Μεταναστευτικό: Άλλο πράγμα η ιθαγένεια, άλλο η υπηκοότητα και άλλο η άδεια παραμονής !

Διαβάστε τι προβλέπει ο νόμος και ποιες θα είναι οι συνέπειες του

Απόσπασμα από την καταγγελία Σαλεμή στην Χάγη :

“2. Ο δεύτερος νόμος, είναι ο έτσι αποκαλούμενος μεταναστευτικός νόμος  ήτοι το 3838/ 24.3.2010 “Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις” http://www.tilos.gr/gr/pdf/N_Ellinikis_Ithageneias.pdf

Αναλυτικά : Δυόμισι μήνες μετά τις εκλογές του 2009, ο Γ. Παπανδρέου και η κυβέρνηση του, έσπευσαν εν μέσω Χριστουγέννων να καταθέσουν  ένα νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό , το οποίο αργότερα και ως συνήθως, εγκρίθηκε από την ελεγχόμενη από την κυβέρνηση  Βουλή και έγινε νόμος του κράτους,  παρόλες τις εντονότατες και συνεχιζόμενες αντιδράσεις της κοινωνίας.  Με το νόμο αυτό, επιτυγχάνεται η μαζική ελληνοποίηση τεράστιων αριθμών αλλοδαπών και έχει ήδη ως συνέπεια την  αλλοίωση  της Ελληνικής φυλής, της  εθνικής και της θρησκευτικής ταυτότητας, ενώ μελλοντικά και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες συνέπειες, της κατά το δοκούν ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον  πλήρη αφανισμό των Ελλήνων .  Αυτοί που μεταναστεύουν θα αφομοιωθούν από τους ντόπιους πληθυσμούς των χωρών προορισμού και έτσι δεν θα υπάρχει πια ούτε Ελληνισμός.

Συγκεκριμένα, βάσει του μεταναστευτικού νόμου, με απλή δήλωση των γονέων, αποκτούν ελληνική ιθαγένεια (nationality) όσα παιδιά  γεννιούνται σε ελληνικό έδαφος από αλλοδαπούς γονείς,  τα παιδιά των αλλοδαπών που ζουν νόμιμα στη χώρα για 5 χρόνια, τα παιδιά των  αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα ενώ  ελληνική υπηκοότητα (citizenship) μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι αλλοδαποί μετά από επταετή  παραμονή στην Ελλάδα ασχέτως αν δεν μπορούν καν να συνεννοηθούν στα Ελληνικά , αν δεν έχουν καμία γνώση για τη χώρα, αν δεν γνωρίζουν το πολίτευμα κλπ.  

Αξίζει εν’ προκειμένω να επισημανθεί η ηθελημένη σύγχυση των όρων ιθαγένεια ( nationality) και υπηκοότητα (citizenship). Ιθαγενής είναι ο καταγόμενος εκ της χώρας, ο αυτόχθων, ενώ υπήκοος είναι «ο υποκείμενος εις την εξουσίαν κράτους τινός» (Λεξικό Δημητράκου). Όλος ο κόσμος ξέρει ότι ο υπήκοος γίνεται, αλλά ο ιθαγενής μόνον γεννάται, δηλαδή ανήκει σ’ ένα γένος ήτοι -κατ’ επέκτασιν- σύνολον ομογενών, εθνότητα, έθνος, φυλή (Λεξικό Δημητράκου). Επομένως συνεπάγεται η αυθαίρετη ταύτιση της φυσικής, αναφαίρετης ιθαγένειας με την επίκτητη υπηκοότητα και κατάργηση της έννοιας του γένους και της εθνότητας ως ουσιωδών ιδιοτήτων της Ελληνικότητας.  ( σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 29ης Νοεμβρίου 2009 της εφημερίδας Το Παρόν).

Έπειτα, βάσει ήδη υπαρχόντων κανόνων εγχώριου αλλά και διεθνούς δικαίου, όλοι οι προαναφερόμενοι, ως Έλληνες πολίτες πια και με σκοπό την Οικογενειακή επανένωση, έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να φέρουν νόμιμα στη χώρα τους γονείς, τα αδέλφια και τα βιολογικά ή / και υιοθετημένα παιδιά τους. Και όλα αυτά παρότι αρχικά παράνομα είχαν μπει στην χώρα.

