ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ “ΧΑΡΑΤΣΙ” ΤΗΣ ΔΕΗ

OKhouse2

Μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν σταδιακά τα πρώτα «ραβασάκια» από τις κατά τόπους ΔΟΥ, με τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν χρήματα για την ακίνητη περιουσία τους.

Πρόκειται για τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), μέσω των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως θα αντλήσει περίπου 2,95 δισ. ευρώ, τα οποία και θα κατευθυνθούν στα κρατικά ταμεία.

Ο ΕΝΦΙΑ προέκυψε ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα είναι μειωμένος μέχρι και 21,6% για τα κτίσματα. Ο φόρος θα καταβληθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση έως τις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω καθυστέρησης ως προς την έκδοση των εκκαθαριστικών, δεν αποκλείεται οι δόσεις να μετατεθούν, ώστε η πληρωμή του φόρου να ξεκινήσει από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο.

Ο τρόπος υπολογισμού

Πώς υπολογίζεται η νέα αυτή επιβάρυνση, που συνοδεύεται από συμπληρωματικό φόρο για όσους διαθέτουν ακίνητο με αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ;

Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ΕΝΦΙΑ οι συντελεστές καθορίζονται ως εξής:

(α) Βασικός Φόρος (ΒΦ) ανά φορολογική ζώνη (ΦΖ), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

image.ashx

 

(β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

image.ashx

Για τα κτήρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτήρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,60.

(γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, προκειμένου για κύριους χώρους ειδικών κτηρίων, ο οποίος εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφάνειας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

image.ashx

(δ) Συντελεστής Ορόφου (ΣΟ), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

image.ashx

Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτήρια και στις μονοκατοικίες.

(ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (ΣΜ), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

(στ) Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτήρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτήρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτήρια.

(ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

(η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα για τα οποία συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) ημιτελή κτίσματα, η κατασκευή των οποίων βρίσκεται πριν από το στάδιο των επιχρισμάτων και είναι κενά, ή (β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, ουδέποτε είχαν άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (ΣΕΚ), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συγκεκριμένος συντελεστής δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών χώρων. Για τα ειδικά κτήρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτηρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

Παραδείγματα

– Κατοικία στην Καισαριανή (τιμή ζώνης 1.100 ευρώ/τ.μ.) 90 τ.μ., 15 ετών, με 2 προσόψεις, 3ου ορόφου και υπόγεια αποθήκη 12 τ.μ.:

Όσον αφορά το σπίτι:
90 τ.μ. x 3,52 x 1 x 1,2 x 1,02 = 329,60 ευρώ
Όσον αφορά την αποθήκη:
12 τ.μ. x 3,52 x 0,98 x 0,10 = 4,13 ευρώ
Συνολικός φόρος: 333,73 ευρώ.

– Κατοικία στον Κολωνό (τιμή ζώνης 1.000 ευρώ/τ.μ.) 105 τ.μ., 7 ετών, με 2 προσόψεις, 4ου ορόφου, ισόγειο πάρκινγκ 12 τ.μ. και υπόγεια αποθήκη 5 τ.μ.:

Όσον αφορά το σπίτι:
105 τ.μ. x 3,75 x 1,00 x 1,03 x 1,02 = 413,67 ευρώ
Όσον αφορά το πάρκινγκ:
12 τ.μ. x 3,75 x 1,00 x 0,10 = 4,5 ευρώ
Όσον αφορά την αποθήκη:
5 τ.μ. x 3,75 x 0,98 x 0,10 = 1,84 ευρώ
Συνολικός φόρος: 420,01 ευρώ

– Διαμέρισμα στο Αιγάλεω (τιμή ζώνης 1.050 ευρώ/τ.μ.) 90 τ.μ., καινούριο, με δύο προσόψεις, 2ου ορόφου, ΕΝΦΙΑ: 433 ευρώ.

Συμπληρωματικός φόρος

Σχετικά με τοv συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 300.000 ευρώ, ο τρόπος υπολογισμού έχει ως εξής:

image.ashx

Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος έχει συνολική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 500.000 ευρώ, θα κληθεί, εκτός από τον βασικό φόρο επί των ακινήτων του που περιγράψαμε παραπάνω, να καταβάλει και συμπληρωματικό φόρο 300 ευρώ.

– Διαμέρισμα στη Γλυφάδα (τιμή ζώνης 4.600 ευρώ/τ.μ.) 110 τ.μ., 20ετίας, με τρεις προσόψεις, 2ου ορόφου:

ΕΝΦΙΑ: 1.344,57 ευρώ
Συμπληρωματικός φόρος: 318 ευρώ
Σύνολο φόρων: 1.662,57 ευρώ.

http://www.zougla.gr/money/article/ipologiste-ton-enfia

κλικ εδώ : ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

update

Δεν πληρώνουν ΕΝ.Φ.Ι.Α:

– Όσοι Έλληνες έχουν ακίνητα στο εξωτερικό.

– Τα Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. ν. 4223/2013  Άρθρο 3.1.δ

Ένα τέτοιο ΝΠΙΔ του οποίου οι ιθύνοντες θα μπορούν να κοιμούνται απαλλαγμένοι από τις έννοιες του ΕΝΦΙΑ είναι και το διαχρονικά αγαπημένο «παιδί» όλων των κυβερνήσεων, το Μέγαρο Μουσικής του συγκροτήματος Λαμπράκη. Πρόκειται για το Μέγαρο το οποίο εν μέσω ξεπουλήματος ολόκληρης της χώρας στο όνομα της οικονομικής ανάκαμψης κρατικοποιείται, με το ελληνικό Δημόσιο – δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο – να επωμίζεται περί τα 300 εκατ. ευρώ χρέη από τον δανεισμό του.

– Όσες επιχειρήσεις συμπαθεί η διοίκηση και τους χορηγεί αναστολή :

Αρθ. 7.3 Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ενός έτους και μπορεί να επανα− χορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώ− που, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλά− σιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών δίνουν τη δυνατότητα σε μεγάλες επιχειρήσεις με τεράστια ακίνητη περιουσία στην κατοχή τους, να μην πληρώσουν τέσσερις χρονιές σε μία δεκαετία ΕΝΦΙΑ, αρκεί να έχουν μειωμένο τζίρο, που είναι απολύτως λογικό μέσα στις δεδομένες συνθήκες, ή να μην υπερβαίνει ο τζίρος τους το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου κατά το περασμένο φορολογικό έτος.

Ας πάρουμε για παράδειγμα λοιπόν ένα κανάλι, το οποίο έχει ακίνητη περιουσία εκατομμυρίων. Η εν λόγω επιχείρηση θα μπορούσε να παρουσιάζει μειωμένο τζίρο συστήνοντας ξεχωριστές εταιρίες για το κάθε σήριαλ, στις οποίες θα διοχετεύονταν τα έσοδα. Φυσικά το ίδιο δεν θα μπορούσε να βρει εφαρμογή μόνο σε κάποιο κανάλι αλλά και στους περισσότερους επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι χρόνια τώρα μέσα από ενδοομιλικές και τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών τους φοροαποφεύγουν, όπως για παράδειγμα κάποιες κατασκευαστικές εταιρίες ή άλλες που ασχολούνται με την ενεργειακή αγορά.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στα σχόλια κάτω από την  ανάρτηση θα βρείτε όλες τις εξελίξεις  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

 Πώς να επιλύσετε τις διαφορές σας με την εφορία -Υποδείγματα Ενδικοφανούς Προσφυγής

Φορολογία 2014 – Ληστεία μετά φόνου σε εξέλιξη (δεύτερο μέρος)

Υπερφορολογική γενοκτονία

 Αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης ακινήτων, προσφυγή φορολογούμενου στο ΣτΕ για τον ΦΑΠ

23 comments on “ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΟ “ΧΑΡΑΤΣΙ” ΤΗΣ ΔΕΗ

 1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223

  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

  (ΦΕΚ Α’ 287/31-12-2013)

  http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/570

  Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις, Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας κλπ :

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6421c37b-2c55-462d-abc6-066fb05bab6f

 2. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Η επιτομή του άδικου φόρου

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/02/12/ενιαίος-φόρος-ιδιοκτησίας-ακινήτων-ε/

  Αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης ακινήτων, προσφυγή φορολογούμενου στο ΣτΕ για τον ΦΑΠ

  https://justiceforgreece.wordpress.com/2013/11/25/αντισυνταγματικότητα-της-φορολόγηση/

 3. Οδηγίες για τις διορθώσεις των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 από το υπ. Οικ.

  Οδηγίες για τις διορθώσεις των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 από το υπ. Οικ.
  [01.08.2014]
  Με την ΠΟΛ.1186/2014 κοινοποιείται το άρθρο 52 του ν. 4276/2014 το οποίο επέφερε αλλαγές στις διατάξεις περί Ε9 και ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δίνονται οδηγίες για την μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013, τις διορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), την διαρκής ενημέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

  η συνέχεια εδώ
  http://logistikoskosmos.blogspot.gr/2014/08/9.html

 4. Κρεμάστε έναν ιδιοκτήτη για παραδειγματισμό…!

  Capital, Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

  Του Ανδρέα Ζαμπούκα

  Η ιδιοκτησία για πολλούς, είναι μια ψευδαίσθηση ματαιότητας. Για άλλους όμως, είναι το βασικότερο οικονομικό μέγεθος στο πέρασμα από τη φεουδαρχιική στην αστική κοινωνία… Αυτή λειτούργησε ως εγγυήτρια δύναμη στην πιστοληπτική ικανότητα των κρατών και εταιρειών, αυτή οργάνωσε και τις πρώτες δημοκρατίες. Αυτή όμως έδιωξε και τον κακόμοιρο τον Αδάμ από τον παράδεισο…

  Στην Ελλάδα, η ακίνητη περιουσία διέφερε πάντα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάντοτε είχαμε καθεστώς μικροιδιοκτησίας και την επίφαση μιας περιουσιακής βάσης για όλα τα στρώματα και όλες τις τάξεις. Ακόμα και αν δεν μπορούσες να αγοράσεις κάτι νόμιμα, σου επέτρεπαν να χτίσεις αυθαίρετο…! Γιατί το έκαναν; Δήθεν, για να προλάβουν την προλεταριοποίηση άλλων κοινωνιών αλλά στην πραγματικότητα, για να εξασφαλίσουν πιο ισχυρά πελατειακά δίκτυα εξάρτησης. Η μικροιδιοκτησία ήταν πάντα για τους Έλληνες το σημείο αναφοράς αλλά και ένα όπλο εκβιασμού από το πολιτικό σύστημα. Γι΄αυτό μας άφησαν όλους να επενδύσουμε σε γη και σπίτια, μη έχοντας άλλο τρόπο ανάπτυξης της οικονομίας. Γι αυτό μας έπρηξαν τόσα χρόνια να λένε ότι η «ατμομηχανή της οικονομίας» είναι η οικοδομή…

  Να λοιπόν που ήρθε η ώρα να μας τη φέρουν πισώπλατα και μάλιστα με τον πλέον επώδυνο τρόπο. Γνωρίζω ανθρώπους που θα χάσουν με μαθηματική ακρίβεια τουλάχιστον τη μισή τους περιουσία στα επόμενα πέντε χρόνια. Γνωρίζω άλλους που θα εκποιήσουν την άλλη μισή για να ανταποκριθούν στους φόρους. Αλλά γνωρίζω και κάποιους που αδιαφορούν και συνεχίζουν να συσσωρεύουν πλούτο, απολαμβάνοντας την ασυλία του δημόσιου χρήματος με διάφορες μεθόδους.

