ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Παναγιώτη Σταμάτη για την κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

κ.κ. Ιωάννη Τέντε

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ.48. 

ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – συμμετόχου και εμπλεκομένου, διά κοινής δράσης και κοινού δόλου, αρμοδίου υπηρεσιακού παράγοντος και εξωθεσμικού τοιούτου συναυτουργού ή ηθικού  αυτουργού.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πρόσφατα μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις πληροφορήθηκα για την κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κερκυραίων (πρώην κοινότητας Σινιών και πρώην Δήμου Κασσωπαίων) στο νομό Κέρκυρας. Με διάταγμα αποφασιζόταν η κατάργηση του ναυτικού οχυρού στην περιοχή της Κασσιώπης και επανακαθορίζονταν τα όρια του οχυρού σε νέα θέση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπλοκάρισε την επένδυση στην Κασσιώπη στην Κέρκυρα αφού για λόγους εθνικής ασφάλειας που ανάγονται στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της χώρας μας, έκρινε παράνομο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Η έκταση όμως έχει ήδη μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε για εκμετάλλευση στην εταιρεία NCH Capital. 

Η περιοχή είναι απαράμιλλου φυσικού κάλλους διαθέτει μια ξεχωριστή χλωρίδα και πανίδα που θα πρέπει να διατηρηθεί αναλλοίωτη.
Παράλληλα, έξι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούν την ακύρωση της από 24.1.2013 απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης της επίμαχης δημόσιας έκτασης στην εταιρεία NCH Capitel.

Οι έξι κάτοικοι της Κασσιώπης προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική η παραχώρηση της επίμαχης έκτασης της Κασσιώπης, που περιλαμβάνει λίμνη 14.000 τ.μ., 274.250.000 τ.μ. δάσους και 725 μέτρα αιγιαλού, ενώ η περιοχή περιλαμβάνεται και στο δίκτυο Natura. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν, ακόμη, ότι στην περιοχή βρίσκεται το επίμαχο οχυρό που ελέγχει τα στενά Κέρκυρας – Αλβανίας.

Ως προς το συνταγματικό σκέλος, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 1 του Συνταγματικού χάρτη, καθώς προκαλεί κινδύνους στην εθνική ασφάλεια, με συνέπεια να βλάπτει την εθνική κυριαρχία, όπως επίσης παραβιάζει και τα άρθρα 5, 24 και 25 του Συντάγματος.
Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου εκκρεμούν δυο αιτήσεις για το ίδιο θέμα. Η πρώτη είναι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η δεύτερη του Δήμου Κερκυραίων που ζητούν να κηρυχθεί αντισυνταγματική και παράνομη η παραχώρηση της δημόσιας έκτασης της Κασσιώπης στο ΤΑΙΠΕΔ. (Σχετ. 1)

Το Ναυτικό οχυρό είναι κρίσιμο για την Εθνική ασφάλεια διότι ελέγχει και τον θαλάσσιο χώρο της απέναντι Γείτονος (στενά Κέρκυρας–Αλβανίας), καθώς στην ευρύτερη περιοχή ελλιμενίζονται Τουρκικά υποβρύχια, όπως ο ελλιμενισμός του υποβρυχίου Τύπου 209/1400 στο Δυρράχιο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 17 Μαρτίου στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας-Αλβανίας για το 2013. 

Κατά τη στάθμιση, όμως, των προστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών με εκείνο της εθνικής ασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Χώρας. 
Κατά την άποψή μου πιθανόν να έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα 140 ΠΚ, 55 ΣΠΚ, 72 ΣΠΚ, 76 ΣΠΚ, 82 ΣΠΚ, 85 ΣΠΚ σε συνδυασμό με το 15 ΠΚ η και άλλως το 259 ΠΚ. 
Καθώς και “Το περιβαλλοντικό έγκλημα μια πράξη που γίνεται με πρόθεση να βλάψει ή έχει τη δυνατότητα να προξενήσει βλάβη σε οικολογικά ή/και βιολογικά συστήματα, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατομικών ή εταιρικών συμφερόντων”.

