ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ

Του Δαμιανού Βασιλειάδηεκπαιδευτικού, δημοσιογράφου

                                                                                                        Αθήνα, 23.6.2013

1. Εισαγωγή

Στις 9 Δεκεμβρίου 1948, στη σκιά του Ολοκαυτώματος και κατά ένα μεγάλο μέρος χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του ίδιου του Λέμκιν, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας. Αυτή η σύμβαση ορίζει τη «γενοκτονία» ως διεθνές έγκλημα, για την πρόληψη και την τιμωρία του οποίου δεσμεύονται τα συμβαλλόμενα κράτη. Η γενοκτονία ορίζεται ως εξής:

Γενοκτονία αποτελεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, η οποία διαπράττεται με σκοπό την καταστροφή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μιας εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας:
(α) Η δολοφονία μελών της ομάδας.
(β) Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας.
(γ) Η εθελούσια επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ή μερική φυσική εξόντωσή της.
(δ) Η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο εσωτερικό της ομάδας.
(ε) Η δια της βίας μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. 

2. Ο όρος γενοκτονία (genocide)

Ο ελληνικός όρος γενοκτονία είναι ταυτόσημος με τον διεθνώς χρησιμοποιούμενο όρο genocide που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις γένος και κτείνω (=φονεύω). Τόσο ο ελληνικός όσο και ο διεθνής όρος δημιουργήθηκαν επίσημα (όρος διεθνούς δικαίου) μετά τον  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτόν τον όρο αποδίδεται κυριολεκτικά η από τους αρχαιότατους χρόνους υφιστάμενη έννοια και ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν στη συστηματική, με βίαια ως επί το πλείστον μέσα, επιδιωκόμενη εξόντωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο.

Η γενοκτονία μπορεί να επιδιωχθεί είτε με σειρά ομαδικών φόνων, όλων ή σχεδόν όλων των μελών μιας φυλής, είτε με συστηματική εξασθένιση αυτής (με διάφορα μέσα) μέχρι τη βαθμιαία εξάλειψή της φυλής. Στα βίαια δε μέσα αυτά περιλαμβάνονται και σειρά απαγορευτικών μέτρων επί εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών, ηθικών, ιστορικών ή άλλων παραδόσεων προκειμένου να επέλθει διαφοροποίηση ή αλλοίωση της καταδιωκόμενης φυλής με βέβαιη την συν τω χρόνω απώλεια του εθνικού και φυλετικού γνωρίσματός της.

3. Εισαγωγή του όρου 

Τον όρο τζινοσάιντ (και κατ’ αναλογία ο δημιουργούμενος ελληνικός γενοκτονία) διετύπωσε πρώτος ο Πολωνός δικηγόρος Raphael Lemkin (Λέμκιν) το λίγο πριν από τη Δίκη της Νυρεμβέργης, κατά των πρωταιτίων της εξολόθρευσης των Εβραίων από του  “Εθνικοσοσιαλισμός” ναζισμού. Η φρίκη και ο αποτροπιασμός που προκάλεσε σε όλο τον κόσμο η συστηματικά οργανωμένη από τους ναζιστές βάρβαρη προσπάθεια βιολογικής εξόντωσης της εβραϊκής φυλής, πριν από τον   Β΄Παγκόσμιο πόλεμο και κατά τη διάρκειά του ΟΗΕ” Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να χαρακτηρίσει επίσημα τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το  Διεθνές Δίκαιο” Διεθνές Δίκαιο. Έτσι ο όρος αυτός απετέλεσε και το κύριο κατηγορητήριο όρο στη Δίκη της Νυρεμβέργης.

Ειδική σύμβαση, που ενέκρινε η συνέλευση τον Δεκέμβριο του 1948, όρισε ότι οι δράστες τέτοιου εγκλήματος (είτε είναι όργανα ενός κράτους, στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι, είτε απλοί πολίτες) πρέπει να θεωρούνται προσωπικά και ατομικά υπεύθυνοι για το έγκλημα αυτό και να δικάζονται από τα δικαστήρια του τόπου όπου διαπράχθηκαν τα εγκλήματα ή από το  διεθνές δικαστήριο. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε σε πολλές ποινικές δίκες εγκληματιών πολέμου, όπως για παράδειγμα στη δίκη του Γερμανού συνταγματάρχη  Άντολφ Άιχμαν που έγινε στο κράτος του   Ισραήλ.

