Μήνυση ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά του Πάγκαλου (για κοπρίτες και κοπανατζήδες )

14 Νοεμβρίου 2014

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΣΗ

1) Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), που συνιστά συνδικαλιστική οργάνωση, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου αριθμός 24, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2) Του Θεμιστοκλή Μπαλασόπουλου, Δημοτικού Υπαλλήλου, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
3) Του Ιωάννη Τσούνη, Δημοτικού Υπαλλήλου, Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
4) Του Νικόλαου Κρέτση, Δημοτικού Υπαλλήλου, Ταμία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
5) Του Στέφανου Σαβόπουλου, Δημοτικού Υπαλλήλου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
6) Του Ηλία Κουτσιμπέλη, Δημοτικού Υπαλλήλου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
7) Του Νικόλαου Τράκα, Δημοτικού Υπαλλήλου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), κατοίκου Αθηνών, οδός Καρόλου αριθμός 24.
ΚΑΤΑ
Του Θεόδωρου Πάγκαλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Πειραιώς αριθμός 16-18 και κατά παντός άλλου υπευθύνου, που ήθελε προκύψει από την προανακριτική διαδικασία

*******

Αξιότιμε κύριε Εισαγγελέα,
Η Π.Ο.Ε.–Ο.Τ.Α. αποτελεί δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως βάσει καταστατικού, που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών και εκπροσωπεί, βάσει του ως άνω καταστατικού άπαντες τους υπαλλήλους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Μεταξύ των σκοπών της οργανώσεως μας εντάσσεται και η προστασία και προάσπιση με κάθε πρόσφορο μέσο των δικαιωμάτων των υπαλλήλων έναντι οποιασδήποτε ενέργειας θίγει τα εργασιακά και ατομικά τους δικαιώματα.

Ο δεύτερος εξ ημών είναι δημοτικός υπάλληλος, που υπηρετώ επί σειρά ετών στον Δήμο Γλυφάδας ενώ τυγχάνω Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.. Οι λοιποί είμαστε εργαζόμενοι σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).
Με την παρούσα αναφορά μας, μηνύουμε και ζητούμε την κατά νόμον τιμωρία του κύριου Θεόδωρου Πάγκαλου και παντός άλλου υπευθύνου, καθότι έχουν τελεσθεί παράνομες πράξεις, οι οποίες πλήττουν την τιμή και την υπόληψη όλων των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και των υπαλλήλων των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους και εκπροσωπούμε αλλά και όλων των λοιπών, υπό την ιδιότητα μας ως δημοσίων υπαλλήλων.

Ι. Τα πραγματικά περιστατικά, που συγκροτούν την παρούσα μηνυτήρια αναφορά.
Στις 11 Νοεμβρίου του 2014, ημέρα Τρίτη, ο κύριος Θεόδωρος Πάγκαλος σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Βήμα F.M. και δη των δημοσιογράφων Βασίλη Χιώτη κ.λπ., για πλείστα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για τους δημοσίους υπαλλήλους και της αξιολόγησής τους, που επιχειρείται μέσω των διατάξεων του ν. 4250/2014, η οποία εισάγει την υποχρεωτική ποσόστωση των υπαλλήλων σε εκ των προτέρων ορισμένες κλίμακες.
Στην ως άνω συνέντευξη ο κύριος Πάγκαλος αναφέρθηκε με τρόπο ιδιαιτέρως απαξιωτικό και ισοπεδωτικό προς το πρόσωπο των δημοσίων υπαλλήλων, εξαπολύοντας εξαιρετικά μειωτικούς και δυσμενείς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι προφανώς εντάσσονται σε μια συγκροτημένη προσπάθεια να παρουσιαστούν άρδην οι δημόσιοι υπάλληλοι ως άτομα αήθη και ανεύθυνα, που ζουν χωρίς να εργάζονται, που δεν έχουν καμία αξία, αλλά απολαμβάνουν την «ασυλία» ενός συστήματος, το οποίο τους στηρίζει και τους «θρέφει».
Συγκεκριμένα, μεταξύ των οξειών εκφράσεων, που απηύθυνε ο κύριος Πάγκαλος, όταν ρωτήθηκε για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι οι εξής: «γιατί να μην αξιολογηθούν οι κοπρίτες που απουσιάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες από τα γραφεία τους; Όλοι είναι κοπανατζήδες! Οι μισοί την κοπανάνε και οι άλλοι μισοί είναι εκεί. Είναι δημόσιο αυτό; Και γιατί να μην το αξιολογήσουμε; Όλοι είναι στο σύστημα που δεν καταδικάζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και δεν εξοβελίζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και τα συνδικαλιστικά όργανα καλύπτουν τους κοπρίτες που δεν θέλουν την αξιολόγηση».

