Μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση του ναυτικού οχυρού στην Κασσιώπη της Κέρκυρας

Μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρειου Παγου κατέθεσε ο πλωτάρχης ε.α Παναγιώτης Σταμάτης,για την υπόθεση του ναυτικού οχυρού στην Κασσιώπη της Κέρκυρας. Ως γνωστόν μετά από την απόφαση για πώληση περιοχής ,το ναυτικό οχυρό μεταφέρεται. 

Τι υποστηρίζει στην μηνυτήρια αναφορά του ο απόστρατος του ΠΝ;

Διαβάστε όλο το κείμενο:

2 Απριλίου 2013

Document Transcript

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ.κ. Ιωάννη Τέντε

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ.48.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – συμμετόχου και εμπλεκομένου, διά κοινής δράσης και κοινού δόλου, αρμοδίου υπηρεσιακού παράγοντος και εξωθεσμικού τοιούτου συναυτουργού ή ηθικού αυτουργού.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πρόσφατα μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις πληροφορήθηκα για την κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κερκυραίων (πρώην κοινότητας Σινιών και πρώην Δήμου Κασσωπαίων) στο νομό Κέρκυρας. Με διάταγμα αποφασιζότανη κατάργηση του ναυτικού οχυρού στην περιοχή της Κασσιώπης καιεπανακαθορίζονταν τα όρια του οχυρού σε νέα θέση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπλοκάρισε την επένδυση στην Κασσιώπη στην Κέρκυρα αφού για λόγους εθνικής ασφάλειας που ανάγονται στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της χώρας μας, έκρινε παράνομο το σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. Η έκταση όμως έχει ήδη μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε για εκμετάλλευση στην εταιρεία NCH Capital.Η περιοχή είναι απαράμιλλου φυσικού κάλλους διαθέτει μια ξεχωριστήχλωρίδα και πανίδα που θα πρέπει να διατηρηθεί αναλλοίωτη.Παράλληλα, έξι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας προσέφυγανστο ΣτΕ και ζητούν την ακύρωση της από 24.1.2013 απόφασης του ΤΑΙΠΕΔμε την οποία εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης της επίμαχης δημόσιαςέκτασης στην εταιρεία NCH Capitel.Οι έξι κάτοικοι της Κασσιώπης προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική η παραχώρηση της επίμαχης έκτασης της Κασσιώπης, που περιλαμβάνει λίμνη 14.000 τ.μ.,274.250.000 τ.μ. δάσους και 725 μέτρα αιγιαλού, ενώ η περιοχή περιλαμβάνεται και στο δίκτυο Natura. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν, ακόμη, ότιστην περιοχή βρίσκεται το επίμαχο οχυρό που ελέγχει τα στενάΚέρκυρας – Αλβανίας.Ως προς το συνταγματικό σκέλος, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 1 του Συνταγματικού χάρτη, καθώς προκαλεί κινδύνους στην εθνική ασφάλεια, με συνέπεια να βλάπτει την εθνική κυριαρχία, όπως επίσης παραβιάζει και τα άρθρα 5, 24 και 25 του Συντάγματος. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου εκκρεμούν δυο αιτήσεις για το ίδιο θέμα.

Η πρώτη είναι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσωνκαι η δεύτερη του Δήμου Κερκυραίων που ζητούν να κηρυχθείαντισυνταγματική και παράνομη η παραχώρηση της δημόσιας έκτασης τηςΚασσιώπης στο ΤΑΙΠΕΔ. (Σχετ. 1)Το Ναυτικό οχυρό είναι κρίσιμο για την Εθνική ασφάλεια διότι ελέγχει και τον θαλάσσιο χώρο της απέναντι Γείτονος (στενά Κέρκυρας–Αλβανίας), καθώς στην ευρύτερη περιοχή ελλιμενίζονται Τουρκικά υποβρύχια, όπως ο ελλιμενισμός του υποβρυχίου Τύπου 209/1400 στο Δυρράχιο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 14 και 17 Μαρτίου στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας-Αλβανίας για το2013.Κατά τη στάθμιση, όμως, των προστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών μεεκείνο της εθνικής ασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί ηανεξαρτησία της Χώρας.Κατά την άποψή μου πιθανόν να έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα 140 ΠΚ, 55ΣΠΚ, 72 ΣΠΚ, 76 ΣΠΚ, 82 ΣΠΚ, 85 ΣΠΚ σε συνδυασμό με το 15 ΠΚ η και άλλως το 259 ΠΚ. Καθώς και “Το περιβαλλοντικό έγκλημα μια πράξη που γίνεται με πρόθεση να βλάψει ή έχει τη δυνατότητα να προξενήσει βλάβη σε οικολογικά ή/και βιολογικά συστήματα, με σκοπό την εξυπηρέτηση ατομικών ή εταιρικών συμφερόντων”.Ομοίως είναι πιθανό, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της σχετικής απόφασης του ΣτΕ να έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως (220 ΠΚ) σε βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς το ΑΝΣ δεν βεβαίωσε, ως όφειλε, την τεκμηρίωση των πραγματικών δεδομένων που είχε στην διάθεσή του ώστε να εκτιμήσει με αποδεκτή επάρκεια, την κρίσιμη παράμετρο της Εθνικής Ασφάλειας.