Ομοίως είναι πιθανό, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της σχετικής απόφασης του ΣτΕ να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως (220 ΠΚ) σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς το ΑΝΣ δεν βεβαίωσε, ως όφειλε, την τεκμηρίωση των πραγματικών δεδομένων που είχε στην διάθεσή του ώστε να εκτιμήσει με αποδεκτή επάρκεια, την κρίσιμη παράμετρο της Εθνικής Ασφάλειας. Η τελευταία είναι από το να αφαιρέσει σημεία αμύνης, που οφείλει πάντοτε να περιλαμβάνει και κρυφά ή και εικονικά (π.χ. Πυροβολεία), κατάσταση η οποία προϋποθέτει, διαίσθηση, γνώση και αξιολόγηση εδαφολογικής επάρκειας και προσφορότητας, καθώς και ότι κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι  επίσης ότι πιθανόν η «απαγορευμένη ζώνη» με την «επιτηρούμενη ζώνη» να συμπίπτει, δηλαδή να μην   υπάρχει «νεκρή» ζώνη περιμετρικά του Οχυρού.  

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 114 του ν. 3978/2011 (Α’ 137), μετά από γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. ι του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, η κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κερκυραίων (πρώην κοινότητας Σινιών και πρώην Δήμου Κασσωπαίων) στο νομό Κέρκυρας και ο ανακαθορισμός των ορίων του σε νέα θέση στην ίδια περιοχή. 

2. Με το ν. 3985/2011 (Α΄ 151) εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Στο κεφάλαιο Β΄ παρ. ΙΙ του εν λόγω Πλαισίου αναπτύσσεται το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων για τα έτη 2011-2015, το οποίο περιλαμβάνει την εκποίηση ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3895/2011 αναφέρονται, σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, τα εξής: «Η εξέλιξη του χρέους συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015. Το σχέδιο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά στην όλη δημοσιονομική προσπάθεια. [σελ. 8 της αιτιολογικής εκθέσεως] … 
Μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, επιχειρείται για πρώτη φορά η καταγραφή και αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα αλλά και πλέον ανεκμετάλλευτα στοιχεία του ενεργητικού του κράτους. … Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου αποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες: επιχειρήσεις, υποδομές, μονοπωλιακά δικαιώματα και ακίνητα. Η κυβερνητική πολιτική στόχο έχει τη στρατηγική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου μέσω της βελτιστοποίησης της κατανομής των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου βασίζεται στην ευέλικτη χρησιμοποίηση της εμπειρίας αλλά και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα στοχεύει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε συγκεκριμένο αριθμό περιουσιακών του στοιχείων. 
Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης αφορά στην περίοδο 2011-2015 με δέσμευση για τη συγκέντρωση εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους 5 δισ. ευρώ το 2011, καθώς και σωρευτικά 15 δισ. ευρώ έως το 2012 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Τα έσοδα αυτά μπορούν να μειώσουν το χρέος μέχρι 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη βιωσιμότητά του αλλά και στη σημαντική μείωση της επιβάρυνσης από τόκους. … Συνοπτικά, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου περιλαμβάνει συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου σε βασικούς τομείς δραστηριότητας: τραπεζικό τομέα, ενέργεια, τυχερά παιχνίδια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές μεταφορές, ορυχεία, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, άμυνα και ακίνητη περιουσία. 

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της καταγραφής τους μέχρι το τέλος του 2012, όπως επίσης και νομοθετήματα για τα δικαιώματα επιφάνειας και μακροχρόνιων μισθώσεων, τουριστικών κατοικιών, καθώς και χρήσεων γης και καθαρότητας τίτλων μέχρι τον Αύγουστο του 2011. [σελ. 21-22 της αιτιολογικής εκθέσεως] … Η Κυβέρνηση προωθεί μια σειρά από νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες για να καθιερώσει και να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας, κ.ά.. Η κυριότερη πρωτοβουλία είναι η δημιουργία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στο οποίο θα περιέλθουν μεταξύ άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων και όλα τα ιδιωτικά ακίνητα του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η διαδικασία μεταβίβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ή άλλης αξιοποίησής τους, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί ταχύρρυθμη διαδικασία απόδοσης χρήσεων γης όπου αυτό χρειάζεται. Περαιτέρω, η Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός πλήρους μητρώου δημόσιων εμπορικών ακινήτων και για τη διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν. 
… Έχει ήδη επιλεγεί συγκεκριμένος αριθμός σημαντικού μεγέθους ακινήτων από την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τα οποία ανήκουν σε κρατικές εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. 
Τα ακίνητα αυτά κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: … Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ): Ο Πίνακας 3.3 περιλαμβάνει τριάντα ένα (31) αναξιοποίητα ακίνητα με συνολική επιφάνεια 98 εκατ. τ.μ. περίπου, τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με δυνατότητα αξιοποίησης σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. [σελ. 28- 29 της αιτιολογικής έκθεσης] …». Μεταξύ των ακινήτων που απαριθμούνται στον ως άνω Πίνακα 3.3 είναι και το με αριθμό 20, το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, με έκταση 489 στρεμμάτων και πιθανές χρήσεις τουριστικής εκμεταλλεύσεως. 
Ακολούθως, δημοσιεύθηκε ο ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152). Με το άρθρο 1 του νόμου αυτού συστήθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων ν.π.δ.δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας…», ενώ στις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται ότι το Ταμείο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και δεν εντάσσεται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το κεφάλαιο, την περιουσία, τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την διάθεσή τους, προβλέπεται ότι στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε ν.π.δ.δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. [παρ. 4 περ. γ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 εδ. δ του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14)]. 
Τα ακίνητα αυτά μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) [όπως η Επιτροπή αυτή μετονομάσθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α’ 141) – παρ. 5]. Περαιτέρω, στις παραγράφους 17 και 18 του άρθρου 2 ορίζεται ότι «17. 

