Η κατάργηση της ΕΡΤ, η εκδίκαση της προσφυγής Κόκκα και η προφητεία του ΣΤΕ

Υπενθύμιση: Η ΕΡΤ καταργήθηκε με υπουργική απόφαση στηριζόμενη σε ΠΝΠ η οποία εκδόθηκε αυθημερόν. Δείτε ΕΔΩ τα δυο ΦΕΚ και ΕΔΩ τι είναι αυτές οι ΠΝΠ, πόσες εκδόθηκαν από το 2009, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με την συγκεκριμένη που αφορούσε την ΕΡΤ.

Δελτίο Τύπου 07/03/2014 για τη δίκη της ΕΡΤ

Νέα Ηλιαία
www.heliaea.gr
Ιπποκράτους 125
τηλ.: 2103648300/ fax: 2103610882
geoko@otenet.gr / ekad@dimopolis.gr

Συζητήθηκε σήμερα 7-3-2014 η υπόθεση της αντισυνταγματικής κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από εκδίκαση της αίτησης Ακύρωσης του δικηγόρου της ΕΡΤ Α.Ε. Γιώργου Κόκκα, που εκπροσώπησε και το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας. Για τον ίδιο και την ακύρωση της απόλυσης των εργαζομένων της ΕΡΤ Α.Ε. συμπαραστάθηκαν οι δικηγόροι Γιάννης Μυταλούλης και Ιωάννης Φιλιώτης.Χαρακτηριστική ήταν η πρωτοφανής επί μιάμιση ώρα καθυστέρηση έναρξης της διαδικασίας, ενδεχόμενα εξαιτίας της αίτησης εξαίρεσης και της αγωγής κακοδικίας που υποβλήθηκε από το δικηγόρο Γιώργο Κόκκα με αφορμή την κατ’ αυτόν μεροληπτική στάση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτ. Ρίζου κατά της ΕΡΤ Α.Ε.. Τελικά ο ίδιος αυτοεξαιρέθηκε και με προεδρεύοντα τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ν. Σακελλαρίου δικάστηκε με άνεση χρόνου η υπόθεση μετά από δύο αναβολές.

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο δικηγόρος Γιώργος Κόκκας στην αγόρευσή του τόνισε τον κίνδυνο δημιουργίας προηγούμενου όχι μόνο για την ΕΡΤ, αν απορριφθεί η αίτηση ακυρώσεως, αλλά για τη συνεχή δυνατότητα δημιουργίας από την εκτελεστική εξουσία νομοθετημάτων χωρίς να κυρώνονται από τη Βουλή των Ελλήνων. Στην προκείμενη υπόθεση καυτηριάστηκε το γεγονός ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στην οποία βασίστηκαν η κατάργηση της ΕΡΤ, οι προσλήψεις στη δημόσια τηλεόραση, ο ορισμός του ειδικού διαχειριστή κλπ, ούτε είχε την έγκριση του συνόλου του Υπουργικού Συμβουλίου και συνεπώς δεν είχε τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής και του Λαού ούτε κυρώθηκε ποτέ από τη Βουλή όπως έπρεπε. Ο δικηγόρος Γιάννης Μυταλούλης υποστήριξε ότι η ΕΡΤ δεν προκύπτει ότι η ΕΡΤ επιβάρυνε σε οτιδήποτε τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού είχε δικά της έσοδα και το ανταποδοτικό τέλος και τόνισε ότι μόνο το Δικαστικό Σώμα μπορεί να περιορίσει την παρά φύσιν νομοθέτηση από την Κυβέρνηση, η οποία ανοίγει την κερκόπορτα της κατάλυσης του Πολιτεύματος.

Οι δικηγόροι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό περιορίστηκαν στα κλασικά επιχειρήματα για την κατάσταση της ΕΡΤ Α.Ε. και αμφισβήτησαν τη δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων αλλά ούτε και του Ελληνικού Κινήματος Άμεσης Δημοκρατίας να ζητούν δικαστική κρίση για ανάλογα ζητήματα, ενώ παραδέχτηκαν ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που κατάργησε την ΕΡΤ δεν μπόρεσε να προσδιορίσει το ύψος της δαπάνης εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εν όψει της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα.

