Φορολογία 2014 – Ληστεία μετά φόνου σε εξέλιξη (δεύτερο μέρος)

crimescene_07ds

[Το πρώτο μέρος εδώ]

Αντιμέτωποι με έναν νέο φορολογικό εφιάλτη έρχονται φέτος εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2013 είτε απέκτησαν πενιχρά εισοδήματα από την άσκηση των δραστηριοτήτων τους είτε είχαν ζημιές αντί για κέρδη.

Το νέο σύστημα φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις φέρνει φόρους για ανύπαρκτα εισοδήματα, αφού υπολογίζεται φόρος 26% από το “πρώτο ευρώ” συν προκαταβολή 55% για το επόμενο έτος. Κι όλα αυτά, ακόμα και για πλασματικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια.

Οι νέες επαχθείς φορολογικές ρυθμίσεις του ν. 4110/2013 με τις οποίες καταργήθηκαν όλα τα αφορολόγητα όρια και οι φοροαπαλλαγές και επιβλήθηκε φόρος 26% από το πρώτο ευρώ του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και την επιβολή προκαταβολής φόρου 55%, εκτινάσσουν φέτος στα ύψη τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ακόμη κι αν ένας φορολογούμενος με ατομική εμπορική επιχείρηση δεν είχε κέρδη αλλά ζημιές κατά τη διάρκεια του 2013 φορολογείται φέτος σαν να είχε καθαρά κέρδη ύψους τουλάχιστον 2.500 ή 3.000 ευρώ που μπορεί να φθάσουν και μέχρι τις 12.000 ευρώ, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, σε κάθε τέτοια περίπτωση, προσδιορίζει σε εξωπραγματικά ύψη το ποσό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια διαβίωσης.

Φόρος για ανύπαρκτο εισόδημα
Συγκεκριμένα, κάθε ατομική επιχείρηση που δηλώνει για τη χρήση του 2013 ζημιά, φορολογείται για ανύπαρκτο εισόδημα, το οποίο προσδιορίζεται από το υπουργείο Οικονομικών με βάση τις διατάξεις για τις «αντικειμενικές δαπάνες» ή «τεκμήρια διαβίωσης» σε επίπεδα εξωπραγματικά.

Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε ατομική επιχείρηση που εμφανίζει φέτος στη φορολογική της δήλωση ένα πενιχρό ποσό πραγματικού καθαρού φορολογητέου κέρδους, που δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών προσδιορίζει το φορολογητέο εισόδημα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να φθάσει και μέχρι τις 10.000 ή ακόμη και τις 12.000 ευρώ.

Το τεκμαρτό βαφτίζεται πραγματικό
Από κει και πέρα το εξωπραγματικό τεκμαρτό ποσό φορολογητέου εισοδήματος «βαφτίζεται» σύμφωνα με το νόμο 4110/2013 ως εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχείρησης και φορολογείται κι αυτό με 26% από το πρώτο ευρώ. Επιπλέον το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τον συντελεστή 26% προσαυξάνεται σε πολλές περιπτώσεις κατά 55% λόγω της επιβολής «προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους», με συνέπεια ο τελικός φορολογικός συντελεστής, με τον οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση επί του ανύπαρκτου και εξωπραγματικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, να φθάνει στο επίπεδο του 40,3% (Φόρος 26% συν προκαταβολή 55% επί του φόρου).

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός αυτός ο φορομπηχτικός μηχανισμός που θέτει φέτος σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν ρυθμίσεων που νομοθέτησαν από κοινού ο υπουργός Οικονομικών Ι. Στουρνάρας και οι «συνεργάτες» του της τρόικας, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο: Φόρος 2.498,60 ευρώ σε ατομική επιχείρηση που δήλωσε ζημιά 3.000 ευρώ!

Έστω φορολογούμενος με ατομική εμπορική επιχείρηση και ένα προστατευόμενο τέκνο, ο οποίος δήλωσε για το 2012 ετήσιο καθαρό εισόδημα 6.800 ευρώ, ενώ το 2013 είχε ζημιά 3.000 ευρώ από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Ο φορολογούμενος αυτός διαμένει σε διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων και δεν έχει ΙΧ αυτοκίνητο.

Με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε μέχρι το 2013, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν πλήρωσε καθόλου φόρο εισοδήματος, επειδή γι’ αυτόν ίσχυσε βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 5.000 ευρώ και πρόσθετο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ για το ένα προστατευόμενο τέκνο του, δηλαδή συνολικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 7.000 ευρώ.

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο ισχύει φέτος, με βάση το ν. 4110/2013, για τη χρήση του 2013, καταργήθηκαν το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και οι προσαυξήσεις του αφορολογήτου με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και ο συγκεκριμένος αυτοαπασχολούμενος θα κληθεί πλέον να καταβάλει φόρο με συντελεστή 26% επί ενός μη πραγματικού ετήσιου «καθαρού κέρδους», το οποίο θα προσδιοριστεί, βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης, στο επίπεδο των 6.200 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, στην οποία ο ίδιος ο φορολογούμενος θα έχει δηλώσει ζημία 3.000 ευρώ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών θα προσδιορίσει αυτόματα, με τεκμαρτό τρόπο, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα στο επίπεδο των 6.200 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και το τεκμήριο διαβίωσης του διαμερίσματος, το οποίο ανέρχεται σε 3.200 ευρώ (80 τ.μ. Χ 40 ευρώ ανά τ.μ. = 3.200 ευρώ).

Φόρος συν προκαταβολή

Επί του τεκμαρτού ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος των 6.200 ευρώ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει κύριο φόρο εισοδήματος 1.612 ευρώ (6.200 ευρώ Χ 26% = 1.612 ευρώ). Όμως επί του ποσού του κύριου φόρου των 1.612 ευρώ θα υπολογιστεί από τη ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών και «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους» με συντελεστή 55%, δηλαδή επιβάλλεται επιπλέον φόρος 886,60 ευρώ (1.612 ευρώ Χ 55% = 886,60 ευρώ). Συνεπώς, ο φορολογούμενος του παραδείγματος, ενώ στην πραγματικότητα είχε ζημία 3.000 ευρώ θα φορολογηθεί για ένα εξωπραγματικό τεκμαρτό εισόδημα ύψους 6.200 ευρώ και θα κληθεί να πληρώσει ένα συνολικό ποσό επιβαρύνσεων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.498,60 ευρώ (1.612 ευρώ + 886,60 ευρώ =2.498,60 ευρώ)! Η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου επιτηδευματία θα ανέλθει στο 40,3% του συνολικού του εισοδήματος (τα 2.498,60 ευρώ αντιστοιχούν στο 40,3% του ποσού των 6.200 ευρώ)!

Παράδειγμα 2ο: Φόρος 2.498,60 ευρώ για πραγματικό εισόδημα 3.400 ευρώ

Έστω ότι ο προαναφερθείς φορολογούμενος θα δηλώσει, για τη χρήση του 2013, εισόδημα (καθαρό κέρδος) 3.400 ευρώ. Έστω επίσης ότι ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας διαμένει σε κατοικία 80 τ.μ., για την οποία πληρώνει ενοίκιο, και δεν διαθέτει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ).

Μόνο και μόνο επειδή ο συγκεκριμένος φορολογούμενος … ζει και αναπνέει η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών θα θεωρήσει ότι έχει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ. Σ’ αυτό το τεκμαρτό εισόδημα θα προστεθεί το τεκμήριο της κατοικίας του φορολογούμενου, το οποίο ανέρχεται σε 3.200 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα που θα του καταλογίσει η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών θα είναι 6.200 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το δηλούμενο εισόδημα των 3.400 ευρώ, ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα των 6.200 ευρώ. Για το εισόδημα αυτό θα κληθεί να πληρώσει φόρο 26% από το πρώτο ευρώ, ο οποίος εν συνεχεία θα προσαυξηθεί κατά 55% λόγω της επιβολής «προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους». Συγκεκριμένα, θα πληρώσει:

κύριο φόρο 26%: Ο φόρος αυτός θα υπολογιστεί επί του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος των 6.200 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 1.612 ευρώ (6.200 ευρώ Χ 26% = 1.612 ευρώ).
«προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους 55%», υπολογιζόμενη επί του κύριου φόρου: Η προκαταβολή φόρου 55% θα επιβληθεί επί του ποσού του κύριου φόρου, δηλαδή επί του ποσού των 1.612 ευρώ, και θα ανέλθει σε 886,60 ευρώ (1.612 ευρώ Χ 55% = 886,60 ευρώ).
Δηλαδή, η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου φορολογουμένου θα εκτιναχθεί στα 2.498,60 ευρώ (1.612 ευρώ +886,60 ευρώ = 2.498,60 ευρώ). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40,3% του τεκμαρτού εισοδήματος ή στο 73,48% του δηλωθέντος εισοδήματος των 3.400 ευρώ!

Παράδειγμα 3ο: Φόρος 4.940,78 ευρώ σε πολύτεκνο επιτηδευματία με εισόδημα 6.000 ευρώ!