Έσοδα του Ταμείου είναι: 
α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό. 
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του. 
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του. 
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 18. 

Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για: 
α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. 
β) … γ) … δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του». Στην συνέχεια, με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α υποπερ. αα του ν. 4046/2012 (Α’ 28), εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται, πλην άλλων, από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής [Memorandum of Economic and Financial Policies (Παράρτημα V 1 ΙΙ)]. 
Στο κεφάλαιο Δ του Μνημονίου αυτού με τίτλο «Αποκρατικοποιήσεις» [σελ. 709 επ. του ΦΕΚ] προβλέπεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχει η πρόθεση να πραγματοποιηθεί «μια ουσιαστική εκχώρηση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα… [παρ. 23]» και ότι «Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχουν οριστεί. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει κρατικές επιχειρήσεις, παραχωρήσεις και ακίνητα (Παράρτημα IV)… [παρ. 24]». 
Στην παρ. ΙΙΙ του Παραρτήματος IV αναφέρεται, πλην άλλων, «Ακίνητη περιουσία/Κασσιόπη Μετακίνηση ραντάρ ΝΑΤΟ. Νόμος οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2012» [σελ. 723 του ΦΕΚ]. Περαιτέρω, κατ’’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 3986/2011, εκδόθηκε η 202/21.02.2012 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011» (Β’ 656).
Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της αποφάσεως αυτής, μεταβιβάσθηκαν και περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην ως άνω ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ασκείται από την εταιρεία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» [πρώην «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.», στην οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση η «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.»-βλ. άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ6Α/1162069 ΕΞ2011/28.11.2011 (Β’ 2779)]. 
Μεταξύ των ακινήτων αυτών περιλαμβάνεται το ακίνητο στην περιοχή Κασσιόπη του νομού Κέρκυρας, το οποίο αποτελείται από δώδεκα ακίνητα [με Αριθμούς Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) 506 έως 517], συνολικής επιφάνειας 489.260 τ.μ.. Κατά της αποφάσεως αυτής, κατά το μέρος της εκείνο, με το οποίο επιχειρείται η ως άνω μεταβίβαση, έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (αρ. κατ. 3259/2012), η οποία συζητήθηκε στις 18.12.2012 σε επταμελή σύνθεση και από τον Δήμο Κερκυραίων (αρ. κατ. 3277/2012), η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 12.02.2012, επίσης σε επταμελή σύνθεση. 
Τέλος, στο Κεφάλαιο Β ΙΙ «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), γίνεται η πρόβλεψη για το έτος 2013 εισπράξεως εσόδων 2.557 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ άλλων, από την αξιοποίηση της Κασσιόπης που εντάσσεται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Εξάλλου, εντός του προαναφερθέντος ακινήτου ευρίσκεται το Ναυτικό Οχυρό Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας, εκτάσεως 11.500 τετραγωνικών μέτρων, πρώην ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα όρια του οποίου [απαγορευμένη και επιτηρούμενη ζώνη προστασίας] καθορίσθηκαν με το π.δ. 398/29.11.2001 (Α΄ 279), κατόπιν καταργήσεως του Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας που είχε προβλεφθεί αρχικά με το από 27.09.1956 β.δ. (Α’ 295). Εντός της απαγορευμένης ζώνης έχει ανεγερθεί και λειτουργεί Παρατηρητήριο, επί του οποίου έχει εγκατασταθεί ραντάρ του Πολεμικού Ναυτικού και ραντάρ και κεραίες του Λιμενικού Σώματος. 

