ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ

Εν λειτουργία στρατιωτικές εγκαταστάσεις – στρατόπεδο καταδρομέων, στρατιωτικό αεροδρόμιο όπου λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ, εν λειτουργία εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, οκτώ προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ανταλλάξιμα ακίνητα και άλλα 

kataggelia1

Την αντίδραση του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 95 ΑΔΤΕ προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της ροδίτικης “ δημοκρατική” για την απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του, για την «ανακούφιση» του δημόσιου χρέους και το στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο!

Η σχετική παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ έγινε με την υπ’ αριθμ. 234/24-04-2013 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συγκεκριμένα στο υπ΄ αριθμ. 1020Β τεύχος της, με την οποία μεταξύ άλλων μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση τα υπ’ αριθμ. 1767 και 1248 ακίνητα γαιών Καλάθου, σημερινής έκτασης 231.450 τ.μ., που κείνται στη θέση «Βουνό» Καλάθου.

Η συγκεκριμένη έκταση έχει ήδη μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά τη δημοσίευση του ως άνω ΦΕΚ, χωρίς να αντιδράσει κανείς, γιατί κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι πρόκειται για έκταση στην οποία βρίσκεται το στρατόπεδο των επίλεκτων στρατιωτών του τάγματος καταδρομών της Ρόδου.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ είχαν εγκαίρως ενημερωθεί προφορικώς και είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη του στρατοπέδου πλην όμως προχωρούν ακάθεκτοι.

Σε έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου της 95 ΑΔΤΕ, που έφερε στις 29 Ιουλίου 2014 στο φως της δημοσιότητας η «δημοκρατική», αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Παραχωρήσεις ακινήτων

ΣΧΕΤ.: α. Η υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/ 28-6-84 απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου
β. Το από 13 Ιανουαρίου 1986 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Παιδουπόλεως Ρόδου γ. ΦΕΚ 1020/25-04-2013
δ. Φ.900/116/395068 /Σ. 1089/26 Μαΐ 14/ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/1β ε. SIC ΡΑΑ 281015Ζ Μαί 14/ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Αναφέρεται σε εκτέλεση (ε) σχετικού, ότι μετά από δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας «Δημοκρατική» (dimokratiki.gr), διαπιστώθηκε ότι με την Αριθμ. απόφ. 234/2013, η οποία δημοσιεύτηκε με το (β) όμοιο, η διυπουργική επιτροπή αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων (Συνεδρίαση 24.04.2013), μεταβίβασε χωρίς αντάλλαγμα, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε», κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μεταξύ άλλων και το ακίνητο με ΑΒΚ 1767, που αντιστοιχεί στην Κτηματολογική Μερίδα 1249 γαιών Κάλαθου, συνολικής έκτασης 231.450 m2 και πρόκειται για το ύψωμα που κείται εντός της περίφραξης του Στρατοπέδου του 6ου ΕΤΕΘ.

Συναφώς αναφέρεται επί του θέματος, ότι με την υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/28-6-84 (επισυνάπτεται ως Συνημμένο «1») απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου, παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την αποκλειστική και μόνο στέγαση του 6ου ΕΤΕΧ, ολόκληρος ο χώρος του Δημοσίου που περιλαμβάνει το κτιριακό συγκρότημα της τέως Παιδούπολης «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στην περιφέρεια Καλάθου Ρόδου και το Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής, υπεγράφη την 13 Ιανουαρίου 1986, από εκπρόσωπο της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου και επιτροπή ορισθείσα από την 95 ΑΔΤΕ.

Όπως αναγράφεται στο Πρωτόκολλο, μεταξύ των παραχωρημένων κτηματολογικών μερίδων παραχωρείται και η KM 1249, καθώς και παραθαλάσσια περιοχή περιλαμβανομένη μεταξύ των ορίων (δεξιού και αριστερού) του Στρατοπέδου, συνολικής έκτασης 24.483 m2, η οποία κείται εντός της περίφραξης του Στρατοπέδου και αντιστοιχεί στην παραλία έμπροσθεν της KM 1249.

