Εξώδικο προς την Alpha Bank

.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Της Στεφανίας Λυγερού του Ιωάννη, κάτοικο …………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ 

Την ανώνυμο τραπεζική εταιρεία που φέρει την επωνυμία «alpha τράπεζα ανώνυμος εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «alpha bank», με έδρα την Αθήνα, Σταδίου 40, που την εκπροσωπούν ο Δ.Κ. Διαμανταράς και η Π.Α. Τσώτσου.

1. Όπως σας είναι γνωστό από το 2008 μέχρι και σήμερα για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών οι Έλληνες πολίτες έχουμε πληρώσει το ποσό  των ≈250 δις ευρώ. 

2. Τα χρήματα αυτά τα λάβατε για την κάλυψη των αναγκών των τραπεζών σας και για να μην κλείσουν. Να σημειωθεί ότι ευθύνεστε εις ολόκληρον για την κακοδιαχείριση και που έφτασαν οι τράπεζές σας στο σημείο το λίγο πριν την πτώχευση, άρα και να έχουν ανάγκη της κρατικής επιχορήγησης.

3. Τα χρήματα αυτά (των Ελλήνων πολιτών) σας τα έδωσαν (χάρισαν) οι κυβερνώντες χωρίς να λάβουν από εμάς καμία τέτοια εντολή.  

4. Οι κυβερνήσεις από το 2009 κι ενταύθα είναι παράνομες, και άρα ό,τι έχουν ψηφίσει, ό,τι έχουν πράξει είναι παράνομο και δεν έχει ισχύ. Από το 2010 έχω προσφύγει 15 φορές στην δικαιοσύνη καταγγέλλοντας όλες τις κυβερνήσεις (από Παπανδρέου μέχρι Σαμαρά) για προδοσία (εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας «άνευ όρων και αμετακλήτως»), καταστρατήγηση του Συντάγματος (κατάργηση του κοινοβουλευτισμού, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και προεδρικά διατάγματα κυβερνούν) και κατάλυση της Δημοκρατίας (όλα υπεγράφησαν ερήμην του Ελληνικού λαού).

5. Από τα χρήματα που λάβατε οι 4 συστημικές τράπεζες, το ποσό που μου αναλογεί (σας χάρισα) είναι 25.000 ευρώ / 4 = 6.250 ευρώ είναι το ποσό που μου οφείλει συγκεκριμένα η τράπεζα που εκπροσωπείτε, η alpha bank.

6. Με την παρούσα σας καλώ να μου καταβάλλετε αμέσως το ανωτέρω ποσό των 6.250 ευρώ (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά μέχρι την εξόφληση, πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερούμενων τόκων μέχρι την εξόφληση, οι οποίοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο.

7. Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, αρμόδιος επιμελητής ορίζομαι η ίδια (λόγω οικονομικής αδυναμίας να ορίσω δικαστικό επιμελητή) για να επιδώσω νόμιμα την παρούσα δήλωσή μου σε αυτούς που απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες.

Πειραιάς 09/12/2013 

Στεφανία Λυγερού του Ιωάννη

 

Κοινοποίηση:

– Σταθόπουλος Κων/νος, δικαστικός επιμελητής, Ι. Μομφερράτου 136 Αθήνα τκ 11475, τηλ 2103613250

ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ALPHA BANK ΚΑΙ EUROBANK ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ!!!

Δημ. Αντωνίου κατά τεσσάρων τραπεζών κ.α για απάτη, εκβίαση, απειλή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Στεφανία Λυγερού προς Ανακριτική Αρχή, Αστυνομία και Βουλή

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.