  Αντί λοιπόν να ληφθούν μέτρα ανάπτυξης, μετατοπίζοντας την οικονομία σε πραγματικά μεγέθη, συνεχίζουν να μαστιγώνουν αλύπητα τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι κι αν τους λένε οι νοήμονες Ευρωπαίοι πως πουθενά δεν φορολογείται κάτι που δεν αποδίδει αξία. Τι κι αν γελάνε όλοι με τις μπακαλίστικες τακτικές τους. Αυτοί επιμένουν να καταστρέφουν κόσμο και να υπερασπίζονται φανατικά το άθλιο μπαταχτσίδικο κράτος μαζί με το «στρατό» και τους «αξιωματούχους» του. Ούτε λίστες φοροφυγάδων άνοιξαν ούτε δημόσιους «κηφήνες» απέλυσαν. Μόνο τους εύκολους στόχους ισοπεδώνουν: Ιδιοκτήτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

  Είναι φανερό λοιπόν, πως ήρθε η ώρα να κρεμάσουν τον αφελή ιδιοκτήτη που ακολούθησε απλά τον δρόμο της μικροκαπιταλιστικής ελληνικής οικονομίας. Που έπρεπε δηλαδή να επενδύσει τον κόπο του; Στην κρατικοδίαιτη ιδιωτική οικονομία, στο χρηματιστήριο, στην έρευνα που δεν υπήρχε, στην αγροτική οικονομία των επιδοτήσεων ή μήπως σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου…; Πως έπρεπε να συμπεριφερθεί οικονομικά σε ένα αλλόκοτο κράτος που κραύγαζε παντού πως όλα περνούν μέσα από τα «δίκτυα» της λαμογιάς και της εξάρτησης;

  Εδώ και δύο αιώνες, δεν δόθηκε ποτέ στον Έλληνα, ένα πεδίο υγιούς οικονομίας για να εμπιστευτεί την προσωπική του ευδοκίμηση. Απλά, η χώρα μοιράστηκε σε «φιλέτα» και «ξεροκόμματα» για να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Αυτό δεν ήταν καπιταλισμός αλλά ένα τριτοκοσμικό παζάρι μικροσυμφερόντων. Το όνειρο κάθε επαρχιώτη ήταν για δεκαετίες, πότε θα έρθει στην Αθήνα να διοριστεί στο δημόσιο, να χτίσει σιγά σιγά τριώροφο για την οικογένεια και αυθαίρετο στη Λούτσα για εξοχικό… Κανείς δεν του έδωσε τη δυνατότητα να επενδύσει τον κόπο του στην ανάπτυξη του δικού του τόπου. Κανείς δεν βοήθησε στην εκβιομηχάνιση, στην αστικοποίηση, στην εξαγωγική ανάπτυξη της περιφέρειας. Κανείς δεν καλλιέργησε την κουλτούρα συλλογικής διάθεσης της ιδιοκτησίας προς όφελος του συνόλου (συμμετοχή σε εταιρείες, σε υγιείς συνεταιρισμούς, σε μεταποίηση και εμπόριο). Και όποτε αυτό δοκιμάστηκε, για τα μάτια του κόσμου, απέτυχε εξαιτίας του άθλιου κομματικού κράτους που διέλυε τα πάντα πριν ακόμα, τα δημιουργήσει.

  Έτσι και τώρα. Αφού πρώτα κατέστρεψαν τη χώρα πολιτιστικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά, αυθαιρετώντας παντού, είναι έτοιμοι να εκτελέσουν τους ιδιοκτήτες που έπεσαν στην παγίδα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η απαξίωση της περιουσίας των Ελλήνων θα επιφέρει τσουνάμι καταστροφικών επιπτώσεων. Στις τράπεζες, στο δανεισμό, στην επιχειρηματικότητα, στις συναλλαγές, στην ασφάλεια και στην κοινωνική συνοχή θα επέλθει τέτοια αναστάτωση που μπορεί να τινάξει στον αέρα την οποιαδήποτε στοιχειώδη σταθερότητα πάει να εδραιωθεί ως τώρα.

  Η ανταποδοτική εισφορά των πολιτών στη συλλογική ευημερία της κοινωνίας είναι σοφό και δημιουργικό καθήκον (δεν θα βρεις πολλούς Δανούς να διαμαρτύρονται για τους φόρους τους…). Η υπερφορολόγηση των ακινήτων όμως, για χάρη της οποιασδήποτε «τρελοπαρέας» της Μυκόνου και των «ιερών» υπαλλήλων του δημοσίου είναι απλά «πλιάτσικο» και φασισμός.

  Ας ελπίσουμε ότι από Φθινόπωρο, θα βάλει κάποιος την πρώτη φωνή να γεμίσει το Σύνταγμα από πραγματικούς αγανακτισμένους, από πλειοψηφίες ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιοκτητών που δεν ανέχονται άλλο τις «κρεμάλες» που στήνονται κάθε μέρα για δικαίους και αδίκους. Γιατί αυτή η βουβή και «στωική» μοιρολατρία άρχισε να γίνεται πια εκνευριστική για όλους μας. Το βαρέλι είναι πράγματι τελείως τρύπιο. Όμως αυτοί συνεχίζουν, εκτός από τα δισεκατομμύρια, να ρίχνουν μέσα πλέον και πτώματα..!

  azampoukas@gmail.com

  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2080215

 5. 07/08/2014

  http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/36068/apo-ton-fmap-ston-enfia-i-istoria-ton-foron-akiniton

  Από τον ΦΜΑΠ στον ΕΝΦΙΑ : Η ιστορία των φόρων ακινήτων

  Απο τον Βασίλη Αγγελόπουλο

  Ιστορία 17 ετών έχει η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν το 1997, όταν επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, τέθηκε σε εφαρμογή ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) ο οποίος προέκυπτε μέσα από κλίμακες, ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Ο συγκεκριμένος φόρος διατηρήθηκε έως το 2008. Τότε, ήταν η σειρά της κυβέρνησης Καραμανλή, που ανακοίνωσε την εφαρμογή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ). Το 2009 τη θέση του πήρε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), που αρχικά είχε όριο τα 400.000 ευρώ αντικειμενική αξία και άνω. Στη συνέχεια το 2010 το όριο επιβολής ΦΑΠ υποχώρησε στις 300.000 ευρώ για να καταλήξει το 2011 στις 200.000 ευρώ αντικειμενική αξία. Το φθινόπωρο του 2011, εν μέσω κρίσης στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, θεσμοθετήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), γνωστό και ως χαράτσι της ΔΕΗ, αφού επιβλήθηκε μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μετονομάστηκε σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) το 2013 για να δώσει τη θέση του τώρα στον ΕΝΦΙΑ.

  Ο «νονός» του ΕΝΦΙΑ Ο «νονός» του ΕΝΦΙΑ δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Στουρνάρα, τον μέχρι πρότινος υπουργό Οικονομικών.Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr σε συνεργασία με τον στενό του συνεργάτη, ειδικό στα φορολογικά ζητήματα, Νίκο Καραβίτη, σχεδίασαν και τελικά, έθεσαν σε εφαρμογή έναν φόρο που οι ίδιοι είχαν χαρακτηρίσει ως τον πιο «δίκαιο». Σύμφωνα με τον τέως «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας ο ΕΝΦΙΑ σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να «ελαφρύνει φορολογικά τις κατοικίες τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις που επιβαρύνονταν μέχρι τώρα, και να φορολογήσει με λογικό και αναλογικό τρόπο τα κτίρια και τη γη που δεν επιβαρύνονταν». Στο πλαίσιο αυτής της… αναλογικότητας βρέθηκε για παράδειγμα οικόπεδο 7 στρεμμάτων στον Άγ. Γεώργιο Πύργου, με οικεία 180 τμ, 40 ετών, που το 2013 χρεώθηκε στο Ε9 με αντικειμενική αξία 128.221 ευρώ και το 2014, ελέω ΕΝΦΙΑ, η αντικειμενική αξία σκαρφάλωσε στα 872.986 ευρώ. Αποτέλεσμα να προκύψει φόρος, 4.007 ευρώ. Μάλιστα ο κ. Στουρνάρας τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον ΕΝΦΙΑ καλούσε τους βουλευτές της συγκυβέρνησης να μείνουν «προσηλωμένοι στο μεγαλύτερο εθνικό στόχο από την εποχή της μεταπολίτευσης».

  http://www.dikaiologitika.gr

  • Ν. 2019/1992 (ΦΕΚ – 34 Α’/28.2.1992-Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ-44 Α’/1992
   Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
   ‘Άρθρο 2
   Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς Υποκείμενο – Αντικείμενο
   1. Επιβάλλεται ειδική έκτακτη εφάπαξ εισφορά, που βαρύνει φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου.
   2. Η εισφορά επιβάλλεται με βάση τη φωτιζόμενη επιφάνεια του ακινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στους λογαριασμούς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.).
   ‘Άρθρο 3
Υπολογισμός εισφοράς
   1.Για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη τα κατά το προηγούμενο άρθρο τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής, κατά τις ακόλουθες κλίμακες:
   Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων ή οικισμών ο πληθυσμός των οποίων, κατά την τελευταία απογραφή, είναι 801 μέχρι και 10.000 κάτοικοι, η αναλογούσα έκτακτη εισφορά περιορίζεται στο μισό.
   3. Η κατά τα άνω εισφορά της Α ‘ κλίμακας προσαυξάνεται κατά 50%, όταν πρόκειται για οικίες των ακόλουθων δήμων και κοινοτήτων ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους: Αγ. Παρασκευής, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Ψυχικού, Παπάγου, Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού, Δροσιάς, Εκάλης, Ν. Πεντέλης, Βραυρώνας, Βαρυμπόμπης, Διονύσου, Σχοινιά, Ν. Μάκρης, Αγ. Στεφάνου, Ροδόπολης, Σαρωνίδας, Σταμάτας, Ορακομακεδόνων, Αλίμου, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Ελληνικού, Π. Φαλήρου Νομού Αττικής και Κοινότητας Πανοράματος Νομού Θεσ/νίκης.
   “4. Ομοίως εξαιρούνται από την εισφορά τα ιδρύματα και κοινωφελή νομικά πρόσωπα του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’), καθώς και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς γενικώς σκοπούς και εφόσον συνεπεία τούτου, έτυχαν, ως δικαιοδόχοι, απαλλαγής από φόρο και έλαβαν το οικείο πιστοποιητικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991” 3
   ‘Άρθρο 4
   Απαλλαγές – Εξαιρέσεις
   1.Απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά τα ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές δήμων και κοινοτήτων ή οικισμών, ο πληθυσμός των οποίων, κατά την τελευταία απογραφή είναι 800 και λιγότεροι κάτοικοι, εκτός εάν βρίσκονται στις περιοχές, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.

   2.Ακίνητα των οποίων η έκταση είναι 201 μ2 και άνω, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία βρίσκονται, υπόκεινται σε ολόκληρη την εισφορά.
   3. Εξαιρούνται από την εισφορά οι :
   α) Βιομηχανίες – βιοτεχνίες, μεταλλεία – λατομεία, β) Ιεροί ναοί, γ) Ιερές Μονές, δ) Τεμένη και τόποι λατρείας αναγνωρισμένων Θρησκειών, ε) σχολεία και εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) νοσοκομεία και κλινικές γενικώς, ζ) ξενοδοχεία, η) αγροτικές εκμεταλλεύσεις και θ) η πρώτη κατοικία των, κατά τα στοιχεία των οικείων Δ.Ο.Υ. πολυτέκνων με τέσσερα (4) παιδιά και πάνω.
   Σε περίπτωση επιβολής εισφοράς σε ακίνητο από τα εξαιρούμενα, ο σχετικός λογαριασμός προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εισοδήματος του υποχρέου, η οποία διαγράφει την εισφορά.
   “4. Η προσαύξηση 50% της εισφοράς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται και στις οικίες της κοινότητας Παλαιάς Πεντέλης”4

   ‘Άρθρο 5
   Καταβολή εισφοράς
   “1. Η έκτακτη εισφορά είναι καταβλητέα σε δύο ισόποσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη από το μήνα Μάϊο 1992 και μετά η δεύτερη από το μήνα Σεπτέμβριο 1992 και μετά” (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 5 του άρθρου 36 του Ν. 2065/1992, ΦΕΚ 113 Α’).
   2.Για το ύψος της εισφοράς Θα κοινοποιηθούν ειδικά σημειώματα, που η ημερομηνία λήξης τους εμπίπτει, για την πρώτη δόση, στο χρονικό διάστημα του Μαΐου και για τη δεύτερη στο χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου 1992.
   3.Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί κατά τα ανωτέρω η έκτακτη εισφορά, διακόπτεται η παροχή του ρεύματος με όλες τις εξ αυτής συνέπειες.
   4.Σε όσες περιπτώσεις στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. δεν αναγράφονται τετραγωνικά μέτρα φωτιζόμενης επιφάνειας, ο καταλογισμός της έκτακτης εισφοράς θα γίνει από την οικεία Δ.Ο.Υ.
   5.Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος.
   Σε περίπτωση καταβολής της εισφοράς από μισθωτή ακινήτου ή άλλον, το ποσό αυτής είναι αμέσως απαιτητό από τους βαρυνομένους με την εισφορά.
   6.Το ποσό της έκτακτης εισφοράς δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη για τους βαρυνομένους, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.
   Τυχόν άσκηση προσφυγής κατά του σημειώματος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς δεν αναστέλλει την καταβολή της και τη διακοπή παροχής ρεύματος.

   ‘Άρθρο 6
   Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού σημειώματος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς, η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κεφαλαίου.

