Αλλαγές που επιβάλλονται από 1/1/2014 και σας αφορούν

Α) Σημαντικές αλλαγές από 1/1/2014 και αφορούν όλους

Του  Γεωργίου  Πανταζή  Οικονομολόγου- Φοροτεχνικού – Δ/νων   της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Σαρωτικές θα  είναι οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων από 1.1.2014.  Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012 ), διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά την φορολογία και τις διαδικασίες αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Στεκόμαστε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές, που επηρεάζουν λίγο πολύ όλους και οι οποίες θα λάβουν χώρα από την αρχή του χρόνου.
.

1.  Καταργούνται τα δελτία αποστολής και εισάγεται η έννοια της εφαρμογής «κατάλληλων δικλείδων, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων, ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση». Επισημαίνουμε ότι η τιμολόγηση εξακολουθεί να ορίζεται στον ένα μήνα από την παραλαβή των αποθεμάτων.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

2.  Καταργούνται  όλα τα έγγραφα μεταφοράς (π.χ. φορτωτικά έγγραφα) και τα στοιχεία λοιπών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεις δαπανών). 

3. Καταργείται  η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων για ιατρούς, κλινικές ή θεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, χώρους στάθμευσης.

4.  Η εξόφληση των τιμολογίων πάνω από 500 ευρώ, θα γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος  (κατάθεση σε λογαριασμό, επιταγή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα).  Η μη συμμόρφωση με το μέτρο επισύρει την μη έκπτωση της δαπάνης.

Προσοχή .  Μη πληρωμή μέσω Τραπεζικού συστήματος εκτός από το παραπάνω μέτρο ενδέχεται να υπολογιστεί  και ως  εικονικό τιμολόγιο… με όλες τις συνέπειες και τα πρόστιμα.

5. Ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών και εταιρικών μεριδίων ορίζεται στο 15%.

6. Η απόκτηση μετοχών  ΑΕ, μεριδίων ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, καθώς και αύξηση κεφαλαίου σε οποιαδήποτε εταιρία θα αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσίας για το φυσικό πρόσωπο.

7.  Καταργείται ο τεκμαρτός υπολογισμός κερδών, των οικοδομικών επιχειρήσεων.

8. Παραμένει το τέλος επιτηδεύματος  για τα Νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον για κάθε υποκατάστημα αυτών.

9.  Ο φόρος μεταβίβασης  ακινήτων (ΦΜΑ) μειώνεται στο 3%.10. Επιβάλλεται φόρος στην υπεραξία μεταβίβασης που θα προκύπτει κατά την πώληση ακινήτου με συντελεστή 15%, ο οποίος θα βαρύνει τον πωλητή.

10. Από  το νέο  έτος οι  συναλλαγές  που αφορούν στα έσοδα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται μηνιαίως , όπως επίσης  θα υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές των εξόδων ανά τρίμηνο ή μηνιαίως, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε εταιρεία.

11. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

12.  Ψηφίστηκε τελικά η διάταξη για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για τη μη αναγραφή εργαζομένου στην Α.Π.Δ. και η διάταξη για το Ειδικό Βιβλίο υπερωριών.

13. «Μπλοκάκια»: Για τους φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών καταργείται ο περιορισμός των 9.250 ευρώ που αφορούσε στις επιχειρηματικές δαπάνες.

14. Φοροέλεγχοι και στα σπίτια. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.

15. Αλλαγές στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα επί του άρθρου 18:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιχειρείται η απαλοιφή της διπλής φορολόγησης των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από κράτη με τα οποία δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Αυστραλία. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει ως προς τη φορολόγηση των συντάξεων των ομογενών συνταξιούχων και πλέον φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από την Αυστραλία για τη χρήση του 2013. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167) αυτό το θέμα έχει οριστικά επιλυθεί.

 

http://www.tax-symmetry.gr/2013/12/18/σημαντικές-αλλαγές-από-112014-και-αφορούν/

 

Β) Οι 15 αλλαγές στην φορολογία ακινήτων και εισοδημάτων

Του Σπύρου Δημητρέλη

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 

Από το νέο έτος έρχεται ο ΕΝΦΙΑ, δηλαδή ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Τυπικά, ο φόρος αντικαθιστά το Έκτακτο Τέλος Ακινήτων, το γνωστό «χαράτσι», και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Επί της ουσίας όμως, διατηρεί και τους δυο αυτούς τύπους φορολόγησης, ενώ διευρύνει και την φορολογική βάση με την επιβολή για πρώτη φορά φόρου και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις. Ειδικότερα, με τον ΕΝΦΙΑ: 

1. Θεσπίζεται φόρος ανά τετραγωνικό για τα κτίσματα (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κ.λπ.), χωρίς αφορολόγητο όριο. Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Με βάση αυτόν τον τρόπο φορολόγησης, επέρχεται μια μείωση της επιβάρυνσης σε σχέση με το υφιστάμενο «χαράτσι» κατά 4% έως 21%, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ζώνης, τόσο μικραίνει η μείωση της επιβάρυνσης σε σχέση με το «χαράτσι».

2. Επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος τύπου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στους φορολογουμένους που έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ σε ατομική βάση, με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτάνουν έως και το 1%. Στον φόρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κτίσματα και οι εντός σχεδίου εκτάσεις και απαλλάσσονται οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις.

3. Διευρύνεται η φορολογική βάση, καθώς εφαρμόζεται φόρος ακινήτων, κατ΄ αποκοπήν ανά στρέμμα, και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις, όπως είναι τα χωράφια, τα αγροτεμάχια, οι δασικές εκτάσεις κ.λπ. Ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 1 ευρώ ανά τετραγωνικό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης, όπως είναι η χρήση της, το αν είναι αρδευόμενη, αν είναι δασική κ.λπ. Με παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα πριν από την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου και μετά την αντίδραση των βουλευτών της περιφέρειας, απαλλάχθηκαν από τον φόρο τα αγροτοκτηνοτροφικά κτίσματα, όπως μαντριά, αγροτικές αποθήκες και στάνες.

4. Ο φόρος στα οικόπεδα θα υπολογίζεται με κλίμακα η οποία θα ξεκινά από τα 0,003 ευρώ έως και τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με βάση αυτήν την κλίμακα, ένα στρέμμα εντός σχεδίου εκτάσεων θα βαρύνεται με φόρο από 3 ευρώ έως 9.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.

Παραδείγματα :
Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, 8ιετίας, στον Χολαργό. Ο φορολογούμενος αυτός πληρώνει το 2013 ΕΕΤΑ («χαράτσι») ύψους 510 ευρώ. Το 2014 θα επιβαρυνθεί με ΕΝΦΙΑ ύψους 448 ευρώ, δηλαδή θα καταβάλει 62 ευρώ λιγότερα. Αλλος φορολογούμενος έχει στην κατοχή του διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων στη Γλυφάδα. Φέτος πληρώνει «χαράτσι» 1.124 ευρώ, ενώ το 2014 θα κληθεί να πληρώσει φόρο ακινήτων 1.111 ευρώ, δηλαδή 13 ευρώ λιγότερα. Να σημειωθεί ότι έρχονται επιβαρύνσεις, και μάλιστα σημαντικές, για όσους έχουν στην κατοχή τους κενά, ξενοίκιαστα και ημιτελή κτίσματα. Με βάση το σημερινό καθεστώς, οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων δεν καταβάλλουν «χαράτσι», καθώς τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα απαλλάσσονται από τον φόρο. Με τον ΕΝΦΙΑ και τα μη ηλεκτροδοτούμενα θα επιβαρύνονται με φόρο. Έτσι, ο ιδιοκτήτης των παραπάνω διαμερισμάτων, στην περίπτωση που τα είχε κενά, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θα πληρώσει πλέον το σύνολο του φόρου.

Φόρος υπεραξίας – μεταβίβασης

Μια νέα επιβάρυνση περιμένει τους φορολογούμενους που θα προχωρήσουν στην πώληση κάποιου ακινήτου τους μετά την 01/01/2014. Έπειτα από αρκετά χρόνια επανέρχεται ο φόρος υπεραξίας ακινήτου, ο οποίος είχε θεσπιστεί με τη μορφή του αυτόματου υπερτιμήματος και το 2005 αλλά καταργήθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Ενώ, όμως, επιβαρύνεται ο πωλητής, από το νέο έτος επέρχεται μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τους αγοραστές, καθώς μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης.

5. Επιβάλλεται από την Πρωτοχρονιά φόρος στην υπεραξία των ακινήτων με συντελεστή 15%. Ο φόρος θα υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, χωρίς να υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός τού πότε και του πώς αποκτήθηκε ένα ακίνητο, το οποίο θα πουληθεί μετά την 1/1/2014. Ως τιμή κτήσης και τιμή πώλησης ορίζεται αυτή που έχει αναγραφεί στα σχετικά συμβόλαια. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο τιμών αποπληθωρίζεται και εφαρμόζεται ένας μειωτικός συντελεστής έως και 40%, ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου πριν αυτό πωληθεί. Υπάρχει και μια παγίδα στον φόρο υπεραξίας ακινήτων. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξεύρεση της τιμής κτήσης, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι μηδενική και ο φόρος 15% επιβάλλεται επί του συνόλου της αξίας πώλησης του ακινήτου. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ένας φορολογούμενος έχει αποκτήσει ένα ακίνητο με χρησικτησία πριν από πολλά χρόνια ή με ανταλλαγή ή διανομή, τότε κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι το απέκτησε με μηδενική τιμή και να πληρώσει φόρο 15% για το σύνολο του τιμήματος, καθώς θα θεωρηθεί ολόκληρο το τίμημα ως υπεραξία. Ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων θα έχει αφορολόγητο όριο 25.000 ευρώ.

6. Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων από την Πρωτοχρονιά. Με στόχο την τόνωση της κτηματαγοράς, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης, έχει αποφασιστεί η μείωση του φόρου μεταβίβασης έως και 70%. Ο φόρος μεταβίβασης σήμερα είναι 8% για αξία έως 20.000 ευρώ και για την υπερβάλλουσα αξία φορολογείται με 10%. Με την αλλαγή που έρχεται, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων μειώνεται από το 8%-10% στο 3%. Πρόκειται για σημαντική μείωση, η οποία, όμως, αντισταθμίζεται εν μέρει με την επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων, που θα πληρωθεί από τον πωλητή του ακινήτου. Συνολικά, ωστόσο, το φορολογικό κόστος της μεταβίβασης ακινήτων μειώνεται, αλλά περιορισμένα, λόγω και της επιβολής του φόρου υπεραξίας ακινήτων.