Ακολούθως, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), υπογράφηκε στις 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας, με το οποίο συμφωνήθηκαν τα εξής: 
«1. Οι Συμβαλλόμενοι θα προχωρήσουν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού και τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό ως ναυτικού οχυρού άλλου σημείου του Ακινήτου, που ήδη υπεδείχθη από το ΓΕΝ ως κατάλληλο για τη μεταφορά του Παρατηρητηρίου-radar (το «Νέο Οχυρό»), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Σχετικά, το ΤΑΙΠΕΔ θα διασφαλίσει την εσαεί παραχώρηση της έκτασης του Νέου Οχυρού συνολικής επιφανείας 7.200 τμ, στο ΓΕΝ, αποδεχόμενο τον σχετικό περιορισμό της κυριότητάς του στο εν λόγω σημείο στο πλαίσιο και του σχετικού ΠΔ για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού και τον χαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Η έκταση του Νέου Οχυρού εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στο παρόν Τοπογραφικό Διάγραμμα ως Παράρτημα Α. Η εν λόγω έκταση των 7.200 τμ καλύπτει τόσο την Απαγορευμένη όσο και την Επιτηρούμενη Ζώνη του Νέου Οχυρού.

2. … 3. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται με την υπογραφή του παρόντος να ξεκινήσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου-Radar ως Οχυρού και τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό της νέας έκτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανωτέρω, ως ναυτικό οχυρό, ώστε να μην υπάρξει κανένα επιχειρησιακό κενό για το ΓΕΝ, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. 

Οι σχετικές ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν αναλυτικά: 
α) την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού και τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού, 
β) την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των Radar και κεραιών που είναι εγκαταστημένα στο Οχυρό και 
γ) την ανάληψη όλων των σχετικών εξόδων από το ΤΑΙΠΕΔ. 

4. … 5. … 6. Το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού και μετεγκατάστασης του υφιστάμενου Οχυρού. 

7. Το κόστος κατασκευής εγκαταστάσεων και υποδομών έχει προϋπολογισθεί από το ΓΕΝ και είναι της τάξεως των € 750.000 και περιλαμβάνει ενδεικτικά: την κατεδάφιση των κτισμάτων στο υφιστάμενο Οχυρό, την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου παρατηρητηρίου στο Νέο Οχυρό, την αντικεραυνική του προστασία, την διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων, την διαπλάτυνση του δρόμου πρόσβασης στο Νέο Οχυρό, μήκους 250 μ, με βελτίωση της ασφαλτόστρωσης, την περίφραξη των εγκαταστάσεων, την μεταφορά των δικτύων, την πιθανή εκχέρσωση της σχετικής έκτασης, την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και την εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης με την δημιουργία υποσταθμού… 

8. … 9. Το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οιωνδήποτε τρίτων αναφορικά με την έκδοση των απαραίτητων αδειών, την κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού… 

10. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού και κατά την παράδοση αυτών στο ΓΕΝ, θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής… Η εγκατάσταση των ραντάρ και των κεραιών, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κανένα επιχειρησιακό κενό. 

11. Οι ενέργειες, που σχετίζονται με τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού, τον χαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού και τη μεταβίβαση της κυριότητας της εν λόγω έκτασης στο ΤΑΙΠΕΔ, θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του παρόντος. 

12. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν ώστε η ολοκλήρωση των ενεργειών που περιγράφονται στο παρόν να ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2013». 

3. Από το προαναφερθέν από 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και του ΤΑΙΠΕΔ (παράγραφοι 3 περ. γ, 6 και 7), σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 18 περ. δ του ν. 3986/2011, συνάγεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει το κόστος διαμορφώσεως της νέας θέσεως του Ναυτικού Οχυρού, της μετεγκαταστάσεως του υφιστάμενου Οχυρού και της κατασκευής των απαραίτητων υποδομών και εγκαταστάσεων στη νέα θέση. Συνεπώς, είναι νόμιμη η περίπτωση β του άρθρου 1 του σχεδίου, στην οποία προβλέπεται ότι η κάλυψη όλων των δαπανών για την θέση σε λειτουργία του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση θα αναληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρέπει, όμως, στο προοίμιο του σχεδίου να προστεθεί αυτοτελές στοιχείο ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του ΤΑΙΠΕΔ. 

4. Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περ. ι του ν. 2292/1995, για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος απαιτείται η γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ). Στο προοίμιο του σχεδίου μνημονεύεται η 182/30.11.2012 (43η Συνεδρίαση) γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΑΝΣ. Η γνωμοδότηση όμως αυτή, η οποία, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί γνωμοδοτήσεων, αποβλέπει στην διαφώτιση του αποφασίζοντος οργάνου ως προς την πραγματική και νομική κατάσταση που επικρατεί κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως και, συνεπώς, προϋποθέτει ότι το γνωμοδοτούν όργανο έχει πλήρη γνώση αυτής, δεν δύναται να θεωρηθεί ικανή να διαφωτίσει το αποφασίζον όργανο, τον Υπουργό δηλαδή Εθνικής Άμυνας, κατά την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας που προβλέπεται στην ανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, για την κατάργηση των ορίων του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου και τον ανακαθορισμό των ορίων του σε νέα θέση στην ίδια περιοχή. Και τούτο διότι, όταν ελήφθη (30.11.2012) το ΑΝΣ δεν τελούσε εν γνώσει της ακριβούς νέας θέσεως του Οχυρού, δοθέντος ότι το τοπογραφικό διάγραμμα του ΓΕΝ, το οποίο απεικονίζει τα νέα όρια της απαγορευμένης και επιτηρούμενης ζώνης του Ναυτικού Οχυρού που βρίσκονται εντός της εκτάσεως του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 514 και συνοδεύει το σχέδιο, φέρει ημερομηνία συντάξεως 10.12.2012. 

Τούτο, εξάλλου, προκύπτει και από το σχετικό πρακτικό της συνεδριάσεως του ΑΝΣ, στο οποίο αναφέρεται ότι το ΑΝΣ, αφού έλαβε υπόψη σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΓΕΝ και σχέδιο προεδρικού διατάγματος, στα οποία προβλέπεται μόνον η έκταση της νέας θέσεως του Ναυτικού Οχυρού (7,2 στρέμματα) και το γεγονός ότι «… η ακριβής νέα θέση (συντεταγμένες) του Νέου Ναυτικού Οχυρού αναμένεται να καθορισθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ», ενέκρινε
«α. Την σκοπιμότητα μετεγκατάστασης του Ν. Οχυρού Αγ. Στεφάνου από την υφιστάμενη θέση, στη νέα θέση, όπως αυτή θα απεικονισθεί με ακρίβεια σε ακριβές οριζοντιογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που θα συνταχθεί με μέριμνα και δαπάνες ΤΑΙΠΕΔ…».

Συνεπώς, κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το προαναφερθέν από 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας, στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν. Ενόψει όμως του σκοπού που εξυπηρετείται με τις δύο αυτές ζώνες προστασίας, που συνίσταται στην απόκρυψη και διασφάλιση των έργων άμυνας (άρθρο 2 τελευταίο εδάφιο του α.ν. 376/1936), ο καθορισμός των ανωτέρω ζωνών προϋποθέτει πλήρη γνώση της ακριβούς θέσεως του οχυρού, από τη μορφολογία του εδάφους της οποίας (κλίση κ.λπ.) ο εν λόγω καθορισμός επίσης εξαρτάται. 
Η ακριβής όμως νέα θέση του οχυρού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ήταν γνωστή στο ΑΝΣ. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά δεν ήταν δυνατόν και να αιτιολογηθεί γιατί τα όρια των ανωτέρω ζωνών σχεδόν συμπίπτουν και, συνεπώς, η γνωμοδότηση του ΑΝΣ πάσχει και κατά τούτο. Σχετικώς επισημαίνεται ότι είναι ληπτέοι υπόψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως είναι η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με απώτερο στόχο την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Κατά τη στάθμιση, όμως, των προστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών με εκείνο της εθνικής ασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της Χώρας, ελλείψει της οποίας η στάθμιση αυτή δεν θα ήταν δυνατή. (ΣΤΕ 52/2013). (Σχετ. 2)

Αυτονόητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται από την Διοίκηση οι Διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ιδίου του Κράτους και των δανειστών του εφόσον έτσι είτε πλήττεται είτε δεν εξυπηρετείται το συμφέρον της Κοινωνικής ολότητας του λαού. 