 6. Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ αλλά μέχρι στην δημοσίευση σε ΦΕΚ δεν ισχύει. Ως συνήθως μπήκε σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας και ψηφίστηκε από μια χούφτα ” αντιπροσώπων μας” κατόπιν 8 αντικαταστάσεων

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΥΓΕΙΑΣ (!!!!!)

  «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων – Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία – Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ»

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Για πρώτη φορά έγινε μια μεγάλη φορολογική αλλαγή με τη θέσπιση ενιαίου φόρου ακινήτων σε κάθε μορφή δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας με βάση ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας όλων των φορολογουμένων. Στο πλαίσιο της εφαρμογής προέκυψαν προβλήματα και επιβαρύνσεις, ειδικά σε μερικές περιπτώσεις οικοπέδων σε περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, οι οποίες αναδείχθηκαν κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι, εφόσον οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, τόσο η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο για τον υπολογισμό του κύριου φόρου των υποκείμενων σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., όσο και η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου των υποκείμενων σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, με βάση την οποία υπολογίσθηκε ο φόρος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων κατά το έτος 2013.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται, ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις, οι οποίες υπάγονται στις περιπτώσεις απαλλαγής ή μειωμένης καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αναφερόμενα στη σχετική περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 γίνεται αναρίθμηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, για νομοτεχνικούς λόγους, διευρύνεται η παρεχόμενη απαλλαγή από το φόρο για το έτος 2014 για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και διευκρινίζεται, για την αποφυγή παρερμηνειών, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., όχι μόνο τα σεισμόπληκτα κτίσματα εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας αλλά και το οικόπεδο που αναλογεί στα κτίσματα αυτά. Επίσης, για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας – Πανάρετης και Πυλωρών του νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5/12/2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτοδοτήθηκαν.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 παρέχεται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το υπόλοιπο οικόπεδο, επί του οποίου υπάρχουν κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, τα Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, αντιμετωπίζονται κατ’ ακριβώς όμοιο τρόπο με τα λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικού δικαίου), όσον αφορά τον συμπληρωματικό φόρο.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6α) και 6β), για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκπτώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η χορήγηση της έκπτωσης της παραγράφου 1 ορίζεται ότι αφορά φορολογικούς κατοίκους της χώρας και συναρτάται με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα (για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και τους φορολογούμενους ή τις οικογένειες με ανάπηρα μέλη ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2), ενώ, αντίστοιχα, αποσυνδέεται η έκπτωση από την απαίτηση να μην υπάρχει ευθύνη για οφειλή, των ιδίων των φορολογουμένων, των συζύγων τους και των εξαρτώμενων τέκνων τους, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) προς διευκόλυνση της υπαγωγής στην έκπτωση των περιπτώσεων φορολογουμένων που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία ή δυσκολία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων.
  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6γ), για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκπτώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η χορήγηση της πλήρους (100%) έκπτωσης της παραγράφου 2 η οποία δεν συναρτάται με την αξία της ακίνητης περιουσίας (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ή φορολογούμενους ή οικογένειες με μέλη με αναπηρία), αποσυνδέεται από την απαίτηση να μην υπάρχει ευθύνη για οφειλή, των ιδίων των φορολογουμένων, των συζύγων τους και των εξαρτώμενων τέκνων τους, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (δηλαδή δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), προς διευκόλυνση της υπαγωγής στην απαλλαγή των περιπτώσεων φορολογουμένων που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομική αδυναμία ή δυσκολία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6δ) και 6ε) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις στην υφιστάμενη διάταξη.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6στ) γίνεται νομοτεχνική αναδιατύπωση και αποσαφηνίζεται, ότι το συνολικό φορολογητέο εισόδημα κατά τον ΚΦΕ, το οποίο αναφέρεται στην υφιστάμενη διάταξη λαμβάνεται όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και οποιαδήποτε άλλη συναφή και σχετική διάταξη, που ρυθμίζει αντίστοιχα θέματα. Για λόγους επίσης νομοτεχνικής αναδιατύπωσης και ερμηνευτικής αποσαφήνισης, μετά την ανωτέρω αλλαγή, και ενόψει του ότι ο ν. 4172/2013 δεν ίσχυε πριν από την 1.1.2014, για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ του έτους 2014 αναφέρεται, αν και αυτονόητο, ότι ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και κάθε άλλης κείμενης διάταξης που ρυθμίζει αντίστοιχα θέματα (ήτοι ασχέτως του εάν το ίδιο αυτό προκύπτον εισόδημα ή έσοδο απαλλάσσεται του φόρου ή φορολογείται με ειδικό τρόπο- πχ εισοδήματα από μερίσματα, τόκους κλπ).

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 6ζ) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση της περίπτωσης β των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, ώστε να καταστεί σαφές, ότι για τον προσδιορισμό της επιφάνειας των κτισμάτων λαμβάνεται υπ’ όψη και το είδος του δικαιώματος.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 7, διευκρινίζεται ο χρόνος καταβολής του φόρου και ειδικά για το έτος 2014 τροποποιείται (παρατείνεται) η προθεσμία καταβολής του φόρου και διευρύνεται ο αριθμός των δόσεων.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 και διαγράφεται η υφιστάμενη πρόβλεψη περί συμψηφισμού.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 9, προκειμένου κατά το έτος 2014 να ελαφρυνθούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιώματα επί κύριων χώρων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2013) κενά και ουδόλως κατά το έτος αυτό ηλεκτροδοτήθηκαν, προβλέπεται ότι ο προκύπτων φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) μειώνεται κατά 20%. Είναι αυτονόητο, ότι η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά τα ανωτέρω κτίσματα τα οποία έχουν αποπερατωθεί και ηλεκτροδοτηθεί, πλην, όμως, καθ’ όλο το έτος 2013, παρέμειναν κενά και δεν ηλεκτροδοτήθηκαν. Αυτονόητα, για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων της περίπτωσης η) της παραγράφου 2 του άρθρου 4, ενώ, αντίστοιχα, και για τα ημιτελή κτίσματα της προηγούμενης περίπτωσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση. Τέλος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

  Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται, ότι η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014 (κτήσεις και μεταβολές εντός του έτους 2014), υποβάλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2015.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Άρθρο ….
  1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της ενότητας Β του άρθρου 4 του ν.4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43 ), η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.»
  β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, δεν μπορεί να είναι ανώτερο της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο, η οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013.»
  2. Στο τέλος της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται περιπτώσεις οι οποίες υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια.»
  3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν.4223/2013, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Γ του τρίτου άρθρου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) αναριθμείται σε παράγραφο 4 και α) στο πρώτο εδάφιο αυτής μετά τη λέξη «κτίσματα» προστίθεται η φράση «μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου» και «β)μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
  «Για το έτος 2014, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας. Για το έτος 2014, ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των κηρυχθέντων ως πολεοδομικά ανενεργών στην παλαιά τους θέση οικισμών Πεπονιάς, Πολύλακκου, Αξιόκαστρου, Κλήματος, Τραπεζίτσας – Πανάρετης και Πυλωρών του νομού Κοζάνης, δυνάμει του από 5/12/2002 διατάγματος (Δ΄ 1075), απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον, καθ’ όλο το έτος 2013 αυτά δεν ηλεκτροδοτοδοτήθηκαν.»
  4. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 της ενότητας Β του άρθρου 4 μετά τη φράση «με εξαίρεση την περίπτωση που το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη» προστίθεται η φράση «καθώς και την περίπτωση που επί του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ή έργο τέχνης».
  5. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.4223/2013, μετά το «β΄,» τίθεται «δ΄,».
  6. Το άρθρο 7 του ν.4223/2013 τροποποιείται ως εξής:
  α. Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 προστίθεται φράση ως εξής:
  «η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα και».
  β. Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.»
  γ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και »
  δ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 η φράση «ενός έτους» αντικαθίσταται από τη φράση «, που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α΄ και β΄, ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής»
  ε. Στην παράγραφο 3 η περίπτωση γ αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης.»
  στ. Στην περίπτωση α των παραγράφων 1 και 2 α)η φράση «του Κ.Φ.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη,» και β)στο τέλος της άνω περίπτωσης διαγράφεται το κόμμα, προστίθεται τελεία και νέο εδάφιο ως εξής:
  «Για το έτος 2014, ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή του των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη.»
  ζ. Στην περίπτωση β΄ των παραγράφων 1 και 2 μετά τη λέξη «συνιδιοκτησίας» προστίθεται η φράση «και του είδους του δικαιώματος».
  7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 μετά τη φράση «καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου» προστίθεται η φράση «, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα» και μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.»
  8. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 διαγράφονται οι λέξεις «είτε συμψηφίζονται έναντι απαιτήσεων του φορολογούμενου κατά της Φορολογικής Διοίκησης είτε».
  9. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
  «5.Για το έτος 2014, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά 20% για τα δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, όπως κατατάσσονται αυτοί σε κατηγορία κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 και αναφέρονται στις περιπτώσεις 3.1., 3.2., 4.2., 4.3. και 4.4. των παραγράφων 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι. Mε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της μείωσης και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
  10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2015.»
  11.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν από την 1.1.2014.

  Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2014
  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
  ΥΓΕΙΑΣ
  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=66943fd8-4af3-467f-ab31-eef4e5026894

 7. e-mail από την εφορία σε 180.000 οφειλέτες: Πληρώστε εντός 15 ημερών αλλιώς έρχονται πρόστιμα και κατασχέσεις
  18 Σεπτεμβρίου, 2014

  Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών άρχισε να στέλνει και πάλι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στους φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

  Συγκεκριμένα, περίπου 180.000 φορολογούμενοι, από τους συνολικά 2,3 εκατ. που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικού μηνύματος στο οποίο γίνεται υπενθύμιση για το χρέος, το οποίο και θα πρέπει να διευθετήσουν μέσα σε 15 ημέρες. Πρόκειται κυρίως για τους φορολογούμενους που δεν πλήρωσαν στο τέλος Ιουλίου την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να καταβάλουν μαζεμένες δύο δόσεις, την πρώτη που θα έχει επιβαρυνθεί με τόκο 0,73% και τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι εάν ο φορολογούμενος καθυστερήσει δύο μήνες να εξοφλήσει την οφειλή του προς την εφορία θα επιβαρύνεται και με πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

  Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν και οι διατάξεις που προβλέπουν ακόμη και κατασχέσεις καταθέσεων, μιθών, συντάξεων ή ενοικίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη σε διαδικασία με αποστολή ειδοποιητηρίων βρίσκονται και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς τα χρέη από απλήρωτες εισφορές έχουν ξεπεράσει τα 7 δισ. ευρώ.

  Επίσης θα μπλοκάρονται ακόμη και οι διαδικασίες συνταξιοδότησης για όσους χρωστούν πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό.

  http://www.imerisia.gr

  http://www.tax-symmetry.gr/2014/09/18/e-mail-από-την-εφορία-σε-180-000-οφειλέτες-πληρώσ/

 8. Οδηγός για τον ΕΝΦΙΑ: Δέκα παραδείγματα για το φόρο που θα πληρώσετε

  16 Σεπτεμβρίου, 2014

  Νέα «γκάφα» με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Φορολογούμενοι που έχουν ήδη πληρώσει ολόκληρο το φόρο ή την πρώτη από τις πέντε αρχικές δόσεις που είχαν καθοριστεί διαπίστωσαν με έκπληξη ότι στα νέα ειδοποιητήρια πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε έξι μηνιαίες δόσεις που αναρτήθηκαν στο Taxisnet δεν έχουν αφαιρεθεί τα ποσά του φόρου που έχουν ήδη καταβάλει.

  Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι αυτοί, αναζητώντας στον προσωπικό λογαριασμό τους στο Taxisnet το νέο ειδοποιητήριο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ είδαν ότι αναγράφεται ως οφειλόμενο – και πληρωτέο σε 6 μηνιαίες δόσεις – ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ αν και αυτό έχει ήδη εξοφληθεί στο σύνολό του ή κατά το 1/5 με βάση το αρχικό ειδοποιητήριο των 5 δόσεων.

  Δηλαδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ χωρίς να λάβει υπόψη της τα ποσά του φόρου που έχουν ήδη καταβληθεί και να τα συμψηφίσει με τις υπόλοιπες δόσεις σε περίπτωση που έχει πληρωθεί η πρώτη αρχική δόση του φόρου.

