ΨΗΦΙΣΜΑ : Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις

updated

warning

Σας ενημερώνω ότι μόλις ανέβασα στο διαδίκτυο ψήφισμα με τίτλο “Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις” το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια και αν επιθυμείτε να το υπογράψετε . 

Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις

.

Δημοσιεύτηκε από την Χριστίνα Σαλεμή  on Feb 15, 2013

Ιστολόγιο https://justiceforgreece.wordpress.com

Προς την Ελληνική Πολιτεία 

[Διευκρινίσεις : Το παρόν ψήφισμα αφορά τον νόμο 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011, του οποίου αντικείμενο είναι μεταξύ άλλων και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων από ζωντανούς και νεκρούς δότες με σκοπό την μεταμόσχευση ή για άλλες χρήσεις. Ενημερωτικό υλικό σχετικό με το νόμο αυτό μπορείτε να βρείτε εδώ ]

Προοίμιο/ Ιστορικό  

Στις 27.06.2011 (ν. 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011) η Πολιτεία αποφάσισε ότι από 1η Ιουλίου 2013, η αφαίρεση οργάνων ή/και ιστών από ενήλικο που έχει διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός, θα πραγματοποιηθεί εφόσον πριν το συμβάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε εκφράσει εγγράφως την αντίθεσή του ενώπιον αρμόδιας αρχής και η δήλωση του αυτή δεν πρωτοκολλήθηκε και δεν καταχωρήθηκε σε σχετικό αρχείο του καινούργιου Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που ίδρυσε με τον ίδιο νόμο. Για τα παιδιά αποφάσισε ότι η αφαίρεση μπορεί να γίνει αν δεν εναντιώνεται εκείνος που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Όσο για το υλικό που αφαιρείται έτσι, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά σε άλλο άνθρωπο, αυτούσιο ή επεξεργασμένο, αλλά και για άλλους λόγους, όπως έρευνα, παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων κλπ.

Δηλαδή η Πολιτεία θεώρησε δεδομένο ότι, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, όσοι βρισκόμαστε υπό την δικαιοδοσία της θέλουμε να χαρίσουμε στον ΕΟΜ και σε άλλους οργανισμούς κομμάτια του σώματος μας ακόμα και πριν τον βιολογικό μας θάνατο και γι΄αυτό κατάργησε την “περιττή” διαδικασία δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων. Σε όσους όμως αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα, έδωσε την δυνατότητα να αντισταθούν εγγράφως με δήλωση προς τον διαχειριστή του ανθρώπινου αυτού υλικού. 

Πέραν τούτου, διεύρυνε τον κύκλο των υγιών δωρητών περιλαμβάνοντας σε αυτόν άτομα με τα οποία συνδέεται ο δυνητικός λήπτης με «συναισθηματικό δεσμό» (!) και παραχώρησε το δικαίωμα αφαίρεσης οργάνων, ιστών και κυττάρων σε ιδιωτικές κλινικές. 

Αργότερα, και συγκεκριμένα στις 11 Απριλίου 2012 (με το ν. 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012), και πάλι εν αγνοία μας, ο νόμος τροποποιήθηκε με την πρόσθεση διάταξης η οποία προβλέπει ότι η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων και ιστών από εγκεφαλικά νεκρό ή νεκρό ενήλικα που δεν έχει δηλώσει εγγράφως, έγκυρα και έγκαιρα την αντίθεση του, μπορεί να γίνει εάν δεν εναντιώνεται η οικογένειά του. 

Τέλος, για να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων, η Πολιτεία αναγκάζει τους ιατρούς να εκδώσουν πιστοποιητικό θανάτου πριν πεθάνει ο ασθενής.

Επειδή όμως:

– πιστοποιητικό θανάτου δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την αποβίωση του ανθρώπου 

– ο άνθρωπος και το σώμα του δεν ανήκει ούτε στην Πολιτεία ούτε στην οικογένειά του

– ο σεβασμός και η προστασία της ζωής και της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας 

– η δυνατότητα κάποιου ανθρώπου να αντικαταστήσει δικά του όργανα ή/και δικούς του ιστούς με τα όργανα ή/και τους ιστούς κάποιου άλλου ανθρώπου, δεν αποτελεί δικαίωμα αλλά προνόμιο που στηρίζεται στην αυτοθυσία του δότη που δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο 

– σε ένα ευνοούμενο κράτος δικαίου η θέσπιση των νόμων στηρίζεται στον Σύνταγμα και στους κανόνες διεθνούς δικαίου και όχι στην “εικαζόμενη συναίνεση” της κοινωνίας.

Σαφέστατα προκύπτει ότι η Πολιτεία δεν είχε κανένα δικαίωμα να πάρει τις προαναφερόμενες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης /διάθεσης /χρήσης των ανθρωπίνων οργάνων και ιστών και μάλιστα πριν τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου και γι΄αυτό.

Δήλωση / Απαίτηση :

Δηλώνω ότι ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4075/ΦΕΚ 89/11.4.2012, με τον οποίο ρυθμίζονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων και ιστών από ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα, όχι μόνο ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά είναι και καταχρηστικός και ως τέτοιος είναι ανίσχυρος. 
.
Επειδή ούτε εγώ, ούτε η κοινωνία, ούτε το Σύνταγμα και ούτε το Διεθνές Δίκαιο εξουσιοδοτήσαμε την Πολιτεία να πάρει τέτοιες αποφάσεις, δεν αναγνωρίζω τον νόμο αυτό και ΑΠΑΙΤΩ να μην εφαρμοστεί.

Sign the petition

Για να υπογράψετε κάντε κλικ εδώ και συμπληρώστε μόνο  τα υποχρεωτικά πεδία.  

Προσοχή : Το like στο facebook δεν προσμετρά.

http://www.gopetition.com/petitions/ανίσχυρος-ο-καινούργιος-νόμος.html

Σχετικά : 

Η υποχρέωση “δωρεάς” οργάνων και οι παραβιάσεις του συντάγματος, του Ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου

Μεταμοσχεύσεις

4 comments on “ΨΗΦΙΣΜΑ : Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις

  1. Pingback: Συνέντευξη τοῦ ἰατροῦ Κυπριανοῦ Χριστοδουλίδη γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις « mySatellite

  2. Pingback: Η υποχρέωση “δωρεάς” οργάνων και οι παραβιάσεις του συντάγματος, του Ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου | JusticeForGreece

  3. Pingback: plateiaradio » Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων

  4. Pingback: Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.