Η τελευταία είναι από το να αφαιρέσει σημεία αμύνης, που οφείλει πάντοτε να περιλαμβάνει και κρυφά ή και εικονικά (π.χ. Πυροβολεία), κατάσταση η οποία προϋποθέτει, διαίσθηση, γνώση και αξιολόγηση εδαφολογικής επάρκειας και προσφορότητας, καθώς και ότι κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι πιθανόν η «απαγορευμένη ζώνη» με την«επιτηρούμενη ζώνη» να συμπίπτει, δηλαδή να μην υπάρχει «νεκρή» ζώνη περιμετρικά του Οχυρού.ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ1. Με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται, κατ’επίκληση των διατάξεων του άρθρου 1 του α.ν. 376/1936 (Α΄ 546) πουδιατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 114του ν. 3978/2011 (Α’ 137), μετά από γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1περ. ι του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, η κατάργηση του Ναυτικού Οχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κερκυραίων (πρώην κοινότητας Σινιών και πρώην Δήμου Κασσωπαίων) στο νομό Κέρκυρας και ο ανακαθορισμός των ορίων του σε νέα θέση στην ίδια περιοχή.2. Με το ν. 3985/2011 (Α΄ 151) εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο ΠλαίσιοΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Στο κεφάλαιο Β΄ παρ. ΙΙ του εν λόγω Πλαισίου αναπτύσσεται το Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων για τα έτη 2011-2015, το οποίο περιλαμβάνει την εκποίηση ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στην αιτιολογική έκθεση του ν.3895/2011 αναφέρονται, σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, τα εξής: «Η εξέλιξη του χρέους συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015. Το σχέδιο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά στην όλη δημοσιονομική προσπάθεια. [σελ. 8 της αιτιολογικής εκθέσεως] … Μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ιδιαίτερα σημαντικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, επιχειρείται για πρώτη φορά η καταγραφή και αξιοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα αλλά και πλέον ανεκμετάλλευτα στοιχεία του ενεργητικού του κράτους. … Το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίουαποτελείται από τέσσερεις κατηγορίες: επιχειρήσεις, υποδομές, μονοπωλιακάδικαιώματα και ακίνητα. Η κυβερνητική πολιτική στόχο έχει τη στρατηγικήδιαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου μέσω τηςβελτιστοποίησης της κατανομής των αναλαμβανόμενων κινδύνων και τωνοικονομικών αποτελεσμάτων αλλά και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. View slide

Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου βασίζεται στην ευέλικτη χρησιμοποίηση της εμπειρίας αλλά και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα στοχεύει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε συγκεκριμένο αριθμό περιουσιακών του στοιχείων. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης αφορά στηνπερίοδο 2011-2015 με δέσμευση για τη συγκέντρωση εσόδων απόαποκρατικοποιήσεις ύψους 5 δισ. ευρώ το 2011, καθώς και σωρευτικά 15 δισ.ευρώ έως το 2012 και 50 δισ. ευρώ έως το 2015. Τα έσοδα αυτά μπορούν να μειώσουν το χρέος μέχρι 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη βιωσιμότητά του αλλά και στη σημαντική μείωση της επιβάρυνσης από τόκους. … Συνοπτικά, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της περιόδου περιλαμβάνει συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου σε βασικούς τομείς δραστηριότητας: τραπεζικό τομέα, ενέργεια, τυχερά παιχνίδια, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές μεταφορές, ορυχεία, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, άμυνα και ακίνητη περιουσία.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, οι οποίες περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της καταγραφής τους μέχρι το τέλος του2012, όπως επίσης και νομοθετήματα για τα δικαιώματα επιφάνειας και μακροχρόνιων μισθώσεων, τουριστικών κατοικιών, καθώς και χρήσεων γης και καθαρότητας τίτλων μέχρι τον Αύγουστο του 2011. [σελ. 21-22 τηςαιτιολογικής εκθέσεως] … Η Κυβέρνηση προωθεί μια σειρά από νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες για να καθιερώσει και να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, όπως η ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας, κ.ά.. Η κυριότερη πρωτοβουλία είναι ηδημιουργία του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στοοποίο θα περιέλθουν μεταξύ άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων και όλα ταιδιωτικά ακίνητα του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί η διαδικασία μεταβίβασης μακροχρόνιας μίσθωσης ή άλλης αξιοποίησής τους, ενώ παράλληλα θα προβλεφθεί ταχύρρυθμη διαδικασία απόδοσης χρήσεων γης όπου αυτό χρειάζεται. Περαιτέρω, ηΚυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τη δημιουργία ενός πλήρουςμητρώου δημόσιων εμπορικών ακινήτων και για τη διαχείριση τωνεπενδυτικών χαρτοφυλακίων που θα δημιουργηθούν. … Έχει ήδη επιλεγεί συγκεκριμένος αριθμός σημαντικού μεγέθους ακινήτων από την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου τα οποία αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και τα οποία ανήκουν σε κρατικές εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Τα ακίνητα αυτά κατηγοριοποιούνται ωςακολούθως: … Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ): Ο Πίνακας 3.3περιλαμβάνει τριάντα ένα (31) αναξιοποίητα ακίνητα με συνολική επιφάνεια 98εκατ. τ.μ. περίπου, τα οποία αποτελούν το αρχικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, μεδυνατότητα αξιοποίησης σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αναψυχή, ηοικιστική ανάπτυξη, καθώς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. [σελ. 28- 29της αιτιολογικής έκθεσης] …». Μεταξύ των ακινήτων που απαριθμούνται στονως άνω Πίνακα 3.3 είναι και το με αριθμό 20, το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, με έκταση 489 στρεμμάτων καιπιθανές χρήσεις τουριστικής εκμεταλλεύσεως. Ακολούθως, δημοσιεύθηκε ο ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου ΠλαισίουΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 152).

Με το άρθρο 1 του νόμου αυτού συστήθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων ν.π.δ.δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. Στην παράγραφο 2του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείταιαποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας…», ενώστις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται ότι το Ταμείο λειτουργεί χάριν τουδημοσίου συμφέροντος με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεταιαπό τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών και δεν εντάσσεται στο δημόσιοή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το κεφάλαιο, την περιουσία, τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ και την διάθεσή τους, προβλέπεται ότι στο ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζονται και περιέρχονται, χωρίς αντάλλαγμα, μεταξύ άλλων, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε ν.π.δ.δ. ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ. [παρ. 4 περ. γ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 εδ.δ του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α’ 14)].