Τα δεδομένα : 

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, η οποία ως γνωστό, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της μορφολογίας των συνόρων της, κυρίως τα τελευταία  22 χρόνια δέχεται ουσιαστική εισβολή παράνομων μεταναστών, η οποία μάλιστα λόγω της πολιτικής ρευστότητας στον αραβικό κόσμο ενισχύθηκε κιόλας τον τελευταίο καιρό. Η Ελλάδα άρχισε να γίνεται χώρα-δέκτης μεταναστών από  τη δεκαετία του 1980, κυρίως από ασιατικές και αφρικανικές χώρες και αρκετών Κούρδων και Παλαιστινίων προσφύγων, αλλά ο μεγάλος όγκος των παράνομων μεταναστών εμφανίστηκε μετά, με την κατάρρευση του «Ανατολικού Μπλοκ» το 1989 , όταν  παρατηρήθηκε μεγάλη εισροή από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αλλά κυρίως  από την Αλβανία, χώρα που σύμφωνα με μελέτες, οι πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι.

Για τους προαναφερόμενους λόγους και για ευκολία,  στους παρακάτω υπολογισμούς και παραδείγματα θα θεωρήσω τον πληθυσμό της Ελλάδας του 1989 ως αμιγώς Ελληνικό και θα αναφερθώ μόνο στους ξένους που μπήκαν στην χώρα , παράνομα επί το πλείστον,  μετά την χρονολογία αυτή.

Οι αριθμοί : 

πηγή  : ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA της Eλλάδος- STATISTICAL YEARBOOK of Greece http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_01_0002_00060.pdf ( σελ 43, 78 ) Συμπληρωματικά http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130960, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=86296

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ :

– ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας το 1989 ήταν 10.089.555 και είναι τα άτομα  τα οποία θα επικαλεστώ από εδώ και στο εξής Έλληνες (αυτόχθονες)

– μέχρι το 2007, ο νόμιμος πληθυσμός αυξήθηκε κατά

1.103. 299 και έφτασε σε 11.192.849 κατοίκους.

– από το 1989 μέχρι το 2007, οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους κατά 34.982

– από το 1998 μέχρι και το 2003, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 11.389

– τη τετραετία 2004-2007,  οι γεννήσεις συνολικά ξεπέρασαν τους θανάτους  κατά 10.116 ενώ από αλλοδαπές μητέρες γεννήθηκαν 75.514 παιδιά ( Η ΕΛ.ΣΤΑΤ δεν έχει κάνει καταγραφή για την υπηκοότητα πριν από το 2004, ενώ τα στοιχεία του 2008 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.)

Έχοντας υπόψιν τα  παραπάνω στοιχεία, σαφέστατα  προκύπτουν τα έξης :

– οι ξένες γυναίκες στη χώρα μας γεννούν περισσότερο σε σχέση με τις Ελληνίδες,

– σε 18 χρόνια (από το 1989 μέχρι το 2007) ,  ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε αποκλειστικά και μόνο λόγω νομιμοποίησης των αλλοδαπών και  των γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες.

– κατά μέσο όρο, τα τελευταία 18 χρόνια νομιμοποιηθήκαν ετησίως 61.294 αλλοδαποί  (1.103. 299 : 18)

– ο Ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε τουλάχιστον κατά 40.532 (75.514 – 34.982)  δηλαδή κατά μέσο όρο τουλάχιστον 2.252 ετησίως. Στη πραγματικότητα όμως ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος αλλά δεν έχω τα στοιχεία. Η λογική όμως το αποδεικνύει καθώς αποκλείεται οι αλλοδαπές να μην έχουν γεννήσει μέχρι το 2004, πριν να έχουμε δηλαδή επίσημα στοιχεία, ακόμα περισσότερο όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 2010, το 40% των μαθητών στα σχολεία της Αθήνας ήταν αλλοδαποί. Εφόσον πηγαίναν ήδη στο σχολείο το 2010, πάει να πει ότι γεννήθηκαν πρίν το 2004 και βάσει της λογικής και πάλι, αποκλείεται να είναι όλοι γεννημένοι εκτός Ελλάδας. Και δεν είναι.

