ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Α.Κί.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ !!

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία << ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ>> (Α.Κί.Σ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Καρύτση αρ 10, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.
2. Χρήστου ΧΡΗΣΤΙΔΗ του Γεωργίου ….
3. Βασιλείου ΡΟΖΗ του Ιωάννου και της….
4. Στυλιανού ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ του Κων/νου και της …
5. 5 Κωνσταντίνου ΦΙΤΣΑΛΗ του Χρήστου και της….
6. 6 Αναστασίου ΦΕΓΓΟΥ του Βασιλείου και της…
7. Κυριακής ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ του Ιωάννη και της ….
8. Αναστασίου ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ του Χρίστου και της …
9.  Παναγιώτη ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ του Αντωνίου και της….
10.  Παντελεήμων ΚΡΑΓΚΑΡΗ του Αθανασίου και της….

ΚΑΤΑ

Των οποιωνδήποτε φυσικών αυτουργών, ηθικών αυτουργών και άλλων υπευθύνων συμμετόχων των καταγγελλομένων πράξεων, είτε στρατιωτικών είτε πολιτικών προσώπων είτε ιδιωτών.
—————————-Κε, Κα Εισαγγελεύ,

To πρώτo από εμάς τυγχάνει Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθ. 3585/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και το σύνολο των μελών της είναι απόστρατοι αξιωματικοί.

Οι υπόλοιποι είμαστε απόστρατοι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και με αυτή την ιδιότητα μέλη της πρώτης και μέλη του ΔΣ αυτής και συνακόλουθα μέλη μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

Οι δεύτερος έως και όγδοος με την προαναφερθείσα των αποστράτων είμαστε και μέλη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία <<Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού>> και τον διακριτικό τίτλο <<Ε.Α.Α.Σ.>>..

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού όπως αυτό έχει συσταθεί με τον υπ’ αριθ. 557/1937 αναγκαστικό νόμο με ημερομηνία δημοσίευσης τις 27  Μαρτίου 1937 στο υπ’ αριθ. 107 Φ.Ε.Κ. είναι μετοχικό- ανταποδοτικό Ταμείο, στο οποίο ως μέτοχοι συμμετέχουν όλοι οι εν ενεργεία αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακής) και μερισματούχοι οι απόστρατοι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και της ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακής).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον αναγκαστικό νόμο 557/1937 το Μετοχικό Ταμείο Στρατού συστάθηκε με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των μετόχων και των μερισματούχων αυτού μέσω της απόδοσης μερισμάτων στους εξερχομένους από το Στράτευμα, στις θυγατέρες των μετόχων οι οποίες θα έρχονταν σε γάμο είτε μέσω απόδοσης χρηματικού βοηθήματος εφάπαξ στις ορφανές οικογένειες των εκλιπόντων στρατιωτικών.

Πρόσφατα έχει συσταθεί και το ΕΚΟΕΜΣ το οποίο είναι ενισχυτικός λογαριασμός του μερίσματος και διανέμει κυρίως εισφορές στα μέλη του τόσο τα εν ενεργεία όσο και τους αποστράτους.

Περαιτέρω το ΜΤΣ διοικείται από το ΔΣ το οποίο αποτελείται:
Από ένα ανώτατο απόστρατο αξιωματικό ως Πρόεδρο διοριζόμενο από τον ΥΕΘΑ.
Από τον εκάστοτε Β υπαρχηγό του ΓΕΣ ως Αντιπρόεδρο
Από έξη μέλη: εκ των οποίων τρείς εν ενεργεία Αξιωματικούς του Στρατού ξηράς, ο εκάστοτε πρόεδρος των αποστράτων ΕΑΑΣ, από έναν αξιωματικό εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ και ένα στέλεχος του Υπουργείου των Οικονομικών
Οι αποφάσεις του ΔΣ  χρειάζονται την έγκριση του ΥΕΘΑ το οποίο τις επικυρώνει δια του εκάστοτε Α/ΓΕΣ

Το ΜΤΣ από καταβολής του είχε μεγάλη περιουσία. Προϊόντος του χρόνου επαύξησε αυτή με μεγάλο αριθμοί ακινήτων και εκμετάλλευση αυτών. Με ίδρυση και συμμετοχή σε  πολύ μεγάλο ποσοστό στην Γενική Τράπεζα. Με τις μηνιαίες υποχρεωτικές εισφορές των μελών του κλπ.