Όλοι οι ως άνω χαρακτηρισμοί αναμφιβόλως συνιστούν ψευδείς, συκοφαντικές και αβάσιμες αναφορές στο πρόσωπο όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ αυτών και των μελών μας, που απώτερο σκοπό έχουν να βλάψουν την προσωπικότητα και την τιμή τους κατά τρόπο παράνομο και με πρόθεση, εφόσον τέτοιοι χαρακτηρισμοί εμφανίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους ως άτομα παντελώς απαθή, ανεύθυνα, άχρηστα και τελικώς ανάξια, που χρησιμοποιούν την ιδιότητα τους ως δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να ικανοποιήσουν ίδια οφέλη χωρίς στην πραγματικότητα να ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοσίου τομέα.

Επιπροσθέτως, μετά την λήψη της ως άνω συνεντεύξεως, οι διαχειριστές της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας VIMA.gr, προέβησαν σε ανάρτηση του ηχητικού αρχείου της συνεντεύξεως ενώ την ίδια στιγμή, δημοσίευσαν κείμενο, το οποίο αναφέρεται στα βασικά σημεία της συνεντεύξεως επαναλαμβάνοντας μάλιστα αυτοτελεξεί τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς του κυρίου Πάγκαλου, καθιστώντας τους έτσι έτι περαιτέρω προσιτούς στο σύνολο των χρηστών του διαδικτύου.

ΙΙ. Επί των επιμέρους τελεσθέντων ποινικών αδικημάτων
(α) Δυσφήμηση (362ΠΚ)-Συκοφαντική Δυσφήμηση (363ΠΚ).
Σύμφωνα με το άρθρο 362ΠΚ «Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή. Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της Φυλάκιση».
Σύμφωνα δε με το άρθρο 363 ΠΚ «Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μαζί με τη φυλάκιση μπορεί να επιβληθεί και χρηματική ποινή. Μπορεί επίσης να επιβληθεί και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 63».

Εξάλλου, οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 παρ. 1 και 2 του α.ν. 1098/1938 «περί Τύπου», οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ με το άρθρο 2 του Ν. 10/1975 και οι οποίες δεν καταργήθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Ν. 2253/1994, γιατί αυτές δεν εμπίπτουν στην έννοια της ουσιαστικής ποινικής δικονομικής διατάξεως, αλλ’ απλώς και μόνον προσδιορίζουν την έννοια του τύπου, του εντύπου, του δημοσιεύματος και της δημοσιεύσεως, ορίζουν ότι «Τύπος και έντυπον, επί των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου τούτου, είναι πάν ότι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρησιμεύει εις πολλαπλασιασμόν ή διάδοση χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων, μετά ή άνευ σημειώσεων ή μουσικών έργων μετά κειμένου ή επεξηγήσεων ή φωνογραφικών πλακών». «Ως δημοσίευση ενώπιον θεωρείται η διανομή, πώλησις καθώς και η εις δημόσιον μέρος ή εν δημοσία συναθροίσει ή εις μέρος προσιτόν εις το κοινόν τοιχοκόλλησις ή έκθεσις παντός εντύπου». Και «Αδίκημα του τύπου υπάρχει όταν λάβει χώραν η κατά την προηγουμένην παράγραφον δημοσίευσις».