  Πάντως, σε μια άλλη εφαρμογή που υπάρχει στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα Taxisnetκαι στην οποία αναγράφονται οι πάσης φύσεως φορολογικές οφειλές τους που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ εμφανίζονται να έχουν εξοφληθεί κανονικά είτε στο σύνολό τους είτε κατά το 1/5, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

  Εν τω μεταξύ σε ανοιχτή γραμμή με το Taxisnet….θα βρίσκονται μέχρι το τέλος του έτους περισσότεροι από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να μάθουν το οριστικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα πληρώσουν για την ακίνητη περιουσία τους. Πρόκειται για τους φορολογούμενους που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα τα οποία καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα, τους οικονομικά αδύναμους που δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ αλλά και όσους θα διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στο Ε9. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να λάβουν το νέο εκκαθαριστικό για να αρχίσουν να πληρώνουν το φόρο. Στο τέλος του μήνα θα πρέπει να καταβάλλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του φόρου όπως αυτός προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση. Δηλαδή χωρίς να ληφθούν οι εκπτώσεις ή οι διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Στη συνέχεια το εκκαθαριστικό με το ποσό του φόρου θα αλλάξει και μάλιστα μπορεί να τροποποιηθεί πάνω από δυο φορές.

  Τα νέα ειδοποιητήρια εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ αναγράφουν έξι αντί για πέντε μηνιαίες δόσεις και ενημερώνουν τους φορολογούμενους ότι πρέπει να τις πληρώσουν στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  – Την 1η δόση έως τις 30/09

  – Την 2η δόση έως την 31/10

  – Την 3η δόση έως τις 28/11

  – Την 4η δόση έως τις 31/12

  – Την 5η δόση έως την 30/01 του 2015 και

  – Την 6η και τελευταία δόση έως τις 27/02 του 2015.

  Κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις που αναγράφουν τα νέα ειδοποιητήρια είναι μειωμένη σε σύγκριση με την κάθε δόση που ανέγραφαν τα προηγούμενα ειδοποιητήρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα νέα ειδοποιητήρια οι οφειλές παραμένουν ίδιες, όμως οι δόσεις έχουν αυξηθεί από 5 σε 6, δηλαδή κάθε βεβαιωμένη οφειλή ΕΝΦΙΑ έχει διαιρεθεί πλέον με το 6 αντί με το 5. Π.χ., αν ο οφειλόμενος ΕΝΦΙΑ είναι 200 ευρώ και το προηγούμενο ειδοποιητήριο ανέγραφε ότι μπορεί να εξοφληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις των 40 ευρώ εκάστη (200/5=40), το νέο «ραβασάκι» αναγράφει 6 δόσεις των 33,33 ευρώ εκάστη (200/6=33,33).

  Ποιοι θα λάβουν νέα εκκαθαριστικά

  Η «διόρθωση» του αριθμού των δόσεων είναι το πρώτο βήμα. Οι δόσεις έχουν διαμορφωθεί με βάση το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε στις 31 Ιουλίου 2014. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που αναγράφεται μπορεί να αλλάξει για:

  Όσους έχουν οικόπεδο σε περιοχή εντός σχεδίου οικισμού αλλά εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να δουν τα νέα εκκαθαριστικά από την ερχόμενη Δευτέρα.

  Όσους έχουν κλειστά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για ολόκληρο το 2013.

  Όσους δικαιούνται έκπτωση φόρου 50% ή 100% επειδή πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή για οικονομικά αδύναμες ομάδες φορολογουμένων.

  Αυτούς που έχουν υποπέσει σε λάθη ή έχουν κάνει παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 των ετών 2005-2014 με συνέπεια να έχουν χρεωθεί με μεγαλύτερα ποσά ΕΝΦΙΑ και να απαιτείται πλέον η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων για την εκ νέου εκκαθάριση του φόρου.

  Κάθε φορολογούμενος μπορεί να βρει και να εκτυπώσει το νέο ειδοποιητήριο των 6 δόσεων, στο διαδίκτυο και στον λογαριασμό του στο σύστημα Taxisnet, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

  Μέσα από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» και την εντολή «εκτύπωση ειδοποίησης πληρωμής φόρου».

  Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση και την επιλογή «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης».

  Παράδειγμα 1ο (Διαμέρισμα χωρίς μεταβολή στοιχείων)

  Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του μόνο ένα διαμέρισμα 130 τετραγωνικών (100% πλήρη κυριότητα). Με την αρχική εκκαθάριση ο φόρος που προέκυψε ανέρχεται σε 600 ευρώ και θα έπρεπε να καταβληθεί σε πέντε δόσεις (120 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φόρος θα παραμείνει ο ίδιος. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο αριθμός και το ποσό των δόσεων. Από τη Δευτέρα θα μπορεί να δει στον λογαριασμό του στο Taxisnet το νέο αριθμό των δόσεων (6 μηνιαίες δόσεις) και το ποσό της κάθε δόσης (από 120 ευρώ που ήταν με την αρχική εκκαθάριση περιορίζεται στα 100 ευρώ το μήνα). Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ την πρώτη από τις 6 μηνιαίες δόσεις.

  Παράδειγμα 2ο (Οικόπεδο που ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε σε υπέρογκη αξία)

  Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. και ένα οικόπεδο στη Ρόδο εκτός αντικειμενικού συστήματος. Με την αρχική εκκαθάριση προέκυψε φόρος 373,70 ευρώ για το διαμέρισμα και 1.260 ευρώ για το οικόπεδο στη Ρόδο. Η αξία του οικοπέδου με βάση την οποία υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ εκτινάχθηκε στις 520.000 ευρώ ενώ για τον υπολογισμό του ΦΑΠ του 2013 είχε διαμορφωθεί στις 135.000 ευρώ. Συνολικά με την αρχική εκκαθάριση ο φόρος ανήλθε σε 1.633,70 ευρώ και θα έπρεπε να καταβληθεί σε 5 μηνιαίες δόσεις (326,74 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Το ποσό του ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί. Μεταξύ 22 – 25 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα αφού θα επανυπολογιστεί ο φόρος για το οικόπεδο στη Ρόδο με βάση την πολύ χαμηλότερη τιμή που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ΦΑΠ του 2013. Έτσι ο φόρος για το διαμέρισμα θα παραμείνει στα 373,70 ευρώ και ο φόρος για το οικόπεδο θα μειωθεί στα 240 ευρώ. Συνολικός ΕΝΦΙΑ 613,70 ευρώ ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις των 102,28 ευρώ εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

  Παράδειγμα 3ο (Οικόπεδο που ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε σε τιμή χαμηλότερη του ΦΑΠ του 2013)

  Φορολογούμενος κατέχει διαμέρισμα 80 τμ στη Φιλοθέη, πρώτου ορόφου, 10ετίας με δυο προσόψεις. Επίσης έχει ένα οικόπεδο εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών στα Μελίσσια του οποίου η αξία με την μεθοδολογία του ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε στα 120.000 ευρώ και είναι χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή των 220.000 ευρώ με βάση την οποία είχε υπολογιστεί ο ΦΑΠ του 2013. Με την αρχική εκκαθάριση προέκυψε συνολικός φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) 1.372 ευρώ για το διαμέρισμα και 192 ευρώ για το οικόπεδο στα Μελίσσια. Συνολικός φόρος 1.564 ευρώ ο οποίος θα έπρεπε να καταβληθεί σε πέντε δόσεις ( 312,80 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φόρος που είχε προκύψει με την αρχική εκκαθάριση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα καθώς η αξία που αποτυπώθηκε στο εκκαθαριστικό του 2014 για το οικόπεδο στα Μελίσσια είναι ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο. Το μόνο που θα αλλάξει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη είναι ότι ο φόρος θα πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις αντί για πέντε. Την ερχόμενη εβδομάδα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Taxisnet θα δει ο αριθμός των δόσεων αυξήθηκε σε έξι και το ποσό της μηνιαίας δόσης που περιορίζεται στα 260,66 ευρώ από 312,80 ευρώ που ήταν αρχικά.

  Παράδειγμα 4 (Οικονομικά αδύναμος φορολογούμενος)

  Φορολογούμενος – άγαμος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 90 τ.μ στο Αιγάλεω με τιμή ζώνης 1.050 ευρώ/τ.μ, στο δεύτερο όροφο, με δύο προσόψεις. Η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος ανέρχεται σε 90.000 ευρώ και ο φόρος που προέκυψε με την αρχική εκκαθάριση ανήλθε σε 428,82 ευρώ σε πέντε δόσεις (85,76 ευρώ το μήνα). Παράλληλα το καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου ανήλθε το 2013 σε 8.500 ευρώ.

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φόρος που προέκυψε με την αρχική εκκαθάριση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα αλλάξει μόνο ο αριθμός των μηναίων δόσεων (6 δόσεις) και το πόσο της κάθε δόσης (71,47 ευρώ το μήνα από 85,76 ευρώ). Παρά το γεγονός ότι το εισόδημα που απέκτησε το 2013 ο φορολογούμενος είναι μικρότερο του εισοδηματικού ορίου των 9.000 ευρώ για την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος χάνει την έκπτωση γιατί η αξία της περιουσίας του υπερβαίνει το όριο των 85.000 ευρώ που τέθηκε για τους άγαμους οικονομικά αδύναμους.

  Παράδειγμα 5ο (Ημιτελές ακίνητο)

  Φορολογούμενος έχει στην ιδιοκτησία του μια μονοκατοικία η οποία είναι ημιτελής. Στο αρχικό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, παρά το γεγονός ότι είχε συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό του ημιτελούς ακινήτου, αυτό δεν ελήφθη υπόψη και ο φόρος υπολογίστηκε σαν να είναι το ακίνητο αποπερατωμένο. Ο φόρος υπολογίστηκε στα 1.000 ευρώ σε πέντε δόσεις (200 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης μονοκατοικίας, θα πρέπει να πληρώσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου την πρώτη από τις έξι πλέον μηνιαίες δόσεις του φόρου που προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση, δηλαδή 166,66 ευρώ. Στις αρχές Οκτωβρίου που θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για διόρθωση του Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσει στον πίνακα 1 του Ε9 στη στήλη 32 τον κωδικό 8 που δηλώνει ότι το κτίσμα αυτό είναι «κενό». Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου ο οποίος θα μειωθεί κατά 60%. Έτσι ο φόρος θα μειωθεί από τα 1.000 ευρώ στα 400 ευρώ και το επιπλέον ποσό που πληρώθηκε με την πρώτη δόση θα συμψηφιστεί με τις υπόλοιπες δόσεις που θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

  Παράδειγμα 6ο (Διαμέρισμα για το οποίο δεν δηλώθηκε ο όροφος)

  Ιδιοκτήτης διαμερίσματος 1ου ορόφου ξέχασε να αναγράψει τον όροφο στο Ε9. Στο αρχικό εκκαθαριστικό φαίνεται ότι το διαμέρισμα βρίσκεται στον 6ο και το ποσό του φόρου ανέρχεται στα 400 ευρώ.

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου την πρώτη από τις έξι πλέον μηνιαίες δόσεις του φόρου που προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση, δηλαδή 66,66 ευρώ. Στις αρχές Οκτωβρίου που θα ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για διόρθωση του Ε9 θα πρέπει να διορθώσει τα στοιχεία του ακινήτου και συγκεκριμένα να δηλώσει τον πραγματικό όροφο στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Με το νέο εκκαθαριστικό θα προκύψει μικρότερος φόρος κατά 12 ευρώ καθώς το να βρίσκεται ένα ακίνητο στο 6ο προσαυξάνει τον φόρο κατά 3% συγκριτικά με το να βρισκόταν στο ισόγειο ή στον 1ο όροφο.

  Παράδειγμα 7ο (Διαμέρισμα που το 2013 ήταν κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο)

  Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. το οποίο καθ΄όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν ξενοίκιαστο και με κομμένο το ρεύμα. Με την αρχική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε φόρος 420 ευρώ σε πέντε δόσεις (84 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρη τη πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του φόρου όπως αυτός προέκυψε με την αρχική εκκαθάριση. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει 70 ευρώ (420:6). Εντός του Οκτωβρίου θα γίνει νέα εκκαθάριση για το συγκεκριμένο ακίνητο και ο φόρος θα μειωθεί κατά 20% δηλαδή θα περιοριστεί στα 336 ευρώ και το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε με την πρώτη δόση θα συμψηφισθεί με τις επόμενες πέντε δόσεις που απομένουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

  Παράδειγμα 8ο (Φορολογούμενος με τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό)

  Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο συνολικό εισόδημα 10.000 ευρώ κατέχει ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων αξίας 100.000 ευρώ κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.300 κυβικών εκατοστών 7ετίας. Με την αρχική εκκαθάριση ο ΕΝΦΙΑ προσδιορίστηκε σε 370 ευρώ σε πέντε μηνιαίες δόσεις των 74 ευρώ.

