Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική και μη νόμιμη την επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ (γνωστού και ως πρώην τέλους ΑΠΕ)

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, το ΕΤΜΕΑΡ, «δεν έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους, διότι δεν αντικρύζει ειδική αντιπαροχή προς τις βαρυνόμενες με αυτό κατηγορίες προσώπων και, μάλιστα, σε κάποια αντιστοιχεία προς το ύψος του, παρά σκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (δια του οποίου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν τα ποσά που καταβάλλουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), χάριν του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης φιλικών προς αυτό πηγών ενέργειας, καθώς και της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, στο πλαίσιο δε αυτό ωφελείται αόριστος κύκλος προσώπων και όχι ειδικά οι βαρυνόμενοι με το ένδικο τέλος.

Εξάλλου, ούτε από το νομοθετικό χαρακτηρισμό του ως Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων ούτε από τη φύση του προκύπτει ότι αυτό αποτελεί κάποιου άλλου χαρακτήρα οικονομικό βάρος, όπως ασφαλιστική εισφορά. Κατ’ ακολουθίαν, η προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, η οποία, αφενός, αναθέτει στον Υπουργό ΠΕΚΑ να ορίσει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του και, αφετέρου να παρέχει εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ να καθορίσει το συντελεστή του (μοναδιαία Χρέωση) ανά κατηγορία βαρυνόμενων, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3293/2005, 1262/2005, 1620/2012, 1972/2012, 2527/2013 Ολομ., 1717/2003, 42/2007, 3122/2100, 1626/2012 επταμ. Κ.α.). Επομένως, η 323/9.7.2013 απόφαση της ΡΑΕ, ως προς το σκέλος της περί καθορισμού του συντελεστή του ΕΤΜΕΑΡ για τους αυτοπαραγωγούς υψηλής τάσης, είναι παράνομη, ως ερειδόμενη σε ανισυνταγματική διάταξη νόμου, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αιτούσα».

Με αφορμή την απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση ότι παρακολουθεί στενά το ζήτημα, αναμένει την απόφαση της Ολομέλειας και εκτιμά ότι επί του παρόντος δεν δημιουργείται θέμα που να χρήζει της παρέμβασής του. Ωστόσο, σε περίπτωση που τελικώς η απόφαση της Ολομέλειας επικυρώσει την απόφαση του τμήματος, τότε θα προχωρήσουν οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

“Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν στις αποφάσεις του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι σεβόμενο απολύτως τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, θα περιμένει την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, καθώς οι αποφάσεις του εν λόγω Τμήματος δεν ακυρώνουν την Απόφαση της ΡΑΕ, αλλά παραπέμπουν το ζήτημα της ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ παραμένει η δυνατότητα νομικά να συνεχιστεί το καθεστώς που ισχύει έως σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια το ΥΠΕΚΑ θα προβεί, αν χρειαστεί βάσει των αποφάσεων της Ολομέλειας, στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση.

Όσον αφορά τα θέματα αναδρομικότητας που αναφέρονται σε διάφορα δημοσιεύματα, η προσφυγή και πιθανή ακύρωση αφορά μόνο σε συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ (υπ’ αρ. 323/9.7.2013) για τον εξαμηνιαίο προσδιορισμό του ΕΤΜΕΑΡ από τον Ιούλιο του 2013.

πηγές : energyin.gr , capital.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Advertisements

4 comments on “Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική και μη νόμιμη την επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ (γνωστού και ως πρώην τέλους ΑΠΕ)

 1. 01.02.2014
  Αντισυνταγματικό κρίθηκε από το ΣτΕ το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων

  Αντισυνταγματικό κρίθηκε με δύο απoφάσεις του Β΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΑΕΡ). Πρόκειται για το πρώην τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την ενίσχυση της παραγωγής ΑΠΕ. Το ΣτΕ έκρινε ότι το εν λόγω ειδικό τέλος αποτελεί φόρο, καθώς δεν έχει χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους και δεν τον έχει γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις δύο αποφάσεις γιατί δεν αποτελεί ειδική αντιπαροχή, αλλά «προβλέπει στην οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του νόμου 2773/1999» με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγή.

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με σχετική ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι «σεβόμενο πλήρως τις αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, θα περιμένει την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ». Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι αποφάσεις του εν λόγω τμήματος δεν ακυρώνουν την απόφαση της ΡΑΕ, καθώς οι αποφάσεις του εν λόγω Τμήματος παραπέμπουν το ζήτημα ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας στην Ολομέλεια.

