Τέλη κυκλοφορίας 2014: Τιμές και οδηγίες απόκτησης του εντύπου

Τελη Κυκλοφοριας 2014 μέσω TAXISNET Οδηγίες GSIS.GR

                                                            ( στην εικόνα το περσινό έντυπο) 

Στις 11 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική εφαρμογή για τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν θα σταλούν ειδοποιητήρια

Από την Δευτέρα 11/11 θα μπορούν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών αλλά και επαγγελματικών αυτοκινήτων να κάνουν εκτύπωση των ειδοποιητηρίων για τα τέλη κυκλοφορίας 2014 και με αυτά, να κάνουν την πληρωμή τους στις τράπεζες στα ΕΛΤΑ αλλά και μέσω web banking . Τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του έτους. Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που θα ανοίξει το σύστημα έως την 31η Δεκεμβρίου του 2013. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται εκπρόθεσμη και το πρόστιμο είναι το διπλάσιο της αξίας που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος. Όπως και πέρυσι, δεν θα σταλούν ειδοποιητήρια, ενώ έχει καταργηθεί και το αυτοκόλλητο σήμα.

Ι) Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2014 θα έχουν τις παρακάτω τιμές άναλογα με τα κυβικά και τα γραμμάρια εκπομπής αερίων:

Από 51 κ.ε. έως 300 κ.ε. 22 ευρώ
Από 301 κ.ε έως 758 κ.ε. 55 ευρώ
Από 786 κ.ε έως 1.071 κ.ε. 120 ευρώ
Από 1.072 κ.ε έως 1.357 κ.ε. 135 ευρώ
Από 1.358 κ.ε έως 1.548 κ.ε. 240 ευρώ
Από 1.549 κ.ε έως 1.738 κ.ε. 265 ευρώ
Από 1.739 κ.ε έως 1.928 κ.ε 300 ευρώ
Από 1.929 κ.ε έως 2.357 κ.ε 660 ευρώ
Από 2.358 κ.ε έως 3.000 κ.ε 880 ευρώ
Από 3.001 κ.ε έως 4.000 κ.ε 1.000 ευρώ
Από 4.001 κ.ε και άνω 1.320 ευρώ

.

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) – Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε ευρώ

0 – 100 γρ./χλμ.      0 ευρώ
101 – 120 γρ./χλμ. 0,90 ευρώ
121 – 140 γρ./χλμ. 1,10 ευρώ
141 – 160 γρ./χλμ. 1,70 ευρώ
161 – 180 γρ./χλμ. 2,25 ευρώ
181 – 200 γρ./χλμ. 2,55 ευρώ
201 – 250 γρ./χλμ. 2,80 ευρώ
 
‘Ανω των 251 γρ./χλμ. 3,40 ευρώ
.
Πως εφαρμόζεται: Ας πούμε ότι οι εκπομπές CO2 του αυτοκινήτου σου είναι 102 γρ./χλμ. Για να υπολογίσεις το ακριβές ποσό που θα καταβάλλεις, θα πρέπει να πολλαπλασιάσεις τα 102 γρ./χλμ. με το ποσό των 0,90€. Συνεπώς, για το έτος 2014 θα επιβαρυνθείς με το συνολικό ποσό των € 91,80. 
.

Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας όταν:
– Το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, όπως ορίζει ο νόμος (κατάθεση πινακίδων και αριθμού κυκλοφορίας, σε περίπτωση εκούσιας ακινησίας ή σχετικών δικαιολογητικών, σε περίπτωση αναγκαστικής ακινησίας) πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που αφορά στο σήμα και παραμένει σε ακινησία:

 • Προκειμένου για Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, για ολόκληρο ημερολογιακό έτος (1/1-31/12).
 • Προκειμένου για Ι.Χ. φορτηγά και λεωφορεία, για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

Το όχημα απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας.
– Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία μετά από την 1.11.2010 και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι μέχρι 100 γρ./χλμ.

 

ΙΙ) Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής»,

Μπορεί να προμηθευτεί:  

Α)  Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ

 .

1) από την Εφαρμογή Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων πληκτρολογώντας τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό κυκλοφορίας 

Το πρώτο βήμα είναι να πατήστε το κουμπί είσοδος

telh333

Το δεύτερο βήμα είναι είναι να εισάγετε το ΑΦΜ σας και την Πινακίδα του Οχήματος

telh22222

Στην Συνέχεια πατήστε το κουμπί εκτύπωση και θα έχετε το έντυπο για τα τέλη κυκλοφορίας 2014 για το όχημα σας

Τα περσινά είχαν αυτή την εμφάνιση: 

TELIEID2

2) Οι  πιστοποιημένοι στο TAXISnet μπορουν να  εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους.

https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp )

Στη συνέχεια, με την επιλογή: 

• «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα οποία ανήκουν στο φορολογούμενο και τυχόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτό ενημερώνεται από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υποχρέου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολογική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλλαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. 