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φόρος δεν θα αλλάξει παρά το γεγονός ότι ο φορολογούμενος απέκτησε το 2013 χαμηλό εισόδημα. Η εφορία θα προσδιορίσει το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης στο πολύ υψηλότερο επίπεδο των 11.420 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο τεκμήριο των 5.000 ευρώ που ισχύει για τους εγγάμους και επιπλέον τεκμήρια 3.200 ευρώ για το διαμέρισμα και 3.220 ευρώ για το ΙΧ. Έτσι, επειδή το τεκμαρτό εισόδημα των 11.420 ευρώ θα είναι μεγαλύτερο του εισοδηματικού ορίου των 11.000 ευρώ που ισχύει για την έκπτωση 50% του ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό του φόρου. Το μόνο που θα αλλάξει θα είναι ο αριθμός και το ποσό των δόσεων. Οι δόσεις αυξάνονται σε έξι με μηναία δόση 61,6 ευρώ το μήνα. Η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

  Παράδειγμα 9ο (Ακίνητη περιουσία χωρίς μεταβολή των στοιχείων)

  Φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. στο Χαλάνδρι, μια μονοκατοικία 100 τμ στη Θάσο (έχει εξαντλήσει το συντελεστή δόμησης) και ένα αγροτεμάχιο 40 στρεμμάτων, αρδευόμενο, με μονοετή καλλιέργεια, σε περιοχή του νομού Λαρίσης. Με την αρχική εκκαθάριση προέκυψε συνολικός φόρος (κύριος και συμπληρωματικός) 1.311,30 ευρώ σε πέντε δόσεις (262,26 ευρώ το μήνα).

  Τι θα γίνει τώρα: Ο φόρος θα παραμείνει ο ίδιος. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο αριθμός και το ποσό των δόσεων. Από τη Δευτέρα θα μπορεί να δει στον λογαριασμό του στο Taxisnet το νέο αριθμό των δόσεων (6 μηνιαίες δόσεις) και το ποσό της κάθε δόσης (από 262,26 ευρώ που ήταν με την αρχική εκκαθάριση περιορίζεται στα 218,55 ευρώ το μήνα). Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ την πρώτη από τις 6 μηνιαίες δόσεις.

  Παράδειγμα 10ο (Ιδιοκτήτης που δικαιούται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ)

  Έγγαμος φορολογούμενος χωρίς παιδιά είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος 70 τ.μ. στην Ηλιούπολη αντικειμενικής αξίας 98.000 ευρώ, το οποίο κληρονόμησε από τον πατέρα του. Το εισόδημα που απέκτησε το 2013 ανήλθε σε 9.500 ευρώ, δεν διαθέτει άλλο περιουσιακό στοιχείο (αυτοκίνητο κλπ) ενώ χρωστάει στο Δημόσιο 1.000 ευρώ. Με την αρχική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ προέκυψε φόρος 230 ευρώ σε πέντε μηνιαίες δόσεις των 46 ευρώ το μήνα.

  Τι θα γίνει τώρα: Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα έχει έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ αφού πληροί τις προϋποθέσεις μετά και την κατάργηση του κριτηρίου της φορολογικής ενημερότητας. Όμως θα πρέπει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να πληρώσει την πρώτη από τις 6 πλέον δόσεις του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει εκδοθεί το νέο εκκαθαριστικό όπου θα προβλέπεται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ και ο φόρος από 230 ευρώ θα περιοριστεί στα 115 ευρώ.

  ΠΟΕ-ΔΟΥ

  Την ίδια ώρα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. με ανακοίνωσή της καλεί τους υπουργούς και τους βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων που ψήφισαν τον νόμο για την επιβολή του φόρου αυτού «να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην ψάχνουν για «αποδιοπομπαίους τράγους» και για δήθεν «πειθαρχικές ευθύνες» σε υπηρεσιακά στελέχη και υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών. Με την ίδια ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. τάχθηκε υπέρ της επιβολής ενός γενικευμένου φόρου στη συνολική αξία της περιουσίας κάθε φορολογούμενου, στο πλαίσιο του οποίου θα εξαιρείται μόνο η πρώτη κατοικία. Ζήτησε δηλαδή να επιβληθεί φόρος τόσο στα ακίνητα (πλην πρώτης κατοικίας) όσο και στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία κάθε φορολογούμενου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποταμιεύσεις και επενδύσεις (σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές κ.λπ.).

  http://www.forologikanea.gr

 9. Νέα γκάφα με τον ΕΝΦΙΑ

  Άλλη μια γκάφα με τον ΕΝΦΙΑ σπεύδει να διορθώσει το υπουργείο Οικονομικών. Αυτή τη φορά το λάθος αφορά στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η διάταξη με τις διορθώσεις στον ΕΝΦΙΑ που ψηφίστηκε στη Βουλή δεν εξαιρεί τα ενοικιαζόμενα από το συμπληρωματικό φόρο ακινήτων και ούτε προβλέπει επιβολή ΕΝΦΙΑ με μειωμένους συντελεστές όπως ισχύει για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα ξενοδοχείων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα. Με τις διατυπώσεις της ψηφισθείσας διάταξης τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ κανονικότατα σαν να ήταν σπίτια. Γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε χθες βράδυ πως «μετά από συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι, η λογική της διάταξης που προστέθηκε στο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων με το ψηφισθέν στις 11/9/2014 νομοσχέδιο είναι, οι προβλέψεις που ισχύουν για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) να εφαρμόζονται και στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα πλην των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων –βιλών του άρθρου 46 παρ.5 του ν. 4179/2013)».

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=113350241

 10. Περί του ΕΝΦΙΑ- Δυο φοροτεχνικοί αναλύουν τον πιο δύσκολο φόρο
  19 Σεπ 2014

  Ιάκωβος Γκούμας:

  Ο νέος Φόρος , αντικαθιστά 2 Φόρους στα Ακίνητα . Δηλαδή το χαράτσι της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Το χαράτσι της ΔΕΗ, επιβαλλόταν στα Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, είχε Αφορολόγητο όριο.

  Ο ΕΝΦΙΑ, επιβάλλεται σε κάθε Ακίνητη Περιουσία. Για πρώτη φορά λοιπόν επιβάλλεται Φόρος και στα εκτός σχεδίου Ακίνητα . Δηλαδή και σε Αγροτεμάχια. Ταυτόχρονα ο ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνει και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας , διότι για Περιουσία άνω των 300.000 ευρώ, επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος. Δύο φόροι δηλαδή στην συσκευασία του ενός.

  Δεν έχει Αφορολόγητο όριο , άρα φόρος από το πρώτο ευρώ και επίσης ο συμπληρωματικός φόρος για Περιουσία άνω των 300.000, βάσει των Αντικειμενικών τιμών , που ουδεμία σχέση έχουν με την σημερινή πραγματικότητα, υπολογίζεται σε κλιμάκια με πολύ μικρό εύρος.

  Άλλη βασική διαφορά που φέρνει ο ΕΝΦΙΑ , είναι ο επιμερισμός του Φόρου τόσο στην επικαρπία του Ακινήτου, όσο και στην ψιλή κυριότητα. Το Κράτος επί της ουσίας εισπράττει τον ίδιο Φόρο, αλλά τον επιμερίζει σε Επικαρπία και Ψιλή Κυριότητα. Έτσι ενώ μέχρι τώρα, πλήρωνε μόνο ο Επικαρπωτής, έχουμε το φαινόμενο να μειώνεται ο Φόρος στον Επικαρπωτή και την διαφορά την πληρώνει ο κύριος της Ψιλής κυριότητας.

  Οι μεγάλες διαφορές Φόρου και το κυρίως πρόβλημα, δημιουργήθηκε στα Οικόπεδα εντός Οικισμών, στους οποίους δεν υπήρχαν Αντικειμενικές Αξίες. Στο παρελθόν, σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογισμός του Φόρου γινόταν σε μία ελάχιστη κατώτατη Αξία, εκτός Αντικειμενικού Αξιών. Ο ΕΝΦΙΑ αντί αυτής της κατώτατης Αξίας υπολόγισε τον Φόρο, με βάσει την χαμηλότερη Αντικειμενική Αξία της ευρύτερης περιοχής. Έτσι για παράδειγμα ενώ η ελάχιστη κατώτατη Αξία ανά τ.μ. ήταν 90 ευρώ, η κατωτάτη Αντικειμενική Αξία της εγγύτερης περιοχής ήταν 500 ευρώ. Είναι αντιληπτό τόσο το μέγεθος της διαφοράς στην Αξία υπολογισμού όσο και στον Φόρο που προέκυψε. Αυτό ακριβώς είναι η πρώτη διόρθωση που γίνεται στα νέα εκκαθαριστικά του Υπ. Οικονομικών.

  Ευνοημένοι από τον ΕΝΦΙΑ, σε σύγκριση με το χαράτσι της ΔΕΗ εμφανίζονται οι Ιδιοκτήτες Διατηρητέων Κτηρίων.

  Με την τροποποίηση, εντάσσονται ελαφρύνσεις βάσει Εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Τα εισοδηματικά κριτήρια ,με τα οποία εντάσσεσαι στις ελαφρύνσεις είναι εξαιρετικά χαμηλά.

  Για παράδειγμα ένα τρίτεκνος, για να τύχει έκπτωσης Φόρου 100 % θα πρέπει να έχει Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα, πραγματικό η τεκμαρτό να είναι μικρότερο των 16.000 ευρώ , ενώ ταυτόχρονα τα κτίσματα της Οικογένειας του δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τμ.

  Αντίστοιχα ένα έγγαμος με δύο παιδιά, για να τύχη έκπτωσης 50%, θα πρέπει το πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, το σύνολο των κτισμάτων να είναι μικρότερα των 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Είναι αντιληπτό ότι οι εκπτώσεις γίνονται ουσιαστικά μόνο για το Υποθετικά Κοινωνικό Πρόσωπο του Κράτους και την προβολή του από τα ΜΜΕ.

  Παναγιώτης Παντελής:

  Οι διορθώσεις

  Αλλαγές έχουν γίνει σίγουρα αλλά είναι ελάχιστες και αποτελούν στάχτη στα μάτια των φορολογουμένων και ειδικά για αυτούς που κατέχουν ακίνητα τα οποία δεν τα εκμεταλλεύονται. Σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει η όλη άδικη λογική του νόμου ο οποίος φορολογεί την ιδιοκτησία χωρίς να εξετάζει εάν υπάρχει εισόδημα από τον φορολογούμενο.

  Προβληματικές ή βελτιωτικές οι αλλαγές
  Η αλλαγή της έκπτωσης στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι θετική ως προς την σκέψη αλλά πολύ μικρή στην πράξη. Η έκπτωση του 20% για όσα ακίνητα δεν είχαν ρεύμα όλο το 2013 αφορά ελάχιστους ενώ όσοι είχαν ρεύμα έστω και για 1 ημέρα το 2013 δεν θα καρπωθούν την έκπτωση. Θετική σαφώς είναι η αλλαγή στα εκτός ΑΠΑΑ ακίνητα (4000 περίπου περιοχές) αλλά θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλα ακίνητα.

  Η αφαίρεση της προϋπόθεσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την χορήγηση απαλλαγής είναι επίσης θετική αλλά θα έπρεπε να αυξηθούν ή να εξαλειφθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες (ανάπηρους, πολύτεκνους, μακροχρόνια άνεργους).

  Το βασικότερο πρόβλημα
  Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η φορολόγηση σε περιουσιακά στοιχεία που οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν ούτε καν την ύπαρξη τους ενώ πολλά από αυτά μπορεί να έχουν ήδη καταπατηθεί.

  Φοροτεχνική επεξεργασία
  Η επεξεργασία όλων των αλλαγών που έγιναν πρόσφατα στην πράξη θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αυτόματα από την ΓΓΠΣ γιατί θα είναι χρονοβόρο και δύσκολο να βρεθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΗ, ΚΕΠΑ κλπ) ούτως ώστε να εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά με τις ανάλογες εκπτώσεις ( έκπτωση στα μη ηλεκτροδοτούμενα, έκπτωση σε ευπαθείς ομάδες κλπ) και είναι αδύνατον αυτό να γίνει μέσα σε λίγες μέρες.

  Το πιθανότερο είναι το κόστος να μεταφερθεί για άλλη μία φορά στους φορολογουμένους οι οποίοι θα πρέπει να τρέχουν στις εφορίες με έγγραφα οι οποίες με την σειρά τους έχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού με συνέπεια να έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες ουρές και ταλαιπωρία.

