με το ν. 1969/91 και οργανώθηκε με το ν. 2324/1995, με σκοπό την προστασία των επενδυτών και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία ορίζεται ότι αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Η διοίκησή της απολαύει λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει αποκλειστικά δικούς της πόρους και δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καλείται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα της κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεταξύ άλλων, εποπτεύει τις εισηγμένες εταιρείες ως προς τις υποχρεώσεις διαφάνειας, δημόσιες προτάσεις, εταιρικά γεγονότα, ενημερωτικά δελτία αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οικονομικές καταστάσεις, ελέγχει τις συναλλαγές ως προς τη χειραγώγηση αγοράς καθώς και τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και μέτρα (επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο, αναστολή λειτουργίας, αφαίρεση άδειας, αναστολή διαπραγμάτευσης εισηγμένων κινητών αξιών, κλπ) σε εποπτευόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παραβαίνουν τη νομοθεσία για την κεφαλαιαγορά καθώς και να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά.

ΙΙΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2015

1.Στις 09.07.2015 ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έστειλε προς την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων αίτημα (Α.Π. 209 και αρ. Πρωτ. Δ/σης Νομοθετικού Έργου 27/09.07.2015) να εισαχθεί για συζήτηση σχέδιο νόμου κατά τη διαδικασία των άρθρ. 74 παρ. 2, 76 παρ. 4 Συντάγματος και 109 του Κανονισμού της Βουλής με την αιτιολογία ότι είναι αναγκαία η ισχυρή οικονομική ενίσχυση του Τραπεζικού Συστήματος ώστε να εξασφαλισθεί η κεφαλαιουχική ενίσχυση των Τραπεζών.

Το μοναδικό άρθρο του σχεδίου νόμου υπεγράφετο από τον ίδιο και τους αρμόδιους υπουργούς και είχε ως εξής:

«Εν όψει της κατατεθείσας από την Ελληνική Κυβέρνηση αίτησης δανείου προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) και στο πλαίσιο του σχεδίου των μεταρρυθμίσεων για την Ελληνική οικονομία και των όρων για τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων εξουσιοδοτεί τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως αναπληρωτή του, των Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας, να διαπραγματευθούν με τους ομολόγους τους τους τελικούς όρους της συμφωνίας και να συνάψουν σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism, ESM) για την χρηματοδότηση του Δημοσίου χρέους για την περίοδο 2015 -2018 και για τη διαπραγμάτευση λήψης μέτρων για την βιωσιμότητα και εξυπηρετησιμότητα του μακροπρόθεσμου χρέους».

2.Εν συνεχεία, παρά τις αρνητικές ψήφους 39 βουλευτών του συγκυβερνώντος κόμματος (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) κατέστη νόμος της χώρας μας (4334/2015 ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015) η απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των Κρατών – Μελών της Ευρωζώνης της 12.07.2015 (σε αγγλικό πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση δημοσιευθείσα στο Ελληνικό ΦΕΚ) έχουσα ούτω, κατά τα ενδιαφέροντα σημεία της, (στην Ελληνική γλώσσα):

(Δεσμεύσεις των Ελληνικών Αρχών)

……………………………………………………………………………….

…… «να υιοθετήσουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσουν τον χρηματοοικονομικό τομέα συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διαχείρισης του ΤΧΣ και των Τραπεζών……….»

Το Eurosummit λαμβάνει υπόψη ότι οι πιθανές ανάγκες του προγράμματος κυμαίνονται μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ……»

«…….το συνολικό κονδύλιο ενός πιθανού νέου προγράμματος από τον Ε.Μ.Σ. (Ευρωπ. Μηχ/σμός Σταθερότητας) θα πρέπει να συμπεριλάβει τη διαμόρφωση ενός αποθεματικού 10 έως 25 δις ευρώ για τον τραπεζικό τομέα προκειμένου να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και δαπάνες εξυγίανσης εκ των οποίων 10 δις θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε ξεχωριστό λογαριασμό στον Ε.Μ.Σ……»

(Σημείωση :Στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα δεν ορίζεται ως αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση – περιγράφεται ως «πιθανή» – potential – «εν όψει των προκλήσεων(;)» – acute challenges…).

3.Ακολούθησε σειρά νομοθετημάτων εφαρμογής (ν.4335/23.07.2015 ΦΕΚ Α΄87, ν. 4336/14.08.2015 ΦΕΚ Α΄94, ν. 4337/17.10.2015 ΦΕΚ Α΄129 κ.α.) αλλά , και ιδίως, ο ν. 4340/2015( ΦΕΚ Α΄134) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΤΧΣ (ν.3864/2010) και ο ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α’ 152.

Τις διατάξεις των νόμων αυτών, ανεξαρτήτως της ακυρότητός τους, και δη τις διατάξεις των άρθρ. 7 και δή της παραγράφου 5 α ν.4340/15 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 24 του ν. 4346/2015 [αμφότεροι προηγήθηκαν της ανακεφαλαιοποίησης αυτής, ήτοι της τρίτης χρονικώς από του 2013, αλλ’ ο ν. 4346/2015 (20.11.2015) ακολούθησε τις προσφερθείσες από τους ιδιώτες επενδυτές/αγοραστές τραπεζικών μετοχών τιμές, δηλαδή ψηφίσθηκε κατεπειγόντως αφού είχαν γίνει γνωστές οι προσφερόμενες τιμές για τις μετοχές των τραπεζών με τιμή εκκίνησης που δεν την όρισε ως ώφειλε το ΤΧΣ],

παρεβίασαν ηθελημένα οι αρμόδιοι και προαναφερόμενοι επί ζημία της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαινούσης ποσόν πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

4.Συγκεκριμένα:

α. Ο ν. 4340/2015 (31.10.2015) προέβλεπε ότι (άρθρ. 7.5.α. ) η τιμή κάλυψης των μετοχών ορίζεται ως η τιμή που προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα και ότι το Γενικό Συμβούλιο του Τ.Χ.Σ. δύναται να δεχτεί αυτήν την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι (το ΤΧΣ) «έχει λάβει γνώμη από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ο οποίος γνωμοδοτεί περί της συμφωνίας της τιμής με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις» αλλά και ότι «δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Τ.Χ.Σ στο πλαίσιο της ιδίας έκδοσης». Με το άρθρ. 5 παρ. 24 του ν. 4346/2015 (20.11.2015) η φράση «δύναται να δεχτεί» έγινε μεν, και, μάλιστα, εκ των υστέρων,«το Τ.Χ.Σ. δέχεται αυτήν την τιμή» αλλά τούτο είναι αδιάφορο ως προς τις επιβαλλόμενες, από τον ιδρυτικό νόμο του Τ.Χ.Σ. και τις προδιαληφθείσες διατάξεις, ενέργειες για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος δηλαδή της δημόσιας περιουσίας η παράλειψη των οποίων συνεπάγεται βαρύτατες και τιμωρούμενες σε βαθμό κακουργήματος ποινικές ευθύνες των διαχειριζομένων κατ’ εντολήν των πολιτών αυτής της χώρας την δημόσια περιουσία δηλαδή των προαναφερομένων φυσικών προσώπων των διοικήσεων των ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., και τραπεζών που προαναφέρονται.

β. Ακόμη και αν οιοσδήποτε των προαναφερομένων ισχυρισθεί ότι ενήργησε στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων τούτο θα συνιστούσε σκόπιμη, κατάφωρη και αποδοκιμαστέα ανακρίβεια για τους εξής λόγους:

Με τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν επισήμως από τα προαναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα για τις τιμές διάθεσης των νέων μετοχών (τιμές εκκίνησης) στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εν θέματι (3ης ) ανακεφαλαιοποίησης (Eurobank 0,01€ ανά μετοχή, Εθνική 0,02€, Πειραιώς 0,003€ και Alpha 0,4€, τιμές μετοχών κατ’ αναλογία με τον αριθμό μετοχών πριν από τις ενοποιήσεις μετοχών [reverse split]) προκύπτει ότι ουσιαστικά έλαβε χώρα με χρήματα των Ελλήνων πολιτών ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ιδιωτικοποίηση τραπεζών και, ασφαλώς, μετατροπή του καθαρώς ιδιωτικού τους χρέους σε χρέος δημόσιο, δηλαδή χρέος της χώρας και των πολιτών της.

Δεν υπάρχει ανάλογη της προκειμένης περίπτωση στην οποία δημοσιευμένοι ισολογισμοί (εννεαμήνου 2015, μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων – capital controls) αποτυπώνουν συνολικό ύψος ιδίων κεφαλαίων των προαναφερομένων τραπεζών 24,6 δις €, να γίνεται αύξηση κεφαλαίου μετά από 1 ½ μήνα με την τρέχουσα αξία των 4 προειρημένων τραπεζών να αποτιμάται στα 746,9 εκ.€, δηλαδή να γίνεται υποτίμηση κατά 23,9 δις € ή, σε ποσοστό, 97% και το τραπεζικό σύστημα να εκχωρείται ουσιαστικώς σε αλλοδαπά κεφαλαιουχικά συγκροτήματα (funds) αντί μόλις 9 δις €! για ένα ενεργητικό τραπεζών της τάξης των 350 δις € (2 φορές το ΑΕΠ της Χώρας).

5.Οι ευθύνες των φυσικών προσώπων που διοικούν τα προαναφερόμενα ν.π.ι.δ. και ν.π.δ.δ. είναι πρόδηλες διότι σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων ανά τράπεζα, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(3η) Ανακεφαλαιοποίηση και Υποτίμηση Αξίας Τραπεζών (ποσά σε εκ.€)

Τράπεζα Ίδια κεφάλαια Ομίλου 30.9.2015 Αποτίμηση Αξίας Σύμφωνα Με τη νέα Αύξηση Κεφαλαίου % Υποτίμησης συγκριτικά Με ίδια κεφάλαια Αξία Τράπεζας με Κλείσιμο Χρηματ/ρίου 30.10.2015 Αξία Τράπεζας με Κλείσιμο Χρηματ/ρίου 19.11.2015 % Υποτίμησης μεταξύ 30/10/2015 Και 19/11/2015 % Υποτίμησης νέων μετοχών συγκριτικά με 19/11/2015 %υποτίμησης νέων μετοχών συγκριτικά με 30/10/2015
  [1] [2] [3]= {[2]/[1]}-1 [4] [5] [6]= {[5]/[4]}-1 [7]= {[2]/[5]}-1 [8]= {[2]/[4]}-1
Πειραιώς 6.607 18,3 -99,7% 567 128 -77,4% -85,7% -96,8%
Εθνική 6.544 70,7 -98,9% 2.395 1.131 -52,8% -93,7% -97,0%
Alpha 6.902 510,8 -92,6% 2.468 728 -50,4% -29,8% -65,2%
Eurobank 4.623 147,1 -96,8% 456 235 -48,5% -37,4% -67,7%
Σύνολα 24.676 746,9 -97,0% 4.886,0 2.222,0 -54,5% -66,4% -84,7%
                 
                 

  Με βάση τα προεκτεθέντα, το ΤΧΣ που διαχειρίζεται περιουσία του Ελληνικού Λαού, «επέτρεψε» κατά την επιεική εκδοχή, αν δεν «διευκόλυνε» εμπροθέτως, να υποτιμηθεί το 60,03% (μέσος όρος ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή ημών των Ελλήνων πολιτών, πριν από την ανακεφαλαιοποίηση αυτή), και να φθάσει στο 19,96% μετά την 3η ανακεφαλαιοποίηση (στοιχεία συμμετοχής ΤΧΣ στις τράπεζες από την Οικονομική Έκθεση 9μήνου 2015 του ΤΧΣ, σελ. 13). Και τούτο επειδή ΕΥΤΕΛΙΣΘΗΚΕ σκοπίμως η αξία των τραπεζών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι αρχικά προβλεπόταν μεν ότι θα εμειούτο το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου αλλ’ όχι κάτω του 33%.

Με αυτά τα δεδομένα, τα ποσά των 40,2 δις € που εισενέχθησαν από το σύνολο των πολιτών της χώρας για την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, περί της οποίας στη συνέχεια, μειώθηκαν κατά ποσοστό 96,8%, δηλαδή ουσιαστικώς εκμηδενίσθηκαν με ευθύνη των διοικούντων το ΤΧΣ και τις ευλογίες των πολιτικών τους προϊσταμένων. Η αξία αυτού του ποσού πλέον ανέρχεται σε ποσόν έλασσον των 450 εκ. € ή περίπου 1% της αρχικής του αξίας.

Στο σημείο τούτο ας ληφθεί υπόψη ότι το ίδιο το ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ σε ένα από τα «δυσμενή» σχέδια που είχε εκπονήσει, προέβλεπε ότι το ΤΧΣ θα ελάμβανε μετά την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ποσόν περίπου 18 δις € από τα 40,2 δις που είχε αρχικώς επενδύσει!

Συνεπώς, με ευθύνη των διοικούντων το ΤΧΣ, παρεδόθη σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας στους νέους ιδιοκτήτες των τραπεζών που είναι τα πιο επιθετικά χρηματοπιστωτικά κεφάλαια – funds, έναντι ΕΥΤΕΛΟΥΣ αξίας. Στην ουσία, έναντι αυτής της «αξίας» εξεποιήθησαν δωρεάν οι τράπεζες (και το σύνολο σχεδόν της ελληνικής οικονομίας, μέσω της περιουσίας τους), δηλαδή ποσόν περίπου 200 δις € που αφορά σε υπόλοιπα δανείων τα οποία έχουν χορηγήσει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και του συνολικού ποσού των 350 δις €που είναι το ενεργητικό τους. Οι ευθύνες του ΤΧΣ και των φυσικών προσώπων που το διοικούν είναι πράγματι άξιες κολασμού.

Με τις σκανδαλώδεις ανακεφαλαιοποιήσεις υπέστησαν συντριπτικές ζημίες τα Ταμεία των Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχασαν τα αποθεματικά τους, καθώς και χιλιάδες μικρομετόχων των Τραπεζικών Α.Ε., που είχαν επενδύσει μέρος των αποθεματικών και αποταμιεύσεών τους στα «ισχυρά χαρτιά» των τραπεζών.

Στην ανακεφαλαιοποίηση αυτήν, δόθηκε, με τις μεθοδεύσεις των προαναφερομένων προσώπων, δυνατότητα συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση μόνο σε ξένους επενδυτές και αποκλείσθηκαν σχεδόν πλήρως (με εξαίρεση την Εθνική) εγχώρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με αποτέλεσμα τον αφελληνισμό των Τραπεζών και, συνεπώς, την απώλεια πάσης δυνατότητος παραγωγικής ανασυγκροτήσεως με κριτήριο τις ανάγκες της Χώρας μας και των πολιτών της. Η κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε και εφαρμόζει την περαιτέρω τερατώδη μείωση των συντάξεων αλλά και την χρήση – παρανόμως – των αποθεματικών των Ταμείων των Ασφ/κών Οργανισμών προκειμένου τάχα να διατηρήσει βιώσιμο το Ασφαλιστικό Σύστημα με συντάξεις της τάξης των 380 €, ενώ η ζημία που προκλήθηκε στα αποθεματικά των Ταμείων των Ασφαλιστικών Οργανισμών από την 3η αυτή ανακεφαλαιοποίηση εκτιμάται σε ποσόν 1,5-2 δις €, και ενώ ήδη από το προηγηθέν PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα) είχαν απώλεια περίπου 12-13 δις €. Όσον αφορά στους μικρομετόχους, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι: ένας πολίτης ή ένα Ταμείο που το 2009 επένδυσε 57.000€ (από αποθέματα εφάπαξ και οικονομίες που είχε) αγοράζοντας μετοχές της Εθνικής, σήμερα μετά τις αλλεπάλληλες απομειώσεις της αρχικής τιμής των μετοχών, εξ αιτίας των ανακεφαλαιοποιήσεων, έχει ….περιουσία μόλις 37€!

Για να επιτευχθούν οι παράνομοι σκοποί των προαναφερομένων, έγινε και η μεθόδευση που προαναφέρεται:

Λιγότερο από 20 μέρες μετά την ισχύ του ν. 4340/2015, στις 19/11/2015, όταν ήταν πλέον γνωστές οι σκανδαλώδεις τιμές που προσέφεραν ξένοι κυρίως, κατ’ αποκλεισμόν άλλων, « επενδυτές» για να αποκτήσουν ουσιαστικώς δωρεάν την πλειοψηφία των μετοχών στις προαναφερόμενες τράπεζες, στο επόμενο σ/ν προαπαιτουμένων, που και αυτό ψηφίσθηκε παρανόμως με διαδικασίες «κατεπείγοντος» (αφορούσε τροποποίηση του λεγόμενου «νόμου Κατσέλη» επί το δυσμενέστερο), η διατύπωση (:δύναται να δεχθεί) άλλαξε με προφανή και αγωνιώδη σπουδή και έγινε «Το Ταμείο δέχεται».

Τούτο κατ’ ουδέν παραμειώνει την ποινική αξιολόγηση της δήθεν υποχρεωτικής αποδοχής των προσφερομένων τιμών διότι η Διοίκηση του ΤΧΣ, και της «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ώφειλαν να μη δεχθούν να στέρξουν στο μέγα έγκλημα και να αποδεχθούν τον ευτελισμό του δημόσιου χρήματος. Στο μέγα έγκλημα της 3ης ανακεφαλαιοποίησης δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής από άδικες πράξεις, πολλώ δε μάλλον επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1608/1950 όπως ισχύει σε σχέση με τα αναφερόμενα εκάστοτε διοικούντα το ΤΧΣκαι τα λοιπά ν.π.δ.δ. φυσικά πρόσωπα.