Παράδειγμα : Την τετραετία 2004 – 2007, ο μέσος όρος των ετήσιων γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες ήταν 18.878 ήτοι  75.514 : 4. Εάν υποθέσουμε τώρα ότι μέσο όρο οι γέννες αυτές ήταν κατά 60% λιγότερες πριν το 2004, σημαίνει ότι τη περίοδο 1989 – 2003 γεννήθηκαν κάθε χρόνο 7.551 παιδάκια από αλλοδαπές μητέρες, δηλαδή 105.719 στα 14 χρόνια αυτά. Επειδή όμως τη περίοδο αυτή οι γεννήσεις ξεπέρασαν τους θανάτους μόλις κατά 24.866, πάει να πει ότι ο Ελληνικός πληθυσμός μειώθηκε πριν το 2004 κατά 80.853 (105.719 –  24.866) και συνολικά από το 1989 μέχρι το 2007 κατά  80.853 + 40.532 = 121.385  ήτοι 1,2% μείωση του πληθυσμού του 1989 που χρησιμοποίησα ως αναφορά. Στη πραγματικότητα η μείωση είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν έχει νόημα να υπολογιστεί επ’ ακριβώς,  καθώς αυτό που ήταν να αποδειχτεί αποδείχτηκε και τα ποσοστά πλησιάζουν αρκετά τα πραγματικά, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο στη συνέχεια. Θα αποδείξω δηλαδή ότι ο σκοπός του νόμου είναι αρχικά η εξαλλοίωση και σταδιακά ο ολοκληρωτικός αφανισμός  της φυλής των Ελλήνων στα εδάφη τους και εάν αυτό θα γίνει 1 χρόνο νωρίτερα η ένα χρόνο αργότερα δεν έχει τόση σημασία.

Οι συνέπειες του νόμου  : 

Με τους μέχρι τώρα ρυθμούς και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καινούργιου νόμου, μέχρι το 2014 μπορούν να συμβούν τα εξής :

– Οι 1.103.299 νόμιμοι αλλοδαποί που βρισκόταν στη χώρα το 2007 μπορούν σταδιακά να πάρουν ελληνική υπηκοότητα μέχρι το 2014 λόγω επταετούς παραμονής στη χώρα και να φέρουν εδώ τους συγγενείς πρώτου βαθμού ( γονείς, αδέλφια κλπ) για οικογενειακή επανένωση. Εάν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο, ο καθένας θα φέρει  μόνο ένα άτομο, θα υπάρχουν άλλοι  1.103.299  νόμιμοι αλλοδαποί στη χώρα, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να φέρουν πάλι για οικογενειακούς λόγους, τους συζύγους και τα τέκνα τους. Εάν τώρα υποθέσουμε ότι μόνο οι μισοί από αυτούς θα φέρουν και μόνο από ένα άτομο, προκύπτει ότι ο νόμιμος πληθυσμός της χώρας το 2014 θα εμπεριέχει 2.758. 247 ξένους (1.103.299 ελληνοποιημένοι αλλοδαποί +1.103.299 συγγενείς των ελληνοποιημένων  + 551.649 συζύγους ή/και  τέκνα των συγγενών αυτών )

– μέχρι τότε, μέχρι το 2014 δηλαδή, θα έχουν νομιμοποιηθεί  άλλοι 429.058 αλλοδαποί (61.294 ετήσιος μέσος όρος x 7 χρόνια),  οι οποίοι θα αποκτήσουν έτσι το δικαίωμα  να φέρουν αμέσως στη χώρα  συζύγους και τέκνα, ενώ μελλοντικά, μετά την επταετία δηλαδή, τους υπόλοιπους συγγενείς πρώτου βαθμού, γονείς και αδέλφια δηλαδή.  Συνεπώς, από αυτή την αιτία και αν υποθέσουμε ότι μόνο οι μισοί θα φέρουν και μόνο από ένα άτομο ( σύζυγο ή/και τέκνο) θα έχουμε το 2014 άλλους  643.587 νόμιμους αλλοδαπούς στη χώρα, ήτοι 429.058 + 214.529.

Δηλαδή, σε τρία χρόνια από τώρα,  η σύνθεση του νόμιμου πληθυσμού της Ελλάδας και χωρίς να υπολογίσω τα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ από παράνομους αλλοδαπούς ή πρόσφυγες  και  θα αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια, μπορεί άνετα να είναι αυτή :

Έλληνες – λιγότεροι από 10.049.023 ( 10.089.555 Έλληνες του 1989 – 40.532 η ήδη υφιστάμενη μείωση το 2007)

Ξένοι – 3.401.834 ήτοι 2.758. 247 οι ελληνοποιημένοι και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού + 643.587 καινούργιοι νομιμοποιημένοι αλλοδαποί και οι σύζυγοι ή /και τα τέκνα τους.