Τα ακίνητα αυτά μεταβιβάζονται καιπεριέρχονται στο Ταμείο, με απόφαση της Διυπουργικής ΕπιτροπήςΑναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) που προβλέπεται στοάρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) [όπως η Επιτροπή αυτήμετονομάσθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α’ 141) – παρ.5]. Περαιτέρω, στις παραγράφους 17 και 18 του άρθρου 2 ορίζεται ότι «17.Έσοδα του Ταμείου είναι: α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό. β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του. γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του. δ)Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για: α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. β) … γ) … δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του».Στην συνέχεια, με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α υποπερ. αα του ν. 4046/2012 (Α’28), εγκρίθηκε το Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται, πλην άλλων, από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής [Memorandum of Economic and Financial Policies (Παράρτημα V 1 ΙΙ)]. Στο κεφάλαιο Δ του Μνημονίου αυτού με τίτλο «Αποκρατικοποιήσεις» [σελ. 709 επ. του ΦΕΚ] προβλέπεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, υπάρχει η πρόθεση να πραγματοποιηθεί«μια ουσιαστική εκχώρηση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων στον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα… [παρ. 23]» και ότι «Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχουν οριστεί.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει κρατικές επιχειρήσεις, παραχωρήσεις και ακίνητα (ΠαράρτημαIV)… [παρ. 24]». Στην παρ. ΙΙΙ του Παραρτήματος IV αναφέρεται, πλην άλλων,«Ακίνητη περιουσία/Κασσιόπη Μετακίνηση ραντάρ ΝΑΤΟ. Νόμοςοριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2012» [σελ. 723του ΦΕΚ]. Περαιτέρω, κατ’’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 τουν. 3986/2011, εκδόθηκε η 202/21.02.2012 απόφαση της Δ.Ε.Α.Α. «Μεταφοράστην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου”περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011»(Β’ 656). Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου της αποφάσεως αυτής, μεταβιβάσθηκαν και περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην ως άνω ανώνυμη εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ασκείται από την εταιρεία«Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» [πρώην «Ελληνικά Τουριστικά ΑκίνηταΑ.Ε.», στην οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση η «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.»-βλ. άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ6Α/1162069 ΕΞ2011/28.11.2011 (Β’2779)]. Μεταξύ των ακινήτων αυτών περιλαμβάνεται το ακίνητο στην περιοχή Κασσιόπη του νομού Κέρκυρας, το οποίο αποτελείται από δώδεκα ακίνητα [με Αριθμούς Βιβλίου Καταγραφής (ΑΒΚ) 506 έως 517], συνολικής επιφάνειας 489.260 τ.μ..