6.Είναι χαρακτηριστική ακόμη μία μεθόδευση. Με βάση τη διάταξη που ορίζει ότι το ΤΧΣ «μπορεί να δεχτεί αυτήν την τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώση από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις», η διοίκηση του ΤΧΣ προσέλαβε αντί αδράς αμοιβής ως σύμβουλο την εταιρεία «Rothschild». Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας η σχετική έκθεση (αν υποτεθεί, όπερ αβέβαιο, ότι υποβλήθηκε). Σύμφωνα με δημοσιεύματα «η έκθεση του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου Rothschild, γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική». Ωστόσο η βέλτιστη πρακτική επιτάσσει και εύλογη αξία τιμών. Αλλά ο οίκος αυτός δεν φαίνεται να έδωσε γνώμη για το εύλογο των τιμών. Επιβάλλεται επομένως να αναζητηθεί η έκθεση της Rothschild ώστε να διακριβωθεί η ακριβής έκταση και ένταση των, εν τέλει, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, πράξεων και παραλείψεων των προαναφερομένων προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών, με δεδομένο ότι άλλη είναι η έννοια της «εύλογης αξίας» και άλλη η της «ευτελιστικής εκποίησης».

7.Περαιτέρω ανακύπτει και ζήτημα συμμετοχής των τραπεζών στις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης. Οι συγκεκριμένες «τράπεζες- σύμβουλοι» ήταν όλες αλλοδαπές (οι περίφημες Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs και Credit Swiss) οι οποίες για τις «υπηρεσίες» τους αμείφθηκαν αδρά (240 εκατ. €!), δηλαδή στο 35% περίπου της αξίας του τελικώς αποτιμηθέντος αντικειμένου δηλαδή του ποσού των 746,9 εκ.€. Επιβάλλεται να ερευνηθεί και διακριβωθεί κατά πόσον αυτοί οι τραπεζικοί οργανισμοί επωφελήθηκαν από την ιδιότητά τους και ποία (αθέμιτα) κέρδη απεκόμισαν με την διά των «συμβουλών» τους χειραγώγηση των τιμών.

Επιβάλλεται επίσης να διερευνηθεί ο μη καθορισμός της τιμής εκκίνησης για τις νέες μετοχές και η μη συμμετοχή του δημοσίου διά του ΤΧΣ, εγχώριων επενδυτών και μικροεπενδυτών, στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης ως αιτία της ζημίας της δημοσίας περιουσίας.

8. Συνέπειες της 3ης Ανακεφαλαιοποίησης

α) Παραδόθηκε σκοπίμως και εν γνώσει της απειλουμένης ζημίας το τραπεζικό σύστημα στους δανειστές και στους εκλεκτούς τους δίχως να αποκομίσει, τουλάχιστον, το Δημόσιο το εύλογο όφελος από την εκποίηση της περιουσίας του – διά της συμμετοχής του σε ένα τραπεζικό σύστημα που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης εργασιών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης – αφού, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το ενεργητικό των προαναφερομένων τεσσάρων «συστημικών» τραπεζών αντιστοιχούσε στο τέλος του 2014 στο 94% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών στη χώρα. Αυτές τις τέσσερις τράπεζες που έχουν νευραλγική σημασία για την Ελληνική οικονομία, τα διοικούντα το ΤΧΣ πρόσωπα και οι συνεργοί τους, πολιτικοί προϊστάμενοι και άλλοι, παρέδωσαν με συνοπτικές διαδικασίες στους δανειστές αντί τιμήματος ευτελούς.

β) Ο έλεγχος από ξένα χρηματοπιστωτικά κεφάλαια – funds ολόκληρου του Ελληνικού (ή, πλέον, δυστυχώς, του εν Ελλάδι λειτουργούντος) τραπεζικού συστήματος έχει καίρια αρνητική επίπτωση όχι μόνο από την πλευρά της χρηματοδότησης και ανάπτυξης της οικονομίας, μέσω των καταθέσεων και οικονομιών του Ελληνικού Λαού αλλά και λόγω της σημερινής θέσης των μη εξυπηρετούμενων («κόκκινων») δανείων που αφορούν κυρίως στα Ελληνικά νοικοκυριά. Ουσιαστικά τα διοικούντα το ΤΧΣ φυσικά πρόσωπα θέτουν υπό τον έμμεσο έλεγχο ξένων κεφαλαίων (distressed and vulture funds), υποθηκευμένες κατοικίες νοικοκυριών, περιουσιακά στοιχεία Ελληνικών επιχειρήσεων και ακίνητά τους και φυσικά και την υποθηκευμένη αγροτική γη.

γ) Το ΤΧΣ, που ελέγχεται πλέον από τους δανειστές, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει, με ένα μέλος. Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να ασκεί δικαίωμα αρνησικυρίας σε σημαντικά θέματα που μπορούν «να θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσουν σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν γένει συνετή και εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος», καθώς και σε θέματα παροχών στα μέλη του Δ.Σ.. Όμως, με το δεδομένο της εκμηδενιστικής συρρίκνωσης της συμμετοχής του ΤΧΣ στο μ.κ. των τραπεζών, ως αποτέλεσμα της μηδενικής ουσιαστικά αξίας των μετοχών κατά τη διαδικασία εγγραφής «επενδυτών» στο βιβλίο προσφορών στην ΑΜΚ κάθε τράπεζας, ο ρόλος του ΤΧΣ ήδη αποβαίνει καθαρά διακοσμητικός παρά το ότι χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών.

9. Συγκεκριμένα:

9.1. Στόχος ήταν κατά την δικαιολογημένη πεποίθησή μας να εμφανιστούν, και για λόγους ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ως βιώσιμες οι Ελληνικές Τράπεζες που προαναφέρονται άρα και ως δυνάμενες, με ανακεφαλαιοποίηση διά χρημάτων εκ του δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου με την προαναφερόμενη Σύμβαση του 2015, να συνεχίσουν να λειτουργούν, να ελέγχονται ολοκληρωτικά από τους δανειστές, να λειτουργούν ουσιαστικώς επ’ ωφελεία και κατά το δοκούν των δανειστών και όχι επ’ ωφελεία της Εθνικής Οικονομίας και, τέλος, και ιδιαιτέρως, να αποκτηθούν τα μετοχικά τους κεφάλαια από, αλλοδαπά κυρίως, κεφάλαια αντί ευτελούς τιμήματος με ταυτόχρονη αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την ιδιοκτησία του στο μετοχικό κεφάλαιο των Τραπεζών.

9.2. Οι δοκιμασίες αντοχής (Stress Tests) που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) την κρίσιμη περίοδο του φθινοπώρου του 2015 συνεπέραιναν ότι οι ανακεφαλαιοποιητικές ανάγκες των τεσσάρων Τραπεζών εκυμαίνοντο από 4,4, δις€ έως 14,4, δις€ (η εκτελεστική εξουσία δηλ. η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε προσυμφωνήσει ότι από τον δανεισμό των 80,86 δις € ποσόν 25 δις € θα κατευθύνετο στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών) και συνεπώς, ήσαν θετικές.

9.3. Ανεξαρτήτως του ότι η αξιοπιστία των δοκιμασιών αυτών αμφισβητείται για πολλούς βάσιμους λόγους, επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη ότι κατά την περίοδο από της 12.10.2015 έως και της 19.11.2015 (ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών αντοχής) οι τιμές των μετοχών των προαναφερομένων Τραπεζών έβαιναν αυξανόμενες.

Ενδεικτικά, ο δείκτης τιμών τραπεζικών μετοχών ήταν στις 203,92 μονάδες την 12.10.2015, στις 241,9 την 19.10.2015, στις 251,72 την 30.10.2015. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου του Τ.Χ.Σ. αλλά και αφού ίσχυσε ο ν.4346/2015 που άλλαξε τη διατύπωση από «δύναται να δεχθεί» σε «δέχεται» άρθρο 5 παρ. 24 το Τ.Χ.Σ. ώφειλε να τηρήσει τον κανόνα κατά τον οποίο ναι μεν ορίζεται ότι:

«….Το Ταμείο δύναται να δεχθεί ως τιμή κάλυψης των μετοχών την τιμή που προκύπτει από τη διαδικασία προσφορών, υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη γνωμοδοτεί……………Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Ταμείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής», πλην να προασπισθεί και να προστατεύσει το δημόσιο χρήμα, να μη δεχθεί την τιμή εκκίνησης που πρότειναν τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών και να καταβάλει την επιβαλλομένη από το νόμο προσπάθεια να αποκομίσει το μέγιστο δυνατόν όφελος για το Δημόσιο Ταμείο και να παρέμβει ορίζοντας τιμή εκκίνησης τουλάχιστον στο ύψος της χρηματιστηριακής τιμής της 30.10.2015.

9.4. Αντ’ αυτού εδέχθη ως τιμή εκκίνησης τίμημα αγοράς μετοχών πολλάκις υποπολλαπλάσιο της χρηματιστηριακής τιμής, αφού είχε προηγηθεί σημαντική υποτιμητική κερδοσκοπία όπως αναλύσαμε χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ούτε από τις εποπτικές αρχές ούτε από τον κατ΄εξοχήν θιγόμενο οικονομικά το ΤΧΣ, με τελικό αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Με αυτές τις πράξεις και τις παραλείψεις του επέτρεψε σε κερδοσκόπους να αγοράσουν τις μετοχές – σχεδόν το σύνολο – των Τραπεζών αντί ευτελούς τιμήματος ανά μετοχή και προκειμένου, με αυτές τις ευτελείς τιμές, να ενισχύσουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε βάρος του ΤΧΣ διέθεσαν τελικά όχι μόνο τα ποσά που προέβλεπε το βασικό σενάριο 4,4 δις € αλλά περισσότερα δηλαδή 9 δις €.

Συνεπώς η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου είναι συντριπτική λόγω α) της σημαντικής μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του στις τράπεζες και β) της δραματικής μείωσης της αξίας, σχεδόν μηδενισμού, των μετοχών που κατείχε από την 1η ανακεφαλαιοποίηση και όλα αυτά λόγω του ευτελούς τιμήματος ανά μετοχή για τις αυξήσεις κεφαλαίου των 4 συστημικών τραπεζών κατά την 3η ανακεφαλαιοποίηση .

Ις Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι πόροι του ΤΧΣ είναι δημόσιο χρήμα και η περιουσία του επίσης αφού πόροι του είναι τα χρηματικά ποσά που αντλούνται από κεφάλαια που δίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ν. 3845/2010, Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 15.03.2012 ν. 4046/2012 ως και Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.08.2015) και που το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις του ΤΧΣ 2012 (υπερδωδεκάμηνη χρήση) έως και τα αποτελέσματα της χρήσης του πρώτου εννεαμήνου του 2015 ότι οι διοικούντες το ΤΧΣ, Έλληνες και αλλοδαποί, διεχειρίσθησαν κατά τρόπο ζημιογόνο την περιουσία του Δημοσίου και την απομείωσαν.

Τέλος, το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στις επιμέρους τράπεζες κατά την 3η ανακεφαλαιοποίηση μειώθηκε δραματικά στις Πειραιώς, Alpha και Eurobank και αισθητά στην Εθνική. Ειδικότερα τα σχετικά ποσοστά όπως τα αναφέρει στη σελ. 13 η Οικονομική Έκθεση 9μήνου 2015 του ΤΧΣ την 30/9/2015 (πριν την 3η ανακεφαλαιοποίηση) και την 10/2/2016 (μετά την 3η ανακεφαλαιοποίηση) έχουν ως εξής

Τράπεζα 30/9/2015 10/2/2016
Πειραιώς 66,93% 26,42%
Εθνική 57,24% 40,39%
Alpha 66,24% 11,01%
Eurobank 35,41% 2,38%
Σύνολο 60,03% 19,96%

  Πέραν τούτου το ΤΧΣ συμμετέσχε μεν στην 3η ανακεφαλαιοποίηση αυτή με ποσόν των 5,426 δις €, πλην εδέχθη, να αποκτηθούν με τα ποσά αυτά μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου κατά ποσοστό περίπου 25% ενώ κατά το υπόλοιπο ποσοστό (75%) αποκτήθηκαν ομολογίες μετατρέψιμες (Contigent Convertible Bonds) άνευ δικαιώματος ψήφου (δυνάμενες, υπό προϋποθέσεις, να μετατραπούν σε κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου). Συνεπώς από τα 5,426 δις € που κατέβαλε το ΤΧΣ ποσόν 1,356 δις € διετέθη για κοινές μετοχές (676,5 εκ. € Εθνική, 680 εκ. € Πειραιώς) και ποσόν 4,069 δις € για ομολογίες (2.029,2 εκ. € Εθνική και 2.040 εκ. € η Πειραιώς).

Τούτο έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια του ελέγχου διά της απωλείας της αποφασιστικής αρμοδιότητος του ΤΧΣ ως μετόχου.

Ασφαλώς τούτο αποτελεί ενέργεια η οποία δεν οφείλεται σε συγκυρίες μη αντιμετωπίσιμες αλλά σε εφαρμογή καλώς προετοιμασμένου σχεδίου από όλους τους συμμετέχοντες στην πρόκληση της επελθούσης μεγάλης ζημίας του Δημοσίου και την επιβάρυνση του συνόλου των Ελλήνων και Ελληνίδων με χρέος πράγματι μη αντιμετωπίσιμο αλλά και μη οφειλόμενο σε δικές τους (του πληθυσμού της χώρας) πράξεις ή παραλείψεις.

ς. Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Οι τέσσερις προαναφερθείσες τράπεζες ήσαν ιδιοκτησία των ιδιωτών κεφαλαιούχων οι οποίοι και τις διοικούν. Συνεπώς, η κάλυψη οιασδήποτε ζημίας τους, εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάλλεται να γίνεται από τους ιδιοκτήτες τους, ακριβώς διότι οι ιδιοκτήτες τους αποκομίζουν, και δεν αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο, τα κέρδη από τις επιχειρηματικές τους τραπεζικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι τέσσερις προαναφερθείσες τράπεζες απέκτησαν αντί ευτελούς τιμήματος σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και κερδοφόρα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις όπως η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ώστε να καταστούν, και κατέστησαν, ουσιαστικό ολιγοπώλιο (94% έως 96% του συνολικού ενεργητικού των λειτουργούντων στην Ελλάδα Τραπεζικών Ιδρυμάτων).

Πράγματι από το 2008, εν ονόματι της λεγόμενης σωτηρίας των ιδιωτικών τραπεζών έχουν χορηγηθεί σ’ αυτές από τη δημόσια περιουσία σημαντικές κεφαλαιακές ενισχύσεις προκειμένου να «διασφαλισθεί η ρευστότητα της οικονομίας και οι καταθέσεις» και άλλα ηχηρά. Σκοπός των ενεργειών αυτών (ο οποίος και επετεύχθη) ήταν να παραμείνουν οι τράπεζες σε ιδιώτες και μάλιστα αλλοδαπούς κεφαλαιούχους, αντί, ως άρμοζε, να γίνουν ιδιοκτησία του Ελληνικού λαού, ο οποίος εκλήθη να πληρώσει και πληρώνει τα χρέη τους.

Το σύνολο των κεφαλαιακών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στις τράπεζες, άμεσα με τη μορφή ρευστού χρήματος και έμμεσα με τη χορήγηση εγγυήσεων καθώς και ομολόγων του Δημοσίου για δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τον ELA ανέρχεται συνολικώς στο ποσόν των 170 δις € (ELA:Emergency Liquidity Assistance: Έκτακτος δανεισμός, παροχή ρευστότητας σε μία τράπεζα που αντιμετωπίζει μεγάλες εκροές καταθέσεων, από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας με ενημέρωση της ΕΚΤ. Το επιτόκιο είναι σημαντικά υψηλότερο από το επιτόκιο δανεισμού από την ΕΚΤ. Η ρευστότητα παρέχεται έναντι κατάθεσης στην Κεντρική Τράπεζα επαρκών εγγυήσεων. Οι συναλλαγές αυτές δεν καταγράφονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ αλλά της εθνικής κεντρικής τράπεζας).

Οι ιδιωτικές ωστόσο τραπεζικές επιχειρήσεις αυτές, ουδέν έπραξαν για τη ρευστότητα της οικονομίας ή τη διασφάλιση των καταθέσεων. Αντίθετα, απερρόφησαν τα μεγάλα αυτά χρηματικά ποσά για να καλύψουν τις (ιδιωτικές) ζημίες τους δίχως να επιτελέσουν το έργο για το οποίο τα κεφάλαια αυτά τους εδόθησαν δηλαδή για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής οικονομίας, εν γνώσει τους και εν γνώσει των διοικούντων το ΤΧΣ.

Τα βάρη που ήδη έχει επωμισθεί ο Ελληνικός Λαός σε όφελος αυτής της χρηματιστικής ολιγοπωλιακής ομάδας έχουν δημιουργηθεί από το έτος 2008 ως εξής:

Η ενίσχυση των τραπεζών το έτος 2008

Η άμεση διάθεση δισεκατομμυρίων από τα δημόσια ταμεία, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των τραπεζών, ξεκίνησε το 2008 με τον λεγόμενο νόμο «Αλογοσκούφη». Το δημόσιο προσέφερε τότε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών ύψους 28 δις €. Η συγκεκριμένη «βοήθεια» δόθηκε σε μετρητά (έως 5δις €) για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, καθώς και σε εγγυήσεις (έως 15δις €) και ομόλογα (έως 8 δις €) για να δανεισθούν από τις αγορές και στη συνέχεια από την ΕΚΤ. Από το ποσόν των 5 δις € (μετρητά) δόθηκαν 4 δις € στις τέσσερις ως άνω τράπεζες (Εθνική 1,35 δις €, Πειραιώς 750 εκατομ.€, Eurobank εκατ. 950 € και Alpha 940 εκατ. €) και τα υπόλοιπα στις λοιπές (ΑΤΕ 675 εκατ. €, Αττικής 100 εκατ. € κ.α.). Τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν το 2009 έναντι αποκτήσεως προνομιούχων μετοχών, οι οποίες προβλεπόταν ότι θα απέφεραν 10% τόκους ετησίως. Επίσης προβλεπόταν ότι θα υπελογίζετο και ετήσια προμήθεια 0,10% έως 0,15% έναντι των εγγυήσεων που προσέφερε το Δημόσιο. Σημειώνεται εδώ ότι οι τράπεζες δεν έκαναν χρήση της ειδικής έκδοσης ομολόγων.