Στο εν λόγω στρατόπεδο βρίσκεται εγκατεστημένο το 6° ΕΤΕΘ, Μονάδα Ειδικών Δυνάμεων, υψίστης επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ στο στρατηγικής σημασίας ύψωμα που αντιστοιχεί στην KM 1249, έχουν κατασκευαστεί υπόγειες στοές και έχουν εναποθηκευτεί κρίσιμα υλικά. Επίσης, σε τμήμα της παραχωρημένης παραλίας των 24.483 mz, έχει κατασκευαστεί λιμάνι, προς αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μηδενισμό του χρόνου αντίδρασης του 6ου Ε-ΤΕΘ.

5. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της 95 ΑΔΤΕ, αλλά και για τη διευκόλυνση του έργου σας, διαβιβάζονται συνημμένα:
α. Η υπ’ αριθμ Αρ Πρωτ. ΔΜ 1893/ 28-6-84 απόφαση της Οικονομικής Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Ρόδου (Συνημμένο «1»)
β. Το από 13 Ιανουαρίου 1986 Πρωτόκολλο Παράδοσης και παραλαβής Παιδούπολης Ρόδου (Συνημμένο «2»).
γ. Φωτοαπόσπασμα κτηματολογικού χάρτη περιοχής Κάλαθου Ρόδου, στο οποίο έχουν επισημανθεί με κόκκινου χρώματος περίγραμμα, τα όρια του Στρατοπέδου του 6ου ΕΤΕΘ (Συνημμένο «3»).

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να ακυρωθεί η παραχώρηση της KM 1249, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» και να παραμείνει, παραχωρημένη κατά χρήση, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το ΓΕΣ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την ενημέρωσή του.

Υπτγος Αλκιβιάδης Στεφανής».
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ :

Δείτε  το σχετικό σημείο της απόφασης : “17. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα ακόλουθα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με των επ’ αυτών κτισμάτων και εγκαταστάσεων, ως ακολούθως: πίνακας σελίδας 17386 (θέση 43) και τα συναφή 

 

ΠΟΙΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ;;; 

ΟΙ ΤΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ (Οικονομικών) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ( Παιδείας και Θρησκευμάτων κλπ) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομων κλπ) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ( Περιβάλλοντος, Ενέργειας κλπ) 
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ( Τουρισμού) 

 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ;;; 

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης και ακίνητα του δημοσίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

– Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

[1.Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω σύμβασης, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των υποδομών του ακολούθου ακινήτου, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων, συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, όπως το εν λόγω ακίνητο εμφαίνεται και απεικονίζεται στο από Απρίλιο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού − Δ/νση Μελετών Τεχνικών Έργων με κλίμακα 1:500, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 1132614/28.07.1992 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά (Δ ́ 831/1992), με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής ]

– Τουριστικό Λιμένα Φαλήρου και οι εγκαταστάσεις του 

[2.Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου ε ́ της παραγράφου 9 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α ́ 239) δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος επέκτασης κλπ]

– «Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653» ( Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ 1.360.000,00 τ.μ.)

Εκτός από τις κατοικίες όπου ζουν οι οικογένειες των στρατιωτικών, στο αεροδρόμιο του Σέδες στεγάζονται και λειτουργούν η σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) Πάτριοτ. Σε εξέλιξη μάλιστα βρίσκεται εδώ και χρόνια η κατασκευή κτιρίου για τη μετεγκατάσταση της Σχολής Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΑ). Επιπλέον, εδώ και μία εικοσαετία υπάρχει πρόταση της ΥΠΑ να μεταφερθεί στο Σέδες όλη η κίνηση των αεροσκαφών γενικής αεροπορίας (αεροσκάφη αερολέσχης, ντακότες, ελικόπτερα κ.ά.), προκειμένου να αποσυμφορηθεί το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Μίκρα.[ 4. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το ακίνητο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με Α.Β.Κ. 2653 μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, εμβαδού 1.360.000,00 τ.μ., κείμενο στη θέση Θέρμη του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηριζόμενο ως «Στρατιωτικό Αεροδρόμιο ΒΚ 2653», όπως το ακίνητο εμφανίζεται στο Κτηματολογικό Φύλλο με αριθμό ΚΑΕΚ 190432902001/0/0 εκδοθέντος από το Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς.]