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχουν καταγραφεί αρρυθμίες και πλείστες περιπτώσεις οικονομικών και διαχειριστικών ατασθαλιών αλλά και παραβάσεις οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στις ποινικές διατάξει.

Εμείς ανησυχώντας και θέλοντας να διακριβώσουμε εάν και κατά πόσο το ΜΤΣ βρίσκεται σε εύρυθμη λειτουργία και κατά πόσον κινδυνεύουν τα δικαιώματα μας ως μερισματούχοι προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

Γι’ αυτό το λόγο και το πρώτο από εμάς προέβη στις εξής παρακάτω ενέργειες ώστε να διακριβωθεί η αλήθεια αναφορικά με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου από τους καθ’ ύλην αρμόδιους:
Έτσι
1) στις 03 Δεκεμβρίου 2010 αποστείλαμε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΜΤΣ προς ενημέρωσή μας αναφορικά με την επικρατούσα κατάσταση καθώς και τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ έτσι ώστε από τα αρμόδια όργανα να ενημερωθούμε επακριβώς αποφεύγοντας ανακρίβειες και αναλήθειες στην ενημέρωση. Αιτηθήκαμε μάλιστα και τη χορήγηση αντιγράφου του Προεδρικού Διατάγματος και του Αναγκαστικού Νόμου με βάση το οποίο λειτουργεί το ΜΤΣ, τους ισολογισμούς και προϋπολογισμούς της τελευταίας πενταετίας καθώς και την πλέον πρόσφατη αναλογιστική μελάτη που αφορά στην κατάσταση και στη βιωσιμότητα του ΜΤΣ.
2) στις 10 Δεκεμβρίου 2010 αιτηθήκαμε με επιστολή στον Πρόεδρο του ΜΤΣ τη χορήγηση αντιγράφων ισολογισμών- προϋπολογισμών του Ταμείου για την τελευταία δεκαετία τα οποία και μας εδόθησαν.
3) στις 08 Ιανουαρίου 2011 με επιστολή-απαίτησή μας αιτηθήκαμε τη χορήγηση επιπλέον εγγράφων που δεν μας είχαν δοθεί με την προηγούμενη αίτησή μας.
4) στις 11 Ιανουαρίου 2011 συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ και καταθέσαμε εγγράφως συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας εκ νέου τη χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων που δε μας εδόθησαν.
5) στις 15 Φεβρουαρίου 2011 εκδώσαμε ανακοίνωση σχετικά με την συνάντηση της 11ης Ιανουαρίου 2011 που είχαμε με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού
6) στις 17 Φεβρουαρίου 2011 μας απεστάλη από το απάντηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σχετικά με τα ερωτήματα που θέσαμε στις 11 Ιανουαρίου 2011, από την οποία απάντηση αποδεικνύεται ξεκάθαρα η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος κι οι οικονομικές ατασθαλίες που έλαβαν χώρα στην περιουσία του ΜΤΣ και ως άμεσο συνεπακόλουθο στην περιουσία όλων ημών, ως μελών του Ταμείου.
7) στις 12 Ιουλίου 2011 προβήκαμε σε ανακοίνωση σε σχέση με τη συνάντηση ενημέρωσης που είχαμε ως Ανεξάρτητη Κίνηση Στρατιωτικών (ΑΚιΣ) με τον Πρόεδρο του Ταμείου.
8) στις 8 Δεκεμβρίου 2011 προβήκαμε σε ανακοίνωση σε σχέση με φημολογούμενη κατάργηση του μερίσματος
9) στις 8 Δεκεμβρίου 2011 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προκειμένου η Α.Κι.Σ. νομίμως εκπροσωπούμενη να παρασταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και να καταθέσει τις απόψεις της, να αναπτύξει τις θέσεις της και να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις προτάσεις της. 