Φορολογία εισοδήματος 

Εντός του 2014 οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν σημαντικές αλλαγές και στην φορολογία εισοδήματός τους, καθώς το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν θα είναι βάσει του νέου τρόπου φορολόγησης. Ουσιαστικά, οι αλλαγές ισχύουν από τα φετινά εισοδήματα, αλλά οι φορολογούμενοι θα τις δουν στην τσέπη τους το 2014. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά: 

7. Θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση για το εισόδημα από ενοίκια, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να χάνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ που ίσχυε. Για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ορίστηκε στο 11% και για υψηλότερο εισόδημα στο 33%. Με την αλλαγή αυτή επιβαρύνομαι όσοι φορολογούμενοι έχουν χαμηλό εισόδημα αποκλειστικά από μισθώματα ακινήτων και ελαφρύνονται όσοι έχουν πολύ υψηλό εισόδημα από ενοίκια, όπως αυτοί που έχουν εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ (ο συντελεστής φορολόγησής τους μειώνεται από το 45% στο 33%). 

8.Καταργείται το αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων και θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή από 22% έως 42%. Στον φόρο που προκύπτει γίνεται έκπτωση για όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ, που οδηγεί σε έμμεση καθιέρωση αφορολόγητου ορίου ύψους περίπου 9.000 ευρώ.

9. Καταργούνται από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, όπως είναι αυτές που αφορούν τα δίδακτρα ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και σύνταξης, ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Επίσης, ψαλιδίζεται και η φοροαπαλλαγή για τις ιατρικές δαπάνες. Από την αλλαγή αυτή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά το φορολογικό βάρος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

10. Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θεσπίζεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 35% για εισόδημα υψηλότερο των 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν ωστόσο,  τη δυνατότητα να εκπίπτουν το σύνολο των επαγγελματικών τους δαπανών και των ασφαλιστικών τους εισφορών. 

11. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων νομικής μορφής ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών από το 20% στο 26%. Επίσης, ο ίδιος συντελεστής ισχύει για τα κέρδη των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

12. Διατηρείται στην υφιστάμενη μορφή του το μέτρο της συλλογής αποδείξεων από τους φορολογουμένους. Η μόνη αλλαγή είναι ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε αποδείξεις το 10% του εισοδήματός τους.

13. Θεσπίζεται η υποχρέωση των αγροτών να φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με συντελεστή 13% και υποχρεώνονται να τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων και να εκδίδουν παραστατικά πώλησης των προϊόντων αλλά και να λαμβάνουν τιμολόγια για τις αγορές τους.

14. Θεσπίζεται φόρος υπεραξίας των μετοχών και καταργείται παράλληλα ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο φόρος υπεραξίας μετοχών θα υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης των μετοχών. Επίσης, ο φόρος υπεραξίας θα εφαρμοστεί σε κάθε είδους επενδυτική κινητή αξία, όπως χρεόγραφα.

15. Επανέρχεται το πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων, τη σύσταση εταιρειών και την απόκτηση εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς. Με αυτόν τον τρόπο, κλείνουν όλες οι «τρύπες» για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και «ξέπλυμα» χρήματος.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο” της 14ης Δεκεμβρίου

Σχετικά:

Σημαντικές αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση

Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας: Τελικά πότε θα μάθουμε τι θα κάνουμε από 01.01.2014;

Προσφυγή μελών του “Δικαιόπολις” στο ΣτΕ κατά του νόμου για απαγόρευση συναλλαγών άνω των 1.500 ευρώ με μετρητά

10 comments on “Αλλαγές που επιβάλλονται από 1/1/2014 και σας αφορούν

 1. Το ημερολόγιο του νέου έτους με τις αλλαγές στη φορολογία
  1/1/2014

  Αναλυτικά όλες οι αλλαγές που ισχύουν εδώ και μερικές ώρες και ουσιαστικά μεταβάλλουν το φορολογικό τοπίο, έχουν ως εξής:

  1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο μισθωτών και συνταξιούχων και θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή από 22% έως 42%. Στον φόρο που προκύπτει γίνεται έκπτωση για όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ. Χαμένοι από τις αλλαγές που έγιναν στην κλίμακα φόρου εισοδήματος, ακόμα κι αν συνυπολογιστεί το νέο επίδομα τέκνων, είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά με εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ, μισθωτοί και συνταξιούχοι με 1 παιδί και εισόδημα πάνω από 23.000 ευρώ, μισθωτοί και συνταξιούχοι με 2 παιδιά και εισόδημα πάνω από 22.000 ευρώ.

  2. Καταργούνται από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, όπως είναι αυτές που αφορούν τα δίδακτρα ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και σύνταξης, ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους.

  3. Διατηρείται το μέτρο των αποδείξεων για τους μισθωτούς, οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν το 10% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις.