Σε άλλα επτά χρόνια, βάσει του ίδιου μοντέλου και πάλι χωρίς τα νεογέννητα σε ελληνικό έδαφος από αλλοδαπούς παράνομους μετανάστες ή έγκυες που έρχονται επίτηδες για να γεννήσουν εδώ ( βλπ. σχετ …. ) θα υπάρχουν ακόμα 2.390.473 νόμιμοι  αλλοδαποί :

– από καινούργιες νομιμοποιήσεις  643.587 ήτοι 429.058 (61.294 ετήσιος μέσος όρος x 7 χρόνια) + 214.529 σύζυγοι ή/και τέκνα .

– 1.746 886 συγγενείς πρώτου βαθμού που μπορούν να έρθουν λόγω ελληνοποίησης των 1.746 886 καινούργιων νόμιμων αλλοδαπών του 2007 (1.103.299 συγγενείς  προτού βαθμού των ελληνοποιημένων του 2007 + 643.587 καινούργιοι νομιμοποιημένοι αλλοδαποί του 2007 μαζί  με συζυγούς  ή /και τα τέκνα τους)

– 873.443 συζύγους ή/και τέκνα των 1.746 886 προαναφερόμενων συγγενών.

Δηλαδή σε 10 χρόνια από τώρα, ο αριθμός των νόμιμων αλλογενών μπορεί να είναι  βάσει του μοντέλου αυτού περίπου  6. 665.750  ( 2.390.473 + 3.401.834 + 873.443 ), αλλά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος έχοντας υπόψιν ότι ενδέχεται να καταφτάσουν  περισσότεροι συγγενείς, να υιοθετηθούν παιδιά με σκοπό να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή, ενώ κανείς δε μπορεί να υπολογίσει πόσα παιδιά θα γεννηθούν από ξένους μέχρι τότε, όπως δε μπορεί να υπολογίσει ούτε τις συνέπειες, αφού είναι δεδομένο ότι για οικογενειακή επανασύνδεση ή για ανθρωπιστικούς λόγους ή για τη προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, θα δοθεί άδεια παραμονής στη χώρα και στους γονείς των νεογέννητων. Το μωρό  εφόσον είναι Έλληνας από τη γέννα του δε μπορεί κανείς ούτε να τον διώξει ούτε να του στερήσει την οικογένεια. Απλά πράγματα.

Ενδεικτικά Convention on the Rights of the Child

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ :

Εγκυες γυναίκες απο το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες της Ασίας και της Αφρικής ξεκίνησαν να καταφθάνουν παράνομα στην Ελλάδα  Εισβολή εγγύων απο όλες τις μεριές του κόσμου δέχεται η Ελλάδα. Οσα παιδιά γεννηθούν στο ελληνικό έδαφος θα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια!!! http://www.youtube.com/watch?v=KPFyZNlZ6aU

Εκτός από το νόμιμο πληθυσμό όμως, ζεί στην Ελλάδα και ένας μεγάλος αριθμός παράνομων αλλοδαπών που εισέρχονται ανελλιπώς στη χώρα και οι οποίοι δεν εμφανίζονται στις στατιστικές, καθώς δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο και καταγραφή. Ο αριθμός τους  μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, αλλά το σίγουρο είναι ότι σταδιακά θα νομιμοποιηθούν και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι. Να δούμε λίγο τα στοιχεία : Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, ο ετήσιος αριθμός εισροής τους ξεπερνά τις 100 χιλιάδες. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα 10 τελευταία χρόνια μπήκαν τουλάχιστον 1.000.000 άτομα, αλλά στην πραγματικότητα πολύ περισσότεροι, καθώς οι επίσημοι αριθμοί υστερούν έναντι των πραγματικών. Την ίδια περίοδο όμως, έχουν νομιμοποιηθεί μόνο 612.940 ( 61.294 ετησίως ) πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι από 387.000 μένουν παράνομα στη χώρα και ότι την επόμενη δεκαετία ο αριθμός τους θα διπλασιαστεί. Εάν υποθέσουμε ότι οι μισοί από αυτούς παρά το Δουβλίνο ΙΙ θα καταφέρουν να φύγουν στην ΕΕ ή να απελαθούν, ο πραγματικός πληθυσμός ξένων στην Ελλάδα μπορεί να είναι σε 10 χρόνια 7.052.750  ( 6. 665.750  + 387.000) ή και μεγαλύτερος.