Κατά της αποφάσεως αυτής, κατά το μέρος της εκείνο, με τοοποίο επιχειρείται η ως άνω μεταβίβαση, έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων(αρ. κατ. 3259/2012), η οποία συζητήθηκε στις 18.12.2012 σε επταμελή σύνθεση και από τον Δήμο Κερκυραίων (αρ. κατ. 3277/2012), η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 12.02.2012, επίσης σε επταμελή σύνθεση. Τέλος,στο Κεφάλαιο Β ΙΙ «Αποκρατικοποιήσεις» του Παραρτήματος Ι του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και τουΜεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222),γίνεται η πρόβλεψη για το έτος 2013 εισπράξεως εσόδων 2.557εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ άλλων, από την αξιοποίηση της Κασσιόπης πουεντάσσεται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Εξάλλου, εντός του προαναφερθέντος ακινήτου ευρίσκεται το Ναυτικό Οχυρό Αγίου Στεφάνου Κέρκυρας, εκτάσεως 11.500 τετραγωνικών μέτρων, πρώην ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα όρια του οποίου [απαγορευμένη και επιτηρούμενη ζώνη προστασίας] καθορίσθηκαν με το π.δ. 398/29.11.2001 (Α΄ 279), κατόπινκαταργήσεως του Ναυτικού Οχυρού Κέρκυρας που είχε προβλεφθεί αρχικά μετο από 27.09.1956 β.δ. (Α’ 295). Εντός της απαγορευμένης ζώνης έχει ανεγερθεί και λειτουργεί Παρατηρητήριο, επί του οποίου έχει εγκατασταθεί ραντάρ του Πολεμικού Ναυτικού και ραντάρ και κεραίες του Λιμενικού Σώματος. Ακολούθως, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), υπογράφηκε στις 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας, με τοοποίο συμφωνήθηκαν τα εξής: «1. Οι Συμβαλλόμενοι θα προχωρήσουν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού και τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό ως ναυτικού οχυρού άλλου σημείου του Ακινήτου, που ήδη υπεδείχθη από το ΓΕΝ ως κατάλληλο για τη μεταφορά του Παρατηρητηρίου-radar (το «Νέο Οχυρό»), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Σχετικά, το ΤΑΙΠΕΔ θα διασφαλίσει την εσαεί παραχώρηση της έκτασης του Νέου Οχυρού συνολικής επιφανείας 7.200 τμ, στο ΓΕΝ, αποδεχόμενο τον σχετικόπεριορισμό της κυριότητάς του στο εν λόγω σημείο στο πλαίσιο και τουσχετικού ΠΔ για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού και τονχαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Η έκταση του Νέου Οχυρού εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στο παρόν Τοπογραφικό Διάγραμμα ως Παράρτημα Α. Η εν λόγω έκταση των 7.200 τμκαλύπτει τόσο την Απαγορευμένη όσο και την Επιτηρούμενη Ζώνη του ΝέουΟχυρού. 2. … 3. Οι Συμβαλλόμενοι δεσμεύονται με την υπογραφή του παρόντος να ξεκινήσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της έκτασης του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου-Radar ως Οχυρού και τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό της νέας έκτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανωτέρω, ως ναυτικό οχυρό, ώστε να μην υπάρξει κανένα επιχειρησιακό κενό για το ΓΕΝ, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Οισχετικές ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν αναλυτικά: α) την έκδοσηΠροεδρικού Διατάγματος για τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρούκαι τον ταυτόχρονο χαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού, β) την εξασφάλιση τηςαπρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας των Radar και κεραιών που είναιεγκαταστημένα στο Οχυρό και γ) την ανάληψη όλων των σχετικών εξόδωναπό το ΤΑΙΠΕΔ. 4. … 5. … 6. Το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει να καλύψει το κόστοςκατασκευής των εγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού και μετεγκατάστασης τουυφιστάμενου Οχυρού. 7. Το κόστος κατασκευής εγκαταστάσεων και υποδομών έχει προϋπολογισθεί από το ΓΕΝ και είναι της τάξεως των €750.000 και περιλαμβάνει ενδεικτικά: την κατεδάφιση των κτισμάτων στο υφιστάμενο Οχυρό, την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου παρατηρητηρίου στο Νέο Οχυρό, την αντικεραυνική του προστασία, την διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων, την διαπλάτυνση του δρόμου πρόσβασης στο Νέο Οχυρό, μήκους 250 μ, με βελτίωση της ασφαλτόστρωσης, την περίφραξη των εγκαταστάσεων, την μεταφορά των δικτύων, την πιθανή εκχέρσωση της σχετικής έκτασης, την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού και την εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης με την δημιουργία υποσταθμού… 8. … 9. Το ΤΑΙΠΕΔαναλαμβάνει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον τωναρμόδιων δημόσιων αρχών ή οιωνδήποτε τρίτων αναφορικά με την έκδοσητων απαραίτητων αδειών, την κατασκευή κτιριακών και λοιπώνεγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού… 10. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων του Νέου Οχυρού και κατά την παράδοση αυτών στο ΓΕΝ, θα συνταχθεί σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής… Η εγκατάσταση των ραντάρ και των κεραιών, θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει κανένα επιχειρησιακό κενό. 11. Οι ενέργειες, πουσχετίζονται με τον αποχαρακτηρισμό του υφιστάμενου Οχυρού, τονχαρακτηρισμό του Νέου Οχυρού και τη μεταβίβαση της κυριότητας της ενλόγω έκτασης στο ΤΑΙΠΕΔ, θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του παρόντος.12. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν ώστε η ολοκλήρωση τωνενεργειών που περιγράφονται στο παρόν να ολοκληρωθεί μέχρι την 30ηΙουνίου 2013».3. Από το προαναφερθέν από 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και του ΤΑΙΠΕΔ (παράγραφοι 3 περ. γ, 6 και 7), σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 18 περ. δ του ν. 3986/2011,συνάγεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει το κόστος διαμορφώσεως της νέας θέσεως του Ναυτικού Οχυρού, της μετεγκαταστάσεως του υφιστάμενου Οχυρού και της κατασκευής των απαραίτητων υποδομών και εγκαταστάσεων στη νέα θέση.

Συνεπώς, είναι νόμιμη η περίπτωση β του άρθρου 1 του σχεδίου, στην οποία προβλέπεται ότι η κάλυψη όλων των δαπανών για τηνθέση σε λειτουργία του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση θα αναληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ. Πρέπει, όμως, στο προοίμιο του σχεδίου να προστεθεί αυτοτελέςστοιχείο ότι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του διατάγματος δεν προκαλείταιδαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά του ΤΑΙΠΕΔ.4. Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 περ. ι του ν. 2292/1995, για την έκδοση τουσχετικού προεδρικού διατάγματος απαιτείται η γνώμη του Ανωτάτου ΝαυτικούΣυμβουλίου (ΑΝΣ). Στο προοίμιο του σχεδίου μνημονεύεται η 182/30.11.2012(43η Συνεδρίαση) γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΑΝΣ. Η γνωμοδότησηόμως αυτή, η οποία, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περίγνωμοδοτήσεων, αποβλέπει στην διαφώτιση του αποφασίζοντος οργάνου ωςπρος την πραγματική και νομική κατάσταση που επικρατεί κατά τον χρόνολήψεως της αποφάσεως και, συνεπώς, προϋποθέτει ότι το γνωμοδοτούνόργανο έχει πλήρη γνώση αυτής, δεν δύναται να θεωρηθεί ικανή ναδιαφωτίσει το αποφασίζον όργανο, τον Υπουργό δηλαδή Εθνικής Άμυνας,κατά την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας που προβλέπεται στηνανωτέρω εξουσιοδοτική διάταξη, για την κατάργηση των ορίων του ΝαυτικούΟχυρού στην περιοχή Αγίου Στεφάνου και τον ανακαθορισμό των ορίων τουσε νέα θέση στην ίδια περιοχή. Και τούτο διότι, όταν ελήφθη (30.11.2012) το ΑΝΣ δεν τελούσε εν γνώσει της ακριβούς νέας θέσεως του Οχυρού, δοθέντος ότι το τοπογραφικό διάγραμμα του ΓΕΝ, το οποίο απεικονίζει τα νέα όρια της απαγορευμένης και επιτηρούμενης ζώνης του Ναυτικού Οχυρού που βρίσκονται εντός της εκτάσεως του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 514 και συνοδεύει το σχέδιο, φέρει ημερομηνία συντάξεως 10.12.2012.

