Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων

ΚΑΛΩ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ !

Γράφει η  Χριστίνα Σαλεμή

Επειδή από σήμερα 1 Ιουλίου 2013 μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων βάσει του αρθ  9 του νόμου 3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 4075 (ΦΕΚ Α’ 89/11-04-2012), αλλά η άγνοια του νόμου είναι σχεδόν απόλυτη, επιβάλλεται να γίνει μια ανακεφαλαίωση και μια όσο το δυνατόν καλύτερη αποκωδικοποίηση του έτσι ώστε να καταλάβει ο καθένας γιατί o νόμος αυτός δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί

Ότι και αν διαβάσατε μέχρι τώρα, ότι και αν νομίζετε ότι ξέρετε για το νόμο αυτό δεν έχει σημασία. Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το κείμενο έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποφασίσετε εν γνώση πια τι και πως θα πράττετε στην συνέχεια. 

Α) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Στις 23 Απριλίου 2010, ο Γ. Παπανδρέου γιόρτασε την ονομαστική του γιορτή ανακοινώνοντας από το Καστελόριζο την οικειοθελή προσφυγή του στην τρόικα με σκοπό την λήψη ενός δάνειου μαμούθ, το μεγαλύτερο στην ιστορία της ανθρωπότητας, με το οποίο θα έδενε χειροπόδαρα την χώρα. 

Στις 15 Ιουνίου 2011, ο Γ Παπανδρέου γιόρτασε τα γενέθλια του χαρίζοντας (διά ανασχηματισμού) μια νέα κυβέρνηση στον εαυτό του και στους Έλληνες  ένα καινούργιο νόμο έκτρωμα, με τον οποίο, χωρίς να το πει καν, μας έκανε όλους, μικρούς και μεγάλους, δυνητικούς δότες οργάνων, ιστών και κυττάρων σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου που διαγιγνώσκεται όταν …. είμαστε ακόμα ζωντανοί. 

Αναλυτικά : 

Στις 14,15 και 16 Ιουνίου 2011, όταν κυβέρνηση και βουλευτές είχαν είδη μηνυθεί για έσχατη προδοσία και πραξικοπηματική άσκηση της εξουσίας, συζητήθηκε και ψηφίστηκε επί συνόλου και επί των άρθρων το νομοσχέδιο “Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ” το οποίο ρύθμιζε :

– τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα. 

– την δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την κωδικοποίηση, την  επεξεργασία, την συντήρηση, την αποθήκευση και την διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων [περιλαμβανόμενου και των βλαστικών αιμοποιητικών και άλλων κύτταρων (του ΟπΑ), των κυττάρων του μυελού των οστών, των αναπαραγωγικών κυττάρων (ωάρια και σπερματοζωάρια), των εμβρυακών ιστών και κυττάρων, των  βλαστικών κυττάρων ενηλίκων και εμβρύων κλπ ] που προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο, καθώς και επεξεργασμένων προϊόντων που προέρχονται από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα και προορίζονται για εφαρμογές στον άνθρωπο

– θέματα του Σώματος Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, του Ε.Κ.Α.Β. και νοσοκομείων

– την περικοπή φαρμακευτικών δαπανών (Θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων)

– θέματα  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των φαρμακείων κλπ. 

Ταυτόχρονα, ο νόμος 

– ενσωμάτωνε στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 2010/53/EΚ  (αρχικά 2010/45/ΕΕ) της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006). Διευκρίνιση: οι σχετικές διατάξεις με τις οποίες γίνεται η ενσωμάτωση – ορθή ή λανθασμένη – φέρουν την ένδειξη (άρθρο “χ” Οδηγίας 2010/53/ΕΕ) 

– επικύρωνε τις διατάξεις του π.δ. 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24  ” Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006).” 

[Δείτε εδώ το νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση, τα πρακτικά της βουλής κλπ http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a3c27b08-9e8b-4f04-a737-df32c57f55fdΔωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις ]

Μεταξύ άλλων, αυτό το νομοσχέδιο οργάνωνε σε άλλη βάση το σύστημα αφαίρεσης και χρήσης ανθρωπίνου υλικού περιλαμβανομένων και των  μεταμοσχεύσεων, καταργώντας την εθελοντική δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων, ιδρύοντας ένα καινούργιο ΕΟΜ και ιδιωτικοποιώντας περαιτέρω ολόκληρο το σύστημα.    

Η ψήφιση του νόμου έγινε από άγνωστο αριθμό βουλευτών, εν αγνοία της κοινωνίας και παρόλες τις αντιρρήσεις της διοίκησης του τότε ΕΟΜ, της επιτροπής βιοϊατρικής, της Εκκλησίας, αλλά και των ίδιων των τότε υποψηφίων ληπτών που είχαν πάρει είδηση το νομοσχέδιο. [ Καθηγητές ιατρικής αντιτίθενται στο νομοσχέδιο της υποχρεωτικής δωρεάς οργάνων 14 Απριλίου 2011, Αντίθετος ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων στο νέο νόμο … 23 Μαϊου 2011, Σοβαρές επιφυλάξεις για την “εικαζόμενη” συναίνεση και από Συλλόγους μεταμοσχευμένων ασθενών  Ιουνίου 3, 2011, Το θέμα της “εικαζόμενης” συναίνεσης στη συνάντηση Παπανδρέου- Ιερώνυμου Μαΐου 11, 2011 κλπ]

Έτσι, στις 27 Ιουνίου 2011 αποκτήσαμε το καινούργιο νόμο “Φρανκενστάιν”, το νόμο 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις » που αντικατέστησε το νόμο 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α ́) «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις ». Μετά την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αντιδράσεις της εκκλησίας έγιναν πιο έντονες αλλά τίποτα δεν άλλαξε.[ Όχι στην “εικαζόμενη” συναίνεση και στην ιδιωτικοποίηση των μεταμοσχεύσεων αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.  Αυγούστου 20, 2011, «Συνεχίζουμε τις μεταμοσχεύσεις παρά τις Ιερές διαφωνίες» λένε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων  Αυγούστου 23, 2011 κλπ]

Α.1 Ορολογία και γενικοί κανόνες χρήσης ανθρώπινου υλικού για θεραπευτικούς και άλλους σκοπούς 

Σύμφωνα με την Εθνική, Κοινοτική και Διεθνής Νομοθεσία:

– Το ανθρώπινο υλικό ( όργανα, ιστούς και κύτταρα) χρησιμοποιείται για μεταμόσχευση ή/και άλλες χρήσεις όπως έρευνα και βιομηχανική παρασκευή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών βοηθημάτων. 

– “Μεταμόσχευση” είναι  η διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται η αποκατάσταση ορισμένων λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος με τη μεταφορά ενός οργάνου, ιστού ή κυττάρου από έναν δότη σε έναν λήπτη. Ο όρος «μεταμόσχευση» καλύπτει την πλήρη διαδικασία αφαίρεσης οργάνου, ιστού ή κυττάρων από ένα πρόσωπο και εμφύτευσής του/ς σε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προετοιμασίας, διατήρησης και φύλαξης. 

–  Ο δυνητικός δότης είναι ο εθελοντής που αποφασίζει να δωρίσει ένα ή περισσότερα όργανα, ιστούς ή/και κύτταρά του, για μεταμόσχευση ή άλλες χρήσεις. 

 – Ο δότης, είναι ο δυνητικός δότης που κρίθηκε κατάλληλος για αφαίρεση οργάνων ιστών και κυττάρων και μπορεί να είναι ζωντανός ή νεκρός. 

– Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η αφαίρεση οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση γίνεται από ζωντανό δότη το οποίο μπορεί να είναι υγιής ή ασθενής, και συγκεκριμένα να έχει διαγνωστεί εγκεφαλικά νεκρός και να νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η επέμβαση για την αφαίρεση οργάνων γίνεται με ολική νάρκωση του δωρητή.  

– Οι εγκεφαλικά νεκροί και οι βιολογικά νεκροί δωρητές οργάνων ιστών και κυττάρων από τους οποίους γίνεται αφαίρεση ανθρωπίνου υλικού αποκαλούνται νεκροί, θανόντες ή πτωματικοί δότες. 

– Μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε ότι μπορούν να μεταμοσχευτούν τα ακόλουθα : οι νεφροί, η καρδιά, το ήπαρ, οι πνεύμονες, το πάγκρεας και τμήμα του λεπτού εντέρου, ιστούς και κύτταρα. Οι ιστοί αποτελούν ένα λειτουργικό σύνολο κυττάρων, που μπορούν να μεταμοσχευτούν ή να εμφυτευτούν ως βιώσιμα κύτταρα ή να διατηρηθούν, να μονιμοποιηθούν ή να τροποποιηθούν κατ’ άλλο τρόπο. Περιλαμβάνουν: οστικά και μυοσκελετικά στοιχεία (π.χ. χόνδρους, τένοντες, περιτονίες), καρδιαγγειακούς ιστούς (π.χ. αρτηρίες, φλέβες, καρδιακές βαλβίδες), οπτικούς ιστούς (π.χ. κερατοειδούς, σκληροειδούς), νευρικά κύτταρα, δέρμα, εγκεφαλικά κύτταρα, εμβρυϊκούς ιστούς, αναπαραγωγικά κύτταρα (π.χ. σπέρμα, ωάρια) και βλαστικά κύτταρα (δηλ. αιματοποιητικά προγονικά κύτταρα που λαμβάνονται από το μυελό των οστών, τον ομφάλιο λώρο και την περιφερική κυκλοφορία). Ανάλογα την περίπτωση, οι ιστοί αυτοί και τα κύτταρα δεν χρησιμοποιούνται μόνο στην αναπλαστική χειρουργική, όπως η αντικατάσταση κερατοειδούς και ισχίου, αλλά και στη θεραπεία νόσων, όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης, και όλο και περισσότερο στην αναπαραγωγική ιατρική. Η πρόοδος στη βιοτεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή προϊόντων που προέρχονται από ιστούς, όπως τα καλλιεργημένα αλλογενή κύτταρα, οι μηχανικώς παρασκευασμένοι δομικοί ιστοί και συστατικά μέρη ιατρικών βοηθημάτων. Όλοι αυτοί οι ιστοί ή τα κύτταρα, τα οποία συχνά αποκτούνται μέσω διασυνοριακών ανταλλαγών, προέρχονται από ζώντες ή νεκρούς δότες.  

Η επιστήμη εξελίσσεται όμως συνεχώς και πέραν των μαλλιών που δεν ανέφερα αλλά όλοι ξέρουμε ότι μεταμοσχεύονται, σας ενημερώνω ότι ήδη επιτεύχθηκε η μεταμόσχευση χεριού και προσώπου σε άνθρωπο, και η μεταμόσχευση κεφαλιού εγκεφάλου σε ζώα !! [Ελευθεροτυπία – Πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση προσώπου ( 2005) Επιτυχής η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου στην Τουρκία  (2012), Μεταμόσχευση εγκεφάλου: Πρωτοπορία ή τρέλα; , Μεταμόσχευη κεφαλιού,μύθος ή πραγματικότητα;(φωτό+βίντεο …, , Επιστήμονες έχουν μεταμοσχεύσει επιτυχώς εγκέφαλο  σε μαϊμού … ]

– Η παραχώρηση ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κύτταρων γίνεται πάντα εθελοντικά και χωρίς αμοιβή (δωρεά), αλλά επιτρέπεται η αποζημίωση δοτών που δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί ή νεκροί. 