• «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περιέχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής». 

Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2014, επί του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη. 

• «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας»  για κάθε ένα από τα οχήματά του.

Β) Μέσω των εισπρακτικών φορέων, εφόσον διαθέτουν τη σχετική υποδομή.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:

• στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια 

• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 

• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αποδείξεις για την πώληση του οχήματος ή την οριστική καταστροφή του  ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει  ότι  δεν υπάρχει όχημα στην ιδιοκτησία του υπόχρεου. 

• στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών  .

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θέλει να προβεί στην άρση ακινησίας , τότε πρέπει να αποταθεί μόνο στην Δ.Ο.Υ. του.

Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας 
Τρόποι Πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοχοι ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών, μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του 2014 θα καταβάλουν και τον φόρο πολυτελείας του 2013.

ΙΙΙ) Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης στα αυτοκίνητα

 .

Στα ΙΧ με κινητήρες από 1.929 κυβικά εκατοστά και άνω. Για τα αυτοκίνητα από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Για τα ΙΧ επιβατικά από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης. Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που ταξινομήθηκαν έως και το τέλος του 2002 καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή του Ι.Χ. 1929 κ.ε. πενταετίας θα πληρώσουν φέτος φόρο πολυτελείας 418,70 ευρώ, ενώ για ένα Ι.Χ. 2.000 κ.ε. ο φόρος ανέρχεται σε 440 ευρώ.

 

Ποιοι εξαιρούνται

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δηλαδή αυτά που ταξινομήθηκαν έως και το τέλος του 2003 καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επισήμανση: ο φόρος καταλαμβάνει και για αυτοκίνητα που μπορεί να έχουν περισσότερα από 10 έτη κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νόμος αναφέρει ότι η παλαιότητα μετρά για τα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία στην Ελλάδα. Δηλαδή αν κάποιος φορολογούμενος έχει κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό, το 2012, ένα αυτοκίνητο 5 ετών, ο χρόνος για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης θα μετρά από το 2012 και όχι από το 2007 που πρωτοκυκλοφόρησε το αυτοκίνητο στην χώρα εκείνη.    

IV) Τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2014 θα καταβληθούν εφάπαξ ενώ αντίθετα ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης θα μπορεί να καταβληθεί σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.  

Αν κάποιος δεν έχει να καταβάλλει το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για τη χρήση του 2012 (το μέτρο ισχύει αναδρομικά), η οφειλή θα εμφανίζεται στο σύστημα ως ληξιπρόθεσμη και επιβάλλεται επιτόκιο 1% κάθε μήνα.  Σε περιπτώσεις δε άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση οικονομικής διαφοράς, καθώς και άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η προθεσμίες που θα δοθούν δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής του φόρου.

Με υλικό από: 

gsis.grdikaiologitika.grimerisia.grnewmoney.gr , tovima.gr , onair24.gr

13 comments on “Τέλη κυκλοφορίας 2014: Τιμές και οδηγίες απόκτησης του εντύπου

 1. Από τον Ιανουάριο του 2010 τα τέλη κυκλοφορίας αυξήθηκαν δύο φορές, όπως
  οι συντελεστές ΦΠΑ και τα τεκμήρια. Πέντε φορές αυξήθηκαν ή αναπροσαρμόστηκαν οι φόροι στα τσιγάρα και πέραν του χαράτσι της ΔΕΗ επιβλήθηκαν τρεις έκτακτες εισφορές. Αν τα μέτρησα σωστά.

 2. Για τα αυτοκίνητα πληρώνουμε φόρο πολυτέλειας και κατά την αγορά τους

  1. Αντικείμενο του φόρου
  Ο φόρος πολυτελείας επιβαρύνει την αγορά καινούριων ή μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων (περιλαμβανομένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep), τα οποία προέρχονται είτε από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Δεν επιβαρύνεται με φόρο πολυτελείας η αγορά ειδικών τύπων οχημάτων, όπως ενδεικτικά τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, τα ασθενοφόρα, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων και αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από πρόσωπα με ορισμένες αναπηρίες.
  Η μίσθωση αυτοκινήτων δεν υπόκειται σε φόρο πολυτελείας.
   
