Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών (4 video)

Τον Ιούνιο του 2011, ως επίδειξη απόλυτης δύναμης και παράδειγμα καταχρηστικής άσκησης της εξουσίας, εν αγνοία της κοινωνίας και εναντίον της γνωστής αντίθετης βούλησής της (βλπ στατιστικές), η κυβέρνηση Παπανδρέου αποφάσισε να γίνουν όλοι οι ” θανόντες”  δότες οργάνων και οι γιατροί να υπογράφουν αμέσως πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση εγκεφαλικής νέκρωσης, έτσι ώστε να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία λήψεως οργάνων αν δεν υπάρχει αντίθετη σχετική αίτηση του ασθενή, με γνήσιο της υπογραφής. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ενημερώθηκε για το σχετικό νόμο το οποίο μάλιστα αντίκειται στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή/και πολιτιστικές παραδόσεις του, αυτονόητο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εναντιωθεί αν το επιθυμεί, και έτσι, ουσιαστικά, τα ανθρώπινα όργανα περνούν νομοθετικά στη κυριότητα του κράτους, που μπορεί να τα διαθέσει και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Επίσης, δεδομένου ότι η διαδικασία εναντίωσης είναι περίπλοκη και αμφισβητούμενη, ότι το δικαίωμα λήψης οργάνων παραχωρήθηκε σε ιδιώτες, ότι επιτρέπεται μεταμόσχευση οργάνων από ζώντες σε άτομα με τα οποία έχουν «συναισθηματικό δεσμό»,  ότι η φτώχεια θερίζει και ότι το ελληνικό σύστημα υγείας είναι υπό διάλυση, είναι σίγουρο ότι αυτή η νομοθεσία θα  μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη διαθέσιμων ανθρωπίνων ανταλλακτικών.Πολύ απλά η μεταναστευτική πολιτική την έκανε αποθήκη ανθρώπινων ψιχών, ενώ η “μεταμοσχευτική” πολιτική θα την κάνει και αποθήκη ανθρωπινων οργάνων . Τρίβουν τα χέρια τους οι λαθρέμποροι αλλά πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα καθώς η νομοθεσία θα μπει σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2013.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

Απόσπασμα από την καταγγελία Σαλεμή  στην Χάγη:

Α4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

…. Ο πρώτος νόμος που θέτω υπόψιν σας είναι ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 της κυβέρνησης Παπανδρέου, με τον οποίο ρυθμίζονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα.Βάσει του νόμου αυτού, από το 2013 και εν αγνοία της πλειοψηφίας των πολιτών, η Ελλάδα μετατρέπεται ουσιαστικά σε τροφοδότη χώρα οργάνων και ανθρωπίνων ιστών για όλο τον πλανήτη. Θα είμαστε δηλαδή το παγκόσμιο φυτώριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών.

Γιατί;

Μέχρι τώρα, τα πράγματα είχαν ως εξής :

– λήψη οργάνων γινόταν από όσους είχαν εκφράσει γραπτώς την επιθυμία τους αυτή στον ΕΟΜ ( Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων)  ή όταν υπήρχε η συγκατάθεση των συγγενών για την αφαίρεση και δωρεά οργάνων προς µεταµόσχευση.

– Αποκλειστική αρμοδιότητα για την αφαίρεση οργάνων  είχε ο ΕΟΜ, όπως συμβαίνει άλλωστε και διεθνώς .

Συνεπώς, όσοι επιθυμούσαν  να είναι δωρητές οργάνων σώματος το έκαναν  ελεύθερα με γραπτή δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Αυτό διασφάλιζε άριστα την επιθυμία και την ελεύθερη βούληση τους, αλλά και τη διαδικασία.

Βάσει του καινούργιου  νόμου:

α. Η  αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται από «Οργανισμούς Αφαίρεσης», που είναι νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ιδιωτικές κλινικές, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Παραχωρείται έτσι, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία, δικαίωμα αφαίρεσης  οργάνων σε τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Όπως είπα πιο πάνω, η αφαίρεση οργάνων διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των μεταμοσχευτικών κέντρων και όχι από ιδιώτες.

β. Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο πραγµατοποιείται, εφόσον όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Γίνεται δηλαδή βάσει εικαζόμενης συναίνεσής του.