  4. Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θεσπίζεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για εισόδημα υψηλότερο των 50.000 ευρώ, θα υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να εκπίπτει το σύνολο των επαγγελματικών τους δαπανών και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

  5. Αυξάνεται η φορολογία των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας) από 20% σε 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και από 20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήση του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.

  6. Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ’ κατηγορίας) από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήση του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.

  7. Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ από 20% σε 26% για τη χρήση του 2013. Η επιβάρυνση περιορίζεται από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων από 25% σε 10%.

  8. Στα 10.000 ευρώ αναμένεται να μπει ο πήχυς του ετήσιου τζίρου πάνω από τον οποίο οι αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων από το 2014.

  9. Βιβλία εσόδων-εξόδων θα πρέπει να τηρούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς με συνολικό τζίρο άνω των 10.000 ευρώ.

  10. Καθιερώνονται φοροελαφρύνσες για κατοίκους και επιχειρήσεις σε ακριτικά νησιά. Αυξάνεται από 25.000 σε 37.500 ευρώ το κλιμάκιο εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήματος 22% στη νέα κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, προκειμένου για φορολογούμενους που κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Αντίστοιχα μειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελεστές για επιχειρήσεις στα νησιά. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

  11. Θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση για το εισόδημα από ενοίκια. Για ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ορίστηκε στο 11% και για υψηλότερο εισόδημα στο 33%.

  12. Από τον Ιούλιο του 2014 θα ξεκινήσουν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια. Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπολογίζεται επί των επιφανειών.

  13. Επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος στους φορολογουμένους που έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ σε ατομική βάση, με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτάνουν έως και το 1%.

  14. Επιβάλλεται φόρος στην υπεραξία των ακινήτων με συντελεστή 15%. Ο φόρος θα υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, χωρίς να υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός τού πότε και του πώς αποκτήθηκε ένα ακίνητο, το οποίο θα πουληθεί μετά την 1/1/2014.

  15. Μειώνεται στο 3% ο φόρος στις μεταβιβάσεις ακινήτων από 8% που είναι σήμερα για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για την υπερβάλλουσα.

  16. Θεσπίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 φόρος υπεραξίας στις μετοχές και καταργείται ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών.

  17. Παραμένει για ακόμη ένα χρόνο (έως 31/12/2014) ο μειωμένος ΦΠΑ στην εστίαση 13%.

  18. Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των μισθών και των συντάξεων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένας μισθωτός ή συνταξιούχος με μηνιαίες αποδοχές πάνω από 1.000 και μέχρι 1.500 ευρώ ο οποίος οφείλει στο Δημόσιο δεν θα κινδυνεύει πλέον με κατάσχεση ποσού μέχρι 25% επί των μηνιαίων αποδοχών του. Σημαίνει επίσης ότι όποια κατάσχεση αποδοχών γίνει σε φορολογούμενο με μισθό ή σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα δεν επιτρέπεται να αφήσει υπόλοιπο χαμηλότερο των 1.500 ευρώ.

  19. Αλλάζει η φορολογική μεταχείριση καθυστερούμενων μισθών. Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.

  20. Αμερικανικό σύστημα ελέγχου (έμμεσες τεχνικές) μπαίνει σε εφαρμογή από το νέο έτος για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φορολογουμένων.

  http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=286743&catID=11

 2. ΠΟΛ.1004/2.1.2014

  Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999

  ΠΟΛ 1004/2014

  (ΦΕΚ Β’ 1/02-01-2014)

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄/23.07.2013), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της περιπτ. δ΄ της παραγρ. 18 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013.
  β) Την αριθ. 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

  γ) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου υπολογισμού της τιμής κτήσης, με αναγωγή στην ημερομηνία της 29/9/1999, στις περιπτώσεις που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι, έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

  δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

  αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Προσδιορισμός τιμής κτήσης εισηγμένων τίτλων σε χρηματιστηριακή αγορά

  Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται η μέση τιμή κλεισίματος των τριάντα μίας (31) εργάσιμων ημερών που έχουν στο μέσο τους την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

  Ως τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, αλλά εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής τους.

  Άρθρο 2
  Προσδιορισμός τιμής κτήσης μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

  Ως τιμή κτήσης των μεταβιβαζόμενων τίτλων μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, λαμβάνεται ο μέσος όρος της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης της
  οποίας μεταβιβάζονται οι τίτλοι των δύο (2) χρήσεων, αυτής που προηγείται και αυτής που έπεται της 29ης Σεπτεμβρίου 1999.

  Άρθρο 3
  Προσδιορισμός τιμής κτήσης τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία

  Για μεταβιβάσεις τίτλων επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία οι οποίοι αποκτήθηκαν πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999, για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης ισχύουν τα ακόλουθα:

  α) αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των πέντε (5) προηγούμενων φορολογικών ετών ή χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αυξομείωσης του κεφαλαίου του έτους ή χρήσης εντός της οποίας λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και, σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερα από πέντε (5)
  έτη ή χρήσεις, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των ετών ή χρήσεων.

