Ευρωεκλογές 2014: Αίτηση εξαίρεσης υποψηφίων ΝΔ, ΧΑ, ΕΛΙΑΣ και παντός υπόπτου έσχατης προδοσίας

areios-pagos-katathesi-marturon-gia-ti-xrusi-augi

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» προέβει στην κατάθεση ενστάσεως ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ για τις εκλογές της 25 Μαΐου 2014 των περιλαμβανομένων σε αυτή κομμάτων και για τις δι’ ένα έκαστο μη κατά νόμο προϋποθέσεων. Η εκδίκαση της ενστάσεώς μας θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 ώρα 11:00 από το Α1 Τμήμα, Πολιτικό-Εκλογικό του Αρείου Πάγου.

 
Για την Πατριωτική Ένωση-«ΕΛ.ΛΑ.Σ.»

Ελευθέριος Ρήνος
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

 

ΠΡΟΣ
Τον Άρειο Πάγο
[Α1 Τμήμα, Πολιτικό-Εκλογικό]

ΕΝΣΤΑΣΗ
Του πολιτικού Συνασπισμού
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.»
Κλεισόβης 12-Τ.Κ. 10677 Αθήνα Τηλ: 210 3250220 και 210 3801462
Τηλεομοιότυπον: 2103801461**Φορητό: 6932371269 Ηλ. Ταχ: HYPERLINK “mailto:elas@otenet.gr”elas@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ

Ως υποψηφίων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014 των πολιτικών κομμάτων:

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
3. Των υποψηφίων ευρωβουλευτών εκ του πολιτικού κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ ως συμμετεχόντων στον Συνδυασμό «ΕΛΙΑ-Δημοκρατική Παράταξη» και
4.Των υποψηφίων ευρωβουλευτών που εμπεριέχονται στα ψηφοδέλτια των συμμετεχόντων κομμάτων για τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, εναντίον των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στις ογδόντα δύο ( 82) δικογραφίες, που παραμένουν στα συρτάρια της Βουλής εμποδίζοντας την κάθαρση του πολιτικού συστήματος της χώρας.

**************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Συντάγματος: «Η οργάνωση και η δράση των πολιτικών κομμάτων οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Νόμου 4255/2014: «Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Νόμου 4255/2014: «Μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών που αναφέρονται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικά με την διενέργεια αυτών είτε σε έλλειψη των νομίμων προσόντων.», δικαίωμα δε ένστασης μεταξύ άλλων έχουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων που προτείνουν τους συνδυασμούς.

Κατόπιν τούτων ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

1. Τα πολιτικά κόμματα ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΠΑ.ΣΟ.Κ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ πρότασης υποβολής υποψηφίων, διότι στερούνται των νομίμων προϋποθέσεων-προσόντων.

Ειδικότερα δε μετά την απόφαση γερμανικού Δικαστηρίου [Ειρηνοδικείου του Μονάχου] χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύτηκε εξ ολοκλήρου στην εφημερίδα το ΒΗΜΑ στις 13-08-2009 [ΣΧΕΤΙΚΟ 1], η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ο τέως Διευθύνων Σύμβουλος της SIEMENS κύριος Μιχάλης Χριστοφοράκος ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων. 
 Παράλληλα, στην ανωτέρω δικαστική απόφαση, περιγράφεται όλος ο παραβατικός τρόπος συμπεριφοράς των πολιτικών κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, η κατ’ εξακολούθησιν απιστία κατά του ελληνικού Δημοσίου με υπεξαίρεση Δημοσίου Χρήματος και η λειτουργία των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων ως ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, όπως ειδικά αποδεικνύεται από το κατωτέρω απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης: «Τα χρήματα θα έπρεπε να φθάνουν ισότιμα στα ταμεία των κομμάτων ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΠΑ.ΣΟ.Κ και από εκεί ενδεχομένως να μοιραστούν περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτόν οι δύο ταμίες, όπως από κοινού είχατε συμφωνήσει, θα ασκούσαν ο καθ’ ένας επί των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι ανήκαν στο δικό τους κόμμα την απαιτούμενη επιρροή, ώστε να παρακινήσουν τους υπαλλήλους αυτoύς, να χρησιμοποιούν την κρίση τους περί της απόφασης παραλαβής [του C4I] κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε περιπτώσεις αμφιβολίας να αποφασίζουν υπέρ της εταιρίας SIEMENS, ενδεχομένως και ενάντια στο καθήκον τους.»