Δημοβούλιο Πολιτών

Επισήμανση: Την αγόρευση του Γιώργου Κόκκα ενώπιων του ΣΤΕ θα την βρείτε στα σχόλια της παρούσας ανάρτησης.

Η προφητεία του ΣτΕ

Του Τάσου Πετρόπουλου*

Σύμφωνα με τις διαρρέουσες πληροφορίες, εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία, με διαφορά μιας ψήφου, απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της ΠΟΣΠΕΡΤ, με το σκεπτικό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε σε λειτουργία η ΝΕΡΙΤ και επομένως δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της συνέχειας των δημόσιων υπηρεσιών.

Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, η παραπάνω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αντιστρατεύεται με τρόπο κατάφωρο την αρχή της συνέχειας των δημόσιων υπηρεσιών.

Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν αντικείμενό τους την αδιάκοπη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η αρχή της συνέχειας των δημόσιων υπηρεσιών, ακριβώς λόγω της σπουδαιότητας των βασικών αναγκών που παρέχουν, δεν επιτρέπει την έστω πρόσκαιρη παύση της λειτουργίας τους. Η ΕΡΤ παρείχε, και μάλιστα κατά τρόπο ουσιαστικά διασφαλισμένο, τις υπηρεσίες που συνταγματικά οφείλει για ποιοτική ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμό, παιδεία, προστασία της νεότητας, μειονεκτούντων ατόμων κ.λπ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του κάνει και ένα λογικό άλμα. Ερχεται δηλαδή να δικαιολογήσει ανατρέχοντας όχι τη στιγμή της διακοπής της ΕΡΤ αλλά αυτό που έγινε εκ των υστέρων (και μάλιστα με τον πρωτόγονο τρόπο που έγινε).

Ουσιαστικά δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας ερευνώντας όπως θα έπρεπε τη στιγμή της διακοπής της ΕΡΤ έκανε την προφητεία ότι θα λειτουργούσε αργότερα η ΝΕΡΙΤ. Και η προφητεία αυτή έγινε χωρίς να υπάρχει κανένα δικαιολογητικό στοιχείο. Η ΝΕΡΙΤ δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.

Η ισχυρότατη μειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας αποδεικνύει ότι το δικαστήριο αυτό ισορρόπησε υπό το βάρος των ευθυνών που βαρύνουν την ίδια την κυβέρνηση και στάθηκε μακριά από την αποστολή του για έλεγχο της νομιμότητας του κράτους, καθώς η κυβέρνηση στην περίπτωση της ΕΡΤ δεν παραβίασε μόνο το Σύνταγμα αλλά και σειρά αποφάσεων των θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιβάλλουν στα κράτη–μέλη να εγγυώνται τη χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία των δημόσιων μέσων ραδιοφώνου και τηλεόρασης από πολιτικές και οικονομικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά αναφέρομαι στις αποφάσεις της Τέταρτης Ευρωπαϊκής Υπουργικής Συνδιάσκεψης του 1994, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Απόφαση 1636/2008), της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Απόφαση 1641/2004) και στις Συστάσεις R(96)10 και CM/Rec (2007)3.

Περιττό να τονίσω ότι τα πολιτικά δικαστήρια που θα κρίνουν την ακυρότητα των απολύσεων των εργαζομένων στην ΕΡΤ δεν εμποδίζονται από την απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς τα δικαστήρια αυτά θα κρίνουν, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, την υποχρέωση που έχει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να απασχολεί, λόγω διαδοχής, τους εργαζομένους της ΕΡΤ. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Ολομέλειας, η διαδοχή αυτή υπάρχει και στη διαπίστωση αυτή στηρίχτηκε η πλειοψηφούσα άποψη.