10) στις 15 Δεκεμβρίου 2011 παραστάθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Κι.Σ. στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου και έγιναν δεκτοί και ανέγνωσαν το υπόμνημα το οποίο στη συνέχεια διένειμαν και σε όλα τα μέλη του ΔΣ.
11) στις 15 Δεκεμβρίου 2011 υποβάλαμε αίτηση στο ΜΤΣ  για χορήγηση αντιγράφου του πρακτικού υπ’ αριθ. 13 της 16ης Νοεμβρίου 2011 μέσα στο οποίο περιγράφεται η μετάθεση καταβολής του τακτικού μερίσματος κατά ένα τρίμηνο, το οποίο μάλιστα αντίγραφο μας εδόθη.
12) στις 17 Δεκεμβρίου 2011 εκδώσαμε ανακοίνωση στην οποία αναλύεται η απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ αναφορικά με την μετατόπιση χορήγησης του μερίσματος αλλά και οξύτατη κριτική για τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων από το ΔΣ του ΜΤΣ.
13) στις 20 Ιανουαρίου 2012 λάβαμε απάντηση του Προέδρου του ΜΤΣ στο υπόμνημα που υποβάλαμε την 15 Δεκεμβρίου 2011 σε <<ειρωνικό>> και <<προκλητικό>> ύφος
14) στις 02 Μαρτίου 2012 αποστείλαμε εξώδικο προς το ΜΤΣ για την μη απόδοση των οφειλομένων στο ΕΚΟΕΜΣ δικαιωμάτων, αλλά και τη διανομή αυτών των δικαιωμάτων σε μερισματούχους της ΕΛΑΣ, πράγμα που απαγορεύεται από την Υπουργική Απόφαση Ιδρύσεως του Ειδικού αυτού ξεχωριστού λογαριασμού
15) στις 06 Απριλίου 2012 λάβαμε από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μία γενικόλογη και παντελώς αόριστη απάντηση περί των θεμάτων που είχαμε θέσει προς εξέταση στο ΜΤΣ
16) στις 08 Απριλίου 2012 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του ΜΤΣ με αίτημα να συναντηθούμε με τον Πρόεδρό του για να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις από το υποχρεωτικό <<κούρεμα>> των αποθεματικών του.
17) στις 23 Απριλίου 2012 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του ΜΤΣ για χορήγηση πρακτικών αναφορικά για τα έτη από 2001 έως 2006 στα οποία περιλαμβάνεται και το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία κατ’ έτος αποφασιζόταν το ύψος του μερίσματος που θα διανέμετο την επόμενη φορά. Σημειωτέον ότι στα έτη αυτά το μέρισμα αυξήθηκε σωρευτικά κατά 80 %, πράγμα που μας προξένησε τεράστια ερωτηματικά.
18) στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του ΜΤΣ για τη χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του της συνεδρίασης της 21 Σεπτεμβρίου 2012 στην οποία συζητήθηκε το ύψος του μερίσματος που θα χορηγηθεί το 2013, τα οποία πρακτικά δε μας έχουν δοθεί.
19) στις 04 Οκτωβρίου 2012 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του ΜΤΣ περί χορήγησης αντιγράφου της Έκθεσης Οικονομικής Επιθεωρήσεως που διενεργήθηκε στο Ταμείο για το διάστημα από 1988 έως 2010 κατ’ εντολήν του πρώην ΥΕΘΑ Κου Αβραμόπουλου, το οποίο δε μας έχει δοθεί.
20) στις 17 Οκτωβρίου 2012 καταθέσαμε αίτηση ενώπιον του ΜΤΣ περί χορήγησης αντιγράφου της έκθεσης Οικονομικής Επιθεωρήσεως που διενεργήθηκε στο ΜΤΣ από την ΕΑΑΣ και το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΓΟΕ για το διάστημα από 1988 έως 2010 κατ’ εντολήν του πρώην ΥΕΘΑ Κου Αβραμόπουλο τα οποία δεν μας δόθηκαν ποτέ.