Με δεδομένο ότι μεταξύ άλλων μηνύσεων έχει υποβληθεί και η υπ’ αριθμόν 2267/21-03-2012 καταγγελία στον Άρειο Πάγο του κυρίου Γεωργίου Αϋφαντή, που έχει μετατραπεί σε μήνυσή του [ΣΧΕΤΙΚΑ 2-3] και όσων σχετικά αναφέρει.

Με δεδομένο ότι, όσοι, κατά το άρθρο 159 παράγραφος 5 του ΠΚ, έχουν καταδικαστεί για δωροδοκία υφίσταται και τις συνέπειες του άρθρου 63 παράγραφος 1 του ΠΚ [δηλαδή οι καταδικασθέντες για δωροδοκία, χάνουν οριστικά τα αιρετά δημόσια αξιώματα που κατέχουν, καθώς επίσης αποστερούνται και των πολιτικών τους δικαιωμάτων από ένα έως πέντε χρόνια όπως και άρθρο 61 του ΠΚ ορίζει.]

Με δεδομένο ότι, έχει παραβιαστεί η Συνταγματική αρχή της νομιμότητας από τα ανωτέρω πολιτικά κόμματα ως θεσμικά όργανα της χώρας, διότι ποινικοί παραβάτες ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, η δε χώρα έχει καταστεί ΟΜΗΡΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ [Γερμανία] και των διεθνών τοκογλύφων, όπως αβίαστα προκύπτει από το ψηφισθέν νομοθετικό έργο 2010-2014 [δηλαδή μετά την καταδικαστική απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου].

Με δεδομένο ότι, κατά την ως άνω τετραετία 2010-2014 οι αποκαλύψεις Κάντα και οι δίκες των κ.κ. Τσοχατζόπουλου-Μαντέλη-Παπαγεωργόπουλου- Καραβέλα, Παυλίδη, Τσουκάτο κ.λ.π. ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ και νέα στοιχεία, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ να προστατεύσει, ως εκ του θεσμικού του ρόλου, ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, διότι πάνω από όλα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σημαίνει πρόληψη και προστασία.
Γι’ αυτό, με την παρούσα ένστασή μας, ΖΗΤΑΜΕ να μην γίνει δεκτή Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ πολιτικών κομμάτων. Ενδεχόμενη δε εκλογή ευρωβουλευτών εκ των κομμάτων αυτών, τα οποία γνωρίζουν ήδη ότι είναι παράνομα και προσπαθούν διά της αλλαγής της ονομασίας των να αποσείσουν τις ευθύνες των ανομημάτων τους, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στο κύρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

2. Το πολιτικό κόμμα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ πρότασης υποβολής υποψηφίων, διότι στερείται των νομίμων προϋποθέσεων-προσόντων. Ειδικότερα δε επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ είναι ένα κόμμα που δρά από την δεκαετία του 1980 προβάλλοντας τις δικές του ιδέες, ακολουθώντας επί σχεδόν τριάντα συναπτά έτη μία πολιτική λειτουργία μέσω της οποίας διεκδικούσε την ψήφο του ελληνικού Λαού.

Β. Από τις αρχές του 2010 όμως, το ανωτέρω πολιτικό κόμμα, ακολούθησε έναν ιδιότυπο πολιτικό ακτιβισμό με μίξη παράνομων και νόμιμων μεθόδων δράσης, που λόγω της έκρυθμης κοινωνικής κατάστασης, από τη παράνομη δράση των πολιτικών κομμάτων ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, συνετέλεσε μοιραίως στην αύξηση των εκλογικών της ποσοστών. Τα στοιχεία της παράνομης δράσης του ανωτέρω πολιτικού κόμματος οδήγησαν τις Εισαγγελικές Αρχές της χώρας να ασκήσουν ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ της ΑΡΧΗΓΩΝ με τις κατηγορίες της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής Οργάνωσης, παράνομης οπλοχρησίας, οπλοκατοχής κ.λ.π. Η ανωτέρω όμως λειτουργία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ [2010-2013] ΔΕΝ ΣΥΝΑΔΕΙ με το άρθρο 29 του Συντάγματος. Άμεσα δε το ίδιο το πολιτικό κόμμα ΟΜΟΛΟΓΕΙ, ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς στελέχη του δημιούργησαν το πολιτικό κόμμα ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ, το οποίο κατέθεσε πρόταση υποβολής υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