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων, που τελούνται δια του τύπου, δηλαδή των εγκλημάτων του κοινού δικαίου, που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή από τους ειδικούς ή ποινικούς νόμους και τελούνται με κατάχρηση του τύπου ως μέσου για την εκδήλωσή τους (Ολ. ΑΠ 759/88), δε αρκεί να συντρέχει το στοιχείο του εντύπου, όπως εννοιολογικώς προσδιορίζεται από το ως άνω άρθρο 1 του α.ν. 1092/1938, αλλά προσαπαιτείται και η δημοσίευσή του, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου νόμου θεωρείται ότι υπάρχει όταν συντελεσθεί η διανομή, πώληση του εντύπου, καθώς και η τοιχοκόλληση ή έκθεση αυτού σε δημόσιο μέρος ή σε δημόσια συνάθροιση ή σε μέρος προσιτό στο κοινό (Α.Π. 445/2010).

Στο πλαίσιο αυτό, ως γεγονός κατά τις παραπάνω διατάξεις νοείται κάθε περιστατικό του εξωτερικού κόσμου ή αντίθετη προς την ηθική ή την ευπρέπεια σχέση ή συμπεριφορά, εφόσον ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και υποπίπτουν στις αισθήσεις, ώστε να είναι δεκτικά απόδειξης, συνιστά δε ισχυρισμό του γεγονότος κάθε σχετική μ’ αυτό ανακοίνωση, που βασίζεται είτε σε προσωπική αντίληψη ή γνώμη είτε σε υιοθέτηση της γνώμης άλλου. Δεν αποκλείεται στην έννοια του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώμης ή αξιολογικής κρίσεως ακόμη δε και χαρακτηρισμός, οσάκις αμέσως ή εμμέσως υποκρύπτονται συμβάντα και αντικειμενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή μόνον όταν συνδέονται και σχετίζονται με το γεγονός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα (592/2009 ΕΦ ΑΘ, 1476/2013 ΑΠ, Α1 Πολιτικό Τμήμα).

Ακόμα όμως κι αν μια δήλωση αποτελεί αξιολογική κρίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα επαρκές πραγματολογικό υπόστρωμα, ήτοι η επέμβαση κρίνεται από το κατά πόσο η κρίση έχει μια πραγματική και αληθινή βάση και από το κατά πόσο είναι ανάλογη, επειδή και στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατυπωθεί με έναν υπερβολικό τρόπο (5-6/2008 ΕΔΔΑ, παρ.26, 30-3/2010 ΕΔΔΑ, παρ.57).

Περαιτέρω, για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της δυσφήμησης απαιτείται γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο απ’ αυτόν ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και θέληση του ίδιου να ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το βλαπτικό για άλλον γεγονός, ενώ για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός είναι ψευδές. Στο πλαίσιο αυτό, σε περίπτωση που ο δράστης δεν γνώριζε το ψεύδος του γεγονότος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αμφιβολίες γι’ αυτό, δεν στοιχειοθετείται μεν το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος άλλου, παραμένει όμως ως έγκλημα η απλή δυσφήμιση, που προσβάλλει επίσης την προσωπικότητα του άλλου σε βαθμό μη ανεκτό από την έννομη τάξη.

Όριο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν ακριβώς τα άρθρα 362-363 ΠΚ και επομένως με πρόσχημα την ελευθερία έκφρασης δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας με δημοσιεύματα εξυβριστικά ή δυσφημιστικά για το άτομο.

Ακόμα όμως κι αν ήθελε γίνει δεκτό ότι θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ, σύμφωνα με την οποία δεν αποτελούν μεταξύ άλλων άδικη πράξη «οι δυσμενείς κρίσεις και εκφράσεις που διατυπώνονται για την διαφύλαξη ή την προστασία κάποιου δικαιώματος ή από δικαιολογημένο ενδιαφέρον και ότι δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς ενημέρωση, και μέσω αυτής διαμόρφωση και αποκρυστάλλωση της πολιτικής άποψης του εκλογικού σώματος αναγνωρίζεται και στα πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργώς στην πολιτική ζωή της χώρας, τα οποία, αποβλέποντας στα ανωτέρω, δικαιούνται να ασκούν κριτική σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά τους, ο άδικος χαρακτήρας του δημοσιεύματος, ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις που περιέχει, δεν αίρεται λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και συνεπώς παραμένει η ποινική ευθύνη των κατά το νόμο υπευθύνων, όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της 367 παρ. 2 ΠΚ, δηλαδή όταν οι επίμαχες κρίσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης ή όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιμής του άλλου.

