Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

.
.
.
Περιοχὴ πρώην ἀεροδρομίου στὸ Ἑλληνικό: ἀπ’ ὅτι φαίνεται θὰ χαριστεῖ καὶ αὐτή, πάντα ὑπὸ τὸἀδιαπραγμάτευτο δόγμα τῶν ἀποκρατικοποιήσεων ποὺ θὰ ἀποφέρουν ἀμύθητα κέρδη στὸν κρατικὸ κουμπαρά.Ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταὶων ἐτῶν παραδέχονται χωρὶς μάλιστα νὰ ντρέπονται καθόλου ὅταν τὸ λένε ὅτι τὸ κράτος δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν περιουσία του ἐπομένως θὰ πρέπει νὰ καλέσουμε ἕναν ἰδιώτη ποὺ θὰ τὴν ἐκμεταλλευτεῖ καὶ – ἂν αὐτὸς φιλοτιμηθεῖ – θὰ μᾶς δίνει καὶ κάτι μέσῳ τοῦ ΦΠΑ. 

Συμπέρασμα πρῶτο:

Ὑπάρχει μεγαλύτερη παραδοχὴ ἀπὸ μία κυβέρνηση γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἄχρηστη ὅταν ἡ ἴδια λέει ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀξιοποιήσει τὴν κρατικὴ περιουσία ἐξασφαλίζοντας τὸ μέγιστο ὄφελος γιὰ τὸν λαὸ ὁ ὁποῖος τὴν ἔχει ἐκλέξει; Γιὰ ποιόν λόγο τότε νὰ ψηφίζουμε γιὰ κυβέρνηση καὶ ὄχι ἀπευθείας γιὰ ἐπενδυτὲς

Ἡ Ἑλλάδα λοιπὸν γιὰ ἀκόμα μία φορὰ πρωτοπορεῖ. Πάνω ποὺ κατηγορούσαμε τὴν ὑποτιθέμενη ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὅτι θὰ ξεπουλήσει τὰ πάντα, αὐτὴ μᾶς αἰφνιδιάζει μὲ κινήσεις οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν μνημεῖα ἀνιδιοτέλειας εἰς τοὺς αἰῶνες καὶ τελικὰ τὰ χαρίζει ὅλα.  

Tὰ χαρίζουν μάλιστα πρὶν κἂν νὰ προλάβει κάποιος νὰ τοὺς τὰ ζητήσει συνεχίζοντας ἔτσι ἀκάθεκτοι τὸ θεῖο ἔργο τῆς διάσωσής μας.
 
«Οἱ ὑδρογονάνθρακές μας εἶναι εὐρωπαϊκοί»

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ολάντ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 στὴν Ἀθήνα ὁ Σαμαρᾶς φρόντισε στὶς κοινὲς τους δηλώσεις νὰ κάνει ἀπολύτως σαφές ὅτι οἱ ὑδρογονάνθρακες ποὺ διαθέτουμε εἶναι εὐρωπαϊκοὶ καὶ θὰ λύσουν ἐν μέρει τὸ ἐνεργειακὸ πρόβλημα τῆς Εὐρώπης. Ὁ Ολάντ βλέποντας ὅτι ἔχει δίπλα του ἕναν τέτοιον ξεπουληματία πρωθυπουργό ἄρπαξε λίγα δευτερόλεπτα ἀργότερα τὴν εὐκαιρία καὶ σχεδόν βάπτισε τοὺς ἑλληνικοὺς ὑδρογονάνθρακες …γαλλικοὺς, εὐχόμενος νὰ τοὺς συνεκμεταλλευτεῖ ἡ Γαλλία! Στὸ βίντεο (διάρκεια: 50 sec) ὑπάρχει τμῆμα ἀπὸ τὶς δηλώσεις. Περιέργως, καμία ἄλλη εὐρωπαϊκὴ χώρα δὲν βάπτισε τὶς δικὲς της πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς ὡς εὐρωπαϊκές. Ὅποια χώρα διαθέτει τέτοιες τὶς ἀξιοποιεῖ γιὰ τὸν ἑαυτὸ της (καὶ καλὰ κάνει) ἐκμεταλλευόμενη μάλιστα ὑπὲρ της τὸ γεγονὸς τῆς ἔνταξής της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὥστε νὰ πουλάει τὴν πραμάτεια στοὺς «φίλους» καὶ «ἑταίρους».