ΕΠΕΙΔΗ το νεοσυσταθέν κόμμα δεν βαρύνεται με παράνομη λειτουργία, αποδεικνύεται στην πράξη ότι, ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ και η ύπαρξη του νέου κόμματος σηματοδοτεί μία σύννομη πολιτική λειτουργία.
Κατόπιν τούτου ΖΗΤΑΜΕ να απορριφθεί η αίτηση συμμετοχής του κόμματος ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014.

3. Τέλος τονίζουμε ότι πρέπει να απορριφθούν όλες οι δηλώσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών που συμμετέχουν στα πολιτικά κόμματα κατά των οποίων έχουν κατατεθεί μηνύσεις από Έλληνες πολίτες ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και τα ονόματά των περιλαμβάνονται στις οδόντα δύο [82] δικογραφίες που ο Άρειος Πάγος έχει διαβιβάσει στη Βουλή [ΣΧΕΤΙΚΑ 4 και 5]. Ειδικότερα δε πρέπει ληφθούν υπ’ όψιν από το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΧΩΝΙ» της 4-05-2014 οι υπ’ αριθμούς 14,15,19 του πίνακα 1 και υπ’ αριθμούς 5, 8, 9 δικογραφίες του πίνακα 2 αυτής.

Υπό το υπερσυνταγματικής δυνάμεως αξίωμα: «υπέρ πάντων Νόμος είναι η σωτηρία του Έθνους και του Λαού», «salus populi suprema lex esto» και την κατά τον αλήστου μνήμης Νομοδιδάσκαλο Αλέξανδρο Σβώλο διδαχή: «Η εκτέλεσις του καθήκοντος απέναντι στον λαό δεν πρέπει να έχει όρια» ως και τις διατάξεις του Άρθρου 52 του Συντάγματος κατά το οποίο : «Η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση…».

ΚΑΤΟΠΙΝ των ανωτέρω εκτεθειμένων λόγων, επειδή η παρούσα μας είναι παραδεκτή και βάσιμη, ασκούμενη με έννομό μας συμφέρον και με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας οποθενδήποτε απορρέοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 120 παράγραφο 4 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή στο σύνολό της η παρούσα ένστασή μας
Να ΜΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΟΥΝ οι συνδυασμοί των ως άνω κομμάτων [ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
Να εξαιρεθούν οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που πρότεινε το ΠΑ.ΣΟ.Κ στον συνδυασμό «ΕΛΙΑ-Δημοκρατική Παράταξη» και την εφαρμογή πάντων των νομίμων.
Αθήνα 8-05-2014
Για τον πολιτικό Συνασπισμό
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.»
Οι ενιστάμενοι

 
Γκέκας Κωνσταντίνος    Κότσιαλος Αναστάσιος   Τηλιγάδας Οδυσσέας

 

 

Διευκρίνιση JFG: Η αίτηση κατατέθηκε στον ΑΠ στις 8 Μαΐου 2014, από τον Κ. Γκέκα. Έχουμε την έκθεση κατάθεσης. 