  Ποια θέματα απασχολούν τους φορολογούμενους
  Τα παράπονα επικεντρώνονται στο ποσό που έχουν να πληρώσουν το οποίο πολλές φορές είναι περισσότερο σε σχέση με την περσινή
  φορολόγηση (ΕΕΤΑ,ΦΑΠ) . Ακόμη πολλά παράπονα κάνουν οι ιδιοκτήτες υψηλής κυριότητας των ακινήτων οι οποίοι ξαφνικά πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό φόρου για ένα ακίνητο που στην πράξη δεν έχουν και δεν εισπράττουν τίποτα από αυτό, πληρώνουν δηλαδή για κάτι που θα πάρουν στην κατοχή τους.

  Τέλος πολλά παράπονα λαμβάνουμε από αυτούς που δικαιούνται τυχών εκπτώσεις αλλά ακόμα βλέπουν βεβαιωμένο το αρχικό ποσό και δεν μπορούν να κάνουν σωστό προγραμματισμό.

  http://www.reporter.gr/Eidhseis/Oikonomia/item/247341-Peri-toy-EΝFIA-Dyo-forotechnikoi-analyoyn-ton-pio-dyskolo-foro

 11. Οι φόροι στην περιουσία είναι καραμπινάτη ληστεία !

  Δεν υπάρχει “αντικειμενική αξία” στον κόσμο. Δεν υφίσταται, ως έννοια. Κάθε πράγμα έχει αξία ανάλογη με το τίμημα που είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένας αγοραστής. Το ίδιο ετοιμόρροπο σπίτι μπορεί να το θέλει κάποιος μόνο για το οικόπεδο και κάποιος άλλος με σκοπό να ξοδέψει μια περιουσία για να το αναστηλώσει επειδή του αρέσει το φενγκ-σούι του. Αν καίγομαι για μετρητά αύριο, μπορεί να πουλήσω όσο-όσο σήμερα, στη μισή τιμή που θα μπορούσα να πετύχω αν περίμενα κάνα δυό χρόνια. Κάθε αξία -και των ακινήτων και των κινητών και των εμψύχων και των αψύχων- είναι υποκειμενική και μόνο!

  Όλη η φιλολογία σχετικά με την αξία της ακίνητης περιουσίας, βασίζεται σε μια θεμελιώδη διαστροφή: τη φορολόγησή της. Κι επειδή πρόκειται για γενικευμένη διαστροφή, σχεδόν την έχουμε αποδεχθεί! Κι όμως, ο μόνος νόμιμος και λογικός φόρος είναι στο εισόδημα. Από τη στιγμή που φορολόγησες το εισόδημά μου και πήρες το μερίδιο του κράτος, το υπόλοιπο είναι ΔΙΚΟ μου! Το τι θα το κάνω είναι ΔΙΚΟ ΜΟΥ θέμα. Μπορεί να το φάω στα μπουζούκια, να αγοράσω έργα τέχνης, να το βάλω στην τράπεζα, να πάρω μετοχές, να πάρω αντίκες, να το δώσω σε ελεημοσύνες, να το κάψω, να το παστώσω, να πάρω κότερο να πάμε μια βόλτα ή να πάρω ένα άλογο να φύγω στα βουνά. Τι σε κόφτει το τι θα κάνω τα χρήματα που έχεις ήδη φορολογήσει; Με ποια λογική κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες τις ξαναφορολογείς; Με ποια λογική, ας πούμε, το να έχεις ένα σκάφος στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη, αναλογικά, ακτογραμμή στον κόσμο είναι πολυτελής διαβίωση και το να πετάς ντάνες με γαρδένιες στη Σούλα Μπούλα δεν είναι;

  η συνέχεια εδώ: https://justiceforgreece.wordpress.com/2014/09/26/οι-φόροι-στην-περιουσία-είναι-καραμπι/

 12. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

  Προς τον

  Υπουργό Οικονομικών

  κ. Γκίκα ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014

  Κύριε Υπουργέ,

  Ενόψει της συζήτησης η οποία ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά, για την διόρθωση λαθών και προβλημάτων προφανούς αντισυνταγματικότητας του ΕΝΦΙΑ, σας κοινοποιώ σχετικό υπόμνημα που είχα απευθύνει, την 1.11.2013, στον προκάτοχό σας κ. Γ. Στουρνάρα –δυστυχώς δίχως καμία ανταπόκριση από την πλευρά του- όταν συντασσόταν το επίμαχο προσχέδιο νόμου. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και να έχει, αυτή τη φορά τουλάχιστον, καλλίτερη τύχη.

  Μ’ εκτίμηση

  Προκόπης Παυλόπουλος

  Προς τον

  Υπουργό Οικονομικών

  κ. Γιάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013

  Κύριε Υπουργέ,

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που αφορά το προσχέδιο νόμου περί «Ενιαίου Φόρου Ακινήτων» (εφεξής «ΕΝ.Φ.Α.»), εκθέτω τις απόψεις μου σχετικά με πτυχές αφενός ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του. Και, αφετέρου, ενδεχόμενης παραβίασης διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

  Εκ προοιμίου διευκρινίζω ότι οι απόψεις μου αυτές ξεκινούν από την αφετηρία της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας 1972/2012. Δηλαδή της απόφασης που έκρινε και την συνταγματιοκότητα του «προγόνου» του «ΕΝ.Φ.Α.», ήτοι του «ΕΕΤΗΔΕ» (κατ’ άρθρο 53 του ν. 4021/2011).
  Α. Υπενθυμίζω ότι στην ως άνω, εξαιρετικά κρίσιμη εν προκειμένω, απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μόνο κατ’ οικονομία ως συνταγματικώς ανεκτές βασικές πτυχές του «ΕΕΤΗΔΕ». Με την έννοια ότι η συνταγματικότητα αυτή στηρίζεται, κατά βάση, στο ότι το «ΕΕΤΗΔΕ» θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο μέτρο εντελώς περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ήτοι για τα έτη 2011 και 2012. Συγκεκριμένα, κατά το σκεπτικό no 16 της προαναφερόμενης απόφασης ΣτΕ 1972/2012: «Περαιτέρω, το ΕΕΤΗΔΕ δεν αποτελεί, κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά (βλ. σκ.8), νέο πάγιο φόρο επί της ακίνητης περιουσίας, αλλά, όπως προκύπτει από τις επί μέρους ρυθμίσεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 και την οικεία αιτιολογική έκθεση, έκτακτο μέτρο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το έλλειμμα του 2011 και την επίτευξη των αντιστοίχων στόχων για το 2012. Συνεπώς και εξ αυτού του λόγου, ήτοι του εκτάκτου χαρακτήρος της επίδικης φορολογικής επιβαρύνσεως, ο νομοθέτης, ο οποίος πάντως, κατά τα εκτεθέντα στην προηγουμένη σκέψη, έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον καθορισμό των διαφόρων μορφών φορολογικών επιβαρύνσεων, δεν ήταν υποχρεωμένος, θεσπίζοντας τον εν λόγω έκτακτο φόρο, να ακολουθήσει τις μορφές και τις αρχές που έχει χρησιμοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις φορολογίας της ακίνητης περιουσίας».

  Εξ αντιδιαστολής, από την ίδια αυτή απόφαση συνάγεται σαφώς ότι ο «ΕΝ.Φ.Α.», ως φορολογική επιβάρυνση διαρκείας, πρέπει να υπακούει σ’ όλες εκείνες τις αρχές της φορολογίας, οι οποίες καθιερώνονται, δεσμευτικώς για το νομοθέτη, πρωτίστως από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος.
  Υπό τα ως άνω δεδομένα αρκετές διατάξεις του προσχεδίου νόμου περί «ΕΝ.Φ.Α.» εμφανίζονται συνταγματικώς προβληματικές, ως μη συμβατές κυρίως με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5, 17, 20 και 78 του Συντάγματος, καθώς και με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπως προκύπτει από τα εξής[*]:
  Α. Ο «ΕΝ.Φ.Α.» επιβάλλεται, κατ’ ουσία και κατ’ αποτέλεσμα, χωρίς ουσιαστική σύνδεση όχι μόνο με το συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη αλλ’ ακόμη και με το παραγόμενο από την ιδιοκτησία αυτή, lato sensu, εισόδημα. Είναι όμως προφανές ότι, υπό τα δεδομένα αυτά, «αποστασιοποιημένος» και από την εν γένει φοροδοτική ικανότητα του υποκειμένου του συγκεκριμένου οικονομικού βάρους αλλά και από την έναντι αυτού οικονομική σημασία του βαρυνόμενου ακινήτου, ο «ΕΝ.Φ.Α.» οδηγεί, εν τέλει, και στην οικονομική απομείωση της πληττόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας. Οδηγεί, δηλαδή, σ’ ένα είδος έμμεσης δήμευσης του ακινήτου -αφού ο ιδιοκτήτης του ωθείται, εμμέσως πλην σαφώς, ακόμη και στο ν’ απαλλαγεί από το ακίνητό του λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στα φορολογικά βάρη που του αναλογούν- και, κατά λογική ακολουθία, στην οικονομική «τήξη» του πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Τούτο όμως φαίνεται ν’ αντιβαίνει, μεταξύ άλλων:

  1. Προς τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Συντάγματος, δεδομένου ότι ο «ΕΝ.Φ.Α.» θίγει τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, μέσω της σταδιακής, νομοτελειακής, αποδυνάμωσης της οικονομικής της αξίας.

  2. Προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Και τούτο διότι οι διατάξεις αυτές, μέσ’ από την ερμηνεία τους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιβάλλουν την αρχή σύμφωνα με την οποία η περιουσία, ως αμάλγαμα εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων, δεν επιτρέπεται να εξανεμίζεται υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» φορολογικών βαρών που από τη μια πλευρά αποδυναμώνουν την φοροδοτική ικανότητα του υποκειμένου του φόρου, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ φορολογικού βάρους και φοροδοτικής διαθεσιμότητας. Και, από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά απομειώνουν την περιουσία του υποκειμένου του φόρου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η επιβίωσή του. Συνακόλουθα, λοιπόν, η προς αυτή την κατεύθυνση ερμηνεία κι εφαρμογή της ΕΣΔΑ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο «ΕΝ.Φ.Α.» φαίνεται να πλήττει, στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, και:

  α) Τη γενική ρήτρα της αξίας του ανθρώπου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος. Και τούτο διότι η αδυναμία εξασφάλισης ενός «ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης» συνεπάγεται την ευθεία προσβολή της αξίας του ανθρώπου.

  β) Τη γενική ρήτρα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Και τούτο διότι δίχως τα στοιχειώδη οικονομικά εφόδια της περιουσίας καθενός καθίσταται, στην πράξη, αδύνατη η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του μέσ’ από την ελεύθερη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

  Τις βασικές αρχές που καθιερώνουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα δε:
  γ1) Την κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, αφού η αρχή αυτή δεν νοείται δίχως την δυνατότητα του καθενός να επιβιώσει υπό όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.

  γ2) Την κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 αρχή της αναλογικότητας, αφού η, εντέλει, επιβάρυνση της ιδιοκτησίας και, κατ’ αποτέλεσμα, της περιουσίας καθενός δεν είναι επιτρεπτό να θυσιάζεται, με κάθε τίμημα, στο βωμό επίτευξης αμιγώς δημοσιονομικών στόχων.

  γ3) Την κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 και 4 αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και τούτο διότι η, μέσ’ από τις στοιχειώδεις επιταγές της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεισφορά του καθενός προϋποθέτει την δυνατότητά του να έχει στη διάθεσή του περιουσιακά στοιχεία, ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού, αφού όμως προηγουμένως διασφαλίζονται οι minimum όροι της προσωπικής του επιβίωσης υπό συνθήκες στοιχειώδους αξιοπρέπειας.

  Β. Ο «ΕΝ.Φ.Α.» φαίνεται να έρχεται σ’ αντίθεση προς τις διατάξεις του Συντάγματος που εγγυώνται την αρχή της ισότητας. Και συγκεκριμένα:

  1. Της κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικής ισότητας, η οποία σημαίνει ίση μεταχείριση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων αλλά και άνιση μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων καταστάσεων. Και τούτο π.χ. διότι ο καθορισμός ενιαίας τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του «ΕΝ.Φ.Α.» αγνοεί, στην πράξη, τη διαφορά που υφίσταται ως προς την πραγματική οικονομική αξία ακινήτων, τα οποία εντάσσονται άνευ όρων στην ίδια ζώνη.

  2. Της κατ’ άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχής της συμμετοχής καθενός στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές του δυνάμεις. Και τούτο διότι, όπως εκτενώς εξηγήθηκε, η επιβολή του ουδόλως συνδέεται αφενός με την εν γένει φοροδοτική ικανότητα του βαρυνόμενου. Και, αφετέρου, με την πρόσοδο την οποία παράγει το βαρυνόμενο ακίνητο.

