Μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Βουλής (μίζες στα εξοπλιστικά)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Κ.κ. Ευτέρπης Κουτζαμάνη

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη του Πολεμικού Ναυτικού ε.α.  κατοίκου Αθηνών, οδός Κομνηνών, αρ.48.

ΚΑΤΑ          

ΠΑΝΤΟΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – συμμετόχου και εμπλεκομένου, διά κοινής δράσης και κοινού δόλου, αρμοδίου υπηρεσιακού παράγοντος και εξωθεσμικού τοιούτου συναυτουργού ή ηθικού  αυτουργού.                                                                                                                                                                                                                                               

Αξιότιμη κ. Εισαγγελεύ, 

Πρόσφατα περιήλθαν σε γνώση μου κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, δημοσιεύματα σε εφημερίδες καθώς και η συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Ι. Τραγάκη, από τα οποία προκύπτουν κατά την άποψή μου σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων αυτεπαγγέλτως διωκόμενων σε βαθμό κακουργήματος ενδεικτικά: (239 ΠΚ, 259 ΠΚ, κ.α.) εκ μέρους μελών της  εξεταστικής επιτροπής της Βουλής του 2005. 

Η δήλωση του Αντιπροέδρου της Βουλής στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία είναι η εξής:

«Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του 2005 είχε τεκμηριώσει πλήρως την απιστία, σε βαθμό κακουργήματος, του Ακη Τσοχατζόπουλου για τη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών, εκατομμυρίων δολαρίων, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις προμήθειας εξοπλιστικών συστημάτων TOR-Μ1 και τις αντίστοιχες συμβάσεις Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων δηλώνει σε σημερινή του συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία ο Γιάννης Τραγάκης.

Ο τότε πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του 2005 δηλώνει ότι είχε εντοπιστεί με ακρίβεια δολαρίου η προμήθεια που είχε κατατεθεί για τα Αντισταθμιστικά Οφέλη , ύψους 25.081.957 δολαρίων. Η διαδρομή του “μαύρου χρήματος” είχε περάσει από τη Ρωσία στην Κύπρο, από την Κύπρο στη Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη στη Ζυρίχη όπου ζητήθηκε και επιτεύχθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών.

Είχαμε τεκμηριώσει πλήρως την ανάμειξη για τα TOR-M1 και τα TPQ-37 του Άκη Τσοχατζόπουλου στις μίζες της εταιρείας Drumilan, αλλά και του Γιάννου Παπαντωνίου στο ‘πάρτι’ των προμηθειών στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά δυστυχώς εκεί σταματήσαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τραγάκης.» 

Το μέγεθος του εγκλήματος της συγκάλυψης, του κουκουλώματος του σκανδάλου χρηματισμού, φαίνεται από μια απλή σύγκριση του πορίσματος των εισαγγελέων (κ.κ. Κυβέλου και Σίσκου) με τις αποκαλύψεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Η ίδια εταιρεία, η Drumilan, αλλά και ακριβώς το ίδιο ποσό των 21.087.757 δολαρίων. Οι εισαγγελείς μιλούν ευθέως στο 103 σελίδων πόρισμά τους για χρηματισμό, κάνουν λόγο για την καταδίκη των Ρώσων επιχειρηματιών από ρωσικά δικαστήρια για μίζα στην Ελλάδα και αναφέρονται σε όλα τα ονόματα που και τότε είχαν αποκαλυφθεί ως εμπλεκόμενα στη διακίνηση της μίζας από τη Μόσχα προς τις ΗΠΑ και από εκεί στην Ελβετία. 

Στο από 11 Ιανουαρίου 2005 πόρισμα των εννέα (9) βουλευτών (ΠΑΣΟΚ) της Επιτροπής αναφέραται:

« Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο πιθανής τέλεσης ποινικού αδικήματος από τους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ.κ. Απόστολο-Αθανάσιο Τζοχατζόπουλο και Γιάννο Παπαντωνίου και στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου».