 

Σχετικά:

 Aβάσιμη η αγωγή Τσουκάτου εναντίον Καμμένου – Επιστροφή της χρηματοδότησης του ΠΑΣΟΚ

 Μήνυση κατά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ από το Χωνί

– KATΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ -ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 136 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», από το 2009 έως το Ιανουάριο του 2014

 Ευρωεκλογές 2014 – Απόπειρα εξαπάτησης εκλογέων

 ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ –> εμπεριέχει πληθώρα καταγγελιών για έσχατη προδοσία και προδοσία της χώρας ] 

 Άρθρο 5 Σ

Καθένας έχει δικαίωμα … να συμμετέχει στην … πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

Advertisements

8 comments on “Ευρωεκλογές 2014: Αίτηση εξαίρεσης υποψηφίων ΝΔ, ΧΑ, ΕΛΙΑΣ και παντός υπόπτου έσχατης προδοσίας

 1. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΧΗΣ

  Άδωνις Γεωργιάδης (βουλευτής και υπουργός ΝΔ) : “Όποιος ξαναψηφίσει πασόκ & ΝΔ, ψηφίζει ψεύτες & κλέφτες !!!

 2. ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ :

  Καταγγελία στον ΑΠ: Εγκληματική οργάνωση λειτουργεί στο ΠΑΣΟΚ και στην ΝΔ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/06/καταγγελία-στον-απ-εγκληματική-οργάν-2/

  Μηνυτήρια αναφορά για τα «θαλασσοδάνεια» των κομμάτων.
  https://justiceforgreece.wordpress.com/αναφορές/μηνυτήρια-αναφορά-για-τα-θαλασσοδάν/

  Το πολίτευμα λειτουργεί με εγκληματική οργάνωση στη βουλή ;;; ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΕΚΕΙ;;
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/09/28/το-πολίτευμα-λειτουργεί-με-εγκληματι/

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΠΑΣΟΚ ΝΔ
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/01/11/καταλογοσ-σκανδαλων-πασοκ-νδ/

  Παράνομα δάνεια των κομμάτων: ΑΝΑΦΟΡΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ των πολιτών προς τη Βουλή των Ελλήνων
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/05/06/παράνομα-δάνεια-των-κομμάτων-αναφορα/

  Γ. Παπανδρέου – Πως έγινε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και έπειτα πρωθυπουργός
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/09/16/γ-παπανδρέου-πως-έγινε-αρχηγός-του-πα/

  Ο Παπανδρέου γιατί ειναι ελεύθερος ;;; Οι υπόλοιποι;;;;
  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/09/30/ο-παπανδρέου-γιατί-ειναι-ελεύθερος-ο/

 3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.»

  ΤΩΡΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ!!!

  « Όταν όλοι οι άλλοι καταγίνονται σε λόγια, εμείς ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ!!!»

  Ελληνικέ Λαέ,

  Μεταβάλλοντας τα λόγια σε ΠΡΑΞΕΙΣ, την 8η Μαΐου 2014 ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ προς το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με το αίτημα, να μη μετάσχουν στις επικείμενες εκλογές:

  a.. τα ΔΩΡΟΔΟΚΗΘΕΝΤΑ, από την ΖΙΜΕΝΣ και καταδικασθέντα από το Ειρηνοδικείο του Μονάχου κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τα οποία, ως κυρίαρχα όργανα του κράτους, όχι μόνο ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΚΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ αλλά ΤΕΛΕΣΑΝ κατ’ εξακολούθηση και ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ της κατάχρησης εξουσίας και της απιστίας κατά την υπηρεσία,

  b.. καθώς και το βαρυνόμενο με παράνομη δράση κατά τα έτη 2010-2013 κόμμα ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εκ της ασκήσεως ποινικών διώξεων κακουργηματικής μορφής κατά του πολιτικού αρχηγού αυτού και βουλευτών του.

  Φυσικά, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ο ελληνικός Λαός ενημερώθηκε από τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης για την ΥΨΙΣΤΗΣ σημασίας πολιτική αυτή ενέργεια και τούτο διότι οπωσδήποτε ενοχλεί την ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, που δρα στα σπλάχνα της χώρας μας. Έτσι οι μάσκες έπεσαν, αποκαλύπτοντας και τους ΔΗΘΕΝ υπέρμαχους της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καθεστωτικούς πληροφοριοδότες-κονδυλοφόρους.