Οι εγγυήσεις του Δημοσίου προς τις Τράπεζες, με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις ηυξάνοντο με ταχύτητα όσο η κρίση δεν αντιμετωπιζόταν αλλ’ επεδεινώνετο. Έφθασαν (μόνο οι εγγυήσεις του Δημοσίου) στο υψηλότερο σημείο τους, (170 δις €), πριν από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του έτους 2012 για να μειωθούν σταδιακά στη συνέχεια και να διαμορφωθούν σε 48,95 δις € τον μήνα Ιούλιο του 2014.

Οι τόκοι και οι προμήθειες των κεφαλαίων (που δόθηκαν άμεσα και έμμεσα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς ενίσχυση των τραπεζών με βάση το νόμο “Αλογοσκούφη”) ανέρχονταν σε 555,6 εκ. € το χρόνο (αφορούν και άλλες πλην των ανωτέρω 4 τραπεζών οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν όμως ήδη συγχωνευθεί με τις 4). Τα έσοδα αυτά προς το Δημόσιο καταβλήθηκαν μόνο για τα έτη 2010 και 2011, αν και υπάρχουν αμφισβητήσεις επ’ αυτού καθώς δεν έχουν υπάρξει εξ όσων γνωρίζουμε οι αναγκαίες δημόσιες ανακοινώσεις που να πιστοποιούν το σύνολο των καταβολών. Έκτοτε ουδέποτε καταβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου όταν τούτο ήταν υπό την ιδιοκτησία του Δημοσίου. Ως πρόφαση χρησιμοποιήθηκε ότι ενεφάνισαν αρνητικά ίδια κεφάλαια με το PSI του 2012. Όσον αφορά στις προνομιούχες μετοχές, αυτές έληξαν το 2014 και οι τράπεζες είχαν υποχρέωση να επιστρέψουν τα σχετικά κεφάλαια στο δημόσιο. Όμως σύμφωνα με εντολές των «δανειστών» δόθηκε παράταση για την εξόφλησή τους ως προς την Εθνική και την Eurobank ενώ έχουν εξοφλήσει τη σχετική υποχρέωση η Alpha στις 17/4/2014 και η Πειραιώς στις 21/5/2014. Το θέμα παρέμεινε σε εκκρεμότητα μέχρι την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.

Το Δημόσιο συνέχισε να κατέχει τις προνομιούχες μετοχές που είχε στην Eurobank, διότι αυτή κάλυψε εξ ολοκλήρου την αύξηση των απαιτουμένων κεφαλαίων, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, εξ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς δεν εκάλυψαν εξ ολοκλήρου το έλλειμμα κεφαλαίων, σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, που προέκυψε από τις δοκιμασίες αντοχής (stress tests) της ΕΚΤ. Έτσι συμμετείχε το ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου για την Εθνική και την Πειραιώς. Στο πλαίαιο αυτής της συμμετοχής του ΤΧΣ απαιτήθηκε η υποχρεωτική μετατροπή των προνομιούχων μετοχών της Εθνικής που κατείχε το Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης Αλογοσκούφη σε κοινές μετοχές αφού όμως προηγήθηκε περικοπή ποσοστού 71% της αξίας τους. Συνεπώς από το ποσόν των 1,35 δις € που έδωσε το Ελληνικό Δημόσιο το 2009 στην Εθνική έλαβε με την 3η ανακεφαλαιοποίηση μετοχές αξίας 526,5 εκ.€. Στην περίπτωση της Πειραιώς δεν συνέτρεξε τέτοια ανάγκη καθώς η τράπεζα είχε εξοφλήσει στις 21/5/2014, όπως προαναφέρθηκε, τη σχετική υποχρέωση και το Δημόσιο δεν κατείχε προνομιούχες μετοχές.

Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η δήλωση του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, όταν παρουσίαζε τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών: «Θέλω να τονίσω ότι ο Έλληνας φορολογούμενος όχι μόνο δεν θα επιβαρυνθεί με το παρόν σχέδιο – καθώς προβλέπονται ουσιαστικές διασφαλίσεις για τις εγγυήσεις που θα προσφέρει το Δημόσιο ή για τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο των τραπεζών – αλλά θα έχει και οφέλη από το γεγονός ότι, προκειμένου να παρασχεθεί το κεφάλαιο στις τράπεζες, προβλέπεται απόδοση 10%, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από το επιτόκιο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου. Επίσης προβλέπεται και ένα ποσοστό απόδοσης για τις εγγυήσεις που θα παράσχει και θα ωφελήσει και αυτό τα έσοδα του Δημοσίου.» (Δήλωση Υπουργού 23.10.2008).

Οι αντίστοιχες δηλώσεις των εν συνεχεία διατελεσάντων υπουργών επί του θέματος ήσαν περίπου όμοιες. Στην πράξη, όμως, είτε δεν επεστράφησαν ποτέ στο σύνολό τους οι ενισχύσεις, είτε δεν καταβλήθηκαν οι συμφωνηθέντες τόκοι και προμήθειες, είτε τα χρήματα «εξαϋλώθηκαν» μεταγενέστερα και συνεπώς επεβάρυναν τον Ελληνικό Λαό στο σύνολό του.

Η 1η ανακεφαλαιοποίηση την άνοιξη του 2013

Σύμφωνα με την αρχική μελέτη ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών (Δεκέμβριος 2012) που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με τη συνεργασία της εταιρείας BlackRock, οι συνολικές ανάγκες των τραπεζών μέχρι το τέλος του 2014, απετιμήθησαν στο ποσόν των 40,5 δις €. Την άνοιξη του 2013 (τα αναγκαία σχετικά κεφάλαια είχαν ήδη δοθεί στις τράπεζες από τον Δεκέμβρη του 2012 και την άνοιξη του 2013 έγινε η λογιστική «τακτοποίηση» της εκκρεμότητας), το Ελληνικό Δημόσιο με τη μέθοδο ανακεφαλαιοποίησης των 4 «συστημικών» τραπεζών, όπως τις αποκαλεί-κατατάσσει η ΤτΕ, παρέσχε (Δελτίο Τύπου ΤΧΣ, 22 Απριλίου 2013) κεφάλαια ύψους 27,5 δις €, τα οποία τελικά μετά τις συμμετοχές ιδιωτών διαμορφώθηκαν σε 25,5 δις € και κάλυψαν άμεσες κεφαλαιακές ανάγκες: α) της Εθνικής Τράπεζας 8,7 δις €, β) της Τράπεζας Πειραιώς 7,0 δις € ,γ) της Alpha Bank4,0 δις € και δ) της Eurobank 5,8 δις €. Τα ποσά αυτά διατέθηκαν μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Τα ποσά ωστόσο που διέθεσε απ’ ευθείας το ΤΧΣ για τις συστημικές τράπεζες δεν είναι τα μόνα. Εκτός από αυτά διέθεσε ακόμη 14,7 δις € «για την ενίσχυση και εξυγίανση» των μη συστημικών (ΑΤΕ, TT, PROTON κ.λ.π.) Τραπεζών οι οποίες με αυτά τα κεφάλαια ως «προίκα» παρεδόθησαν στη συνέχεια στις 4 συστημικές τράπεζες:

 • Πειραιώς (ΑΤΕ) [η «προικοδότηση» της ΑΤΕ από το ΤΧΣ ανήλθε συνολικά σε 7.471 εκατ. € {διαφορά «αξίας αποτίμησης» (14,72 δις €) και «αξίας παθητικού»(21,39 δις €), καθώς και τελικής διαφοράς ενεργητικού-παθητικού}, ήταν στην ουσία έμμεση κεφαλαιακή ενίσχυση της Τραπέζης Πειραιώς.]
 •   EUROBANK (TT, PROTON) και
 •   Εθνική (PRO BANK) αντίστοιχα καθώς και σε άλλες μικρότερες (συνεταιριστικές κ.λ.π.) οι οποίες διενεμήθησαν στις τράπεζες Εθνική και Alpha. Ουσιαστικώς, επομένως, το ΤΧΣ διέθεσε άμεσα και έμμεσα στις 4 συστημικές τράπεζες 40,2 δις € σε ρευστό.

Τα ποσά που κατέβαλαν οι συστημικές τράπεζες για να εξαγοράσουν τις μη συστημικές – «προβληματικές», φυσικά μαζί με την προίκα των 14,7 δις € είναι ευτελή.

Η Πειραιώς κατέβαλε 95 εκ.€ για την ΑΤΕ, η Eurobank 681 εκ. € για το ΤΤ και 1 (ένα) € για την PROTON, η Alpha 1(ένα) € για την Εμπορική.

Με αυτές τις τοποθετήσεις εκ μέρους του ΤΧΣ, οι τράπεζες επεβάλλετο να ελέγχονται από το Δημόσιο, τούτο δεν συνέβη όμως. Έτσι οι ιδιώτες τραπεζίτες που είχαν ήδη αποτύχει επιχειρηματικά συνέχισαν να διαχειρίζονται τις τραπεζικές τους επιχειρήσεις αλλά με χρήματα του δημοσίου μέσω του δανείου των 50 δις € [από το ποσόν αυτό, του δανείου των 50 δις € που ήταν η «προικοδότηση» του ΤΧΣ, διατέθηκαν, όπως αναφέρθηκε, τα 40,2 δις € για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το σύνολο των άλλων περιουσιακών στοιχείων (επενδυτικά χαρτοφυλάκια και ταμειακά διαθέσιμα) του ΤΧΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ήταν 11,6 δις €. Τα χρήματα αυτά «επεστράφησαν» στον EFSF (European Financial Stability Fund), στο τέλος Φεβρουαρίου του 2015 από την τότε Διοίκηση του ΤΧΣ, «επιστρέφοντας» επί πλέον και 1,2, δις € από λάθος (επεχειρήθη η δικαιολόγησή του από την κα Σακελλαρίου, αλλ’ ανεπιτυχώς). Οι συμμετοχές του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΤΧΣ της 30ης Απριλίου 2015, ήταν: «Κατά την 31/12/2014 η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου ανερχόταν σε 11.622 εκ. έναντι € 22.585 εκ. την 31/12/2013»].

Η 2η ανακεφαλαιοποίηση την άνοιξη του 2014

Η 2η ανακεφαλαιοποίηση έγινε την άνοιξη του 2014, δίχως συμμετοχή του ΤΧΣ, το οποίο παραιτήθηκε των «δικαιωμάτων» του αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους ιδιώτες εντελώς αδικαιολόγητα και με πρόθεση βλάβης της δημόσιας περιουσίας. Το σύνολο των αυξήσεων κεφαλαίου ήταν 8,3 δις € για τις 4 συστημικές τράπεζες. Οι τιμές αγοράς των νέων μετοχών ήταν πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της 1ης ανακεφαλαιοποίησης (με εξαίρεση την Alpha λόγω της μεγάλης “προίκας” για την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας που κατέβαλε η Credit Agricole προκειμένου να απεμπλακεί ολοσχερώς από την Ελλάδα με σκοπό να ανακάμψει η μετοχή της που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού), με αποτέλεσμα το ΤΧΣ, δηλ. το Δημόσιο, να υποστεί οικονομική ζημιά και φυσικά να μειωθούν σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής του και στις 4 τράπεζες.

Να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο 2014 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των λεγόμενων «δοκιμασιών αντοχής» των 4 τραπεζών (stress tests) και όλων των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών που έγιναν από την ΕΚΤ. Οι 4 ελληνικές πέρασαν «επιτυχώς», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, αλλ’ όχι και στην πραγματικότητα, τη δοκιμασία διότι:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΧΣ «στο στατικό σενάριο δυσμενών εξελίξεων, η συνολική κεφαλαιακή υστέρηση για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες ανήλθε σε 8,7 δις € . Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση της άντλησης κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε το 2014, το υπόλοιπο της κεφαλαιακής υστέρησης ανήλθε σε 2,7 δις €» (Δελτίο Τύπου του ΤΧΣ της 30/4/2015 για την Ετήσια Έκθεση 2014) και για το λόγο αυτό απαιτήθηκε το «εφεύρημα» του “δυναμικού” ισολογισμού προκειμένου να αιτιολογηθεί το “επιτυχώς” των 4 Ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Σύντομα απαιτήθηκε νέα ανακεφαλαιοποίηση (εκείνη του 2015).

Οι Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της 2ης ανακεφαλαιοποίησης έγιναν με τους ακόλουθους όρους και αποτελέσματα:

Εθνική Τράπεζα

Στις 13/05/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,5 δις € χωρίς δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή ούτε του ΤΧΣ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετόχων ήταν 2,2 € ανά μετοχή, μειωμένη κατά 48,7% έναντι της αντίστοιχης τιμής (4,29€) της 1ης Ανακεφαλαιοποίησης στην οποία το ΤΧΣ συμμετείχε και κάλυψε το 89,2 % της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης ήταν μειωμένη κατά 16,3% έναντι της τρεχούσης τότε χρηματιστηριακής τιμής (2,63€) της 12/05/2014. Μετά την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου του 2014 το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%!!!

Alpha Bank

Στις 28/03/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,2 δις €, δίχως δικαιώματα προτίμησης σε υφιστάμενους μετόχους, δηλαδή ούτε του ΤΧΣ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 0,65€ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 47,7% έναντι της αντίστοιχης τιμής (0,44€) διάθεσης της 1ης ανακεφαλαιοποίησης στην οποία συμμετείχε το ΤΧΣ το οποίο κάλυψε το 89,8% της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Alpha μετά την “εξαγορά” της Εμπορικής εξ αυτής της αιτίας κατέγραψε στα αποτελέσματά της στο τέλος Α’ τριμήνου 2013 κέρδη της τάξης των 3 δις €, ποσό που προερxόταν από την κατά 3,5 δις € αύξηση του μετοxικού κεφαλαίου της Εμπορικής λόγω ανακεφαλαιοποίησης που κατέβαλε η πρώην μέτοχος Credit Agricole) Επίσης ήταν μειωμένη κατά 11,0% έναντι της χρηματιστηριακής τιμής (0,73€) της 27/03/2014. Μετά την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου του 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%.

Τράπεζα Πειραιώς

Στις 10/04/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,75 δις € χωρίς δικαιώματα προτίμησης των ήδη μετόχων, δηλαδή ούτε του ΤΧΣ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 0,30 € ανά μετοχή, μειωμένη κατά 82,4% έναντι της αντίστοιχης τιμής (1,70€) της 1ης ανακεφαλαιοποίησης στην οποία συμμετείχε το ΤΧΣ και κάλυψε το 89% της ΑΜΚ. Επίσης ήταν μειωμένη κατά 83,8% έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής (1,85€) της 09/04/2014. Μετά την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%.

Eurobank

Στις 29/04/2014 η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,684 δις € χωρίς δικαιώματα προτίμησης των ήδη μετόχων, δηλαδή ούτε του ΤΧΣ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ήταν 0,30€ ανά μετοχή, μειωμένη κατά 80,5% έναντι της αντίστοιχης τιμής (1,54€) διάθεσης της 1ης ανακεφαλαιοποίησης στην οποία συμμετείχε το ΤΧΣ το οποίο κάλυψε το 100% της ΑΜΚ. Επίσης ήταν μειωμένη κατά 18,7% έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής (0,369€) της12/05/2014. Μετά την εν λόγω αύξηση κεφαλαίου του 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.

Αποτέλεσμα όλων τούτων ήταν το Δημόσιο, πρώτον, να υποστεί ζημία στις αξίες των συμμετοχών του και δεύτερον να ανοίξει η οδός της πλήρους ιδιωτικοποίησης των τραπεζών με την 3η Ανακεφαλαιοποίηση του 2015 στην οποία έχομε ήδη διεξοδικώς αναφερθεί.

Στην περίπτωση της Eurobank, αυτή κατέληξε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση (πέρασε στην ιδιοκτησία της Καναδικής Fairfax) έναντι 2,864 δις € όταν το ΤΧΣ έναν χρόνο πριν είχε διαθέσει 5,8 δις € απευθείας στη Eurobank και, έμμεσα, ακόμη 4,6 δις € μέσω της ανακεφαλαιοποίησης του ΤΤ που της παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2013. Δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο διέθεσε 10,4 δις € για τη Eurobank, έλαβε το 95,235 των μετοχών της δίχως ποτέ να αποκτήσει τον έλεγχο και επέτρεψε σε έναν ιδιώτη με 2,9 δις € να αποκτήσει το 62,8% της τράπεζας και φυσικά τον έλεγχο και τη διοίκηση της!

ςΙ Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΧΣ- Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

1.Ο ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65/06.05.2010) αφορά στο σχέδιο προγράμματος (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής πολιτικής – Μνημόνιο 1) και προέβλεπε μέτρα για την ενίσχυση των τραπεζών και τον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (Παραρτήματα III και IV της παρ. 3 του άρθρ. 1 ν. 3845/10).

Τα Παραρτήματα αυτά δεν κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων καίτοι αποτελούν διεθνείς συμβάσεις κυρωτέες από αυτήν (παρ. 1 άρθρ. 28 Σ/75).

Υπεγράφησαν μόνο από υπουργό όργανο της εκτελεστικής όχι της νομοθετικής εξουσίας η οποία έτσι αυτοκαταργήθηκε. Με την εγκατάλειψη της σχετικής νομοθετικής εξουσίας (για τη λήψη των μέτρων) στον υπουργό οικονομικών συντελέσθηκε παρανομία.

