Άκρως επικίνδυνη διάταξη: χωρίς γραμματέα θα διεξαχθεί η πολιτική δίκη στα πρωτοβάθμια δικαστήρια !!

Βασιλική Θάνου, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Φωτογραφία απο protothema.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΔΕ

 Αθήνα, 12-3-2013

Προς την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  

Κυρία Πρόεδρε, 

  

Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου , στον ψηφισθέντα την 13-3-2013 «νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» , μεταξύ άλλων, στο άρθρο 102 περιελήφθη η ακόλουθη διάταξη : «3. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προστίθενται οι λέξεις: «χωρίς την παρουσία γραμματέα»».

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έτσι όπως τροποποιείται ανατρέπει ουσιαστικά την μέχρι τώρα οργάνωση και λειτουργία της πολιτικής δίκης στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, δεδομένου ότι προφανώς εισάγεται μια νέα δικονομική κατάσταση .

Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση κρύβει κινδύνους και είναι ιδιαίτερα σοβαρή, όπως ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το σύνολο των διατάξεων του συγκεκριμένου νομοθετήματος, προκαλείται εύλογη απορία για το αν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διατύπωσε (και ποιες) απόψεις για τα ρυθμιζόμενα θέματα, όπως το ανωτέρω. Αν αυτό συνέβη ,τότε γιατί δεν ετέθη το θέμα υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε η τοποθέτηση μας να τύχει ευρύτερης επεξεργασίας. Αν δεν συνέβη, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί η Ένωση μας απουσίασε από την έκθεση παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου. Επίσης, θα πρέπει να εξηγηθεί από το Προεδρείο , έστω και εκ των υστέρων , αφού δεν συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο εγκαίρως, ποιες ήταν οι ενέργειες που έκανε πριν και κατά την διαδικασία της ψήφισης του σχεδίου νόμου, προκειμένου τουλάχιστον , να επιχειρηθεί, η αποφυγή νομοθετικών ρυθμίσεων , όπως η ανωτέρω.

Ενόψει όλων αυτών ζητών την άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και την εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη του ως άνω θέματος προς συζήτηση. 

 

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Εφέτης –Μέλος του ΔΣ

 

πηγή http://dikastis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_17.html#more

Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

Σημαντικές αλλαγές:
 
Α) Προσοχή στις ποινικές διατάξεις περί ναρκωτικών και δη των διακεκριμένων περιπτώσεων, της υποτροπής κ.τ.λ.
 
Β) Αστικός Κώδικας
 
Προσοχή για την παραγραφή εν επιδικία
 
Γ) ΚΠολΔ
 
Ένα παράβολο έφεσης στην Ομοδικία
 
Δ) ΠΚ
 
Ε) ΚΠοινΔ
Προσοχή στις προθεσμίες  των ανακριτών – εισαγγελέων – συμβουλίων όταν υπάρχει προσωρινά κρατούμενος (αποτελεί στοιχείο της έκθεσης επιθεώρησης)
 
ΣΤ) Προστίθενται στα αδικήματα του 4022/2011 και εκείνα που αφορούν όλους του υπαλλήλους κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου
 
Ζ) Σωφρονιστικός Κώδικας
 
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
 
Η) ΚΔΔ
 
Θ) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
 
Κατάργηση αναβολών στη δικάσιμο του προέδρου
 
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη ορίζονται πρόεδροι μόνο για ποινικά
 
.
Απορίες: Η μια απορία είναι πότε και πως θα φροντίζει ο δικαστής για τα πρακτικά της δίκης και η δεύτερη είναι  πως εξασφαλίζεται η ορθότητά τους αφού απομακρύνονται “οι μάρτυρες” ; 
.

Άρθρο 258 ΚΠολΔ

1. Τα πρακτικά υπογράφονται από το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και από το γραμματέα. 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s