  Ο Άρειος Πάγος, με την υπ’ αριθμόν 65/11-05-2014 απόφασή του έκρινε ότι: «ο συνταγματικός νομοθέτης, με το άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο α του Συντάγματος, ανήγαγε τα πολιτικά κόμματα σε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΟ…» και κατά την ως άνω απόφασή του: «απέφυγε σε όλα τα στάδια θέσπισης και τροποποίησης των αντιστοίχων διατάξεων να διαλάβει επιφύλαξη νόμου και οποιονδήποτε ιδεολογικό ή άλλον περιορισμό, πέραν της θεσπιζόμενης υποχρέωσης η οργάνωση και η δράση τους να υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ώστε να αποτραπεί κάθε επέμβαση στην ελεύθερη λειτουργία τους με νόμο ή με δικαστική απόφαση. Τέτοια δε ανεπίτρεπτη επέμβαση θα ήταν και η δικαστική απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές πολιτικού κόμματος…».

  ΟΜΟΛΟΓΕΙ δηλαδή ο Άρειος Πάγος ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ακόμη και αν αυτή είναι παράνομη και ασύδοτη και ακόμη διότι με το άρθρο 86 του Συντάγματος, είναι υποχρεωμένος να στείλει τις δικογραφίες στην Βουλή και αυτή να ασκήσει δίωξη. Όμως στην Βουλή λιμνάζουν πάνω από 142 δικογραφίες κατά πολιτικών για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, κατάχρησης εξουσίας και παράβαση καθήκοντος και ΟΥΔΕΠΟΤΕ βρέθηκαν, οι κατά το Σύνταγμα, 30 βουλευτές να ασκήσουν την δικαστική τους υποχρέωση επιβεβαιώνοντάς μας, ότι ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

  Σήμερα όμως, η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ«ΕΛ.ΛΑ.Σ.», εκπροσωπούμενη από Έλληνες το γένος, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 66/2014 αποφάσεως του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου καθιστάμενη πλέον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ συμμετέχει στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ΔΗΛΩΝΕΙ ότι:

  “Η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ«ΕΛ.ΛΑ.Σ.» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 120 του Συντάγματος, ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΝΕΝΔΟΤΟ ΑΓΩΝΑ για την ανατροπή του καθεστώτος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ που έχει επιβληθεί στη χώρα μας από την 13η Αυγούστου 2009 μετά την δημοσίευση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου του Μονάχου κατά Μιχαήλ Χριστοφοράκου [υπόθεση ΖΙΜΕΝΣ], με αποτέλεσμα οι κυβερνώντες πολιτικοί, ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ, να έχουν καταστεί ΟΜΗΡΟΙ ΞΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ [Γερμανία] και διεθνών τοκογλύφων ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ, ως φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, κατ’ εξακολούθηση ειδεχθή εγκλήματα κατά του ελληνικού Λαού [οικονομικά-κοινωνικά-πολιτικά αλλά και κατά της ζωής του μετά από τις 5.500 αυτοκτονίες Ελλήνων ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ τον Ελληνικό Λαό σε ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ και ως πρώτο βήμα αντίστασης ΣΥΝΙΣΤΑ να σταματήσει να πληρώνει τους άμεσους κεφαλικούς και τεκμαρτούς φόρους [χαράτσια, τέλη επιτηδεύματος, φορολογία εισοδήματος κ.λ.π.] που επέβαλλε το ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ με το νομικό πλαίσιο, που παρανόμως θέσπισε κατά τα έτη 2010-2014 ως εκβιαζόμενο και να πληρώνει ο ελληνικός Λαός ΜΟΝΟΝ τους φόρους, που του αναλογούν και απορρέουν από τον νόμο 2238 όπως ίσχυε μέχρι το 2008, πριν δηλαδή την επιβολή του ανωτέρω καθεστώτος”.

  Για τους ανωτέρω λόγους, η ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.», ΠΑΡΕΧΕΙ πολιτική και νομική κάλυψη σε όλους τους Έλληνες και τους καλεί να εγγραφούν τυπικά και δωρεάν στην ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.», ώστε στις υπηρεσίες που θα απευθύνονται, μαζί με την σχετική αίτησή τους να καταθέτουν και βεβαίωση μέλους για να τους παρέχεται και η πολιτική κάλυψη.