23.οκτ. 2010 Το Λιμενικό  εκπέμπει SOS για τη φύλαξη των συνόρων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., περίπου 250 μετανάστες περνούν καθημερινά τα σύνορα της χώρας μας( μόνοαπό τη θάλασσα, δηλαδή 7.500 το μήνα κατά μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2009 συνελήφθησαν πάνω από 15.000 λαθρομετανάστες, που προσπάθησαν να έρθουν στη χώρα μας από τη θάλασσα.  http://www.paraskevi13.com/?p=13406

12 Νοεμ. 2011  9.700 οι λαθρομετανάστες τον Οκτώβριο στον Έβρο

Μετά και τα τελευταία στοιχεία, που ανεβάζουν τον αριθμό των λαθρομεταναστών που διήλθαν στην χώρα , από τον Νομό μας, σε πάνω από 9.700 άτομα μόνο τον μήνα Οκτώβριο, http://www.pentapostagma.gr/2011/11/blog-post_3927.html

ΓΚΕΤΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – YouTube

ANT1 WEB TV / Γκέτο το κέντρο της Αθήνας

Απόρρητη έκθεση της ΕΥΠ για τα γκέτο στο κέντρο της Αθήνας …

ΤΟ ΒΗΜΑ – Στo κέντρο της Αθήνας δεν βρίσκεις μονάχα γκέτο – blogs

Απόρρητη έκθεση της ΕΥΠ για τα γκέτο στο κέντρο της Αθήνας …

Σε κάθε περίπτωση όμως και όπως και να υπολογίσει κάποιος τις συνέπειες, είναι δεδομένο ότι ο αριθμός των ξένων στη χώρα θα αυξηθεί ιλιγγιωδώς, ειδικά αφού θα γινεί ευρέως γνωστός ο μεταναστευτικός νόμος,  που μετάτρεψε την Ελλάδα στον απόλυτο πόλο έλξης παράνομων μεταναστών στον πλανήτη και ότι το πολύ σε 20 ή 25 χρόνια από σήμερα, ο ελληνικός πληθυσμός θα είναι απόλυτα μειοψηφικός, η επίσημη γλώσσα δε πρόκειται να είναι πια η ελληνική, όλα τα χαρακτηριστικά της χώρας και του πληθυσμού θα έχουν αλλάξει εντελώς, ενώ η “Ελλάδα” θα είναι μάλλον η πρώτη μουσουλμανική χώρα της ΕΕ. ISLAMIC RADICALISATION PROCESSES IN GREECE THE … Εάν θα υπάρχει βεβαίως ως τότε τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ. Σε περίπτωση που μετά από όλα αυτά θα υπάρχει ακόμα η χώρα, είναι σίγουρο ότι λίγο αργότερα θα έχει επιτευχθεί η πλήρη εξάλειψή της φυλής των Ελλήνων και τα εδάφη της θα κατοικούνται από όλες τις φυλές του κόσμου εκτός από εκείνη των  Ελλήνων.

Επισήμανση: στους παραπάνω υπολογισμούς αγνόησα εντελώς τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, καθώς τα στοιχεία δεν είναι ούτε οριστικά ούτε αξιόπιστα, μιάς που πολλοί κάτοικοι αρνηθήκαν να απογραφούν και η ΕΛ.ΣΤΑΤ, ούτως η άλλως δεν είναι αξιόπιστη. Έτσι όπως αποδείχτηκε, ελέγχεται πλήρως από την κυβέρνηση, η οποία είναι ικανή να αλλάξει ακόμα και την Πρωτοχρονιά για να πέφτει σε μέρα που τη βολεύει στην λογιστική της. Σε κάθε περίπτωση όμως, μεγάλη  σημασία έχει ποιά ήταν η ξεκάθαρη σκοπιμότητα της θέσπισης του νόμου και χωρίς αμφιβολία, αυτός ήταν η πλήρη εξάλειψη των Ελλήνων, που είναι σοβαρότατο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αλλά και γενοκτονία, επειδή μιλάμε για  εν γνώσει και με πρόθεση συστηματική εξασθένιση μιας φυλής μέχρι την ολοκληρωτική εξάλειψή της.

