Τι είναι η πατρίδα μας τελικά: Μην είναι η Eurobank;

Φέρονται στην τραπεζική ιδιοκτησία με όρους Εθνικής κυριαρχίας. ΕΓΓΡΑΦΟ. Διασωσαν την Eurobank που έδινε 1300 ευρώ μεροκάματο στα υψηλόβαθμα στελέχη της.

Τι είναι η πατρίδα μας τελικά: Μην είναι η Eurobank; Μπορεί και να είναι..
 
Η Ελληνική εξάρτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τον μηχανισμό παροχής ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ELA), ήταν 115 δις ευρώ.
 .
Από τα 115 δις οφειλών, χρωστούσαν 30 δις ευρώ η Εθνική και άλλα τόσα η Eurobank, 22 δις η Alpha, και 24 δις η Πειραιώς.
 .
Σύνολο 106 διςτο 92% της εξάρτησης ολόκληρου του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με εγγυήσεις του Ελληνικού Κράτους. Continue reading

Μήνυση ΟΙΕΛΕ κατά του υπουργού παιδείας για δόλια εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων τρίτων

updated

Αρχική

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Αρ.Πρωτ.:35718

Αθήνα, 1/8/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΙΟΣ, ΤΕΛΙΚΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ, ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ; 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  ΤΟΥ (;) κ. ΛΑΣΚΑΡΗ ΓΙΑ ΔΟΛΟ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ  Continue reading

Περί προσόντων — (γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης)

Ένα σημαντικό κριτήριο για τη διάκριση του Δημόσιου από τον Ιδιωτικό Τομέα είναι τα προσόντα αυτών που τον υπηρετούν. Στον Ιδιωτικό Τομέα κυριαρχούν τα ουσιαστικά προσόντα, αφού ο εργοδότης δεν ενδιαφέρεται τόσο για το χαρτί που διαθέτει ο υποψήφιος εργαζόμενος όσο για το τί πράγματι γνωρίζει και τί μπορεί να προσφέρει με βάση τις γνώσεις του και την φιλοπονία του. Και τούτο διότι δεν είναι διατεθειμένος να πληρώνει κάποιον, ο οποίος δεν θα είναι παραγωγικός. Continue reading