Τούτο, εξάλλου, προκύπτει και από το σχετικό πρακτικό της συνεδριάσεως του ΑΝΣ,στο οποίο αναφέρεται ότι το ΑΝΣ, αφού έλαβε υπόψη σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΓΕΝ και σχέδιο προεδρικούδιατάγματος, στα οποία προβλέπεται μόνον η έκταση της νέας θέσεως του Ναυτικού Οχυρού (7,2 στρέμματα) και το γεγονός ότι «… η ακριβής νέα θέση(συντεταγμένες) του Νέου Ναυτικού Οχυρού αναμένεται να καθορισθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ», ενέκρινε «α. Την σκοπιμότητα μετεγκατάστασης του Ν. Οχυρού Αγ. Στεφάνου από την υφιστάμενη θέση, στηνέα θέση, όπως αυτή θα απεικονισθεί με ακρίβεια σε ακριβέςοριζοντιογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που θα συνταχθεί με μέριμνα καιδαπάνες ΤΑΙΠΕΔ…». Συνεπώς, κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγωγνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με τηνεγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεταιισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυναςκαι ασφάλειας της Χώρας. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το προαναφερθέν από 12.12.2012 Μνημόνιο Συνεργασίας, στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν. Ενόψει όμως τουσκοπού που εξυπηρετείται με τις δύο αυτές ζώνες προστασίας, πουσυνίσταται στην απόκρυψη και διασφάλιση των έργων άμυνας (άρθρο 2τελευταίο εδάφιο του α.ν. 376/1936), ο καθορισμός των ανωτέρω ζωνώνπροϋποθέτει πλήρη γνώση της ακριβούς θέσεως του οχυρού, από τημορφολογία του εδάφους της οποίας (κλίση κ.λπ.) ο εν λόγω καθορισμόςεπίσης εξαρτάται. Η ακριβής όμως νέα θέση του οχυρού, όπως έχει ήδηαναφερθεί, δεν ήταν γνωστή στο ΑΝΣ. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά δεν ήταν δυνατόν και να αιτιολογηθεί γιατί τα όρια των ανωτέρω ζωνών σχεδόν συμπίπτουν και, συνεπώς, η γνωμοδότηση του ΑΝΣ πάσχει και κατά τούτο.

Σχετικώς επισημαίνεται ότι είναι ληπτέοι υπόψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως είναι ηυλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με απώτερο στόχο την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Κατά τη στάθμιση, όμως, τωνπροστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών με εκείνο της εθνικήςασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία τηςΧώρας, ελλείψει της οποίας η στάθμιση αυτή δεν θα ήταν δυνατή. (ΣΤΕ52/2013). (Σχετ. 2) Αυτονόητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζονται από την Διοίκηση οι Διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ιδίου του Κράτους και των δανειστών του εφόσον έτσι είτε πλήττεται είτε δεν εξυπηρετείται το συμφέρον της Κοινωνικής ολότητας του λαού.Επειδή, έχω το απαραίτητο έννομο συμφέρον (αρθ. 40 ΚΠΔ και προστασία του περιβάλλοντος), είναι δε νόμιμη, βάσιμη, αληθής και εξαιρετικής φύσης. Επειδή, τα πρόσωπα που διέπραξαν τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από την διενεργηθησοµένη ανάκριση.Επειδή, οι ανωτέρω πράξεις τιμωρούνται από τις διατάξεις των Π.Κ. – Σ.Π.Κκαθώς και ειδικών ποινικών νόμων. Επειδή, στη νομοθεσία μας προβλέπεται ότι ο Εισαγγελέας του ΑρείουΠάγου δικαιούται σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τηδιεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στοακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (άρθρο 35 εδ. γ΄ ΚΠΔ).

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου, η υπόθεση εμπίπτειστην αρμοδιότητα της κοινής ποινικής δικαιοσύνης και όχι της στρατιωτικής κατά άρθρο 111 ΚΠΔ, καθότι στην ως άνω πράξη μετείχαν και ιδιώτες.Η εκδήλωση της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς γίνεται για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων μου και από δικαιολογημένο ενδιαφέρον ως πολίτης Δημοκρατικού Κράτους.Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκφράζω την άποψη ότι συντρέχουν οι αναγκαίες εκείνες ενδείξεις διάπραξης αξιόποινων πράξεων και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος σε τέτοιο βαθμό βεβαιότητας ώστε να επιβάλλεται η ποινική τους τεκμηρίωση και δίωξη. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ Την άμεση και επείγουσα ποινική διερεύνηση του θέματος προκειμένου να ταυτοποιηθούν και εξατομικευτούν οι διαφαινόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, να συνδεθούν με τους φυσικούς, ηθικούς αυτουργούς και άλλους συμμέτοχους και να υποστούν οι υπόλογοι την κατά νόμο τιμωρία τους. Επιπλέον δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής για όλα τα αδικήματα που συρρέουν από τα μηνυόμενα, για την αποκατάσταση της βλάβης, για τη στήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση (44) ευρώ, με επιφύλαξη αναζήτησης του υπολοίπου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, λόγω ηθικής και υλικής βλάβης επελθούσας σε εμένα από τις εν λόγω πράξεις. Τέλος δε, δέον όπως μετά την άσκηση των δεουσών ποινικών διώξεωνληφθούν τα αναγκαία δικονομικά μέσα.Συνημμένα (2)1.- Δημοσιεύματα στα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, CAPITAL.GR2.- 52/2013 ΣτΕ (Γνωμοδότηση).

Αθήνα, 2 Απριλίου 2013

Ο Καταγγέλλων Πλωτάρχης ε.α. Παναγιώτης Σταμάτης ΠΝ ΠΗΓΗ: olapano.blogspot.gr

 

Advertisements

4 comments on “Μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση του ναυτικού οχυρού στην Κασσιώπη της Κέρκυρας

 1. Εξώδικο στο ΥΠΕΘΑ και στο Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο για το Ναυτικό Οχυρό στην Κέρκυρα

  03.10.2014
  Εξώδικο προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ με κοινοποίηση προς την εταιρεία «N.C.H. CAPITAL Inc.», απέστειλε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος με θέμα «Επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια μεταφορά του εθνικού οχυρού Αγ Στεφάνου Κέρκυρας».