Έστω φορολογούμενος με ατομική εμπορική επιχείρηση έγγαμος με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα, ο οποίος δήλωσε για το 2012 ετήσιο καθαρό εισόδημα 14.000 ευρώ, ενώ για το 2013 εμφάνισε εισόδημα μειωμένο κατά 57%, δηλαδή 6.000 ευρώ, από την άσκηση της δραστηριότητάς του. Ο φορολογούμενος αυτός διαμένει σε μονοκατοικία 70 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο 1.600 κυβικών εκατοστών, 4ετίας.

Με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε μέχρι το 2013, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν πλήρωσε καθόλου φόρο για το πραγματικό εισόδημα των 14.000 ευρώ που δήλωσε, επειδή γι’ αυτόν ίσχυσε βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 5.000 ευρώ και πρόσθετο αφορολόγητο όριο 2.000 ευρώ για το καθένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα του και 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο επόμενα τέκνα του (το 3ο και το 4ο), δηλαδή συνολικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος 15.000 ευρώ (5.000 + 2.000 + 2.000 + 3.000 + 3.000 = 15.000).

Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο ισχύει φέτος, με βάση το ν. 4110/2013, για τη χρήση του 2013, η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών δεν θα λάβει υπόψη της ως φορολογητέο εισόδημα το πολύ χαμηλό ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά ένα πολύ υψηλότερο ποσό, το οποίο θα το προσδιορίσει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης! Συγκεκριμένα, μόνο και μόνο επειδή ο συγκεκριμένος φορολογούμενος … ζει και αναπνέει η ΓΓΔΕ του υπουργείου Οικονομικών θα θεωρήσει ότι έχει «ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα» 2.500 ευρώ! Σ’ αυτό το τεκμαρτό εισόδημα θα προστεθεί το τεκμήριο της κατοικίας του συγκεκριμένου φορολογούμενου, το οποίο ανέρχεται σε 3.360 ευρώ, καθώς επίσης και το τεκμήριο του ΙΧ αυτοκινήτου το οποίο ανέρχεται σε 6.400 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό τεκμαρτό εισόδημα που θα του καταλογίσει η ΓΓΔΕ το 2014 θα είναι 12.260 ευρώ (2.500 + 3.360 + 6.400 = 12.260). Επειδή το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο (υπερδιπλάσιο) από το δηλούμενο εισόδημα των 6.000 ευρώ, ο συγκεκριμένος επιτηδευματίας θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό εισόδημα των 12.260 ευρώ.

Επί του τεκμαρτού εισοδήματος των 12.260 ευρώ ο φόρος θα υπολογιστεί πλέον με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, καθώς έπαψαν πλέον να ισχύουν το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και οι προσαυξήσεις του αφορολογήτου με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου.

Επιπλέον, ο φόρος που θα προκύψει με βάση τον συντελεστή 26% θα προσαυξηθεί κατά 55% λόγω της επιβολής «προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου έτους».

Αναλυτικά, ο φορολογούμενος θα πληρώσει:

* κύριο φόρο 26%: Ο φόρος αυτός θα υπολογιστεί επί του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος των 12.260 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 3.187,60 ευρώ (12.260 ευρώ Χ 26% = 3.187,60 ευρώ).

* «προκαταβολή φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους 55%», υπολογιζόμενη επί του κύριου φόρου: Η προκαταβολή φόρου 55% θα επιβληθεί επί του ποσού του κύριου φόρου, δηλαδή επί του ποσού των 3.187,60 ευρώ, και θα ανέλθει σε 1.753,18 ευρώ (3.187,60 ευρώ Χ 55% = 1.753,18 ευρώ).

Δηλαδή, η συνολική φορολογική επιβάρυνση του συγκεκριμένου φορολογουμένου θα εκτιναχθεί στα 4.940,78 ευρώ (1.612 ευρώ +886,60 ευρώ = 4.940,78 ευρώ). Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40,3% του τεκμαρτού εισοδήματος ή στο 82,34% του δηλωθέντος εισοδήματος των 6.000 ευρώ!

πηγή

ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

 Φόρος πολυτελείας για αυτοκίνητο πολύτεκνης οικογένειας με 16 παιδιά!

Έχω ακούσει ιστορίες απελπισίας και φρίκης. Μία από τις πιο εντυπωσιακές που άκουσα σήμερα είναι αυτή της μάνας μίας πολύτεκνης οικογένειας. Έχει 16 παιδιά! (αλήθεια, πόσες οικογένειες μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα με 16 παιδιά;). Η οικογένεια αυτή έχει ένα βανάκι (9 θέσεων) για να εξυπηρετείται στις μεταφορές της (και πάλι δε φτάνει). Λογικό δεν είναι να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο; Και όμως, η οικογένεια αυτή, η οποία μετά βίας τα βγάζει πέρα, καλείται να πληρώσει …φόρο πολυτελείας για το αυτοκίνητο, επειδή λέει είναι μεγάλου κυβισμού!

 Καινούργια παραδείγματα που ανάρτησε η Παρέμβαση Διαδικτυακής ομάδας λογιστών-φοροτεχνικών στη σελίδα Φορολογικές ανισορροπίες.

ΕΙΣΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ? ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΚΕΡΔΗ? ΔΕΝ ΚΛΕΒΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙΣ…!!!

10350407_326374787522667_7113690172311205560_n

 

Ο συζυγος συνταξιουχος. Εσοδα 6320,00 φορος 0… Η συζυγος επαγγελματιας καθαρα κερδη 3863,46 απο την επιχειρηση.. Και 501,63 απο αγροτικη εκμεταλευση.. ΦΟΡΟΣ 2228,21….. Ολα πανε καλα…….!!!!!

10363523_695297677172044_1455369936840755841_n

Φόρο χωρίς εισόδημα θα πληρώσουν χιλιάδες ενήλικα παιδιά που πρέπει να κάνουν δική τους δήλωση

Παγίδες υπερφορολόγησης για χιλιάδες οικογένειες με ενήλικα τέκνα κρύβει φέτος η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Αιτία για το γεγονός αυτό είναι ότι φέτος ισχύει και πάλι η διάταξη που προβλέπει ότι υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα.

Ακόμα όμως και τα προστατευόμενα τέκνα (φοιτητές έως 25 ετών, στρατιώτες κ.λπ. άνεργοι -δείτε αναλυτικά εδώ) οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον έχουν εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ ή κατοικούν σε σπίτι άλλο από εκείνο του γονέα και δεν είναι φοιτητές.

Εφόσον υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση, τα παιδιά εμπίπτουν στα τεκμήρια και υπολογίζεται τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε φορολόγηση, ειδικά εάν έχουν εισόδημα από ακίνητα ή ελεύθερο επάγγελμα, οπότε ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με τους συντελεστές 10% και του 26% από το “πρώτο ευρώ”.

Από την Υπερφορολόγηση στην Φοροεξόντωση των πολιτών

Το που έφτασαν τον κόσμο οι κυβερνώντες, φαίνεται και με αυτό το παράδειγμα αληθινής περίπτωσης. Το εισόδημα που βγάζει φορολογούμενος πηγαίνει σε φόρους και συν αυτώ, με αποτέλεσμα να μην του μένουν χρήματα, ούτε να επιβιώσει!

110714-3

Αναλυτικότερα, φορολογούμενος, πατέρας μιας τετραμελούς οικογένειας, απηυδισμένος από την ληστρική υπερφορολογησή του, έστειλε στη Βουλή επιστολή, εξηγώντας την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει εξ’ αιτίας των επικίνδυνων πολιτικών που εφαρμόζονται.

Στην επιστολή περιγράφει πως ήταν το εισόδημά του το 2013 και τι ποσό του απομένει μετά από τη φορολογία, τα χαράτσια, τις ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ., για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.

Ο συμπολίτης μας, είχε το 2013 εισόδημα 19.225€ που με κόπο και αγωνία το κατάφερε εντός της έντονα υφεσιακής οικονομίας. Μετά από όλες τις αφαιρέσεις φόρων και συναφών αναγκαστικών δαπανών, μένει ένα αστείο ποσό, που δεν επαρκεί ούτε για απλή επιβίωση.

Η επιστολή που έστειλε στην Βουλή:

110714-4

– JFG: ΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ  ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :

α) Άνεργος που ζει με τους γονείς, νοικιάζει το σπίτι του και έχει ως μοναδικό εισόδημα 3000 εύρω από τα ενοίκια. Πέρσι πλήρωσε 50 εύρω ενώ φέτος κλίθηκε να πληρώσει …. 480 εύρω! Δηλαδή οκτώ φορές περισσότερα χρήματα για το ίδιο εισόδημα το οποίο δεν του φτάνει ούτε για να φάει !

securedownload

β) Ελεύθερος επαγγελματίας πατέρας μικρού παιδιού, με αμετάβλητο εισόδημα γύρω στα 12 000 ευρώ, πλήρωσε πέρσι για φόρους και χαράτσια 1300 ευρώ περίπου, ενώ φέτος καλείται να πληρώσει πάνω από 6000 ευρώ.