Τέτοιος τρόπος, που αποδεικνύει τον σκοπό εξύβρισης συντρέχει ιδίως όταν αυτός δεν είναι αντικειμενικά αναγκαίος για την απόδοση της σκέψης εκείνου που φέρεται, ότι ενεργεί από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ο οποίος παρά ταύτα χρησιμοποίησε τον τρόπο αυτόν για να προσβάλλει την τιμή του άλλου (ΑΠ 179/2011).
Επιπροσθέτως, ο ως άνω καταμηνυόμενος δεν αποτελεί πλέον πολιτικό πρόσωπο, δεδομένου, ότι δεν φέρει την βουλευτική ιδιότητα ούτε κάποια άλλη γνωστή σε εμάς θέση πολιτικού χαρακτήρα.

Εν προκειμένω και από όλα τα ως άνω αναφερόμενα, προκύπτουν τα εξής:
Οι ισχυρισμοί και οι αφοριστικές εκφράσεις του κύριου Πάγκαλου στον ως άνω ραδιοφωνικό σταθμό (Βήμα FM), οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ως άνω σταθμού είναι απολύτως και καταφανώς ικανές κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας να επιφέρουν βαριά προσβολή της τιμής, της υπόληψης και της προσωπικότητάς όλων των δημοσίων υπαλλήλων και στην συγκεκριμένη περίπτωση τόσο των μελών της Ομοσπονδίας όσο και του δεύτερου εξ ημών υπό την ιδιότητα του ως δημοτικός υπάλληλος, εφόσον όντας ψευδείς και συκοφαντικές περιήλθαν σε γνώση μεγάλου μέρους των Ελλήνων πολιτών.

Η δε γνώση του μηνυομένου περί της αναλήθειας των λεχθέντων του επιρρώνεται από το γεγονός, ότι τα όσα αναφέρονται εμφανίζονται ως πραγματικές καταστάσεις, συνιστούν έντονους χαρακτηρισμούς και ιδιαίτερα μειωτικές εκφράσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού για τα δημόσια πράγματα, ούτε γίνονται από δικαιολογημένο ενδιαφέρον προς ενημέρωση ή άσκηση κριτικής και μέσω αυτής διαμόρφωση και αποκρυστάλλωση της πολιτικής άποψης του εκλογικού σώματος, αλλά απώτερο σκοπό έχουν να βλάψουν την τιμή και την προσωπικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, κατά τρόπο παράνομο και με πρόθεση, εφόσον τέτοιοι αφοριστικοί χαρακτηρισμοί παρουσιάζουν τους δημοσίους υπαλλήλους ως το λιγότερο άτομα ανίκανα, αδιάφορα και ανεύθυνα που καμία αξία δεν έχουν, που ταλαιπωρούν την κοινωνία με την παραμονή τους στο δημόσιο, άλλως δε, που παρασιτούν και που χρησιμοποιούν τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα προκειμένου να ικανοποιούν τα συμφέροντά τους.

Σε κάθε δηλαδή περίπτωση, είναι προφανές ότι κανένα δικαιολογημένο ενδιαφέρον δεν επέβαλε να εκφραστούν τέτοιοι μειωτικοί χαρακτηρισμοί και μάλιστα ανά το πανελλήνιο, οι οποίοι επουδενί είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την ικανοποίηση του σχετικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση, ούτε και δικαιολογούνται, διότι αφενός ο κύριος Πάγκαλος δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να εξυπηρετήσει, δεδομένου, ότι πλέον δεν συμμετέχει ενεργά στην πολιτική σκηνή ενώ σε κάθε περίπτωση εάν ήθελε κριθεί, ότι υφίσταται κάποιο ενδιαφέρον, που εν προκειμένω είχε σκοπό να ικανοποιήσει ο κύριος Πάγκαλος δεν υπερτερεί σε καμία περίπτωση της επέμβασης στην προσωπικότητα όλων των μελών της πρώτης εξ ημών και του δευτέρου εξ ημών, ήτοι της τιμής και υπόληψής τους. Εξάλλου, ακόμα και εάν ήθελε υποτεθεί, ότι οι χαρακτηρισμοί του μηνυομένου εντάσσονται στα πλαίσια της άσκησης κριτικής, σε κάθε περίπτωση οι αφοριστικές και απαξιωτικές για το σύνολο των υπαλλήλων εκφράσεις («κοπρίτες και κοπανατζήδες») συνιστούν άμεση, ωμή και εξ ολοκλήρου ψευδή απεικόνιση της πραγματικότητας.