  Γ. Ο «ΕΝ.Φ.Α.» φαίνεται να έρχεται σ’ αντίθεση προς τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, οι οποίες κατοχυρώνουν το δικαίωμα αίτησης και παροχής οριστικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας. Και τούτο διότι:

  1. Η όλη δομή του «ΕΝ.Φ.Α.», οδηγεί στο συμπέρασμα πως η επιβολή του βασίζεται ουσιαστικά σε νομοθετικώς θεσπιζόμενο τεκμήριο ως προς τη βάση υπολογισμού του. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι ο «ΕΝ.Φ.Α.», όπως προεκτέθηκε, ουδόλως συνδέεται τόσο με το γενικό εισόδημα του φορολογουμένου όσο και με την εκ του βαρυνόμενου ακινήτου αποκτώμενη πρόσοδο. Όμως, τέτοιου είδους τεκμήρια σχετικά με τη φορολογία αντιτίθενται, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, όχι μόνο προς την κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 αρχή της ισότητας ενώπιον των δημόσιων βαρών. Αλλά και προς το κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας, οριστικής και προσωρινής.

  2. Όπως παγίως δέχεται και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. π.χ. τις αποφάσεις 2065/1988, 2443/1989, 1192/1990, 2919/1999, 3284/2000, 1576/2002, 1340/2003 κλπ.), η θέσπιση τεκμηρίων σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης δυσχερώς συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1, οι οποίες καθορίζουν το περιθώριο ελευθερίας του διαδίκου για αίτηση και παροχή δικαστικής προστασίας. Ως εκ τούτου, τέτοια τεκμήρια μόνον ως επικουρική μέθοδος προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης είναι συνταγματικώς ανεκτά. Και μόνον εφόσον:

  α) Πρώτον, αποφεύγεται πλήρως η διαμόρφωση πλασματικής φορολογητέας ύλης, ιδίως μέσ’ από τη διαμόρφωση του τεκμηρίου υπό συνθήκες που εγγυώνται τη συμφωνία του με τα δεδομένα της κοινής πείρας, λόγω της σταθερότητας της αποδεικτικής του βάσης και της αβίαστης συναγωγής των συμπερασμάτων, πάνω στα οποία στηρίζεται.

  β) Δεύτερον, εν πάση περιπτώσει ο φορολογούμενος διαθέτει τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμηρίου γενικώς, ιδίως δε μ’ επίκληση των ιδιαίτερων συνθηκών που συνθέτουν τα δεδομένα της προσωπικής του κατάστασης.

  3. Με βάση όμως τα όσα ήδη εκτέθηκαν ως προς τον «ΕΝ.Φ.Α.», το τεκμήριο στο οποίο ερείδεται ως προς τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης που επιτρέπει την επιβολή του δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα, κατά τ’ ανωτέρω, επιβαλλόμενα από τις εγγυήσεις των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 χαρακτηριστικά αναφορικά με την ακώλυτη παροχή δικαστικής προστασίας. Πραγματικά:

  α) Ο «ΕΝ.Φ.Α.» στηρίζεται στη συνεκτίμηση αντικειμενικών παραγόντων, οι οποίοι αναφέρονται περιοριστικώς. Γεγονός που σημαίνει ότι αποκλείεται ο συνυπολογισμός, ως προς τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, άλλων κρίσιμων παραγόντων συνδεόμενων με την πραγματική αξία του ακινήτου, όπως είναι π.χ. η πραγματική -πέραν της αντικειμενικής- αξία του.

  β) Συνακόλουθα, υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο «ΕΝ.Φ.Α.» στηρίζεται, κατ’ ουσία, σ’ ένα οιονεί αμάχητο τεκμήριο, το οποίο αν δεν αποκλείει πλήρως, σίγουρα περιορίζει υπερμέτρως τα όρια του δικαστικού ελέγχου, κατά τρόπο που θίγει τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος (αλλά και, περαιτέρω, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ).

  Είναι αυτονόητο ότι είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τις απόψεις, τις οποίες σας προεξέθεσα.

  Μ’ εκτίμηση

  Προκόπης Παυλόπουλος

  http://kourdistoportocali.com/post/38141/karamanlis

 13. Αυτό είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ
  07/10/2015

  Έως τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται η ανάρτηση στο Taxis των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2015. Οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν το φόρο ακινήτων σε πέντε μηνιαίες δόσεις η πρώτη από τις οποίες έως το τέλος Οκτωβρίου.

  Προς το παρόν μπορεί μόνο να δει κάποιος πως θα είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.

  Με απόφαση της Κ. Σαββαϊδου ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ΈΝΦΙΑ για το 2015 και επομένων ετών ,όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

  Στο εκκαθαριστικό εκτός από τα στοιχεία του φορολογούμενου αναγράφονται το σύνολο των δικαιωμάτων επί ακινήτων, το σύνολο του κύριου φόρου, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, το σύνολο του συμπληρωματικού φόρου και βέβαια το ποσό καταβολής.

  Ακολουθούν όπως και πέρυσι αναλυτικά στοιχεία κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων, ενώ σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί το ύψος του φόρου έχει περιθώριο 30 ημέρων να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Διαφορών της ΓΓΔΕ.

  Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης υπολογισμού του φόρου απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια είναι απαράδεκτη. Επίσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ δεν προβλέπεται έκπτωση.

  http://www.enikos.gr/economy/344607,Ayto-einai-to-ekka8aristiko-toy-ENFIA.html

  Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2015 ]

  ΠΟΛ.1216/1.10.2015

  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων

  Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

  Αθήνα, 1/10/2015 (ΦΕΚ Β’ 2143/06-10-2015)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

  EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

  ΠΟΛ 1216/2015

  ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης – πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων.

  Α Π Ο Φ Α Σ Η
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του N. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄). 3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 4. Την πράξη 20/25.6.2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

  αποφασίζουμε:

  1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2015 και επομένων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης.
  3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015
  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

  Συνημμένα – EKK_ENFIA_2015.pdf

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21948
  © Taxheaven

 14. ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  Επιβεβαίωσε την επιβολή ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα εκτός Ελλάδος ο Τρ. Αλεξιάδης!
  07/10/2015 – 15:10

  Δεν θα γλυτώσουν τον ΕΝΦΙΑ όσοι Έλληνες έχουν ακίνητα στο εξωτερικό! Τις σχετικές πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας σε συνέδριο για την αγορά ακινήτων. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από το 2016 όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ τοποθέτησε χρονικά στο Σεπτέμβριο του 2016 το νέο σύστημα αντικειμενικών τιμών των ακινήτων οι οποίες θα προσεγγίζουν τις εμπορικές τιμές.
  Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΕΝΦΙΑ εξωτερικού. Ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών και δείχνουν ότι σε Έλληνες ανήκουν 3.200 ακίνητα στο Λονδίνο. Μάλιστα, επικαλούμενος το παράδειγμα Μόντι στην Ιταλία με τη φορολόγηση ιδιοκτησιών Ιταλών στο εξωτερικό είπε ότι είναι λάθος να πληρώνει ο κάτοικος Ελλάδας ΕΝΦΙΑ, και ούτε ένα ευρώ φόρο ο ιδιοκτήτης ακινήτου στο εξωτερικό.
  Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την καθιέρωση κλίμακας ετήσιου φόρου η οποία θα μπορεί να αγγίζει ακόμη και το 3%-4% ανάλογα με την αξία του ακινήτου με ταυτόχρονο συμψηφισμό των φόρων που αποδόθηκαν στη χώρα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
  Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι το 2016 θα γίνονται ηλεκτρονικά και πως θα δημιουργηθεί μια ειδική φόρμα στο taxis στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι συμβολαιογράφοι για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου που διεκπεραιώνουν, θα μπαίνουν στο σύστημα, θα καταχωρούν τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των αντισυμβαλλόμενων, η εφορία μέσω taxis θα προσδιορίζει τον φόρο, θα εκτυπώνεται η γνωστή Ταυτότητα Οφειλής, και θα πληρώνεται ο φόρος. Έτσι θα γίνονται οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις.
  «Μέχρι σήμερα οι εφαρμογές του κεφαλαίου είχαν μείνει έξω από το ΤΑΧΙS. Αν ψάξει κανείς στους φακέλους που συσσωρεύονται στις εφορίες θα βρει ότι εκκρεμούν έσοδα προς είσπραξη… Από το 2016 ξεχάστε όλα όσα ξέρατε με τη κτηματαγορά. Όλα αυτά τελειώνουν, με την ηλεκτρονική φόρμα που θα καθιερωθεί στο Taxis», είπε ο κ. Αλεξιάδης.
  Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντικειμενικές αξίες είπε ότι το Σεπτέμβριο του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί ένα σύστημα κοντά στις εμπορικές αξίες. Για το περιουσιολόγιο διευκρίνισε ότι ξεκινά το Νοέμβριο του 2015.

  http://www.eklogika.gr/news/Epivevaiwse-thn-epivolh-ENFIA-se-akinhta-ektos-Ellados-o-Tr-Aleksiadhs!-07-10-2015

 15. Tο πολυνομοσχέδιο με την αύξηση φόρων και τις τροπολογίες για Κόφτη και Εισόδημα Αλληλεγγύης

  Εμπεριέχει φόρος μερισμάτων, αύξηση ΕΦΚ σε Καύσιμα, φόρος σε συνδρομητική, αύξηση ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, φόρος σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, νέο ΤΑΙΠΕΔ με ξένη διοίκηση κλπ.

  ΕΝΦΙΑ: Για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν αποκαλύπτει στην έκθεσή του πόσο θα στοιχίσουν στις τσέπες των φορολογουμένων. [Αναλυτικά οι αλλαγές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πολυνομοσχέδιο, Έως και τριπλάσιος ΕΝΦΙΑ παρά τη μείωση στις αντικειμενικές! ]

  Είναι σαφές όμως ότι ο συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος έως το 2015 αφορούσε μόνο όσους είχαν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ, εφεξής θα αφορά ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ.

  Οι συντελεστές αυξάνονται (πρώτος συντελεστής 0,1% για ακίνητη περιουσία από 200.001 έως και 250.000 ευρώ, όταν μέχρι σήμερα ο συντελεστής αυτός αφορούσε ακίνητη περιουσία από 300.000 έως και 400.000 ευρώ), τα κλιμάκια αλλάζουν, ενώ και ο ανώτατος συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου ανεβαίνει στο 1,15% (για το κλιμάκιο ακίνητης περιουσίας άνω των 2 εκατ. ευρώ), όταν έως σήμερα ήταν 1% (για άνω του 1 εκατ. ευρώ).

  Αλλαγές υπάρχουν και στους συντελεστές υπολογισμού του κύριου φόρου για τα οικόπεδα με διπλασιασμό των κλιμακίων (από 12 σε 25) και χαμηλότερους συντελεστές φόρου για ακίνητα με χαμηλή αντικειμενική αξία (οι συντελεστές ξεκινούν πλέον από το 0,0037 ευρώ ανά τετραγωνικό έναντι των 2 ευρώ που ίσχυαν έως σήμερα) αλλά αυξημένους έως και 25% συντελεστές στα «ρετιρέ».

  Ο ανώτατος συντελεστής προσδιορισμού του φόρου για τα οικόπεδα αυξάνεται από τα 9 ευρώ ανά τετραγωνικό στα 11,25 ευρώ, για μοναδιαία αξία άνω των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.

  Στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 στο 5,5 τοις χιλίοις ενώ για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, ο συντελεστής αυξάνεται σε 3,5 από 2,5 τοις χιλίοις.

  Χαράτσι έρχεται και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα για παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητα, τα οποία παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις., ενώ στον συμπληρωματικό φόρο εντάσσονται πλέον και τα αγροτεμάχια.

  Τέλος, για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31/12/2014 μέχρι και την 29/7/2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997, ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση.

