Τέλη και φόροι υπέρ τρίτων που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά να ΜΗΝ καταργήσει. 

Γράφει ο Γεώργιος Γιαννούλης-Γιαννουλόπουλος (ggiannoulisg)

Διαβάστε την λίστα της ντροπής. Οπου άλλοι πληρώνουν για οφέλη άλλων. Λείπουν αρκετά ως τα 199 άδικα τέλη και φόρους υπέρ τρίτων που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά να ΜΗΝ καταργήσει. 

Τα κρυμένα και ανεπαίσθητα αυτά χαράτσια πληρώνουμε άμεσα ή έμμεσα όλοι μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές μας. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ που ήδη πληρώνουν τις δικές τους υψηλές εισφορές ακόμη κι αν δεν έχουν κανένα εισόδημα. Ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ με ατέλειωτα ένσημα και σκληρή δουλειά και μια μίζερη σύνταξη στα 67. Ακόμη και ασφαλισμένοι μηχανικοί ή δικηγόροι οι οποίοι έχουν ελάχιστα εισοδήματα ή βρίσκονται στην ανεργία. Ακόμη και οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι και ανασφάλιστοι!!!

Θά ‘χε ενδιαφέρον να είχαμε δίπλα σε κάθε ένα χαράτσι και το αντίστοιχο ετήσιο ποσό που μας αφαιρείται και τις παροχές που εξασφαλίζει σε αυτούς που τις απολαμβάνουν. 

Μόνο με την αλήθεια στον δημόσιο διάλογο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακόμη κι όταν δε βολεύει ορισμένους, η αλήθεια πάντα μας συμφέρει όλους. 

Δείτε τα ένα-ένα. 

Αυτά που διαπραγματεύεται σκληρά η κυβέρνησή μας να διατηρηθούν. 

1. Εισφορά 2% επί αξίας τσιμέντου υπέρ Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

2. Εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που βαραίνει το φόρο κατανάλωσης βύνης πέραν του ειδικού φόρου κατανάλωσης

3. Εισφορά – Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων που προστέθηκε και στη ΔΕΗ

4. Εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών 

5. Εισφορά 0,4% επί της αξίας των φαρμάκων όπως προβλέπει υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

6. Εισφορά 0,5% επί διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, από τον οποίο καταβάλλονται μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος

7. Εισφορά 0,5% επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

8. Εισφορά 1‰ επί του κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών 

9. Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ ειδικού λογαριασμού «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας» 

10. Φόρος δημοσίων θεαμάτων από 17% έως 24% στα δημόσια θεάματα και εισιτήρια κινηματογράφων

11. Εισφορά 2% επί αξίας παραγόμενου λαδιού υπέρ δακοκτονίας 

12. Εισφορά 2% επί της αξίας χάρτου, χαρτονιών και κυτταρίνης καθώς και ήμισυ λεπτού (δραχμικού) επί πωλούμενων εφημερίδων και δύο λεπτών επί πωλούμενων περιοδικών επαρχίας υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών 

13. Εισφορά 7 δρχ. κατά κιλό επί αξίας εισαγομένων και παραγόμενων κεριών υπέρ Ταμείου αποδοχών και ασφαλίσεως του Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΑΚΕ)

14. Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης επί της αξίας των προϊόντων 

15. Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του “Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών”, Τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5%. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5%. Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων αλλά και τα λεμβουχικά και αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα εργασία» 4% και 8% για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη

16. Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα 75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931 (ΦΕΚ Α 239) «Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν

17. Εισφορά 20% υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 

18. Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου 36%. Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) – 7% . Μάλιστα, οι τελευταίες χρηματοδοτούν μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αντίστοιχα τα έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου χρηματοδοτούν τα μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων του ιδίου αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης

19. Εισφορά 8% υπέρ ΝΑΤ επί εισπραττομένων δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από ΟΛΠ, ΟΛΘ και λιμενικά ταμεία καθώς και άλλων πόρων και που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα από δικαιώματα επί φαρικών τελών έως τα μηνιαία τέλη φορτηγίδων

20. Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις επί των διοικητικά καθορισμένων αμοιβών φορτωτών σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο αμοιβών που εκδίδει η Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών

21. Εισφορά 8% επί της αξίας των εγγυήσεων που καταβάλλονται για φιάλες υγραερίου και αποδίδεται υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης 

22. Εισφορά 0,15% επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση του τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης Εξωτερικού Εμπορίου

23. Εισφορά 0,5% επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων που διατίθενται «κατά το ένα τρίτο προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, παρακρατουμένου του ενός δεκάτου τούτου υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών, κατά το έτερον τρίτον προς ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατά το υπόλοιπων τρίτον διά την προώθηση της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων»

24. Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων προνοίας για πολιτικές και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις

25. Πλήθος μη ανταποδοτικών πόρων ασφαλιστικών ταμείων

26. Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς Εξαγωγή. Παρά το γεγονός ότι το τέλος αυτό ισχύει για εξαγωγές γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες, αυτό επιβαρύνει, παράνομα, και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές . Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με το συγκεκριμένο τέλος για ενδοκοινοτικές συναλλαγές συνιστά στην ουσία φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Το τέλος αποδίδεται στους γεωπόνους των Νομαρχιών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 € και ανώτερο των 1.000 € ανά φορτίο 

27. Υποχρεωτική εγγραφή σε οικεία επιμελητήρια και επιβάρυνση των ετήσιων συνδρομών σε αυτά με το τέλος υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

28. Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών ΜΜΕ. Το υψηλό ποσοστό του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών

29. Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

30. Υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών 

α) 0,01 € για κάθε 11 παραγόμενους τόνους τσιμέντου 
β) 0,01 € για κάθε 170 κιλά διατιθέμενου οινοπνεύματος 
γ) 0,01 € για κάθε 170 κιλά παραγόμενης ζύμης 
δ) 0,01 € για κάθε 8 τόνους παραγόμενων οξέων

31. Υπέρ Ταμείου Νομικών 

1) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνίσταται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
2) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5% 
4) Το 20% στο δικαστικό ένσημο 
5) Το 10% επί μεταβίβασης ακινήτων 
6) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης .

32. Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

1) Ποσοστό 1‰ στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών, εξαιρουμένων των έργων που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους Δήμους και τις Κοινότητες. 
2) Ποσοστό 1 ‰ στην αξία των εισαγομένων μηχανημάτων από την αλλοδαπή για εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών 
3) Ποσοστό 1% επί πιστοποιήσεων παντός Δημοσίου Έργου

Υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Επικουρικής Ασφαλίσεως Ιπποδρομιών 

α) Το 0,5% επί αμοιβαίου στοιχήματος 
β) Ποσοστό 10% επί ανεξαργύρωτων δελτίων.

……

199!!!!!

 

Μετρήστε ως το 199 και η ανάπτυξη έρχεται…

http://www.dimiourgiaxana.gr/el/αρθρα/αρθρα-μελων/1355-η-αληθινή-λίστα-της-ντροπής

 

Σχετικά:

Την  κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων απαιτεί η τρόικα 

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τρόικας, 199 από τους 350 συνολικά φόρους υπέρ τρίτων που κρίνονται ως «μη ανταποδοτικοί«. Ανάμεσά τους είναι φόροι που φέρνουν έσοδα 1 δισ ευρώ στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς θα αναπληρώσουν το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί; Προφανώς θα πληρώσουν οι δημότες, όπως εκτιμούν έμπειροι αυτοδιοικητικοί παράγοντες.

Αποτελεί πάγιο αίτημα της Τρόικας η κατάργηση εκατοντάδων φόρων, τελών και εισφορών που επιβάλλονται «υπέρ τρίτων» σε φορολογούμενους ή συναλλασσόμενους και αποδίδουν έσοδα άνω των 3 δισ. ευρώ ετησίως σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα στα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ.

Στο στόχαστρο  τουλάχιστον 200 φόροι υπέρ τρίτων …

Κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων ζητά η τρόικα

Advertisements

2 comments on “Τέλη και φόροι υπέρ τρίτων που η κυβέρνηση διαπραγματεύεται σκληρά να ΜΗΝ καταργήσει. 

 1. τι πληρώνουμε και δεν ξέρουμε

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα… τρέλας

  Λαμπρό παράδειγμα ο περίφημος φόρος δημοσίων θεαμάτων (10), που πληρώνουμε σε εισιτήρια συναυλιών και παραστάσεων. Ο φόρος αποτελεί κατάλοιπο της εποχής της «βασιλομήτορος» Φρειδερίκης, η οποία στα τέλη της δεκαετίας του 1950 αποφάσισε να θεσπίσει φόρο με στόχο την ενίσχυση των «βόρειων επαρχιών» της χώρας που είχαν πληγεί από τον Εμφύλιο. Αν και τα χρόνια πέρασαν, ο φόρος συνεχίζει να επιβάλλεται. Τα έσοδα πηγαίνουν πλέον στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, του οποίου, όμως, η τύχη… αγνοείται.

  Επίσης, αγνοείται η τύχη του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που, αν και δεν υφίσταται, εισπράττει 1 % από κάθε ασφαλιστήριο αυτοκινήτου.

  Και, βέβαια, τα παράλογα δεν τελειώνουν. Βάσει του νόμου 2121/1993, όσοι αγοράζουν χαρτί Α3 ή Α4, δηλαδή το γνωστό σε όλους χαρτί για τις εκτυπώσεις, πληρώνουν φόρο 4% υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων. Ο φόρος θεσπίστηκε πριν από 21 χρόνια, ώστε να μετριάσει τις απώλειες που είχαν οι εκδοτικοί οίκοι και οι συγγραφείς από τα πνευματικά τους δικαιώματα εξαιτίας της παράνομης φωτοτύπησης των έργων τους. Η προφανής αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει το φαινόμενο οδήγησε κάποιους να φορτώσουν, ως συνήθως, τις απώλειες στις πλάτες των πολλών.

  Αντίστοιχη περίπτωση και το ειδικό τέλος πνευματικών δικαιωμάτων 6% στις συσκευές αναπαραγωγής ήχου που εισάγονται στη χώρα.

  Βέβαια, πνευματικά δικαιώματα πρέπει να ζητήσει και αυτός που σκέφτηκε να επιβάλει φόρο 0,12% στα στεγαστικά δάνεια υπερ εξαγωγέων ή παράβολο έως 100 ευρώ στον σύλλογο υδραυλικών, ώστε να θεωρήσει την οικοδομική άδεια για την Πολεοδομία.

  Αντίστοιχα, για κάθε μελέτη που απαιτείται στα προγράμματα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία πρέπει να υπογράφεται από ιδιώτη γεωτεχνικό, καταβάλλεται ποσοστό από 2% έως και 5% της αμοιβής του μελετητή υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Παράλογο μοιάζει και το ετήσιο παράβολο από 1 % έως 2% επί των διδάκτρων που καλούνται να καταβάλουν οι γονείς που επιλέγουν να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο.

  Αλλά, ακόμα και αν το πληρώσουν τα 12 χρόνια του σχολείου και στείλουν το παιδί μετά να σπουδάσει στο εξωτερικό, θα πρέπει να πληρώσουν και ένα χαρτόσημο 20% υπέρ ΟΓΑ για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

  Πηγή:www.capital.gr

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s