Επειδή τα ανωτέρω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
Επειδή οι ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις πληρούν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση των ως άνω αναφερόμενων ποινικών αδικημάτων, που διώκονται σε κάθε περίπτωση αυτεπαγγέλτως.
Επειδή μάρτυρες προτείνουμε:
1)Κύριο Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Βουλευτή, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα 17 και Σκουφά 1.
2) Κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, Βουλευτή, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά, αριθμός 75.
3) Κύριο Δημήτριο Ρέππα, πρώην Βουλευτή, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλεξ. Σούτσου, αριθμός 24.
4) Κύριο Αλέξιο Μητρόπουλο, Βουλευτή, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα, αριθμός 18.
5) Κυρία Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχη Αττικής, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 15-17.
6) Κυρία Σοφία Σακοράφα, Ευρωβουλευτή, κάτοικο Αθηνών, οδός Τζωρτζ, αριθμός 30-32.
7) Κύριο Αντώνιο Κουρούκλη, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου, αριθμός 67 (5ος όροφος, γραφεία Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.).
Επειδή συνημμένο στην παρούσα προσκομίζουμε επιπροσθέτως το από 11.11.2014 δημοσίευμα της συνέντευξης του κύριου Πάγκαλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση vima.gr καθώς και ψηφιακό δίσκο με την ηχογραφημένη συνέντευξη.
Επειδή διορίζουμε πληρεξούσια Δικηγόρο μας τη Δικηγόρο Αθηνών Μαρία- Μαγδαληνή Β. Τσίπρα (ΑΜΔΣΑ 21969), κάτοικο Αθηνών, οδός Μαυρομματαίων, αριθ.11, τηλ 210-3302240.
Επειδή δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής για το ποσό των 40 ευρώ με επιφύλαξη για την ηθική βλάβη, που υπέστημεν.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας
Μηνύουμε και ζητούμε την κατά νόμον τιμωρία του κύριου Πάγκαλου καθώς και κάθε άλλου υπευθύνου για τις αξιόποινες πράξεις που ανωτέρω αναφέρουμε.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

– Αγωγή  κατά του Πάγκαλου (για κομμουνιστές, φασίστες και μαλάκες )

Χάρρυ Κλυνν: Άμεση σύλληψη του κ. Πάγκαλου και προσαγωγή του σε ανάκριση…

– Ο Πάγκαλος ξαναχτυπά: ομιλία στην Γενεύη – 24.05.2011

– Βίντεο σοκ: επικροτεί κακουργηματικές πράξεις, κάνοντας τον Ιφικράτη Αμυρά να μοιάζει του κατηχητικού! Πάγκαλος (για Τσουκάτο) : Εάν του είπανε πάρε μια σακούλα με λεφτά και πήγαινέ τα στο κόμμα σου γιατί αυτό είναι παράνομο; 

 

One comment on “Μήνυση ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά του Πάγκαλου (για κοπρίτες και κοπανατζήδες )

 1. Δίκη για τον Θεόδωρο Πάγκαλο μετά από μήνυση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
  03.04.18 | 08:50

  Δίκη για τον Θεόδωρο Πάγκαλο μετά από μήνυση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

  Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018, στο εδώλιο του 7ου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσει ο πρώην Υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος, με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, σε εκπομπή στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Βήμα FM», στις 11 Νοεμβρίου 2014, είχε αποκαλέσει κατ’ επανάληψη τους Δημοσίους Υπαλλήλους «κοπρίτες» και «κοπανατζήδες» βάλλοντας και κατά των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων. «Γιατί να μην αξιολογηθούν οι κοπρίτες που απουσιάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες από τα γραφεία τους; Όλοι είναι κοπανατζήδες! Οι μισοί την κοπανάνε και οι άλλοι μισοί είναι εκεί. Είναι Δημόσιο αυτό; Και γιατί να μην το αξιολογήσουμε; Όλοι είναι στο σύστημα που δεν καταδικάζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και δεν εξοβελίζεται κανείς κοπρίτης ποτέ και τα συνδικαλιστικά όργανα καλύπτουν τους κοπρίτες που δεν θέλουν την αξιολόγηση», είχε πει.