Ἄλλη μία ἑλληνικὴ πρωτιὰ λοιπόν. Καὶ δὲν ἔχει καμία σημασία ἂν τελικὰ διαθέτουμε ἐξορύξιμο πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο. Σημασία ἔχει ἡ πρόθεση τῶν κυβερνώντων νὰ τὰ παραχωρήσουν ὅλα πρὶν ἀκόμα τοὺς τὰ ζητήσει κάποιος.

Πάντως εἶναι εὐχάριστο ἔστω τὸ ὅτι οἱ κυβερνῶντες μας εἶναι τουλάχιστον ἀπέραντα εἰλικρινεῖς μιὰς καὶ δὲν χάνουν εὐκαιρία νὰ μᾶς λένε ὅτι ἀκριβῶς λόγῳ τῆς συνύπαρξῆς μας στὴν ἀγαπημένη εὐρωφαμίλια ὅλος μας ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἀλλὰ καὶ κάθε λογὴς ὑποδομὴ τίθεται ἀφιλοκερδῶς στὴ διὰθεση τῆς ΕΕ. 

Δὲν εἴθισται νὰ ζητᾶμε τέλη γιὰ χρήση ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἂν ὑφίσταται εὐρωπαϊκὸ συμφέρον ἀπὸ αὐτὴ τὴ χρήση
Ὅσο μεγαλώνει κανεὶς μαθαίνει. Ὅταν πέρυσι γινόταν ἀκόμα κουβέντα γιὰ τὸν TAP, τὸν περίφημο ἀγωγὸ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἐνῷ θὰ διασχίσει τὴ μισὴ Ἑλλὰδα παρόλα αὐτὰ δὲν θὰ ζητήσουμε δεκάρα τσακιστὴ γιὰ αὐτό, μάθαμε στὶς 28/6/2013 στὴ συνέντευξη τοῦ  ὑφυπουργοῦ «Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», Ασημάκη Παπαγεωργίου ὅτι δὲν εἴθισται νὰ ὑπάρχουν τέλη διέλευσης σὲ μεγάλους διεθνεῖς διευρωπαϊκοὺς διασυνδετήριους αγωγούς.

Ακούστε το σχετικό ηχητικό : MHDEN_TELH_DIELEYSHS.mp3

Μέχρι τώρα, κέρδος ΜΗΔΕΝ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. 
Προκύπτει τὸ ἐρώτημα λοιπὸν ποιό εἶναι τελικὰ τὸ όφελος ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ μας στὴν ΕΕ καὶ εἰδικότερα ποιό εἶναι το όφελος ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ συμμετέχουμε σὲ αὐτὴν διότι σύμφωνα μὲ τὶς παραδοχὲς τους, ἂν δὲν ἀνήκαμε στὴν ΕΕ, τότε δὲν θα ἐτίθετο θέμα τέτοιας αὐτοθυσιαστικῆς (ὥς καὶ αὐτοκτονικῆς) ἀλληλλεγγύης ἀπὸ μέρους μας.

Ἡ ἐθελούσια χασούρα ποὺ ἔχουμε ἀπὸ τὴν ἔνταξή μας στὴν ΕΕ ἔχει ὅμως καὶ συνέχεια, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ βασιλικότερη τοῦ βασιλέως λαχτάρα τῶν ντόπιων κυβερνώντων νὰ ἐνταχθοῦμε στὸ σχέδιο εὐρωπαϊκὴς ὁλοκλήρωσης(βλέπε καὶ ὁμιλία στὶς 12/9/2012 τῆς αὐτοῦ ἐξοχότητος, προέδρου τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἐπιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Ντουράο Μπαρόζο http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_el.htm ἀλλὰ καὶ ἡ μὲ ὑπερβάλλων ζῆλο τήρηση τῆς εὐρωπαϊκῆς συμφωνίας «Δουβλίνο 2» ποὺ μᾶς κατέστησε ὑποδοχεῖς καὶ μὲ τὸ ζόρι κατακρατητὲς ὅσων προσφύγων θέλουν νὰ περάσουν ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα ἀποσκοπὼντας νὰ μεταβοῦν γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον σὲ κάποια ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς κεντρικῆς εὐρώπης.