Πλην όμως, όπως έχει λεπτομερώς προαναφερθεί τα μέλη της επιτροπής τελούσαν εν γνώσει ότι υφίστανται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, δια την άσκηση αυτής, εφόσον ως ικανοί και έμπειροι βουλευτές  εγνώριζαν ασφαλώς ότι δια την άσκηση ποινικής διώξεως είναι αρκετή και απλή πιθανότητα τελέσεως αξιοποίνων πράξεων και ότι στην παρούσα περίπτωση υπήρχε πλούσιο αποδεικτικό υλικό πολλαπλώς διασταυρούμενο το οποίο επέβαλε την άσκηση ποινικής διώξεως κατά των υπαιτίων. 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. Κατά τη διάταξη του άρθρου 239 στοιχ. β΄ του Π.Κ. υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη και η ανάκριση αξιόποινων πράξεων αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε την απαλλαγή του από την τιμωρία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού (της κατάχρησης εξουσίας) υπό την ανωτέρω μορφή του όταν τελείται με την παράλειψη του υπαλλήλου να διώξει τον υπαίτιο απαιτείται αντικειμενικώς μεν ο υπάλληλος να ήταν αρμόδιος για την άσκηση της ποινικής δίωξης, υποκειμενικώς δε δόλος αυτού που συνίσταται στη γνώση ότι εκείνος για τον οποίο παραλείπει τη δίωξη είναι υπαίτιος αξιόποινης πράξης. Υποκείμενο του ως άνω εγκλήματος είναι και ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών ο οποίος επί κακουργημάτων και πλημμελημάτων (αλλά και επί πταισμάτων όταν είναι συναφή προς κακουργήματα ή πλημμελήματα) ασκεί κατ΄ άρθρα 27 παρ. 1 και 43 Κ.Π.Δ. την ποινική δίωξη στο όνομα της πολιτείας (βλεπ. ΑΠ, σε Συμβούλιο, 273/2000 Ποιν. Χρον. Ν/881). Το έγκλημα αυτό, της κατάχρησης εξουσίας, τελεί ο Εισαγγελέας των Πλημμελειοδικών και με τη θέση της μήνυσης ή της αναφοράς στο αρχείο και τη σύνταξη και την υποβολή της σχετικής αναφοράς του στον Εισαγγελέα Εφετών (κατ΄άρθρο 43 παρ. 2 ΚΠΔ ως νυν ισχύει, ή κατ΄άρθρο 43 παρ. 1 εδάφ. β΄ Κ.Π.Δ. ως ίσχυε προ τη αντικατάστασής του με το άρθρο 5 ν.3160/30.6.2003) τελώντας εν γνώσει ότι η μήνυση (ή η αναφορά) στηρίζεται στο νόμο και δεν είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ούτε ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, δηλ. ενώ τελεί εν γνώσει ότι υπάρχουν οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης. Η ύπαρξη απλής και μόνο πιθανότητας τέλεσης αξιόποινης πράξης ή απλών ενδείξεων ενοχής του μηνυομένου ως δράστη αυτής καθιστά υποχρεωτική για τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών την άσκηση της ποινικής δίωξης (βλεπ. Κ. Σταμάτη «Η προκαταρκτική εξέταση» σελ. 257, 274).

Η Εισαγγελική Αρχή δεν είναι διάδικος αλλά αυτοτελές όργανο της δικαιοσύνης και κατά την κυρία και βασική λειτουργία της ανήκει στη δικαστική, με ευρεία έννοια, λειτουργία, και η άσκηση ή μη της ποινικής δίωξης (κατ΄άρθρα 27, 43 Κ.Π.Δ.) συνιστά για τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κυρία λειτουργική αρμοδιότητα με οιονεί δικαιοδοτικό χαρακτήρα (βλεπ. Κ. Σταμάτη « Ο Εισαγγελικός Θεσμός» Ποιν. Χρον. Λ΄ σελίς 609 επομ.) και όχι απλή έκφραση γνώμης. Βέβαια ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών απολαμβάνει της από το Σύνταγμα (άρθρο 87 παρ. 1,2) και τον Νόμο (άρθρο 177 παρ. 1 Κ.Π.Δ. άρθρο 24 παρ. 1 ν.1756/1988) θεσπιζόμενης προσωπικής και λειτουργικής δικαστικής ανεξαρτησίας και η εσφαλμένη δικαιοδοτική κρίση του (ή η εσφαλμένη έκφραση γνώμης), ακόμη και εάν οφείλεται σε αμέλεια ή ανεπάρκεια ή αδιαφορία, δεν δύναται να οδηγήσει στην καθίδρυση της έννοιας της αξιόποινης «παράλειψης», αλλ΄εάν όμως, ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών , με άμεσο δόλο (δεν αρκεί, κατ΄άρθρο 27 παρ. 2 Π.Κ., ο ενδεχόμενος) που περιλαμβάνει τη γνώση ότι συντρέχουν οι άνω νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση σε συγκεκριμένη περίπτωση της ποινικής δίωξης, παραλείπει να πράξει τούτο, εφαρμόζοντας τον δικονομικό τύπο της αρχειοθέτησης, τότε διαπράττει τετελεσμένο έγκλημα κατάχρησης εξουσίας (και όχι, σημειωτέο, το έγκλημα αυτό σε απόπειρα, ακόμη και εάν ο εισαγγελέας εφετών, μη συμφωνώντας με την αρχειοθέτηση, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης, και ούτε βέβαια, πολύ περισσότερο, δύναται να γίνει λόγος εν προκειμένω για μη τιμωρούμενη ποινικά προπαρασκευαστική πράξη εγκλήματος κατάχρησης εξουσίας). 