2. Η παραγωγή των εγκληματικών αποτελεσμάτων ήταν εμπρόθετη και οδήγησε στην εφαρμογή και νέων επιλογών που συμπυκνώθηκαν στις διατάξεις του ν. 4046/2012 δηλαδή του Μνημονίου Συνεννόησης (Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Υποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης) Παράρτημα V ως και των Επιστολών Πρόθεσης του Πρωθυπουργού του υπουργού Οικονομικών και του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος προς τους εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Παράρτημα VII) με τον οποίο δεσμεύθηκε η χώρα να εξυγιάνει και ανακεφαλαιοποιήσει εκ νέου τις Τράπεζες νομικά και ουσιαστικά. Παρά το χαρακτήρα και αυτών των δεσμεύσεων ως διεθνών συμβάσεων, δεν κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων προ της ισχύος τους (1,2,3 άρθρ. 28Σ/75) και δη αυτουσίως αλλ’ ίσχυσαν de facto κατά παράβαση των Συνταγματικών διατάξεων και ανεπιτρέπτως «κυρώθηκαν» με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (12.12.2012 ΦΕΚ Α’ 240) με την οποία (άρθρο 1.2.γ.) παρεσχέθη στον Πρόεδρο του ΤΧΣ η (άκυρη και ανίσχυρη) εξουσιοδότηση να υπογράψει τη Σύμβαση Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

3. Στο σημείο τούτο άξια μνείας είναι η αιτιολογική έκθεση του ιδρυτικού νόμου του ΤΧΣ η οποία έχει ως εξής:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ιδρύει το ΤΧΣ

«αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία του

Τραπεζικού Τομέα για την τήρηση του Μνημονί-

ου 1( ν.3845/2010) που υπέγραψε η Ελληνική

Κυβέρνηση με την ΕΕ, την ΕΚΤ, και το ΔΝΤ».

Στόχος (διακηρυττόμενος) «η διατήρηση της στα-

θερότητας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήμα-

τος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρ-

κειας των Τραπεζών».

Με άλλες λέξεις:

Το ΤΧΣ ιδρύθηκε για να υπηρετήσει το

Μνημόνιο 1 αλλά και για να αποτελέσει

«δίκτυο ασφαλείας για τις Τράπεζες» (κατά τη

ρητή διατύπωση της Αιτιολογικής Έκθεσης).

Ήταν μεν επιταγή των – φερομένων ως – δανει-

στών οι οποίοι επέβαλαν στους εκάστοτε ευεπίφορους εκπροσώπους της Ελληνικής Δημοκρατίας με τα Μνημόνια 1,2,3 υποχρεώσεις (που απορρέουν από μηδέποτε κυρωθείσες με νόμο Δανειακές Σύμβασεις οι οποίες ουδέποτε απέκτησαν υπερνομοθετική ισχύ), πλην τούτο δεν αναιρεί την υποχρέωση ευλαβικής τηρήσεως σεβασμού στην περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου. Επ’ ουδενί δίδει δικαιώματα κατά συρροήν δωρεάν παραδόσεως των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου σε τρίτους.

Ανεξαρτήτως του ότι και με τον ιδρυτικό νόμο (ν. 3864/10) του ΤΧΣ και με τους ν. 4336, 4340,4346/2015 συνετελέσθη ομοία παραβίαση με εκείνην που προανεφέρθη για τους ν. 3845/10 και 4046/12 (ψευδοκύρωση, ανάθεση νομοθετικής αρμοδιότητος σε υπουργό, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας), η υποχρέωση των διοικούντων τα ως άνω νομικά πρόσωπα για χρηστή διαχείριση δεν αναιρείται.

4. Κατά ταύτα, το ΤΧΣ συνεργούντων και των λοιπών προαναφερομένων:

 • Αφ’ ενός δεν υπηρέτησε- ως προκύπτει εκ των ιδίων των αποτελεσμάτων της δραστηριότητός του –χρηστά και κατά τον διακηρυττόμενο στόχο τον σκοπό της υποστάσεώς του δεδομένου ότι παρεστάθη ψευδώς ως αναγκαίο να γίνουν δύο πρόσθετες ανακεφαλαιοποιήσεις (2014, 2015) ως εάν η πρώτη να μη ήτο ορθή, δίχως να έχει δοθεί λογοδοσία για την τύχη των κατασπαταληθέντων δημοσίων χρημάτων, εξεποίησε αντί πινακίου κενού δημόσια περιουσία, παρέλειψε να ασκήσει τα δικαιώματά του ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου, προξένησε ζημία στην περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμωμένη σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ,
 • αφ’ ετέρου μετέτρεψε το καθαρώς ιδιωτικό χρέος των ιδιωτικών Τραπεζών Α.Ε. σε χρέος του Ελληνικού Δημοσίου.
 • εκ τρίτου παρέλειψε διά των διοικούντων του να προστατεύσει την αφειδώς παρεχομένη σ’ αυτό δημόσια περιουσία εκ χρημάτων «δανεισθέντων» από τους φερόμενους ως δανειστές στον Ελληνικό Λαό και συνέτεινε αποφασιστικά και ουσιαστικά στην παγίωση της ιδιότητος του πίθου των Δαναϊδων την οποία ασμένως απεδέχθησαν οι, προαναφερόμενες τέσσερις – ακόρεστες – ιδιωτικές Τραπεζικές Α.Ε. οι και συναυτουργήσασες στη διάπραξη του εγκλήματος εις βάρος της περιουσίας –αλλά και ευρύτερα της απώλειας της κυριαρχίας – του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Από το σύνολο των αναλυτικώς προαναφερόμενων αποδεικνύεται ότι οι διοικούντες τα ν.π.ι.δ. και ν.π.δ.δ. που προαναφέρθηκαν, ενήργησαν από κοινού με σκοπό την ελάττωση της περιουσίας του δημοσίου, και την διά της ελαττώσεως αυτής, παράδοση των ελληνικών τραπεζών σε τρίτους ιδιώτες ημεδαπούς και αλλοδαπούς έναντι ευτελούς τιμήματος, με πράξεις παραλείψεις και ψευδείς παραστάσεις (ν. 1608/50,390,386 Π.Κ.).

Ο κοινός δόλος τους, αποδεικνύεται εκ του ότι άπαντες εγνώριζαν, ότι με τις ενέργειές τους έβλαπταν τη δημόσια περιουσία κατά δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ, πλην όμως με πράξεις και παραλείψεις τους, ζημίωσαν εν γνώσει τους τη δημόσια περιουσία εμπεπιστευμένη σ’ αυτούς προκειμένου να τη διαφυλάττουν και να τη διαχειρίζονται και όχι να την εκμηδενίζουν. Οι επί μέρους παράνομες ενέργειες εκάστου, εξυπηρέτησαν συνολικώς την εγκληματική δράση και το επελθόν εγκληματικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα αν και εκ του Συντάγματος και των κειμένων διατάξεων υπεχρεούντο να προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και ειδικότερα να προβαίνουν σε χρηστή και επωφελή γιά το σύνολο διαχείριση των οικονομικών του δημοσίου, παρά ταύτα αποφάσισαν και προέβησαν στις 3 ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών ιδιαιτέρως δε στην τρίτη τούτων περί τα τέλη του 2015 δίχως να τηρήσουν οιονδήποτε επιβαλλόμενο κανόνα.

Με την ενέργεια αυτή, πέραν των άλλων, διευκόλυναν τρίτους, ξένους οικονομικούς παράγοντες, να προσφέρουν εξαιρετικά και πέρα από κάθε λογική, ευτελείς τιμές, με αποτέλεσμα τούτοι να αποκτήσουν την πλειοψηφία των μετοχών και ουσιαστικώς τον έλεγχο των τραπεζών έναντι ευτελούς τιμήματος, και ταυτόχρονα να απαξιωθεί η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου μέσω του ΤΧΣ, και να υποστεί η δημόσια περιουσία συνολική ζημία μεταξύ της 1ης και τη 3ης ανακεφαλαιοποίησης της τάξης των 40 δις €. Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικώς αναφέρθηκε ανωτέρω, η συμμετοχή του δημοσίου στις τέσσερις τράπεζες έως και την 30/9/2015 πριν την 3η ανακεφαλαιοποίηση ανέρχονταν στο ποσό των 2,116 δις €, ενώ μετά την 3η ανακεφαλαιοποίηση το ποσό αυτό μειώθηκε σε 452 εκ. € ήτοι ζημία 1,664 δις € μόνο κατά την περίοδο 1/10/2015-26/11/2015, από τα χρηματιστηριακά τεχνάσματα υποτιμητικής κερδοσκοπίας και τις εξευτελιστικές τιμές ανά μετοχή μέσω του βιβλίου προσφορών για κάθε τράπεζα.

Οι άνθρωποι αυτοί, αποφάσισαν, αν και γνώριζαν τη ζημία που θα υποστεί η δημόσια περιουσία και η περιουσία του Ταμείου, περιουσίας της οποίας είχαν εκ του νόμου την ευθύνη διαχειρίσεως, να μη λάβουν μέρος στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αν και εκ της ιδιότητος του έκαστος εξ αυτών, γνώριζε ότι η μη συμμετοχή εξυπηρετεί αφ’ ενός την εκμηδένιση της αξίας των μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του ν. 3606/2007, αφ ετέρου στερούσε από το Ταμείο και συνακόλουθα το δημόσιο τη δυνατότητα να διατηρήσει δεσπόζουσα θέση σε κάθε τράπεζα, ενώ εξευτέλιζε των αξία των χρηματικών ποσών που είχαν ήδη διατεθεί.

Ταυτοχρόνως, διευκόλυναν τη χειραγώγηση της αξίας των μετοχών εν όψει ανακεφαλαιοποιήσεως με ιδιαίτερα τεχνάσματά τους, ως ειδικών κατ’ επάγγελμα, αν και εκ της θέσεως τους είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ελέγξουν την αναιτιολόγητη ελεύθερη πτώση των μετοχών των προαναφερομένων 4 συστημικών τραπεζών και να προβούν στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες, προκειμένου να προστατεύσουν το ελληνικό δημόσιο και συνολικά το επενδυτικό κοινό από την προφανή και ακραία χειραγώγηση.

Κατά το χρονικό διάστημα από του 2013 ως και του 2015 ενώ είχαν εκ του νόμου την ευθύνη της χρηστής και επωφελούς διαχειρίσεως της περιουσίας του Ταμείου, περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, έβλαψαν τη συγκεκριμένη περιουσία.

6.Με τις ανακεφαλαιοποιήσεις συντελέσθηκε επέμβαση εις βάρος της περιουσίας των μετόχων των Τραπεζικών Επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομετόχων, και αφαιρέθηκε δημόσια περιουσία (το προϊόν του δανεισμού των συμφωνιών με τους δανειστές) η οποία κατευθύνθηκε στις Τραπεζικές Επιχειρήσεις, ιδιωτικές πλέον, με την ψευδή παράσταση ότι τούτο αποβλέπει στην ικανοποίηση σκοπού δημοσίας ωφελείας. Συντελέσθηκε αφαίρεση περιουσίας δίχως αντάλλαγμα, δίχως την πληρωμή ποσού τελούντος σε εύλογη ισορροπία με την αξία της περιουσίας που αφαιρέθηκε. Το οικονομικό αποτέλεσμα (αυτοδίκαιη ακύρωση παλαιών μετοχών και αντικατάσταση με άλλες μηδαμινής αξίας ή δίχως δικαίωμα ψήφου) επέφερε ζημία και στην περιουσία κυρίως των μικρομετόχων και των Ταμείων των Ασφαλιστικών Οργανισμών ενώ έδωσε τη δυνατότητα απόκτησης, αντί ευτελούς τιμήματος, μεγάλου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζικών Επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους ισχυρούς ιδιοκτήτες κεφαλαιουχικών μέσων ώστε να τις ελέγχουν εκείνοι αποκλείοντας σκοπίμως τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των Τραπεζικών Επιχειρήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (και διά του ΤΧΣ) που εισέφερε, ως μη ώφειλε, ουσιαστικώς το προϊόν του δανεισμού του (δανεισμού όλων των Ελλήνων Πολιτών) στην περιουσία των Τραπεζών υπό τον προσχηματικό λόγο της ανάγκης ανακεφαλαιοποίησης. Πράγματι, λόγω της ελλείψεως οιασδήποτε αναφοράς ή εκτιμήσεως για τη «βιωσιμότητα» των Τραπεζικών Επιχειρήσεων (παρά τις αλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις – αφαιμάξεις της δημόσιας περιουσίας) και για άλλες κρίσιμες παραμέτρους,

 • επλήγησαν σοβαρότατοι δημόσιοι σκοποί όπως η δημόσια υγεία, η κοινωνική ασφάλιση και άλλοι θαλπόμενοι από δημόσια νομικά πρόσωπα σκοποί.

Η επίμαχη επέμβαση στην δημόσια περιουσία και στην περιουσία των μικρομετόχων με τις αλεπάλληλες και αναιτιολόγητες κατά νόμον ανακεφαλαιοποιήσεις στερείται του στοιχείου της προβλεψιμότητος, της αναλογικότητος και της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων, αναπτύχθηκε σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρ.1 πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ν.53/1974, άρθρ. 5 παρ. 1Σ/75), δεν εξυπηρέτησε αλλ’ έβλαψε το δημόσιο συμφέρον παρά τις περί του αντιθέτου, εν γνώσει ψευδείς, εξαγγελίες.

Απεδείχθη απρόσφορη, μη αναγκαία σε κάθε δε περίπτωση υπέρμετρη και, συνεπώς, απαγορευομένη από τα άρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ. 1Σ/75 και το άρθρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ως προς την περιουσία των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομετόχων των προαναφερομένων Τραπεζικών Επιχειρήσεων.

Επιχειρήθηκε υπό την απολύτως, εν γνώσει ψευδή, παράσταση της δήθεν εξυπηρετήσεως δημοσιονομικών στόχων, μείωσης του δημοσίου χρέους χάριν δήθεν της διασώσεως της οικονομίας της Ελληνικής Δημοκρατίας από στάση πληρωμών και κατάρρευση.

Συνετελέσθη με την εγκληματική παράλειψη από πλευράς του ΤΧΣ και των λοιπών συμμετόχων να ασκηθούν τα εκ του ιδρυτικού σκοπού του ΤΧΣ και τις κείμενες διατάξεις δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου και του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.

Διεπράχθη ασφαλώς κατ’ εξακολούθησιν επί σειρά ετών και με ιδιαίτερες μεθοδεύσεις και τεχνάσματα.

 *

Η ηθική και κοινωνική απαξία για τις πράξεις αυτές επιβάλλει, και ζητούμε, την άμεση ενέργεια των αρμοδίων Αρχών, την αναζήτηση και εντοπισμό αλλά και την παραδειγματική τιμωρία όλων των συμμετόχων.

Ζητούμε να ληφθεί υπόψη ότι η ενέργειά μας τούτη ενώπιόν σας υπαγορεύεται αποκλειστικώς και μόνον από την αίσθηση του καθήκοντος που επιβάλλει η ιδιότητά μας ως Ελλήνων πολιτών και ο σεβασμός στις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων αλλά και η εκ της ακολουθίας των πραγματικών περιστατικών σχηματισθείσα πεποίθησή μας για τη νομιμότητα της ενέργειάς μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΤΑ,

με ρητή επιφύλαξη ως προς οιονδήποτε άλλο δικαίωμά μας,

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την διενέργεια των κατά νόμον επιβαλλομένων ώστε να καταγνωσθεί η ποινική απαξία κατά των αποδειχθησομένων ως δραστών και υφ’ οιανδήποτε μορφή συμμετόχων στις πράξεις που προαναφέρονται.  

Αθήνα, 06/06/2016

ΟΙ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ-

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ  

1. Λαφαζάνης Παναγιώτης του Γεωργίου  

2. Γαλάνης Νικόλαος του Δημητρίου  

3. Ήσυχος Κωνσταντίνος – Ηρακλής του Νικολάου  

4. Καλύβης Αλέξανδρος του Γεωργίου  

5. Λεουτσάκος Ευστάθιος του Πιέρρου  

6. Μαντάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου  

7. Μαρματάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ  

8. Νταβανέλλος Αντώνιος του Νικολάου  

9. Παπαδόγιαννη Σοφία του Νικολάου  

10. Σαραφιανός Δημήτριος του Παναγιώτη  

11. Στρατούλης Δημήτριος του Ιωάννη  

12. Σωτήρης Παναγιώτης του Γεωργίου  

13. Τόλιος Ιωάννης του Γεωργίου  

14. Χουντής Νικόλαος του Βασιλείου  

 

Click to access minit.pdf

http://www.iskra.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

WHERE DID THE GREEK BAILOUT MONEY GO?/Πού πήγαν τα λεφτά για την “διάσωση” της Ελλάδας ;;;

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η λεηλασία της Ελλάδας και η αδράνεια της δικαιοσύνης

Η απάτη της παρουσίασης της κρίσης των ιδιωτικών τραπεζών σαν κρίσης δημόσιου χρέους της Ελλάδα

Γιάννης Σιάτρας – Μηνυτήρια Αναφορά κατά Τραπεζών

Τραπεζες

17 comments on “Λαφαζάνης, Χουντής και άλλοι: Μήνυση για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών κατά ΤΧΣ, Τραπεζών, Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και παντός υπευθύνου

 1. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Ποινική δίωξη για εκβίαση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά ALPHA BANK, ETE, EUROBANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Δημήτρη Αντωνίου, κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε για την ανακεφαλαιοποίηση των 4 συστημικών τραπεζών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εκβίαση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) κατά των ALPHA BANK, ETE, EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ .

  Ο υπουργός Γ. Σουρνάρας στην συνέχεια, με το αρ.πρωτ. Β.871/12-06-2013 έγγραφό του, διαβίβασε την αναφορά στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξει η καθεμιά, κατά τις αρμοδιότητές της, τα καταγγελόμενά του.