γ . Θανόν (πτώμα), θεωρείται πια και ο εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος και έτσι είναι υποχρεωτική από 01. 06. 2013 και η αφαίρεση οργάνων ενηλίκων – εγκεφαλικά νεκρών, εκτός εάν είχαν δηλώσει την αντίθεσή τους εγγράφως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, εάν  υπάρχει πιστοποιητικό του γνήσιου της υπογραφής τους και αν αυτό φτάσει έγκαιρα στα χέρια όσων έχουν εξουσιοδότηση για την λήψη οργάνων.

Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα :

– η διάταξη περί της ” εικαζόμενης συναίνεσης” ανοίγει τους ασκούς του Αίολου καθώς : καταστρατηγεί την ελεύθερη βούλησή μας, υποβιβάζει τις ανθρώπινες αξίες, μετατρέπει σε πράγμα τον άνθρωπο και τα όργανά του, υποβιβάζει την έννοια του εθελοντισμού, δημιουργεί κινδύνους για τον πληθυσμό,  βάζει σε δοκιμασία τη σχέση ασθενούς και ιατρού, αγνοεί τη θέση των συγγενών του θανόντος και την ιστορική και θρησκευτική παράδοση που αποδίδουν ιδιαίτερο σεβασμό στο νεκρό.

– η ταύτιση της εγκεφαλικής νέκρωσης με το βιολογικό θάνατο, εκτός των προαναφερόμενων, νομιμοποιεί  εμμέσως πλην σαφώς και την ευθανασία, επειδή η λήψη ζωτικού μοσχεύματος από εγκεφαλικά νεκρό δότη, προκαλεί τον βιολογικό θάνατό του. Για το λόγο αυτό όμως, και επειδή η σχετική πράξη μπορεί πια να γίνει χωρίς αίτημα και χωρίς καμία προϋπόθεση, νομιμοποιείται όχι μόνο η ευθανασία αλλά και ο φόνος. Αναρωτιέμαι κιόλας πόσοι ασθενείς από εδώ και πέρα κινδυνεύουν να κηρυχτούν εγκεφαλικά νεκροί από διάφορους ασυνείδητους ;  Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο  στις μακάβριες συνέπειες  που ο νόμος μπορεί να έχει, για να μην δώσω και ιδέες. Παντός σημασία έχει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο από έναν άνθρωπο, μία που δεν είναι μόνο τα ζωτικά όργανα αλλά όλα τα όργανα ( το μεγαλύτερο είναι το δέρμα …) , οι ιστοί και τα κύτταρα, τα οποία  ως μέρος του οργάνου ταυτίζονται με αυτό. Διαβάστε την συνέχεια εδώ : https://justiceforgreece.wordpress.com/complaints/ελληνικά/  κεφάλαιο Α4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Υπενθύμιση : υπογράψτε για να φτάσει η καταγγελία στην δικαιοσύνη http://www.gopetition.com/petitions/save-democracy-in-greece-save-the-cradle-of-western-c/sign.html

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ»

Πιο κάτω θα δείτε πως αντιδρούν τα “πτώματα” (δηλαδή αυτοί που χαρακτηρίστικαν ως “εγκεφαλικά νεκροί”) σε tests που κάνουν οι γιατροί πριν τους ακρωτηριάσουν αφαιρώντας τους όργανα κατάλληλα για μεταμόσχευση, αλλά και δυο ” πτώματα ” που περπατούν και μιλούν …

1o video
Κόβουν στον “εγκεφαλικά νεκρό” την μηχανική υποστήριξη της αναπνοής για 10 λεπτά και το “πτώμα” κουνάει τα χέρια σαν να θέλει να πιάσει τον αναπνευστήρα. Μόλις τον επανασυνδέσουν στον αναπνευστήρα ο “νεκρός” κατεβάζει ήσυχα τα χέρια του…

2ο video
Πρόκειται για ένα παιδί “εγκεφαλικά νεκρό” στο οποίο όταν του μετακινούν το κεφάλι, εκείνο σηκώνει τα χέρια και τα φέρνει σταυροειδώς προς το στέρνο του.

3ο & 4ο video

Θεωρήθηκαν εγκεφαλικά νεκροί και ανένηψαν λίγο προτού οι γιατροί τους βάλουν στο χειρουργείο προκειμένου να δοθούν τα όργανά τους για μεταμοσχεύσεις!

