Μηνυτήρια αναφορά κατά Ευάγγελου Μεϊμαράκη – Φίλιππου Πετσάλνικου

 

Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2012

Προς τον

Κον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Εκ μέρους της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης,
που εκπροσωπείται, δυνάμει του από 16-2-2011 καταστατικού, από τον Πρόεδρο Βασίλη Αναστασόπουλο,
Κοραή 46, Νέα Σμύρνη, ΤΚ.17122, τηλ.6972803818

ΚΑΤΑ

1) του πρώην Προέδρου της Βουλής, Φίλιππου Πετσάλνικου, Σέκερη 1, ΤΚ.10671, Αθήνα
2) του νυν Προέδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μεϊμαράκη

Κύριε Εισαγγελέα,
Από τις 17-12-2010, βρίσκεται στην Βουλή, ύστερα από το υπ’ αριθ. πρωτ. 183510/16-11-10 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και το υπ’ αριθ.πρωτ. 4820/8-12-10 έγγραφο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο φάκελος της δικογραφίας του Ειδικού Φορέα ∆ασών, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 8452/30-9-09 πορισματική έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή Νικολάου Λόη, που είχε προκληθεί από μια σειρά επίμονων καταγγελιών και προσπαθειών μας, 3 περίπου ετών και που αποκάλυψε ένα τεράστιο έλλειμμα, εκατόν δύο περίπου, εκατομμυρίων ευρώ.

Τα αδικήματα αφορούν τα οικονομικά έτη 2004 έως και 2008, όταν Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διετέλεσαν οι Ευάγγελος Μπασιάκος και Αλέξανδρος Κοντός.

Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από πέντε περίπου χρόνια, στις 21-11-07, όταν τέσσερα μέλη της Ομάδας μας με αίτησή τους προς την Οικονομική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ζήτησαν επικυρωμένα αντίγραφα ισολογισμών του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και ∆ασών.

Στη μη απάντηση των υπηρεσιών του Υπουργείου, αποστείλαμε, στις 8-4-2008, προς το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και στις 29-4-2008, προς τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, δύο αναφορές μας, γνωστοποιώντας το όλο θέμα και περιγράφοντας, με ποιόν τρόπο, κατά την άποψή μας, παρακάμπτεται ο Νόμος.

Στις 8-12-2008, με νέα αίτησή μας, πάλι προς τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητήσαμε την διενέργεια αναλυτικού οικονομικού ελέγχου για να διαπιστωθεί, αν τα χρήματα του Ειδικού Φορέα ∆ασών διατέθηκαν, όπως ρητά ορίζει το άρθ.8 του Νόμου 3208/2003 (για την αυτοχρηματοδότηση της δασοπονίας) δεσμευτικά, υποχρεωτικά και αποκλειστικά για τα δάση ή όχι.

Πράγματι, κατόπιν του από 13-1-2009 διαβιβαστικού του Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, στις 17-2-2009 δίνεται εντολή από την Γενική ∆/νση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, για την διενέργεια διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου, στον Ειδικό Φορέα ∆ασών.

Σε εκτέλεση αυτής της εντολής, στις 20-10-2009, αποστέλλεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και προς τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης η πιο πάνω, υπ’ αριθ. 8452/30-9-2009 πορισματική έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία επιβεβαιώνει πλήρως τις καταγγελίες μας και αποκαλύπτει το προαναφερθέν έλλειμμα, των εκατό δύο περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που θα έπρεπε να είχαν διατεθεί στην δασοπροστασία και στην προληπτική πυροπροστασία, όπως ο πιο πάνω Νόμος 3208/2003, ρητά προέβλεπε και που προφανώς είχαν διατεθεί σε άλλες δραστηριότητες, μη προβλεπόμενες από το Νόμο.

Κατόπιν αυτού, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με τα υπ’ αριθ. 88166/ 12-11-2009 και 88596/16-11-2009 έγγραφά του, αποστέλλει την πορισματική έκθεση στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος την χρεώνει στον Εισαγγελέα Ποινικής ∆ίωξης και ο οποίος ξεκινά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από 16-11-2010, με το υπ’ αριθ. πρωτ.183510 έγγραφό της, αποστέλλει την δικογραφία, στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τα περαιτέρω.

Τέλος, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4820/8-12-2010 έγγραφο, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποστέλλει τον φάκελο της δικογραφίας του Ειδικού Φορέα ∆ασών στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, που και αυτό με την σειρά του τον διαβιβάζει στην Βουλή, προφανώς, γιατί έχουν προκύψει ευθύνες Υπουργών.

Από τότε και μέχρι σήμερα ο φάκελος της δικογραφίας του Ειδικού Φορέα ∆ασών παραμένει στα συρτάρια της Βουλής, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα, όσον αφορά την διερεύνηση και την τελική διαλεύκανση της υπόθεσης, με άμεσο κίνδυνο, αυτά τα αδικήματα να παραγραφούν.

Η μοναδική ενημέρωση τόσο των βουλευτών όσο και των κομμάτων πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα μας, προφορικά και γραπτά, χωρίς τη συνδρομή των Προέδρων της Βουλής, που έπρεπε να έχουν αναπτύξει πρωτοβουλία, για την αποκάλυψη του μείζονος αυτού περιβαλλοντικού και οικονομικού σκανδάλου.

Από τις 2 Ιανουαρίου 2012, έχουμε αποστείλει αίτηση, προς τον τότε Πρόεδρο της Βουλής, παρακαλώντας να πληροφορηθούμε για ποιους λόγους δεν έχει προωθηθεί η συγκεκριμένη δικογραφία και αν υπάρχουν κάποιες δικές του ενέργειες, γύρω από το ζήτημα.