4. Το προμελετημένο έγκλημα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου εναντίον του Ελληνικού Λαού

Η πολιτική που εφάρμοσε στην Ελλάδα ο Γιώργος Παπανδρέου και η κυβέρνησή του, φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά του γενικού κριτηρίου της γενοκτονίας, καθώς και τα γνωρίσματα των όρων της γενοκτονίας: β, γ, δ, και ε.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 6 Οκτωβρίου 2009 έως 11 Νοεμβρίου 2011 επιτέλεσε μαζί με την κυβέρνησή του τα εξής εγκλήματα κατά του Ελληνικού Λαού, που αναγνωρίζονται ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας:

(β) Η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας.
(γ) Η εθελούσια επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ή μερική φυσική εξόντωσή της.
(δ) Η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων στο εσωτερικό της ομάδας.
(ε) Η δια της βίας μεταφορά των παιδιών της ομάδας σε μια άλλη ομάδα. 

Σύμφωνα με στοιχεία ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει πάθει λόγω των δραματικών συνθηκών που τους επεφύλαξε η συνειδητή πολιτική του Γιώργου (Τζέφρυ) Παπανδρέου, βαριά κατάθλιψη, που είχε και έχει ως αποτέλεσμα και την σωματική τους βλάβη.

Οι συνθήκες διαβίωσης που έχει δημιουργήσει εσκεμμένα, προγραμματισμένα και οργανωμένη,  οδηγούν πραγματικά στην ολοσχερή ή μερική φυσική εξόντωση των Ελλήνων.

Η επιβολή των μέτρων του μνημονίου, που κατά επίσημη ομολογία και στην Ελλάδα, αλλά προ πάντων από επίσημους κύκλους στο εξωτερικό, οδήγησε στην καθομολογουμένη αυτοκτονία περίπου τεσσάρων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, στη γενικότερη εξαθλίωση και εξαχρείωση του ελληνικού πληθυσμού με την ανεργία ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ανέργων και την ανεργία κυρίως των νέων πάνω από 65%, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες προωθούν την υπογεννητικότητα των Ελλήνων και της αδυναμίας γεννήσεων στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας και συνεπώς του αφανισμού της ελληνικής φυλής.

Η έξοδος της ελπίδας του μέλλοντος και τη ύπαρξης της Ελλάδας ως εθνότητας, φυλής, που είναι η ελληνική νεολαία, στο εξωτερικό και μάλιστα το αξιολογότερο και δυναμικότερο τμήμα της, παρ’ όλο που άμεσα δεν γίνεται δια της βίας, όμως ωθεί τη νεολαία και μάλιστα το πιο παραγωγικό της κομμάτι από κάθε άποψη στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα είναι οφθαλμοφανές: Οι Έλληνες λόγω γήρανσης του πληθυσμού, υπογεννητικότητας στο εσωτερικό και φυγής της νεολαίας  στο εξωτερικό, λόγω της πλήρους εξαθλίωσης, καθώς και της ανεξέλεγκτης εισαγωγής λαθρομεταναστών, κυρίως από ισλαμικές χώρες, θα αποτελέσουν στην ίδια τους την πατρίδα σε πρώτη φάση μειονότητα και σε δεύτερη φάση θα διακινδυνέψουν από αφανισμό ως εθνότητα.

Ο Γιώργος Παπανδρέου σε διατεταγμένη αμερικανική υπηρεσία ήθελε να φτιάξει από την Ελλάδα μια πολυπολιτισμική, πολυεθνική, πολυφυλετική και πολυθρησκευτική χώρα με ανοιχτά σύνορα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από ξένους διανοούμενους, όπως ο Γερμανός οικονομικός αναλυτής Dirk Müller, που αποκάλεσε τον Γιώργο Παπανδρέου στο περιοδικό Focus «εκτελεστική μαριονέττα» των Αμερικανών. Aλλά και o ίδιος ο πατέρας του εξομολογήθηκε τα εξής κατά την διάρκεια συνάντησης με 4 δημοσιογράφους (οι δύο εν ζωή), σε κάποια στιγμή, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε άδεια από την ελληνική βουλή 10 εβδομάδων: “Πρόεδρε, μα καλά τι πάει να κάνει στην Ουάσιγκτον 10 ολόκληρους μήνες;” και η “πληρωμένη” απάντηση του Ανδρέα Παπανδρέου: “Εμ, πάει να γίνει πράκτορας με …μεταπτυχιακό!!”