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ 

Αρθ.8 1. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση: …  ε) σε πρόσωπο με το οποίο έχει προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΛΥΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΟΜ ;; 

Επειδή διαφώνησαν με 3 σημεία του νόμου θεωρώντας ότι :

– Η διεύρυνση του κύκλου των δοτών προκειμένου για ζώσες μεταμοσχεύσεις που προβλέπεται στο άρθρο 8, ενέχει τον ορατό κίνδυνο της εμπορευματοποίησης των. Είμαστε αντίθετοι με την επέκταση της δωρεάς σε άτομα με συναισθηματικό δεσμό, διότι θεωρούμε ότι είναι αδύνατον με οποιοδήποτε τρόπο να κριθεί με αξιοπιστία η ύπαρξη του.

– Η εικαζόμενη συναίνεση που προβλέπει το άρθρο 9, ακόμα και σε χώρες που είναι νομοθετημένη, όπως στην Ισπανία, στην πράξη δεν χρησιμοποιείται και δεν αφαιρούνται ποτέ όργανα χωρίς την σύμφωνη γνώμη των συγγενών. Με δεδομένες τις αντιρρήσεις που έχουν ήδη εκφρασθεί από τη κοινωνία, θα επηρεαστεί αρνητικά η δωρεά οργάνων.

– Η δημιουργία Οργανισμών Αφαίρεσης Οργάνων δεν έχει καμία θέση. Η αφαίρεση τους διεθνώς γίνεται από τις ομάδες των μεταμοσχευτικών κέντρων και σε καμία περίπτωση από τρίτους, οι οποίοι μάλιστα εργάζονται σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

Μήπως έχει δίκιο ο σχολιαστής της Ολυμπίας ;

” Πάνε να καταντήσουν την Ελλάδα κάτι σαν Ινδία ή Φιλιππίνες όπου ο κάθε ταλαίπωρος θα μπορεί να πουλάει τα όργανά του έναντι αμοιβής για να ζήσει αφού πιά οι Έλληνες με τα όσα μας έχουν επιφυλάξει προβλέπεται να ζούμε σε συνθήκες τριτοκοσμικές, φτώχειας, πείνας και ανέχειας. Όταν επιτρέπει για παράδειγμα μεταμόσχευση οργάνων από άτομα με τα οποία συνδέεται ο λήπτης με «συναισθηματικό δεσμό» πιάσ’ τ’ αυγό και κούρεφτο! Ο κάθε ένας που θα έχει χρήματα θα βρίσκει κάποιον που θα θέλει να αναπτύξει μαζί του «συναισθηματικό δεσμό» και θα του αγοράζει νόμιμα το νεφρό για παράδειγμα.http://olympia.gr/2012/05/06/kρατικές-δολοφονίες-για-αφαίρεση-οργά/#comment-716412

Τιμοκατάλογος ανθρώπινων οργάνων :

Το επιστημονικό portal Medical Transcription  δημιούργησε ένα κομψό γράφημα που σας  παρουσιάζουμε.  Ορισμένα ανθρώπινα μέρη-μέλη  είναι σοκαριστικά φθηνά! Για παράδειγμα,ένας νέος ώμος κοστίζει όσο και ένα νέο iPad; Μόλις  500 δολάρια.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα όργανα που είναι απαγορευτικά ακριβά, όπως ένα νεφρό. Η τιμή του  στην Αμερική είναι 262.000 δολάρια  (σε άλλες χώρες μπορείτε να το βρείτε και φθηνότερα)! Εδώ είναι ο πλήρης κατάλογος των μελών του σώματος και το κόστος τους:

Ζεύγος μάτια: $ 1.525

Κρανίο: $ 607

Κρανίο με δόντια: $ 1.200

Ώμος: $ 500

Χέρι και Αντιβράχιο: $ 385

Μισό λίτρο αίματος: $ 337

Σπλήνα: $ 508

Στομάχι: $ 508

Λεπτό Έντερο: $ 2.519

Νεφρά: $ 262.000

Χοληδόχος κύστη: $ 1.219

Δέρμα: $ 10 ανά τετραγωνική ίντσα

Στεφανιαία: $ 1.525

Καρδιά: $ 119.000

Ήπαρ: $ 157.000

http://the-seven-sins.blogspot.com/2012/05/blog-post_7964.html

Μην ξεχνάτε όμως τους ιστούς , τα κόκαλα κλπ  Ο πλήρης κατάλογος του ΕΟΜ :