  Ο περιφερειάρχης αναφέρει και αναλύει δύο βασικούς λόγους για τους οποίους είναι επικίνδυνη η μεταφορά του οχυρού και συγκεκριμένα:
  α) Λόγω σοβαρών προβλημάτων ασφαλείας για το ίδιο το Οχυρό που προκύπτουν από την κατάργηση της Επιτηρούμενης Ζώνης.
  Η προτεινόμενη νέα θέση του Ναυτικού Οχυρού δεν έχει επιτηρούμενη ζώνη, επομένως δεν διασφαλίζονται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραβιάζεται ο ΑΝ 376/1936. H κατάργηση της Επιτηρούμενης Ζώνης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τη σύγχρονη τεχνολογία και επομένως προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας για το ίδιο το Οχυρό.

  β) Λόγω της έλλειψης ορατότητας της νέας θέσης και αδυναμίας επόπτευσης της περιοχής από τα ραντάρ. Η νέα θέση του Ναυτικού Οχυρού (όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού του ΕΜΠ που κατατέθηκε στο ΣτΕ) δεν παρέχει ούτε οπτική ορατότητα, ούτε δυνατότητα επόπτευσης της περιοχής από τα ραντάρ για το μεγαλύτερο τμήμα της θαλάσσιας έκτασης ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Αλβανία καθώς και για τις ακτές της Κέρκυρας απέναντι από τη Αλβανία. Υπάρχει δηλαδή, μεγάλος “νεκρός τομέας”, άρα έλλειμμα στρατιωτικής επιτήρησης.

  Ο Περιφερειάρχης εκτιμά ότι το Υπ. Εθνικής Άμυνας, «εξαναγκάστηκε σε μια αδικαιολόγητη και προκλητική παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας» ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «καταργείται η επιτηρούμενη ζώνη του μοναδικού Ν.Ο. στα στενά Κέρκυρας – Αλβανίας και σε απόσταση μόλις δυο μέτρων θα χτιστεί από τον επενδυτή του ΤΑΙΠΕΔ τουριστικό χωριό».
  «Είναι απαράδεκτο, τονίζει ο περιφερειάρχης με το πρόσχημα του δημόσιου χρέους (το ΤΑΙΠΕΔ θα εισπράξει μόλις 23εκ [26 ευρώ ανά τ.μ.] μείον τα έξοδα μετεγκατάστασης του Οχυρού) να θυσιάζεται η Εθνική Ασφάλεια και μάλιστα σε μια τόσο ταραγμένη εποχή».

  Διαβάστε ακόμη:

  “Πόλεμος” για το ΤΑΙΠΕΔ! Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα ακυρώσει τις πωλήσεις στρατοπέδων

  Τι υποστηρίζει το ΤΑΙΠΕΔ για το Ναυτικό Οχυρό στην Κέρκυρα

  “Κόκκινο” του ΥΠΕΘΑ στο ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση στρατοπέδων! “Θα μας ρωτάτε” λέει ο ΥΦΕΘΑ

  http://www.onalert.gr/stories/exodiko-sto-ypetha-kai-sto-anotato-nautiko-symvoulio/37496

 2. Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Η πρόσφατη γνωμοδότηση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την απόφαση μεταφοράς του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας και …

  02/04/2013

  ΘΕΜΑ : Η πρόσφατη γνωμοδότηση του Ε΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την απόφαση μεταφοράς του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας και την πώληση της Κασσιώπης εκθέτει σοβαρότατα την αξιοπιστία της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

  Με την υπ΄αριθμ. 7743/27.2.2013 ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Στέφανος Σαμοϊλης, Κέρκυρας, και Θοδωρής Δρίτσας, Α΄Πειραιά και Νησιών, ανέδειξαν τα νομικά και ουσιαστικά ζητήματα, που προκύπτουν για την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να παραχωρήσει σε ιδιώτες και την έκταση, στην οποία βρίσκεται το Ναυτικό Οχυρό Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας, στο πλαίσιο παραχώρησης ευρύτερης δημόσιας έκτασης εμβαδού 489.560 τ.μ στην περιοχή Κασσιώπη Κέρκυρας. Τα συγκεκριμένα – μεταξύ άλλων – ερωτήματα ήταν εάν είχε εκδοθεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση του Οχυρού, εάν είχε εκπονηθεί μελέτη για την καταλληλότητα και το κόστος της μετεγκατάστασης, καθώς και εάν η κατάργηση της επιτηρούμενης ζώνης δημιουργεί προβλήματα ασφαλείας.

  Με την υπ΄αριθμ. Φ.900α/9481/13107/15-3-2013 απάντησή του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγός ΓΕΝ κ. Δημ. Ελευσινιώτης διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο ότι «η αναπροσαρμογή αυτή (ενν. της επιτηρούμενης ζώνης) επ΄ουδενί δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα ασφαλείας στο Ν.Ο και κατ΄επέκταση στην εθνική ασφάλεια», καθώς και ότι της απόφασης για την μετεγκατάσταση του οχυρού προηγήθηκε «η εκπόνηση σειράς μελετών προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι στη νέα θέση του Ν.Ο. καλύπτονται αποτελεσματικά αφενός η απαραίτητη ραδιοκάλυψη του τομέα επιτήρησης και αφετέρου οι λοιπές επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού».