  2. Συντελεστές του φόρου
  Οι συντελεστές του φόρου πολυτελείας ορίζονται με βάση την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστικό οίκο και το αν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο, ως εξής:

  Καινούριο με τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστικό οίκο από 20.000 μέχρι και 22.000 ευρώ –> 10%
  Καινούριο, άνω των 22.000 μέχρι και 28.000 ευρώ –> 30%
  Καινούριο, άνω των 28.000 ευρώ –> 40%
  Μεταχειρισμένο, από 16.000 μέχρι και 17.000 ευρώ –> 10%
  Μεταχειρισμένο, άνω των 17.000 μέχρι και 19.000 ευρώ –> 30%
  Μεταχειρισμένο, άνω των 19.000 ευρώ –> 40%

  Η διάκριση μεταξύ καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων γίνεται με κριτήριο το εάν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή όχι.

  3. Βάση υπολογισμού του φόρου
  Ο φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στην τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και την αξίας του προαιρετικού (extra) αυτού εξοπλισμού. Στην περίπτωση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η εν λόγω τιμή χονδρικής πώλησης μειώνεται λόγω παλαιότητας και διανυθέντων χιλιομέτρων (βάσει σχετικών ποσοστών μείωσης για κάθε μήνα κυκλοφορίας και αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων). Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 81%.. Στη βάση υπολογισμού του φόρου περιλαμβάνονται και τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.

  Σε περίπτωση που η ως άνω διαμορφωθεί τιμή χονδρικής πώλησης είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς, τότε βάση υπολογισμού του φόρου θα αποτελεί η τιμή αγοράς.
  Παράδειγμα υπολογισμού φόρου πολυτελείας:
  Σε περίπτωση αγοράς καινούριου αυτοκινήτου, του οποίου η τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστικό οίκο (μαζί με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης) ανέρχεται στο ποσό των 20.500 Ευρώ και η τιμή αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 21.000 Ευρώ, ο φόρος πολυτελείας που θα οφείλεται θα ανέρχεται στο ποσό των (21.000 x 10% =) 2.100 Ευρώ. 

  http://www.leaseplan.gr/pu/el/Luxury_tax

 3. Pingback: Η μεγάλη απάτη με τα διόδια και τα τέλη κυκλοφορίας !

 4. Pingback: 4.000.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΩΣ ΔΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ 300 ΤΣΟΓΛΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;;;;; « ***************** "CretanPatriot"

 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • αντισυνταγματικότητα των τελών κυκλοφορίας :
  http://syntagma120.blogspot.gr/p/blog-page_1290.html

  • περί αξιοπιστίας δρόμων και οχημάτων :
  http://syntagma120.blogspot.gr/p/www.html

  • αντισυνταγματικότητα των διατάξεων που ορίζουν τις ποινές για την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας:
  http://syntagma120.blogspot.gr/p/36-209392.html

 6. Τέλη κυκλοφορίας, πρόστιμο, φόρος πολυτελούς διαβίωσης – Απόφαση αναστολής της εκτέλεσης και σχόλια

  Η απόφαση 39/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µε την οποία ανεστάλη η εκτέλεση των ταμειακών βεβαιώσεων που αφορά τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμο επ’ αυτών και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το έτος 2013 – Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η βλάβη του αιτούντος από την λήψη αναγκαστικών εναντίων του  μέτρων είσπραξης παρίστατο ανεπανόρθωτη. Κατόπιν τουτού και σταθμίζοντας περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 202 παρ. 3 περ. β του ΚΔΔ, την βλάβη αυτή προς το δημόσιο συμφέρον, έκρινε ότι η αίτηση αναστολής έπρεπε να γίνει επί μέρους δεκτή.

  Διαβάστε εδώ https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/07/22/τέλη-κυκλοφορίας-πρόστιμο-φόρος-πολυ/

 7. 29 Οκτ. 2014,

  Από 1η Νοεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 στο Taxis

  Στο Taxis αναμένεται να αναρτηθούν το επόμενο Σάββατο 1η Νοεμβρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2015. Η Κυβέρνηση από τα τέλη προσδοκά έσοδα ύψους κοντά στο 1 δισ. ευρώ.
  Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εισέρχονται στην υπηρεσία Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Τaxis, θα συμπληρώνουν τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και αφού θα αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία του οχήματος τους θα εκτυπώνουν την ταυτότητα οφειλήςκαι εν συνεχεία θα εξοφλούν το φόρο σε τράπεζες και ΕΛΤΑ.