Αργότερα θα φωτογραφίσω τις σχετικές δηλώσεις και θα τις προσθέσω στη συλλογή. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

– Ο θάνατος του ελεύθερου επαγγελματία (από harryklynn.blogspot.gr)

10342478_789749151037811_2884270944317693731_n

Υπερφορολογική γενοκτονία

 Which countries offer a reduced tax wedge for families ?

 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΜΑΣ

Παράνομη υπερφορολόγηση με στέρηση Ιδιοκτησίας και Δικαιώματος Δικαστικής Προστασίας

 Αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης ακινήτων, προσφυγή φορολογούμενου στο ΣτΕ για τον ΦΑΠ

 Ανυπαρξία φοροδοτικής ικανότητας ισον ανυπαρξία εισφοροδοτικής ικανότητας (Short Version).

 

Advertisements

13 comments on “Φορολογία 2014 – Ληστεία μετά φόνου σε εξέλιξη (δεύτερο μέρος)

 1. Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

  Φόροι 71% στους ελεύθερους επαγγελματίες των 2.000 ευρώ

  Του Άγη Βερούτη

  Η φορολόγηση της ιδιωτικής παραγωγής αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες του και κυρίως εκείνους τους πολίτες που παράγουν τον πλούτο προς φορολόγηση.

  Φυσικά φόρους πληρώνουν και οι υπάλληλοι του κράτους, πλην όμως αυτοί οι φόροι δεν είναι τίποτε άλλο από τον τρόπο που το κράτος μειώνει το ποσόν που τους πληρώνει. Αν δηλαδή το κράτος δίδει σε κάποιον €2.000 μικτά μηνιαίως αλλά του κρατά τα €700 ως φόρους, στην πραγματικότητα τον πληρώνει €1.300 καθώς τα υπόλοιπα δεν τα αποδίδει σε κάποιον τρίτο, αλλά στον εαυτό του.

  Αντίθετα, ο ιδιώτης εργοδότης που πληρώνει σε κάποιον υπάλληλο €2.000 μικτά έχει κόστος όχι μόνο τα €1.300 που δίδει στον εργαζόμενο, αλλά και τα €700 που αποδίδει στο κράτος, συν τις εργοδοτικές εισφορές 28% σύνολο €2.560. Αυτό φυσικά δεν είναι ισοδύναμο με το κόστος για την υπηρεσία που παρέχει ο δημόσιος υπάλληλος στην κοινωνία (ασφάλεια, άμυνα, παιδεία, δικαιοσύνη κλπ) καθώς ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει εξασφαλισμένα έσοδα στην ελεύθερη οικονομία, πλην αν είναι μέλος μιας προστατευόμενης συντεχνίας που το κράτος της εξασφαλίζει τα προς το ζην όπως πχ οι συμβολαιογράφοι ή οι μεταφορείς.

  Αν κάποιος λοιπόν είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας το 2013, και έχει την τύχη να καταφέρει σε υφεσιακή οικονομία να βγάλει €2.000 το μήνα, ας δούμε τί μερίδιο από τον παραγόμενο πλούτο του θα δώσει στο κράτος ετησίως ως άμεση και έμμεση φορολογία ή ασφαλιστικές εισφορές, που στην πραγματικότητα είναι επίσης φορολογία καθώς καμία κεφαλαιοποίηση δεν παρέχουν γιατί αναδιανέμονται σε σημερινούς συνταξιούχους.

  Άμεσος φόρος λοιπόν από το πρώτο ευρώ μετά τις ασφαλιστικές “εισφορές” είναι 26% ή €4.836 συν 55% “προκαταβολή” φόρου του επόμενου έτους, δηλαδή άλλα €2.660, σύνολο €7.500.

  Επειδή είναι επαγγελματίας θα πληρώσει και τέλος επιτηδεύματος άλλα €1.000 ανεξάρτητα από το εισόδημά του.

  Επίσης, ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) χρειάζεται άλλα €450 το μήνα προς αναδιανομή σε συνταξιούχους, για να του επιτρέπεται να επιχειρεί, ή €5.400 ετησίως.

  Σύνολο των άμεσων φόρων είναι λοιπόν €13.900 ή το 58% του εισοδήματός του.

  Για να μπορέσει όμως να βγάλει αυτά τα δυο χιλιάρικα το μήνα ο ήρωάς μας πρέπει κάπου να κοιμάται και να ξεκουράζεται. Αν λοιπόν έχει δικό του ένα μικρό σπίτι θα δίνει €300 το χρόνο σε χαράτσι και άλλα €300 το χρόνο σε δημοτικά τέλη, ενώ το αυτοκινητάκι που πάει στους πελάτες του έχει άλλα €240 τέλος κυκλοφορίας.

  Αν χρειάζεται €30 βενζίνη τη βδομάδα για να πηγαίνει στους πελάτες του 50 βδομάδες το χρόνο, από τα €1.500 ετησίως, τα 2/3 πάνε σε φόρους, ή τα €1.000.

  Αν έχει και ένα φτηνό πρόγραμμα κινητού με €30 το μήνα ή €360 το χρόνο, άλλα €200 πάνε σε φόρους, όπου μάλιστα πρωτοτυπώντας πληρώνει και ΦΠΑ στο ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας, ή φόρο επί του φόρου!

  Ως τώρα έχουν μαζευτεί €2.040 σε έμμεσους φόρους έχοντας πληρώσει και άλλα €500 ευρώ για τη βενζίνη του που να μην ήταν φόροι, και €160 για τις πραγματικές υπηρεσίες του κινητού του. Από τα €24.000 δηλαδή έχουν πάει σε φόρους τα €15.940 και τα €660 για αγορά πραγματικών υπηρεσιών προϊόντων, απομένοντάς του €7.400 επί των οποίων φυσικά θα πληρώσει ΦΠΑ, ίσως μεσοσταθμικά 15% λόγω τροφίμων, δηλαδή άλλα €1.110.

  Γκραν σούμα φόρων, σε χρήματα που κέρδισε με τον ιδρώτα του που όμως θα πρέπει να πληρώσει ο ήρωάς μας είναι €17.050, ή το αστρονομικό ποσοστό του 71%! Ακόμα και αν έχει παιδιά να θρέψει, ή μάλλον τότε θα πρέπει να δώσει παραπάνω.

  Επαναλαμβάνω, το 71% όσων θα κερδίσει με ρίσκο και μαγκιά σε μια υφεσιακή οικονομία που έχει το 85% των επιχειρήσεων στο κόκκινο, θα πάει στο κράτος για αναδιανομή σε μισθοδοσίες και συντάξεις και άλλα έξοδα “μη ελαστικά”.

  Είναι μικρό το κράτος ρε παιδιά! Στο μέσο όρο της ΕΕ και κάτω από τη Δανία!

  Αν βγάζει ο ήρωάς μας (περί ήρωα πρόκειται) λιγότερα από €15.000 θα πρέπει να γίνει κλέφτης, ενώ αν βγάζει €10.000 θα μπει φυλακή.

  Μια ολόκληρη τάξη σκλάβων δημιουργείται στην Ελλάδα σήμερα, για να υπηρετούν τους κομματικούς στρατούς και τους βολεμένους.

  Λάθος! Οι σκλάβοι έχουν ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι εξασφαλισμένο. Ο ήρωάς μας φέτος θα χάσει το σπιτάκι του αν δε βγάλει €2000 το μήνα!

  Νομίζω μετά από το παραπάνω οποιαδήποτε συζήτηση περί φοροδιαφυγής είναι άσκοπη.

  Ακούει κανείς;

  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1815787

 2. Επιστολή/Εξώδικο πολύτεκνου: «Ορίστε τα κλειδιά του σπιτιού μου. Θα σας στείλω και τα παιδιά μου»!

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/10/05/επιστολήεξώδικο-πολύτεκνου-ορίστε/

  Απίθανη επιστολή φορολογούμενου προς το υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΥ Ιεράπετρας

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2012/07/15/απίθανη-επιστολή-φορολογούμενου-προ/

 3. εταιρία δολοφόνων!…

  Posted Ιουλίου 28, 2014 by papailias
  http://papailiasyfantis.wordpress.com/2014/07/28/εταιρία-δολοφόνων/

  Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αφότου είχα επισκεφτεί το γνωστό μου ερημίτη, και αναγκάστηκα να τον επισκεφτώ και πάλι.

