Η ετήσια εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας, κατά τα έτη 1880 – 2010

Μετοχή της Εθνικής Τράπεζας: Έπεσε μία παράδοση 131 ετών!

Γιάννης Σιάτρας 04/05/2011

Η σημερινή συνεδρίαση θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως “ιστορική” για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, αφού καταρρίφθηκε μία παράδοση η οποία διήρκεσε ακριβώς 131 χρόνια και μία μέρα!

Από την πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, στις 2 Μαϊου 1880 έως και σήμερα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, δε διαπραγματεύτηκε κάτω από την ονομαστική της αξία (1). Σήμερα το μεσημέρι, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας έκανε πράξεις στην τιμή των 4,99 ευρώ (η ονομαστική της αξία είναι 5,00 ευρώ), ενώ τελικά έκλεισε ακριβώς στα 5,00.

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, επί δεκαετίες, αποτελούσε το “στυλοβάτη” της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και αντικατόπτριζε την “υπέρτατη” αξία. Όπως άλλωστε, στυλοβάτης υπήρξε και η ίδια η Τράπεζα για την Ελληνική οικονομία.

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και η μετοχή της υπήρξε από τις πρώτες που εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, όταν αυτό λειτούργησε επισήμως στις 2 Μαϊου 1880. Παραμένει δε η μόνη μετοχή που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται ανελλιπώς από τότε.

Σε όλες τις προηγούμενες μεγάλες χρηματιστηριακές κρίσεις, η μετοχή της Τράπεζας σημείωνε μεν απώλειες, αλλά εξακολουθούσε να αποτελεί την περισσότερο προτιμώμενη μετοχή, την ισχυρότερη χρηματιστηριακή αξία και αυτή η οποία ανέκαμπτε ταχύτατα, μετά από το τέλος των “έκτακτων συνθηκών”.
Την ίδια ικανοποιητική συμπεριφορά είχε η μετοχή και στις δύο περιπτώσεις “πτώχευσης” του ελληνικού Κράτους, δηλαδή κατά την περίοδο 1893 – 1898 και κατά το 1932.

Από την ίδρυσή της, έως και το 1941 (δηλαδή για εκατό ολόκληρα χρόνια), η μετοχή πλήρωνε πάντα μέρισμα στους μετόχους της. Η Τράπεζα δεν κατέβαλε μέρισμα στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου, ενώ επίσης δεν κατέβαλε μέρισμα (το μέρισμα “πληρώθηκε” σε μετοχές) στα χρόνια της συγχώνευσής της με την Τράπεζα Αθηνών.
Στα σύγχρονα χρόνια, η Τράπεζα δεν κατέβαλε μέρισμα για τις χρήσεις 1990 και 1991, καθώς επίσης και για τη χρήση του 1997, για την οποία κατέβαλε μέρισμα σε μετοχές.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, από την ίδρυσή της, έως το 1885, ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας αυξήθηκε από 5.000 σε 20.000. Διατήρησε τον ίδιο αριθμό μετοχών (20.000) έως το 1942, όταν με απόφαση των κατακτητών, σημειώθηκε αναγκαστική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (10% του υπάρχοντος αριθμού των μετοχών).
Έως το 1969, ο αριθμός των μετοχών διατηρούνταν κάτω του ενός εκατομμυρίου. Ο πληθωρισμός των μετοχών ακολούθησε στα επόμενα χρόνια: 
Στα τέλη του 1980,  ο αριθμός των μετοχών έφθανε στις 3.356.571.
Στα τέλη του 1990,  ο αριθμός των μετοχών έφθανε στις 12.217.921.
Στα τέλη του 2000,  ο αριθμός των μετοχών έφθανε στις 228.080.452.
Στα τέλη του 2010,  ο αριθμός των μετοχών έφθανε στις 956.090.482.