  Η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας λήγει στα τέλη Δεκεμβρίου 2014.
  Το ύψος των τελών διαμορφώνεται ως εξής:

  Οχήματα με ταξινόμηση έως 31/10/2010

  Για 51 μέχρι 300 κ.εκ. θα πληρώσουν 22 ευρώ.
  Για 301 μέχρι 785 κ.εκ. θα πληρώσουν 55 ευρώ.
  Για 786 μέχρι 1.071 κ.εκ. θα πληρώσουν 120 ευρώ.
  Για 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ. θα πληρώσουν 135 ευρώ.
  Για 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ. θα πληρώσουν 240 ευρώ.
  Για 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ. θα πληρώσουν 265 ευρώ.
  Για 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ. θα πληρώσουν 300 ευρώ.
  Για 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ. θα πληρώσουν 660 ευρώ.
  Για 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ. θα πληρώσουν 880 ευρώ.
  Για 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ. θα πληρώσουν 1.100 ευρώ.
  Για 4.001 και άνω κ.εκ. θα πληρώσουν 1.320 ευρώ.

  Οχήματα με ταξινόμηση από 1/11/2010

  Από 0 – 100 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0 ευρώ.
  Από 101 – 120 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0,90 ευρώ.
  Από 121 – 140 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 1,10 ευρώ.
  Από 141 – 160 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 1,70 ευρώ.
  Από 161 – 180 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,25 ευρώ.
  Από 181 – 200 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,55 ευρώ.
  Από 201 – 250 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,80 ευρώ.
  Άνω των 251 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 3,40 ευρώ.

  http://sknews.gr/permalink/22799.html

 8. Πίνακας τελών κυκλοφορίας
  Τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ι.Χ. & μοτοσικλετών έτους 2015

  Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31/10/2010 καθώς και για δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους:

  Κυβισμός Τέλη κυκλοφορίας 2015
  από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 22 €
  από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 55 €
  από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 120 €
  από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε. 135 €
  από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε. 240 €
  από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 265 €
  από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 300 €
  από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 660 €
  από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 880 €
  από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 1100 €
  από 4001 κ.ε. και άνω
  1320 €

  Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα:

  Κλιμάκιο εκπομπών CO2 (γρ./χλμ.) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμ. εκπομπών σε €
  0 – 100 (γρ./χλμ.) 0 €
  101 – 120 (γρ./χλμ.) 0,90 €
  121 – 140 (γρ./χλμ.) 1,10 €
  141 – 160 (γρ./χλμ.) 1,70 €
  161 – 180 (γρ./χλμ.) 2,25 €
  181 – 200 (γρ./χλμ.) 2,55 €
  201 – 250 (γρ./χλμ.) 2,80 €
  Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 €
  Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος. Μπορείτε να τις βρείτε στις νέες άδειες κυκλοφορίας κωδικός (V.7). Η τιμή αφορά CO2 (g/Km).

  Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές CO2 με την αντίστοιχη τιμή των τελών κυκλοφορίας του πίνακα. Δηλαδή, αν ένα όχημα έχει εκπομπές 172γρ/χλμ τότε τα τέλη του είναι 172×2,25€=387€.

  http://www.kteohellas.gr/category/231/πινακασ-τελων-κυκλοφοριασ.html

 9. [01.10.2015]

  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

  http://www.synigoros.gr

  Σύνοψη διαμεσολάβησης

  Επιβάρυνση πολιτών με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πλέον δεν κατέχουν

  Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά
  Ειδικοί Επιστήμονες: Ειρήνη Καμένου, Θεοδώρα Βούλγαρη, Μαρία Καραγεώργου

  Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη

  Οκτώβριος 2015

  Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στο Συνήγορο για οφειλές τελών κυκλοφορίας που αφορούν αυτοκίνητα την τύχη των οποίων αγνοούν. Αυτό συνέβη είτε διότι τα πώλησαν αλλά δεν εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε διότι καταστράφηκαν στο παρελθόν και οι ίδιοι παρέλειψαν να δηλώσουν την οριστική διαγραφή τους.

  Ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα (Ιούνιος 2014) προς τα συναρμόδια υπουργεία με το οποίο διατύπωσε σειρά προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος. Πρόσφατα επανήλθε στο ζήτημα με ειδική έκθεση με θέμα «Τέλη Κυκλοφορίας – Ακινησίες οχημάτων» (Μάιος 2015).

  Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δυο εγκυκλίους (ΠΟΛ.1133/25.6.2015 και ΠΟΛ.1147/3.7.2015) με τις οποίες υλοποιείται πρόταση της Αρχής. Συγκεκριμένα, οι πολίτες που εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που πώλησαν στο παρελθόν, αρχικά καταγγέλλουν στις αστυνομικές αρχές την παράλειψη του αγοραστή να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του και παραλαμβάνουν σχετική βεβαίωση για φορολογική χρήση. Στη συνέχεια καταθέτουν τη βεβαίωση μαζί με δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην ΔΟΥ που υπάγονται προκειμένου να διακοπεί στο εξής η επιβάρυνσή τους με τα τέλη.