Είναι φανερό ότι οι ανησυχίες μας αυτές επιβεβαιώθηκαν. Έγινε γνωστό ότι διενεργήθηκε έλεγχος στο ΜΤΣ από την ΓΔΟΣΥ/ΓΟΕ.
Η έκθεση αυτή κοινοποιήθηκε στο ΜΤΣ στην ΕΑΑΣ καθώς και τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΣ. από την οποία φέρεται να έχουν υπάρξει οικονομικές ατασθαλίες στην περιουσία του Ταμείου.

Παρόλο που επίμονα αναζητήσαμε αντίγραφο της συγκεκριμένης έκθεσης, αυτό ποτέ δε μας εδόθη, παρά τις παραπάνω αιτήσεις μας.
Να σημειώσουμε ότι οι από τον δεύτερο μέχρι και τον όγδοο από εμάς έχουμε την ίδια ακριβώς ιδιότητα με τα μέλη της ΕΑΑΣ, δηλ είμαστε όπως και εκείνοι απόστρατοι αξιωματικοί και δεν αντιλαμβανόμαστε την διάκριση ως προς την κοινοποίηση

Περαιτέρω μετά την άνω κοινοποίηση της εκθέσεως στους προαναφερόμενους ήρθαν σε εμάς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται ότι σε βάρος της περιουσίας του Ταμείου έχει καταγραφεί πληθώρα παρανόμων πράξεων.
Αποκρύφτηκαν σωρευμένες ζημίες.
Διανεμήθηκαν μερίσματα σε ποσά δυσαναλόγως μεγαλύτερα σε σχέση με τα ποσά των κερδών του Ταμείου.

Η ζημία που έχει υποστεί μάλιστα το Ταμείο σύμφωνα και με απάντηση του ίδιου του Προέδρου του που εκπροσωπεί το Ταμείο ανέρχεται στο ποσό περίπου των 392.000.000 €, όπως αποδεικνύεται και από την έγγραφη απάντηση του Ταμείου που Σας προσκομίζουμε.
 Κατ άλλες όμως πληροφορίες το χρέος είναι πολύ μεγαλύτερο και ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο (432.000.000) εκατομμυρίων ευρώ !!!

Κατά ειδικότερη επισκόπηση το χρέος του ΜΤΣ προς το ΕΚΟΕΜΣ (Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού) ανέρχεται σήμερα σε 36.023.282 € και οφείλεται κατά τα λεγόμενα των ιθυνόντων του Ταμείου στην οικονομική στενότητα του Ταμείου.
Όσον αφορά τη λειτουργία του ΕΚΟΕΜΣ πρέπει να επισημάνουμε ότι σαν κλάδος αποτελεί απαραίτητη κοινωνική αναγκαιότητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση της κυριότερης προσδοκίας των αποστράτων, που είναι η συμπλήρωση, από την επικουρική ασφάλιση, της διαφοράς μεταξύ του συντάξιμου μισθού ενέργειας και της καταβαλλόμενης σύνταξης, ώστε να μην προκύπτει μεγάλη μείωση εισοδήματος. Στην απάντησή του το Ταμείο δεν μας δικαιολογεί ούτε καν αποπειράται να δικαιολογήσει την αιτία που οδήγησε στο να υπάρχει πλέον <<αντικειμενική αδυναμία καταβολής>> και <<σοβαρή έλλειψη ρευστότητας >> και υπεκφεύγει να απαντήσει δολίως έτσι ώστε να μην αναδειχθεί η χρόνια κακοδιαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου εκ μέρους των ιθυνόντων αυτού.

