Ποια είναι τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (4)

Υπάρχουν δυο δικαστήρια τα οποία αποκαλούνται Διεθνή και δυο Ευρωπαϊκά

Λόγω των ημερών ξεκινάω με τα Διεθνή Δικαστήρια :

1. Το γνωστό μας από παλιά  Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (International Court of Justice), δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τον ΟΗΕ ως συνέχεια του παρόμοιου προγενέστερου, της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), που έφερε τον επίσημο τίτλο “Διαρκές Διεθνές Δικαστήριο” (Δ.Δ.Δ.) το οποίο και καταργήθηκε. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αποτελεί αυτοτελή οργανισμό (όπως το προηγούμενο Δ.Δ.Δ.), επειδή τυγχάνει κύριο δικαστικό όργανο των ΗΕ με το καταστατικό του να αποτελεί τμήμα του Καταστατικού των ΗΕ. Το δικαστήριο αυτό λύνει διαφορές μεταξύ κρατών (βλπ. λχ γερμανικές αποζημιώσεις) 

2. Το δικαστήριο στο οποίο προσφύγαμε εμείς (βλπ σχετικά στο τέλος του κειμένου) είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (Αγγλικά: International Criminal Court, Γαλλικά: Cour Pénale Internationale, ακρ. ICC ή ICCt). Αυτό είναι μόνιμο δικαστικό όργανο αρμόδιο για την ποινική δίωξη προσώπων για: γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Αργότερα θα επεκταθεί και στο έγκλημα της επίθεσης, που επί του παρόντος δεν μπορεί να διωχθεί. Το δικαστήριο ιδρύθηκε την 1 Ιουλίου 2002 – ημερομηνία κατά την οποία η ιδρυτική του συνθήκη, τέθηκε σε ισχύ – και μπορεί να διώξει ποινικά εγκλήματα τα οποία τελέστηκαν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Η έδρα του δικαστηρίου βρίσκεται στη Χάγη της Ολλανδίας, όμως οι συνεδριάσεις του μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε. Το δικαστήριο συμπληρώνει τα υπάρχοντα εθνικά δικαστικά συστήματα, ασκώντας τη δικαιοδοσία του μόνον όταν τα εθνικά δικαστήρια είναι απρόθυμα ή ανίκανα να ερευνήσουν ή να διώξουν τα προαναφερόμενα εγκλήματα.

Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια 

1. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το Δικαστήριο διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλες τις χώρες μέλη της. Διευθετεί επίσης τις νομικές διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμοί μπορούν επίσης να προσφύγουν στο Δικαστήριο, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά από κάποιο όργανο της ΕΕ. Το Δικαστήριο αυτό είναι το πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1 Δεκεμβρίου του 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το σύνολο του δικαιοδοτικού συστήματος της Ε.Ε. Τούτο αποτελείται από τρία δικαιοδοτικά όργανα: το καθεαυτό Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης

2. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένας υπερεθνικός θεσμός του  Συμβούλιου της Ευρώπης (Γαλλ. Conseil de l’ Europe) που  είναι ένας διεθνής οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Σε αυτόν συμμετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές και 3 ως παρατηρητές της συνελευσής του. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Έργο του Δικαστηρίου είναι ο έλεγχος της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1950.

Το ΕΔΑΔ παρέχει τη δυνατότητα τόσο διακρατικής όσο και ατομικής προσφυγής για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Η διαδικασία είναι δωρεάν και σε πρώτη φάση δεν απαιτεί παρουσία δικηγόρου. Εάν στην συνέχεια το δικαστήριο κρίνει ότι ο προσφεύγον χρειάζεται έναν και δεν έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του, το δικαστήριο του παρέχει κατάλληλο νομικό σύμβουλο δωρεάν. Δείτε εδώ μερικές συχνές ερωτήσεις για το Δικαστήριο http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/BD31AF11-5F6D-4D09-B10E-ACA0B5BE4450/0/ELL_50Questions.pdf και εδώ μια απλοποιημένη μορφή επιλεγμένων άρθρων της ΕΣΔΑ και των πρωτοκόλλων της http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/54CD9531-AC2C-419B-920E-A55EA26D5986/0/GRE_Convention_simplifiée.pdf

Δείτε σχετικά : 

ICC Appeals ( Καταγγελία Γεριτσίδου στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ (ICC), Καταγγελία Σαλεμή στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ (ICC), H τρίτη καταγγελία στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC),

– Προς τον Εισαγγελέα του ICC: ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας κλπ

Χάγη

5 comments on “Ποια είναι τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (4)

  1. Pingback: Ποια είναι τα Διεθνή και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (4) | Τα blogs της Πιερίας

  2. Pingback: Στο ΕΔΑΔ κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου … « ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  3. Pingback: Στο ΕΔΑΔ κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου … « Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση ( ΕΛ.Λ.Α.Σ)

  4. Pingback: Στο ΕΔΑΔ κατά του ελληνικού κράτους και του Μνημονίου … | αἰέν ἀριστεύειν

  5. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.