Ο Γιώργος Παπανδρέου (βασικά και όλοι όσοι συνέβαλαν στην ανωτέρω καταστροφή, αρχής γενομένης από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους υπόλοιπους κυβερνήτες της Ελλάδας), θα πρέπει να παραπεμφθεί στα εθνικά και διεθνή δικαστήρια  ως υπόλογος εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να δημιουργήσουμε έναν φορέα, έναν σύλλογο, ο οποίος θα φέρει τον τίτλο: Σύλλογος Γενοκτονίας των Ελλήνων,  που θα επιληφθεί όλων αυτών των θεμάτων. Με τη δημιουργία του συλλόγου θα κληθούν όλοι όσοι υπέστησαν τις συνέπειες των εγκλημάτων γενοκτονίας, αλλά και άλλοι, να εγγραφούν ως μέλη του συλλόγου, που αποκλειστικός του σκοπός θα είναι αγωγή του Γιώργου Παπανδρέου στα εθνικά ή διεθνή δικαστήρια για το έγκλημα της γενοκτονίας του ελληνικού λαού, ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

ΣΧΟΛΙΟ JFG: 

Πολύ καλή ιδέα να φτιαχτεί σύλλογος, όμως όχι για να τα πάρει όλα από την αρχή αλλά για να ενισχύσει / αξιοποιήσει με ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει και για να προχωρήσει σε όποιες άλλες θεωρεί απαραίτητες .

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ : 

– Στο διεθνές ποινικό δικαστήριο (ICC) έχουν σταλεί ήδη τουλάχιστον 4 καταγγελίες [ κλικ εδώ:  ICC Appeals ] για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία σε εξέλιξη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει μια καινούργια . ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΣΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ,  ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ! Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ ! Από πολλές απόψεις βέβαια. 

– Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αίτημα (petition) προς τον εισαγγελέα να ξεκινήσει την έρευνα.

ΤΟ ΛΙΝΚ ΓΙΑ ΤΟ PETITION

http://www.gopetition.com/petitions/save-democracy-in-greece-save-the-cradle-of-western-c/sign.html

To αίτημα:

“Ως πολίτης του κόσμου, στηρίζω το δικαστικό αγώνα των Ελλήνων και ζητώ από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) να ενεργοποιήσει αμέσως τις διαδικασίες, να εξετάσει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στην Ελλάδα και να οδηγήσει σε δίκη όσους ευθύνονται γι΄αυτά. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν, τα εγκλήματα αυτά πρέπει να αποτραπούν.”

“As a citizen of the world, I support the legal battles of the Greek people and ask the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to immediately activate procedures, to investigate the crimes being perpetrated in Greece and bring to trial anybody responsible for them. Any and all persons found guilty must be punished. Such crimes must be prevented.”

“Como ciudadano del mundo, apoyo las batallas legales del pueblo griego y pido al Fiscal de la Corte Criminal Internacional (ICC) que abra procedimientos inmediatos para investigar los crímenes que están siendo perpetrados en Grecia y lleven a juicio a las personas responsables de ellos. Cualquier persona encontrada culpable de estos crímenes debe ser penalizada. Estos crímenes deben ser prevenidos. “
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΟΛΟΙ ΑΦΟΒΑ !!!!

Απαιτούνται μόνο ένα όνομα και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμπληρώστε αυτά τα πεδία, διευκρινίστε την χώρα και τελειώσατε. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε να μην δημοσιευτεί το όνομα σας στη λίστα των υπογραφών. Το e-mail ούτως η άλλως δεν δημοσιεύεται και δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα. Το like στο facebook δεν προσμετρά.

Ο σκοπός της κίνησης, είναι από την μια η ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω του ιστορικού της πρωτοβουλίας αναφορικά με την πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα και από την άλλη, μέσω των υπογραφών, η άσκηση πιέσεων τόσο προς τον Εισαγγελέα όσο και προς τους “σωτήρες” της Ελλάδας. ΕΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ. Για να διαβάσετε το ιστορικό της πρωτοβουλίας κάντε κλικ στον τίτλο. Είναι στα αγγλικά επειδή αυτή την γλώσσα μιλάει ο εισαγγελέας αλλά υπάρχει λινκ για την ελληνική και την ισπανική απόδοση του κειμένου .

Ο εισαγγελέας θα δει μόνο αυτό : Public Signature List

Για να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες υπογραφές, πρέπει να υπογράψουν όλα τα μέλη της οικογένειάς μας, οι φίλοι και οι γνωστοί μας, οι οικογένειες τους κλπ 

–  Στήθηκε το παρόν ιστολόγιο ( JusticeForGreece )  για να φιλοξενήσει το ηλεκτρονικό αίτημα και για να συγκεντρώνει αποδεικτικό υλικό που να στηρίξει και να ενώσει όλες τις προσφυγές. ΟΛΕΣ ΕΠΕΙΔΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΤΕΙ!  

Όποιος σκεφθεί κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει ας το πει . 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας κλπ

Απάντηση σε δημοσίευμα του BBC “Greeks seek austerity trial at The Hague”(2 videos)

Για τα ηλεκτρονικά αιτήματα (petitions)

Advertisements

One comment on “ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.