Επιπλέον σύμφωνα πληροφορίες της ΑΚιΣ κατά το χρονικό διάστημα από 1995 μέχρι το 2000 έχουν διενεργηθεί σημαντικές εκποιήσεις ακινήτων ιδιοκτησία του Ταμείου σε εξευτελιστικό αντίτιμο με τους αντισυμβαλλόμενούς του να καρπώνονται υπέρμετρα υψηλά περιουσιακά οφέλη και το Ταμείο απεναντίας να υφίσταται τεράστια περιουσιακή ζημία με άμεση συνέπεια στην περιουσία όλων ημών ως μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου.
Συγκεκριμένα, η ζημία η οποία επήλθε στο Ταμείο ανέρχεται με τις ηπιότερες των εκτιμήσεων στο ποσό των 15.094.330.000 δρχ. ή σε 44,3 εκατ.` € από τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις.
Ειδικότερα:
1) κτίριο 8 ορόφων ιδιοκτησίας του ΜΤΣ κείμενο επί της οδού Τσιμισκή αριθ. 6 στη Θεσσαλονίκη εκτάσεως 2314 τ.μ. πωλήθηκε έναντι του τιμήματος των 1.186.000.000 δρχ την 28Η Αυγούστου 1996. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 1ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 23 Αυγούστου 1995 έναντι τιμήματος 153.000.000 δρχ, ο 2ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 23 Αυγούστου 1995 έναντι τιμήματος 122.500.000 δρχ, ο 3ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 έναντι τιμήματος 85.000.000 δρχ., ο 4ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 έναντι τιμήματος 76.000.000 δρχ., ο 5ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1996 έναντι τιμήματος 76.000.000 δρχ., ο 6ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 έναντι τιμήματος 76.000.000 δρχ., ο 7ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1996 έναντι τιμήματος 77.000.000 δρχ., ο 8ος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ πωλήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1996 έναντι τιμήματος 51.000.000 δρχ., ο ισόγειος όροφος του ως άνω ακινήτου του ΜΤΣ όπου και Υποκατάστημα της Γενικής Τράπεζας πωλήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1999 έναντι τιμήματος 51.000.000 δρχ.
2) εκποίηση έξι καταστημάτων ιδιοκτησία του ΜΤΣ επί της οδού Αριστοτέλους και Χέυδεν στη Θεσσαλονίκη, και κατ’ αυτόν τον τρόπο το κατάστημα (Κ1) με χρήση ως ιατρείο μικρών ζώων πωλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1995 έναντι του ποσού των 9.600.000 δρχ, το κατάστημα (Κ2) με χρήση ως κομμωτήριο πωλήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1995 έναντι του ποσού των 8.500.000 δρχ., το κατάστημα (Κ3) με χρήση ως φαρμακείο πωλήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1994 έναντι του ποσού των 10.440.000 δρχ., το κατάστημα (Κ4) με χρήση ως κατάστημα πώλησης παραδοσιακών νοστιμιών Μυτιλήνης πωλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1995 έναντι του ποσού των 11.000.000 δρχ., το κατάστημα (Κ5) με χρήση ως κατάστημα οπτικών πωλήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 1995 έναντι του ποσού των 15.290.000 δρχ., το κατάστημα (Κ6) με χρήση ως κατάστημα A.G.S.N.et  πωλήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1995 έναντι του ποσού των 16.500.000 δρχ.
3) εκποίηση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του ΜΤΣ επί της οδού Κομνηνών αριθ. 20 την 28η Αυγούστου 1996 έναντι τιμήματος 71.410.000 δρχ.
4) εκποίηση κτιρίου 8 ορόφων ιδιοκτησίας του ΜΤΣ επί της οδού Ακαδημίας 3 έκτασης 23.808 τ.μ. στις 31 Δεκεμβρίου 1998 έναντι τιμήματος 8.600.000.000 δρχ.
5) εκποίηση κτιρίου 6 ορόφων ιδιοκτησίας του ΜΤΣ επί της οδού Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος έκτασης 6.656 τ.μ. έναντι ποσού 4.300.000.000 δρχ
6) εκποίηση οικοπέδου ιδιοκτησία του ΜΤΣ επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και Αιγινήτου έναντι του τιμήματος 937.000.000 δρχ
7) και εφάπαξ ποσό από παραχώρηση διαχειρίσεως του Κεντρικού Μεγάρου του ΜΤΣ επί της οδού Σταδίου- Βουκουρεστίου- Πανεπιστημίου- Αμερικής συνολικής εκτάσεως 60.000 τ.μ. στις 28 Φεβρουαρίου 2000 έναντι του τιμήματος των 30.000.000.000 δραχμών.