  περισσότερα εδώ

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/09/15/ανακεφαλαιοποιηση-και-κοκκινα-δανει/

 2. Στις 12:18 μ.μ. Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016, ο/η Euripides Billis έγραψε:

  Το διεθνώς μέγα σκάνδαλο του αιώνα. Μήνυση για τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών κατά ΤΧΣ, Τράπεζων, Επιτροπής ( https://justiceforgreece.wordpress.com/μηνύσεις-2/λαφαζάνης-χουντής-και-άλλοι-μήνυση-γι/ )

  · Με τις τιμές διάθεσης των νέων μετοχών (τιμές εκκίνησης) στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εν θέματι (3ης ) ανακεφαλαιοποίησης
  · Eurobank 0,01€ ανά μετοχή, Εθνική 0,02€, Πειραιώς 0,003€ και Alpha 0,4€,
  · Δεν υπάρχει ανάλογη της προκειμένης περίπτωση
  · Στην οποία δημοσιευμένοι ισολογισμοί (εννεαμήνου 2015, μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων – capital controls)
  · Αποτυπώνουν συνολικό ύψος ιδίων κεφαλαίων των προαναφερομένων τραπεζών 24,6 δις €,
  · Να γίνεται αύξηση κεφαλαίου μετά από 1 ½ μήνα
  · Με την τρέχουσα αξία των 4 προειρημένων τραπεζών να αποτιμάται στα 746,9 εκ.€,
  · Δηλαδή να γίνεται υποτίμηση κατά 23,9 δις €, ή σε ποσοστό 97%
  · Και το τραπεζικό σύστημα να εκχωρείται ουσιαστικώς σε αλλοδαπά κεφαλαιουχικά συγκροτήματα (funds)
  · Για ένα ενεργητικό τραπεζών της τάξης των 350 δις € (2 φορές το ΑΕΠ της Χώρας)
  · Προκύπτει ότι ουσιαστικά έλαβε χώρα με χρήματα των Ελλήνων πολιτών
  · ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ιδιωτικοποίηση τραπεζών και, ασφαλώς, μετατροπή του καθαρώς ιδιωτικού τους χρέους σε χρέος δημόσιο, δηλαδή χρέος της χώρας και των πολιτών της.

  Δίδουν τον ΟΤΕ ακόμα και σε τούρκους. Με τους Κούληδες και λοιπούς να σιωπούν σεμνά.
  (Χάνει τα στρατηγικά δικαιώματα στον ΟΤΕ το ελληνικό κράτος http://www.tovima.gr/society/article/?aid=730801)

  · Ο Τσίπρας σαφώς γνωρίζοντας τι υπογράφει, να μεταβιβαστούν ως τον Οκτώβριο, οι μετοχές του ΟΤΕ κυριότητας του Δημοσίου (6% το υπουργείο Οικονομικών και 4% το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
  · Με αναθεώρηση της συμφωνίας μετόχων
  · Που αναθεώρηση της συμφωνίας μετόχων θα έχει ως άξονα την κατάργηση των ειδικών δικαιωμάτων που θεσπίστηκαν βάσει της ρήτρας για τη διατήρηση της λεγόμενης «χρυσής μετοχής» από το Ελληνικό Δημόσιο, που θεσπίζει ειδικά δικαιώματα όπως:
  · Τη δυνατότητα για το κράτος, ακόμη και ως μέτοχο μειοψηφίας, να διορίζει το ήμισυ των μελών των διευθυντικών οργάνων του ΟΤΕ.
  · Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων βέτο σε εταιρικά και εμπορικά ζητήματα όπως η διάλυση ή η συγχώνευση εταιρειών, η μεταβίβαση ή η μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας και οι μεταβολές της εθνικότητας ή του κεφαλαίου μιας εταιρείας.
  · Απαιτεί προηγούμενη έγκριση από τις ελληνικές αρχές για τη μεταβίβαση μετοχών του ΟΤΕ από την DT και μια ρήτρα αλλαγής του ελέγχου.
  · Η Κομισιόν θεωρεί – δηλαδή εκβιάζει για του νεοναζί,
  · Ότι η «χρυσή μετοχή» αποτελεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου καθώς θεσπίζει τα ανωτέρω ειδικά δικαιώματα
  · Χωρίς Ελληνική αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού αυτά υπήρξαν ο όρος της διάθεσης
  · Και απαίτηση ματαίωσης της μεταβίβασης του 20120 ως άκυρης
  · Πού γερμανική Κομισιόν δε τα επεσήμανε το 2010 όταν ο Άθλιος Τζέφρυ δώριζε στους νεοναζί το 10% του ΟΤΕ στο ¼ της αξίας του.
  · Έτσι ο ΟΤΕ θα διοικείται πλέον από τους νεοναζί και τους πράκτορες τους.
  · Άλλη μια Εθνική προδοσία

  Θλιβερός και επικίνδυνος σήμερα στο πρωϊνάδικο του ΑΝΤ1 ο “ΑΝΕΛ (!!!)” Καμμένος.
  · Να υπερηφανεύεται για το ξεπούλημα του πλούτου των Ενόπλων Δυνάμεων, της νήσου Φλέβες κτλ (σαν να ήταν χωραφάκι του μπαμπά του)
  · Και να λέει «υπερηφάνως» ο αχαρακτήριστος, ότι βρήκε πολλούς «επενδυτές», το Ισραήλ (για τη νήσο Φλέβες να τις κάνουν ότι θέλουν μέσα στην Αττική), κτλ.
  · Παρέλειψε να μας αναφέρει και την τουρκία ως επενδυτή του.
  · Και να ψεύδεται ότι δήθεν έτσι έρχεται ανάπτυξη !!!!!!!!!!!!!!.
  · Με μηδενική αγοραστική δύναμη των Ελλήνων
  · Με τερατώδη ανεργία, με γενοκτονία του Ελληνισμού και εισαγωγή των Αφροασιατών της Νούλαντ του, στα άθλια Χοτ Σποτ του..
  · Διυλίζοντας αθλιότατα και προδοτικό τον κώνωπα και καταπίνοντας την κάμηλο, όσον αφορά τον ΦΠΑ των «νησιών του», έχυσε άθλια κροκοδείλια δάκρυα για την παραβίαση του Συντάγματος
  · Καταπίνοντας αθλιότατα ο τρομερός «ΑΝΕΛ» την κάμηλο της παραβίασης του συντάγματος με την τερατώδη πράξη του και πράξη τους υποδούλωσης του Ελληνισμού και εξόντωσης του
  · Η λέξη θλιβερός είναι λίγη για να τον χαρακτηρίσει εκφράσει

  Τα πάντα έχουν αλωθεί.
  · Κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις πάσης φύσης, σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΜΕ κτλ

  Επί πλέον έχουμε και τον καταιγισμό των Ελλήνων με πληθώρα νέων κομμάτων,
  · Ποτάμια, ελιές, λεβέντηδες κτλ.
  · Και συνεχή μέρα νύκτα, χειμώνα καλοκαίρι εδώ και χρόνια,
  · Πρακτορική προπαγάνδα των ΜΜΕ.
  · Τηλεόραση, ραδιόφωνο τα πάντα.
  · Μόνον μερικά μπλοκ αντέχουν αντέχουν.

  Παλιά έλεγαν ότι ο Βασιλιάς μπορούσε να κάνει και τον κηπουρό του πρωθυπουργό.
  · Τώρα τα νεοταξικά ΜΜΕ μπορούν να κάνουν πρωθυπουργό
  · Ακόμα και τον Λεβέντη.
  · Που έχει το «προσόν», να είναι και φίλος του πολιτικού μπαμπά του Αλεξίου τους.

  Και σε μία κατάσταση πλήρους σήψης, έχοντας πλήρως αποθρασυνθεί τα γνωστά ΜΜΕ,
  ”βγάζοντας” το δολοφονικό τους ψωμί.
  · Πρωταγωνιστούν στην εξόντωση του Ελληνισμού,

  Σε συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
  · Ήταν «απόλαυση» η «μαεστρία» της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ στον πρακτορικό της ρόλο.
  · Δείτε και ακούστε την, http://www.skai.gr/news/politics/article/316492/konstadopoulou-ston-skai-i-kuvernisi-tsipra-xeplenei-poinikes-euthunes-i-tropologia-gia-tis-off-shore-exupiretei-politikous-filous/.
  · “Απόλαυση” το “ξύπνιο”

  Απόλαυση και ο «επιτήδειος» Χατζηνικολάου
  · να προωθεί «γερμανικά» τον “γερμανό” Λεβέντη,
  · Ως “πρωθυπουργό” οικουμενικής.

  Ή ο “λιμοκοντόρος” Νίκος Ευαγγελάτος
  · Να μας σερβίρει την “απατεώνες είμαστε;;”
  · Την Aνανιακιά υπουργό Φωτίου.
  · Που πριν την σταύρωση του Ελληνισμού,
  · Προσπάθησε άθλια να τουρκέψει την Κύπρο με το σχέδιο Ανάν,

  Ή ο σοβαρός κ. Χαριτάτος του ράδιο Αλφα,
  · Να μας σερβίρει τον αντιπρόεδρο της ΝΔ,
  · Τον Έλληνα Μένεμ της Ελλάδας “του να μην μείνει τίποτε στο κράτος”,
  · Τον τροϊκανό Άδωνη

  ‘Η ο “αντικειμενικός”, κ. Παπαδάκη του ΑΝΤ1
  · Να καλεί κάθε μέρα τον “δημοκρατικό” συρφετό που καλεί,
  · Για να κάνει πλύση εγκεφάλου στους Έλληνες κτλ.
  · Και πριν λίγες μέρες να ακούει μόνον όσα «έξυπνα» έλεγε ο λεβέντης του,
  · Με άπειρο σεβασμό χωρίς να ερωτά.

  Υπόλογοι προφανώς, εσχάτης προδοσίας του Έθνους όλοι οι γνωστοί πολιτικοί.
  · Για την σταδιακή πλήρη υποδούλωση ης Ελλάδας,
  · Τελικά για 99 χρόνια (αυταπατώνται οι προδότες) από τους ΤσιπροΚαμμένους,
  · Με την πλήρη κατάργηση του ελληνικού κράτους με την υπαγωγή της ΓΓΔΕ στους νεοναζί των Βρυξελλών κτλ,

  Και όλοι οι Ναναίκοι, νυν Συριζαίες Βαγενάδες και Συριζαίοι, πριν Κακλαμάνηδες κτλ,
  · Που ψήφιζαν την καταστροφή του Ελληνισμό
  · Σε όλες τις ψηφοφορίες που έγιναν.

  Ευριπίδης Μπίλλης
  Τ. Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

 3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 2014, 2.502.218 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK, TO
  ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΤΟ ΙΛΙΓΓΙΩΔΕΣ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2 € !!!

  by lobbystas on 1 Δεκεμβρίου 2015

  Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον απολογισμό της χρήσης του 2014 από την πώληση 2.502.218 δικαιωμάτων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK(υπόλοιπο τιμήματος) το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε το ιλιγγιώδες ποσό των 2 €……

  http://lobbystas.gr/απο-την-πωληση-το-2014-2-502-218-δικαιωματων-τησ-alpha-bank/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

 4. ΣΧΕΤΙΚΟ:

  10/11/2014 Μηνυτήρια αναφορά του βουλευτή Π. Κουρουμπλής για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια ύψους 23 δισ. ευρώ και υπόμνημα στους οικονομικούς εισαγγελείς Η αρχική καταγγελία κατατέθηκε στην εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη (αρ.πρωτ. 7380) από τον δικηγόρο και βουλευτή Β΄ Αθηνών Παναγιώτη Κουρουμπλή ο οποίος ζήτησε μεταξύ άλλων τη διενέργεια όλων των νόμιμων ενεργειών εκ μέρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να προστατευτεί το ελληνικό δημόσιο και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους αποδειχθεί ότι με τις πράξεις τους ζημίωσαν τις δανείστριες Τράπεζες και κατ’ επέκταση τους μετόχους τους και το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπροσθέτως ζητά να διερευνηθεί η διαχείριση των διατεθέντων δανειακών κεφαλαίων από τις δανείστριες εταιρείες καθώς και η περιουσιακή κατάσταση των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στη διοίκηση και λειτουργία τους. Στις 25/11/2014, ο μηνυτής επανήλθε στο θέμα και με αναφορά του στον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, και ζήτησε μεταξύ άλλων, να κατατεθούν οι εκθέσεις των ελεγκτών της ΤτΕ για τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά δάνεια και οι καταστάσεις λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των ληξιπρόθεσμων δανείων καθώς και κατά της προσωπικής περιουσίας των συγκεκριμένων δανειοληπτών.Η εισαγγελική έρευνα φαίνεται ότι ξεκίνησε το Ιούνιο 2016 και αφορά θαλασσοδάνεια 40δις ευρώ.

 5. Πάρτι ενός δισ. με κινδύνους ως 90% από τράπεζες και ΜΜΕ βγήκε στη φόρα

  28 Ιουνίου 2016, 21:35

  Εντυπωσιακά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι ελληνικές τράπεζες δάνεισαν 900 εκ. ευρώ σε ΜΜΕ με ακάλυπτο κίνδυνο που κυμαινόταν από 50% έως 90% και διέθεταν διαφημιστική δαπάνη σε site ανύπαρκτης επισκεψιμότητας αποκάλυψαν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι εξέτασαν απόρρητα στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος.

  Την ίδια ώρα πάντως ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λ. Φραγκιαδάκης επιβεβαίωσε ότι τα δάνεια σε ΜΜΕ ανέρχονται σε 430 εκ. ευρώ και υπεραμύνθηκε των πιστοδοτήσεων της τράπεζας λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να «τραβήξει το σωληνάκι» στις επιχειρήσεις.

  Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας απεκάλυψε ότι από το σχετικό πόρισμα της ΤτΕ προκύπτει πως τα πιστωτικά ιδρύματα δάνειζαν αφειδώς ακόμη και μέσα στην κρίση στα ΜΜΕ χωρίς τις αναγκαίες εξασφαλίσεις και δανειοδοτήσεις.

  «Οι ακάλυπτοι κίνδυνοι είναι από 50% έως 90%» είπε αναφερόμενος στα δάνεια προς τα ΜΜΕ και ανέφερε αναλυτικά ότι οι ακάλυπτοι κίνδυνοι ανέρχονται σε 88% για τον Πήγασο, σε 82% για το STAR και σε 70%, για τον ΔΟΛ και το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

  Ο κ. Λάππας κατήγγειλε μάλιστα ότι οι τράπεζες χορηγούσαν νέα δάνεια στη ΜΜΕ για πληρωμή ληξιπρόθεσμων τόκων παραβιάζοντας τη σχετική απαγόρευση του νόμου. Επίσης απεκάλυψε ότι οι τράπεζες συνέχισαν να χρηματοδοτούν τα ΜΜΕ μέσα στην κρίση παρά το γεγονός ότι οι ίδιες είχαν υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

  Από την πλευρά της η βουλευτής Αννέτα Καββαδία απεκάλυψε ότι οι τράπεζες έδιναν δάνεια δίχως εταιρικές εγγυήσεις. Υπογράμμισε ότι το 2015 η Εθνική Τράπεζα διέθεσε το ένα τρίτο της διαφημιστικής δαπάνης της σε πολύ μικρά sites τα οποία «έχουν ανύπαρκτη επισκεψιμότητα και λειτουργούν με πολύ μικρές ομάδες δημοσιογράφων».

  Η κυρία Καββαδία ανέφερε επίσης ότι η Εθνική Εταιρεία χορηγεί εδώ και έξι χρονια διαρκείς παρατάσεις εξόφλησης σε δάνειο του ομίλου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που έχει λήξει από τις 31-10-2010. Επίσης σημείωσε ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου έπεσε από 91 εκατομμύρια ευρώ το 2009 στα 66 εκατομμύρια ευρώ το 2014 αλλά ο συνολικός δανεισμός εκτοξεύθηκε από 35 εκατομμύρια ευρώ το 2009 στα 106 εκατομμύρια ευρώ το 2015.

  Κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΗΓΑΣΟ

  Παράλληλα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Θεοφύλακτος απεκάλυψε ότι την άνοιξη του 2016 δόθηκε στην εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 80 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε με περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν παλαιότερες οφειλές.

  Στοιχεία για τον δανεισμό της εταιρείας Τηλέτυπος (MEGA) απεκάλυψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χριστόφορος Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 δόθηκε στην εταιρεία ποσό 96.756.000 ευρώ εκ των οποίων τα 81.249.000 ευρώ αφορούσαν αναχρηματοδότηση προηγούμενων οφειλών και παράλληλα δόθηκε και «ζεστό χρήμα 15.500.000 ευρώ». Σημείωσε, μάλιστα ότι η Εθνικη έδωσε το μεγαλύτερο μερίδιο, κοντά στο 45%, 6.449.000 ευρώ.

  Στις ερωτήσεις των βουλευτών απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης ο οποίος ανέφερε ότι τα δάνεια της Εθνικής σε ΜΜΕ ανέρχονται επί του παρόντος σε 430 εκατομμύρια.

  «Η αξία των εξασφαλίσεων είναι το 35% αυτού, των θετικών εξασφαλίσεων 150 εκατομμύρια και οι προβλέψεις, που επί του παρόντος έχουμε εγγράψει, είναι 227 εκατομμύρια» είπε. Σημείωσε ότι η Εθνική συνέχισε να χρηματοδοτεί τις εταιρείες κινούμενη στο πλαίσιο της πιστοδοτικής πολιτικής της και λαμβάνοντας εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του εφικτού.

  «Η τράπεζα έχει την επιλογή όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία σε έναν δανειολήπτη ή να του τραβήξει το σωληνάκι ή να διαρθρώσει το δάνειο με σκοπό να παρατείνει τη διάρκεια του δανείου, βοηθώντας την εταιρεία να είναι βιώσιμη.