  Αυτή τη φορά με ανάγκασε το σχετικό με την υπερφορολόγηση των πολυτέκνων ρεπορτάζ στο «ΧΩΝΙ» (6-7-14) του Κωνσταντίνου Αγόρη. Όπου με πλήρη σαφήνεια και παραστατικότητα μας δίνει όλες τις παραμέτρους του δολοφονικού σεναρίου, το οποίο έχουν εκπονήσει, προκειμένου να εξαφανίσουν την πολύτεκνη οικογένεια. Που σημαίνει ότι το φοροληστρικό καθεστώς ποντάρει ακριβώς στο γεγονός ότι οι αποδοχές του πολύτεκνου υποδιαιρούνται και τα έξοδά του πολλαπλασιάζονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας του. Αν, για παράδειγμα, ένας υπερπολύτεκνος έχει δεκατρία παιδιά (+2 οι γονείς), οι αποδοχές του είναι δεκαπέντε φορές λιγότερες και τα έξοδά του δεκαπέντε φορές περισσότερα από έναν εργένη, που έχουν το ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Που σημαίνει ότι, αν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κ. Αγόρη, τα έσοδα είναι κάπου 42.000 ευρώ, ο πληρωτέος φόρος ανέρχεται στις 10.900 ευρώ. Ποσό που ο εργένης μπορεί να πληρώσει. Ο πολύτεκνος όμως και πολύ περισσότερο ο υπερπολύτεκνος σε καμιά περίπτωση!…
  Ρώτησα, λοιπόν, τον ερημίτη:

  -Πως είναι δυνατόν να ζητούν απ’ τον πολύτεκνο και τον καθένα Έλληνα πολίτη να κάμει δυνατά τα αδύνατα;

  -Στην περίπτωση αυτή, είπε, μόνο μια εξήγηση υπάρχει: Ότι αυτοί, που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για το λαό, δεν συνιστούν ευνομούμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις, αλλά εταιρίες απατεώνων και δολοφόνων. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν στο παρελθόν καπηλεύτηκαν στο έπακρον το τρίπτυχο: πατρίς, θρησκεία οικογένεια. Όπως, για παράδειγμα, ο αξιότιμος υφυπουργός «ανάπτυξης», που επεξέτεινε το μέτρο της κατάργησης της Κυριακής αργίας από τις εφτά στο σύνολο των Κυριακών. Και μάλιστα κατά την 300ή επέτειο από το γενέθλιο έτος (1714) του μεγάλου εθνομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού. Ο οποίος υπερασπίστηκε μέχρι θανάτου την κυριακάτικη αργία. Όταν ο κ. Γιακουμάτος, εδώ και χρόνια, παρίστανε τον υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, για να παγιδεύει τους εύπιστους θρησκευόμενους..

  Η πατρίδα μας, συνέχισε, πέρα από πανέμορφη χώρα, είναι και πάμπλουτη: Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η εταιρία διεθνών και ντόπιων δολοφόνων φρόντισαν να της φορέσουν την αγχόνη της υπερχρέωσης. Έτσι ώστε να τη φέρουν στο σημερινό αδιέξοδο κατάντημα. Πράγμα που κάνουν τώρα και για τον καθένα Έλληνα πολίτη. Με το πετσόκομμα των αποδοχών του και των πολλαπλασιασμό των φόρων. Έτσι ώστε, με την υπερχρέωση, να μας αφαιρέσουν κάθε ίχνος αυτάρκειας και να μας μεταβάλουν σε αυτόχειρες ή δούλους μεσαιωνικούς.

  Ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολυτέκνων αποκαλύπτονται τα γενοκτονικά τους σχέδια. Η απροκάλυπτη, δηλαδή, πρόθεσή τους να αφανίσουν τους Έλληνες. Και, προκειμένου να μας καταφέρουν καίρια πλήγματα, επιλέγουν ως το πλέον ευαίσθητο σημείο, την οικογένεια. Ποιος νέος με τις σημερινές συνθήκες τολμά να δημιουργήσει οικογένεια; Οι περισσότεροι νέοι και νέες, που δεν έχουν μεταναστεύσει, έμειναν γεροντοκόρες και γεροντοπαλίκαρα. Αλλά στους δολοφόνους αυτούς δεν αρκούν μόνο τα αποτρεπτικά για τη δημιουργία οικογένειας μέτρα, που παίρνουν. Θέλουν άρον, άρον να εξοντώσουν και τις ήδη υφιστάμενες οικογένειες. Και το πόσο αποφασισμένοι είναι, προκειμένου να το πετύχουν, φαίνεται από την κανιβαλική συμπεριφορά τους απέναντι στην πολύτεκνη οικογένεια.

  Το γεγονός, εξάλλου, ότι ζητούν από τον Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα τον πολύτεκνο να κάμει δυνατά τα αδύνατα αποκαλύπτει ένα πολύ καταχθονιότερο σχέδιό τους: Χαρακτηριστικά των Ελλήνων διαχρονικά είναι η λογική και το ήθος, πάνω στα οποία θεμελιώθηκε ο μεγάλος πολιτισμός μας. Με τα εξωφρενικά, λοιπόν, και άκρως αμοραλιστικά μέτρα, που παίρνουν εναντίον μας επιδιώκουν να δολοφονήσουν, πέρα απ’ την οικονομική και βιολογική μας υπόσταση, την ψυχή και την καρδιά των Ελλήνων. Και να αποσαθρώσουν τα πνευματικά και ηθικά θεμέλια του πολιτισμού μας:

  Ή μήπως και η παιδεία μας δεν δολοφονείται; Με την βαρβαρότητα του απανθρωπισμού και του σκοταδισμού! Με το κλείσιμο των σχολείων, την τρομοκρατία σε βάρος των δασκάλων με τη δαμόκλεια σπάθη των απολύσεων και της ανεργίας. Τις μεταλλάξεις των μαθημάτων, που απαλλοτριώνουν τα παιδιά μας απ’ την μακραίωνη πολιτισμική μας παράδοση. Έτσι ώστε να είναι έτοιμα να αλεστούν στην κρεατομηχανή της σιωνιστικής και ναζιστικής τοκογλυφικής αισχροκέρδειας.
  Ή μήπως και ο τομέας της υγεία μας δεν δολοφονείται παρόμοια; Με το κλείσιμο των νοσοκομείων και την παράλληλη εισαγωγή των γενώσιμων φαρμάκων και μεταλλαγμένων τροφών. Με τα οποία αφού εξαποστείλουν χιλιάδες και εκατομμύρια Ελλήνων «εις τα αιωνίους μονάς», πιθανότατα να ζητήσουν οψέποτε υποκριτικότατα συγνώμη για το «λάθος» τους…

  Θυμάσαι μήπως την «ασύμμετρη απειλή» εκείνων των προεκλογικών δολοφονικών πυρκαγιών του 2007 και 2009 με τις δεκάδες ανθρωποθυσίες; Ε, λοιπόν, σήμερα αποδεικνύεται ότι ήταν απόλυτα συμμετρικές με τα μέτρα τα οποία πήραν και παίρνουν στη συνέχεια οι δολοφονικές μνημονιακές κυβερνήσεις:
  Και, προκειμένου ν’ αποπροσανατολίσουν το λαό, απ’ το όργιο των κανιβαλικών τους βαναυσουργημάτων, επιχειρούν να παρουσιάσουν ένα κόμμα ως μορμολύκειο! «Βαφτίζοντάς» το εγκληματική οργάνωση και κλείνοντας τους βουλευτές του στη φυλακή. Σάμπως να ήταν ποτέ δυνατόν να πείσουν τη συντριπτική πλειονότητα του λαού ότι μπορεί να υπάρξει εγκληματικότερη οργάνωση απ’ το δικό τους σιωνοναζιστικό καθεστώς! Και των σατανιστών πατρώνων τους…

  Και ο ερημίτης κατέληξε: Είναι τραγικό λάθος ν’ αφήνουμε το λαό να πιστεύει ότι ο απροκάλυπτος εναντίον μας οικονομικός και πολιτισμικός τυφώνας οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη. Όταν και οι πέτρες φωνάζουν ότι πρόκειται για γενοκτονία, χαλκευμένη απ’ την σιωνοναζιστική εταιρία ντόπιων και διεθνών δολοφόνων! …
  παπα-Ηλίας

  http://papailiasyfantis.wordpress.com
  e mail: yfantis.ilias@gmail.com

 4. Αν η Task Force διαφωνεί με τους υπερβολικούς φόρους, τότε ποιος τους έβαλε;

  Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

  Υπάρχει ή όχι υπεροφολόγηση στην Ελλάδα; Ο κ. Στουρνάρας είχε συμφωνήσει με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή ότι δεν υφίσταται θέμα. Προφανώς έκριναν και οι μεν και οι δε ότι η πλάτη μας αντέχει μερικούς ακόμη φόρους. Διαφορετική άποψη έχει η Task Force. Οι Γερμανοί που επιβουλεύονται τα πάτρια εδάφη υποστηρίζουν ότι το δυσμενές φορολογικό περιβάλλον βλάπτει σοβαρά την επιχειρηματικότητα.

  Το διατυπώνουν ως εξής: «Σε ένα τόσο ευμετάβλητο και δυσμενές φορολογικό περιβάλλον, αφενός οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιβιώσουν αφετέρου ουσιαστικά αποκλείεται κάθε προσπάθεια νέου επιχειρείν.»