Αυτές είναι μερικές από τις μεταβιβάσεις που περιήλθαν εις γνώση μας από τις οποίες το Μετοχικό Ταμείο Στρατού απώλεσε ως διαφυγόντα κέρδη τεράστια ποσά και υπέστη ανάλογη περιουσιακή ζημία, η οποία επιβαρύνει άμεσα και όλους εμάς ως μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.
Για να δειχθεί όμως ακόμη περισσότερο το έλλειμμα διαχείρισης αλλά και η κακή διαχείριση του ΜΤΣ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ΜΤΣ φέρεται να αγνοεί μεγάλα ακίνητα τα οποία είναι της κυριότητάς του και τα οποία εκμεταλλεύονται τρίτοι χωρίς καμία απολύτως απολαβή.

Περαιτέρω εκποιήθηκαν μετοχές της Γενικής Τράπεζας κατά παράβαση του νόμου και προς βλάβη των συμφερόντων του ΜΤΣ.
Επελέγησαν στελέχη και προσλήφθηκαν μελετητές, εκτιμητές και σύμβουλοι οι οποίο μόνον το συμφέρον του ΜΤΣ δεν φρόντιζαν αφού ενεργούσαν σε βάρος αυτού και προς όφελος των ιδίων αλλά και των συν αυτώ και όλα αυτά έναντι παχυλών αμοιβών.

Συνήφθησαν συμβάσεις ή και τροποποιήθηκαν αυτές σε βάρος του ΜΤΣ και επ ωφελεία άλλων.

Πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρήματα του ΜΤΣ προερχόμενα από την περιουσία του αλλά και της εισφορές των μελών κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από κακή διαχείριση όμως τόσο της ΤτΕ όσο και του ΜΤΣ άγνωστος σε εμάς αριθμός χρημάτων επενδύθηκαν σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με αποτέλεσμα την προφανή ζημία το ύψος της οποίας δεν δυνάμεθα να προσδιορίσουμε.

Τέλος απ όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι οι διοικούντες και διαχειριστές του ΜΤΣ παρέβησαν το σύνολο του νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία, την διοίκηση και την διαχείριση αυτού άλλως δεν συμμορφώθηκαν άλλα ούτε και έπραξαν στα πλαίσια που αυτή επιβάλλει.
Το σύνολο της δράσης και της συμπεριφοράς τους είναι ποινικά κολάσιμο. Ποινικά κολάσιμη είναι και η συμπεριφορά κάθε τρίτου εμπλεκομένου αφού προκλήθηκε βεβαιωμένα βλάβη στην  περιουσία του ταμείου.

 Εξαιτίας των παραπάνω κακοδιαχειρίσεων οι οποίες σκοπό είχαν τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους για τους ιθύνοντες οι οποίοι και αποφάσιζαν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βρίσκεται στην υπάρχουσα τραγική οικονομική του κατάσταση μη δυνάμενο να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις αφού έχει σωρευμένη ζημία περί τα 432.000.000 ευρώ.