  Αυτό είναι το σκεπτικό των αναδιαρθρώσεων και αναχρηματοδοτήσεων που κάνουμε» είπε. Σημείωσε επίσης τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια η διαφημιστική δαπάνη της Εθνικής Τράπεζας στα ΜΜΕ κυμαίνεται μεταξύ 7 και 12 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος.

  http://www.tribune.gr/media/news/article/260256/parti-enos-dis-me-kindinous-os-90-apo-trapezes-ke-mme-vgike-sti-fora.html

 6. 30/03/2014, Καταγγελία Ραχήλ Μακρή κατά την συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»: «Τράπεζες μετέφεραν στα νησιά Κέυμαν 25 δισ. ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης!»

  http://www.tribune.gr/politics/news/article/18881/rachil-makri-trapezes-meteferan-sta-nisia-keiman-25-dis-evro-tis-anakefaleopiisis.html

 7. ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: ΠΩΣ 450 ΕΚΑΤ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

  Σήμερα ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας έχει αποδεχτεί την έννοια του δημοσίου χρέους ως διαχειρίσιμο υπό την μορφή που αντιλαμβάνεται το ιδιωτικό χρέος, ήτοι σημαίνει πως από την στιγμή που συνάπτεις μια δανειακή σύμβαση με μια τράπεζα οφείλεις να αποπληρώσεις πέραν των τόκων.
  Η έννοια όμως του δημοσίου χρέους δεν έχει επουδενί την ίδια διαχείριση και αντίληψη όπως αυτού του ιδιωτικού και αυτό για τον πολύ απλό λόγο πως οι υποχρεώσεις του δημόσιου έναντι των οφειλετών του προήλθαν από την παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου στις κεντρικές τράπεζες.
  Πριν την δημιουργία των τραπεζών οι κυβερνήσεις και οι βασιλείς είχαν στην κατοχή τους την λειτουργία και την δημιουργία χρήματος μέσω των νομισματοκοπείων.
  Αυτό το δικαίωμα δημιουργίας χρήματος παραδόθηκε στις κεντρικές τράπεζες ως γνώστες και λειτουργoί αυτού και από το 1945 και εντεύθεν και με την συμφωνία του bretton woods οι μόνοι που δημιουργούν χρήμα και το διαθέτουν στην οικονομία μόνο μέσω δανείων είναι οι κεντρικές τράπεζες.
  Ως μοντέλο διαχείρισης λειτουργίας χρήματος λειτούργησε άψογα τα τελευταία 70 έτη και η οποιαδήποτε έκδοση κρατικών ομολόγων αγοράζονταν από τις εμπορικές τράπεζες με επιτόκιο που κυμαίνονταν ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη.

  Αυτό το χρέος έχει την έννοια του λειτουργικού που ναι μεν υφίσταται για την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της άσκησης νομισματικής πολιτικής που αφορά την σταθερότητα των τιμών ναι μεν είναι υπαρκτό και εξυπηρετήσιμο αλλά όχι απαιτητό μια και προήλθε από το ίδιο το κράτος.
  Για να πάμε στην περίπτωση της Ελλάδος δεν μένει παρά να δούμε πως σήμερα το Ελληνικό δημόσιο δανείζεται εκτός από τον μηχανισμό στήριξης και από εκδόσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων όπως αυτών των εντόκων γραμματίων.
  Τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού δημοσίου σε ένα μεγάλο ποσοστό περί του 90% αγοραστές είναι οι ίδιες οι τράπεζες και ένα 10% από ιδιώτες επενδυτές.
  Σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο δημοσίου χρέους που εκδίδει ο ΟΔΔΗΧ το ύψος των εντόκων γραμματίων που έχει εκδώσει το Ελληνικό δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 14,9 δις ευρώ.

  όπως είδατε στους παραπάνω πίνακες και όπως θα δείτε στην παρακάτω απόφαση του αρμοδίου υπουργού το επιτόκιο έκδοσης των ΕΓΕΔ ανέρχεται στο ποσοστό των 2,7%-2,97%

  ήτοι σημαίνει πως το Ελληνικό δημόσιο επιβαρύνεται περί του ποσού των 450 εκατομμυρίων τον χρόνο μόνο για τόκους τα οποία πηγαίνει ως κέρδη στις εμπορικές τράπεζες.

  ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ;
  ΠΟΙΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
  ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ;

  https://bankstersae.blogspot.gr/2016/07/450.html

 8. Λογιστικές ζημίες 91% καταγράφει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες ή 23 δισ ευρώ

  Αν συμπεριληφθούν και τα funding gap το ΤΧΣ έχει επενδύσει 38 δισεκ στις 4 συστημικές τράπεζες και η αξία τους είναι 2,27 δισ.
  Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε 24,98 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες το 2013 και η τρέχουσα αξία της επένδυσης αυτής βρίσκεται στα 2,27 δισεκ. δηλαδή απώλειες -91% ή σε απόλυτα μεγέθη λογιστική ζημία 23 δισ;
  Να θυμίσουμε ότι το ΔΝΤ είχε προβλέψει ότι από τα 50 δισεκ. του προγράμματος του 2013 – αξιοποιήθηκαν μόνο τα 40 δισεκ. – θα ανακτηθούν 15-16 δισεκ. ευρώ….αλλά και αυτή η εκτίμηση τελεί υπό αίρεση.
  Το ΤΧΣ διαχειρίστηκε κεφάλαια του έλληνα φορολογούμενου πολίτη.
  Οι επενδύσεις του 2013 ήταν απαραίτητες για την διασφάλιση της συστημικής ευστάθειας των τραπεζών.
  Όμως η επένδυση αυτή έχει καταστραφεί.
  Το ΤΧΣ επένδυσε περίπου 25 δισεκ. και η σημερινή τους αξία τέλη Σεπτεμβρίου του 2015 είναι -91% χαμηλότερη δηλαδή βιβλική καταστροφή.
  Ποιος ευθύνεται για την βιβλική καταστροφή;
  Ποιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης για την χρηματιστηριακή χρεοκοπία των – και όχι μόνο – των τραπεζών και άρα και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 56,4% του μετοχικού κεφαλαίου των 4 συστημικών τραπεζών ή 19,77 δισεκ. μετοχών;
  Ποιες είναι οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης για τα capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών και του χρηματιστηρίου;
  Αν μάλιστα συμπεριληφθούν και τα funding gap το ΤΧΣ έχει επενδύσει περίπου 38 δισεκ στις 4 συστημικές τράπεζες και η αξία αυτών των 38 δισεκ. είναι 2,27 δισεκ. δηλαδή ζημία -94%.
  Η δικαιοσύνη θα διερευνήσει τα εγκληματικά λάθη που προκάλεσαν καταστροφή στο χρηματιστήριο, στις μετοχές των τραπεζών και έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στο ΤΧΣ;
  Το ΤΧΣ δανείζεται – ο ελληνικός λαός δανείζεται για δεύτερη φορά για να επενδύσει έως 16 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες….τουλάχιστον η νέα επένδυση να πιάσει τόπο….

  Τρέχουσα αποτίμηση επένδυσης ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες
  30 Σεπτεμβρίου του 2015

  Τράπεζα Ποσοστό ΤΧΣ Αριθμός μετοχών Τρέχουσα αξία Επένδυσε το ΤΧΣ το 2013

  Εθνική 57,2 2,022 δισ 873 εκατ 8,46 δισ

  Πειραιώς 66,9% 4,084 δισ 343 εκατ 6,84 δισ

  Eurobank 35,4% 5,208 δισ 119 εκατ 5,72 δισ

  Alpha bank 66,2% 8,458 δισ 935 εκατ 3,96 δισ

  Σύνολο 56,4% 19,77 δισ 2,27 δισ 24,98 δισ

  Επεξεργασία στοχείων http://www.bankingnews.gr

  http://bankingnews.gr/τραπεζικά-νέα/item/216607-λογιστικές-ζημίες-91-καταγράφει-το-ταμείο-χρηματοπιστωτικής-σταθερότητας-από-τις-τράπεζες-ή-23-δισ-ευρώ.html

 9. Το κρυφό χρέος των τραπεζών

  Το 2013 το δημόσιο δανείστηκε 41 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Όμως την ίδια περίοδο οι τράπεζες έλαβαν άλλα τόσα, ελέω του Έλληνα φορολογούμενου…

  Όλοι γνωρίζουμε πως το 2013 το δημόσιο δανείστηκε €41 δισ. εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης «ανακεφαλαιοποίησης». Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως είναι ότι, την ίδια περίοδο, οι τράπεζες έλαβαν άλλα €41 δισ. ελέω του Έλληνα φορολογούμενου.

  •Χωρίς την έγκριση της Βουλής.

  •Χωρίς τον παραμικρό δημόσιο διάλογο.

  •Με εγγύηση του ελληνικού κράτους (και κατ’ επέκταση από τους ευρωπαίους εταίρους μας, στον βαθμό που το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο), ερήμην του Έλληνα, του Γερμανού, γενικότερα του Ευρωπαίου πολίτη.

  Πώς κατάφεραν οι τράπεζες να λάβουν αυτά τα επιπλέον €41 δισ.; Ως εξής:

  Η Τράπεζα Χ δάνειζε τον… εαυτό της. Με άλλα λόγια, εξέδιδε ιδιωτικά ομόλογα που δεν είχε ποτέ σκοπό να πουλήσει σε επενδυτές. Γιατί να εκδώσει τέτοια ομόλογα-φαντάσματα; Ο λόγος ήταν: Ώστε να καταθέσει αυτά τα ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως εχέγγυα με αντάλλαγμα δανεικό χρήμα. Βεβαίως η ΕΚΤ δεν είχε δικαίωμα να αποδεχθεί αυτά τα ομόλογα-φαντάσματα ως εχέγγυο, καθώς αποδοχή τους θα παραβίαζε τόσο τη λογική όσο και το καταστατικό της ΕΚΤ – θα ήταν σαν η ΕΚΤ να δάνειζε στην Τράπεζα Χ και, ταυτόχρονα, να αποδεχόταν το δάνειο το ίδιο ως… εχέγγυο. Για να νομιμοποιηθεί η ΕΚΤ να αποδεχθεί αυτά τα ομόλογα-φαντάσματα ως εχέγγυα, η Τράπεζα Χ πέρναγε πρώτα από την Πλατεία Συντάγματος και ζητούσε από το Υπουργείο Οικονομικών να τα εγγυηθεί. Με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σταμπαρισμένη στα ομόλογα-φαντάσματα, η Τράπεζα Χ τα πήγαινε στην ΕΚΤ, τα κατέθετε, και λάμβανε το δανεικό χρήμα. Ουσιαστικά, η ΕΚΤ δεχόταν τα ομόλογα-φαντάσματα ως εχέγγυο για τον απλό λόγο ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι, εν πλήρη αγνοία τους, τα είχαν εγγυηθεί, καθιστώντας τα «εχέγγυα».

  Πόσο διαδεδομένη ήταν η πιο πάνω πρακτική; Από το 2009, αφού ξέσπασε η παγκόσμια τραπεζική κρίση, το ελληνικό δημόσιο συνεχώς εγγυάται ομόλογα των τραπεζών για να τις διευκολύνει. Αυτό ήταν κατανοητό όταν οι τράπεζες κινδύνευαν να κλείσουν τις πόρτες τους. Ήταν μια πρακτική που μάλιστα συζητήθηκε ευρέως, και στη Βουλή. (*) Όμως, το 2013, το κράτος έδωσε, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, €41 δισ. τα οποία δανειστήκαμε από το EFSF. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι, την ίδια ακριβώς εποχή, σαν να μην είχε γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, ο φορολογούμενος φορτώθηκε άλλα €41 δισ. μέσω της παραπάνω μεθόδου. Η τελευταία τέτοια «συναλλαγή» για την οποία έχω στοιχεία αφορά την έκδοση ετήσιου ομόλογου-φαντάσματος από την Τράπεζα Πειραιώς την Πέμπτη 6η Φεβρουαρίου 2014 με το αστρονομικό επιτόκιο 12% πάνω του Euribor. (Για περισσότερα επ’ αυτού, βλ. Ερώτηση 4 πιο κάτω). Συνολικά, τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου, δείχνουν πως μόνο το 2013, κι έως και τον Φεβρουάριο του 2014, όλες οι ελληνικές τράπεζες μαζί δανείστηκαν (με τον τρόπο που περιέγραψε η προηγούμενη παράγραφος) €41 δισ. 90 εκ., τα οποία εγγυήθηκε το ελληνικό δημόσιο αυξάνοντας έτσι κατά 22% του ΑΕΠ τις υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου. (Για το αν θα έπρεπε να καταγραφτούν επισήμως αυτά τα ποσά στο δημόσιο χρέος, βλ. Ερώτηση 3 πιο κάτω).

  Τρία πράγματα έχουν αναμφισβήτητη σημασία ως προς τα πιο πάνω (δείτε κι αυτό το άρθρο των New York Times σχετικά):

  1. Η ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών το 2013/4 από το ελληνικό δημόσιο είναι σχεδόν διπλάσια εκείνης που έχει εγκριθεί από τη Βουλή και για την οποία έχει πληροφορηθεί ο πολίτης. Για την ακρίβεια, ανέρχεται στα €82 δισ. – απαρτιζόμενη (α) από την επίσημη και ανακοινωθείσα «ανακεφαλαιοποίηση» τάξης €41 δισ. μέσω EFSF (και του εγχώριου παραρτήματός τους το οποίο γνωρίζουμε ως Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και (β) από την κρυφή δανειοδότηση τάξης €41 δισ. και πάλι με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά αυτή τη φορά μέσω της ΕΚΤ (και όχι του EFSF).

  2. Κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για αυτό το Κρυφό Πακέτο των €41 δισ., παρά το γεγονός ότι βαραίνει τις υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου που ο Ευρωπαίος πολίτης θα κληθεί να υποστηρίξει αποδεχόμενος κούρεμα του χρέους μας το οποίο (όπως και να το ονομάσουν) είναι αναπόφευκτο.

  3. Σε μια Ανοικτή Κοινωνία, όταν οι πολίτες αναλαμβάνουν χρέη ιδιωτών, έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να πληροφορούνται για αυτό. Σε μια Δημοκρατία, οι κυβερνώντες έχουν νομική και ηθική υποχρέωση, σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο να πληροφορούν τους πολίτες αλλά και να ζητούν την έγκριση των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Στην Ευρωζώνη, όπως φαίνεται, αυτές οι αρχές των Ανοικτών και Δημοκρατικών Κοινωνιών έχουν θυσιαστεί στον βωμό του εκτρώματος που ονομάζω Πτωχοτραπεζοκρατία.

  Το γεγονός ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα συζητηθεί πριν τις Ευρωεκλογές αποτυπώνει γλαφυρά τη σταδιακή, αλλά συνεπή, απαξίωση της έννοιας της δημοκρατίας στην Ευρώπη μας. Είναι μετά να απορεί κανείς που οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πάψει να εμπιστεύονται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς;

  Ερωτοαπαντήσεις

  Ερώτηση 1η: Η κυβέρνηση θα πει ότι χωρίς αυτές τις επιπλέον εγγυήσεις, οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν. Ότι τις έδωσε, όπως έκανε το 2009, το 2010, το 2011 και το 2012 για να μη σταματήσουν να λειτουργούν τα ΑΤΜ και να συνεχίσουν οι καταθέτες να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους. Δεν ήταν λοιπόν σωστό να δοθούν αυτές οι εγγυήσεις;
  Απάντηση: Έστω ότι έτσι είναι. Με ποιο δικαίωμα όμως δόθηκαν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου επιπλέον των €41 δισ. της ανακεφαλαιοποίησης χωρίς την έγκριση της Βουλής και χωρίς να πληροφορούνται οι πολίτες; Με ποιο δικαίωμα αποφάσισαν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου π.χ. της Eurobank χωρίς οι βουλευτές να γνωρίζουν για αυτές τις νέες υποχρεώσεις του δημοσίου; Αν πράγματι οι τράπεζες είναι σε τόσο δύσκολη θέση, που για να μην κλείσουν τα ΑΤΜ χρειάζονται εντός ενός μόλις έτους ένα δεύτερο πακέτο €41 δισ., προς τι οι εκκωφαντικές θριαμβολογίες για την υπέρβαση της τραπεζικής κρίσης; Τέλος, αν η κυβέρνηση γνωρίζει πως οι τράπεζες αδυνατούν να ορθοποδήσουν χωρίς κι άλλες τεράστιες κρατικές ενισχύσεις, προς τι η βιασύνη να μειωθεί το ποσοστό ιδιοκτησίας του δημοσίου (όπως έγινε π.χ. με τη Eurobank);

  Ερώτηση 2η: Τι θα γίνει με αυτά τα ομόλογα-φαντάσματα όταν θα πρέπει να αποπληρωθεί η ΕΚΤ που σήμερα τα κρατά ως εχέγγυα;
  Απάντηση: Η ΕΚΤ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει ήδη δηλώσει ότι τέτοια σαθρά εχέγγυα (ομόλογα-φαντάσματα όπως τα αποκαλώ) θα σταματήσει να τα δέχεται από τον Μάρτιο του 2015. Ό,τι και να λέει όμως η ΕΚΤ, τον Μάρτιο του 2015 θα αναγκαστεί: Είτε (Α) να ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να της επιστρέψουν δάνεια άνω των €30 δισ. (κάτι που δεν θα μπορούν να κάνουν, με αποτέλεσμα να πρέπει το ελληνικό δημόσιο να βρει €30 δισ. για να τα δώσει την ΕΚΤ!), είτε (Β) να πει ότι εκείνη μεν δεν δέχεται άλλα τέτοια ομόλογα-φαντάσματα αλλά ότι θα κάνει τα στραβά μάτια αν οι ελληνικές τράπεζες εκδώσουν νέα ομόλογα-φαντάσματα και τα καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με αντάλλαγμα ρευστό), η οποία θα τα αποδεχθεί στο πλαίσιο του λεγόμενου ELA. Έτσι όμως οι τράπεζες θα πρέπει να εκδώσουν νέα ομόλογα-φαντάσματα μεγαλύτερης αξίας από τα προηγούμενα (καθώς οι τόκοι του ELA είναι πάντα μεγαλύτεροι εκείνων της ΕΚΤ) πάλι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω αύξηση των υποχρεώσεων του κράτους – δηλαδή, η αύξηση του δημόσιου χρέους.