– Για να μειωθούν οι κίνδυνοι και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της χρήσης  ανθρωπίνου υλικού, αποφασίστηκε ότι τα κράτη πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικό πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας και να καταπολεμήσουν τις απαράδεκτες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δωρεά ιστών κυττάρων και οργάνων και τη μεταμόσχευση, περιλαμβανομένου της εμπορίας οργάνων που, μερικές φορές, συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων, η οποία αποτελεί σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδίως, προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας. 

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο ντοκιμαντέρ του 2008 του  BBC – Horizon – How much is your dead body worth? πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πόσο αξίζει το νεκρό σώμα.

http://www.youtube.com/watch?v=U4KR5bi028A

–  Επειδή η διαθεσιμότητα οργάνων, ιστών και κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς και άλλους σκοπούς εξαρτάται από τους πολίτες που είναι διατεθειμένοι να γίνουν δότες, προκειμένου να αυξηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο η αυτάρκεια ιστών, οργάνων και κυττάρων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, αποφασίστηκε σε παγκόσμιο αλλά κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προαχθούν εθνικές και ευρωπαϊκές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δωρεά τους. Σκοπός των εκστρατειών αυτών είναι να βοηθηθούν οι πολίτες να αποφασίσουν να γίνουν δυνητικοί δότες και να γνωστοποιήσουν την επιθυμία τους αυτή στις οικογένειες τους ή στους νόμιμους εκπρόσωπους τους. (δες ενδεικτικά το αρθ.2  2004/23/ΕΚ  ).

Α2 Η προϋπάρχουσα ελληνική νομοθεσία 

Για την δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων, η ελληνική νομοθεσία [διά του νόμου 2737/ΦΕΚ 17Α/27.08.1999  «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις » και του ΠΔ 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008, μεταξύ άλλων, προέβλεπε το 2011 όταν ψηφίστηκε ο καινούργιος νόμος, ότι:

– Οι μεταμοσχεύσεις διενεργούνται αποκλειστικά σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες μονάδες (Μονάδες Μεταμόσχευσης) νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι Μονάδες Μεταμόσχευσης λειτουργούν με άδεια του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που χορηγείται ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Η άδεια εκδίδεται για τρία (3)έτη, εφόσον διαπιστωθεί η επάρκεια της μονάδας και η δυνατότητα συμβολής της στην αντιμετώπιση των αναγκών για μεταμοσχεύσεις. Μετά την πάροδο τριών ετών λειτουργίας χορηγείται οριστική άδεια, με βάση τα αποτελέσματα της μεταμοσχευτικής της δραστηριότητας,

– Η αφαίρεση ιστών και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή . Ο περιορισμός δεν ισχύει στη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

– “Η αφαίρεση ιστών, κυττάρων και οργάνων από νεκρό δότη  διενεργείται εφόσον ο δυνητικός δότης είχε εγγράφως συναινέσει σε αυτήν. “”Η αφαίρεση αποκλείεται αν είχε εγγράφως εκφράσει την άρνησή του.” “Αν ο δυνητικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή του, η αφαίρεση διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτήν ο σύζυγος, τα ενήλικα τέκνα, οι γονείς ή τα αδέρφια του.”

– Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η αφαίρεση μυελού των οστών και από ανήλικο δότη, όταν πρόκειται για μεταμόσχευση σε αδελφό ή αδελφή του, εφόσον υπάρχει μεταξύ τους ιστοσυμβατότητα, η αφαίρεση είναι αναγκαία για τη ζωή του λήπτη, δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος ιστοσυμβατός δότης, ο οποίος να έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να παράσχει έγκυρα τη συναίνεσή του στη μεταμόσχευση, και συναινούν σε αυτή και οι δύο γονείς, έστω και αν μόνο ο ένας έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν δεν υπάρχουν γονείς ή αν και οι δύο έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο, ύστερα από απόφαση του εποπτικού συμβουλίου. Ο ανήλικος, που έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, συναινεί και αυτός στην αφαίρεση. Οι συναινέσεις παρέχονται κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.

Οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων διενεργούνταν αποκλειστικά και μόνο σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες μονάδες (Μονάδες Μεταμόσχευσης) νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Για τη λειτουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταμοσχεύσεων είχε ιδρυθεί το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με ονομασία “Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων”, το οποίο τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελούσε το βασικό μηχανισμό διοικητικής υποστήριξης των μεταμοσχεύσεων. (ν 2737/1999)

Β) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (3984/2011)

Β1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο νόμος αυτός θεσπίστηκε κυρίως για δυο λόγους :  

– για να αυξηθεί ο κύκλος των δυνητικών δοτών ώστε να καλυφθούν οι εσωτερικές ανάγκες σε μοσχεύματα και να ανέβει η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη όπου καταλάμβανε τότε μια ” ντροπιαστική” θέση ως η τελευταία ή μια από τις τελευταίες χώρες σε δωρεές οργάνων, ιστών και κύτταρων. 

– για να καθοριστούν καλύτεροι κάνονες ασφαλείας της διαδικασίας, περιλαμβανομένου και την αυστηροποίηση των ποινών με σκοπό την αποτροπή τέλεσης εγκληματικών πράξεων που συνδέονται με την διαδικασία των μεταμοσχεύσεων. 

Μόνο που : 

– Ο μικρός αριθμός δωρητών αποδεικνύει ότι ο Έλληνας, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στο κράτος ας πούμε, ευσυνείδητα δεν θέλει να γίνει δότης οργάνων και ότι το κράτος, εσκεμμένα παραβίασε την επιθυμία του αυτή, αναγκάζοντας τον διά του νόμου να ” χαρίσει” τα όργανα του, τους ιστούς και τα κύτταρα. Συγκεκριμένα, από το 1987 εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ασκούν κυριολεκτικό βομβαρδισμό της κοινής γνώμης υπέρ της δωρεάς οργάνων χωρίς μάλιστα να αναφέρουν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος (νέκρωση εγκεφάλου) δεν είναι το ίδιο με το βιολογικό θάνατο ( πάψη της λειτουργίας της καρδιάς) και ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες σε τροχαία ατυχήματα αλλά μόλις 5 άτομα ανά εκατομμύριο, δηλαδή το 0,0005% του πληθυσμού τάσσεται υπέρ της δωρεά οργάνων. Τα τροχαία ατυχήματα τα ανέφερα επειδή λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που προκαλούν είναι η βασικότερη πηγή εγκεφαλικά νεκρών δοτών. 

Συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ομολογία ενοχής.  

– Οι ανάγκες της Ελλάδας σε μοσχεύματα, σε καμία, μα σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσε την ” ελαστικότητα” του νόμου. Και για του λόγου του αληθές σας παρέχω τα πιο πρόσφατα στοιχεία που βρήκα και τα οποία αφορούν το έτος 2004. Το γεγονός ότι τα δεδομένα  είναι παλιότερα δεν έχει μεγάλη σημασία, επειδή όπως καταλαβαίνετε οι όποιες μεταβολές ( προς τα πάνω ή προς τα κάτω) δεν μπορούν να είναι τεράστιες. 

Τα στοιχεία: 

Το 2004 

-772 άνθρωποι είχαν ανάγκη μεταμόσχευσης νεφρού.
-5 έπρεπε να κάνουν μεταμόσχευση καρδιάς.
-1 είχε ανάγκη μεταμόσχευσης καρδιάς και πνευμόνων.
-117 χρειάζοταν μεταμόσχευση ήπατος.
-55 χρειαζόταν μεταμόσχευση μυελού των οστών, εκ των οποίων οι 15 παιδιά, ενώ οι υπόλοιποι ενήλικοι ηταν κάτω των 30 ετών.
-Τα παραπάνω στοιχεία -εκτός του ήπατος- αφορούν την κατάσταση έως 7/6/2004. Τα δεδομένα για το ήπαρ είναι έως 31/12/2003 (η ενημέρωση για το ήπαρ γίνεται ανά εξάμηνο)8.

Πόσοι ήταν τότε οι δωρητές οργάνων ; 83.500 άτομα από την Ελλάδα + τα άτομα της ευρωπαϊκής δεξαμενής …. 

Συνεπώς, οι Έλληνες που δεν μπορούσαν να βρουν κατάλληλο μόσχευμα ήταν μερικές δεκάδες και είναι βέβαιο ότι ο νομοθέτης που με το ίδιο νόμο έκοβε φάρμακα από τους πάντες (αρθ.69) και η κυβέρνηση που διάλυσε εντελώς το χώρο της υγείας και πρόνοιας χωρίς κανένα δισταγμό, δεν μπήκαν σε τέτοιο κόπο επειδή ενδιαφερόταν για τους νεφροπαθείς …. 

( Πηγή στοιχείων ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ –  Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα βρείτε πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις μεταμοσχεύσεις. Επισκεφθείτε την ! http://www.imlarisis.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=802 )

Τέλος, σε ότι αφορά την ασφάλεια της διαδικασίας, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συστήματος, η επανίδρυση του ΕΟΜ ως νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού δικαίου με μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία, καθώς και οι ποινές «χάδι»  (λχ  15.000 ευρώ και δύο έτη φυλάκισης ), σε καμία, μα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ενισχύσουν την ασφάλεια του συστήματος αλλά στην αποδυνάμωση της. 

Β2 Οι βασικές αλλαγές που έφερε ο νόμος: 

1. Για να αυξηθεί η δεξαμενή των διαθέσιμων οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση και άλλες χρήσεις, έγιναν τα εξής :

α) Εντάχτηκαν στον κύκλο των υγιών ανθρώπων που μπορούν να δωρίσουν όργανο/όργανα τους και ιστούς προς μεταμόσχευση, οι συγγενείς του λήπτη μέχρι και τον 4ο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, οι συγγενείς του συζύγου του (μέχρι δεύτερο βαθμό), τα άτομα που συνδέονται συναισθηματικά ή με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης με ασθενή/λήπτη, και τέλος, υιοθετήθηκε η έτσι αποκαλούμενη χιαστή μεταμόσχευση, δηλαδή επιτράπηκε σε όσους από τους προαναφερόμενους δεν μπορούν λόγω ασυμβατότητας να δώσουν μόσχευμα στον άνθρωπο που θέλουν, να κάνουν δωρεά προς τον Ε.Ο.Μ., με αντάλλαγμα την πρόταξη του ασθενή (που δεν μπορούσε λόγω ασυμβατότητας να λάβει το συγκεκριμένο όργανο), στη λίστα του Ε.Ο.Μ. (αρθ.8)

Έχοντας υπόψη όμως, ότι στην  Ελλάδα των 10 εκατομμύριων, αν το ψάξεις καλά, όλοι είμαστε συγγενείς ή συνδεόμαστε συναισθηματικά μεταξύ μας, με αυτόν τον τρόπο όλοι οι υγιείς ανθρώποι, πλην τα παιδιά, απέκτησαν την δυνατότητα να γίνουν δότες και να αποζημιωθούν για την προσφορά τους. Νόμιμα ή … παράνομα. 