Σε συνδυασμό τώρα με τις συνέπειες της πολιτικής λιτότητας, στην οποία επιμένουν οι “ελληνικές” κυβερνήσεις εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια και λόγω των προαναφερόμενων συνεπειών της, όπως η μετανάστευση των Ελλήνων, η εγκληματικότητα, οι αυτοκτονίες και λοιποί θάνατοι, η αύξηση της  υπογεννητικότητας και η ραγδαία αύξηση του ξένου πληθυσμού, που ο νόμος αυτός προκαλεί, έχουμε το απόλυτο φονικό όπλο.

02 Ιουλίου 2011  Κατά 15% έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο οι γεννήσεις στη χώρα μας, καθώς η οικονομική κατάσταση αναγκάζει πολλά ζευγάρια να αναβάλουν την απόκτηση του πρώτου ή του δεύτερου παιδιού, ενώ το δυσβάσταχτο κόστος της εξωσωματικής οδηγεί άλλα ζευγάρια να επιλέγουν φθηνότερες μεθόδους  http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4639378

Η οικονομική κρίση αλλά και η υπερσυγκέντρωση λαθρομεταναστών έχουν μετατρέψει την πρωτεύουσα σε εμπόλεμη ζώνη , καθώς όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στην παρανομία προκειμένου να επιβιώσουν. http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/100723/se-kloio-varias-egklimatikotitas-i-attiki

Από την άλλη όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η τραγωδία που ζουν οι λαθρομετανάστες. Εάν εμείς έχουμε τα προβλήματα που έχουμε και λεπτομερώς περιέγραψα πιο πάνω, φανταστείτε την φτώχια και τις άθλιες συνθήκες διαβιώσεις τους. Και αν το κάνετε, γίνεται αμέσως κατανοητό γιατί πολλοί από αυτούς οδηγούνται στην παρανομία, γιατί  στις στατιστικές της αστυνομίας οι αλλοδαποί κατέχουν το προβάδισμα, αλλά και γιατί δημιουργείται ένας ατελείωτος φαύλος κύκλος προβλημάτων.

Σύλληψη Μαροκινών και Ιρακινού – λαθρομεταναστών – για ληστείες και κλοπές.

“Θερίζει” η εγκληματικότητα των αλλοδαπών | Π.Σ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Ι.Χ. και πεζοί θύματα σπείρας αλλοδαπών

Ξεσκεπάστηκε σπείρα αλβανών ληστών στην Εύβοια

Γιατί δεν δίνετε όπλα στους Έλληνες;

Δεν δίστασε δηλαδή ο εμπνευστής του νόμου, να εκμεταλλευθεί την δυστυχία κάποιων ανθρώπων και να την χρησιμοποιεί εναντίον μας . Ποιός εγκαταλείπει το σπίτι του και πάει στη ξενιτιά αν δεν τον σπρώχνει η ανάγκη ; Κανείς. Ξέροντας πόσο πολλοί είναι και ότι δεν μπορούμε να τους απορροφήσουμε και να τους ταΐσουμε, με το νόμο αυτό, τους έκανε ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν και να δυστυχήσουν εδώ, δημιουργώντας ταυτόχρονα πρόβλημα στο ντόπιο πληθυσμό, ο οποίος αυτονόητο είναι ότι αντέδρασε έντονα. Ενδεικτικά το ποιο πρόσφατο συμβάν το οποίο έγινε γνωστό :

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών στη Ρόδο …

Άγρια συμπλοκή, μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών (Πακιστανών και Αφγανών), με μαχαιρώματα και σοβαρούς τραυματισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δημοτικό διαμέρισμα Παραδεισίου, στο νησί της Ρόδου. http://www.skai.gr/news/greece/article/195781/aimatiri-subloki-metaxu-ellinon-kai-allodapon-sti-rodo-/  ”   Καταγγελία Σαλεμή στον Εισαγγελέα του ΔΠΔ (ICC)

Σχόλιο: Τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 δεν τα εμπιστεύομαι επειδή όπως είπα δεν εμπιστεύομαι την ΕΛΣΤΑΤ. Γιατί να έχουν μαγειρέψει και αυτά τα στοιχεία ;;; Γιατί όχι; Μπορεί η κυβέρνηση να θελήσει να παρουσιάσει αυξημένο (πλασματικό) Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ή μπορεί να την βολεύει για την κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέρεια ή ποιος ξέρει;;; Τόσοι λόγοι υπάρχουν. Πάντως με αυτούς τους αριθμούς που έδωσαν, δεν καταφέρουν τίποτα άλλο παρά να αποδείξουν την γενοκτονία των Ελλήνων. Αν τα αυξάνουν, θα αποδείξουν πάλι την γενοκτονία λόγω μεταναστών – αλλοίωσης του ντόπιου πληθυσμού κλπ. Δηλαδή όπως και να έχει κάηκαν.