  Ερώτηση 3η: Γιατί δεν προσμετρώνται επισήμως τα €41 αυτά δισ. στο δημόσιο χρέος;
  Απάντηση: Θα έπρεπε. Δεν τα καταγράφουν όμως γιατί η είδηση ότι το δημόσιο χρέος έφτασε ξάφνου στο 200% του ΑΕΠ δεν είναι ιδιαίτερα… εύηχη. Για αυτό αφήνουν τα €41 νέων υποχρεώσεων εκτός, επικαλούμενοι τον όρο «ενδεχόμενη υποχρέωση» (contingent liability) ο οποίος τους επιτρέπει να ισχυρίζονται ότι δεν είναι σίγουρο πως το κράτος θα πρέπει να πληρώσει αυτά τα ποσά. Αυτή η δικαιολογία δεν είναι παρά αυτό: μια (μη πειστική) δικαιολογία. Παραδείγματος χάριν, η Eurostat επέμεινε (και πέτυχε) τα ομόλογα του ΟΣΕ που εγγυήθηκε στο παρελθόν το δημόσιο να προστεθούν στο δημόσιο χρέος. Κάποιοι θα πουν ότι ο ΟΣΕ είναι δημόσιος οργανισμός – και, μάλιστα, ζημιογόνος. Σωστά. Όμως, και στην περίπτωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (που δεν είναι μέρος του δημόσιου τομέα) η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Eurostat επέμειναν (ορθώς) να προστεθούν στο δημόσιο χρέος τα €41 δισ. που δανείστηκε το κράτος υπέρ τους το 2013. Το ότι κάποια (ας ελπίσουμε πολλά) από αυτά τα €41 δισ. το κράτος θα τα πάρει πίσω στο μέλλον (πουλώντας τις μετοχές που έλαβε ως αντάλλαγμα) δεν αναιρεί την υποχρέωση του κράτους να καταγράψει και τα €41 δισ. της επίσημης ανακεφαλαιοποίησης στο δημόσιο χρέος την ώρα που τα δανείστηκε ή εγγυήθηκε. Όπερ μεθερμηνευόμενο, τα €41 δισ. του Κρυφού Πακέτου (που είναι το θέμα του παρόντος άρθρου) έπρεπε να προστεθούν και αυτά στο δημόσιο χρέος. Σε τελική όμως ανάλυση, και ανεξάρτητα του αν θα καταγραφούν επισήμως ή όχι στο δημόσιο χρέος αυτά τα €41 δισ., η ουσία είναι ότι ήδη αποτελούν υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη.

  Ερώτηση 4η: Τι σημαίνουν τα επιτόκια αυτών των ομολόγων-φαντασμάτων και γιατί αυξάνονται την ώρα που τα επίσημα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών μειώνονται;
  Απάντηση: Από τη σκοπιά της λογικής, τα επιτόκια αυτά [βλ. τον πίνακα της υποσημείωσης (*)] είναι άνευ σημασίας καθώς αφορούν ομόλογα-φαντάσματα. Όταν δανείζεις τον εαυτό σου, τι σημασία έχει τι επιτόκιο «σε» χρεώνεις; Μπορείτε κάλλιστα να δανείσετε στον εαυτό σας οποιοδήποτε ποσό με επιτόκιο 100% και, σε ένα χρόνο, να κουρέψετε όλο αυτό το χρέος προς τον εαυτό σας χωρίς καμία επίπτωση. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα ομόλογα-φαντάσματα κατατίθενται στην ΕΚΤ ως εχέγγυα με αντάλλαγμα ρευστότητα και κρατικές εγγυήσεις; Π.χ. έστω ότι η Τράπεζα Χ εκδίδει ετήσιο ομόλογο €1 δισ. με εικονικό επιτόκιο 10% και το καταθέτει στην ΕΚΤ με αντάλλαγμα δάνειο €700 εκατομμυρίων προς επιτόκιο 0,25% (εδώ υποθέτω ότι η ΕΚΤ δίνει δάνεια το πολύ ίσα με το 70% της ονομαστικής «αξίας» του εχέγγυου.) Σε ένα χρόνο η Τράπεζα Χ θα πρέπει να επιστρέψει στην ΕΚΤ €701 εκατομμύρια 750 χιλιάδες ώστε να πάρει πίσω το ομόλογο του €1 δισ. Όταν, και εφόσον, το πάρει πίσω θα το σκίσει και θα πετάξει τα κομματάκια του στα σκουπίδια – οπότε το επιτόκιο του 10% του ομολόγου-φαντάσματος δεν θα έχει καμία σημασία (καθώς τους τόκους των €100 εκατομμυρίων θα τους χρωστά στον εαυτό της!). Αν τώρα δεν έχει να δώσει στην ΕΚΤ €701 εκατομμύρια 750 χιλιάδες σε έναν χρόνο, τρία τινά μπορεί να συμβούν:

  (1) Να επιτρέψει η ΕΚΤ στην Τράπεζα Χ να εκδώσει ένα νέο ομόλογο €1,01 δισ., το οποίο θα εγγυηθεί και πάλι το δημόσιο, να το καταθέσει στην ΕΚΤ ως εχέγγυο λαμβάνοντας νέο δάνειο από την ΕΚΤ των €701 εκατομμυρίων 750 χιλιάδων (70% της ονομαστικής αξίας του νέου ομόλογου), να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο δάνειο ώστε να αποπληρώσει το προηγούμενο δάνειο της ΕΚΤ προς την Τράπεζα Χ (μαζί με τον τόκο ύψους 0,25%) και, τέλος, η Τράπεζα Χ να πάρει πίσω από την ΕΚΤ το αρχικό ομόλογο του €1 δισ. για να το σκίσει.

  (2) Να δώσει το κράτος στην ΕΚΤ τα €701 εκατομμύρια 750 χιλιάδες που χρωστά στην ΕΚΤ η Τράπεζα Χ, η Τράπεζα Χ να πάρει πίσω από την ΕΚΤ το αρχικό ομόλογο και να το σκίσει. (Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί νόμο του ελληνικού Κοινοβουλίου που ακόμα και η κυβέρνηση Σαμαρά θα διστάσει να καταθέσει.)

  (3) Να φαλιρίσει η Τράπεζα Χ και, παράλληλα, να μην μπορέσει (ή να μη θελήσει) το ελληνικό δημόσιο να επιστρέψει στην ΕΚΤ τα €701 εκατομμύρια 750 χιλιάδες που η τελευταία έχει λαμβάνειν. Τότε, το αρχικό ομόλογο της Τράπεζας Χ θα μείνει στην ΕΚΤ, θα ωριμάσει (με τα €100 εκατομμύρια τόκων να προστίθενται στην ονομαστική του αξία) και, καθώς το χρέος αυτό έχει την εγγύηση του ελληνικού κράτους, θα δίνει στην ΕΚΤ το δικαίωμα να απαιτεί από το ελληνικό δημόσιο €1,1 δισ.

  Ας έρθουμε τώρα στο Μέγα Παράδοξο με τα επιτόκια των ομολόγων-φαντασμάτων: Το 2010, την εποχή που οι αγορές άκουγαν «Ελλάδα» και «ελληνικές τράπεζες» και πάθαιναν εγκεφαλικό, οι ελληνικές τράπεζες εξέδιδαν τέτοια ομόλογα-φαντάσματα με επιτόκια κατά μέσον όρο 5,8%. Το 2011, όταν τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα, και τα spreads του δημοσίου έφτασαν το 30%, το επιτόκιο αυτό αυξήθηκε στο 12,45%. Το 2013 όμως, καθώς και στους πρώτους μήνες του 2014, τα spreads του δημοσίου έχουν πέσει πολύ και οι τράπεζες υποτίθεται ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν «επιτυχώς». Τότε γιατί οι τράπεζες ορίζουν επιτόκια του 12,6% (λίγο μεγαλύτερα του 2011) για τα νέα ομόλογα-φαντάσματα των €41 δισ. που μόλις εξέδωσαν; Ο συνάδελφος Mitu Gulati του Πανεπιστημίου του Duke (βλ. το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του εδώ) οσμίζεται «πολιτική ανάμειξη» όταν παρατηρεί την ανοδική πορεία των επιτοκίων των ομολόγων-φαντασμάτων (στο «γελοίο», όπως το χαρακτηρίζει +13%) σε μια περίοδο που, γενικά, τα επιτόκια δανεισμού μειώνονται. Η δική μου ερμηνεία είναι πιο απλή και σχετίζεται με το σενάριο (3) της προηγούμενης παραγράφου: Όσο μεγαλύτερο το επιτόκιο των ομολόγων-φαντασμάτων, τόσο μεγαλύτερο τo ποσό που δικαιούται, νομίμως, να διεκδικήσει η ΕΚΤ από το ελληνικό δημόσιο στην τραγική περίπτωση που και η τράπεζα-εκδότης των ομολόγων-φαντασμάτων και το ελληνικό δημόσιο αδυνατούν ή αρνούνται να αποπληρώσουν την ΕΚΤ. Έτσι, τα «γελοιωδώς» υψηλά επιτόκια των ομολόγων-φαντασμάτων που παρατηρούμε τις μέρες αυτές έχουν το απλό ρόλο του να κάμπτουν τις αντιρρήσεις της ΕΚΤ στο να δέχεται ως εχέγγυα αυτά τα ομόλογα-φαντάσματα αυξάνοντας τα ποσά που μπορεί, νόμιμα, να διεκδικήσει από μια λιγότερο ενδοτική ελληνική κυβέρνηση.

  Ερώτημα 5ο: Τι θα έπρεπε να έχει γίνει αντί αυτού που γίνεται; Καλή η κριτική αλλά στην πράξη τι προτείνεις εσύ;
  Απάντηση: «Η μόνη βιώσιμη λύση είναι οι τράπεζες να αφελληνιστούν την ώρα που εξευρωπαΐζονται περνώντας στην ιδιοκτησία του ESM και την εποπτεία της ΕΚΤ, αφήνοντας εκτός νυμφώνος τη διαπλοκή Ελλήνων πολιτικών και Ελλήνων τραπεζιτών», έγραφα εδώ στο protagon τον Απρίλιο του 2013. Τώρα και αφελληνίστηκαν, περνώντας σε αρπακτικά ξένα funds (διατηρώντας στο ακέραιο τη σχέση διαπλοκής τους με το πολιτικό και μιντιακό καθεστώς), και συνεχίζουν να βαραίνουν όλο και περισσότερο το χρεοκοπημένο ελληνικό δημόσιο. Όσον αφορά το π’ως θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ενταχθεί σε μια συνολική, ορθολογική πολιτική για το σύνολο της Ευρωζώνης, δείτε την Πολιτική 1 σε αυτό το άρθρο-πρόταση.

  (*) Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα ομόλογα που έχουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες με εγγυήσεις του δημοσίου μετά το ξέσπασμα της Κρίσης του 2008. Όπως φαίνεται, παρά την ανακεφαλαιοποίησή τους που πλήρωσε ο Έλλην φορολογούμενος με 41 δισ. κατά το 2013 (δανειζόμενος από το EFSF για να τα δώσει στις τράπεζες), οι τράπεζες εξέδωσαν άλλα 41δισ. 90 εκ., με την εγγύηση του φορολογούμενου. Αν η ανακεφαλαιοποίηση ήταν όσο πετυχημένη μάς λέει η κυβέρνηση ότι ήταν, γιατί χρειάστηκαν αυτά τα επιπλέον δισ.; Και γιατί το «επιτόκιο» που έδιναν στον εαυτό τους το 2013, ακόμα και τον Φεβρουάριο του 2014, ήταν υψηλότερο απ’ ό,τι το 2011, όταν ο τράπεζες ήταν (υποτίθεται) σε πολύ χειρότερη κατάσταση από σήμερα;

  Ετος Ομόλογα (δισ. ευρώ) «Επιτόκιο»
  2009 46 2.58%
  2010 33.4 5.81%
  2011 40.2 12.45%
  2012 16.3 13.21%
  2013-14 41.9 12.6%

  http://www.protagon.gr/epikairotita/oikonomia/to-kryfo-xreos-twn-trapezwn-33858000000

 10. Μήνυση κατά τραπεζών, αρχηγών κομμάτων, πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/11/19/μήνυση-κατά-τραπεζών-αρχηγών-κομμάτω/comment-page-1/#comment-13116

  και σχετική επερώτηση και ΑΚΕ προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά (αρ. πρωτ. 8899/776) :

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8899/776/27-3-2013

  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

  ΠΡΟΣ

  ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  Έπειτα από την καταγγελία που σας κοινοποίησε ο κ. Τσιρίκος Π. Νικόλαος με στις 29/3/2012 με αριθ. πρωτ. 523 στα γραφεία της ΝΔ, υπ΄ όψιν σας και η οποία αφορά φοροδιαφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Ένα θέμα υψίστης εθνικής σωτηρίας της Ελλάδος, την οποία κατέθεσε προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα στο ΣΔΟΕ κ. Πεπόνη με αριθ. πρωτ. 3122 κ΄ 2167/13-2-2012, στην οποία εμπλέκονται και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και όχι μόνο. Σας ζητούσε την παρέμβασή σας τόσο προς την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις ελεγκτικές αρχές έτσι ώστε να έχουν την στήριξη και της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Αφού αναλάβατε Πρωθυπουργός με συνεχείς επιστολές του εν λόγω προς εσάς και όχι μόνο, σας ζητούσε να ενημερώσετε όλους τους ξένους ηγέτες, όπως να ζητήσετε στήριξη από ξένες ελεγκτικές εταιρείες καθώς και παρέμβαση σας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να παγώσει η εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που διώκονται βάση του Ν. 3691/2008 καθώς και μηνύσεις κατά αγνώστων κατόπιν εγκληματικών ενεργειών που δέχθηκε και ζητούσε από εσάς και όχι μόνο προστασία.

  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ερωτώ τα εξής:

  Ποιες είναι οι ενέργειες που πράξατε κατόπιν της γνώσης που λάβατε από τον καταγγέλων για φοροδιαφυγή υψίστης εθνικής σωτηρίας της Ελλάδος στα γραφεία σας (ΝΔ) στις 29/3/2012 με αριθ. πρωτ. 523 τόσο προς την Ελληνική Δικαιοσύνη, Ελεγκτικές Αρχές (ΣΔΟΕ) όσο και προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο;
  Αφού αναλάβατε τα καθήκοντά σας ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος και παρά τις συνεχείς κοινοποιήσεις που καταγγέλλει προς εσάς μέχρι σήμερα, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε πράξει για τα κάτωθι εφόσον είχατε λάβει γνώσει φοροδιαφυγής υψίστης, εις βάρος της προσπάθειας της εθνικής σωτηρίας της Ελλάδος από της 29/3/2012;
  Ποια ήταν η παρέμβασή σας προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο – ενημέρωση ξένων ηγετών – στήριξη ελεγκτικών εταιρειών εξωτερικού – μηνύσεις με ΑΒΜ Γ2012/2903-27-8-2012 κ΄ ΑΒΜ Α2013/759 7/3/2013 (κατά πιστωτικών ιδρυμάτων) – ενημέρωση ξένων οίκον αξιολόγησης για προστασία επενδυτών εφόσον όλα τα πιστωτικά ιδρύματα διώκονται κ΄ ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΔΟΕ – μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου που έχει καταθέσει ο καταγγέλλων και ζητά να ενταχθούν υπό καθεστώς προστασίας μαρτύρων – παρέμβασή σας προς τον γενικό γραμματέα του ΣΔΟΕ κ. Στασινόπουλο εφόσον έχετε λάβει γνώση ότι η καταγγελία έχει χρεωθεί σε έναν υπάλληλο της επιχειρησιακής ειδικής μονάδας του ΣΔΟΕ κ. Χρήστο Αθανάσιο, που είναι αδύνατον να την φέρει εις πέρας – παρέμβασή σας προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα και προς όλους τους Υπουργούς σας κ΄ όχι μόνο που έχουν λάβει γνώση για τα προαναφερόμενα – συναίνεση σας στην εκ νέου ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (τραπεζών) ενώ γνωρίζετε ότι διώκονται βάσει του Ν. 3691/2008;
  Ο ερωτών Βουλευτής

  Νίκος Ι. Νικολόπουλος

  http://www.nikosnikolopoulos.gr/?section=8495&language=el_GR&itemid730=8958&detail730=1

 11. Δεκάδες δισ. τρώνε οι τράπεζες

  Posted: December 6, 2015 / in: Δελαστίκ, Πρωτοσελιδο

  του Γιώργου Δελαστίκ

  Φρικιαστικό είναι το οικονομικό έγκλημα που είχε θύματα όλους τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά σχεδόν κανένας δεν το έχει πάρει χαμπάρι λόγω της άκρας του τάφου σιωπής των μέσων ενημέρωσης, τα οποία ξαφνικά έχουν πήξει από διαφημίσεις τραπεζών. Η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών συνιστά πραγματικά το μεγαλύτερο σκανδαλώδες οικονομικό έγκλημα και έχει τελεστεί ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε και καλύφθηκε συνειδητά από ένα εκπληκτικό πέπλο σιωπής.

  Είναι τρομακτική η κομπίνα που έστησαν οι τραπεζίτες, αλλά και οι Ευρωπαίοι κερδοσκόποι. Στην ανακεφαλαιοποίηση καθόρισαν αρχικά …μηδενικές τιμές για τις μετοχές τους: Ένα (1) λεπτό για κάθε μετοχή της Eurobank, δύο (2) λεπτά για κάθε μετοχή της Εθνικής, τέσσερα (4) λεπτά για κάθε μετοχή της Alpha Bank και …τρία δέκατα του λεπτού για κάθε μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς! Έδινες δηλαδή χίλια ευρώ και έπαιρνες… 333.000 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς ή 100.000 μετοχές της Eurobank!!! Με 10.000 ευρώ έπαιρνες… 3,5 εκατομμύρια μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς! Παρανοϊκό! Όχι, φυσικά, ότι επιτρεπόταν στον καθένα να σκάσει το δεκαχίλιαρο και να πάρει τα εκατομμύρια τις τραπεζικές μετοχές. Αυτό επιτρεπόταν μόνο στους «θεσμικούς» απατεώνες, τους γύπες. Δεν αρκέστηκαν οι τραπεζίτες όμως μόνο σε αυτό. Προχώρησαν και σε μείωση των μετοχών. Καθόρισαν ότι οι κάτοχοι παλιών μετοχών ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν 100 μετοχές της Πειραιώς και της Eurobank για να πάρουν 1 καινούρια, να δώσουν 50 παλιές μετοχές της Alpha Bank για 1 νέα και 15 μετοχές της Εθνικής για 1 νέα.