β) Εντάχτηκαν στον κύκλο των ¨νεκρών” (σθενών) δυνητικών δοτών όλοι οι ενήλικοι βάσει εικαζόμενης επιθυμίας τους να δωρίσουν σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου τα όργανα τους στον ΕΟΜ. (αρθ.9). 

Συγκεκριμένα:  Σε περίπτωση που διαγνώσουν σε ενήλικα ασθενή νέκρωση του εγκεφάλου, υποχρεούνται οι ιατροί α) να εκδώσουν αμέσως πιστοποιητικό θανάτου χωρίς να ενημερώσουν την οικογένειά του για τον θάνατο και την δυνατότητα δωρεάς οργάνων και ιστών του, β) να ειδοποιήσουν μόνο τον Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, εφόσον υφίσταται στο νοσοκομείο και τον ΕΟΜ,  ώστε να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία αφαίρεσης οργάνων και ιστών από το “πτώμα” εάν πριν το συμβάν, ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε εκφράσει εγγράφως την αντίθεσή του ενώπιον αρμόδιας αρχής και η δήλωση του αυτή δεν πρωτοκολλήθηκε και δεν καταχωρήθηκε σε σχετικό αρχείο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (αρθ.9). Εάν ο ασθενής δεν έκανε δήλωση εναντίωσης, εισάγεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για να διατηρηθεί στην ζωή μέχρι να κανονιστούν οι λεπτομέρειες της μεταμόσχευσης. 

 Δηλαδή, λόγω έλλειψης έγγραφης εναντίωσης, η αφαίρεση οργάνων θα διεξαγόταν πια βάσει της εικαζόμενης συναίνεσης του ασθενή και καταργήθηκε έτσι η εθελοντική δωρεά οργάνων η οποία μπορεί να γίνει μόνο από τον ίδιο τον δότη με ρητή δήλωση του ή από τους συγγενείς /νόμιμους εκπροσώπους του  που έιχαν ενημερωθεί σχετικά από αυτόν.

 Πέραν τούτου, επειδή στην Ελλάδα της γραφειοκρατίας μια δήλωση πάντα μπορεί να χαθεί, με τον προαναφερόμενο τρόπο, ουσιαστικά έγιναν δυνητικοί δότες όλοι οι ενήλικες είτε έκαναν είτε δεν έκαναν την όποια δήλωση . 

Για την εικαζόμενη συναίνεση, έλεγε το αρθ 9 του νόμου μας : 

Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει στον ΕΟΜ (με σχετική δήλωση του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) την αντίθεση του στην αφαίρεση οργάνων του μετά θάνατον, κριτήριο για τον οποίο είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους.

Ο κύκλος των δυνητικών αυτών δοτών όμως, θα αυξηθεί μόνο από 1 Ιουλίου 2013 και έπειτα. Η αναστολή της εκτέλεσης της συγκεκριμένης διάταξης δόθηκε για να προλάβει η Πολιτεία να ενημερώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού σχετικά με την καινούργια διάταξη και τον καινούργιο νόμο αλλά και για τη φύση της επέμβασης αφαίρεσης των οργάνων, την αναγκαία προετοιμασία του δότη και γενικά για όλη την διαδικασία των μεταμοσχεύσεων. Η ενημερωτική εκστρατεία κηρύχτηκε υποχρεωτική (αρθ. 7 κλπ), προβλέφθηκε να ολοκληρωθεί στις 1 Ιουνίου 2013 (αρθ.9.2) και θα έπρεπε να είναι πλήρης, εύκολα κατανοητή, αντικειμενική και να παρέχεται με διακριτικότητα και σεβασμό στην ελευθερία, την προσωπικότητα, τις θρησκευτικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις του ατόμου. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο ΕΟΜ θα άρχιζε την συλλογή των δηλώσεων αντίθεσης, των ενημερωμένων πια πολιτών, έτσι ώστε να μπορεί να ξεκινήσει λίγο αργότερα και η εφαρμογή της  καινούργιας διάταξης περί αφαίρεσης οργάνων και ιστών βάσει εικαζόμενης συναίνεσης. Μέχρι τότε, μέχρι 1 Ιουλίου δηλαδή, η αφαίρεση θα διενεργηθεί βάσει του παλιού νόμου, δηλαδή εφόσον ο δυνητικός δότης είναι ενήλικας και έχει συναινέσει στη μετά θάνατον δωρεά οργάνων του με σχετικό έγγραφο απευθυνόμενο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ο οποίος είναι αποδέχτης της δωρεάς), άλλως η αφαίρεση θα διενεργηθεί, εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτήν ο σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα ή οι γονείς ή τα αδέλφια του εγκεφαλικά νεκρού ανθρώπου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τους από τον ιατρό και τον ΕΟΜ (αρθ. 65 παρ 13 ).

Επειδή όμως οι διατάξεις των νόμων  εφαρμόζονται κατά κάνονα σε όλους όσους βρίσκονται στην επικράτεια του κράτους, πάει να πει ότι και για τους ξένους θα εκδοθεί αμέσως πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση νέκρωσης του εγκεφάλου τους, ότι δεν θα μπουν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για να συνεχιστεί η προσπάθεια σωτηρίας τους και άμα λάχει, θα βρεθούν και αυτοί σε μονάδες αφαίρεσης οργάνων επειδή δεν έκαναν δήλωση εναντίωσης στον ΕΟΜ. Ενημερώθηκαν άραγε οι ξένες πρεσβείες ;; Τα 17 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται ετησίως την Ελλάδα ενημερώθηκαν ;; 

Τέλος, επειδή πέρασε ήδη η ημερομήνια ολοκλήρωσης της ενημερωτικής εκστρατείας αλλά όπως όλοι ξέρουμε αυτή δεν έγινε, αποδεικνύονται για άλλη μια φορά οι ύπουλες προθέσεις και οι σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από το νόμο. Για να σας φύγουν όλες οι αμφιβολίες , θυμηθείτε μόνο πως διαφήμιζαν ανελλιπώς ένα θεσμό που καταργήθηκε : την ΔΩΡΕΑ οργάνων. Τι έλεγαν ;;  Αυτά :”σώσε μια ζωή”, “γίνε δωρητής οργάνων”, χωρίς να πουν ποτέ ότι από τους “δωρητές” δεν αφαιρούνται μόνο ζωτικά όργανα και μόνο για μεταμόσχευση.

Έλατε να θυμηθούμε μαζι τι έκαναν για να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη : 

ΒΙΝΤΕΟ

– Δείτε το βίντεο που έχουν προβάλει διά τηλεοράσεων ανελλιπώς, από την ψήφιση του νόμου και μέχρι σήμερα: 

– Δείτε και το βίντεο που “έκανε πάταγο” στο διαδίκτυο :  “Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ: Γίνε δωρητής οργάνων και εσύ “( 31 Οκτ 2011)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ /ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 

Εκτός από τα βίντεο, υπήρχαν βέβαια πληθώρα άλλων μέσων που χρησιμοποιηθήκαν ( τηλεοπτικές εκπομπές, δημοσιεύματα κλπ) που έκαναν πάντα λόγω μόνο για το”δώρο ζωής” στους λήπτες  και τίποτε άλλο. Δείτε ενδεικτικά μερικά μόνο από αυτά, αλλά  προσέξτε σας παρακαλώ και τις πληροφορίες που δίνουν .. 

Μόλις 16 ετών ο δότης οργάνων, που χάρισε ζωή σε πέντε … (2011)

Μόλις 16 ετών ήταν ο δότης, ο οποίος χθες, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011, κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Το νεαρό αγόρι, νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ύστερα από τροχαίο. Η διαδικασία της Δωρεάς ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης, …

Ζωή σε επτά ανθρώπους χάρισε 16χρονος δότης οργάνων (2012)

40χρονος δότης χάρισε ζωή σε οκτώ συνανθρώπους στην …

Ζωή σε επτά ανθρώπους χάρισε 19χρονη – Iatropedia

Δύο δότες οργάνων από την Κρήτη χαρίζουν ζωή σε 10 … – Iatronet.gr

Τρεις δότες οργάνων χαρίζουν ζωή σε 15 συνανθρώπους μας …

ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ …… 

Δράση από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου – “Χάρισε ζωή” – η δρασις  02/04/2013 !!!

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαρτίου στο 18ο Δημοτικό σχολείο Ρόδου η δράση «Χάρισε Ζωή. Γίνε κι εσύ δότης μυελού των οστών». Η δράση διοργανώθηκε από το  σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 18ου Δημοτικού σχολείου Ρόδου σε συνεργασία με το σύλλογο «Ροδαυγή». 

ΜΟΝΟ ΠΟΥ, με το παλιό νόμο, ΜΟΝΟ κατ ΄εξαίρεση επιτρεπόταν η αφαίρεση μυελού των οστών από παιδιά και όπως θα δείτε στην συνέχεια, με το καινούργιο νόμο ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ! 

Για του λόγου του αληθές. το αρθ. 8 του νόμου 3984/2011 προβλέπει ρητά ότι : 1. Η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση: α) στον σύζυγο του κλπ 2. Η αφαίρεση γίνεται μόνο από ενήλικο πρόσωπο. 

Τέλος, στην μάχη της παραπληροφόρησης μπήκε βέβαια και ο ίδιος ο υπουργός υγειάς, ο οποίος τα τέλη Αυγούστου 2011 μοίρασε στους υπουργούς και στους συνεργάτες του, αιτήσεις για να γίνουν δωρητές οργάνων και όλα τα ΜΜΕ  προέβαλαν επανειλημμένα την “είδηση”.  Μόνο που, όπως είπα, με το δικό του νομοσχέδιο είχε ήδη καταργηθεί ο θεσμός της δωρεάς οργάνων λόγω εισαγωγής της εικαζόμενης συναίνεσης, η οποία απλά τελούσε τότε υπό αναστολή. (Organ donor forms handed out to ministers by Andreas Loverdos http://www.protothema.gr/news-in-english/article/?aid=142501    30/08/2011 ). Newsbeast.gr | ΥΓΕΙΑ : Ο Λοβέρδος καλεί τους βουλευτές να γίνουν …  31.08.2011 

Κατά την διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας, εκτός πολλών άλλων, ξέχασαν βέβαια να αναφέρουν και ότι Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που είτε είναι υγιείς είτε νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Αν δεν ήθελαν να μας το πουν αυτό, ας μας έλεγαν τι αφαιρείται από το σώμα και για ποιες χρήσεις, ή ας μας ενημερώναν τουλάχιστον για την αλλαγή του νόμου λέγοντας μας ότι:  “Σας κάναμε δυνητικούς δότες. Μην αντισταθείτε. Μην κάνετε δήλωση εναντίωσης στον ΕΟΜ ! ” Δεν το έκαναν όμως και έτσι ακόμα και σήμερα η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι με την βούλα του νόμου, σε λίγο θα γίνουν εν δυνάμει δότες, τι, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να τους αφαιρεθούν μέρη του σώματος τους, σε ποιον θα δοθούν και τι μπορούν να κάνουν αν δεν επιθυμούν να υποστούν την διαδικασία αυτή. Μιλάμε έτσι για την απόλυτη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την απόλυτη καταχρηστικότητα του νόμου. 