…………………………………………………

* Δικηγόρος

πηγές: 

http://www.efsyn.gr/?p=179104

http://www.dimovoulio.gr/?p=2083

http://mlagananews.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9422.html

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

– ΕΡΤ/ERT

2 comments on “Η κατάργηση της ΕΡΤ, η εκδίκαση της προσφυγής Κόκκα και η προφητεία του ΣΤΕ

 1. Κύριε Πρόεδρε

  Κύριοι Σύμβουλοι της Επικρατεία

  Καλείσθε σήμερα γιά μιά από τις σημαντικές υποθέσεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας,πού αφορά τη δυνατότητα να νομοθετεί η κυβέρνηση πέραν της Βουλής και υπεράνω των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Προεδρευομένης αντιπροσωπευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

  Καλείσθε να αποφασίσετε γιά την δυνατότητα της δημιουργίας κανόνων δικαίου χωρίς ειδική εξουσιοδότηση νόμου που προβλέπεται στό άρθρο 43 του Συντάγματος αλλά με βάση πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πού θά έπρεπε να εκδίδονται κατά το Σύνταγμα μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες και να τις προτείνει όλο το Υπουργικό συμβούλιο σε πλήρη σύνθεση,αφού το Σύνταγμα στό άρθρο 44 δέν προβλέπει πλειοψηφία των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου γιά να προταθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τουλάχιστον θά έπρεπε να συνυπογράψουν σε περιπτώσεις πού έχουμε Κυβερνήσεις Συνεργασίας όλοι οι Υπουργοί όλων των κομμάτων πού έχουν λάβει τη δεδηλωμένη εonusμπιστοσύνη της Βουλής των Ελλήνων καί όχι μόνο οι Υπουργοί ενός και μόνο μειοψηφούντος στις τελευταίες εκλογές πολιτικού κόμματος, πού μάλιστα έλαβε λιγώτερο από 30% των εγκύρων ψήφων του εκλογικού σώματος(καί στην πραγματικότητα πολύ λιγότερο ποσοστό από όλους τους Ελληνες εκλογείς πού βλέπουν και ακούν Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση και στηρίζουν επί δεκαετίες κάθε μήνα με την εισφορά τους τον γιγάντιο οργνανισμό ποί όλοι αποκαλούμε με το διακριτικό τίτλο ΕΡΤ).
  Καί σε κάθε περίπτωση κύριοι Δικαστές δέν θα πρέπει να ξεχάσετε κατά την Διάσκεψη και σε όλη την διαδικασία λήψης της κρίσιμης αυτής γιά τον τόπο απόφασης σας, την ιστορική αυτή ώρα που καταδυναστεύεται από πλείστους όσους εξωτερικούς εχθρούς,ότι αυτό το κόμμα που με μόνο τους δικούς του Υπουργούς πρότεινε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-6-2013 με βάση την οποία εκδόθηκαν καί όλες οι προσβαλλόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις δηλαδή οι ΚΥΑ πού καλείσθε να ακυρώσετε,βασίζεται όπως και κάθε κυβέρνηση στο Πολίτευμα αυτό που υπηρετείτε σε εκλογονοθευτικούς νόμους,πού όχι μόνο δέν αντανακλούν απλά.έντιμα και αναλογικά τους βουλευτές που αναλογούν στίς ψήφους των αντιπροσωπευομένων πολιτών, αλλά η οποία του δύναμη του κάθε κυβερνώντος κόμματος βασίζεται κύρια στις 50 κλεμμένες έδρες από τα πολιτικά κόμματα πού έλαβαν το 3%,καί ένα από αυτά θά μπορούσε νά είναι και το Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας,το οποίο προσφεύγει ενώπιον του δικαστηρίου σας και έχω την τιμή να εκπροσωπώ νόμιμα στην Ελλάδα και με βάση αυτό το λεγόμενο bonus των 50 βουλευτικών εδρών νομοθετούν παρά φύσιν και ενάντια σε κάθε άδολη δημοκρατική νομιμοποίηση,’όπως θα απαιτούσε κάθε πραγματικά ευνομούμενη πολιτεία και Κράτος Δικαίου.

