50 ευρώ κοστίζει η αίτηση εξαίρεσης από το “χαράτσι” της ΔΕΗ!

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, η αίτηση για την αποκοπή του ΕΕΤΗΔΕ (η παλιά ονομασία του χαρατσιού) το 2012, δεν ισχύει για το ΕΕΤΑ (νέο όνομα του χαρατσιού) του 2013. 

Επομένως, θα πρέπει να ξανακάνουν από την αρχή αίτηση και να πληρώσουν γι’ αυτή. Οσοι λοιπόν επιθυμούν να δηλώσουν αδυναμία πληρωμής του φόρου θα πρέπει να πληρώσουν. Οπως προβλέπει η διαδικασία, ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί να ζητήσει την αποκοπή του ΕΕΤΑ από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ, αφού, όμως, πρώτα καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις ενώ σε περίπτωση επίκλησης αδυναμίας καταβολής θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 50 ευρώ. 

Επιπλέον, για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος απαιτείται η προσκόμιση, στο νέο προμηθευτή, βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον μισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο. 

 

 

2 comments on “50 ευρώ κοστίζει η αίτηση εξαίρεσης από το “χαράτσι” της ΔΕΗ!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.