 Δείτε σχετικά : 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, κύριος Π.Χαρέλας, μίλησε στο μικρόφωνο του fly και το Χάρη Βασιλάκο σχετικά με το πολύκροτο ζήτημα των Κέντρων Μεταναστών. Ο πρόεδρος των Συνοριακών Φυλάκων … αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται καθημερινά στην Ελλάδα ένα ολόκληρο χωριό λαθρομεταναστών. (ακουστέ την συνέντευξη στην πηγή, κάνοντας κλικ στον τίτλο)

Ακούστε και αυτό:

” … απολύτως επιτυχημένη η διαφημιστική καμπάνια που έχει μετατρέψει την χώρα σε νούμερο ένα προορισμό για όλους τους μετανάστες της Ασίας και της Αφρικής Την μια ημέρα είσαι λαθρομετανάστης και την επομένη είσαι με άδεια παραμονής  ενός μήνα(που ανανεώνεται επ’ άπειρο) έχεις δικαιώματα , αλληλέγγυους και καμία υποχρέωση”

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εξαρτημένη Εργασία – Παροχή Υπηρεσιών ή Έργου, Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα – Επενδυτικοί Σκοποί, Άδεια Διαμονής Δεκαετούς Διάρκειας, Επί Μακρόν Διαμένοντες, Οικογενειακή Επανένωση – Αυτοτελής Άδεια Διαμονής, Μέλη Οικογένειας Έλληνα ή Πολίτη Ε.Ε – Γονείς Ανήλικων Ημεδαπών, Άδεια Διαμονής για Σπουδές και Εθελοντική Υπηρεσία, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ), Επαγγελματική Κατάρτιση – Σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές – απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας – Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα, Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα, Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

photo: http://patriotikinisi.blogspot.gr

O πληθυσμός της Ελλάδας  1960 -2009:

1960 –  8.327.405

1961 –  8.398.050

1962 –  8.448.233

1963 –  8.479.625

1963 –  8.510.429

1965 –  8.550.333

1966 –  8.613.651

1967 –  8.716.441

1968 –  8.802.860

1969 –  8.834.858

1970 –  8.792.806

1871 –  8.831.036

1972 –  8.888.628

1973 –  8.929.086

1974 –  8.962.023

1975 –  9.046.542

1976 –  9.167.190

1977 –  9.268.478

1978 –  9.359.960

1979 –  9.548.262

1980 –  9.642.505

1981 –  9.729.350

1982 –  9.789.513

1983 –  9.846.627

1984 –  9.895.801

1985 –  9.934.294

1986 –  9.967.264

1987 – 10.000.644

1988 – 10.037.037

1989 – 10.089.550

1990 – 10.160.551

1991 – 10.256.282

1992 – 10.369.828

1993 – 10.465.534

1994 – 10.553.032

1995 – 10.634.391

1996 – 10.709.150

1997 – 10.776.531

1998 – 10.834.910

1999 – 10.882.607

2000 – 10.917.457

2001 – 10.949.953

2002 – 10.987.559

2003 – 11.023.532

2004 – 11.061.735

2005 – 11.103.929

2006 – 11.148.533

2007 – 11.192.849

2008 – 11.237.068

2009 – 11.282.571

2011 – 10.787.690

ΕΛΣΤΑΤ http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_01_0002_00060.pdf,  σελ 43, http://dlib.statistics.gr/Book/GRESYE_01_0003_00040.pdf, σελ 36, wikipedia

 

UPDATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2013

Ανακοίνωση δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την Α̟πογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Φύλο
Ο Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας ανήλθε σε 10.815.197 άτομα α̟πό τα ο̟ποία

5.302.703 άρρενες (̟ποσοστό 49,0 %) και 5.512.494 θήλεις (̟ποσοστό 51,0%).

 

Α̟πό τα α̟ποτελέσματα της α̟πογραφής ̟προκύ̟τει ότι 9.903.268 άτομα έχουν ελληνική υ̟ηκοότητα, 199.101 άτομα έχουν υ̟πηκοότητα άλλων χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 708.003 άτομα έχουν υ̟πηκοότητα λοι̟πών χωρών και 4.825 άτομα είναι χωρίς υ̟πηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα.