  β) αν οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι έχουν αποκτηθεί μετά την ίδρυση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών,
  γονικών παροχών ή, σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

  O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 3. Επιτέλους Φόρος Υπεραξίας

 4. Βασανιστήριο για 1.000.000 ελεύθερους επαγγελματίες

  Λογιστές πολλούς θα πρέπει να αναζητήσουν σύντομα 1.000.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιτηδευματίες για να μπορέσουν να τα… βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν στις νέες φορολογικές υποχρεώσεις που συνοδεύονται από μεγάλα πρόστιμα, τα οποία τσακίζουν την εναπομείνασα επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Κάθε μήνα οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους, ακόμη και του ενός ευρώ. Το πρόβλημα επιδεινώνει ο απίθανος Χάρης Θεοχάρης που έχει τρελαίνει τον κόσμο με τις αντιφατικές δηλώσεις και τις εγκυκλίους του. Με τον νέο νόμο οι εν λόγω καταστάσεις των εσόδων υποβάλλονται κάθε μήνα και των δαπανών κάθε τρίμηνο. Ομως ο απίθανος Χάρης Θεοχάρης έχει μετατρέψει σε θρίλερ τη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του μέτρου.

  Την περασμένη Δευτέρα δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι οι θα υπάρξει τρίμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία για τα τιμολόγια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου έως τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο κ. Θεοχάρης έσπευσε να δηλώσει λίγο αργότερα μέσω twitter ότι η απόφαση θα διορθωθεί και τελικά θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος προσαρμογής. Ο απίθανος Θεοχάρης είπε -κυριολεκτικά «στον αέρα»- ότι η υποβολή θα γίνει στις 23 Μαΐου. Ομως η απόφαση λέει ότι οι δηλώσεις για τους πρώτους τρεις μήνες θα υποβληθούν στις 23 Απριλίου.

  Η «κυριακάτικη δημοκρατία» δημοσιεύει σήμερα την πλήρη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με όλες τις αναλυτικές οδηγίες (υπό μορφή ερωταπαντήσεων) για τον τρόπο υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να υποβάλλουν κάθε μήνα καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών. Με το νέο σύστημα, περίπου 900.000 επιχειρήσεις και 300.000 αγρότες υποχρεούνται από τον προσεχή Μάιο να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:

  – Κάθε μήνα (σε προθεσμία που εκπνέει τρεις μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία) τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, στις οποίες θα δηλώνουν στοιχεία για τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εξέδωσαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

  – Κάθε μήνα ή τρίμηνο τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών για τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που έλαβαν και καταχώρισαν στα βιβλία τους τον αμέσως προηγούμενο μήνα ή το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικότερα, όσοι υπόχρεοι τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας) υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις προμηθευτών κάθε τρίμηνο, στις ίδιες προθεσμίες που υποβάλλουν και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Οσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών κάθε μήνα, στις προθεσμίες που ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

  Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών πρέπει να δηλώνονται όλες οι συναλλαγές της επιχείρησης ή του αγρότη με τους πελάτες του, δηλαδή θα πρέπει να καταγράφονται στοιχεία για τα τιμολόγια και τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδόθηκαν. Τα εκδοθέντα τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, ενώ οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών συγκεντρωτικά ανά Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ) ή συγκεντρωτικά με μία εγγραφή, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί με ΦΤΜ.

  Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πρέπει να καταχωρίζονται ανεξαιρέτως όλες οι δαπάνες της επιχείρησης ή του αγρότη, ακόμη και οι πληρωμές για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, σταθερών και κινητών τηλεφώνων! Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώνονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή τα παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφωνίας κ.λπ., καθώς και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών.
  Τόσο στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών όσο και στις συγκεντρωτικές προμηθευτών θα πρέπει να καταχωρίζονται ανεξαιρέτως όλες οι συναλλαγές, ακόμη και αυτές που έχουν πολύ μικρή αξία.

  Μπέρδεμα με τις ημερομηνίες!
  Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Θεοχάρης, θα υπάρξει τρίμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Δηλαδή οι υπόχρεοι θα μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία για τα τιμολόγια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου έως τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο κ. Θεοχάρης έσπευσε να δηλώσει μέσω του twitter ότι η απόφαση θα διορθωθεί και τελικά θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος προσαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τον Μάιο τις συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις συναλλαγές του πρώτου τετραμήνου του 2014 (Ιανουάριος – Απρίλιος).

  Τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι υπόχρεοι θα διασταυρώνονται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και οι αποκλίσεις που θα εντοπίζονται θα αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων που τηρούνται στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Εφόσον δεν γίνονται διορθώσεις, οι υπόχρεοι θα ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν υπέβαλαν ανακριβή στοιχεία και στις περιπτώσεις που επιβεβαιώνονται οι παραβάσεις, θα επιβαρύνονται με τα νέα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπονται από 1/1/2014.
  Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων άνοιξε την περασμένη Δευτέρα (www.gsis.gr).

