Εξώδικο στρατιωτικών ενώσεων στον Υπουργό Οικονομικών

poes_header

[Διαβάστε οπωσδήποτε και αυτό : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ]

Σε εξώδικη κοινοποίηση – πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων, ενώπιον δικαστηρίου και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής, προχώρησε η Ομοσπονδία μας, με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ορθή και πλήρη συμμόρφωσή του με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και δη μεταξύ άλλων:

1. την επιστροφή σε κάθε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτει από την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

2. την άμεση επαναφορά από 1-8-2014 στο μισθολόγιο που ίσχυε για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω αντισυνταγματικών και ανίσχυρων διατάξεων…

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Βαλαωρίτου 4 – 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-3615220, 230 & 430 | Fax: 210-3610620

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Της δευτεροβάθμιας οργάνωσης (Ομοσπονδίας), με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Του σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου αριθ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθ. 10.

Κοινοποίηση: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, που κατοικοεδρεύει στον Χολαργό, Μεσογείων 227-231.

Σας κοινοποιούμε την υπ. αριθ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012), καθ’ ό μέρος αφορά στην αναδρομική από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, συνεπεία της οποίας υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε αποδοχές τις οποίες είχαμε εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Η ακύρωση έλαβε χώρα, καθώς οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

Με βάση τα ανωτέρω και ως έχετε ρητή υποχρέωση κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς ΟΡΘΗ και ΠΛΗΡΗ συμμόρφωσή σας με το σκεπτικό και διατακτικό της ανωτέρω απόφασης και δη μεταξύ άλλων:

1. την επιστροφή σε κάθε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως σήμερα, της διαφοράς των αποδοχών που προκύπτει από την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

2. την άμεση επαναφορά από 1-8-2014 στο μισθολόγιο που ίσχυε για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πριν την ψήφιση και θέση σε ισχύ των ανωτέρω αντισυνταγματικών και ανίσχυρων διατάξεων.

ΑΛΛΩΣ ΕΠΙΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ

για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας, αλλά και τη διαφύλαξη της συνταγματικής τάξης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα εξώδικη κοινοποίηση – πρόσκληση και επιφύλαξη δικαιωμάτων μετά του συγκοινοποιούμενου θεωρημένου αντιγράφου της υπ’ αριθ. 2193/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 10, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

http://www.poes.gr/index.php/enimerosi/epikairotita/242-eksodiko-stous-ypourgoys-oikonomikon-kai-ethnikis-amynas

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Ολομέλεια ΣτΕ: 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 – Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας

3 comments on “Εξώδικο στρατιωτικών ενώσεων στον Υπουργό Οικονομικών

 1. 15.07.2014

  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
  ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Τηλ. – Fax: 26510-33865

  email: espeep2012@gmail.com

  ΠΡΟΣ: κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου Ιωάννινα, 15 Ιουλ 2014
  ΚΟΙΝ: Π.Ο.Ε.Σ.

  ΘΕΜΑ: Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας

  1. Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’αρίθμ. 2193/2014 απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικές και ακύρωσε τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 που αφορούν σε μειώσεις των αποδοχών μας από 01 Αυγ 2012. Η απόφαση αυτήν είναι δικαίωση για εμάς, τις οικογένειες μας αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις διότι οι ανώτατοι δικαστές αναγνώρισαν την προσφορά μας στην Πατρίδα. Επίσης αναγνώρισαν τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, την επικινδυνότητα καθώς και την αποκλειστική αφιέρωση των Στρατιωτικών στο λειτούργημα που επιτελούν.

  2. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου εκπροσωπώντας τα εκατοντάδες μέλη της που υπηρετούν στην Ήπειρο παρακαλεί όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η αδικία αυτή με την άμεση εφαρμογή της αποφάσεως του ΣτΕ.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος

  Θεοδώρου Γεώργιος
  Υπολοχαγός (ΠΖ)

  Ο Γεν. Γραμματέας
  Λίτσιος Ευάγγελος
  Υπίλαρχος (Α)

  http://espeep.gr

 2. Υπόδειγμα αιτήσεως προς το Ν.Σ.Κ, για τα αναδρομικά των απόστρατων ( διακοπή παραγραφής)

  ΑΙΤΗΣΗ

  ………………………………..
  του ………………………,
  συνταξιούχου Στρατιωτικού,
  Κατοίκου………………..,
  Οδός ……………………. Αρ. ….
  Αριθμ. Μητρώου Συν/χου……………
  Τηλ……………………..