γ) Εντάχτηκαν στον κύκλο των “νεκρών”  (ασθενών) δυνητικών δοτών και ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Συγκεκριμένα, με το νόμο 3984/2011, επιτράπηκε για πρώτη φορά η αφαίρεση οργάνων και ιστών από έτσι αποκαλούμενο νεκρό ανήλικο, παρότι το παιδί δεν μπορεί να θεωρηθεί δότης. Όπως ο ίδιος ο νόμος ορίζει την έννοια αυτής της λέξης, δότης είναι ο κάθε άνθρωπος που προβαίνει στη δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής του είτε μετά το θάνατο του. Προσέξτε: Ο κάθε άνθρωπος που δωρίζει όχι ο κάθε άνθρωπος από τον οποίο αφαιρούνται όργανα επειδή το επιτιμούν κάποιοι τρίτοι. Σύμφωνα με το αρθ.9.1 όμως, στην περίπτωση των παιδιών, δωρητής δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος από τον οποίο γίνεται η αφαίρεση αλλά αυτός που έχει την επιμέλεια του, και μάλιστα, η δωρεά μπορεί να γίνει  και με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται στον Οργανισμό Αφαίρεσης (δείτε πιο κάτω τι είναι αυτό) ή στη Μονάδα Μεταμόσχευσης. 

 Αρθ. 9. 1 ” Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον είναι ενήλικο και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αφαίρεση από ανήλικο επιτρέπεται εάν συναινούν σε αυτό οι γονείς ή ο γονέας, που έχουν την επιμέλεια του τέκνου. Εάν δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο. Η συναίνεση δίνεται: α) με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής, β) με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται στον Οργανισμό Αφαίρεσης ή στη Μονάδα Μεταμόσχευσης. Κατά τη δήλωση παρίστανται δύο μάρτυρες, οι οποίοι συνυπογράφουν στο ειδικό βιβλίο. Η συναίνεση πρέπει να είναι ρητή και ειδική. Τα έγγραφα υπό α’ και β’ φυλάσσονται στον ιατρικό φάκελο του δότη.”

Όπως είδαμε, ο προηγούμενος νόμος επέτρεπε μόνο την αφαίρεση οργάνων και ιστών μόνο από υγιείς παιδιά και μόνο κατ΄εξαίρεση και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Επειδή όμως νομικά, οι ανήλικοι δεν έχουν τη δικαιοπρακτική ικανότητα να παράσχουν τη συναίνεσή τους, ο καινούργιος νόμος, ορθά κατάργησε την σχετική διάταξη αλλά εντελώς αντιφατικά και καταχρηστικά ενέταξε την διάταξη για την “μεταθανάτια” δωρεά των οργάνων τους από τρίτους. Ουσιαστικά τι έκανε ο νομοθέτης;;; Πήρε την διάταξη του προηγούμενου νόμου που αφορούσε την δυνατότητα αφαίρεσης οργάνων και ιστών από ενήλικες με την άδεια των συγγενών που κατονόμαζε αναλυτικά και την έφερε στα μέτρα των παιδιών. Πως;; Έφυγαν ενοχλητικές προβλέψεις και λέξεις όπως σύζυγος, ενήλικα τέκνα κλπ και μπήκε ο έχοντας επιμέλεια του τέκνου ….

Έλεγε ο νόμος: 

“Η αφαίρεση ιστών, κυτάρρων και οργάνων από νεκρό δότη διενεργείται εφόσον ο δυνητικός δότης είχε εγγράφως συναινέσει σε αυτήν. “”Η αφαίρεση αποκλείεται αν είχε εγγράφως εκφράσει την άρνησή του.” “Αν ο δυνητικός δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή του, η αφαίρεση διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτήν ο σύζυγος, τα ενήλικα τέκνα, οι γονείς ή τα αδέρφια του.”

Με τη τελευταία αυτή διάταξη εννοούσε ο νόμος ότι η άδεια των συγγενών έπρεπε να δοθεί ως επέκταση της βούλησης του ίδιου του δωρητή, η οποία στην περίπτωση των παιδιών είναι αυτονόητο ότι δεν υφίσταται. 

2. Ίδρυση καινούργιου ΕΟΜ 

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2737/99 (ΦΕΚ 174/Α’) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Από το 2008, ο Ε.Ο.Μ. έδρευε επί της οδού Αν. Τσόχα 5 στους Αμπελοκήπους, σε ιδιόκτητα γραφεία 700 τ.μ., τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Δηλαδή παραχώρησε το υπουργείο κτίρια του δημοσίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου χωρίς να ρωτήσει και εμάς τους ιδιοκτήτες, έτσι για τους τύπους τουλάχιστον  http://www.healthierworld.gr/

Τι είναι το νομικό πρόσωπο ;;; 

“Νομικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται μια ένωση φυσικών προσώπων ή ομάδα περιουσίας που έχει αυτοτελώς ικανότητα Δικαίου, είναι δηλαδή υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Η αναγνώριση αυτή, νομικής προσωπικότητας, σε ένωση προσώπων, ανεξάρτητης εκείνης που αναγνωρίζεται επιμέρους στα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, είναι δημιούργημα των τελευταίων αιώνων και αποσκοπεί κυρίως στη ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ . Έτσι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς να δεσμεύονται από αυτά τα μέλη του, να πράττει δηλαδή “ιδίω ονόματι”. Το νομικό πρόσωπο δεσμεύεται από τις πράξεις των οργάνων του και αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις με απόφασή τους.” 

“Τα νομικά πρόσωπα με βάση τον τρόπο ίδρυσης και τον σκοπό για τον οποίο ιδρύονται και επιδιώκουν διακρίνονται σε:

 1. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ): Χαρακτηρίζονται εκείνα των οποίων ο σκοπός αφορά την εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας. Πρότυπο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι (κατά λειτουργία) η ίδια η Πολιτεία (το Κράτος) άλλα χαρακτηριστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και περιφέρειες) η Εκκλησία της Ελλάδος, το Ν.Α.Τ., το Ι.Κ.Α. κλπ. και
 2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ): Χαρακτηρίζονται εκείνα που ιδρύονται από ιδιώτες και συνεπώς ακολουθούν τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.

Συνήθως τα ΝΠΔΔ ιδρύονται από το κράτος με ιδιαίτερους κανόνες και αναλαμβάνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από αυτό με βάση τους όρους του νόμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στο κράτος είναι απαραίτητα και δημοσίου δικαίου. Αντίθετα τα ΝΠΙΔ τα ιδρύουν ιδιώτες και ρυθμίζονται από το ιδιωτικό Δίκαιο. ” από wikipedia

Για άγνωστους λόγους, το 2011 και ως συνήθως χωρίς να το πάρει κανείς είδηση, η Πολιτεία με το καινούργιο νόμο αντί να κλείσει οριστικά τον επιχειρηματικό αυτό ορφανισμό,  έφτιαξε ένα καινούργιο, δίνοντάς του μάλιστα περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες, ανεξαρτησία της οικονομικής του δραστηριότητα και το δικαίωμα να μεταφέρει αρμοδιότητες σε τρίτους ! [ Στα άρθρα 24 –> 32 του νόμου θα βρείτε όλες τις αρμοδιότητες του ΕΟΜ.]  Για την μοίρα του πρώτου ΕΟΜ μην ρωτάτε γιατί δεν βρήκα καμία ανακοίνωση που να αφορά την κατάργηση του και έτσι δεν ξέρω αν έκλεισε ή δεν έκλεισε τελικά, γιατί και τι απέγινε η περιουσία και το προσωπικό του. 

Αναλυτικότερα: 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΟΜ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Πρώτο ΕΟΜ: ΝΟΜΟΣ  2737/1999 

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων  

Άρθρο 15 

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)” και έδρα την Αθήνα, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Προεδρικό Διάταγμα Υπ΄αριθ. 6 /2001

Άρθρο 8

Πόροι του Ε.Ο.Μ

Οι πόροι του Ε.Ο.Μ ( άρθρο 17 του Ν. 2737/99) είναι :

1. Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

2. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους χορηγίες από τρίτους, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση αυτής από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.

Η διαχείριση των πόρων του ΕΟΜ ελέγχεται απολογιστικά, κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Δεύτερο ΕΟΜ : ΝΟΜΟΣ 3984/2011

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

 Άρθρο 24 

 1. Ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 2. …  Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δύναται να μεταβιβάσει σε άλλον φορέα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και που κρίνεται κατάλληλος, μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων του. Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης να επικουρεί τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 26 

Πόροι  

Πόροι του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων είναι:

  α) Πάγια ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους χορηγίες από τρίτους.

  γ) Είσπραξη κάθε είδους δαπανών αναζήτησης, λήψης και μεταφοράς μυελού των οστών από Διεθνείς Τράπεζες Αναζήτησης, ασφαλιστικούς φορείς ασθενών ή από την ειδική πίστωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όταν πρόκειται για ανασφάλιστους λήπτες και από Διεθνείς Τράπεζες Αναζήτησης.

[Λχ. ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μπορεί να εισπράττει από τις Διεθνείς Δεξαμενές Αναζήτησης ποσά για υπηρεσίες αναζήτησης μυελού των οστών που παρέχει ο ίδιος ή εποπτευόμενες από αυτόν μονάδες. Στην τελευταία περίπτωση αποδίδει στις εποπτευόμενες μονάδες τα ποσά που τους αναλογούν Αρθ. 44.3]

Όπως βλέπετε, με το καινούργιο νόμο διευρύνθηκαν οι πόροι και αφαιρέθηκε ο έλεγχος τους.  

Στο κεφάλαιο κληρονομιές, κληροδοσίες ¨θα έπρεπε να αναφερθούν βέβαια και τα όργανα και οι ιστοί καθώς βάσει του νόμου, ο ΕΟΜ ορίστηκε αυτοδίκαιος “κληρονόμος” του ανθρώπινου σώματος των ασθενών που βρίσκονται στις εντατικές μονάδες λόγω νέκρωσης του εγκεφάλου. Αυτό έγινε με τη διάταξη του αρθ. 9 (παρ. 2 και 6), οι οποίες προβλέπουν ότι σε περίπτωση νέκρωσης του εγκεφάλου, ο ιατρός υποχρεούται να εκδώσει αμέσως πιστοποιητικό θανάτου χωρίς να ειδοποιήσει την οικογένεια και να καλέσει τον ΕΟΜ για να αφαιρεθούν τα όργανα του ανθρώπου εκείνου εάν δεν υπάρχει σχετική δήλωση εναντίωσης του.

Και για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, σε αυτή την φάση, ο νόμος ουσιαστικά παραχώρησε στον ΕΟΜ την κυριότητα πάνω στο σώμα όλων εκείνων που ορθά η λανθασμένα θα διαγνωστούν εγκεφαλικά νεκροί και δεν έκαναν δήλωση εναντίωσης και του έδωσε το δικαίωμα να το διαθέσει κατά το δοκούν, εξ ολοκλήρου ή επί μέρους, πριν καν την αποβίωση του ανθρώπου και την πάψη της λειτουργίας της καρδιάς. Μόνο που το ανθρώπινο σώμα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πράγμα, ώστε το κράτος να παραχωρήσει με νόμο στον ΕΟΜ την κυριότητα επ’ αυτών, την οποία μάλιστα κυριότητα ούτε το ίδιο έχει έτσι ώστε να μπορεί να την μεταβιβάσει σε τρίτους. 