  ΠΑΤΡΙΔΑ για εμάς είναι τα σπίτια μας και το ιερό χώμα που πατάμε. ΚΑΝΕΝΑ ελληνικό σπίτι και καμμία πηγή πλουτισμού δεν πρόκειται να χαρίσουμε στα όρνεα του διεθνούς Σιωνισμού. Αυτό είναι η δική μας υποχρέωσις ως Ελλήνων!!! Αυτό είναι το έναυσμα του δικού μας αγώνα εναντίον των δυνάμεων κατοχής!!! Αυτοί είμαστε εμείς που συγκροτούμε την ελπίδα της ΕΛΛΑΔΑΣ. Αυτή είναι η δική μας ΕΛΛΑΔΑ. ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ.

 4. Ένσταση κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου για τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές της Χρυσής Αυγής…θα κριθεί κι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!

  Με δεδομένες δύο προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (την παλαιότερη απαγόρευση λειτουργείας του κόμματος του Ερντογάν στην Τουρκία και του κόμματος Herri Batasuna στη χώρα των Βάσκων), ο νομικός Στέλιος Γρηγορίου με ένστασή του θέτει υπό αμφισβήτηση την απόφαση του Αρείου Πάγου για συμμετοχή της Χρυσής Αυγής στις ευρωεκλογές.
  Η ένσταση, την οποία περιέργως έχουν αποσιωπήσει τα ΜΜΕ, έχει ως εξής:
  Eνώπιον του κου Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Νομού Σάμου
  ΕΝΣΤΑΣΙΣ
  Του Στυλιανού Χαρ. Γρηγορίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 12269), κατοίκου Αθηνών
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
  1) Ενώπιον της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής του άρθρου 101 του ΠΔ 26/2012
  2) Ενώπιον της κας Προισταμένης του Πρωτοδικείου Αθηνών
  Σάμος, 25.5.2014
  Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
  Υπό την ιδιότητα του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής εις το Εκλογικό Τμήμα 99ο του Δήμου Σάμου, Τοπική Κοινότητα Μυτιληνιών, Νομός Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ κατά του κύρους των διεξαχθεισών εκλογών της 25ης Μαίου 2014 για το…
  Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, διότι:
  Α) Εις τις εκλογές 25.5.2014 για το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο συμμετείχε ο συνδυασμός ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, βάσει της γενομένης ανακηρύξεως του ως νομίμου συνδυασμού από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου, κατ’ άρθρον 3 παρ. 1-7 του Ν 4255/2014.
  Η ανακήρυξη της νομιμότητος του εν λόγω συνδυασμού, εν τούτοις, προσκρούει ευθέως εις την Συνταγματική νομιμότητα, καθόσον, μεσούσης της εκλογικής διαδικασίας των Ευρωεκλογών, διεξάγεται από την Ελληνική Δικαιοσύνη Τακτική Ανάκρισις, η οποία διερευνά το έγκλημα της σύστασης και συμμετοχής εις εγκληματική οργάνωση κατηγορουμένων βουλευτών και μελών της πολιτικής ηγεσίας του συνδυασμού τούτου, με ισχυρές αποχρώσες ενδείξεις προς τούτο, οι οποίες συνεπέφεραν την προφυλάκιση και την άρση της βουλευτικής ασυλίας αυτών.
  Συνεπώς, υπό το κράτος των εκκρεμουσών ποινικών κατηγοριών, οι οποίες συνιστούν μείζονα απαξία για την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν νοείται να επιτρέπεται η συμμετοχή του συνδυασμού τούτου εις τις Ευρωεκλογές 2014, παρά μόνον εφόσον αθωωθούν και απαλλαγούν πάσης κατηγορίας τα ηγετικά στελέχη του, γεγονός το οποίο συνιστά αδιαμφισβητήτως, κατά το παρόν στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ασυμβίβαστο συμμετοχής του εν λόγω συνδυασμού εις τις ευρωεκλογές 2014.
  Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Ενστασίς μου δέον να τεθεί υπό την κρίσιν:
  1) Της αρμοδίας Συνελεύσεως του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου κατ’ άρθρον 8 του Ν 4255/2014.
  2) Του κατ’ άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.
  Β) Κατά τις διεξαχθείσες Ευρωεκλογές της 25.5.2014 εις το 99ο Τμήμα Μυτιληνιών του Νομού Σάμου ο συνδυασμός ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ έλαβε 24 έγκυρα ψηφοδέλτια, ήτοι τα υπ’ αρ. :
  30-36-48-52-54-60-79-87-92-93-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188.
  Ενίσταμαι κατά της εγκυρότητος των εν λόγω ψηφοδελτίων, διότι μη νομίμως συμμετείχε ο συνδυασμός ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εις τις Ευρωεκλογές 2014 συμφώνως προς τα μνημονευόμενα κατά τα άνω και ως εκ τούτου τα ως άνω ψηφοδέλτια δέον όπως κριθούν άκυρα, διότι ευθέως προσκρούουν εις την συνταγματική νομιμότητα, διά την ταυτότητα του νομικού λόγου.
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Στυλιανός Γρηγορίου
  Δικηγόρος (ΑΜΔΣΑ 12269)
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  1) Ευανθία Γεωργαλά του Νικολάου
  2) Εμμανουήλ Δρίνης του Σταματίου
  3) Ελένη Διακοδημητρίου του Σωτηρίου