Στις 11 Ιανουαρίου 2012, η Γενική ∆ιεύθυνση Νομοθετικού Έργου της Βουλής, μας γνωστοποίησε, αντί του Προέδρου, ότι η ∆ικογραφία ανακοινώθηκε στην Βουλή, στις 17-12-2010 και έκτοτε βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή.

Τα χρήματα του Ειδικού Φορέα ∆ασών έπρεπε να έχουν διατεθεί για την δασοπροστασία, για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, για τον καθαρισμό των δασών, των ζωνών πυρασφάλειας, των δασικών δρόμων, για τις αναδασώσεις των καμένων, που δεν γίνονται, για την εκπόνηση των δασικών χαρτών, για τα εκτροφεία των αγρίων θηραμάτων και για άλλα πολλά.

∆ύο χρόνια μετά την αποστολή της δικογραφίας του Ειδικού Φορέα ∆ασών στην Βουλή για ευθύνες Υπουργών διερωτόμαστε, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης τι έχουν πράξει οι αρμόδιοι, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η προστασία των δασών και που όλοι γνωρίζουμε τη σημασία τους για το μέλλον μας και για το μέλλον του πλανήτη.

Μετά τιμής 

Ο εκπρόσωπος της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης Βασίλης Αναστασόπουλος

Συνημμένα:

1) Καταστατικό Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης

2) 8452/30-9-09 Πορισματική έκθεση, Νικολάου Λόη

3) Από 21-11-07 αίτησή μας, προς Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης

4) Από 8-4-08 αίτησή μας, προς Σώμα Επιθ.Ελεγκ. Δ.Δ.

5) Από 29-4-08 αίτησή μας, προς Γενικό Επιθεωρ. Δ.Δ.

6) Από 8-12-08 αίτησή μας, προς Γενικό Επιθεωρ. Δ.Δ.

7) Από 13-1-09 διαβιβαστικό του Γενικού Επιθεωρ. Δ.Δ.

8) Από 17-2-09 εντολή της Γ.Δ.Οικ.Επιθ. του Υπ.Οικον.

9) Από 2-1-12 αίτησή μας, προς Πρόεδρο της Βουλής

10) Από 11-1-12 απάντηση Γ.Δ/νσης Νομ.Έργου Βουλής

 

Click to access anafora.pdf

http://ixnilatis.org/2012-09-12-02-22-38/44-diafthora/145-2012-11-29-12-55-20.html

3 comments on “Μηνυτήρια αναφορά κατά Ευάγγελου Μεϊμαράκη – Φίλιππου Πετσάλνικου

 1. Pingback: Μηνυτήρια αναφορά κατά των δυο τελευταίων προέδρων της βουλής « ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 2. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 3. Έχουμε ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ – Πραξικόπημα Μεϊμαράκη

  7 ΝΟΕ 2012

  Σύνταγμα της Ελλάδος

  Άρθρο 120 § 4

  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  Άρθρο 67

  Η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, ύστερα από νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται.

  Κανονισμός της Βουλής

  Αρθρo 70:Tρόπoι ψηφoφoρίας

  *1. H ψήφoς των Boυλευτών είναι πρoσωπική με την επιφύλαξη του άρθρου 70Α.
  2. H ψηφoφoρία είναι φανερή ή μυστική. Aν τo Σύνταγμα ή o Kανoνισμός δεν πρoβλέπoυν ρητά τo αντίθετo, η ψηφoφoρία είναι φανερή.
  3. H φανερή ψηφoφoρία διεξάγεται είτε με ανάταση τoυ χεριoύ, είτε με έγερση, είτε με oνoμαστική κλήση. H μυστική ψηφoφoρία διεξάγεται με ψηφoδέλτια.
  4. H ψηφoφoρία μπoρεί να γίνει και με συστήματα σύγχρoνης τεχνoλoγίας (ηλεκτρoνικό σύστημα) και πάντoτε με τρόπo πoυ θα διασφαλίζει τo απόρρητo στις μυστικές ψηφoφoρίες.
  Στη συνεδρίαση της 7/11/2012 για τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του Μνημονίου 3 τέθηκε θέμα αντισυνταγματικότητάς του από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Μετά τις τοποθετήσεις ο πρόεδρος της Βουλής Ευαγ Μεϊμαράκης θέτει το θέμα σε ψηφοφορία δι ΕΓΕΡΣΕΩΣ.

  Όπως βλέπετε στο βίντεο η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εγείρεται στην ερώτηση ποιοί αποδέχονται την αντισυνταγματικότητα. Από τον Πρόεδρο της Βουλής ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΠΑΡΤΙΑΣ (1/4 των μελών ή 75 Βουλευτές), μιας κ είναι προφανές ότι υπάρχει η ΑΠΑΡΤΙΑ. Αντίθετα παρά αυτά που βλέπει ο Πρόεδρος της Βουλής ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ και “διαπιστώνει” μη ψήφιση του θέματος αντισυνταγματικότητας.
  Από τη στιγμή αυτή έχουμε πραξικοπηματική αλλοίωση αποφάσεων της βουλής, δηλαδή ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ.
  Είμαστε λοιπόν όλοι υποχρεωμένοι από τις 7/11/2012 να ακολουθήσουμε το ακροτελεύτιο άρθρο το Συντάγματος που στην πλήρη του μορφή έχει ως εξής:
  Άρθρο 120

  Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

  Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
  Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

  Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  http://anapodia.wordpress.com/2012/11/07/έχουμε-δικτατορια-πραξικόπημα-μεϊμα/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.