  Στο πλαίσιο, αυτό, μέχρι την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ παραμένει η δυνατότητα νομικά να συνεχιστεί το καθεστώς που ισχύει έως σήμερα, δηλώνει το ΥΠΕΚΑ και υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα προβεί, αν χρειαστεί βάσει των αποφάσεων της Ολομέλειας, στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση. Διευκρινίζει τέλος ότι η προσφυγή και πιθανή ακύρωση αφορά μόνο σε συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ (υπ’ αρ. 323/9.7.2013) για τον εξαμηνιαίο προσδιορισμό του ΕΤΜΕΑΡ από τον Ιούλιο του 2013.

  Tο ΣτΕ στις δύο αποφάσεις του αναφέρει ότι ο νόμος 4001/2011 ο οποίος αναθέτει στον υπουργό να ορίσει μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του ΕΤΜΑΕΡ και παρέχει εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ να καθορίσει τον συντελεστή χρέωσης ανά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αντίθετος στο άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγματος. Το εν λόγω άρθρο καθορίζει την έννοια του φόρου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτός να επιβληθεί. Κατά συνέπεια το ΕΤΜΕΑΡ δεν μπορεί να επιβληθεί με υπουργική απόφαση, παρά μόνο με νόμο. Η απόφαση της ΡΑΕ στην οποία αναφέρεται το ΣτΕ προέβλεπε μεσοσταθμική τιμή ΕΤΜΑΕΡ για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 στα 14,96 ευρώ η μεγαβατώρα από 9,3 ευρώ η μεγαβατώρα στο πρώτο εξάμηνο. Το τέλος ΕΤΜΑΕΡ αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο με βάση το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η ΡΑΕ έχει ήδη αποφασίσει νέα αύξηση αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο στην περίπτωση που το ΥΠΕΚΑ δεν προκρίνει άλλα μέτρα για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ.

  http://www.kathimerini.gr/751655/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/antisyntagmatiko-kri8hke-apo-to-ste–to-eidiko-telos-meiwshs-ekpompwn-aeriwn-rypwn

 2. 03/04/2014

  Στο 32% η τελική αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς ΔΕΗ

  Στα 19,73 ευρώ η μεγαβατώρα αυξάνεται μεσοσταθμικά από την 1η Απριλίου το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, καθώς δημοσιεύτηκε σήμερα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

  Η αύξηση φτάνει μεσοσταθμικά στα πέντε ευρώ περίπου, καθώς η σημερινή τιμή του ΕΤΜΕΑΡ είναι 14,96 ευρώ.

  Πρόκειται για μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 32%.

  Ειδικά για τους οικιακούς καταναλωτές, η αύξηση φτάνει στο 26,44% καθώς το τέλος αυξάνεται από τα 20,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα 26,3 ευρώ.

  Ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
  • Υψηλής Τάσης (ΥΤ): 2,23 ευρώ/MWh (από 1,79 €/MWh)
  • ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 2,31 ευρώ/MWh
  • Αγροτικής χρήσης MT: 10,83 ευρώ/MWh (από 6,97 €/MWh)
  • MT με κατανάλωση <13GWh: 12,77 ευρώ/MWh
  • Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 11,39 ευρώ/MWh (από 7,33 €/MWh)
  • Οικιακής χρήσης: 26,3 ευρώ/MWh (από 20,80 €/MWh)
  • Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 30,89 ευρώ/MWh (από 21,77 €/MWh)

  Θυμίζουμε ότι η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ εκκρεμούσε από τις αρχές του χρόνου κατόπιν σχετικών αιτημάτων του ΥΠΕΚΑ προς τη ΡΑΕ, λόγω των συνεχών αναβολών στην κατάθεση του New Deal, και άρα της αδυναμίας υπολογισμού των εσόδων που θα εξοικονομηθούν για την ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.

  Μετά την ψήφιση ωστόσο του Πολυνομοσχεδίου, στο οποίο περιελήφθησαν και οι ρυθμίσεις του New Deal, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΡΑΕ, Νίκο Βασιλάκο, ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, ότι το συνολικό καθαρό όφελος από τις νέες ρυθμίσεις ανέρχεται σε 550 εκ. ευρώ.

  Ετσι, η Αρχή αναθεώρησε την αρχική της απόφαση, που μιλούσε για πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, κατά 125%.

  http://www.tanea.gr/news/economy/article/5104871/sto-32-h-telikh-aykshsh-toy-etmear-stoys-logariasmoys-deh/

 3. Pingback: ΣΤΕ: αντισυνταγματική η επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ. Κυβέρνηση: 32% αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ! | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s