  Είναι καλό να τελειώσει το παραμύθι που ήθελε τον δράκο της κακής Ευρώπης να τρώει τους Έλληνες για πρωϊνό, όπως ο Μινώταυρος τους Αθηναίους. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική: Το ελληνικό πολιτικό σύστημα επέλεξε την οδό της υπερφορολόγησης αντί αυτή του περιορισμού των κρατικών δαπανών. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα κοινό σημείο επαφής: Την αγάπη τους για το κράτος.

  Η Task Force είπε και άλλα “τρελά”. Πρότεινε την μετατροπή των οφειλών στα ταμεία σε ασφαλιστικό χρόνο και την καθιέρωση χαμηλότερων ασφαλιστικών κλάσεων. Δηλαδή! Έρχονται οι Ευρωπαίοι και προτείνουν εμμέσως πλην σαφώς να μην σέρνουν τα ταμεία στα δικαστήρια όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, αλλά να ξεπληρώσουν οι ασφαλισμένοι τις υποχρεώσεις τους χάνοντας αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης. Μιλάνε ανοικτά για το αίσχος του ΟΑΕΕ. Και ρωτάμε! Αν οι Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν με όσα απαράδεκτα έχουν γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τότε ποιός είναι εκείνος που επέλεξε αυτή την πολιτική και για ποιόν λόγο;

  Οι απαντήσεις είναι προφανείς. Η πολιτική που επέλεξαν στην Αθήνα ήταν καταστροφιή και αδιέξοδη. Το ήξεραν ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Πίστεψαν ότι η άλλη επιλογή, εκείνη του περιορισμού του κράτους, θα είχε μικρότερο κόστος. Έκαναν λάθος και έτσι κατέστρεψαν τον ιδιωτικό τομέα.

  Είναι αδύνατον να έρθει η ανάκαμψη αν δεν υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, φιλικό στις επενδύσεις. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Task Force. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά για την επόμενη ημέρα αν δεν μπορέσουμε να βρούμε θέσεις εργασίας στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. Αν δεν πείσουμε να επιστρέψουν από το εξωτερικό οι φίλοι μας που έφυγαν για να αναζητήσουν μία καλύτερη ζωή. Αν δεν δώσουμε όραμα και ελπίδα σε έναν λαό. Κι όλα αυτά δεν θα γίνουν με λόγια του αέρα, αλλά με νέες θέσεις εργασίας, με επενδύσεις.

  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2117348

 5. Οι φόροι στην περιουσία είναι καραμπινάτη ληστεία !

  Δεν υπάρχει “αντικειμενική αξία” στον κόσμο. Δεν υφίσταται, ως έννοια. Κάθε πράγμα έχει αξία ανάλογη με το τίμημα που είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένας αγοραστής. Το ίδιο ετοιμόρροπο σπίτι μπορεί να το θέλει κάποιος μόνο για το οικόπεδο και κάποιος άλλος με σκοπό να ξοδέψει μια περιουσία για να το αναστηλώσει επειδή του αρέσει το φενγκ-σούι του. Αν καίγομαι για μετρητά αύριο, μπορεί να πουλήσω όσο-όσο σήμερα, στη μισή τιμή που θα μπορούσα να πετύχω αν περίμενα κάνα δυό χρόνια. Κάθε αξία -και των ακινήτων και των κινητών και των εμψύχων και των αψύχων- είναι υποκειμενική και μόνο!

  Όλη η φιλολογία σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας, βασίζεται σε μια θεμελιώδη διαστροφή: τη φορολόγησή της. Κι επειδή πρόκειται για γενικευμένη διαστροφή, σχεδόν την έχουμε αποδεχθεί! Κι όμως, ο μόνος νόμιμος και λογικός φόρος είναι στο εισόδημα. Από τη στιγμή που φορολόγησες το εισόδημά μου και πήρες το μερίδιο του κράτος, το υπόλοιπο είναι ΔΙΚΟ μου! Το τι θα το κάνω είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ θέμα. Μπορεί να το φάω στα μπουζούκια, να αγοράσω έργα τέχνης, να το βάλω στην τράπεζα, να πάρω μετοχές, να πάρω αντίκες, να το δώσω σε ελεημοσύνες, να το κάψω, να το παστώσω, να πάρω κότερο να πάμε μια βόλτα ή να πάρω ένα άλογο να φύγω στα βουνά. Τι σε κόφτει το τι θα κάνω τα χρήματα που έχεις ήδη φορολογήσει; Με ποια λογική κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες τις ξαναφορολογείς; Με ποια λογική, ας πούμε, το να έχεις ένα σκάφος στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη, αναλογικά, ακτογραμμή στον κόσμο είναι πολυτελής διαβίωση και το να πετάς ντάνες με γαρδένιες στη Σούλα Μπούλα δεν είναι;

  η συνέχεια εδώ: https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/09/26/οι-φόροι-στην-περιουσία-είναι-καραμπι/

 6. 337% περισσότεροι φόροι στους φτωχότερους Έλληνες

  «Ελλάδα. Αλληλεγγύη και προσαρμογή στα χρόνια της κρίσης» είναι ο τίτλος μακροσκελούς έρευνας που εκπόνησαν ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρο Ζωγραφάκη για λογαριασμό του γερμανικού Ιδρύματος Μακροοικονομικών Μελετών Hans Böckler.

  Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης της κρίσης και των πολιτικών αντιμετώπισής της στη μείωση των εισοδημάτων καθώς επίσης στην όξυνση των φορολογικών και γενικότερα οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα.

  Σύμφωνα με την έρευνα, εξαιρετικά σημαντικές ήταν οι διαφοροποιήσεις ως προς τις φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβλήθησαν κατά την περίοδο της κρίσης μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα, η οποία ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας, είχαν ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της φτώχειας. Όπως αναφέρει η έρευνα, το ονομαστικό ακαθάριστο προϊόν των μέσων ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε συνολικά μεταξύ 2008 και 2012 έως και κατά ένα τέταρτο, ενώ οι μεγάλες αυτές μειώσεις οφείλονται κατά το ήμισυ στις περικοπές μισθών.
  Το βάρος της κρίσης έφεραν οι φτωχότεροι

  Aύξηση των φορολογικών και μισθολογικών ανισοτήτων στην Ελλάδα της κρίσης σύμφωνα με την έρευνα
  Aύξηση των φορολογικών και μισθολογικών ανισοτήτων στην Ελλάδα της κρίσης σύμφωνα με την έρευνα

  Ιδιαίτερα επιβαρυμένα παρουσιάζονται, σύμφωνα με την έρευνα, τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, τα οποία αναγκάστηκαν να σηκώσουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος κατά την περίοδο της κρίσης. Ειδικότερα, τα χαμηλότερα στρώματα αναγκάστηκαν να υποστούν φορολογικές επιβαρύνσεις που αυξήθηκαν έως και 337% σε σχέση με το παρελθόν. Αντίθετα, τα ανώτερα οικονομικά στρώματα υπέστησαν περαιτέρω επιβαρύνσεις της τάξεως μόλις του 9%. Σε απόλυτους αριθμούς, αν και η φορολογική επιβάρυνση στα μη προνομιούχα νοικοκυριά αυξήθηκε μόνο κατά κάποιες εκατοντάδες ευρώ, εντούτοις συνοδεύτηκε από τις μαζικές μειώσεις σε μισθούς αλλά και την αύξηση της ανεργίας.

  Η έρευνα πηγαίνει όμως και ένα βήμα παραπέρα, υπογραμμίζοντας ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν ήταν πολύ πιο εκτεταμένες από ό,τι χρειαζόταν στην πραγματικότητα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον αναφορικά με τις μειώσεις μισθών η έρευνα σημειώνει ότι αυτές ήταν πολύ πιο επίπονες στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με τον δημόσιο. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις οι μειώσεις που αποφασίσθηκαν για μισθούς του δημοσίου είτε δεν εφαρμόστηκαν ποτέ στην πράξη είτε αποσύρθηκαν, εν μέρει, λόγω δικαστικών αποφάσεων.

  Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι το 2012 ένα στα τρία ελληνικά νοικοκυριά έπρεπε να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις με ετήσιο εισόδημα περί τα 7.000 ευρώ. Εντύπωση, τέλος, προκαλεί το γεγονός ότι τα μη προνομιούχα νοικοκυριά έχασαν μέσα στην κρίση το 86% του συνολικού τους εισοδήματος, ενώ οι πιο εύπορες οικογένειες μόλις το 16% με 20%.

  Ας σημειωθεί ότι στην έρευνα για λογαριασμό του Ιδρύματος Hans Böckler αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούσαν 260.000 ελληνικά νοικοκυριά.
  Hans Böckler Stiftung, Spiegel Online / Δήμητρα Κυρανούδη

  http://www.dw.de/337-περισσότεροι-φόροι-στους-φτωχότερους-έλληνες/a-18328628

 7. Νέοι φόροι «καίνε»… τους φορολογούμενους

  Σοκ και δέος προκαλούν οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Οι επιπλέον φόροι που έρχονται…
  Του Νίκου Ρογκάκου

  Φορο-τσουνάμι κοντά στα 7 δις ευρώ έως το τέλος του 2016, προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην Βουλή, με την ύφεση να διατηρείται όχι μόνο φέτος αλλά και του χρόνου και την ανεργία να αυξάνεται δραματικά.