Η σημερινή υποχώρηση της χρηματιστηριακής αξίας κάτω από την ονομαστική της αξία, είναι κάτι που, ακόμη και πριν από μερικούς μήνες, θα θεωρούνταν αδιανόητο.
Καταδεικνύει την κρίση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και της ελληνικής οικονομίας. Καταδεικνύει ότι, πολλές είναι οι “σταθερές αξίες” που παρέσυρε η παρούσα κρίση. Και ότι, τα πράγματα δεν είναι όπως τα ξέραμε και ίσως να μη ξαναγίνουν ποτέ…

Βέβαια, σύμφωνα με πολλούς αισιόδοξους (και υπάρχουν ακόμη τέτοιοι και -ενδεχόμενα- να έχουν σοβαρούς λόγους για να είναι αισιόδοξοι) ίσως η σημερινή εξέλιξη να σημαίνει ότι, το τέλος αυτής της “μαρτυρικής” πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς, της οικονομίας και του τόπου, να μην είναι μακρυά.

Σημειώσεις:
(1) Ως ονομαστική αξία ονομάζουμε την αρχική τιμή της μετοχής που καταβάλουν οι αρχικοί μέτοχοι και η οποία, τόσο λόγω του πληθωρισμού, όσο και λόγω της υπεραξίας που δημιουργεί μία εταιρία, συνήθως θεωρείται ως μία “ιστορική” ή ιδιαίτερα υποτιμημένη τιμή.
(2) Κατά τη διάρκεια της Κατοχής και έως τις αρχές του 1954, ο υπερ-πληθωρισμός που είχε αναπτυχθεί, κάνει δυσχερή τον υπολογισμό πολλών χρηματιστηριακών σχέσεων.
(3) Οι αναπροσαρμογές στην ονομαστική αξία των μετοχών που επιβλήθηκαν με νόμο μετά το 1956, η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Τράπεζα Αθηνών και η σχεδόν πλήρης αδράνεια του Χρηματιστηρίου κατά την περίοδο αυτή, δεν επιτρέπεουν τον υπολογισμό αξιόπιστων χρηματιστηριακών σχέσεων.

Δείτε άρθρο σχετικά με τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Δείτε την ετήσια εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας, κατά τα έτη 1880 – 2010:

Στοιχεία τιμών: EuroCapital Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/29414.html

Αξία της μετοχής, πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012 

Μετοχή Τιμή Διαφ % Διαφ. Κατώτ. Ανώτ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  2,0100 0,0500 2,55% 1,9400 2,0300 2.500.815 4.973.572

http://finance.in.gr/StockTables.aspx

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Δημοσιεύθηκε: 18:10 – 02/01/12

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ) ανακοινώνει ότι την 30.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιό της πιστοποίησε την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που εγκρίθηκε με την από 22.12.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το ποσό των 1.000.000.000 Ευρώ, με την έκδοση 200.000.000 νέων εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως ισχύει σήμερα, και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,5%, με αποτέλεσμα ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) να υπερβαίνει το 11% με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2011.

Μετά την αύξηση, τo ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετoχικό Κεφάλαιo της Τράπεζας αvέρχεται στo πoσό τωv Ευρώ 6.137.952.410 και διαιρείται (α) σε 956.090.482 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5 η κάθε μία, (β) σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία, και (γ) σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας πέντε Ευρώ (€5) η κάθε μία.

http://www.euro2day.gr/article/673764/ArticleDetails.aspx

One comment on “Η ετήσια εξέλιξη της τιμής της μετοχής της Εθνικής Τράπεζας, κατά τα έτη 1880 – 2010

  1. ΟΤΑΝ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 1966 ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

    Πολλοί σήμερα εκ των οικονομολόγων αλλά και ιστορικών αποτυπώνουν την αναπτυξιακή πορεία που είχε η Ελλάδα την δεκαετία του 1960 και 1970. Η βασική όμως αιτία της ανάπτυξης που βίωσε ο Ελληνικός λαός την περίοδο αυτήν οφείλονταν κυρίως στην ορθή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού μπορεί να λεχθεί η εν λόγω έκθεση του διοικητού της Εθνικής τραπέζης κυρίου παρασκευόπουλου το 1966, όπου αποτυπώνει τον σκοπό της τραπέζης και τους τεράστιους ρυθμούς ανάπτυξης που είχε η Ελληνική οικονομία όπου αναπτύσσονταν με ρυθμούς άνω του 8%. Εν αντιθέσει σήμερα που το τραπεζικό σύστημα έγινε αιτία καταστροφής αποβιομηχάνισης και εκποίησης της χώρας

    η συνέχεια εδώ :

    http://bankstersae.blogspot.gr/2016/06/1966.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.