Αποζημιώσεις για το PSI διεκδικούν από κοινού έλληνες και ιταλοί επενδυτές

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Φωτογραφία για Προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων κατά του PSI

Προσφυγή κατά του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου κατέθεσαν από κοινού έλληνες και ιταλοί ομολογιούχοι. Οι εν λόγω επενδυτές δεν συναίνεσαν στην απομείωση της αξίας των ομολόγων τους, αλλά μετείχαν αναγκαστικά στο PSI καθώς ήταν κάτοχοι ομολόγων ελληνικού δικαίου, οι όροι των οποίων τροποποιήθηκαν με τις ρήτρες συλλογικής δράσης.

Η ομάδα ιταλών και ελλήνων επενδυτών οι οποίοι προ του PSI κατείχαν ομόλογα ελληνικού δικαίου συνολικής αξίας 13 εκατ. ευρώ, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να επεκτείνει τους όρους της ανταλλαγής ομολόγων ακόμη και στους ομολογιούχους που δεν επέλεξαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πως η έκθεση των ιταλών μικροαποταμιευτών στα ελληνικά ομόλογα ήταν 1 δισ. ευρώ. Μετά το PSI μειώθηκε περίπου στα 250 εκατ. ευρώ.
Τρία δικηγορικά γραφεία, ένα ελληνικό και δύο ιταλικά, είχαν καταθέσει ήδη από τις 11 Απριλίου από κοινού εισαγωγική αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το δικηγορικό γραφείο του Κωνσταντίνου Κόκκινου (Ελλάδα) και τα γραφεία του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου Αντρέα Σακούτσι (Ρώμη) και του Μασιμιλιάνο Μασαρά (Γένοβα) ισχυρίζονται ότι οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν παραβιάσει τα δικαιώματα των ομολογιούχων.
.
Ειδικότερα, χαρακτηρίζουν βλαπτική την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν ζημία σε όρους καθαρής παρούσας αξίας άνω του 75%.
.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κοινοποίησε την προηγούμενη Δευτέρα, 14 Μαΐου, στα τρία δικηγορικά γραφεία την επίσημη καταχώριση της άμεσης εισαγωγικής προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Ετσι η εισαγωγική προσφυγή, η οποία είναι η πρώτη νομική σχετική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση σε παγκόσμιο επίπεδο, δρομολογείται πλέον σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο: έως τις 28 Ιουνίου 2012 θα πρέπει να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα συμπληρωματικά έγγραφα και οι αιτιάσεις, ενώ το δικόγραφο θα είναι ανοικτό για τους ομολογιούχους (φυσικά πρόσωπα) έως τις 23 Αυγούστου 2012.
.

2 comments on “Αποζημιώσεις για το PSI διεκδικούν από κοινού έλληνες και ιταλοί επενδυτές

  1. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.