Επειδή, έχω το απαραίτητο έννομο συμφέρον (αρθ. 40 ΚΠΔ και προστασία του περιβάλλοντος), είναι δε νόμιμη, βάσιμη, αληθής και εξαιρετικής φύσης.

Επειδή, τα πρόσωπα που διέπραξαν τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από την διενεργηθησοµένη ανάκριση. 

Επειδή, οι ανωτέρω πράξεις τιμωρούνται από τις διατάξεις των Π.Κ. – Σ.Π.Κ καθώς και ειδικών ποινικών νόμων. 

Επειδή, στη νομοθεσία μας προβλέπεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (άρθρο 35 εδ. γ΄ ΚΠΔ).

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου, η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κοινής ποινικής δικαιοσύνης και όχι της στρατιωτικής κατά άρθρο 111 ΚΠΔ, καθότι στην ως άνω πράξη μετείχαν και ιδιώτες.

Η εκδήλωση της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς γίνεται για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων μου και από δικαιολογημένο ενδιαφέρον ως πολίτης Δημοκρατικού Κράτους.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκφράζω την άποψη ότι συντρέχουν οι αναγκαίες εκείνες ενδείξεις διάπραξης αξιόποινων πράξεων και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος σε τέτοιο βαθμό βεβαιότητας ώστε να επιβάλλεται η ποινική τους τεκμηρίωση και δίωξη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ 
Την άμεση και επείγουσα ποινική διερεύνηση του θέματος προκειμένου να ταυτοποιηθούν και εξατομικευτούν οι διαφαινόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, να συνδεθούν με τους φυσικούς, ηθικούς αυτουργούς και άλλους συμμέτοχους και να υποστούν οι υπόλογοι την κατά νόμο τιμωρία τους.

Επιπλέον δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής για όλα τα αδικήματα που συρρέουν από τα μηνυόμενα, για την αποκατάσταση της βλάβης, για τη στήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση (44) ευρώ, με επιφύλαξη αναζήτησης του υπολοίπου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, λόγω ηθικής και υλικής βλάβης επελθούσας σε εμένα από τις εν λόγω πράξεις. 
Τέλος δε, δέον όπως μετά την άσκηση των δεουσών ποινικών διώξεων ληφθούν τα αναγκαία δικονομικά μέσα.
Συνημμένα (2) 1.- Δημοσιεύματα στα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, CAPITAL.GR
2.- 52/2013 ΣτΕ (Γνωμοδότηση).
Αθήνα, 2 Απριλίου 2013

Ο Καταγγέλλων
Πλωτάρχης ε.α. Παναγιώτης Σταμάτης ΠΝ
 

2 comments on “ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Παναγιώτη Σταμάτη για την κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού

 1. Pingback: Αρχίζει την Τρίτη προκαταρκτική εξέταση για την κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού και τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις στρατιωτικών | Ju

 2. 1.Εξώδικο περιφερειάρχη σε ΥΠΕΘΑ, Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο και ΤΑΙΠΕΔ για το Ναυτικό Οχυρό
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/10/03/εξώδικο-περιφερειάρχη-σε-υπεθα-ανώτα/

  2.ΣτΕ: Προσφυγή κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για το Ναυτικό Οχυρό Αγίου Στεφάνου
  https://justiceforgreece.wordpress.com/στε/προσφυγή-στο-συμβούλιο-επικρατείας-γ/

  3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΜΜΟΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  Tuesday, 14 March 2017 04:30