Πέραν τούτου, το κράτος δεν είχε ούτε καν το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει τον ΕΟΜ, που είναι άμεσα εμπλεκόμενο πρόσωπο στην διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και ζει από αυτές, να συλλέξει και να φυλάξει τις δηλώσεις εναντίωσης στην αφαίρεση οργάνων. Γιατί ;; Επειδή δεν βάζεις τον λύκο να φιλάει τα πρόβατα.

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, εάν δεχτούμε βέβαια ότι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που μπορεί να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα δικαιούται να ονομαστεί “εθνικός οργανισμός” και να καθορίζει την πολιτική της χώρας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, το μόνο που μπορούσε να κάνει το κράτος, ήταν να δώσει το δικαίωμα διατήρησης αρχείων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία των μεταμοσχεύσεων ( δότες, λήπτες, νοσοκομεία, τράπεζες ιστών κλπ) και όχι εκείνων που δεν εμπλέκονται στην διαδικασία και δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο του οργανισμού αυτού, και ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ .

Για την ακρίβεια, λέει ο νόμος:  

(Αρθ.9 παρ 3) στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρίζονται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσης στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωση του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. 

(αρθ. 49.1)  Στο αρχείο που τηρεί ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 καταχωρούνται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσης τους στην αφαίρεση ιστών και κυττάρων του σώματος τους μετά θάνατον. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 ισχύουν και για την περίπτωση αφαίρεσης ιστών και κυττάρων. 

(αρθ.24.2)  …  Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων δύναται να μεταβιβάσει σε άλλον φορέα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και που κρίνεται κατάλληλος, μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων του. Ο φορέας αυτός μπορεί επίσης να επικουρεί τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αμέσως μετά την ίδρυση του, αυτό το επιχειρηματικό νομικό πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ δικαίου που φέρει την ονομασία “εθνικού οργανισμού ¨ και δηλώνει επίσημος κρατικός φορέας που συμμετέχει στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής, και διαμεσολαβεί, ελέγχει και συντονίζει όλες τις σχετικές διαδικασίες από τη Δωρεά ως τη Μεταμόσχευση, έπιασε δουλειά διεξάγοντας την προαναφερόμενη διαφημιστική εκστρατεία του αντικειμένου εργασίας του, την οποία μάλιστα πληρώσαμε εμείς. Δείτε ενδεικτικά το σχετικό δελτίο τύπου αναφορικά με την τελευταία εκστρατεία που διεξάχθηκε μεταξύ 15-23 Απριλίου 2013 και με την οποία ολοκληρώθηκε η δήθεν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΛΠ. Ο τίτλος της  «Ένα ναι, επτά ζωές» ( 1*), και οι συντελεστές: η ΕΡΤ και ο ΕΟΜ.

3. Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 

Από την  δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011, επιτράπηκε η αφαίρεση οργάνων και ιστών από ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές που ονομάστηκαν «Οργανισμοί Αφαίρεσης» καθώς και η ίδρυση ιδιωτικών τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος (αρθ 52.2.β). 

Ταυτόχρονα, διευκρινίστηκε ότι οι υπηρεσίες συλλογής, ελέγχου, επεξεργασίας, συντήρησης, αποθήκευσης, διανομής και προμήθειας ανθρωπίνων ιστών και/ή κυττάρων και/ή παραγώγων προϊόντων που παρέχονται από τράπεζες ιστών για οικογενειακή ή αυτόλογη χρήση δύνανται να είναι αμειβόμενες, εισάχθηκαν ποινές «χάδι» που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά ούτε για τα εγκληματικά κυκλώματα εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων με κέρδη δισεκατομμυρίων ούτε για τους άπορους που θα σκεφθούν να πουλήσουν κομμάτια του σώματος τους για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ.

Όπως αναφέρεται και στα πρακτικά της βουλής, δεν είναι μακριά οι μέρες που θα ξεκάνουν – δολοφονούν οι Γιατροί όποιον δεν έχει χρήμα επειδή η Κλινική τους θα κλήση και θα μείνουν τόσοι ασθενείς δίχως φροντίδα.

Σε ένα μη Δημοσίως επιδοτούμενο σύστημα υγείας αυτό είναι εκτελεστικό απόσπασμα.

Γ) Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΚAΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

Γ1 Εισαγωγή 

Όπως προανέφερα, κατά τη στιγμή της ψήφισης του νόμου, κυβέρνηση, βουλευτές και τρόικα είχαν ήδη καταγγελθεί και μηνυθεί  για έσχατη προδοσία και πραξικοπηματική άσκηση της εξουσίας. Από τότε οι νομικές κινήσεις των πολιτών συνεχίστηκαν ασταμάτητα, αλλά επειδή η δικαιοσύνη αδράνησε, οι καταγγελλόμενοι συνέχισαν ανενόχλητοι τις παράνομες δραστηριότητες τους και η κατάσταση στην χώρα χειροτέρεψε μέρα με την μέρα (δείτε σχετικά 22.02.2010 – 18.01.2013: Οι νομικές κινήσεις των πολιτών και η αδράνεια της δικαιοσύνης …, , ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ .)

Γι΄αυτό, στις 2 Μαρτίου 2012, αναγκάστηκα να ειδοποιήσω και εγώ τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης ότι στην Ελλάδα τελούνται πια σοβαρότατα εγκλήματα της αρμοδιότητας του, ήτοι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και απόπειρα γενοκτονίας ή γενοκτονία σε εξέλιξη. Ως “όπλα” τέλεσης τους, επικαλέστηκα την αδικαιολόγητη αύξηση της φορολογίας με ταυτόχρονη μείωση εισοδημάτων μέσω αλλεπάλληλων οριζόντιων περικοπών μισθών και συντάξεων, την μεταναστευτική πολιτική, τον νόμο για την αφαίρεση οργάνων και ιστών βάσει εικαζόμενης συναίνεσης κλπ, τον ψυχολογικό πόλεμο και άλλα, που σε συνδυασμό οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαλλοίωση και τελικά στον αφανισμό τον Ελλήνων. 

Την προσφυγή την δημοσίευσα αυθημερόν και αμέσως μετά, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης, απομόνωσα το σχετικό κομμάτι που αφορούσε το νόμο για την αφαίρεση οργάνων και ιστών και το έστειλα προς δημοσίευση σε διάφορα ιστολόγια. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και σιγά σιγά, το θέμα του νόμου και των συνεπειών του, άρχισε να μαθαίνεται ευρύτερα, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε πολύ τα σύνορα του διαδικτύου, παρότι μπλογερ, ιατροί και πολλοί άλλοι έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την διάδοση των σχετικών πληροφοριών. Η κοινή προσπάθεια όμως δεν ήταν μάταια. Πριν περάσουν δυο μήνες από την δημοσίευση της προσφυγής και την ευρύτερη διάδοση του επίμαχου σημείου που αφορούσε τον νόμο 3984, η Πολιτεία έσπευσε και τον τροποποίησε, παίρνοντας ουσιαστικά πίσω την διάταξη περί της εικαζόμενης συναίνεσης. 

Και η τροποποίηση έγινε στα “μουλωχτά” και έτσι, όπως οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε μάθει αρχικά για το νόμο, δεν μάθαμε ούτε για την τροποποίηση του. Η βελτίωση που έφερε η τροπολογία δεν αρκεί βέβαια, καθώς δεν θεραπεύει την αντισυνταγματικότητα του νόμου και δεν μειώνει πάρα μόνο ελάχιστα την επικινδυνότητά του, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα, το οποίο μάλιστα ισοδυναμεί και με ομολογία ενοχής από την μεριά της Πολιτείας. Για την τροποποίηση τα μιλήσω στην συνέχεια, αφού κάνω πρώτα μερικές διευκρινίσεις.

Μετά την προσφυγή στην Χάγη ανέβασα στο διαδίκτυο ένα ηλεκτρονικό αίτημα που απευθύνεται στον εισαγγελέα του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου και πολύ αργότερα ένα δεύτερο το οποίο απευθύνεται στην Πολιτεία. Με το πρώτο διαφημίζουμε τις πρόσφυγες στην Χάγη ( 4 έως τώρα) και ασκούμε πιέσεις στον εισαγγελέα να τις εξετάσει, να ξεκινήσει δική του έρευνα έτσι όπως προβλέπει το καταστατικό του δικαστηρίου και να στείλει στο σκαμνί όσους ευθύνονται για τα εκεί καταγγελλόμενα εγκλήματα. Με το δεύτερο, που έχει μορφή ψηφίσματος , ακυρώνουμε μόνοι μας το νόμο 3984, δηλώνοντας ότι δεν τον αναγνωρίζουμε κυρίως λόγω καταχρηστικότητας. 

Ως γνωστό, η πάγια θέση μου είναι ότι μετά το πραξικόπημα του 2009 το οποίο κατήγγειλα κιόλας, κανένας νόμος, υπουργική απόφαση, ΠΝΠ κλπ δεν έχουν καμία νομική ισχύ, συνεπώς ούτε ο εν λόγω νόμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστεί εάν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Γι΄αυτό, και επειδή ο συγκεκριμένος νόμος είναι αντισυνταγματικός, καταχρηστικός και ανίσχυρος και από μόνος του, έφτιαξα το ψήφισμα που αποσκοπεί στην de facto ακύρωση του νόμου. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προηγούμενο δεν έχει καμία σημασία. Εάν συγκεντρώνουμε πολλές υπογραφές όλα μπορούν να γίνουν. Και με πολλούς τρόπους μάλιστα. Πέραν τούτου, δεν χάνουμε τίποτα υπογράφοντας επειδή αν μη τι άλλο, καταγράφουμε έτσι την εναντίωση μας στην παραβίαση των δικαιωμάτων μας, του συντάγματος και του διεθνούς δικαίου. Για την ώρα το ψήφισμα έχει μόνο ηλεκτρονική μορφή, αλλά μελλοντικά εάν θα έχω κάποια βοήθεια, ενδέχεται να το κυκλοφορήσω και σε χαρτί. Σημειώστε παρακαλώ ότι για την οικονομία του χώρου, στο προοίμιο του ψηφίσματος αναφέρονται μόνο κάποιοι σημαντικοί λόγοι ανισχυρότητάς  του, οι οποίοι προκαλούν πολλαπλές παραβιάσεις του συντάγματος, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Στην πραγματικότητα όμως, μπορεί να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο για να χωρέσουν όλες οι παραβιάσεις. Μπορείτε να δείτε μερικές μόνο από αυτές, εδω: Η υποχρέωση “δωρεάς” οργάνων και οι παραβιάσεις του συντάγματος, του Ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου

Επισήμανση: παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι όλοι έχουμε συμφέρον από την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ελλάδα και ότι για να γίνει αυτό, πρέπει ο καθένας κάτι να κάνει. 