Παρόλα αυτά το ΜΤΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕ διαρκώς ή την διανομή – μείωση των κεφαλαίων του ή των μηδενισμό αυτών.
Διένειμε υπό τον τίτλο ΜΕΡΙΣΜΑ αρνητικά κεφάλαια ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ προκαλώντας μας ανυπολόγιστη βλάβη αφού μετά βεβαιότητας θα χρειαστούν δεκαετίες προκειμένου να εξυγιανθεί.

Επειδή όλοι ο υπεύθυνοι μηνυόμενοι οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εν γνώσει τους ελάττωση της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού το οποίο είναι και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς είχαν καθ’ όλο το ως άνω διάστημα αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, με την ελάττωση της περιουσίας να είναι ανώτερη του ποσού των 120.000 € με τους υπαιτίους να τελούν κατ’ εξακολούθηση για μακρό χρονικό διάστημα την τέλεση των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Επειδή όλοι οι υπεύθυνοι διατελέσαντες καθ’ όλο το χρονικό διάστημα σε θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ και συνάμα ως Προϊστάμενοι των αρμοδίων Υπηρεσιών τέλεσαν δια παραλείψεως το αδίκημα της απιστίας κατά την Υπηρεσία μη ασκώντας τον αρμόζοντα έλεγχο, προληπτικό και κατασταλτικό, στους υπαλλήλους του ΜΤΣ με αποτέλεσμα κατά την τωρινή κατάσταση του Ταμείου. 

Επειδή οι ως άνω υπεύθυνοι τέλεσαν τις ως άνω αποδιδόμενες εις βάρος τους πράξεις με αποκλειστικό σκοπό τους να προσπορίσουν προς όφελός τους ή σε άλλους παράνομο περιουσιακό όφελος.

Επειδή όσοι έχουν διατελέσει μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΜΤΣ υπάγονται στην έννοια των υπαλλήλων του ΜΤΣ όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 1 του Π.Κ. καθώς σε αυτούς έχει ανατεθεί η άσκηση υπηρεσία στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Επειδή τρίτοι ευθύνονται ως φυσικοί αυτουργοί ή και διαχειριστές ξένης περιουσίας.
Επειδή η τέλεση των ως άνω πράξεων της παραβάσεως καθήκοντος και της απιστίας κατά τη Υπηρεσία αλλά και για όποιες άλλες πράξεις προκύψει και διαπιστωθεί ότι έχουν τελεστεί στην ανάκριση, έχουν τελεστεί κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον όλων των υπευθύνων για τις πράξεις οι οποίες τελέσθηκαν εναντίον της περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από τις οποίες ζημιώθηκε άμεσα και η δική μας περιουσία ως μέτοχοι και μερισματούχοι του ΜΤΣ.
Δηλώνουμε έκαστος από εμάς ότι παριστάμεθα ως πολιτικώς ενάγοντες μέχρι του ποσού των 44 € με επιφύλαξη για την περιουσιακή ζημία που υποστήκαμε ως μέτοχοι και μερισματούχοι του Ταμείου και για την ηθική βλάβη την οποία υποστήκαμε από τις ως άνω αποδιδόμενες πράξεις.
Διορίζουμε  ως αντίκλητο και πληρεξούσιο Δικηγόρο μας τον Δικηγόρο Αθηνών Παντελή ΚΟΚΟΤΟ, (ΑΜ ΔΣΑ 16250), κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυροματαίων, αριθ. 29.

Μάρτυρες προτείνουμε τους:
Α.
Β

Προσκομίζουμε τα παρακάτω έγγραφα:

ΟΙ ΜΗΝΥΤΕΣ

http://hellas-diaggeleas.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1492.html

Download File

http://www.akis2010.net/alphanualphakappaomicroniotanu974sigmaepsiloniotasigmaf-alphakappa943sigma.html

One comment on “ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Α.Κί.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ !!

  1. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.