Β. Κατά τις διατάξεις του ειδικού νόμου 3126/2001, άρθρο 5, Κίνηση διαδικασίας – Προκαταρκτική εξέταση  

«3. Η επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Πρωτοδικών όταν αυτός ενεργεί προκαταρκτική εξέταση και μπορεί να αναθέτει σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή Εφετών την ενέργεια ειδικότερων πράξεων σχετικών με το αντικείμενο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση δίωξης καλείται από την επιτροπή να δώσει εξηγήσεις αν το επιθυμεί.

4. Το πόρισμα της παραγράφου 2 πρέπει να είναι αιτιολογημένο και να περιέχει ιδίως τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που οδηγούν σε αυτά, όπως προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση, την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοζόμενες ποινικές διατάξεις και σαφή πρόταση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης.

Αιτιολογημένη πρέπει να είναι και η πρόταση της τυχόν μειοψηφίας, η οποία καταχωρίζεται σε χωριστό κεφάλαιο του ίδιου πορίσματος.»

 

Επειδή, έχω το απαραίτητο έννομο συμφέρον (αρθ. 40 ΚΠΔ και 232 ΠΚ), είναι δε νόμιμη, βάσιμη, αληθής και εξαιρετικής φύσης.

Επειδή, τα πρόσωπα που διέπραξαν τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα είναι δυνατόν να προσδιορισθούν από την διενεργηθησοµένη ανάκριση. 

Επειδή, οι ανωτέρω πράξεις τιμωρούνται από τις διατάξεις του Π.Κ.  καθώς και ειδικών ποινικών νόμων. 

Επειδή, στη νομοθεσία μας προβλέπεται  ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται σε υποθέσεις εξαιρετικής φύσης να διατάσσει τη διεξαγωγή της ανάκρισης και την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατ’ απόλυτη προτεραιότητα (άρθρο 35 εδ. γ΄ ΚΠΔ).

 

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου, υφισταμένων κατά την κρίση Σας των νομίμων προϋποθέσεων, την εισαγωγή της υποθέσεως κατ΄ άρθρον 29  Κ. Ποιν. Δ. στο Δικαστήριο των Εφετών και τον ορισμό Εφέτου Ανακριτή. 

Η εκδήλωση της παρούσας μηνυτήριας αναφοράς γίνεται για τη διαφύλαξη και την προστασία των δικαιωμάτων μου και από δικαιολογημένο ενδιαφέρον ως πολίτης Δημοκρατικού Κράτους.

Κατόπιν όλων των  ανωτέρω εκφράζω την άποψη ότι συντρέχουν οι αναγκαίες εκείνες ενδείξεις διάπραξης αξιόποινων πράξεων και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος σε τέτοιο βαθμό βεβαιότητας ώστε να επιβάλλεται η ποινική τους τεκμηρίωση και δίωξη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

 ΕΞΑΙΤΟΥΜΑΙ 

 

Την άμεση και επείγουσα ποινική διερεύνηση του θέματος προκειμένου να ταυτοποιηθούν και εξατομικευτούν οι διαφαινόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, να συνδεθούν με τους φυσικούς, ηθικούς αυτουργούς και άλλους συμμέτοχους και να υποστούν οι υπόλογοι την  κατά νόμο τιμωρία τους.