  Παράλληλα, στο «κρεβάτι του Προκρούστη» θα μπουν συντάξεις και μισθοί στο δημόσιο.
  Προϋπολογισμός 2016: 4,35 δις € ο λογαριασμός

  – Επιπλέον φόροι: 2,5 δις €:
  1,4 δις € από ΦΠΑ.
  95,5 εκ. € από αύξηση προκαταβολής φόρου (επιχειρήσεις, αγρότες).
  361 από αύξηση φόρων σε επιχειρήσεις.
  300 από εισφορά αλληλεγγύης.
  200 εκ. € από ενοίκια.
  10,5 εκ. € από αλλαγές στις 100 δόσεις.
  13 εκ. € από κατάργηση επιστροφής ΕΦΚ στους αγρότες.

  Ο λογαριασμός του προϋπολογισμού, αποτυπώνει ένα προς ένα τα μέτρα του Μνημονίου που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές, ενώ και ο υπουργός Οικονομικών στο εισαγωγικό σημείωμα που τον συνοδεύει, δίνει το στίγμα λέγοντας ότι «η διαδικασία προσαρμογής δεν θα είναι εύκολη».

  Εκτός όμως από αύξηση φόρων έρχεται και μείωση δαπανών, που θα στηρίζεται κατά βάση σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

  – Μείωση δαπανών: 1,85 δις €:
  1.,55δισ. € από αύξηση εισφορών συντάξεων, μείωση συντάξεων.
  21,4εκ. € από μείωση μισθών.
  105εκ .€ από μείωση κοινωνικών επιδομάτων & επίδομα θέρμανσης.
  400εκ. € από μείωση αμυντικών δαπανών.
  22εκ. € από μείωση στην Υγεία.

  Σε ότι αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία και εδώ το προσχέδιο δεν αφήνει περιθώρια για πανηγυρισμούς, αφού η ύφεση θα κρατηθεί και του χρόνου σε υψηλά επίπεδα, αλλά κυρίως η ανεργία που θα αυξηθεί.

  Προϋπολογισμός 2016: Ύφεση & αύξηση ανεργίας:

  Ύφεση
  2015: 2,3%
  2016: 1,3%

  Ανεργία
  2015: 25,4%
  2016: 25,8%

  Πηγή: http://greek1.blogspot.com/2015/10/blog-post_95.html#ixzz3nsnp3pws

 8. «ΛΗΣΤΕΙΑ»… ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ
  Αποκάλυψη «Ε.Τ.»: Δήμευση εισοδήματος έως και 72,45% από εκκαθαριστικό και ΕΦΚΑ

  Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, 8:07πμ
  Σοκάρει ο πραγματικός λογαριασμός σε φόρους και εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που καλούνται να πληρώσουν από φέτος εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, καθώς οι τελικές επιβαρύνσεις όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις που υποβάλλουν φτάνει μέχρι και το 72,45% του εισοδήματος.

  Οι επαγγελματίες που αντικρίζουν τι τους αναλογεί πραγματικά να καταβάλουν στο κράτος, πέφτουν «ξεροί», καθώς διαπιστώνουν ότι αντί για φόρους και εισφορές, υφίστανται δήμευση εισοδήματος.

  Το κύριο βάρος δε των επιβαρύνσεων αυτών προέρχεται από τις εισφορές του ΕΦΚΑ που για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα εκτινάσσεται σε διπλάσια και τριπλάσια ποσά από αυτά που οι ίδιοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι πλήρωναν μέχρι το 2016.

  Θα έλεγε κανείς ότι αυτό που διαπράττει η κυβέρνηση (σ.σ. παραφράζοντας ένα από τα κλισέ του αστυνομικού ρεπορτάζ) είναι όχι «ληστεία μετά φόνου» αλλά «ληστεία μετά φόρου και εισφορών».

  Εκκαθάριση…
  Το σοκ που προκαλεί ο διπλός λογαριασμός από τα εκκαθαριστικά της εφορίας και τις εισφορές του ΕΦΚΑ αποκαλύπτεται σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος, με βάση τις πραγματικές εκκαθαρίσεις φόρου και εισφορών που βγάζουν οι φετινές δηλώσεις.

  1 Στο πρώτο παράδειγμα μία ομόρρυθμος εταιρία (Ο.Ε.) με δύο μέλη και κέρδη (έσοδα μείον έξοδα) 30.119 ευρώ το 2016 καλείται να πληρώσει το 60,4% σε φόρους και εισφορές το 2017. Το κάθε μέλος από μηνιαίο εισόδημα 1.250 ευρώ καταλήγει να πληρώνει τα 755 ευρώ σε φόρους και εισφορές και μένουν 495 ευρώ καθαρά τον μήνα! Με αυτό το ποσό θα πρέπει να πληρώσουν για τα έξοδα παιδιών, για σούπερ μάρκετ, για ΕΝΦΙΑ, για μετακινήσεις, για λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεφώνου κ.λπ. Ο λογαριασμός είναι ηλίου φαεινότερον ότι δεν βγαίνει. Τα βάρη που έχουν φορτωθεί είναι ασήκωτα και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ζήσουν οι επαγγελματίες με τέτοιες υποχρεώσεις είναι αυτός της μαύρης οικονομίας, δηλαδή η φοροαποφυγή, που επιλέγεται ως έσχατη λύση επιβίωσης.

  2 Στο δεύτερο παράδειγμα ένας φαρμακοποιός με κέρδη (έσοδα μείον έξοδα) 60.244 ευρώ το 2016 καλείται να πληρώσει για το 2017 το 72,45% του εισοδήματος σε φόρους και εισφορές. Και εδώ τη μεγάλη «ζημιά» την κάνουν οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, καθώς η τελική πραγματική ασφαλιστική επιβάρυνση για φέτος φτάνει στα 15.000 ευρώ, όταν το 2016 ήταν 5.000 με 6.000 ευρώ! Αυτή η εκτίναξη των εισφορών από 5.000 στα 15.000 ευρώ (τριπλάσια επιβάρυνση) είναι που οδηγεί σε δήμευση εισοδήματος! Απόδειξη ότι από τα 60.244 ευρώ που έβγαλε το 2016 μένουν στην τσέπη μόλις 16.598 ευρώ, μετά την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών του 2017!

  Επιβαρύνσεις
  Από τα δύο αυτά παραδείγματα αποκαλύπτεται ότι ο λογαριασμός είναι υψηλός όχι μόνο για τα υψηλά εισοδήματα, αλλά και για τα μεσαία όπως και τα μικρά εισοδήματα, όπως φαίνεται στο πρώτο παράδειγμα όπου στην επιχείρηση με τα κέρδη των 30.119 ευρώ οι δύο μέτοχοι μοιράζονται ένα εισόδημα 15.059 ευρώ και από αυτό, στο τέλος της ημέρας (μετά τους φόρους και τις εισφορές), ο καθένας μένει με 5.961,79 ευρώ στην τσέπη ως καθαρό ετήσιο εισόδημα!

  Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι επιβαρύνσεις του 2017 προσαυξάνονται και από την αύξηση της προκαταβολής φόρου που από το 75% που ήταν το 2016 αυξάνεται στο 100% το 2017. Για παράδειγμα, στα κέρδη των 60.244 ευρώ ο φόρος του 2017 είναι 20.109 ευρώ και η προκαταβολή φόρου για το 2018 που θα πρέπει επίσης να πληρωθεί με τον κύριο φόρο του 2017 είναι στο 100%, δηλαδή άλλα 20.109 ευρώ, και συνολικά 40.218 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί η περσινή προκαταβολή φόρου που ήταν 12.222 ευρώ και υπολογίστηκε στο 75% του κύριου φόρου του προηγούμενου έτους.

  Επίσης στις ατομικές επιχειρήσεις ενώ πέρυσι ο φόρος υπολογιζόταν με ανώτατο συντελεστή 33%, φέτος θα υπολογιστεί με βάση την ενιαία κλίμακα, δηλαδή από 22% ως 45%.

  Με τις προσαρμογές αυτές, η καθαρή φορολογική επιβάρυνση για το 2017, μετά και την αφαίρεση της περσινής προκαταβολής φόρου, διαμορφώνεται στα 27.996 ευρώ.

  Στο ποσό αυτό έρχονται να προστεθούν και οι εισφορές στον ΕΦΚΑ για το 2017 που υπολογίστηκαν (βάσει καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2016) στα 1.020 ευρώ τον μήνα, δηλαδή στα 12.240 ευρώ ετησίως.

  Το ποσό των 12.240 ευρώ υπέρ του ΕΦΚΑ είναι μετά την έκπτωση εισφορών που προβλέπει ο νόμος 4387/2016 για τους επιστήμονες η οποία διαμορφώνεται στο 50% για τμήμα εισοδήματος από τα 7.033 ως 13.000 ευρώ και από εκεί και πάνω η έκπτωση εισφορών ακολουθεί φθίνουσα πορεία κατά 1 μονάδα ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος.

