Πολυνομοσχέδιο: ν. 4172/2013, ΦΕΚ Α΄ 167/2013 και η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα

 Η εγκύκλιος για τη διαθεσιμότητα: 

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013

25.7.2013

PDF | DOC| Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) Continue reading

Καλόπαιδα (Το πρώτο «α» με «ωμέγα»)

Του Νίκου Μπογιόπουλου – “Unfollow”
Πρώτον, σύμφωνα με το ΦΕΚ (αριθμός 35) της 30ης Ιανουαρίου 2013, το οποίο υπογράφει ο κ. Στουρνάρας, τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΤΑΥΠΕΔ, του ταμείου που ξεπουλάει τη χώρα δηλαδή, αμείβονται με τα εξής ποσά:

Πρόεδρος Γενικού Συμβουλίου: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Διευθύνουσα σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (215.000) ευρώ. 
Αναπληρωτής Διευθύνον Σύμβουλος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) ευρώ. Continue reading

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΜΑ= Ομάς ανθρώπων ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφιούν
εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν,
οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν,
ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν εις την έδραν του πρωθυπουργού,
ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι

Continue reading

Είναι προνόμιο να μιλάς ελληνικά

[zetti+top+gun.jpg]

της  Ζέττη Βαρδάκη  DR IN GREEK LITERATURE AND HISTORY .

Είναι προνόμιο να μιλάς Ελληνικά:
 

Τα Ελληνικά είναι «νοηματική» γλώσσα. Δηλαδή το σημαίνον (λέξη) και το σημαινόμενο (έννοια) έχουν προωτογενή σχέση.  Ο φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της  περιεχόμενο». Και επειδή “ Ἀρχή σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις”, όπως έλεγε ο Αντισθένης, ας δούμε κάποια παραδείγματα. Continue reading