  “Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, με τα λεγόμενα του και τις πράξεις του, εξυπηρέτησε τους στόχους της τρόικας και της τότε κυβέρνησης, να επιβάλλουν την πολιτική των μνημονίων και συγκεκριμένα την αξιολόγηση μέσω της οποίας δρομολογούνταν χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υιοθέτησε και εξυπηρέτησε και αυτός μία πολιτική, που τα τελευταία χρόνια ισοπέδωσε την Ελληνική κοινωνία, προκάλεσε χιλιάδες αυτοκτονίες, διέλυσε οικογένειες, έστειλε μετανάστες χιλιάδες νέους με εξαίρετες σπουδές, ξεπούλησε την Δημόσια και Δημοτική περιουσία και υποθήκευσε το μέλλον της χώρας και των πολιτών της. Ήρθε, όμως, η ώρα λοιπόν ο καθένας να κριθεί και να πληρώσει.

  Αυτή τη φορά, ο «πολύς» Θεόδωρος Πάγκαλος, δεν θα έχει την βουλευτική ασυλία. Θα αντιμετωπίσει την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης ως απλός πολίτης, που… δεν μπορεί να πληρώσει τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και αναγκάζεται να βγάλει στο σφυρί τα ακίνητα του, αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να εξυμνεί την μνημονιακή πολιτική.

  Ο επί χρόνια Βουλευτής και Υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έμεινε στην ιστορία με το… «μαζί τα φάγαμε», με την εθνική ταπείνωση της χώρας το 1996 στα Ίμια ως Υπουργός Εξωτερικών και μία σειρά άλλων αποφάσεων του ιδίου και των κυβερνήσεων, που υπηρέτησε, που έφεραν την Ελλάδα στο χείλος της χρεοκοπίας, επιχείρησε το 2014 να ρίξει τις ευθύνες (όπως και έκανε και με το «μαζί τα φάγαμε»), στους πολίτες και τους εργαζόμενους. Εκτόξευσε λάσπη, συκοφάντησε, σπίλωσε κλάδους εργαζομένων και τους συνδικαλιστικούς φορείς, που τους εκπροσωπούν.

  Η μόνη συνέπεια του Θεόδωρου Πάγκαλου τα τελευταία χρόνια, αφού κατάφερε να στραφεί και εναντίον των συντρόφων του στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τους οποίους υπηρέτησε και άσκησαν εξουσία, είναι αυτή της υπεράσπισης της μνημονιακής γραμμής και των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

  Από την άλλη η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένει από πλευράς της απόλυτα συνεπής στη δέσμευση, που είχε δώσει τον Δεκέμβριο του 2014, όταν κατέθετε την μήνυση κατά του πρώην Υπουργού, πώς θα συνεχίσει έως ότου συναντηθούν στα Δικαστήρια και λογοδοτήσει ο Θεόδωρος Πάγκαλος για τις ύβρεις, που είχε εκστομίσει εις βάρος του συνόλου των Δημοσίων υπαλλήλων και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους.

  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι έτοιμη να δει αν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2018 ο Θεόδωρος Πάγκαλος θα εμμείνει στους απαξιωτικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος των Δημοσίων Υπαλλήλων και στο υπεροπτικό ύφος που είχε όταν κατατέθηκε η μήνυση εναντίον του από την Ομοσπονδία. Άλλο Βουλευτής με ασυλία και άλλο απλός πολίτης απέναντι στο Νόμο.

  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένει μια δυνατή και ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση με ηχηρή φωνή και παρέμβαση στον Δημόσιο Τομέα, ενώ ο Θεόδωρος Πάγκαλος έχει καταδικαστεί ήδη στη συνείδηση του Ελληνικού λαού, που τον έστειλε σπίτι του”, τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  https://www.epoli.gr/diki-theodwro-pagkalo-meta-minysi-a-95942.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.