Γ2 Η τροποποίηση του νόμου (27-6-2011)

Στις 11-04-2012, στο τέλος του πρώτου εδαφίου της δεύτερης  παραγράφου του άρθρου 9 του νόμου  3984 (ΦΕΚ 150/27-6-2011) προστέθηκαν οι λέξεις  «και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του»

Η τροποποίηση έγινε με το άρθρο 55 του νόμου 4075 “Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 89/11-04-2012) και μετά την σχετική τροποποίηση η συγκεκριμένη παράγραφος έχει ως εξής :

 “2. Η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του σύμφωνα με την παράγραφο 3 και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.6.2013 προκειμένου στο διάστημα αυτό να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης ενημερωτικής εκστρατείας. (ΝΑΙ ΠΩΣ!) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος και κάθε τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με την εκδήλωση θετικής ή αρνητικής δήλωσης του κάθε ατόμου και ο τρόπος συγκέντρωσης αυτών από τον ΕΟΜ.” (Σχετική απόφαση όμως δεν βρήκα …)

Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει η διάταξη τώρα, είναι ότι η αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο θανόν πρόσωπο, διενεργείται εφόσον ο δυνητικός δότης δεν είχε εκφράσει εγγράφως  την άρνησή του και η οικογένεια του βεβαιώνει ότι η βούληση του ήταν να δωρίσει τα όργανα, τους ιστούς ή/και τα κύτταρα του προς μεταμόσχευση ή άλλη χρήση.  

Αυτό σημαίνει ότι

– Με την τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9 ουσιαστικά καταργήθηκε η εικαζόμενη συναίνεση του δωρητή και εναρμονίστηκε έτσι επί μέρους ο νόμος 3894 με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί την βεβαιωμένη βούληση του δυνητικού δότη να δωρίσει τα όργανα, τους ιστούς και τα κύτταρά του ή μέρος αυτών προς μεταμόσχευση ή άλλη χρήση, πριν ή μετά τον θάνατό του, βιολογικό ή εγκεφαλικό. Το πρόβλημα τώρα είναι όμως, ότι η βεβαίωση της βούλησής του, μπορεί να έρθει μόνο από την οικογένεια και όχι από τον ίδιο τον δωρητή (κάρτα Δωρητή) . Συνεπώς ο εθελοντικός χαρακτήρας της δωρεάς ανθρωπίνου υλικού δεν αποκαταστάθηκε όπως δεν αποκαταστάθηκαν και άλλα προβλήματα του νόμου. 

– Από 1 Ιουλίου 2013, αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο θανόν πρόσωπο μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ με την άδεια της οικογένειας, το οποίο  σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογένεια ή αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί,  αφαίρεση οργάνων δεν μπορεί να γίνει. Για τους ίδιους λόγους δεν μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων από άτομα άγνωστης ταυτότητας 

– Είναι υποχρεωτική πάλι η πλήρη ενημέρωση της οικογένειας τόσο για το θάνατο του ασθενή όσο και για τη δυνατότητα δωρεάς ιστών και οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση, για να μπορέσουν να εκφράσουν οι οικείοι του εγκεφαλικά νεκρού ενήλικα, την συναίνεση ή την άρνησή τους σύμφωνα με την βούληση που ο ίδιος ο ασθενής εξέφρασε κατά την διάρκεια της ζωής του. [ ενδεικτικά, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24  Αρθρο 13  Συναίνεση, 2. Οι δότες, οι συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που χορηγούν την άδεια για λογαριασμό των δοτών πρέπει να λαμβάνουν όλες τις δέουσες πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος. ]

– Η συναίνεση (βεβαίωση) την οποία παρέχει η οικογένεια, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, στα πρότυπα της δήλωσης με την οποία ο ίδιος ο δυνητικός δοτής καλούνταν από το αρθ 9.2,3 να εναντιωθεί στην εικαζόμενη συναίνεση του για μεταθανάτια δωρεά σώματος, σε περίπτωση που δεν επιθυμούσε να αφεθούν τα όργανα του κλπ. 

Η ερμηνεία της λέξης “οικογένεια” θα γίνει στα πρότυπα του άρθρου 8 που ρυθμίζει την διαδικασία αφαίρεσης οργάνων από ζώντα δότη και το οποίο θεωρεί συγγενείς/οικείους : α) τον σύζυγο,  β) το άτομο με τον οποίο ο δότης συνδέεται με σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, άνω των τριών χρόνων, γ) τους συγγενείς μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, δ) τους συγγενείς του συζύγου μέχρι το δεύτερο βαθμό, ε) το πρόσωπο με το οποίο έιχε προσωπική σχέση και συνδεόταν συναισθηματικά ο δυνητικός δότης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια με δικαστική απόφαση, που εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συνεπώς, αρκεί ένας από τους ανθρώπους με τον ανωτέρω βαθμό συγγένειας ( αδελφό, ξάδελφο θεια, θειος κλπ), να αντισταθεί και η αφαίρεση οργάνων , ιστών και κυττάρων δεν μπορεί να γίνει. 

Αφαίρεση οργάνων ιστών και κυττάρων από παιδί δεν μπορεί να γίνει, επειδή δεν επιτρέπεται να εκφράσει την επιθυμία του να γίνει δωρητής ανθρωπίνου υλικού πριν ή μετά τον θάνατο του, την οποία επιθυμία να βεβαιώσει εκείνος που έχει την επιμέλειά του σε περίπτωση που χρειαστεί. 

Τέλος, η δήλωση εναντίωσης του ενήλικα δυνητικού δότη δεν έχει πια νόημα να κατατεθεί, παρά μόνο από άτομα που έχουν οικογένεια αλλά δεν την εμπιστεύονται. Θεωρητικά μιλώντας πάντα, γιατί πρακτικά, επειδή όλα τα προαναφερόμενα  συνεπάγονται από τις υπόλοιπες διατάξεις αλλά ο νομοθέτης δεν τα έχει διευκρινίσει στο κείμενο του νόμου με σαφή τρόπο ώστε να είναι κατανοητά από όλους, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει και όπως τον βολεύει. Μπορεί να αφαιρέσει όργανα από παιδιά, από άτομα άγνωστης ταυτότητας, από ενήλικες που δεν επιθυμούν να δωρίσουν τα όργανα τους εντελώς αυθαίρετα ή κατόπιν άδειας κάποιου μέλους  της οικογένειας του που νομίζει ότι μπορεί ο ίδιος να δωρίσει τα όργανα του συγγενή του  και πάει λέγοντας. Γι΄αυτό, ο νόμος, όπως τώρα είναι διατυπωμένο, πολύ απλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω ασάφειας και ύπαρξης αντιφατικών διατάξεων. 

Πέραν τούτου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και για τους ακόλουθους λόγους: 

– επειδή επιβάλει την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου ανθρώπων που είναι ακόμα ζωντανοί.

– επειδή αναγκάζει τους ιατρούς να διαπράττουν φόνο.  Αυτό συμβαίνει επειδή ο άνθρωπος που (ορθά ή λανθασμένα) έχει διαγνωστεί με νέκρωση του εγκεφάλου είναι ακόμα ζωντανός, αλλά οι ιατροί υποχρεούνται να εκδώσουν πιστοποιητικό θανάτου και να επιτρέψουν ή να συμμετέχουν σε επέμβαση αφαίρεσης οργάνων που σκοτώνει τον ασθενή. 

Επισήμανση: Το γεγονός ότι ο εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος μπορεί και να  πεθάνει σε μερικές ώρες ή μέρες δεν έχει σημασία. Όλοι κάποτε θα πεθάνουμε αλλά μέχρι τότε δεν είμαστε νεκροί και πιστοποιητικό θανάτου δεν μπορεί να εκδοθεί. Σας υπενθυμίζω ότι μετά την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου επιτρέπονται και οι ταφές, όχι μόνο η αφαίρεση οργάνων… 

Ορισμός θανάτου: 

Θάνατος είναι η οριστική παύση όλων των βιολογικών λειτουργιών που υποστηρίζουν τη διαβίωση ενός οργανισμού. Φαινόμενα που συνήθως επιφέρουν το θάνατο περιλαμβάνουν τα γηρατειά, τον υποσιτισμό, την ασθένεια, και το τραύμα το οποίο περιλαμβάνει την αυτοκτονία, τη δολοφονία και το ατύχημα. Όλοι οι γνωστοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν αναπόφευκτα το θάνατο.[1] Τα σώματα των ζωντανών οργανισμών αρχίζουν να αποσυντίθενται λίγο μετά το θάνατο.

Ο θάνατος διακρίνεται στον φυσιολογικό, ο οποίος έρχεται με τα βαθιά γεράματα και τον ξαφνικό που οφείλεται σε ασθένεια, φόνο ή δυστύχημα. Με το θάνατο η θερμοκρασία του σώματος πέφτει στους 20 °C, η αναπνοή μαζί με τους χτύπους της καρδιάς σταματά και το πρόσωπο κιτρινίζει. Ορισμένα κύτταρα του ατόμου ζουν και δυο μέρες μετά το θάνατο του. Τα αίτια του θανάτου, στην περίπτωση που δεν προϋπήρξε σοβαρό πρόβλημα υγείας, εξακριβώνει ο ιατροδικαστής. wikipedia

Δείτε τώρα για άλλη μια φορά τι λέει ο νόμος : 

  Αρθ. 9.6 Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και εφόσον η λειτουργία ορισμένων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί … στη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου. ..  Στη συνέχεια, … υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων, εφόσον υφίσταται στο νοσοκομείο και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ενημερωθεί εάν το ενήλικο, θανόν πρόσωπο έχει δηλώσει την άρνηση του να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνατον. …. Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη του θανόντος προσώπου. [ = συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη του ζώντα δοτή μέχρι στην αφαίρεση οργάνων για μεταμόσχευση … ]

– επειδή οι διατάξεις του αρθ.9.6 παραβιάζουν και το Άρθρο 29 “Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής” του νόμου 3418/2005, ΦΕΚ Α’ 287/28-11-2005, το οποίο απαγορεύει την επίσπευση του θανάτου ακόμα και όταν ο ασθενής το επιθυμεί.  Συγκεκριμένα λέει η διάταξη ότι ” η επιθυμία του ασθενούς να πεθάνει όταν αυτός βρίσκεται στο τελικό στάδιο, δεν συνιστά νομική δικαιολόγηση για την διενέργεια πράξεων οι οποίες στοχεύουν στην επίσπευση του θανάτου”. Όσο για τον ιατρό που κάνει κάτι τέτοιο , δεν παραβιάζει μόνο αυτό το νόμο αλλά και το όρκο του Ιπποκράτη … Όσοι πιστεύουν στην κόλαση, εξασφαλίζουν βέβαια και ένα καζάνι φάτσα πίστα αλλά αυτό είναι προσωπικό τους θέμα. 

– επειδή λόγω ανεπαρκών θέσεων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας θα τους αναγκάσει να εισάγουν σε αυτές μόνο τους ασθενείς που προορίζονται για αφαίρεση οργάνων μέχρι να κανονιστεί και να ξεκινήσει η διαδικασία και να αφήσουν απέξω τους υπόλοιπους ασθενείς που θα χρειαστούν την εκεί νοσήλια. Θα αναγκαστούν δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουν πια αυτές τις μονάδες  για θεραπευτικούς σκοπούς με συνέπεια πολλοί ασθενείς να χάσουν την ζωή τους. Το ότι οι θέσεις σε αυτές τις μονάδες είναι λίγες και δεν φτάνουν για όλους δεν χρειάζεται να σας το πω γιατί δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα. 