Τὰ δωράκια βέβαια δὲν περιορίζονται μόνο στὶς παραπάνω ἀναφορές. Ἡ συνήθης πρακτικὴ ποὺ ἐφαρομόζεται πάνω στὸν ἑλληνικὸ λαὸ εἶναι νὰ πληρώνει πρώτα ὥστε νὰ στηθεῖ μία ὑποδομὴ ἢ μία δημόσια ἐπιχείρηση καὶ ὅταν τὸ ἔργο ὁλοκληρωθεῖ τότε ἔρχεται μία ὑπουργικὴ ἀπόφαση καὶ χαρίζει τὸ ἔργο σὲ ἕναν εἰσπράκτορα τελῶν χρήσης τοῦ ἢδη ἔτοιμου στημένου ἔργου τὸν ὁποῖο βαπτίζει «συντηρητὴ»,«ἐπενδυτὴ», «παραχωρησιοῦχο» κτλ καὶ τοῦ χαρίζει καὶ μερικὰ ἀστυνομικὰ τμήματα νὰ τὸν προστατεύουν ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ στὸ μεταξὺ διαπίστωσε ὅτι κὰτι ποὺ ὁ ἵδιος ἔφτιαξε μὲ τὸν ἱδρώτα του, τυλίχτηκε μὲ μία κορδέλα σὲ ἕνα κουτί καὶ δωρίστηκε σὲ κάποιον «δικό μας ἄνρθωπο»

Ἐμεῖς θὰ ἐρωτηθοῦμε ποτὲ ἂν θέλουμε νὰ παραχωρήσουμε τὴν περιουσία ποὺ μᾶς ἀνήκει;

Καὶ ἀφοῦ μᾶλλον δὲν θὰ μᾶς ρωτήσει κανένας, μέχρι πότε θὰ δίνουμε λευκὲς ἐπιταγὲς στοὺς διαφόρους ἀπὸ μηχανῆς θεοὺς ποὺ παρουσιάζονται κάθε φορά πρὶν τὶς ἐκλογές;

V Media

Θεοδόσης Εκίζογλου

http://vmediagr.blogspot.gr/2014/03/blog-post_16.html

 

ΣΧΟΛΙΟ:

Δεν δώσαμε καμία επιταγή ! Ούτε λεύκη, ούτε ονομαστική, ούτε ευκολίας. Βουλευτικές Εκλογές 2012: Έγκυρες ή Άκυρες; ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : 

” ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010,

άρθ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

παρ 1. Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

παρ. 5 Με την παρούσα ο Δανειολήπτης ( η Ελλάδα δηλαδή) αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ :

– Do you still believe that the Greek government wants to save Greece? (2)

– Ιδιωτικοποιήσεις

– Πλούτη/Assets

Advertisements

2 comments on “Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

 1. ΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ : ΕΛΛΑΔΑ, η πρώτη χώρα στον κόσμο που δεν πωλείται ! Απλώς, τη δίνουν ΔΩΡΕΑΝ και τσάμπα.

  Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

  Φυσικά και όχι για τους αυτόχθονες ιθαγενείς,
  σύγχρονα καλούμενοι και ως Έλληνες.

  Εδώ αντίθετα ο μέσος Έλληνας πληρώνει όχι μόνο τα μαλιοκέφαλα του αλλά και πολλά άλλα κεφάλια και κεφάλαια. Δωρεάν και τσάμπα είναι ΤΑ ΠΑΝΤΑ για τον κάθε Λαθρομετανάστη !
  Υπηρεσίες, Συγκοινωνίες, Στέγαση , Ηλεκτρικό, Νερό, Υγεία, Παιδεία και Ατιμωρησία. Ζητάμε μεθόδους να προσελκύσουμε τουρισμό και μάλιστα καλής ποιότητας και η καλή μας κυβέρνηση μάλλον προσελκύει λαθροεισβολείς εξυπηρετώντας ΔΩΡΕΑΝ της πάσης φύσεως ανάγκες τους. Τους εξασφαλίζει δε και νέες θέσεις εργασίας, όπως του λαθρέμπορου του πρεζέμπορου, του λαθροσεντονάτου κλπ κλπ.