Τα όργανα τα οποία μπορούν να μεταμοσχευτούν είναι οι νεφροί, η καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύμονες, το πάγκρεας και τμήμα του λεπτού εντέρου. Ιστοί και κύτταρα που μπορούν να μεταμοσχευτούν, είναι το δέρμα, τα οστά, οι χόνδροι, οι βαλβίδες της καρδιάς, ο κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού, αιμοποιητικά κύτταρα κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο νεφροί μεταμοσχεύονται σε δύο ασθενείς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πνεύμονες, ενώ και το ήπαρ μπορεί να χωριστεί και να μεταμοσχευθεί σε δύο διαφορετικούς λήπτες. http://www.eom.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=124:ποια-όργανα-ιστοί-ή-κύτταρα-μπορούν-να-μεταμοσχευτούν&Itemid=97&lang=el

Καλή τύχη σας εύχομαι και φροντίστε την υγεία σας παρακαλώ. Τα όργανα πριν μεταμοσχευτούν περνούν από ποιοτικό έλεγχο ….

Χριστίνα Σαλεμή

photo από http://paterikos.blogspot.com

δείτε σχετικά 

Μεταμοσχεύσεις: Γιατί οι “εγκεφαλικά νεκροί” δεν είναι νεκροί. ,

[βίντεο] Δεκαεννιάχρονη ξύπνησε από το κώμα την ώρα που θα της έπαιρναν τα όργανα 

updated on December 12, 12:37: 

Μετά την προσφυγή στην Χάγη στις 2 Μαρτίου 2012 και την άμεση δημοσιοποίηση της σχετικής καταγγελίας περί ” δωρεάς οργάνων ” ( δείτε ενδεικτικά ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ. , το πρώτο αποτέλεσμα εμφανίστηκε ! Το άρθρο 9 του ν. 3984/2011, τροποποιήθηκε με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, και στο έξης απαιτείται η συναίνεση της οικογένειας του “νεκρού” για να μπορεί να γίνει η λήψη των οργάνων του. Όσοι δεν έχουν οικογένεια να φροντίσουν να αποκτήσουν …. Ειδικά οι άστεγοι ….  

Το άρθρο 9 προβλέπει τώρα:  «Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του».  ( σχόλιο Η σωστή διατύπωση είναι “αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων ή ιστών ). 

new update 

Λήψη ανθρωπίνων οργάνων: Σύντομη απάντηση σε ανακοίνωση του ΕΟΜ περί δήθεν παραπληροφόρησης

last update on February 15, 2013, 10:05 pm

Σας ενημερώνω ότι μόλις ανέβασα στο διαδίκτυο ψήφισμα με τίτλο “Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις” και έκανα μια σχετική ανάρτηση στο μπλογκ  ΨΗΦΙΣΜΑ : Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις

Επειδή το θέμα αφορά τους πάντες, παρακαλώ ενημερώστε όλους τους οικείους σας για την ύπαρξη του ψηφίσματος και εξηγήστε τους πως να υπογράψουν εάν το επιθυμούν. 

new update 

δείτε οπωσδήποτε και αυτό Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων Εμπεριέχει την τροποποίηση του νόμου, τις συνέπειες, μοντέλο δήλωσης εναντίωσης και ψήφισμα 

9 comments on “Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών (4 video)

  • Υποτίθεται ότι με γραπτή δήλωση της άρνησης (του αρθ.9 παρ3) με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία κ.ο.κ.) η οποία κατατίθεται στον ΕΟΜ. Ζητήστε οπωσδήποτε και αριθμό πρωτοκόλλου. Αναμένεται προσφυγή κατά του νόμου στο ΣτΕ, αλλά μην περιμένετε και πολλά από την δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα ζούμε …

   το site του EOM http://www.eom.gr/

  • Αυτό το θέμα είναι μέρος της καταγγελίας στην Χάγη και είναι σημαντικό να μαζευτούν πολλές υπογραφές στην σχετική έκκληση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο . Προτείνουμε εσείς, η οικογένεια σας και οι φίλοι σας, να δείτε το ιστορικό της πρωτοβουλίας και αν συμφωνείτε με το αίτημα να το υπογράψετε : http://www.gopetition.com/petitions/save-democracy-in-greece-save-the-cradle-of-western-c.html