  Δηλαδή η εισφορά που αναλογεί στα 1.000 ευρώ εισοδήματος από τα 13.000 ως τα 14.000 ευρώ έχει έκπτωση 49%. Για τα επόμενα 1.000 ευρώ (από 14.000 ως 15.000 ευρώ) η εισφορά υπολογίζεται με έκπτωση 48%. Οι εκπτώσεις εισφορών τερματίζουν στα 58.000 ευρώ, που σημαίνει ότι οι εισφορές για τμήμα εισοδήματος από 58.000,01 ευρώ και πάνω υπολογίζονται κανονικά άνευ μειώσεων.

  Επιστήμονες
  Στην περίπτωση των επιστημόνων (μηχανικών, γιατρών, φαρμακοποιών, και δικηγόρων), οι εισφορές που τους έστειλε ο ΕΦΚΑ έχουν μεν τις εκπτώσεις που λέει ο νόμος, αλλά δεν έχουν το σύνολο των ασφαλίστρων, καθώς οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπολόγισαν για όλους μόνον την εισφορά σύνταξης 20% και την εισφορά ασθενείας 6,95%. Οι επιστήμονες όμως έχουν και εισφορές για επικουρικό 7% αλλά και για εφάπαξ που είναι άλλο ένα 4%.

  Εχουν εκκρεμότητες
  Οι μηχανικοί έχουν όλο το πακέτο και το σύνολο των πραγματικών εισφορών του 2017 δεν είναι 26,95% που τους έχει στείλει ο ΕΦΚΑ, αλλά 37,95% (με ένα 7% επιπλέον στο επικουρικό και ένα 4% για το εφάπαξ που δεν έχουν χρεωθεί και θα σταλούν πιθανότατα μετά τον Ιούλιο).

  Οι δε υγειονομικοί (γιατροί-φαρμακοποιοί) πήραν τα ειδοποιητήρια με εισφορά 26,95% αλλά έρχεται και αναδρομικό ραβασάκι με ένα 4% εισφορά για το εφάπαξ. Η πραγματική επιβάρυνση από τον ΕΦΚΑ θα είναι 30,95% και όχι 26,95%.

  Με αυτή την επιβάρυνση η εισφορά αντί για 12.240 ευρώ (που αναφέρεται στο δεύτερο παράδειγμα) ανεβαίνει στις 15.000 ευρώ!

  Με το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, το σύνολο φόρων και εισφορών που καλείται να πληρώσει ένας φαρμακοποιός με εισόδημα 60.244 ευρώ φτάνει στα 43.646 ευρώ!!!

  Πιο άγρια αφαίμαξη από το 2018
  Το μαρτύριο όμως των εξοντωτικών «φοροασφαλιστικών χαρατσιών» και η δήμευση εισοδημάτων δεν σταματούν στο 2017, αλλά το 2018 έρχεται και νέο σοκ, γιατί οι φετινές εισφορές στον ΕΦΚΑ δεν θα αφαιρεθούν από το αρχικό εισόδημα, όπως έγινε πέρυσι. Οι εισφορές δηλαδή θα προστεθούν στο καθαρό εισόδημα που θα αποκτηθεί το 2017 και επί αυτού του εισοδήματος θα υπολογιστούν οι νέες εισφορές του 2018. Για να χρυσωθεί το χάπι ο νέος νόμος με τα μέτρα του 4ου Μνημονίου (4472/2017) προβλέπει ότι πρώτα θα γίνει έκπτωση 15% στο εισόδημα και στη συνέχεια θα προστεθούν οι εισφορές. Αν υποθέσουμε για παράδειγμα ότι το 2017 το καθαρό εισόδημα είναι 60.000 ευρώ, τότε για τις εισφορές του 2018 θα γίνει έκπτωση 15%, οπότε το εισόδημα υπολογισμού εισφορών θα διαμορφωθεί στα 51.000 ευρώ και επάνω, σε αυτό θα προστεθούν οι εισφορές του 2017, δηλαδή τα 15.000 ευρώ. Η νέα βάση υπολογισμού εισφορών δηλαδή για το 2018 θα είναι 66.000 ευρώ που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτή του 2017.

  Το 2019 δεν θα υπάρχει η έκπτωση 15%, που σημαίνει ότι η επιβάρυνση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

  Το αίτημα για μείωση εισφορών αποκτά πλέον «εθνική φωνή» και όσο πιο γρήγορα ανατραπεί αυτό το καθεστώς εισφορών τόσο πιο άμεσα θα αντιδράσουν τα πιεσμένα ελατήρια της οικονομίας και της κοινωνίας.

  pinakas-efka

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
  kkatikos@e-typos.com

  Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

  http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/104734-apokalypsi-e-t-dimeysi-eisodimatos-eos-kai-7245-apo-ekkatharistiko-kai-efka/

 9. Στην παγίδα των τεκμηρίων χιλιάδες φορολογούμενοι
  Ιούνιος 18, 2017 – 16:11

  http://www.newmoney.gr/media/k2/items/cache/edc6b0b54684f8c01c12a7a4f86555a8_XL.jpg?t=-62169984000

  του Κωστή Πλάντζου

  Η Εφορία υπολογίζει από μόνη της ότι είχε εισόδημα 9.580 ευρώ επειδή ο φορολογούμενος και η σύζυγός του -που δεν εργάζεται- διαμένουν σε σπίτι 65 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.500 κυβικών που το αγόρασαν το 2011. Το μοναδικό εισόδημα που είχαν πέρυσι ήταν μόλις 0,19 ευρώ από τόκους στις καταθέσεις που τους είχαν απομείνει, ενώ τους παρακρατήθηκε και φόρος 0,03 του ευρώ. Για το πλασματικό εισόδημα που προκύπτει η Εφορία ζητάει και… προκαταβολή φόρου άλλα 2.107 ευρώ για το 2017! Μαζί ζητάει επιπλέον και το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ, οπότε ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει φέτος φόρο 4.865 ευρώ, ενώ το 2016 δεν είχε εισόδημα ούτε 1 ευρώ!

  Δεν αποτελεί σενάριο φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα που αποκαλύπτεται από τα εκκαθαριστικά που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αν και σε πολλούς φαίνεται ακραίο, φέρνει εικόνες από το κοντινό μέλλον που προμηνύεται χειρότερο για χιλιάδες φορολογουμένους. Η παγίδα των τεκμηρίων αλλάζει με επιστημονικό τρόπο και αυτό θα το διαπιστώσουν περισσότεροι φορολογούμενοι το 2018, καθώς ήδη «σκάβουν τον λάκκο τους» χωρίς να το γνωρίζουν κάθε φορά που φορτώνουν τις κάρτες τους με δαπάνες για αγορές και πληρωμές λόγω των capital controls και της διάδοσης του πλαστικού χρήματος.

  Εισόδημα… με το στανιό!

  Τα τεκμήρια αποτελούν απομεινάρι άλλων εποχών, όταν χιλιάδες φορολογούμενοι έβγαζαν πολλά, αλλά δήλωναν ελάχιστα στην Εφορία. Στα χρόνια του μνημονίου η κατάσταση αντιστράφηκε, καθώς το πραγματικό εισόδημα καταβαραθρώθηκε αλλά τα τεκμήρια παρέμειναν στο ύψος τους, όπως δηλαδή υπολογίζονταν και στο παρελθόν.

  Η Εφορία λοιπόν χρεώνει αυτομάτως κάθε έγγαμο ζευγάρι με ατομικό τεκμαρτό εισόδημα 5.000 ευρώ ακόμα και αν δεν βγάζει πια ούτε 400 ευρώ τον μήνα, ενώ σε αυτά προσθέτει και 4.000 ή 5.000 ευρώ τον χρόνο για το σπίτι όπου διαμένουν (ακόμα και αν δεν είναι δικό τους ή δεν πληρώνουν καν κοινόχρηστα στην πολυκατοικία όπως και τόσοι άλλοι), καθώς και για το αυτοκίνητο (που όμως μπορεί να το κινούν ελάχιστα επειδή δεν έχουν για να πληρώνουν τα καύσιμα και για τη συντήρησή του). Η τάση υπερφορολόγησης με βάση τα τεκμήρια αποτυπώθηκε και πέρυσι.

  Για το 2015 τα ελληνικά νοικοκυριά φορτώθηκαν όχι ένα, ούτε δύο, αλλά σχεδόν 7 δισ. ευρώ πλασματικό φορολογητέο εισόδημα από τον υπολογισμό των τεκμηρίων! Και ενώ στο παρελθόν κυριαρχούσε η ιδέα πως τα τεκμήρια στρέφονταν κατά των ελευθέρων επαγγελματιών, επειδή εκεί ανθούσε περισσότερο η φοροαπόκρυψη, η πραγματικότητα που αποκαλύπτουν τα στατιστικά στοιχεία εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2015 αποκαλύπτουν ότι θύματα πέφτουν εξίσου ή περισσότερο χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι που είδαν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται.