  Αν κάποιος διάβαζε αυτές τις γραμμές και ήταν εκτός της Ελληνικής πραγματικότητας θα νόμιζε πως το κείμενο ήταν προϊόν μαύρης κωμωδίας ή θρίλερ φαντασίας.

  Ας δούμε όμως τί είναι :

  1) Συγκοινωνίες.
  Κάθε μέρα εισβάλλουν παράνομοι μετανάστες ανα δεκάδες στα αστικά μέσα ανά στάση. Όλοι φυσικά έχουν φροντίσει να έχουν μια μαγική ΔΩΡΕΑΝ κάρτα απεριορίστων γιατί κανείς δεν κάνει ακύρωση. Όποιος ισχυριστεί κάτι το αντίθετο είναι φασίστας.

  2) Στέγαση.
  Εμφανίζουν ένα ΑΦΜ και νοικιάζουν νόμιμα ένα διαμέρισμα. Μετά μένουν 10,20,40, ή και 50 μέσα ! Μετά ξεχνάνε να πληρώσουν και τα νοίκια και για 17 μήνες τουλάχιστον μένουν ΔΩΡΕΑΝ. Μετά ξανα μεταναστεύουν σε άλλο ΔΩΡΕΑΝ ενοικιαστήριο με άλλο ΑΦΜ ή το ίδιο.

  3-4) Ρεύμα και νερό.
  ΔΩΡΕΑΝ δεν πληρώνουν ηλεκτρικό. Όταν και εάν κοπεί τραβάνε και μια… λίγο, πολύ λίγο παράνομη, καλωδίωση και φυσικά η ΔΕΗ ξεχνά να την αφαιρέσει κατά κανόνα. Το νερό είναι και αυτό ΔΩΡΕΑΝ γιατί επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη (ο λογαριασμός τελικά).

  5) Υγεία.
  Κάποια μόνο λίγα Δις ΔΩΡΕΑΝ περίθαλψη. Αξίζει να το κάνουμε και θέμα ; Κακώς το έκανε θέμα και ο Υπουργός Υγείας! Βέβαια ο αυτόχθων ιθαγενής Έλληνας που πληρώνει, το όχι ΔΩΡΕΑΝ υποκείμενο δηλαδή, μπαίνει λίστα αναμονής για χημειοθεραπεία συνήθως για ένα ραντεβού μερικούς μήνες μετά τον ΔΩΡΕΑΝ (αλλά νωρίτερο, ραντεβού,) θάνατο του που του προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ η πατρίδα του.
  Δωρεάν έτσι, και πολλοί συνέλληνες αρρώστησαν από πρωτόγνωρες ασθένειες στο Πανελλήνιο από την ΔΩΡΕΑΝ εισαγωγή τους από Αφρική και Ασία διαμέσω του ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΤΑ εποικισμού.

  6) Παιδεία
  ΔΩΡΕΑΝ παιδεία για όλους. Οι αυτόχθονες Ιθαγενείς Έλληνες βέβαια την πληρώνουν διαμεσω έμμεσης και άμεσης φορολόγησης. Οι υπόλοιποι λαθροεσβολείς ακολουθούν την ΔΩΡΕΑΝ πολυτέλεια που τους παρέχει ελκυστικά το Ελληνικό κράτος για να διαφημίζει την προσπάθεια του να δεχτεί ακόμα περισσότερους λαθροεισβολείς . Η Ελλάδα τοιουτοτρόπως φροντίζει την Παγκόσμια ΔΩΡΕΑΝ παιδεία.

  7) Ατιμωρησία.
  Ο,τι σχεδόν παράνομο και να κάνει ο Λαθρομετανάστης είναι ΔΩΡΕΑΝ ατιμώρητο. Κλοπή και τον συλλάβουν ; Πρώτα ΔΩΡΕΑΝ θα βγει από τη φυλακή και μετά θα μπει ! Ληστεία ; Πρώτα θα μπει και μετά από λίγο θα βγει ΔΩΡΕΑΝ. Μετά αν ΔΕΝ τον βρούν, του ταχυδρομούν ΔΩΡΕΑΝ και τσάμπα το επόμενο αποφυλακιστήριο του. Αν τώρα σκοτώσει και τον βρουν ; Κανένα πρόβλημα ! Θα πάρει πενθήμερη ΔΩΡΕΑΝ άδεια για να εξαφανιστεί για να επιστρέψει (αθώος) με ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ταυτότητα. Αν μάλιστα είναι και της Υπατίας διαιτολόγος αγωνιστής θα του κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ τα εισιτήρια αλέ και ρετούρ…

  Μέχρι τώρα φώναζαν μερικοί ότι η χώρα πουλήθηκε. Κάνανε μεγάλο λάθος.