 16. ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟ KAI ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ (ΕΝΦΙΑ, εξαπάτηση εκλογικού σώματος, εξόντωση πληθυσμού μέσω βίαιης φτωχοποίησης κλπ)

  Ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας αρχής 
Oι εξωδίκως δηλούντες,κάτωθι υπογράφοντες,

  ενεργούντες στο πλαίσιο των άρθρων 22Π.Κ.(Άμυνα), 288Π.Κ. παρ.2

  καθώς και στο πλαίσιο της επιταγής του άρθρου 120 του Συντάγματος,

  είτε όντες, δήθεν υπόχρεοι καταβολής ΕΝΦΙΑ-κατά δική σας δήλωση- είτε μη όντες υπόχρεοι (εφόσον οιονεί βρισκόμαστε και εμείς υπόχρεοι) είτε έχοντες καταβάλει λόγω άγνοιας, είτε λόγω παραπληροφόρησης, είτε λόγω απειλών και κατατρομοκράτησης, (333Π.Κ.) μέρος, ή το σύνολο της δήθεν οφειλής μας ΕΝΦΙΑ

  αποστέλλουμε 
με Διαμαρτυρία και Επιφύλαξη δια παντός Νομίμου Δικαιώματός μας, (συμπεριλαμβανομένων και αστικών αποζημιώσεων, τόσο προσωπικά, όσο και συλλογικά, ως κυρίαρχος Ελληνικός λαός, τόσο από τους καταγγελλόμενους, όσο και από κάθε συνεργάτη, συνεργό, και ηθικό αυτουργό των γεννοκτόνων πράξεών τους και κάθε τυχόν εμπλεκομένων)

  Εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση

  ΚΑΤΑ

  1)ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ του Ηλία, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ”

  Διεύθυνση: Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17671

  2) ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ του Παύλου, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ “ΣΥΡΙΖΑ”

  Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου) 1, Αθήνα, Τ.Κ. 10553 


  απαιτώντας να αποπληρώσουν* εκείνοι, τα ποσά, του παράνομου και δημευτικού (κατά και δική τους, δημόσια ομολογία) φόρου ΕΝΦΙΑ, τα οποία αντιστοιχούν στον καθέναν μας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης του παρόντος εξώδικου

  (* Σε καμμία περίπτωση, βεβαίως, δεν σημαίνει πως, η δήλωση μας αυτή, περί δική τους πληρωμής ΚΑΙ ΜΟΝΟ του παράνομου αυτού φόρου, ότι αποτελεί οποιουδήποτε είδους αποδοχή ή αναγνώριση του εν λόγω φόρου και του χρεωθέντος λόγω αυτού, ποσού, ούτε εμπράκτως ούτε ρητώς. Σας δηλώνουμε λοιπόν, ρητώς, ότι σε καμμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε ούτε αποδεχόμαστε την χρέωση και τον νόμο ΕΝΦΙΑ προς αποφυγή της όποιας ‘δημιουργικής’ ….ερμηνείας εκ μέρους σας όπως αρέσκεστε να κάνετε)

  ΕΦΟΣΟΝ:

  Υπερψήφισαν τον Ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 94/14-08-2015), 
ο οποίος περιέχει ενσωματωμένο το τρίτο (για την ακρίβεια,τέταρτο) μνημόνιο, όπου ρητώς αναφέρονται τα ακόλουθα, τόσο για τον ΕΝΦΙΑ, όσο και για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων (βλ. σελ. 1015 και 1017 του Φ.Ε.Κ., παρ. 2.1 και 2.2ν, αντιστοίχως, της Παραγράφου Γ΄ της “Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων”) 
 
«Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016» 
ΚΑΙ 
«Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017. 
Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομικών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο (βασικό παραδοτέο)».

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ :

  https://justiceforgreece.wordpress.com/εξωδικα/εξωδικο-προσ-τον-παναγιωτη-καμμενο-kai-τ/

  και

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/03/2016

  το οποίο απεστάλη προς μεγάλα και μικρά κανάλια, για την σημερινή δράση πολιτών και θα σταλεί και σε επαρχιακά

  145 πολίτες (και συνεχίζουμε ν’αυξανόμαστε και αυτήν την στιγμή που μιλάμε)

  υπερκομματικά, διακομματικά και ακομμάτιστα,

  νομικοί, έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ..ελεύθεροι άνεργοι,
  ελεύθερα & αδογμάτιστα σκεπτόμενοι,
  δημόσιοι & ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγρότες,
  συνταξιούχοι & φοιτητές,

  καλλιτέχνες, λογοτέχνες &..πολυτέχνες,
  άτεκνοι & πολύτεκνοι,
  ενταγμένοι & ανένταχτοι:

  Σήμερα, Δευτέρα 21/03/2016 και ώρα 16:30,
  αποστέλλουμε εξώδικη προειδοποίηση προς τον Πρόεδρο του Σύριζα και Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και προς τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ Παναγιώτη Καμμένο,
  απαιτώντας εντός 30 ημερών να αποκαταστήσουν ως οφείλουν και ως δεσμεύθηκαν προεκλογικά, την νομιμότητα,
  δηλαδή ό,τι ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο, η ΕΣΔΑ, και οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ελλάδος (ΣτΕ 1972/2012, 4003/2014, και 4446/2015 και του Δ’ τμήματος του Αρείου Πάγου του 2014)
  και να πάρουν πίσω την επιβολή του αντισυνταγματικού, παράνομου και δημευτικού φόρου ΕΝΦΙΑ,
  ειδάλλως, εάν επιμείνουν σε αυτό το δημευτικό μέτρο, (και σε όλα τα υπόλοιπα)
  καταπατώντας κάθε υπαρκτή νομιμότητα, απαιτούμε να τον πληρώσουν ιδίοις πόροις!!!!

  Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας,
  απέναντι στην συνολική γεννοκτονική φοροεπίθεση,
  στην εξόντωση του πληθυσμού που συντελείται(ε),
  στην εξαπάτηση του εκλογικού σώματος,
  στην εγκληματική (έγγραφη) ρητή παραχώρηση της νομοθετικής εξουσίας στην διεθνή οικονομική συμμορία, από την συγκυβέρνησή σας,

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να πάρουμε:
  Την πατρίδα μας πίσω,
  την ζωή μας πίσω,
  τα σπίτια μας πίσω,
  την δημόσια και ιδιωτική περιουσία μας πίσω,
  τα ξενιτεμένα μας παιδιά πίσω,
  την εθνική κυριαρχία της χώρας μας πίσω,
  τ’αεροδρόμιά μας πίσω,
  την ΔΕΗ μας πίσω,
  την νομοθετική εξουσία πίσω,
  το 62% ΟΧΙ μας πίσω,

  και ο ΕΝΦΙΑ όλος δικός σας!

  ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”

  Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ

  https://scontent.fath3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12439277_588794947947705_6111272684694901431_n.jpg?oh=71f15fbe2485b127e41c851db4630e43&oe=57A742E4

 17. ΕΝΦΙΑ: 300% πάνω το χαράτσι για 1 εκατ. ιδιοκτήτες
  Κωστής Πλάντζος 23/05/2016 12:44

  Τι αλλάζει (αναδρομικά)

  Οι αλλαγές ισχύουν αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 2016 και θα φανούν στα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα πληρωθούν το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

  Παράλληλα προβλέπονται και αυξήσεις στους συντελεστές, με τον ανώτατο να αυξάνεται στο 1,15% για ακίνητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ, έναντι 1% σήμερα για περιουσία άνω του 1 εκατ . ευρώ.

  Μεταβολές έρχονται και στους συντελεστές του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ. Τα κλιμάκια αυξάνονται από 12 σε 25, ενώ προβλέπονται χαμηλότεροι συντελεστές για ακίνητα με μικρή αντικειμενική αξία. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:
  ■ Αυξάνεται ο φόρος για τα οικόπεδα, με την επιβολή νέων αυξημένων έως και 25% συντελεστών υπολογισμού του φόρου. Οι συντελεστές ξεκινούν από 0,0037 ευρώ/τ.μ. για αξία έως 2 ευρώ/τ.μ. και φθάνουν στα 11,25 ευρώ/τ.μ. για περιοχές με αξία 5.000 ευρώ/τ.μ., αντί για 9 ευρώ/τ.μ. που είναι σήμερα.
  ■ Μειώνεται κατά 33% (στις 200.000 ευρώ από 300.000 ευρώ) το αφορολόγητο όριο για την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου στα ακίνητα και επιβάλλονται νέοι αυξημένοι συντελεστές που ξεκινούν από 0,1% για ακίνητα αξίας άνω των 200.000-250.000 ευρώ και φτάνουν σε 1,15% για ακίνητα αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ.
  ■ Στον συμπληρωματικό φόρο υπάγονται πλέον και τα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο λογαριασμός για τους έχοντες ακίνητη περιουσία άνω των 200.000 ευρώ.
  Ο συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των ακινήτων, με νέα κλίμακα, όπως φαίνεται στον πίνακα πάνω.
  Πρακτικά, με τη νέα κλίμακα του συμπληρωματικού φόρου, για αξία ακινήτων:
  ■ 250.000 ευρώ προκύπτει φόρος 50 ευρώ, ενώ ως τώρα ήταν αφορολόγητη
  ■ 300.000 ευρώ προκύπτει φόρος 125 ευρώ
  ■ 400.000 ευρώ υπάρχει αύξηση φόρου 325 ευρώ
  ■ 500.000 ευρώ προκύπτει έξτρα φόρος 625 ευρώ
  ■ 600.000 ευρώ η επιβάρυνση φτάνει στα 925 ευρώ.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 200.000 ευρώ ακίνητη περιουσία δηλώνουν περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ακίνητα συνολικής αξίας 200.000-600.000 ευρώ. Αυτοί λοιπόν στοχοποιούνται, ενώ ελάχιστοι έχουν μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία και θα πληρώσουν πολλά περισσότερα.

  Οπως αναφέρει και ο πρόεδρος της Πανελλή­νιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Σταύρος Παραδιάς, «πολλαπλάσιος αριθμός φορολογουμένων μπαίνει στο δόκανο του συμπληρωματικού φόρου, λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 20% στα κενά ακίνητα, αλλά και του διπλού καινούριου φόρου πάνω στα οικόπεδα».

  Τι σημαίνει στην πράξη;

  ■ Διαμέρισμα 100 τ.μ. στο Χαλάνδρι είχε τιμή ζώνης 2.650 ευρώ, άρα πέρυσι δεν είχε συμπληρωματικό φόρο. Φέτος, παρά τη μείωση της τιμής ζώνης στις 2.250 ευρώ, προκύπτει φόρος 25 ευρώ.
  ■ Διαμέρισμα 100 τ.μ. στο Ελληνικό με τιμή ζώνης 3.050 ευρώ είχε το 2015 οριακή επιβάρυνση 5 ευρώ, ενώ φέτος, παρά τη μείωση της τιμής ζώνης, ο συμπληρωματικός φόρος θα ανέβει στα 95 ευρώ.
  ■ Διαμέρισμα 150 τ.μ. στον Αγιο Νικόλαο Κρήτης, με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ, είχε πέρυσι απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο. Φέτος, λόγω της δραστικής μείωσης του αφορολογήτου, προκύπτει φόρος 47,50 ευρώ.
  ■ Διαμέρισμα 100 τ.μ. στην Κηφισιά, με τιμή ζώνης 4.000 ευρώ, είχε το 2015 συμπληρωματικό φόρο 100 ευρώ. Φέτος, επειδή η τιμή ζώνης έμεινε αμετάβλητη, οι αλλαγές στον συμπληρωματικό φόρο φέρνουν επιβάρυνση 425 ευρώ.
  ■ Φορολογούμενος με ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας 1.000.000 ευρώ το 2015 πλήρωσε συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ύψους 3.600 ευρώ. Με τη μείωση των αντικειμενικών μπορεί η αξία της περιουσίας του να μειώθηκε στα 900.000 ευρώ, αλλά για το 2016 θα πληρώσει συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ ύψους 4.225 ευρώ, δηλαδή 625 ευρώ περισσότερα από πέρυσι.

  Διπλό χαράτσι για οικόπεδα, ξενοδοχεία και βιοτεχνίες

  Τεράστια παγίδα στήνεται για όσους έχουν οικόπεδα ή μονοκατοικίες που έχουν «αέρα» και υπόλοιπο συντελεστή δόμησης που φορολογείται με οικοπεδική αξία.Με τον νέο νόμο αυξάνονται κατά ποσοστό 23%-25% οι συντελεστές φόρου όλων των αστικών οικοπέδων της χώρας, ανεξάρτητα αν μειώθηκε ή όχι η αντικειμενική τους αξία.

  Αυτό, όπως τονίζει η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σημαίνει ότι σε όσες περιοχές δεν μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες ή μειώθηκαν συμβολικά, η αύξηση του φορολογικού βάρους είναι διπλή: και από την αύξηση του συντελεστή οικοπέδου αλλά και από την αύξηση της κλίμακας του συμπληρωματικού φόρου.

  Υπέρογκες αυξήσεις καλούνται να πληρώσουν, όμως, και οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα:
  ■ Αυξάνεται από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα.
  ■ Επιβάλλεται συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ με συντελεστή 1 τοις χιλίοις στα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Από το μέτρο πλήττονται κυρίως τα ξενοδοχεία και παραγωγικές βιοτεχνίες

  http://www.protothema.gr/economy/article/580607/300-pano-to-haratsi-gia-1-ekat-idioktites/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.