  Στέλιος Κράλογλου – Kυριακάτικη Δημοκρατία

  http://online-pressblog.blogspot.gr/2014/02/1000000.html

 5. Με εξοντωτικά πρόστιμα μπαίνει το 2014
  Του Απόστολου Αλωνιάτη*

  Με την ψήφιση των δυο νόμων, πριν το κλείσιμο της βουλής, ολοκληρώθηκε η επίθεση του κράτους στην επιχειρηματικότητα. Με την ψήφιση των νόμων 4172/2013 για το εισόδημα και 4174/2013 για τον Κώδικα φορολογικής διαδικασίας, τον Ιούλιο του 2013 το υπουργείο οικονομικών, θεωρητικά, προσπάθησε να «ρυθμίσει» τα φορολογικά θέματα.

  Όμως τόσο το φορολογικό νομοσχέδιο, με τους συντελεστές φορολογίας , όσο και ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, έφερε αναστάτωση στην αγορά και ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας.
  Η προσπάθεια «απλοποίησης» του Ν. 2523/1997, το γνωστό ποινολόγιο, αντί να βοηθήσει στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων και να επιβάλει πρόστιμα σε όσους φοροδιαφεύγουν, προσπαθεί, με εξοντωτικά πρόστιμα σε διαδικαστικές παραβάσεις , να χτυπήσει τους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες του χώρου , λογιστές και λογιστικά γραφεία.

  Με τον Ν. 4174/2013, ουσιαστικά καταργείται η αρχή που είχε θεσπίσει το προηγούμενο ποινολόγιο, ότι δεν επιβάλλεται διπλή ποινή σε διαδικαστικές παραβάσεις.

  Θεσμοθετεί την αρχή «φόρος + τόκος + πρόστιμο» και ποιο συγκεκριμένα:

  Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
  1. Καταβολή τόκων, από τον φορολογούμενο: Όταν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους για το ποσό του φόρου από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία καταβολής του φόρου. Ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης, εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας που έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.
  2. Καταβολή τόκων στον φορολογούμενο: Όταν από τον φορολογούμενο καταβληθεί υπερβάλλον ποσό φόρου (αχρεώστητη καταβολή) καταβάλλονται σ’ αυτόν τόκοι από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή του φόρου γίνει εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο του συμψηφισμού.
  3. Τόκοι επί τόκων: Δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται τόκοι επί τόκων.
  4. Απόφαση Γενικού Γραμματέα: Το επιτόκιο υπολογισμού τόκων ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
  Πέρα από την επιβολή του προστίμου για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον πίνακα (Ύψος προστίμου), θεσπίζεται φορολογική μνήμη πέντε (5) ετών. Αν λοιπόν ο φορολογούμενος υποπέσει σε φορολογική παράβαση μέσα στην πενταετία, τα πρόστιμα διπλασιάζονται την δεύτερη φορά και υπερδιπλασιάζονται την τρίτη.

  Αν δηλαδή ένας φορολογούμενος δεν καταθέσει μια πιστωτική ή μηδενική δήλωση ΦΠΑ, (δεν παράγει φόρο) πληρώνει πρόστιμο 100 ευρώ. Στην δεύτερη φορολογική παράβαση π.χ. δεν κατέθεσε Ανακεφαλαιωτικός πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Φ4) , το πρόστιμο πάει στα 200 ευρώ . Στην τρίτη παρόμοια παράβαση (μέσα στην πενταετία πάντα), το πρόστιμο ανεβαίνει στα 400 ευρώ. Κάθε πρόστιμο από εκεί και πέρα θα είναι 400 ευρώ.

  Σκεφτείτε λοιπόν, αν μέσα στην πενταετία, τα πρόστιμα αυτά είναι για δηλώσεις που παράγουν φόρο, θα έχουμε : α) για απλογραφικά βιβλία 1.000, 2.000 και 4.000 ευρώ και β) για διπλογραφικά βιβλία 2.500, 5.000 και 10.000 ευρώ.

  Να σημειώσουμε ότι κάθε παράβαση από την τρίτη και πάνω, θα «κοστίζει» 4.000 για απλογραφικά και 10.000 για διπλογραφικά.

  Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

  Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την παρέλευση του χρόνου καταβολής επιβάλλεται πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

  Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά από 1 έτος, το πρόστιμο ανέρχεται σε 20%.

  Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά από 2 έτη, το πρόστιμο ανέρχεται στο 30%.

  Με τον νόμο για τους πλειστηριασμούς και τις τροποποιήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε. το μέτρο του προστίμου για την εκπρόθεσμη καταβολής επεκτάθηκε, μέσω του ΚΕΔΕ και σε άλλες οφειλές προς το Δημόσιο:

  «Άρθρο 6
  Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
  1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
  Για χρέη από συμβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.
  2. Η πίστωση χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένης οφειλής αποσβένει την υποχρέωση του οφειλέτη με την ακόλουθη σειρά: α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιμο και δ) αρχικό ποσό της οφειλής.
  3. Οι τόκοι και το πρόστιμο της παραγράφου 1 υπολογίζονται και επί των εσόδων υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Ειδικών Ταμείων και εν γένει νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνεισπράττονται με τα δημόσια έσοδα από τη Φορολογική Διοίκηση.
  4. Ο οφειλέτης δύναται να ζητά απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στη Φορολογική Διοίκηση, από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής της παραγράφου 1, εφόσον η
  μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν οι τόκοι και το πρόστιμο. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και: α) υποβάλλεται εγγράφως, β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οφειλέτη, γ) φέρει την υπογραφή του οφειλέτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου και δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον οφειλέτη κατά το άρθρο 5 του ν. 4174/ 2013. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
  5. Αναστολή είτε του νόμιμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης είτε της ταμειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, δεν απαλλάσσει τα χρέη από τους τόκους άρθρου 53 παρ. 1 του ν. 4174/ 2013, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή, για το ποσό που εν τέλει οφείλεται.
  6. Δεν υπόκεινται στους τόκους και το πρόστιμο της παραγράφου 1 οι από κάθε αιτία οφειλές: α) των στρατευμένων με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, από την πρώτη ημέρα του μήνα της στράτευσής τους, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την αποστράτευσή τους, του μήνα της αποστράτευσης θεωρουμένου ως πρώτου, με εξαίρεση τα ελλείμματα της δημόσιας διαχείρισης και β) των ανηλίκων, για όσο διάστημα στερούνται εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής.
  7. Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.»

  Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
  1. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης
  Όταν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση υπολείπεται του φόρου με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο στη διαφορά φόρου ως εξής:
  α) 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 5-20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
  β) 30% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.
  γ) 100% του ποσού της διαφοράς, εάν το ποσό ανέρχεται σε ποσοστό το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογούμενου.
  2. Πρόστιμο ισόποσο, σε μη υποβολή δήλωσης

  Σε μη υποβολή δήλωσης, που προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

  Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
  Όταν δεν αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος μέσα στη νόμιμη προθεσμία για καταβολή, στον υπόχρεο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

  Τι γίνεται με εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν χρήσεις μέχρι την 31/12/2013
  Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν με τον νόμο για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, οι δηλώσεις που κατατίθενται μετά την 1.1.2014 και αφορούν χρήσεις μέχρι 31.12.2013, αντιμετωπίζονται με τα πρόστιμα του παλιού ποινολογίου (Ν.2523/2013). Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 (Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής) και 57 (Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  «17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
  19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 µε τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να µην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»

  *Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

  Πηγή: Με εξοντωτικά πρόστιμα μπαίνει το 2014 | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/34029/me-exontotika-prostima-mpainei-2014#ixzz2tg9gOewA

 6. 26.04.2014 : 08:47
  Παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης εντός του έτους για όλα τα φυσικά πρόσωπα

  Μέσα στο έτος θα καταβάλλεται από τούδε και στο εξής η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για το σύνολο των αποδοχών των φυσικών προσώπων. Σήμερα μόνο οι μισθωτοί πληρώνουν σε μηνιαία βάση την εισφορά αλληλεγγύης, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μπλοκάκια την καταβάλλουν με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

  Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο γίνεται αναφορά για επανασχεδιασμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ερωτηθέν σχετικά με τον επανασχεδιασμό ανέφερε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει στην πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης εντός του έτους που γεννάται αυτή και όχι στο επόμενο με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

  Σύμφωνα λοιπόν με το νέο σχέδιο η εισφορά αλληλεγγύης θα καταβάλλεται ως εξής από τα φυσικά πρόσωπα:

  1. Οι συνταξιούχοι που έχουν και επικουρικές συντάξεις θα πληρώνουν σε διάστημα 12 μηνών το σύνολο της εισφοράς αλληλεγγύης. Δηλαδή τα δύο ταμεία θα στέλνουν τα στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών και από την κύρια σύνταξη θα παρακρατείται το σύνολο της εισφοράς όπως θα γίνεται και με τον φόρο. Αποτέλεσμα της νέας διαδικασίας είναι με την εκκαθάριση της δήλωσης να μην υπάρχει καμία οφειλή από τους συνταξιούχους.

  2. Μισθωτοί με μπλοκάκια. Σήμερα η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται μηνιαίως επί των αποδοχών του κάθε μισθωτού και επιμερίζεται στους μισθούς. Οσοι έχουν και εισοδήματα από μπλοκάκι την εισφορά αλληλεγγύης την πληρώνουν μετά την εκκαθάριση της δήλωσης. Με το νέο σύστημα η πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνεται ως εξής:

  – Η εταιρεία από την οποία ο υπόχρεος πληρώνεται ως μισθωτός θα στέλνει τα στοιχεία των αποδοχών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κάθε μήνα.

  – Η εταιρεία από την οποία ο υπόχρεος πληρώνεται ως μπλοκάκι θα στέλνει επίσης τα στοιχεία των μηνιαίων αμοιβών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

  – Τα ηλεκτρονικά συστήματα θα αθροίζουν τα δύο ποσά και θα υπολογίζεται η εισφορά αλληλεγγύης και από τις δύο ή περισσότερες πηγές.

  – Η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα πραγματοποιείται κάθε μήνα από την επιχείρηση στην οποία ο φορολογούμενος έχει μισθωτή σχέση εργασίας.

  – Η ίδια διαδικασία πιθανόν να ακολουθηθεί και για το τέλος επιτηδεύματος το οποίο θα επιμερίζεται στους 12 μήνες του έτους.

  Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών αυξάνει την εισπραξιμότητα των φόρων στο 100%. Και αυτό διότι μέχρι σήμερα αρκετοί φορολογούμενοι είτε δεν κατάφερναν είτε απέφευγαν να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης που προέκυπτε με την εκκαθάριση της δήλωσης. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πλέον με τη διαδικασία αυτή δηλαδή με την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης στην πηγή δεν θα υπάρχουν ανείσπρακτες οφειλές.

  Υπενθυμίζεται ότι η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα και υπολογίζεται ως εξής:

  α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού.

  β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού.

  γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί ολόκληρου του ποσού.

  δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από 100.001 ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 4% επί ολόκληρου του ποσού.

  Για παράδειγμα έστω φορολογούμενους με μισθό 1.200 ευρώ και αμοιβές από μπλοκάκι 500 ευρώ μηνιαίως.

  Ο ανωτέρω καταβάλλει κάθε μήνα 14 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης (συνολικά για 14 μισθούς 168 ευρώ). Μετά την εκκαθάριση της δήλωσης και αφού συνυπολογιστούν και οι αμοιβές από το μπλοκάκι πληρώνει επιπλέον εισφορά ύψους 288 ευρώ. Με το νέο σύστημα η εισφορά αλληλεγγύης και από τις δύο πηγές θα επιμεριστεί στις μηνιαίες αποδοχές από τη μισθωτή εργασία. Δηλαδή κάθε μήνα θα πληρώνει το ποσό των 33 ευρώ.

  http://www.kathimerini.gr/764261/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/parakrathsh-ths-eisforas-allhleggyhs-entos-toy-etoys-gia-ola-ta-fysika-proswpa

 7. «Ρεκόρ» φόρων στα ακίνητα το 2014

  Φέτος οι φόροι στα ακίνητα θα φτάσουν στο ζενίθ, καθώς 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν κατά μέσο όρο ο καθένας 715 ευρώ, αναφέρει το «Έθνος» σε σημερινό του δημοσίευμα.

  Σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα ο φόρος έχει σχεδόν επταπλασιαστεί αφού ήταν 105 ευρώ το 2009. Ωστόσο, από το 2015 οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν λιγότερα ποσά καθώς δεν θα υπάρχουν αναδρομικοί φόροι όπως το 2013, αλλά και τους πρώτους φετινούς μήνες (τρεις ΦΑΠ, χαράτσι της ΔΕΗ, ΕΝΦΙΑ).

  Μάλιστα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στο «Βήμα», σε ταμειακή βάση η μείωση φόρου για τα ακίνητα θα φτάσει το 38% το 2016.

  Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, ότι πριν από τέσσερα χρόνια οι ιδιοκτήτες καλούνταν να πληρώσουν 105 ευρώ σε φόρους, ενώ φέτος το ποσό αυτό «εκτινάσσεται» στα 715 ευρώ, κατά μέσο όρο.

  Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το 2014 τα έσοδα από τους φόρους στην ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν σε 3,93 δισ. ευρώ από 526 εκατ. το 2009.

  Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα της υπερφορολόγησης των ακινήτων είναι τα εξής:

  – Η μέση φορολογική επιβάρυνση του ακινήτου στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 0,6% της αντικειμενικής του αξίας, σύμφωνα με το «Έθνος». Αυτό σημαίνει ότι για ένα σπίτι 80 τ.μ. στο Λεκανοπέδιο, με μεσαία αντικειμενική αξία, ο φόρος που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης θα αγγίζει τα 600 ευρώ.

  – Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας πληρώνουν όχι με βάση τις πραγματικές τιμές των ακινήτων αλλά επί των πλασματικών «φουσκωμένων» αξιών. Η εν λόγω στρέβλωση προκύπτει από το γεγονός ότι με απόφαση του υπουργείου από το 2007 έχουν «παγώσει» οι αντικειμενικές αξίες του ακινήτου που αποτελούν τη βάση της φορολόγησης.

  Να σημειωθεί ότι το 2013 οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να καταβάλουν πέντε «χαράτσια»: το τέλος που πλήρωσαν μέσω ΔΕΗ, τον ΦΑΠ του 2010, του 2011, του 2012 και του 2013.
  Τα «χαράτσια» έχουν συμβάλει επίσης στην εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω της οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2013 τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στα 943 εκατ. ευρώ, όταν πριν από ένα έτος ήταν 499 εκατ.

  Την ίδια ώρα, ένας στους δύο ιδιοκτήτες αναφέρει ότι πλέον δεν έχει έσοδα από την ακίνητη περιουσία του, παρά μόνο πληρώνει φόρους.

  Επιπλέον, τέσσερις στους δέκα δηλώνουν ότι θα εκχωρούσαν ακίνητα στο Δημόσιο, εάν είχαν τη δυνατότητα αυτή.

  http://www.e-reportaz.gr/ρεκόρ-φόρων-στα-ακίνητα-το-2014/#.U1-D-F5U_GV

 8. Πώς να επιλύσετε τις διαφορές σας με την εφορία -Υποδείγματα Ενδικοφανούς Προσφυγής

  Εφεξής η επίλυση φορολογικών διαφορών γίνεται με άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/07/13/πώς-να-επιλύσετε-τις-διαφορές-σας-με-τη/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.