  Καί επιτρέψτε μου,Κυρίες και Κύριοι Ανώτατοι Δικαστές αυτής της χώρας,αυτή την αναγκαία μικρή εισαγωγή στην τοποθέτηση μου πρός επεξήγηση και επίρρωση των 19 συνολικά λόγων ακυρώσεως πού περιέχει το κρινόμενο εισαγωγικό μου δικόγραφο και οι εμπρόθεσμα ασκηθέντες πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως γιατί όπως ειναι κατανοητό από την σοβαρότητα των θεμάτων πού εξέθεσε ο αξιότιμος κύριος εισηγητής γιά την εξέλιξη της κοινωνικής πολιτικής ζωής της Ελλάδος σε μιά πολύ κρίσιμη ιστορική συγκυρία όπου η χώρα έχει ήδη γλιστρήσει από το χείλος του γκρεμού και βρίσκεται μέσα σε αυτόν είστε οι μόνοι πού θεσμικά μπορείτε να φρενάρετε αυτόν τον καταστροφικό κατήφορο.

  Είναι φανερό ότι αν με αφορμή τυχόν απόρριψη των υπό κρίση αιτήσεων ακυρώσεως αφήσετε αχαλίνωτη τη συγκεκριμένη εκτελεστική εξουσία να καταπατά το Σύνταγμα της Ελλάδος με πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή που προκάλεσε το πραξικοπιματικό κλείσιμο της ΕΡΤ με τις υπόλοιπες προσβαλλόμενες πράξεις τότε θα συμβάλετε και εσείς στην κατάλυση της Δημοκρατίας,έστω της Κοινοβουλευτικής και το μόνο που θά μένει στον λαό είναι η ενεργοποίηση της ακροτελεύτιας διάταξης του συντάγματος για να υπερασπιστεί το Σύνταγμα από την βίαιη κατάλυση του,η οποία είναι δεδομένη εξαιτίας της οικονομικής βίας που ασκείται συστηματικά γιά πάνω από 3 χρόνια στον τόπο μας που λειτουργεί πλέον ώς προτεκτοράτο των διεθνών δανειστών με εθελόδουλες υποτελείς τις μνημονιακές και μειοψηφικές κυβερνήσεις.

  Οφείλω λοιπόν προτού αναφερθώ συμπηρωματικά στά όσα ανέφερε ο εισηγητής της υπόθεσης κ.Κουσούλης για σημαντικές πτυχές των λόγων ακυρώσεως που προβάλω πού πρέπει να φωτιστούν κατάλληλα σήμερα και πρίν από την διάσκεψη σας πρέπει να γίνει κατανοητή η σοβαρότητα και η βαρύτητα της συγκεκριμένης υπόθεσης γιατί όλοι μας θα κριθούμε τελικά ενώπιον της Ελληνικής Ιστορίας αφού στην πραγματικότητα δέν είναι σε αυτή την υπόθεση διάδικοι μόνο το Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας και υποφαινόμενος αλλά διαάδικοι είναι όλοι οι Ελληνες Πολίτες και όχι μόνο οι ζώντες αλλά και όσοι επί δεκαετίες κατέβαλλαν μηνιαία τον οβολό τους για να στηθεί αυτή η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα ΕΡΤ,η οποία όμως ώς γίγαντας με πήλινα πόδια γκρεμίστηκε την 11Ιουνίου 2013 γιά να στηθεί επιτέλους υγειώς και πέρα απο κυβερνητικούς καταναγκασμούς και αναγκασμούς,όπως επί 9 σχεδόν μήνες αποδεικνύουν με αυταπάρνηση καθημερινά οι εργαζόμενοι της,εκπέμποντας σε 24ωρη βάση τόσο το ποιοτικότερο ίσως τηλεοπτικό όσο και ραδιοφωνικό πρόγραμμα στα ελληνικά ερτζιανά κύματα,αφού δυστυχώς δεν της επέτρεψαν να μεταδίδεται όπως θα έπρεπε και από τις ψηφιακές συχνότητες.