  Τελικά, όπως αποδείχθηκε από την υπ΄αριθμ. 52/2013 γνωμοδότηση του Εʼ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο (ΑΝΣ) συναίνεσε στην μεταφορά του Οχυρού, χωρίς να γνωρίζει την ακριβή νέα θέση του (συντεταγμένες), αφού «η ακριβής νέα θέση (συντεταγμένες) του νέου ναυτικού οχυρού αναμένεται να καθοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ» ! Στην ίδια γνωμοδότησή του το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι «κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το από 12.12.2012 «μνημόνιο συνεργασίας», στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν. Ενόψει όμως του σκοπού που εξυπηρετείται με τις δυο αυτές ζώνες προστασίας, που συνίσταται στην απόκρυψη και διασφάλιση των έργων άμυνας, ο καθορισμός των ανωτέρω ζωνών προϋποθέτει πλήρη γνώση της ακριβούς θέσης του οχυρού, από τη μορφολογία του εδάφους της οποίας (κλίση κ.λπ.) ο εν λόγω καθορισμός επίσης εξαρτάται. Η ακριβής όμως νέα θέση του οχυρού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν ήταν γνωστή στο ΑΝΣ. Υπό τα δεδομένα όμως αυτά δεν ήταν δυνατόν και να αιτιολογηθεί γιατί τα όρια των ανωτέρω ζωνών σχεδόν συμπίπτουν και συνεπώς η γνωμοδότηση του ΑΝΣ πάσχει και κατά τούτο».

  Κατόπιν αυτών, το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταλήγει ότι επιπρόσθετα «είναι ληπτέοι υπόψη και άλλοι παράγοντες, αναγόμενοι στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, όπως είναι η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με απώτερο στόχο την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Κατά τη στάθμιση όμως των προστατευόμενων έννομων αυτών αγαθών με εκείνο της εθνικής ασφάλειας, πρέπει προεχόντως να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία της χώρας, ελλείψει της οποίας η στάθμιση αυτή δεν θα ήταν δυνατή».

  Είναι σαφές ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, η μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας αποφασίστηκε από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς ακόμα να έχει προσδιοριστεί η ακριβής νέα θέση του και κατά συνέπεια, χωρίς να είναι δυνατόν να εξεταστεί η επάρκειά της για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Αξίζει δε να παρατηρήσουμε ότι, από τη μελέτη των χαρτών της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2η Υποβολή Τροποποίησης: Ιανουάριος 2013), προκύπτει ότι οι μόνες περιπτώσεις το Ν.Ο. να διαθέτει δυο ζώνες (απαγορευμένη και επιτηρούμενη [κατά πως ορίζει το ΠΔ 398/2001]) που δεν θα συμπίπτουν έστω σχετικώς, είναι να μεταφερθεί μέσα στη δασική έκταση ή μέσα στη ζώνη επιτρεπόμενης κάλυψης τουριστικού χωριού του επενδυτή. Γιατί λοιπόν δεν επελέγη η δεύτερη λύση και προτιμήθηκε η προαναφερθείσα διαδικασία τροποποίησης του ΠΔ 398/2001;

  Γεννώνται έτσι βάσιμες υποψίες ότι οι αποφάσεις της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λαμβάνονται υπό την αφόρητη πίεση επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων, στα οποία έχει επιτραπεί να έχουν λόγο ακόμα και για ζωτικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση μόνο την εθνική κυριαρχία, αλλά και την εθνική οικονομία. Εκτιμούμε ότι η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη, το εξής: Αν το ΤΑΙΠΕΔ επιβαρυνθεί με το κόστος μεταφοράς του Ν.Ο., δεδομένου ότι το ακίνητο παραχωρήθηκε για μόλις 23 εκατ ευρώ ήτοι 47ευρώ το τ.μ.(!), τότε υπάρχει εξόφθαλμη παραβίαση του αρ.106 παρ 2 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει ότι, «η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος ..της εθνικής οικονομίας».

  Ερωτάται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

  1. Ποιός τελικά αποφασίζει για την θέση των Ναυτικών Οχυρών της χώρας; Η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ΤΑΙΠΕΔ ή οι επιχειρηματίες;

  2. Με ποιά κριτήρια διαβεβαίωσε τη Βουλή για την επάρκεια της νέας θέσης του Οχυρού, ενώ, όπως διεπίστωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η θέση αυτή δεν ήταν γνωστή κατά το χρόνο, που διατυπώθηκε η συναίνεση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου;

  3. Προτίθεται να διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν ποινικών και διοικητικών ευθυνών στην υπόθεση αυτή ;

  Οι ερωτώντες βουλευτές

  Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη

  Θοδωρής Δρίτσας

  Στέφανος Σαμοϊλης

  http://www.syriza.gr/article/id/53450/Erwthsh-boyleytwn-SYRIZA-EKM:-H-prosfath-gnwmodothsh-toy-E΄Tmhmatos-toy-Symboylioy-ths-Epikrateias-schetika-me-thn-apofash-metaforas-toy-Naytikoy-Ochyroy-Ag.-Stefanoy-Kerkyras-kai-….html#.V58iemXy-hM

 3. 23.04.2013
  ΣτΕ: Νόμιμη τελικά η μεταφορά του οχυρού του Αγ. Στεφάνου στην Κασσιώπη

  Νόμιμο κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αυτή τη φορά, δεύτερη που συζητήθηκε, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη μεταφορά σε νέα θέση του ναυτικού οχυρού του Αγίου Στεφάνου στην περιοχή της Κασσιώπης της Κέρκυρας.

  Την πρώτη φορά που κατατέθηκε το σχέδιο διατάγματος στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο στην εκπνοή του περασμένου μήνα, κρίθηκε παράνομο, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση της Κασσιώπης έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), το οποίο με τη σειρά του το παραχώρησε για εκμετάλλευση στην εταιρεία NCH Capital.