Επιπλέον δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής για όλα τα αδικήματα   που συρρέουν από τα μηνυόμενα, για την αποκατάσταση της βλάβης, για τη στήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση  (44) ευρώ, λόγω ηθικής και υλικής βλάβης επελθούσας σε εμένα από τις εν λόγω πράξεις. 

Προς απόδειξη όλων των παραπάνω, ζητούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σας επισυνάπτουμε αντίγραφα των δημοσιευμάτων.

 

Συνημμένα (6)- Δημοσιεύματα στα: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (2), ΑΜΥΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ (ΜΠΛΟΓΚ).

                             

                                                                                      Αθήνα, 8 Ιανουαρίου  2014

 

Ο  Μηνυτής και Πολιτικώς Ενάγων

Πλωτάρχης ε.α. Παναγιώτης Σταμάτης ΠΝ

Κατατέθηκε σήμερα  8-1-2014 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αρ. πρωτ 86/2014

Εικόνα από enet.gr

Το άρθρο της Ελευθεροτυπίας εδώ: «Πιάσαμε Ακη και Γιάννο, ξέραμε για τον Κάντα»

Σχετικά: Millions for BillionsSiemens – Αμετάκλητη απόφαση γερμανικού δικαστηρίου για δωροδοκία ΠΑΣΟΚ και ΝΔΔωροδοκίες από Γερμανούς κατασκευαστές όπλων – Aπόρρητα έγγραφαΑγωγή για τις παρανομίες στα εξοπλιστικά και μια μίζα $432,000.00, Η Αθήνα αρνήθηκε δικαστική συνδρομή από το Μόναχο Η αγωγή του Δημήτρη Πλατή κατά Ελληνικού Δημοσίου, HDW και TKMS για τα υποβρύχια,  Να συλληφθεί ο Τραγάκης για συγκάλυψη … 

Πηγή JusticeForGreece

Advertisements

2 comments on “Μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της Βουλής (μίζες στα εξοπλιστικά)

 1. Ζήγρας: «Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήξεραν για τις μίζες του Άκη»

  «Έδινε χρήματα σε βουλευτές όποτε είχαν ανάγκη» υποστηρίζει ο εξάδελφος του πρώην υπουργού και ισχυρίζεται ότι είχε δει ιδίοις όμμασι συναλλαγή με πολιτικό
  «Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήξεραν για τις μίζες του Ακη», σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Νίκος Ζήγρας, ο οποίος έχει μετατραπεί πλέον σε βασικό μάρτυρα κατηγορίας του πρώην υπουργού. Ειδικότερα, ο εξάδελφος του πρώην υπουργού, Ν. Ζήγρας σε συνέντευξή του στον Alpha, υπογράμμισε πως οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ γνώριζαν την οικονομική ευχερεια του Τσοχατζόπουλου.
  «Είναι γνωστά τοις πάσι αυτά, ακόμη και στο υπουργείο που ήταν. Εδινε χρήματα σε βουλευτές όποτε είχαν ανάγκη» υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι είχε δει ιδίοις όμμασι συναλλαγή με πολιτικό.

  Ο Νίκος Ζήγρας μίλησε για τα τελευταία χρήματα που είχε αναλάβει να μεταφέρει από μια ελβετική θυρίδα σε μια άλλη. Επρόκειτο για το ποσό των 400.000 δολαρίων τα οποία εντόπισαν οι ελβετικές αρχές σε θυρίδα της Credit Suisse. Υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την πρώτη σύζυγο Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν ενώ ανέφερε ότι οι αρχές βρήκαν ακόμη και ένα ιδιόχειρο σημείωμα της κόρης τους, Αρετής, που έγραφε «άνοιξα τη θυρίδα και πήρα 40.000 δολάρια».