  Κύριε Πρόεδρε και Κύριοι Σύμβουλοι είναι αυταπόδεικτες και οφθαλμοφανείς οι παραβάσεις όλων των νόμων που συντελέστηκαν και αναφέρονται εκτενώς στους λόγους ακύρωσης της υπό κρίση αίτησης και τους οποίους δέν μπορεί να παραβλέψει εύκολα οποιοσδήποτε επιστημονικά υπεύθυνος νομικός και για τους οποίους αναφέρομαι ένα πρός ένα αμέσως τώρα,αλλά εισαγωγικά επισημάινω ότι με τις προσβαλλόμενες πράξεις επιχειρείται μιά παρά φύσιν νομοθέτηση από την Κυβέρνηση που δεν ανοίγει μόνο την κερκόπορτα της κατάλυσης του πολιτεύματος αλλά την κεντρική πύλη της ελληνικής πολιτείας πού οι εξωφθαλμες παραβάσεις του Συντάγματος και των νόμων επιδεικνύουν ταυτόχρονα μία πλήρη αδιαφορία γιά το δικαστικό σώμα πού αν δεν κάνει δεκτούς έστω και κάποιους από τους προτεινόμενους λόγους ακυρώσεως που δικάζεται την αυτοπεριθωριοποίηση της Δικαστικής από την Εκτελεστική Εξουσία και τότε και οι ξένοι δανειστές της πατρίδας μας δικαιολογημένα θα απαιτούν από την κάθε εκτελεστική εξουσία της χώρας νά κάνει και να επαναλαμβάνει αυτό το άγος που συνέβη με το κλείσιμο της ΕΡΤ.

  Ομως,είμαι βέβαιος ότι εσείς οι Ανώτατοι Ελληνες Δικαστές που ουσιαστικά αποτελείτε ώς Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και το εκλίπον από την συνταγματική μας τάξη αλλά οιονεί συνταγματικό Δικαστήριο της Ελλάδας ότι πραγματικοί δικαστές δέν υπάρχουν μόνον στον Βασίλειο της Δανιμαρκίας αλλά υπάρχουν και στην Ελλάδα και αυτοί είστε εσείς.

  Σέ κάθε περίπτωση έχετε υπόψιν σας,ότι η καμπάνα γιά το κλείσιμο της ΕΡΤ ήχησε πλειστάκις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα εξαιτίας άνομων ιδιωτικών συμφερόντων που επιβουλεύονταν με διάφορους τρόπους τη λεία της τεράστιας περιουσίας της ΕΡΤ.ΑΕ είτε ώς ένα απέραντο πανελλαδικό και παγκόσμιο τεχνικό δίκτυο επικοινωνίας των ομογενών και των αποδήμων Ελλήνων με την μορφή του ανταποδοτικού τέλους γιά τις υπηρεσίες που τους πρόσφερε καθημερινά η ΕΡΤ μέσα στα νοικοκυριά του καθενός και που οι ύαινες των καναλαρχών που παράνομα κατέχουν δημόσιες συχνότητες προσπαθούσαν επί χρόνια να στερήσουν αυτή την εισφορά από την ΕΡΤ ώς δήθεν αθέμιτα ανταγωνιστική πρός τις επιχειρήσεις τους ή ώς λεηλασία του αρχείου της ΕΡΤ που αποτελεί ανεκτίμητη κιβωτό της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας,είτε ώς απώλεια των διαφημιστικών εσόδωβ της ΕΡΤ που επιτέλους κατάφεραν με τις απαίσιες αυτές κρινόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις να την εξαφανίσουν και να την διασπείρουν στις μεγάλες τσέπες των καναλαρχών που εξουσιάζουν αυτή την χώρα.είτε ώς δεκάδες άλλους πραγματικούς μεν αλλά σκοτεινούς και κρυφούς λόγους γιά τους οποίους έκλεισε η ΕΡΤ και για τους οποίους κανείς δεν θα μιλήσει ευθαρσώς μόνο σε αυτή την αίθουσα τολμούμε να υπαινιχθουμε καί είμαστε βέβαιοι ότι τα διδάγμτα της κοινής πείρας που σαφώς κατέχετε σε συνδυασμό με την άριστη γνώση του θετού δικαίου αυτής της χώρας θα σας οδηγήσουν στην ορθή κρίση της αποδοχής έστω καί κάποιων από τους εκτιθέμενους λόγους ακυρώσεως που προβάλουμε,ώστε να ξεπλυθεί το κεδικόγλειο άγος που επιχειρήθηκε άκομψα και σατραπικά το πρωί της αποφράδας 11-6-2013 με την απόφαση σας.