  http://elatora.wordpress.com/2014/05/27/ζωγραφίστε-τον-κάνει-ένσταση-στα-ευρω/

 5. Ζήγρας: «Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήξεραν για τις μίζες του Άκη»

  Έδινε χρήματα σε βουλευτές όποτε είχαν ανάγκη» υποστηρίζει ο εξάδελφος του πρώην υπουργού και ισχυρίζεται ότι είχε δει ιδίοις όμμασι συναλλαγή με πολιτικό
  «Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήξεραν για τις μίζες του Ακη», σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Νίκος Ζήγρας, ο οποίος έχει μετατραπεί πλέον σε βασικό μάρτυρα κατηγορίας του πρώην υπουργού. Ειδικότερα, ο εξάδελφος του πρώην υπουργού, Ν. Ζήγρας σε συνέντευξή του στον Alpha, υπογράμμισε πως οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ γνώριζαν την οικονομική ευχερεια του Τσοχατζόπουλου.
  «Είναι γνωστά τοις πάσι αυτά, ακόμη και στο υπουργείο που ήταν. Εδινε χρήματα σε βουλευτές όποτε είχαν ανάγκη» υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι είχε δει ιδίοις όμμασι συναλλαγή με πολιτικό.

  Ο Νίκος Ζήγρας μίλησε για τα τελευταία χρήματα που είχε αναλάβει να μεταφέρει από μια ελβετική θυρίδα σε μια άλλη. Επρόκειτο για το ποσό των 400.000 δολαρίων τα οποία εντόπισαν οι ελβετικές αρχές σε θυρίδα της Credit Suisse. Υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την πρώτη σύζυγο Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν ενώ ανέφερε ότι οι αρχές βρήκαν ακόμη και ένα ιδιόχειρο σημείωμα της κόρης τους, Αρετής, που έγραφε «άνοιξα τη θυρίδα και πήρα 40.000 δολάρια».

  Σύμφωνα με τον ίδιο, παραλήπτες των χρημάτων αυτών ήταν οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Γιάννης Σμπώκος. «Εκεί γινόταν η μοιρασιά μεταξύ τους» ισχυρίστηκε προσθέτοντας ότι ο πρώην υπουργός ζητούσε εναγωνίως τα χρήματά του από τον Σμπώκο. Στη διήγησή του, ο Ζήγρας υποστηρίζει ότι ο Τσοχατζόπουλος εμπλέκει τον επιχειρηματία Γ. Σαχπασίδη (στο όνομα του οποίου ήταν η off shore στην οποία ανήκε το σπίτι στην Δ. Αρεοπαγίτου) και τον στέλνει στην Ελβετία για να εντοπίσει τα χρήματα από τις μίζες. «Μου είπε ο Άκης ότι ο έστειλε τον Σαχπασίδη στην Ελβετία και ότι επιτέλους εντόπισε τα χρήματα. Είναι στη Γενέυη στη UBS. Εχω την εντύπωση ότι αυτά κοιμούνται ακόμη εκεί…».

  http://www.oneminute.gr/2014/10/blog-post_207.html

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.