 

Το σύνολο των αλλοδα̟πών ̟που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την α̟πογραφή ό̟πως και των ατόμων χωρίς ή με αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτομα. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ

ΕΛΣΤΑΤ- Νόμιμος Πληθυσμός 2011 (9.903.268)

8 comments on “Μεταναστευτικό: Άλλο πράγμα η ιθαγένεια, άλλο η υπηκοότητα και άλλο η άδεια παραμονής !

 1. Pingback: Μεταναστευτικό: Άλλο πράγμα η ιθαγένεια, άλλο η υπηκοότητα και άλλο η άδεια παραμονής ! | Τα blogs της Πιερίας

 2. Pingback: Ακούτε άραγε το βογκητό; Ανοικτή επιστολή του Μάκη Ανδρονόπουλου με σχόλια. « Στείριδα- el Steiri-Στείρι Βοιωτίας

 3. Pingback: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΟΥ ΖΗΝΟΣ; « Ένας Έλληνας

 4. Pingback: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΟΥ ΖΗΝΟΣ; | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Gargalianoi.com

 5. Pingback: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΟΥ ΖΗΝΟΣ; | Τα blogs της Πιερίας

 6. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣH ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  Απόλυτοι αριθμοί: 1932-2012

  Έτος Γεννήσεις Θάνατοι Διαφορά

  1932 185.523 117.593 67.930
  1933 189.583 111.447 78.136
  1934 208.929 100.651 108.278
  1935 192.511 101.416 91.095
  1936 193.343 105.005 88.338
  1937 183.878 105.674 78.204
  1938 184.509 93.766 90.743
  1939 178.852 100.459 78.393
  1940 179.500 93.830 85.670
  1955 154.263 54.781 99.482
  1956 158.203 59.460 98.743
  1957 155.940 61.664 94.276
  1958 155.359 58.160 97.199
  1959 160.199 60.852 99.347
  1960 157.239 60.563 96.676
  1961 150.716 63.955 86.761
  1962 152.158 66.554 85.604
  1963 148.249 66.813 81.436
  1964 153.109 69.429 83.680
  1965 151.448 67.269 84.179
  1966 154.613 67.912 86.701
  1967 162.839 71.975 90.864
  1968 160.338 73.309 87.029
  1969 154.077 71.825 82.252
  1970 144.928 74.009 70.919
  1971 141.126 73.819 67.307
  1972 140.891 76.859 64.032
  1973 137.526 77.648 59.878
  1974 144.069 76.303 67.766
  1975 142.273 80.077 62.196
  1976 146.566 81.818 64.748
  1977 143.739 83.750 59.989
  1978 146.588 81.615 64.973
  1979 147.965 82.338 65.627
  1980 148.134 87.282 60.852
  1981 140.953 86.261 54.692
  1982 137.275 86.345 50.930
  1983 132.608 90.586 42.022
  1984 125.724 88.397 37.327
  1985 116.481 92.886 23.595
  1986 112.810 91.783 21.027
  1987 106.392 95.656 10.736
  1988 107.505 92.407 15.098
  1989 101.657 92.720 8.937
  1990 102.229 94.152 8.077
  1991 102.620 95.498 7.122
  1992 104.081 98.231 5.850
  1993 101.799 97.419 4.380
  1994 103.763 97.807 5.956
  1995 101.495 100.158 1.337
  1996 100.718 100.740 -22
  1997 102.038 99.738 2.300
  1998 100.894 102.668 -1.774
  1999 100.643 103.304 -2.661
  2000 103.274 105.170 -1.896
  2001 102.282 102.559 -277
  2002 103.569 103.915 -346
  2003 104.420 105.529 -1.109
  2004 105.655 104.942 713
  2005 107.545 105.091 2.454
  2006 112.042 105.476 6.566
  2007 111.926 109.895 2.031
  2008 118.302 107.979 10.323
  2009 117.933 108.316 9.617
  2010 114.766 109.084 5.682
  2011 106.408 111.099 -4.691
  2012 100.371 116.670 -16.299

  Δημοσιεύτηκε στο Χωνί, 4/8/2013

 7. Pingback: Περί της ιθαγένειας (πρέπει να διαβαστεί) | Οἱ Φοβερές Σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν Ἀέρα! ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.