  Το ζήτημα ωστόσο παραμένει ανεπίλυτο για τους πολίτες που δεν μπορούν να διαγράψουν οχήματα που καταστράφηκαν στο παρελθόν από τα μητρώα, επειδή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταστροφής από κέντρο ανακύκλωσης.

  Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού ενημέρωσε εγγράφως το Συνήγορο ότι θεωρεί ανέφικτη την πρότασή του για δημιουργία επιτροπής με αντικείμενο την έγκριση διαγραφής μετά από εξέταση παρόμοιων περιπτώσεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
  Τμήμα Επικοινωνίας
  Παραγυιός Πέτρος τηλ. 213 1306625

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25526

 10. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016

  Ποια είναι τα τελικά ποσά ανά κυβισμό ή CO2

  Για ακόμα μία χρονιά, τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα, αφού όπως είχαμε αναφέρει οι όποιες αλλαγές που συζητιούνται να γίνουν και θα υπολογίζονται με βάση την τιμή του αυτοκινήτου θα υλοποιηθούν μέσα στο 2016 (διαβάστε εδώ). Έτσι λοιπόν τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που θα πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι ακριβώς τα ίδια με τα περσινά. Που σημαίνει ότι όσοι έχουν αυτοκίνητα ταξινομημένα έως τις 31/10/2010 θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα κατά βάση χρήματα συγκριτικά με εκείνους που αγόρασαν ένα καινούργιο αυτοκίνητο με χαμηλές εκπομπές CO2 και δεν πληρώνουν καθόλου τέλη ή πολύ λίγα.

  Όσοι πάλι έχουν πιστωτικές κάρτες θα μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας σε άτοκες δόσεις, που φτάνουν έως τις 9, εξοφλώντας τον ετήσιο αυτό φόρο μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2016.

  Ταξινομήσεις έως 31/10/2010 Ταξινομήσεις από 1/11/2010
  Κυβισμός (κ.εκ.) Ποσά (€) Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) €/γρ. CO2
  έως 300 22 0-100 0
  301-785 55 101-120 0,9
  786-1.071 121 121-140 1,1
  1.072-1.357 135 141-160 1,7
  1.358-1.548 240 161-180 2,25
  1.549-1.738 265 181-200 2,55
  1.739-1.928 300 201-250 2,8
  1.929-2.357 660 251 και άνω 3,4
  2.358-3.000 880
  3.001-4.000 1.100
  4.001 και άνω 1.320

  http://www.autogreeknews.gr/teleutaia-nea/7820-teli-kykloforias-2016-poia-einai-ta-telika-posa

 11. Με τροπολογία θα κατατεθούν σήμερα στην βουλή οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 όπου αλλάζει το σκηνικό για τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων με τους περισσότερους να βλέπουν το ειδοποιητήριο του Taxisnet να έρχεται αυξημένο

  http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/83351/oi-times-gia-ta-nea-teli-kykloforias-2016-pinakes

 12. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016

  Η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας (Τ.Κ.) του 2016 είναι η καλύτερη απάντηση, στην παραπληροφόρηση και την καταστροφολογία που επέλεξε μερίδα των Μ.Μ.Ε. το προηγούμενο διάστημα, για προφανείς λόγους.

  Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)

  ….

  Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας γίνονται με ξεκάθαρη κατεύθυνση τη δίκαιη αναδιανομή των υποχρεώσεων των πολιτών, ώστε να ελαφρυνθούν οι κάτοχοι οχημάτων, κατασκευής άνω των δέκα ετών, που έχουν χάσει αρκετή από την εμπορική τους αξία. Οι αυξήσεις είναι της τάξεως των 15-60 Ευρώ ανά κλίμακα.

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ.

  Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)

  Διαβάζαμε και ακούγαμε τόσο καιρό, για υποτιθέμενες ΄΄μεγάλες αυξήσεις΄΄ στα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων αντιρυπαντικής τεχνολογίας. Ο Πίνακας Β διαψεύδει τα όσα λέγονταν και αποδεικνύει πως η αύξηση με την οποία θα επιβαρυνθούν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων, θα είναι ύψους από 0,08 μέχρι 0,32 ευρώ ανά ρύπο!! Επίσης, παραμένει απαλλασσόμενη από τέλη κυκλοφορίας η κλίμακα των αυτοκινήτων που εκπέμπουν μέχρι 90 ρύπους.

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26344

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.