  Επικίνδυνα παιχνίδια με την Εθνική Ασφάλεια παίζονται, με την παραχώρηση αντί εξευτελιστικού τιμήματος από το ΤΑΙΠΕΔ, της προστατευόμενης περιοχής της Κασσιώπης Κερκύρας, 490 στρεμμάτων, στην ΝCH. CAPITAL Inc. πολυεθνικών συμφερόντων. Με το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης, προέβησαν σε μια πρωτοφανή, για τα παγκόσμια δεδομένα ενέργεια, αυτή, δηλαδή, της επιβολής της απομάκρυνσης του Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου, το οποίο δεσπόζει στο θαλάσσιο στενό, μεταξύ της νήσου των Φαιάκων και της Αλβανίας, ελέγχοντας όλες σχεδόν τις… νότιες ακτές της γείτονας χώρας. Στην ευρύτερη περιοχή ήδη ναυλοχούν τα τελευταία χρόνια υποβρύχια αλλά και άλλα πολεμικά σκάφη της Τουρκίας, ενώ, σύντομα, όπως έχει ανακοινωθεί, επίσημα, θα μετασταθμεύουν και Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F 16. Επειδή το θέμα άπτεται των συμφερόντων της πατρίδας μας, παρενέβη η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (ΟΚΕ), με την από 7-3-2017 αίτησή της προς το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ), με αρ.πρ.Φ.900/01/2017/8-3-2017, ζητώντας αντίγραφα και των δύο επίμαχων γνωμοδοτήσεων, υπ’ αρ. 182/3011-2012 και 43/5-4-2013, του ΑΝΣ, βάσει των οποίων δόθηκε το πράσινο φως εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη μεταφορά του υφιστάμενου Ναυτικού Οχυρού. Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος, σημειωτέον, πρόσκειται στο Κυβερνών Κόμμα, είχε προσφύγει, με Αίτηση Ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η αρχική παραχώρηση της περιοχής Κασσιώπης, στο ΤΑΙΠΕΔ. Επίσης ο ίδιος έχει αποστείλει Εξώδικη Πρόσκληση, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και προς τους Προέδρους και προς τα μέλη του ΑΝΣ και του ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία εκφράζει την κάθετη διαφωνία του, στους προβαλλόμενους ισχυρισμούς του ΑΝΣ, για τη μετεγκατάσταση του Οχυρού. Στην Εξώδικη αυτή Πρόσκλησή του επικαλείται την Τεχνική Έκθεση του Μηχανολόγου-Μηχανικού του ΜΠΠ, Χρήστου Παππά, που αναφέρει, επί λέξει, ότι η νέα θέση του Οχυρού δεν παρέχει ούτε οπτική ορατότητα ούτε δυνατότητα επόπτευσης της περιοχής, για την θαλάσσια έκταση, μεταξύ του νησιού και της Αλβανίας. Αυτό γιατί οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, το κόστος κατασκευής των οποίων, όπως και της κατεδάφισης των παλιών κτισμάτων, θα το επωμιστεί όλο το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκονται σε υψόμετρο, μόλις 60-80 μέτρων, με προσανατολισμό προς δυσμάς, με αποτέλεσμα, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, των ραντάρ να μη μπορεί να διαπεράσει τον ορεινό όγκο, που βρίσκεται προς ανατολάς. Σύμφωνα με την κείμενη ορολογία αυτό ονομάζεται «νεκρός τομέας». Παράλληλα με διάταγμα καταργήθηκε κατ’ ουσίαν η επιτηρούμενη ζώνη των 142 περίπου στρεμμάτων, πράγμα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΟΚΕ, έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα Νομοθεσία. Κατά της απόφασης παραχώρησης της Κασσιώπης στο ΤΑΙΠΕΔ έχει ταχθεί και ο Δήμος Κερκυραίων, ο οποίος και αυτός προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να κηρυχθεί η ως άνω απόφαση παράνομη και αντισυνταγματική. Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν και οι κάτοικοι της Κασσιώπης υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η επίδικη περιοχή που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura είναι απαράμιλλου φυσικού κάλλους, έχει Δημόσιο Δάσος 274 στρεμμάτων, μια λίμνη 14 στρεμμάτων και 725 μέτρα αιγιαλό. Για το ίδιο θέμα ο Πλωτάρχης ΠΝ ε.α. Παναγιώτης Σταμάτης έχει καταθέσει Μηνυτήρια Αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, που τέθηκε στο αρχείο με το αιτιολογικό ότι «δεν προέκυψε πρόθεση των εγκαλουμένων, να βλάψουν το κράτος ευθέως ή να προσπορίσουν στον εαυτό τους παράνομο όφελος». Με τον τρόπο αυτό, όμως, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, που έθεσε την υπόθεση στο αρχείο, κατ’ άρθρο 47, παρ.1 & 2 Κ.Π.Δ., δεν αποφαίνεται στην ουσία της υπόθεσης και αν μη τι άλλο εμπεριέχεται έμμεση αποδοχή της τέλεσης όλων των άλλων αδικημάτων, πλην της ύπαρξης πρόθεσης. Κατά την ταπεινή μας άποψη, επειδή, όπως προαναφέραμε, το θέμα άπτεται του Εθνικού Συμφέροντος, κρίνουμε ότι θα ήταν σκόπιμη η επανεξέταση της υπόθεσης.

  http://ixnilatis.org/component/content/article/235-2017-03-14-02-54-33.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.