Νέα καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη

(Glykantzi v. Greece 30.10.2012)

Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταδίκασε για ακόμα μία φορά την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η συγκεκριμένη απόφαση του ΕΔΔΑ ελήφθη κατόπιν προσφυγής της Ελληνίδας υπηκόου Παναγούλας Γλυκατζή, η οποία κατηγόρησε το ελληνικό κράτος για παραβίαση του δικαιώματός της στη δίκαιη δίκη. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η προσφεύγουσα είχε ασκήσει αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων της Ελλάδας το 1996, ωστόσο η σχετική διαδικασία ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας διήρκεσε περισσότερα από 12 χρόνια.

Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του ευλόγου χρόνου της διαδικασίας και έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής για έγερση παραπόνων σχετικά με την υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων, και καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει στην προσφεύγουσα το ποσό των 10.000 ευρώ λόγω ηθικής βλάβης. Το Δικαστήριο προχώρησε επικρίνοντας την Ελλάδα για επανειλημμένες παραβιάσεις του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο 1999-2009 έχουν εκδοθεί περί τις 300 σχετικές καταδικαστικές αποφάσεις κατά της χώρας μας.

Δεδομένου δε, ότι εκκρεμούν ακόμα 250 προσφυγές κατά της Ελλάδας για το συγκεκριμένο ζήτημα, το Δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση αυτών για ένα χρόνο, παραχωρώντας στο ελληνικό κράτος αντίστοιχη προθεσμία προκειμένου να θεσμοθετήσει νομικές διαδικασίες μέσω των οποίων θα προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφυγής και απαίτησης αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου η εκδίκαση υποθέσεων υπερβαίνει τον χρόνο που θεωρείται εύλογος.

 

http://www.lawnet.gr/news/nea-katadiki-tis-elladas-gia-parabiasi-tou-dikaiomatos-sti-dikaii-diki-27795.html

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.