ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει ότι κατέθεσε αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος ενώπιον των πολιτικών και ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων αξιώνοντας την απόδοση του συνολικού ποσού των διαθεσίμων κεφαλαίων του που είχε καταθέσει σε αυτήν, καθώς και ποσό προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχει υποστεί.

Η αγωγή κατατέθηκε σε συνεργασία με την εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία ΜΩΡΑΤΗΣ-ΠΑΣΣΑΣ, μετά από ενδελεχή προετοιμασία και σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ κατά τις υπ’ αριθ. 26/ 19-6-201231/ 24-7-2012 και 36/17-9-2012 συνεδριάσεις του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η άρνηση της Τράπεζας της Ελλάδος να επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό των διαθεσίμων κεφαλαίων του Ταμείου, με τον ισχυρισμό ότι το ποσό αυτό επενδύθηκε σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και σχεδόν εξανεμίστηκε λόγω του PSI, είναι παράνομη και ασυμβίβαστη προς το σκοπό του Νόμου που αναθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος την περιφρούρηση του κατατιθέμενου κεφαλαίου όλων των ασφαλιστικών φορέων της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, αντί να λάβει, ως από το νόμο όφειλε, κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της περιουσίας του ΕΔΟΕΑΠ, η Τράπεζα της Ελλάδος, με αθέμιτες πράξεις και παραλείψεις του Διοικητή και άλλων αρμόδιων Οργάνων της, που γνώριζαν ήδη από το 2009, πολύ πριν το PSI, την τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανεξέλεγκτη πορεία του δημοσιονομικού χρέους και του ελλείμματος της Ελλάδος, προκάλεσαν υπαίτια ολοκληρωτική ζημιά στα αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ (και των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας), την οποία οφείλουν να αποκαταστήσουν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αιτίες, τις οποίες στηρίζει τεκμηριωμένα στην αγωγή του ο ΕΔΟΕΑΠ (ΝΠΙΔ) με την υπογραφή του έγκριτου δικηγόρου κ. Δημήτρη Πασσά, ζητείται: να γίνει αυτή δεκτή, να καταδικαστεί η ΤτΕ να καταβάλλει έντοκα με τον τόκο επιδικίας το ποσό των €90.312.441,47 που αντιστοιχεί στο ποσό της κατάθεσής μας σε αυτήν.

Τέλος, ζητείται το ποσό των €986.700 ως αποζημίωση για ηθική βλάβη, το οποίο αντιστοιχεί σε €100 για κάθε άμεσο μέλος του ΕΔΟΕΑΠ (o αριθμός μελών στις 25-10-2012 ανέρχεται σε 9.867 μέλη).

Ειδικά, το τελευταίο αυτό ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται δημόσια ότι θα  διατεθεί, με διαφάνεια, στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του ασφαλιστικού πληθυσμού του Ταμείου.

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, συνεχίζει ενωμένη και ακατάπαυστα εργαζόμενη τον αγώνα για τη διεκδίκηση και την προστασία των αποθεματικών και της περιουσίας όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου, αλλά και για την υπεράσπιση του αυτοδιοικητικού χαρακτήρα του.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

http://www.edoeap.gr/an301012.htm

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων και των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στον Ημερήσιο Τύπο, την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.

Δείτε το κείμενο της αγωγής εδώΑγωγή αποζημίωσης του ΕΔΟΕΑΠ κατά του Ελληνικού Δημοσίου για 71.235.247 ευρώ λόγω PSI

One comment on “ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  1. Pingback: 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης … | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.