  Σύμφωνα με τον ίδιο, παραλήπτες των χρημάτων αυτών ήταν οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Γιάννης Σμπώκος. «Εκεί γινόταν η μοιρασιά μεταξύ τους» ισχυρίστηκε προσθέτοντας ότι ο πρώην υπουργός ζητούσε εναγωνίως τα χρήματά του από τον Σμπώκο. Στη διήγησή του, ο Ζήγρας υποστηρίζει ότι ο Τσοχατζόπουλος εμπλέκει τον επιχειρηματία Γ. Σαχπασίδη (στο όνομα του οποίου ήταν η off shore στην οποία ανήκε το σπίτι στην Δ. Αρεοπαγίτου) και τον στέλνει στην Ελβετία για να εντοπίσει τα χρήματα από τις μίζες. «Μου είπε ο Άκης ότι ο έστειλε τον Σαχπασίδη στην Ελβετία και ότι επιτέλους εντόπισε τα χρήματα. Είναι στη Γενέυη στη UBS. Εχω την εντύπωση ότι αυτά κοιμούνται ακόμη εκεί…».

  http://www.oneminute.gr/2014/10/blog-post_207.html

 2. Απολογείται ο Κ. Δαφέρμος για τα οπλικά συστήματα «Κορνέτ»

  09.10.2015, 14:16

  Συντάκτης: Μαρία Δήμα

  Εντός της ημέρας απολογείται ενώπιον του ανακριτή κατά της διαφθοράς Ν. Τσιρώνη ο έμπορος όπλων Κωνσταντίνος Δαφέρμος, ο οποίος συνελήφθη με βάση την ομολογία του πρώην διευθυντή εξοπλιστικών Αντώνη Κάντα ότι τον δωροδόκησε με ποσό που φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ για να προωθήσει τη σύμβαση για τα ολικά συστήματα «Κορνέτ».

  Ο επιχειρηματίας, καθώς και άλλα δύο πρόσωπα –ο γιος του και ένα ακόμη πρόσωπο, αμφότεροι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών του– συνελήφθησαν με ένταλμα του ανακριτή Διαφθοράς την περασμένη εβδομάδα και, μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν, απολογούνται σήμερα.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, ο επιχειρηματίας προσερχόμενος στους ανακριτές ζήτησε και νέα προθεσμία για να προετοιμαστεί, πλην όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και έτσι αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας.

  Αυτή την ώρα απολογούνται ο γιος του Κ. Δαφέρμου και ο έτερος κατηγορούμενος, οι οποίο συνδέονται με τις εταιρείες του επιχειρηματία.

  Το όνομα του Κ. Δαφέρμου ακούσθηκε για πρώτη φορά στο ανακριτικό γραφείο πριν από περίπου δυο χρόνια όταν ο Αντώνης Κάντας, με μια απολογία-ποταμό στους ανακριτές, είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δωροδοκήθηκε με μίζα 3 εκατ. ευρώ.

  Στοιχεία και από τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής

  Εκτός αυτής της αναφοράς όμως οι ανακριτές έχουν πλέον στα χέρια τους και στοιχεία από αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν στείλει σε Αυστρία και Ελβετία. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για μια επιταγή 800.000 και ένα έμβασμα 980.000 δολαρίων.

  Αυτά είναι τα δυο στοιχεία που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνδέουν τον Κωνσταντίνο Δαφέρμο με τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών Αντώνη Κάντα.

  Πιο συγκεκριμένα από τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς την Ελβετία και την Αυστρία προέκυψε πως από την εταιρεία «Σκόρπιονς» του Κ. Δαφέρμου στην Αυστρία έφυγε μια επιταγή με 800.000 προς άλλη εταιρεία (που εικάζεται από τις αρχές ότι ανήκει στον ίδιο) και από εκεί κατέληξε σε λογαριασμό του Αντώνη Κάντα στην UBS στην Ελβετία.

  Το δεύτερο στοιχείο είναι πως υπάρχει μια διαδρομή χρήματος, συγκεκριμένα 980.000 που καταλήγουν στον Κάντα, και δη σε λογαριασμό που έχει δώσει ο ίδιος στην ανάκριση και έχει πει ότι προέρχονται από τον Κ. Δαφέρμο για τα «Κορνέτ».

  Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται αποφασισμένος να υποστηρίξει πως τα «Κορνέτ» ήταν τα καλύτερα και πως η σχετική σύμβαση ήταν επωφελής για το Ελληνικό Δημόσιο.

  https://www.efsyn.gr/arthro/apologeitai-o-k-dafermos-gia-ta-oplika-systimata-kornet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s