   Το έντυπο της αίτησης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://eleftheroiellines.blogspot.com/2011/10/blog-post_4439.html

 1. Pingback: Η ΝΕΑ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ! | Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

 2. Pingback: [βίντεο] Δεκαεννιάχρονη ξύπνησε από το κώμα την ώρα που θα της έπαιρναν τα όργανα | JusticeForGreece

 3. Αγαπητοί αναγνώστες του άρθρου. Είμαι γιατρός Εντατικολόγος και το 2008 η εκτελούσα χρέη Διευθυντή στη Μονάδα που εργάζομαι προσπάθησε να μας πείσει ότι ασθενής που νοσηλεύαμε σε κώμα ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Παρά τις αντιρρήσεις μου προχώρησε η ίδια σε δοκιμασίες εγκεφαλικού θανάτου ενώ απαγορευόταν από το νόμο αφ’ ενός γιατί η ίδια ήταν εκπρόσωπος του ΕΟΜ και αφ’ ετέρου η ασθενής δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για έναρξη τέτοιων δοκιμασιών. Προσπάθησε να πείσει τους συγγενείς της ασθενούς να υπογράψουν συγκατάθεση και επειδή τους σταμάτησα μου έκανε επίθεση ενώπιον όλων. Παρ’ όλα αυτά έπεισα τους συγγενείς να μην υπογράψουν και αφαιρεθούν τα όργανα της ασθενούς και η ασθενής μετά από περίπου ένα μήνα εξήλθε του κώματος, στη συνέχεια ανένηψε και εξήλθε του νοσοκομείου. Πριν εξέλθη οι συγγενείς της κατέθεσαν καταγγελία στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου αλλά δυστυχώς η Διοίκηση και τα αρμόδια όργανα εκώφευσαν. Στη συνέχεια η ασθενής παραχώρησε συνέντευξη σε εφημερίδα και πάλι δεν έγινε κάτι. Κατόπιν η γιατρός που ζητούσε τα όργανα της ασθενούς μου έκανε αγωγή και μήνυση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου για τη συνέντευξη της ασθενούς!!! Η μήνυση απορρίφθηκε τελεσίδικα αλλά δυστυχώς θα πρέπει να περάσω το μαρτύριο της αγωγής όπου μου ζητάει και 100.000 Ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη. Στο νοσοκομείο μου έκανε αίτηση ότι δήθεν συκοφαντώ αυτή, το νοσοκομείο και τον ΕΟΜ και ζήτησε να με τιμωρήσουν και βεβαίως και με το νέο νόμο της τρόικας να με απολύσουν. Παρά του ότι τους κατέθεσα τα χαρτιά των Εισαγγελέων που με αθώωσαν η Διοίκηση του νοσοκομείου άφησε την υπόθεσή μου σε εκκρεμότητα για μη φέρνω προφανώς αντιρρήσεις σε παρόμοιες προσπάθειες αλλά και για παραδειγματισμό για τους άλλους τι πρόκειται να τους συμβεί αν φέρουν αντιρρήσεις σε παρόμοια περιστατικά. Γιατί αλλιώς τι να πω; Την υπόθεση διαβάστε τη στο http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=9528877 αλλά και σε πολλά άλλα sites όπου υπάρχουν και σχόλια που αξίζει τον κόπο να διαβάσετε για να ξέρετε τι μας περιμένει. Για οτιδήποτε άλλο μη διστάσετε να μου γράψετε στο kofinasgeorge@yahoo.gr

 4. Pingback: Λήψη ανθρωπίνων οργάνων: Σύντομη απάντηση σε ανακοίνωση του ΕΟΜ περί δήθεν παραπληροφόρησης | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 5. Pingback: Λήψη ανθρωπίνων οργάνων: Σύντομη απάντηση σε ανακοίνωση του ΕΟΜ περί δήθεν παραπληροφόρησης | Επιχειρηματίας

 6. Pingback: Λήψη ανθρωπίνων οργάνων: Σύντομη απάντηση σε ανακοίνωση του ΕΟΜ περί δήθεν παραπληροφόρησης « ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.