– επειδή πέραν όλων των άλλων οι διατάξεις του αρθ 9.6 θέτουν τους ιατρούς και στον κίνδυνο να μηνυθούν κάποια στιγμή από τις οικογένειες των ασθενών που θα χάσουν τις ζωές τους. Είτε λόγω αφαίρεσης οργάνων είτε λόγω μην νοσηλείας τους σε ΜΕΘ για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Όλα αυτά από νομική άποψη. 

Θα ήθελα όμως να πω κάτι και σε όσους τόλμησαν να πιάσουν στο στόμα τους το όνομα του Χριστού,  λέγοντάς μας ότι η προσφορά οργάνων είναι δώρο ζωής και πράξη αγάπης  και θυσίας παρόμοια με εκείνη του Κυρίου μας: 

Αγαπητοί, σταματήστε να εξαπατάτε τον κόσμο. Ο Χριστός θυσίασε την δική του ζωή και όχι την ζωή κάποιου άλλου όπως εσείς είστε διατεθειμένοι να κάνετε και το έκανε για να σώσει μόνος, και μόνο εκείνος, όλους τους ανθρώπους και όχι για να παρατείνει την επίγεια ζωή μερικών ασθενών όπως στην περίπτωση των (επιτυχημένων) μεταμοσχεύσεων, για να σώσει κάποια φαρμακευτική βιομηχανία, μια χρηματοδοτούμενη έρευνα ή μια ιδιωτική τράπεζα ιστών και κυττάρων όπως στην περίπτωση του νόμου μας. Και ούτε για να φτιαχτεί Αλεξίσφαιρο δέρμα από  τα κύτταρα του.

Δ) ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Όπως είναι λογικό και όπως προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία με  διαφορετικές διατάξεις, για την τύχη των οργάνων, των κύτταρων και των ιστών μας, πριν ή μετά τον θάνατο, έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε μόνο εμείς οι ίδιοι και η απόφαση αυτή πρέπει να είναι συνειδητή. Η Πολιτεία όμως, μέσω του νόμου και της παραπλανητικής διαφημιστικής εκστρατείας, μας αφαίρεσε αυτό το δικαίωμα. Για την αποκατάσταση του αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τα οποία παραβιάζονται σφοδρότατα μέσω του νόμου αυτού, σας προτείνω να συμμετέχετε με κάθε τρόπο στην προσπάθεια ακύρωσης του νόμου μέσω δικών σας πρωτοβουλιών ή/και συμμετέχοντας σε όλες τις υφιστάμενες ή τις μελόντικες πρωτοβουλίες. Σε προσωπικό επίπεδο σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη δήλωση η οποία καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα και αφήνει στον καθένα όχι μόνο το περιθώριο να διαθέσει το σώμα του όπως θέλει αλλά και όποτε το θέλει. Αυτή είναι άλλωστε και η διαδικασία που ακολουθούν οι περισσότερες χώρες. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε και άλλες προτάσεις με τις οποίες εγώ διαφωνώ, επειδή προτείνουν να προσφέρουμε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα σε αναρμόδιους, να δώσουμε σε τρίτους λογαριασμό για πράγματα που δεν τους αφορούν και λόγω της ασάφειας της διατύπωσης  να αναγνωρίζουμε εγγράφως, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο εγκεφαλικός και ο βιολογικός θάνατος είναι το ίδιο πράγμα. Με κόκκινο θα βρείτε τα σημεία της διαφωνίας μου. 

1. Η πρόταση μου :

Προς την Αστυνομική Διεύθυνση …. (της περιοχής σας) 

ΔΗΛΩΣΗ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΑΙΤΗΣΗ

Εγώ ο πιο κάτω υπογεγραμμένος/η, με την παρούσα δηλώνω ρητά ότι:

Σας καθιστώ υπεύθυνους για την σωματική ακεραιότητα και την ασφάλειά μου που τίθενται σε κίνδυνο από την εφαρμογή του νόμου 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 ο οποίος επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού θανάτου πριν το βιολογικό μου θάνατο και την αφαίρεση οργάνων, ιστών και κυττάρων μου προς μεταμόσχευση ή άλλες χρήσεις χωρίς την συγκατάθεσή μου.  

Σε ότι με αφορά :

α) δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο να αφαιρέσει ή/ και να χρησιμοποιήσει όργανα ή/και ιστούς ή/και κύτταρα του σώματος μου, πάρα μόνο εάν υπάρχει συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου αναφέρω ρητά τι ακριβώς δωρίζω, πότε, σε ποιον και για ποια χρίση και εφόσον το έγγραφο αυτό το υπέβαλα στις αρμόδιες αρχές εγώ και μόνο εγώ. 

β)  δεν επιτρέπω σε κανέναν είτε είναι, είτε δεν είναι συγγενής μου, να αγνοήσει, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει αυτή την οριστική και αμετάκλητη δήλωση/απόφασή μου. 

γ) δεν επιτρέπω σε καμία περίπτωση την λήψη οργάνων ή/και ιστών από άτομα άγνωστης ταυτότητας, επειδή αυτό το άτομο, για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί κάλλιστα να είμαι εγώ ή ανήλικο τέκνο μου.   

δ) όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή την δήλωση τις παρέχω εμπιστευτικά και υπό την προστασία του ν 2472/1997, του Συντάγματος  και του διεθνούς δικαίου.

Επειδή το δικαίωμα μου στην ζωή είναι αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο και η αξία μου ως άνθρωπος προστατεύεται και αυτή από το σύνταγμα σας ζητώ να κάνετε το καθήκον σας και να με προστατεύετε με κάθε τρόπο από τις συνέπειες του νόμου που τα παραβιάζει. 

 

Ο δηλών (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου/ άδειας παραμονής, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. )

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

Τόπος και ημερομηνία………………………………………………………………………

Υπογραφή……………………………………………………………………………………..

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ : 

Καταθέστε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας την δήλωση/αίτηση όπως είναι η τροποποιημένη στα μέτρα σας, πάρτε αριθμό πρωτοκόλλου και ένα επικυρωμένο αντίγραφο. 

Βγάλτε φωτοτυπίες και μοιράστε τις στην οικογένεια, στους φίλους, στον δικηγόρο και στον ιατρό σας. 

2) Τι προβλέπει ο νόμος αναφορικά με την δήλωση εναντίωσης : 

 

Αρθ.9 παρ   3. 

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρούνται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσης τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωση του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η οποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η αρχική δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και θεωρείται ως μη γενoμένη. [ 9.5. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, κριτήριο για την οποία είναι η νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους]

3) Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (INKA/ΓΟΚΕ )

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ   

Σχετικά Αρχεία:   Δήλωση άρνησης ΕΟΜ_

Προς τον

·         Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων – Αν. Τσόχα 5, 11521 Αθήνα – Φαξ: 2107255066, τηλ: 2132027021, 2132027017, (υπόψη κ. Προέδρου) 

Κοινοποίηση: (!)

·         Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) – Πλουτάρχου 3, Αθήνα 10675 – Φαξ: 2107258663, τηλ: 2107258660-2, 2107295031-2 (υπόψη κ. Προέδρου)

·         ΙΝΚΑ / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας – Γ΄ Σεπτεμβρίου 13, 10432 Αθήνα –Φαξ: 2103633976, τηλ: 2103632443.

· 

………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………….

Κύριοι,

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΟΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Με την παρούσα υπεύθυνη δήλωσή μου, (γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως) σας δηλώνω ότι: σε περίπτωση θανάτου μου δεν επιθυμώ να ληφθούν τα όργανά μου και οι ιστοί μου προς μεταμόσχευση, δεν επιτρέπω σε κανέναν (συγγενή μου ή τρίτο ή οποιονδήποτε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό), σε οποιονδήποτε χρόνο, και για οποιαδήποτε αιτία, να ανακαλέσει αυτή την απόφασή μου ομοίως δεν εκχωρώ σε κανέναν, κανένα δικαίωμα στη σωματική μου ακεραιότητα (όπως το «τέστ άπνοιας») πριν και μετά τη σωματική μου αποβίωση. Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί μόνο από εμένα με συμβολαιογραφική πράξη. 

Επίσης αιτούμαι να γνωστοποιήσετε την παρούσα προς όλους τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με το θέμα (και συνεπώς τους θεωρώ ενημερωμένους).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ανήλικα τέκνα μου.

             Ονοματεπώνυμο                                                         Ημερομηνία γέννησης

 • _
 • _
 • _
 • _

 

Ο δηλών (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αρ. δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας με Τ.Κ. και τηλέφωνο επικοινωνίας.)

Τόπος και ημερομηνία

                        Υπογραφή

Σχετικά Αρχεία:   Δήλωση άρνησης ΕΟΜ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Α) Συμπληρώστε το έντυπο δήλωσης με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται και βεβαιώστε την υπογραφή σας από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο κτλ), και κρατείστε αντίγραφο. Αν έχετε παιδιά συμπληρώστε τα. Προσοχή όμως, μόλις συμπληρώσουν τα παιδιά τα 18 χρόνια θα πρέπει να κάνουν μόνα τους, πάλι τη δήλωση.

Β) Στείλτε την πρωτότυπη δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους: Είτε με απευθείας παράδοση, είτε με αποστολή (με κούριερ ή με φαξ όχι με συστημένο), είτε με δικαστικό επιμελητή. Κρατείστε το αποδεικτικό αποστολής, ζητείστε αριθμό πρωτοκόλλου και αναμείνατε την επιβεβαιωτική επιστολή.

Γ) Κοινοποιήστε τη δήλωση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), στο ΙΝΚΑ (ή και σε άλλο φορέα που εσείς κρίνετε) με κούριερ ή με φαξ (εδώ μη ζητάτε αριθμό πρωτοκόλλου). 

Δ) Ενημερώστε φίλους, συγγενείς, και τον οικογενειακό σας γιατρό, ότι δεν είσαστε δότης οργάνων.

Ε) ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

– Αφαίρεση οργάνων ιστών και κυττάρων από παιδιά, δεν μπορεί να γίνει ποτέ.

– Αφαίρεση οργάνων ιστών και κύτταρων από ενήλικες μπορεί να γίνει είτε κατόπιν δωρεάς που κάνει ο ίδιος ο δότης είτε κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της οικογένειας  ή του νομικού εκπρόσωπού του, ότι επιθυμούσε να δωρίσει μέρος του σώματός του σε περίπτωση εγκεφαλικού θανάτου και ποιο ακριβώς μέρος αφορά η δωρεά του αυτή.

– Ο ΕΟΜ δικαιούται να κρατήσει αρχεία μόνο με τα στοιχεία φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν σχέση με την διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και όχι όλων εκείνων που δεν επιθυμούν να έχουν καμία σχέση με αυτήν και κατ΄επέκταση με τον ΕΟΜ. 

– Δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου για ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή 

– Οι νεκροί ( τα πτώματα) δεν μπορούν να νοσηλευτούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 

– Ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011 δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω αοριστίας, αντισυνταγματικότητας/ καταχρηστικότητας και αντιφατικότητας των εμπεριεχομένων διατάξεων. 

– Ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011 δεν μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί και επειδή εκδόθηκε και τροποποιήθηκε από την πραξικοπηματική κυβέρνηση Παπανδρέου και την παρέα της, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία.

  

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΜΕ : 

Σταματήστε την προπαγάνδα. Ενημερώστε σωστά τους ανθρώπους και αφήστε τους να αποφασίσουν μόνοι τους ! Η αποκατάσταση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα αφορά και εσάς. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

( 1*)   ” Ολοκλήρωση Εκστρατείας Ενημέρωσης ΕΡΤ – ΕΟΜ με τίτλο «Ένα ναι, επτά ζωές»  Η ΕΡΤ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) πραγματοποίησε  δεκαήμερη ενημερωτική εκστρατεία (από 15-23 Απριλίου), με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποκατάσταση της παραπληροφόρησης, απέναντι στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Δωρεά Οργάνων,  την ύψιστη πράξη σεβασμού και αλληλεγγύης προς την ανθρώπινη ζωή.

Η εκστρατεία κορυφώθηκε χθες με τη συναυλία του συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου στο Θέατρο Badminton, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. … Ο ΕΟΜ οφείλει να ευχαριστήσει θερμά τη Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΡΤ, που τόσο ένθερμα αγκάλιασαν τη προσπάθεια αυτή. ” Η συνέχεια εδώ http://www.eom.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=307:ολοκλήρωση-εκστρατείας-ενημέρωσης-ερτ-–-εομ-με-τίτλο-ένα-ναι-επτά-ζωές&Itemid=144&lang=el

– http://freepeoplenow.wordpress.com ( εξειδικευμένο ιστολόγιο) 

http://kyprianoscy.blogspot.gr ( εξειδικευμένο ιστολόγιο) 

– http://www.hristospanagia.gr/?cat=387   ( εξειδικευμένο ιστολόγιο) 

– Ο∆ΗΓΙΑ 2004/23/ΕΚ (δωρεά οργάνων κλπ)

– ΝΟΜΟΣ 2737/ΦΕΚ 17Α/27.08.1999 (δωρεά οργάνων κλπ)

– ΝΟΜΟΣ 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.6.2011 (δωρεά οργάνων κλπ)

– ΟΔΗΓΙΑ 2010/45/ΕΕ (δωρεά οργάνων κλπ)

– Οδηγία 2010/53/ΕΕ (δωρεά οργάνων κλπ)

– ΠΔ 26/2008 – ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008 (δωρεά οργάνων κλπ)

– Χριστίνα Σαλεμή: Ανοιχτή επιστολή προς τον ΙΝΚΑ αναφορικά με ανακοινώσεις του (μεταμοσχεύσεις)

– ΨΗΦΙΣΜΑ : Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις

– Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ανταλλακτικών (4 video)

– Σύντομη απάντηση σε ανακοίνωση του ΕΟΜ περί δήθεν παραπληροφόρησης

– Η Ελλάδα αποθήκη ανθρωπίνων οργάνων!

– Τιμοκατάλογος ανθρωπίνων οργάνων στη Βουλή – πενταποσταγμα

– Μεταμοσχεύσεις tag

ΚΑΙ

Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις (ΨΗΦΙΣΜΑ)

Προς τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC): ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ! (petition)

8 comments on “Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων

 1. Pingback: Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων | Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

 2. Petition signature comment by Foteini Kyzouli

  I invite Greeks around the world to sign this petition.  Not just because Law 3984/27.6.2011 together with its amendment (Law 4075/11.4.2012) are in DIRECT CONFLICT with human rights but also because recent  government schemes in Greece have proven themselves totally unreliable. Consequently, no one can or should trust such Laws, introduced in solidarity  “wrapping”, when it is beyond  doubt they are profit oriented. Please, do NOT hesitate to sign this petition!  In case of an emergency, your OWN life and/or the life of those you LOVE and CARE about could be SAVED by simply signing this petition NOW!

  Ανίσχυρος ο καινούργιος νόμος για τις μεταμοσχεύσεις
  http://www.gopetition.com/petitions/ανίσχυρος-ο-καινούργιος-νόμος.html

 3. Pingback: Αυτό το κείμενο πρέπει να διαβαστεί, να μελετηθεί καλά και να διαδοθεί με κάθε τρόπο. ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!!!! « Αρχαία Ιθώμη

 4. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα στο Αρτ

  Δυο εκπομπές που ασχολήθηκαν με το θέμα τις αφαίρεσης ανθρώπινων οργάνων, ιστών και κυττάρων γενικά, αλλά και σε σχέση με την καινούργια νομοθεσία.

  Όπως μας ενημέρωσε ο κ Κωνσταντάρας, από τη νέα σαιζόν που αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή θα ασχοληθεί και πάλι με το θέμα, έτσι ώστε, όπως είπε, ” να ΜΗΝ εφαρμοστεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ο απίστευτος αυτός νόμος. ”

 5. Pingback: Έκτακτη ενημέρωση: Νόμος 3984/2011, προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων, ιστών & κυττάρων | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

 6. Μήνυση κατά της Ελλάδας για τη χαμένη καρδιά Αμερικανού πεζοναύτη

  Στις 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 2012 ένας Αμερικανός πεζοναύτης αυτοκτονεί στην αμερικανική πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Αμέσως μεταφέρεται σε άγνωστο, μέχρι σήμερα, νοσοκομείο των Αθηνών αλλά οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ο νεαρός πεζοναύτης καταγράφεται ως νεκρός κατά την άφιξή του.

  Σήμερα, οι γονείς του αυτόχειρα Αμερικανού καταγγέλλουν με μήνυσή τους πως διενεργήθηκε παράνομη νεκροψία στο πτώμα του γιου τους στην Αθήνα, με αποτέλεσμα την αφαίρεση του οργάνου της καρδιάς του και την ενδεχόμενη προώθησή του στα κυκλώματα διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια.

  Tο NBC και η Washington Post δημοσιοποίησαν τη μήνυση που κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες οι γονείς του νεκρού πεζοναύτη από την Pennsylvania, κατά του αμερικανικού υπουργείου Αμύνης, του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, επειδή το πτώμα του γιου τους επεστράφη από την Αθήνα με το όργανο της καρδιάς του να μη βρίσκεται στο άψυχο σώμα του.

  Οι γονείς του πεζοναύτη με το όνομα Brian Laloup πληροφορήθηκαν “κατά λάθος”, λίγο μετά την κηδεία του, από έναν συνάδελφό του πως από τη σορό του έλειπε η καρδιά του. Γεγονός που ήδη είχαν ανακαλύψει οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές στη δεύτερη νεκροψία που διενεργήθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Dover, αλλά ποτέ δεν ενημέρωσαν την οικογένεια του Laloup.

  Οι τραγικοί γονείς σήμερα με τη μήνυσή τους ζητούν εξηγήσεις από τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ για ποιον λόγο δεν ενημερώθηκαν από την αρχή για τα ευρήματα της δεύτερης νεκροψίας.

  Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο περίεργη αφού σύμφωνα με τη μήνυση όταν οι γονείς ζήτησαν από τις ελληνικές Αρχές να στείλουν το όργανο της καρδιάς από το πτώμα του γιου τους, οι ελληνικές ανταποκρίθηκαν άμεσα αλλά η καρδιά που έστειλαν, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA που έγιναν, δεν είναι του Αμερικανού πεζοναύτη!

  Για το θέμα o εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στην Washington, Χρήστος Φαϊλάδης, δήλωσε πως η καρδιά του πεζοναύτη έμεινε στην Αθήνα για τοξικολογικές εξετάσεις αλλά αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν η καρδιά που έστειλαν οι ελληνικές Αρχές ήταν του Laloup ή όχι.

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/12/14/μήνυση-κατά-της-ελλάδας-για-τη-χαμένη-κ/

 7. Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

  http://hellenicrevenge.blogspot.com/2014/04/blog-post_5.html

  Ασθενής σε αφασία, ακούει τους γιατρούς να συζητούν για τη δωρεά των οργάνων του

  Σουηδία, Gothenburg archipelago. Ο 43χρονος Jimi Fritze, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sahlgrenska Hospital στο Gothenburg.
  Ενώ βρισκόταν παράλυτος –σε αφασία- στο νοσοκομείο, άκουσε με τρόμο τους γιατρούς να λένε στην οικογένειά του ότι δεν θα επιβιώσει και να συζητούν για τη δωρεά των οργάνων του. Ο Fritze άκουγε κάθε λέξη, αλλά δεν είχε κανένα τρόπο να τραβήξει την προσοχή των γιατρών ή της οικογένειάς του.

  Ο κ. Fritze υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του σε μικρό νησί, στο αρχιπέλαγος του Γκέτεμποργκ πριν από δύο περίπου χρόνια. Το ελικόπτερο ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσγειωθεί στο μικρό νησί, έτσι ο Fritze έπρεπε να περιμένει μια βάρκα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Sahlgrenska, όπου έφτασε μιάμιση ώρα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

  όταν 14 μέλη της οικογένειάς του τον επισκέφθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο, οι γιατροί έθεσαν το θέμα της δωρεάς οργάνων, γεγονός, που όπως ο ίδιος υπογράμμισε αργότερα σε επίσημη καταγγελία, οι Σουηδοί γιατροί δεν επιτρέπεται να το κάνουν μέχρι ο ασθενής να διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκρός.

  Τρεις μέρες αργότερα, μια άλλη γιατρός επέστρεψε από διακοπές, είδε τις μαγνητικές του, του χορήγησε κορτιζόνη και έδωσε ελπίδα ότι ο Fritze θα μπορούσε να ανακάμψει.
  Στη συνέχεια η κατάστασή του βελτιώθηκε, αλλά χρειάστηκαν άλλες τρεις εβδομάδες πριν καταφέρει να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.
  Δύο χρόνια αργότερα, παλεύει με την απώλεια της ικανότητάς του για ομιλία.

  Ο κ. Fritze έκανε καταγγελία εναντίον των γιατρών, στο διοικητικό συμβούλιο υγείας και πρόνοιας, που επιβλέπει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στη Σουηδία.
  Η καταγγελία του έγινε δύο χρόνια μετά το περιστατικό διότι προηγουμένως δεν ήταν σε θέση- λόγω υγείας- να κάνει νομικό αγώνα, αλλά και επειδή ένα δεύτερο παρόμοιο περιστατικό τον παρακίνησε σε αυτή την ενέργεια.
  Αφορούσε μια γυναίκα στη Δανία, που της αφαίρεσαν την υποστήριξη της ζωής αλλά έπειτα κατάφερε να επιβιώσει. Κάποιος από τη Swedish National Health and Welfare Board δήλωσε στο TV news ότι, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί ποτέ στη Σουηδία… είπε ο Fritze στο The Local
  4-4-14 Paralysed stroke victim experiences every patient’s worst nightmare as he hears doctors discussing whether to donate his organs but couldn’t speak out

  πηγές

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2596737/Paralysed-stroke-victim-experiences-patients-worst-nightmare-doctors-openly-discussed-donating-organs.html

  http://www.thelocal.se/20140403/stroke-patient-overhears-doctors-organ-donation-chat

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.