  Με το άλλο κόλπο συνετελέσθη η εξόντωση των μετόχων που υπήρχαν μέχρι τότε! Μια παλιά μετοχή π.χ. της Εθνικής Τράπεζας, αν είχε αγοραστεί τις μέρες των παχιών αγελάδων, είχε φτάσει να κοστίζει και 23 ευρώ – η μία μετοχή. Οι 15 μετοχές επομένως που έπρεπε να δώσει ο παλιός μέτοχος για να πάρει μια νέα μετοχή κόστιζαν, στην ακραία περίπτωση, το ποσό των 345 ευρώ. Πόσο κάνει όμως η νέα μετοχή που θα πάρει ο παλιός μέτοχος; Μόνο… 30 λεπτά!!! Είχε δώσει δηλαδή 345 ευρώ και παίρνει 30 λεπτά!!! Αυτή είναι η τιμή στην οποία θα εισαχθεί η νέα μετοχή της Εθνικής Τράπεζας την άλλη Δευτέρα, 14 Δεκέμβρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο άρχισε η συνεδρίαση με την τιμή της Εθνικής στα 1,21 ευρώ και αμέσως αυτή έπεσε κατά… 30% στο ανώτατο επιτρεπτό όριο! «Κλείδωσε» λοιπόν στα 85 λεπτά.

  Σχεδόν το ίδιο έγινε και την Παρασκευή. Μόνο που προχτές… «περιορίστηκε» η πτώση στο 24%! Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έχασε τη μισή της αξία! Λόγω των τιμών στις οποίες έγινε η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση της κυβέρνησης Τσίπρα, οι «παλιοί» μέτοχοι των τραπεζών έχασαν το εκπληκτικό ποσό των …32 δισεκατομμυρίων ευρώ! Μόλις πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2014, η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών ανερχόταν στο ποσό των 33,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος το Νοέμβριο όμως η ανακεφαλαιοποίησή τους έγινε σε τιμές που υποβίβασαν την αξία τους στο αβυσσαλέο ποσό των… 747 εκατομμυρίων (όχι δισεκατομμυρίων!) ευρώ.

  Μιλάμε δηλαδή για έκπτωση προς τους κερδοσκόπους της τάξης του… 97,8!!! Στο 2,2% της περυσινής αξίας τους πουλήθηκαν οι τράπεζες! Η τιμή της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας που αναφέραμε πιο πάνω (23 ευρώ) δεν είναι σε καμιά περίπτωση η μέγιστη τιμή που έφτασε ποτέ. Αν μιλήσουμε για τιμές τραπεζικών μετοχών προ κρίσης, αναφερόμενοι π.χ. στο χρηματιστηριακό κλείσιμο της 12ης Νοεμβρίου 2009, προ εξαετίας, οι προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό τιμές των μετοχών των τραπεζών ήταν της Alpha Bank 3,98 ευρώ, της Τράπεζας Πειραιώς 52,96 ευρώ, της Eurobank 87,5 ευρώ και της Εθνικής Τράπεζας 124,85 ευρώ, όπως ανέφερε η Καθημερινή που έχει κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η τιμή των μετοχών τους έχει καταβαραθρωθεί. Την Alpha Bank κατά 98,99% – που είναι και η χαμηλότερη απώλεια!!! Της Εθνικής κατά 99,98%, της Πειραιώς κατά 99,99% και της Eurobank κατά 99,99%!!!

  Στο πλαίσιο αυτό, οι παλιοί μέτοχοι αφανίστηκαν και έχασαν τα λεφτά τους. Μεταξύ αυτών και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο έχασε μέχρι δεκάρας τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε βάλει στις τράπεζες μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παν’ και τούρκεψαν τα λεφτά αυτά!

  http://prin.gr/?p=8945

 12. ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ;;;180.000 € ΔΩΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

  ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙΣΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

  ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΥΨΟΥΣ 180.000€

  ΝΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕ

  https://bankstersae.blogspot.gr/2016/07/180000.html

 13. ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΚ; Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΙ ΔΩΣΑΝΕ 7,2 ΔΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η 4,1% ΤΟΥ ΑΕΠ

  ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
  ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΩΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΔΩΣΑΝΕ 7,2 ΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ 4,1 % ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ 0,7% ΤΟΥ ΑΕΠ.

  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

  https://bankstersae.blogspot.gr/2016/07/72-41.html

 14. Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών = Το Μεγαλύτερο Σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης
  Δημοσιεύθηκε: 27/11/2015 11:11 πμ Ενημερώθηκε: 27/11/2015 11:11 πμ

  Για πάρα πολλά χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά έκαναν πολιτική τους σημαία το διαρκές ξεπούλημα της χώρας. Από τις ιδιωτικοποιήσεις του ΟΤΕ και του ΟΛΠ επί Καραμανλή, μέχρι και την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων πέρσι το φθινόπωρο, όλα τα βάφτιζαν ξεπούλημα και προδοσία, λες και έπασχαν από ένα ιδιότυπο σύνδρομο Τουρέτ. Ανεξαρτήτως των όρων ή του τιμήματος, κάθε μα κάθε φορά που γινόταν ιδιωτικοποίηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατούσε στις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις με απίστευτη αμετροέπεια και διχαστική ρητορική, απειλώντας την εκάστοτε κυβέρνηση με λαϊκή οργή και ειδικά δικαστήρια. Το πολύ σκληρό λεξιλόγιο περί προδοσίας, πατριδοκαπηλίας, γενοκτονίας των μνημονίων, αποικιοκρατίας και άλλων πολλών αντίστοιχων αφορισμών αποτέλεσε καταλύτη για το μιθριδατισμό της κοινωνίας σε εκφράσεις και εκφάνσεις αθλιότητας.

  Μέσα λοιπόν σε όλον αυτόν τον παροξυσμό των καταστροφικών και διχαστικών υπερβολών, έγινε εθνικό μας αφήγημα ότι κάθε ιδιωτικοποίηση είναι ξεπούλημα σε κερδοσκοπικά κοράκια που μας παίρνουν τα ασημικά για ένα κομμάτι ψωμί. Με τα χρόνια βέβαια συνηθίσαμε και πάψαμε να δίνουμε και πολλή σημασία στις υπερβολές, όπως το γνωστό ανέκδοτο με το λαγό και το λιοντάρι: λέμε και καμιά μαλ… να περνάει η ώρα. Ε λοιπόν, η ζωή κάνει άτιμους κύκλους, και η τραγική ειρωνεία (και πίστεψέ με, όπως θα δούμε παρακάτω είναι πάρα μα πάρα πολύ τραγική) είναι πως η ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που έγινε την περασμένη εβδομάδα αποτελεί τον ορισμό του ξεπουλήματος σε κερδοσκοπικά κοράκια που μας παίρνουν τα ασημικά για ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτό το πραγματικά σκανδαλώδες ξεπούλημα το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση της Αριστεράς.

  Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λοιπόν. Το 2013 η ελληνική κυβέρνηση (εμείς δηλαδή) δανείστηκε 25 δισ. για να συμμετέχει στην τότε ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων τραπεζών, και βρέθηκε να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο τους. Συγκεκριμένα, το 83.7% της Alpha, το 93.6% της Eurobank, το 84.4% της Εθνικής και το 81% της Πειραιώς. Το σκεπτικό αυτής της συμμετοχής ήταν να βάλει πλάτη το κράτος ώστε να ανακεφαλαιοποιηθούν επιτυχώς οι τράπεζες, και μόλις γυρνούσε η κατάσταση σε μια ομαλότητα, τότε να πουλούσε τις μετοχές που κατείχε σε ιδιώτες ώστε να αποπληρωθεί το δάνειο. Αυτήν την προσέγγιση είχαν ακολουθήσει με επιτυχία πολλές χώρες μετά την κρίση του 2008, όπως η ΗΠΑ με το πρόγραμμα TARP και το bailout της AIG, αγοράζοντας χαμηλά την ώρα του πανικού, βάζοντας φρένο στην απανωτή πτώση των αξιών και αποκομίζοντας τελικά κέρδη για τους φορολογούμενους όταν γύρισε ο μακροοικονομικός κύκλος.

  Η τραγική μοίρα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ πολλών άλλων, τον ανέδειξε ως το γνωστό μικρό βοσκόπουλο του Αισώπου, που κάθε βράδυ φώναζε λύκος.
  Αυτό είχε γίνει ως ένα βαθμό και στην Ελλάδα, όταν το 2014 ήρθαν για πρώτη φορά μετά από χρόνια επενδυτές και συμμετείχαν μαζικά στις τότε αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών. Ναι μεν η τότε αξία των μετοχών που κατείχε το δημόσιο ήταν περίπου 18.5 δισ. (κάτω από την αρχική επένδυση των 25 δισ.), αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Η εκτίμηση ήταν πως ο πρώτος γύρος ανακεφαλαιοποίησης από ιδιώτες θα σηματοδοτούσε την αρχή της εξόδου στις αγορές, ώστε σταδιακά, και όσο η οικονομία επέστρεφε στην ανάπτυξη από το 2015 (κάτι που πλέον αποδέχεται μέχρι και ο φετινός προϋπολογισμός του ΣΥΡΙΖΑ), το κράτος θα πουλούσε τις μετοχές του σε μεσοσταθμικά υψηλότερη τιμή από ότι τις αγόρασε.

  Η εκτίμηση αυτή όμως ήρθε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα: την Πρώτη Φορά Αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη Βαρουφάκη. Μετά τη μαζική φυγή καταθέσεων, το κλείσιμο των τραπεζών, τα Capital controls, την επιστροφή στην ύφεση, την τεράστια αύξηση των κόκκινων δανείων κλπ. η κατάσταση στις τράπεζες χειροτέρεψε δραματικά και επανήλθε η ανάγκη για νέα κεφάλαια. Η επιλογή που έθεσε η Τρόικα στην κυβέρνηση ήταν απλή: Ή θα γίνει κούρεμα καταθέσεων ή θα γίνει ανακεφαλαιοποίηση στις αγορές. Η κυβέρνηση ευλόγως επέλεξε το δεύτερο, κι εδώ γεννώνται μια σειρά από ερωτήματα για ζητήματα πραγματικά σκανδαλώδη.

  Ας ξεκινήσουμε από το τίμημα για να κατανοήσουμε το μέγεθος της ζημιάς. Το 2013, η συμμετοχή του κράτους σε Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank έγινε σε τιμές €4.29, €1.7, €0.44 και €1.54 ανά μετοχή αντίστοιχα. Η πώληση της προηγούμενης εβδομάδας έγινε στα €0.02, €0.003, €0.04 και €0.01. Από τα 25 δισ. που ήταν η αρχική επένδυση, η σημερινή αξία των μετοχών που κατέχει το κράτος είναι κάτω από 500 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από 98% απώλεια. Για να το βάλουμε σε μία σχετική κλίμακα, το κράτος συλλέγει από τον ΕΝΦΙΑ περίπου 2.5 δισ. το χρόνο. Δηλαδή θα πληρώνουμε για τα επόμενα 10 χρόνια ΕΝΦΙΑ μόνο και μόνο για να καλύψουμε τη ζημιά της ανακεφαλαιοποίησης! Και αυτή η κατρακύλα στο τίμημα οφείλεται μόνο εν μέρει στη γενικότερη πτώση των αξιών των τελευταίων μηνών. Για παράδειγμα, στις 2 Νοεμβρίου (πρώτη εργάσιμη του μήνα), η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 73 λεπτά, και η αύξηση κεφαλαίου έγινε στα 2 λεπτά! Δηλαδή πτώση 97.26% σε λιγότερο από ένα μήνα! Αλλά ακόμη και την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, ακριβώς πριν γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, η μετοχή έκλεισε στα 32 λεπτά.

  Γιατί λοιπόν έγινε η αύξηση στα 2 και όχι στα 32 ή έστω κάπου εκεί; Γιατί πιαστήκαμε τόσο κορόιδα;
  Ο βασικός λόγος είναι ότι η κυβέρνηση έκανε δύο τραγικά και αδικαιολόγητα λάθη. Πρώτον, αποδέχτηκε να γίνει η ανακεφαλαιοποίηση άμεσα χωρίς κάποιο όριο στην τιμή ή πιθανότητα αναβολής της. Δεύτερον, αποδέχτηκε να μη συμμετέχουν στη διαδικασία ούτε το Δημόσιο ούτε οι εγχώριοι επενδυτές και μικροεπενδυτές, αλλά μόνο ξένοι. Έτσι, οι επίδοξοι διεθνείς αγοραστές είχαν το απόλυτο πλεονέκτημα. Αφού οι νέες μετοχές θα πήγαιναν αναγκαστικά σε αυτούς και μόνο, αρκούσε απλώς να βρεθεί το ελάχιστο τίμημα ανά μετοχή που θα ικανοποιούσε τον επιθυμητό στόχο συνολικών κεφαλαίων, αγοράζοντας αντίστοιχα πολύ μεγάλο αριθμό νέων μετοχών, με αποτέλεσμα σχεδόν να μηδενιστούν οι συμμετοχές των παλαιών μετόχων, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Δημοσίου, από το share dilution. Αυτό σημαίνει πως, ακόμα και αν στο μέλλον ανέβουν οι τιμές των μετοχών, το Δημόσιο δε θα κερδίσει όσα έχασε λόγω ακριβώς αυτής της πολύ μειωμένης συμμετοχής.

  Έτσι και έγινε λοιπόν, και οι ξένοι επενδυτές πλέον ελέγχουν την πλειοψηφία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για μόλις 5 δισ. ευρώ. Και προσέξτε, ενώ πέρσι και πρόπερσι είχαν μπει στις τράπεζες κυρίως θεσμικοί μακροπρόθεσμοι και στρατηγικοί επενδυτές (οι λεγόμενοι real money investors), αυτή τη φορά μπήκαν κυρίως distressed και vulture hedge funds, επενδυτές δηλαδή που εξειδικεύονται στην αγορά πολύ υποτιμημένων και αφερέγγυων τίτλων σε πολύ χαμηλές αξίες με σκοπό τη γρήγορη απόσβεση της επένδυσής τους στην πρώτη άνοδο των τιμών. Στην κυριολεξία, δηλαδή, πρόκειται για τα όρνια των αγορών για τα οποία τόσα χρόνια μας προειδοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αναρωτιέμαι: Είχε επίγνωση η κυβέρνηση ότι, αποδεχόμενη τους όρους που ανέφερα, το αποτέλεσμα θα ήταν η απαξίωση των παλιών μετόχων; Γιατί απέκλεισε τους εγχώριους μικρομετόχους, και γιατί δε συμμετείχε το Δημόσιο ώστε και το τελικό τίμημα να ήταν υψηλότερο αλλά και να διατηρούσε στα ίδια επίπεδα τη συμμετοχή του; Δεν πιστεύει η κυβέρνηση ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί η κατάσταση ώστε να μπορούσε να αποβλέπει σε κέρδος από αυτή τη συμμετοχή; Οι ανάδοχες ξένες τράπεζες που ανέλαβαν τα βιβλία προσφορών δεν ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον κυρίως από distressed funds, και αυτό σε πολύ χαμηλό τίμημα; Σίγουρα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, ως όφειλαν; Ή μήπως ενημέρωσαν την κυβέρνηση, αλλά εκείνη ούτε που κατάλαβε; Γιατί έγινε η ανακεφαλαιοποίηση χωρίς να υπάρχει πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς; Θυμίζω πως ο πρώην Πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Μποτόπουλος, παραιτήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, και αντικαταστάθηκε μόλις χθες από το Χαράλαμπο Γκότση. Ποιοι είναι σήμερα οι νέοι μέτοχοι που αγόρασαν τις τράπεζες με τόση μεγάλη έκπτωση;

  Τα παραπάνω ερωτήματα είναι καίρια και χρίζουν άμεσης απάντησης. Για να θέσουμε το ζήτημα στην προοπτική που του αξίζει, το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων αφορούσε τότε το ποσό των 200 εκατομμυρίων. Εδώ μιλάμε για 24.5 δισεκατομμύρια, τα οποία σίγουρα δεν μας περισσεύουν. Και το χειρότερο είναι πως, μέχρι στιγμής, η αντίδραση σε κάτι που κατά τη γνώμη μου αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η μεν Νέα Δημοκρατία ασχολείται με τα γαλλικά του Μεϊμαράκη στους συνυποψηφίους του, ενώ το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι συσκέπτονται αν θα δώσουν πολιτική στήριξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, ο σύντροφος Πάνος σιωπά, καθισμένος αναπαυτικά στην καρέκλα του. Τα δε ΜΜΕ μετά βίας το ανέδειξαν, όταν υπό άλλες συνθήκες (και κυβερνήσεις) οι γνωστοί τηλευαγγελιστές των πρωινών εκπομπών θα είχαν αυτοπυρποληθεί στο Σύνταγμα. Και κάπως έτσι, χάσαμε τις τράπεζες μέσα απ’ τα χέρια μας για εξευτελιστικό αντίτιμο και δεν άνοιξε ούτε μύτη.

  Η τραγική μοίρα του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ πολλών άλλων, τον ανέδειξε ως το γνωστό μικρό βοσκόπουλο του Αισώπου, που κάθε βράδυ φώναζε λύκος. Μια ολόκληρη χώρα, ως άλλοι κάτοικοι του χωριού, τρέχαμε κάθε φορά που ακούγαμε τις φωνές για τα ξεπουλήματα, μέχρι που έγιναν κομμάτι της καθημερινής μας αφήγησης και έπαψαν να μας κάνουν την παραμικρή εντύπωση. Μέχρι τη μέρα που οι λύκοι ήρθαν, και ο Αλέξης Τσίπρας όχι μόνο δεν έβγαλε άχνα, αλλά τους άνοιξε ορθάνοιχτα την πόρτα ώστε να μπούνε ανενόχλητοι στο μαντρί. Τώρα που ανακαλύψαμε τι συνέβη, θα αντιδράσουμε;

  http://www.huffingtonpost.gr/dimitris-vlachos/-_2719_b_8653694.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.