  Ακόμα και άνεργος, γραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με εισόδημα μόλις 1 ευρώ, καλείται να πληρώσει φόρο 2.310,88 ευρώ και άλλα τόσα ως προκαταβολή φόρου (σαν να ήταν ελεύθερος επαγγελματίας και για εισόδημα 10.505 ευρώ!) επειδή τον έπιασαν τα τεκμήρια για σπίτι 85 τ.μ. και Ι.Χ. 1.600 κυβικών του 2010.

  Εξανεμίζεται η αποταμίευση

  Μοναδικός τρόπος άμυνας κόντρα στην επιβολή των τεκμηρίων θεωρείται η επίκληση αποταμιεύσεων εισοδημάτων που είχαν δηλωθεί στην Εφορία τα προηγούμενα χρόνια.

  Ωστόσο η νέα παγίδα που προβάλλει στο μέλλον είναι η ευκολία (ή η ανάγκη) που οδηγεί στην υπερφόρτωση δαπανών σε κάρτες, τα στοιχεία των οποίων όμως συλλέγονται από την Εφορία και αποτελούν επίσης τεκμήριο ή, σε κάθε περίπτωση, αποκαλύπτουν πώς ξοδεύτηκε το δηλωθέν εισόδημα της κάθε χρονιάς.

  Είναι ενδεικτικό ότι ο μετρητής δαπανών με κάρτες και άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής, που αποτελεί πλέον διαθέσιμο εργαλείο μέσω του web-banking των ελληνικών τραπεζών, αποτυπώνει ανάγλυφα και δείχνει στον χρήστη (αλλά και στην Εφορία) τη σχέση μεταξύ του ποσού των καταθέσεων-εσόδων και εκείνου των αναλήψεων-πληρωμών που έγιναν στη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα, κάποιος με εισόδημα 6.500 ευρώ ως τα μέσα του 2017 (που προοπτικά θα φτάσει στα περίπου 13.000 ευρώ για ολόκληρη τη χρονιά) θα έπρεπε να καλύψει το 10% των εσόδων του με δαπάνες μέσω τραπεζών, δηλαδή 650 ευρώ ως τα μέσα της χρονιάς και συνολικά 1.300 ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο.

  Ωστόσο, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη δαπάνες 5.667 ευρώ φαίνεται ότι έχει εξοικονομήσει λιγότερα από 900 ευρώ για να καλύψει μελλοντικά τυχόν πρόσθετες διαφορές από τεκμήρια. Αν μάλιστα, σε περίπτωση ελέγχου, επικαλεστεί ότι αποταμίευσε αυτά τα 900 ευρώ στο εξάμηνο (ή π.χ. 1.800 ευρώ ως τα τέλη της χρονιάς), δύσκολα θα πειστεί η Εφορία ότι δεν ξόδεψε και επιπλέον μετρητά. Ουσιαστικά δηλαδή από τα εισοδήματα του 2017 η Εφορία δεν θα δεχθεί κανένα ποσό προς κάλυψη τεκμηρίων στα επόμενα χρόνια.

  Ακόμα χειρότερα, αν η Εφορία διαπιστώσει ότι το ποσό της δαπάνης με ηλεκτρονικές πληρωμές είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, τότε αυτό αποτελεί τεκμήριο ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του είναι υψηλότερο, όπως προκύπτει από τις καταγεγραμμένες δαπάνες του.

  Εξτρα παγίδα

  Εξτρα παγίδα αποτελεί και το γεγονός ότι σε περιπτώσεις φορολογουμένων μισθωτών, συνταξιούχων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και εισοδηματιών με πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στις περιπτώσεις ανέργων, απόρων και περιστασιακά απασχολούμενων, κατά τις οποίες το πραγματικό εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και προκύπτει πολύ πιο υψηλό τεκμαρτό εισόδημα, το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

  Για παράδειγμα, ο άνεργος του ΟΑΕΔ που είχε 1 ευρώ πραγματικό εισόδημα και 10.505 ευρώ τεκμαρτό, πρέπει να εμφανίσει δαπάνες 1.050 ευρώ, τα οποία όμως δεν έχει!
  Αν εμφανίσει λιγότερες δαπάνες, που δεν καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του τεκμαρτού εισοδήματος, χάνει την έκπτωση φόρου και απειλείται και με πέναλτι 22% επί των δαπανών που δεν έγιναν (δηλαδή 231 ευρώ επιπλέον φόρο).

  *Αναδημοσίευση από το «Business Stories», 11/06/2017
  http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/325841-stin-pagida-ton-tekmirion-xiliades-forologoumenoi

 10. 18 Σεπτεμβρίου 2017
  Όλα τα παράλογα και τα τρέλα στην ελλάδα γίνονται Φόρος 4.470 ευρώ για εισόδημα 0,24 ευρώ!

  Ο παραλογισμός που κρύβει η λέξη φόρος σε όλο του το μεγαλείο. Ακόμη και άνθρωποι με μηδενικό εισόδημα βρέθηκαν να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ στην εφορία!
  Τα παραδείγματα που δημοσιεύει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” είναι κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικά. Ο φόρος μπορεί να είναι και 2.000% πάνω από το εισόδημα του φορολογουμένου, λόγω των τεκμηρίων.

  Η ΑΔΑΕ, ακολουθώντας το γράμμα του φορολογικού νόμου έστειλε ραβασάκια με φόρο χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους με εισόδημα πολύ κάτω από 3.000 ευρώ εισόδημα τον χρόνο.

  Άνεργοι, περιστασιακά εργαζόμενοι, άνθρωποι με έσοδα από ενοίκια ή άνθρωποι που παίρνουν κάποιο επίδομα ή είχαν ένα μικρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κυριολεκτικά κάηκαν.

  Οι στρεβλώσεις των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης οδήγησαν σε απίστευτες περιπτώσεις άδικης φορολόγησης.

  Απίστευτα παραδείγματα

  Άνεργος με εισόδημα 0,24 ευρώ από καταθέσεις καθώς είναι ιδιοκτήτης σπιτιού 70 τετραγωνικών και αυτοκίνητο 1.756 κιβυκών κλήθηκε να πληρώσει φόρο 2.235 ευρώ και προκαταβολή φόρου 100%, συνολικά δηλαδή 4.470 ευρώ!

  Άνεργος με ετήσιο εισόδημα 921 ευρώ ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ακινήτου 27 τετραγωνικών και αυτοκινήτου 1.500 κυβικών καλείται να πληρώσει 3.236 ευρώ!

  Άνεργος με εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επίδομα ΟΓΑ ο οποίος είναι κάτοχος ΙΧ 1.300 κυβικών και ακινήτου 80 τετραγωνικών καλείται να πληρώσει στην εφορία 3.620 ευρώ.
  Φόρος 4.470 ευρώ για εισόδημα 0,24 ευρώ! “Εγκεφαλικά” από τα τεκμήρια

  Ο παραλογισμός που κρύβει η λέξη φόρος σε όλο του το μεγαλείο. Ακόμη και άνθρωποι με μηδενικό εισόδημα βρέθηκαν να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ στην εφορία!
  Τα παραδείγματα που δημοσιεύει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” είναι κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικά. Ο φόρος μπορεί να είναι και 2.000% πάνω από το εισόδημα του φορολογουμένου, λόγω των τεκμηρίων.

  Η ΑΔΑΕ, ακολουθώντας το γράμμα του φορολογικού νόμου έστειλε ραβασάκια με φόρο χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους με εισόδημα πολύ κάτω από 3.000 ευρώ εισόδημα τον χρόνο.

  Άνεργοι, περιστασιακά εργαζόμενοι, άνθρωποι με έσοδα από ενοίκια ή άνθρωποι που παίρνουν κάποιο επίδομα ή είχαν ένα μικρό εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κυριολεκτικά κάηκαν.

  Οι στρεβλώσεις των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης οδήγησαν σε απίστευτες περιπτώσεις άδικης φορολόγησης.

  Απίστευτα παραδείγματα

  Άνεργος με εισόδημα 0,24 ευρώ από καταθέσεις καθώς είναι ιδιοκτήτης σπιτιού 70 τετραγωνικών και αυτοκίνητο 1.756 κιβυκών κλήθηκε να πληρώσει φόρο 2.235 ευρώ και προκαταβολή φόρου 100%, συνολικά δηλαδή 4.470 ευρώ!

  Άνεργος με ετήσιο εισόδημα 921 ευρώ ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ακινήτου 27 τετραγωνικών και αυτοκινήτου 1.500 κυβικών καλείται να πληρώσει 3.236 ευρώ!

  Άνεργος με εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επίδομα ΟΓΑ ο οποίος είναι κάτοχος ΙΧ 1.300 κυβικών και ακινήτου 80 τετραγωνικών καλείται να πληρώσει στην εφορία 3.620 ευρώ.

  http://tropaio-news.gr/?p=8726

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.