  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ δίνεται η Χώρα.

  Για κάτι Δις επίδοξους Λαθροεισβολείς από Ασία και Αφρική αποτελεί ευκαιρία, ΠΑΝΤΑ ΔΩΡΕΑΝ κιόλας.

  Την καλύτερη διαφήμιση δεν την κάνει ο ΕΟΤ για το τουρισμό.
  Την κάνει η παρούσα κυβέρνηση για την ΔΩΡΕΑΝ αθρόα και συνεχή εγκατάσταση Λαθροεισβολέων απο το ξεφραγο αμπέλι, με όλα (και πολλά άλλα) τα ΔΩΡΕΑΝ κομφόρ που υπόσχεται και παρέχει (ακόμα και ΔΩΡΕΑΝ τζαμί, σε μερικπους δε μελετάνε και τζακούζι).

  Άλλωστε ποιο διαφημιστικό σύνθημα βρίσκει καλύτερη ανταπόκριση ;

  Έλα στην Ελλάδα και ζήσε το μύθο σου (ΕΟΤ) ;
  ή
  Κατέλαβε την Ελλάδα και ζήσε ΔΩΡΕΑΝ (πολυπολιτισμικό βαθύ ΠΑΣΟΚ και συνιστώσες) ;

  http://free-apopsis.blogspot.gr/2011/08/blog-post_09.html

  • Βέβαια, ἐξακολουθεῖ νὰ ὑφίσταται τὸ εὔλογον: «τί πωλοῦν (χαρίζουν ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) καὶ ποιοί;» Διότι ὅταν σοῦ ἀνήκῃ κάτι χάρισέ το, πέταξέ το, ποῦλα το…. Ἀλλὰ ὅταν δὲν σοῦ ἀνήκῃ; Πῶς ἐξηγεῖται ἡ θρασύτης; Ἡ καπηλεία; Ἡ παραπληροφόρησις;

   Θὰ σᾶς πῶ ἐγώ… Ἐτοῦτοι δὲν εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ ἦλθαν. Ἐτοῦτοι εἶναι οἱ τελευταῖοι. Ἐτοῦτοι δὲν θὰ φύγουν νύκτα, οὔτε μὲ τιμές, οὔτε μὲ κόκκινα στρωμένα χαλιά. Ἐτοῦτοι θὰ πληρώσουν γιὰ ὅλους τοὺς προηγουμένους.

   Ὄχι, δὲν θὰ βάψουμε ἐμεῖς τὰ χέρια μας μὲ αἷμα. Δὲν πρέπει… Ἀλλὰ κι ἐὰν συμβῇ κάτι τέτοιο θὰ εἶναι συμβατὸν μὲ τοὺς νόμους τῆς φύσεως.

   Ἐμεῖς θὰ κάνουμε κάτι ἄλλο. Κάτι πιὸ σημαντικό. Ἐμεῖς θὰ ἀναδομήσουμε τὸ αὔριο. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼ ς κατὰ βᾶθος ὅλα αὐτὰ τὰ ῥεμάλια, τὰ κουδουνισμένα, ἔφθασαν γιὰ νὰ ἁρπάξουν, ἀλλὰ θὰ τὶς ἁρπάξουν. Πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς τὸ αὔριο θὰ εἶναι γεμάτο Ἑλλάδα, πλῆρες δικαίου καὶ δομημένον ἔτσι ὡςτε νὰ «δημιουργῇ» ἀνθρώπους κι ὄχι ὑπηκόους. Γιὰ ἐτοῦτο καὶ μόνον ἀξίζει νὰ κάνουμε λίγη ἀκόμη ὑπομονή. Λίγη, ὅση χρειάζεται πρὸ κειμένου νὰ δυναμώσουμε.

   Φιλονόη.

   http://filonohpontou.wordpress.com/2011/08/11/xarizetai/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s