  Αναλυτικότερα, το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το τρίτο δεκαήμερο του περασμένου μήνα με την υπ’ αριθμ. 52/2013 γνωμοδότησή του, έκρινε παράνομο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για «την τροποποίηση του ναυτικού οχυρού Αγίου Στεφάνου» και το επέστρεψε στο υπουργείο Εθνικής ’μυνας.

  Κρίθηκε παράνομο την πρώτη φορά το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, καθώς γνωμοδότησε η Ολομέλεια του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ), όπως προβλέπει η νομοθεσία, για τη μετεγκατάσταση του επίμαχου οχυρού. Όμως, όπως σημείωσαν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η γνωμοδότηση αυτή εκδόθηκε χωρίς τα μέλη του ΑΝΣ να γνωρίζουν την ακριβή νέα θέση (συντεταγμένες) του οχυρού.

  Η άγνοια αυτή του ΑΝΣ, επεσήμαναν οι δικαστές του ΣτΕ κατά την πρώτη, πάντα, επεξεργασία του διατάγματος, προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της συνεδριάσεως του ΑΝΣ, στο οποίο αναφέρεται ότι «το ΑΝΣ, αφού έλαβε υπόψη σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΓΕΝ και σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, στα οποία προβλέπεται μόνο η έκταση της νέας θέσεως του ναυτικού οχυρού (7,2 στρέμματα) και το γεγονός ότι η ακριβής νέα θέση (συντεταγμένες) του νέου ναυτικού οχυρού αναμένεται να καθοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη θεσμοθέτηση του ΠΔ».

  Παρ’ όλα αυτά, προσθέτουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, το ΑΝΣ ενέκρινε τη σκοπιμότητα μετεγκατάστασης του οχυρού στη νέα θέση «όπως αυτή θα απεικονισθεί με ακρίβεια σε ακριβές οριζοντογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που θα συνταχθεί με μέριμνα και δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ».

  Συνεπώς, τόνισαν οι σύμβουλοι της Επικρατείας στην πρώτη γνωμοδότησή τους: «Κατά τον χρόνο λήψεως της εν λόγω γνωμοδοτήσεως, το ΑΝΣ δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα και το από 12.12.2012 «μνημόνιο συνεργασίας», στη νέα θέση του οχυρού τα όρια της απαγορευμένης ζώνης και της επιτηρούμενης ζώνης αυτού σχεδόν συμπίπτουν. Κατόπιν αυτών, το υπουργείο Εθνικής ’μυνας επανακατέθεσε το σχέδιο διατάγματος για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο ΣτΕ, με νέα γνωμοδότηση του ΑΝΣ».

  Στη νέα γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΑΝΣ (5.4.2013) αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1) Η κατάργηση του ναυτικού οχυρού Αγίου Στεφάνου συνοδεύεται από ταυτόχρονο χαρακτηρισμό σε νέα εγγύς θέση νέου ναυτικού οχυρού, όπως αυτή απεικονίζεται επακριβώς στο υπ’ αριθμ. σχεδίου Τα-2012/18/6/4 Απριλίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, της διεύθυνσης ΓΕΝ/Γ2, 2) Οι ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) σε θέματα εθνικής άμυνας και ασφάλειας καλύπτονται εξίσου αποτελεσματικά από τη νέα θέση του ναυτικού οχυρού και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ζήτημα διαφοροποίησης της επιχειρησιακής παρουσίας του ΠΝ στην περιοχή και 3) Η απόκρυψη και διασφάλιση των έργων αμύνης πραγματοποιείται σήμερα με συνδυασμό μέτρων και συγκεκριμένα με μεθόδους φύλαξης που υποστηρίζονται από μέσα σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και συναγερμού, κατάλληλα περίφραξη, μέσα απόκρυψης), τα οποία ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του ΠΝ. Εν προκειμένω, λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων της συγκεκριμένης περιοχής η θέσπιση επιτηρούμενης ζώνης πλάτους ενός μέτρου κρίνεται επαρκής για την απόκρυψη και διασφάλιση των έργων αμύνης του ναυτικού οχυρού στη νέα θέση».

  Έπειτα από όλα αυτά, το Ε’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος ο σύμβουλος Επικρατείας Ν. Ρόζος και εισηγήτρια η πάρεδρος Ελένη Μουργιά), με την υπ’ αριθμ. 94/2013 γνωμοδότησή του, έκρινε νόμιμο το επίμαχο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

  Σημειώνεται ότι το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων (190 τ.μ.) του νέου οχυρού, όπως και το κόστος μετεγκατάστασης, θα καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου από το ΤΑΙΠΕΔ.

  ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

  http://www.kathimerini.gr/36633/article/epikairothta/ellada/ste-nomimh-telika-h-metafora-toy-oxyroy-toy-ag-stefanoy-sthn-kassiwph

 4. ΣτΕΠρακτΓνωμ 52/2013

  Μνημόνιο – Αποκρατικοποιήσεις ακινήτων Δημοσίου – Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου» – Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού – Γνωμοδότηση Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου -.

  Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος με το οποίο επιχειρείται η κατάργηση Ναυτικού Οχυρού και ο ανακαθορισμός των ορίων του σε νέα θέση στην ίδια περιοχή, στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων και των μεταβιβάσεων ακινήτων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ, που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Κρίθηκε ότι το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος δεν προτείνεται προς το παρόν νομίμως, επειδή κατά το χρόνο λήψεως της απαιτούμενης από το νόμο γνωμοδότησης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου δεν ήταν σε θέση να κρίνει αν με την εγκατάσταση του Ναυτικού Οχυρού στη νέα θέση εξασφαλίζεται ισοδύναμο αποτέλεσμα ως προς την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, καθώς το ΑΝΣ δεν γνώριζε τη νέα θέση του οχυρού.

  Η συνέχεια εδώ
  http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/steprgn52_13.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.