  Ως πρός τους επιμέρους λόγους ακυρώσεως έχω την τιμή να αναφέρω και τα ακόλουθα:

  Kατ’αρχήν,γιά όλες τις προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις υφίσταται ακυρότητα εξαιτίας της αντισυνταγματικότητας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) και η αντισυνταγματικότητα έγκειται στο ότι γιά τις ΠΝΜ πρέπει να υφίσταται προηγούμενη πρόταση ολοκλήρου του υπουργικού συμβουλίου κθ’όσον ο νομοθέτης,δηλαδή το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 44 παρ.1 δέν διακρίνει ούτε τις πλειοψηφίες του υπουργικού συμβουλίου ούτε σε ποσοστώσεις από τα κόμματα τυχόν Κυβερνήσεων Συνεργασιών όπως η παρούσα και τα οποία προφανώς θά προέβλεπε άν ήθελε βα υπάρχει η δυνατότητα η Π.Ν.Π,που αποτελούν εξαιρετική και έκτακτη πρωτογενή άσκηση νομοθετικής εξουσίας απο την Εκτελεστική Εξουσία,να μην απαιτείται το σύνολο των υπογραφών όλων των Υπουργών γιατί όταν συμπράττει στην πρόταση γία μία Π.Ν.Π, το σύνολο των υπουργών,υφίσταται δημοκρατική νομιμοποίηση αφού η κυβέρνηση ώς σύνολο έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής που εκπροσωπεί τον Ελληνικό λαό και εφράζει υποτίθεται την λαϊκή κυριαρχια όπως στην προκειμένη περίπτωση παραλείφθησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης .Τσαχτάρης,ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ.Λιβιεράτος,ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ.Ρουπακιώτης και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Μανιτάκης,οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα συγκυβερνόντα τότε κόμματα του Πασόκ και της Δημάρ και επίσης ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να λάβει υπ’όψιν το άρθρο 35 του Συντάγματος που προβλέπει ότι καμία πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας δέν ισχύει χωρίς την προσυπογραφή του αρμόδιου Υπουργού και πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι την επίδικη Π.Ν.Π, που κατήργησε την ΕΡΤ αρμόδιος γιά καταργήσεις φορέα του Δημοσίου ήταν και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πού ούτε κάν είχε ειδοποιηθεί γιά την επικείμενη κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ.

  Ειρρήσθω εν παρόδω ότι απο προσωπική μαρτυρία που καταθέτω σε άλλη περίπτωση προηγούμενης Π.Ν.Π της ίδιας κυβέρνησης πρίν από την κατάργηση της ΕΡΤ περίμεναν έναν από τους προαναφερθέντες υπουργούς μέσε στο νοσοκομείο αμέσως μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε γιά να υπογράψει και αυτός εγχειρισμένος ών την Π.Ν.Π,γιά να υπάρχουν όλες οι υπογραφές των Υπουργών ενώ στην προκείμενη περίπτωση της κατάργησης της ΕΡΤ ο ίδιος ούτε κάν ερωτήθηκε,ούτε ενημερώθηκε γιά την επικείμενη αυτή κατάργηση αν και βρισκόταν στην Αθήνα χωρίς κανένα κώλυμα όταν συνελέγησαν οι υπογραφές του ενός και μόνο κόμματος μειοψηφικού στην Βουλή και στον Ελληνικό λαό,του οποίου οι Υπουργοί υπέγραψαν την κρινόμενη Π.Ν.Π.

  Συνεπώς η περίπτωση της πρώτης προσβαλλόμενης ΚΥΑ,δλδ την με αιρθμό 2/11-6-2013 υπήρξε κατάλυση του ισχύοντος Συντάγματος και εσείς οι Δικαστές κατ΄άρθρο 87 παρ.2 του Συντάγματος οφείλετε “κατά την άσκηση των καθηκόντων σας να υπόκειστε μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούστε να συμμορφώνεστε σε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά την κατάλυση του Συντάγματος” όπως προφανέστατα συμβαίνει στην υπό κρίση περίπτωσ

  Γεώργιος Κόκκας

  Φωτογραφίες -Μαίρη Λαγανά
  Copyright © 2014

  http://mlagananews.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9422.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.