  …………. …/………./2014.

  Προς
  Το Νομικό Συμβούλιο του
  Κράτους
  Ακαδημίας αρ. 68
  106 78 ΑΘΗΝΑ

  Είμαι Αξιωματικός εν αποστρατεία προερχόμενος από τ………..(1) αποστρατευθείς με τον βαθμό του….………………………(2) το έτος …..…(3), κατά το οποίο άρχισε να μου καταβάλλεται η σύνταξή μου.

  Μέχρι την 31-7-2012, η καθαρή σύνταξή μου ανήρχετο στο ποσό των ………………(4) ευρώ.
  Στη συνέχεια επειδή δυνάμει των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμό Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012), με τίτλο «’Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)», έγινε από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), που επηρέασε τις συντάξεις των αποστράτων στρατιωτικών, με αποτέλεσμα η καθαρή σύνταξή που μου καταβάλλεται πλέον με την 1-7-2014 ανέρχεται στο ποσό των …………..(5) ευρώ.

  Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4.

  Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές η υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνέπεια της οποίας υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές, τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (Βλέπετε ΣτΕ Ολομ. 2192/2014).

  Επειδή η παρούσα αίτηση μου αναφέρεται σε κάθε νόμιμη συνέπεια που προκύπτει, ιδιαίτερα όμως στη διακοπή της παραγραφής σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 93 του N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α’).
  Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος μου, προκειμένου να διεκδικήσω το ποσό των αναδρομικών που μου αναλογεί στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο κατά περίπτωση δικαστήριο.

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
  ΑΙΤΟΥΜΑΙ
  α) Να αναπροσαρμοσθεί η σύνταξη μου στο ύψος που προκύπτει μετά την επαναφορά των βασικών μισθών και επιδομάτων στα προ της 1/8/2012 επίπεδα.

  β) Να μου επιστραφεί νομιμοτόκως ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν το συνολικό ποσό της διαφοράς, μεταξύ της καθαρής σύνταξης της 1/7/2014 και της κατά μήνα καθαρής σύνταξης που προκύπτει μετά την επαναφορά των βασικών μισθών και επιδομάτων στα προ της 1/8/2012 επίπεδα και για όλο το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 μέχρι σήμερα.

  Βεβαιώνεται το γνήσιο Ο Αιτών
  της υπογραφής

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  (1) Κλάδος των Ε.Δ. ή Σ.Α. (π.χ. ΣΞ ή ΠΑ ή ΠΝ κλπ).
  (2) Αποστρατευτικός βαθμός.
  (3) Έτος αποστρατείας.
  (4) Καθαρό ποσό σύνταξης μέχρι την 31-7-2012, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά.
  (5) Καθαρό ποσό σύνταξης με την 1-7-2014, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό.
  (6) Ποσό που προσδιορίζεται υπολογιστικά με βάση τη συνταξιοδοτική πράξη που ίσχυε την 31-7-2012 (βασική σύνταξη) και τις μειώσεις-κρατήσεις που ισχύουν την 31-7-2014.
  (7) Για να προσδιορισθεί το ποσό αυτό προσθέτουμε τα παρακάτω δύο ποσά Α+Β.
  Α : Το ποσό που επιστράφηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του ΓΛΚ τον Ιαν. 2013 και αφορούσε το διάστημα 1/8-31/12/2012 είναι το ποσόν Α.
  Β : Προσδιορίζουμε τη διαφορά που προκύπτει αν από το ποσό της παραπάνω περίπτωσης (6) αφαιρεθεί η καθαρή σύνταξη που καταβλήθηκε με την 1/7/2014. Τη διαφορά την πολλαπλασιάζουμε επί τους μήνες από 1/1/2013 μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας αίτησης και βρίσκουμε το ποσόν

  http://eaaa.gr/διεκδικηση-αναδρομικων-μετα-τισ-αποφ/

  http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eaasthes.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2F206_aitisi.doc&ei=YxfOU6aUBrGS0QWXo4HoDA&usg=AFQjCNFl0eNA5D97U8Y_psoxgjbqXBHxQQ&bvm=bv.71198958,d.d2k

 3. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ, Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΥΠΑΡΞΗ ΔΟΛΟΥ.

  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη
  Άρθρο 120

  1. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.