– Ακίνητα της ΕΡΤ

Προς «αξιοποίηση» από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) φαίνεται ότι τέθηκαν  και τα βασικά κτίρια πάνω στα οποία στηριζόταν τότε το σύνολο της υποδομής της ΕΡΤ. Η λίστα σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις στην περιοχή της Περαίας, οι οποίες μέχρι πριν ενάμιση χρόνο χρησιμοποιούνταν για τις εκπομπές μεσαίων και βραχέων. Στην Αθήνα η λίστα περιλαμβάνει το Ραδιομέγαρο της Μεσογείων (φωτ.), τις εγκαταστάσεις της ΕΤ1 και του αρχείου στην Κατεχάκη, καθώς και τα «βοηθητικά» κτίρια στο κέντρο, στη Μουρούζη και στη Ρηγίλλης. Όλα τα προαναφερθέντα κτίρια τελούσαν υπό πλήρη κυριότητα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. [5. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το ακίνητο κυριότητας της ΕΡΤ Α.Ε. μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στην περιοχή Περαία του Δήμου Θερμαϊκού του νομού Θεσσαλονίκης, εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης αυτού 760.807 τ.μ.,κλπ, + πίνακας σελίδας 17386, σχεδιαγράμματα]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Τα συγκεκριμένα ακίνητα εάν δόθηκαν όλα προς εκποίηση, δόθηκαν πριν την κατάργηση της ΕΡΤ,  δηλαδή όταν  υπήρχε ως φορέας και λειτουργούσε κανονικά. Συγκεκριμένα, η διυπουργική απόφαση 234/2013 με την οποία παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ, εκδόθηκε στις 24 Απριλίου 2013 ενώ η ΕΡΤ καταργήθηκε με κοινή υπουργική απόφαση Κεδίκογλου – Στουρνάρα στις 11 Iουνίου 2013. Η απόφαση αυτή στηρίχτηκε σε ΠΝΠ η οποία εκδόθηκε αυθημερόν και τροποποίησε κατάλληλα το νόμο 3429/2005.

ΦΕΚ Β’ 1414/11-06-2013 : Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ − Α.Ε.)».

ΦΕΚ A 139 – 11.06.2013 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. ( ρύθμισε μεταξύ άλλων και την τύχη της περιουσίας του καταργούμενου δημόσιου φορέα ). Το άρθρο 14Β προστέθηκε με το ν. 4002 ΦΕΚ 180 Α/22.08.2011

– Ανταλλάξιμα Ακίνητα

«Ανταλλάξιμη Περιουσία» ονομάστηκε η περιουσία των μουσουλμάνων που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα με την απόφαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών όπως όριζε η συνθήκη της Λωζάννης (1923), με στόχο την πλήρη αποκατάσταση όλων των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη κα την Καππαδοκία και την πλήρη αποζημίωση για τις περιουσίες που εγκαταλείφθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανταλλάξιμη περιουσία, αποτελούμενη από αστικά αλλά και μη αστικά ακίνητα, αντιστοιχούσε μόλις στο ένα δέκατο των περιουσιών που εγκατέλειψαν υποχρεωτικά οι εκδιωγμένοι Έλληνες.
Τα πέντε ανταλλάξιμα ακίνητα που συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των προς πώληση ακινήτων, περιλαμβάνονται στον πίνακα της σελίδας 17385 στις θέσεις 30 (ΑΚ5575/159), 72 (ΑΚ5749), 73 (ΑΚ19120), 74 (ΑΚ10374/Α), 75 (ΑΚ10663/Α) και είναι:

1. Οικόπεδο 163.125 μ2 στη θέση Πολύδροσο του δήμου Αρταίων του νομού Άρτας.
2. Οικόπεδο με κτίσμα 451.735,5 μ2 στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης
3. Οικόπεδο 9.107 μ2 στη θέση Γιασεμιών και Πασχαλιάς, στον οικισμό τοπογράφων, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης.
4. Οικόπεδο 3.777,44 μ2 στη θέση Λαχανόκηποι του δήμου Θεσσαλονίκης.
5. Οικόπεδο 2.000 μ2, επίσης στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης.

H Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (29/09/2013) αίτηση ακύρωσης της προαναφερθείσας απόφασης, επικαλούμενη παράβαση διατάξεων διεθνών συμβάσεων και παράβαση της ειδικής εξαιρετικής νομοθεσίας εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

– Οκτώ προστατευόμενες περιοχές NATURA σε Νάξο, Μήλο, Άνδρο, Πάρο και Αντίπαρο

Ενδεικτικά:

Έκταση 1091 στρεμμάτων της περιοχής «Αγερσανί -Λίμνη Αλυκής», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή της Αλυκής έχει χαρακτηρισθεί καταφύγιο άγριας ζωής (Κ 784-ΦΕΚ 652/Β/2004). (Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 51-75% κάλυψης, 2250 θίνες των παραλίων με juniperus spp. <5%, 1120 εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με posidonia <5%).[ στο ΦΕΚ δείτε τον πίνακα της σελίδας 17388: 95, ΑΒΚ 127, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τοπωνύμιο ΑΓΕΡΣΑΝΙ − ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗΣ 1.090.764, 52]

Έκταση 162 στρεμμάτων της περιοχής «Λίμνες Αγίου Προκοπίου», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και Νότια Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011): Οικότοποι προτεραιότητας 1150, Παράκτιες λιμνοθάλασσες 76-95% κάλυψης [ στο ΦΕΚ δείτε τον πίνακα της σελίδας 17388: 96, ΑΒΚ 124, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, τοπωνύμιο ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ − ΑΓ. ΑΝΝΑ 161.776, 00 τμ]

Έκταση 50 στρεμμάτων της περιοχής « Καλαντός», στο νησί της Νάξου. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Κεντρική και Νότια Νάξος” (GR4220014) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης Ν. 33/2011-ΦΕΚ 60/Α/2011) και εντός των ορίων της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 “Νότια Νάξος ” (GR 4220026.) ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας εντάσσεται δε σε Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά και μικρός νησιωτικός υγρότοπος (Υ422NAX015 ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012)[πίνακας σελίδας 17388: 100 ΑΒΚ 129, Δήμος Καλλικρατικός ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,τοπωνύμιο ΚΑΛΑΝΤΟΣ 50.452,49 τμ]

Η παραχώρηση αυτών των περιοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, αντίκειται εκτός άλλων και στο εφαρμοστικό νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/01-07-2011)-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του οποίου «δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας και σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης ή προστασίας της φύσης” Περισσότερα εδώ (Εμπεριέχει όλες τις περιοχές  και σχετική ερώτηση στην Κομισιόν)

– Κάμπινγκ

Επανομής και Αγίας Τριάδας  Λεπτομέρειες : Ο δήμος Θερμαϊκού υποστηρίζει ότι η έκταση των 3.210 στρεμμάτων αποτελεί πλέον δημοτική περιουσία με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με δήλωση του αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Αθανασιάδη «Το παράδοξο είναι ότι ενώ η νομική υπηρεσία του δήμου μας ήρθε προ μηνών σε επαφή με τη νομική υπηρεσία του ΤΑΙΠΕΔ και με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα, σήμερα ανακοινώνεται ότι η εν λόγω έκταση είναι υπό εκποίηση».

Το κάμπινγκ Αγίας Τριάδας (έκταση 125 στρεμμάτων), εντάχτηκε από το 2007 στο σχέδιο πόλης και προσδιορίστηκαν οι κοινωφελείς χρήσεις γης, όπως πάρκο, σχολεία και δρόμος, ενώ πληρώθηκε ήδη το 55% της εισφοράς σε χρήμα και σε γη.

Καλάνδρας (Χαλκιδική) Το κάμπινγκ, έκτασης 293 στρεμμάτων, είναι μισθωμένο μέχρι το 2025 και βάσει της σύμβασης ο ενοικιαστής θα πρέπει να αποζημιωθεί με το σύνολο των μισθωμάτων που θα κατέβαλλε όλα αυτά τα χρόνια (100.000 ευρώ ετησίως), ενώ μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για την επένδυση που έκανε στις εγκαταστάσεις (ύψους 1 εκατ. ευρώ).

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα φανερά αλλά και από τα κρυφά δώρα που έκαναν στο ΤΑΙΠΕΔ με μια και μόνο απόφαση. Εάν ψάξει όμως κάποιος καλά, ποιος ξέρει τι άλλο θα βρει ;;; 

πηγές:

http://www.dimokratiki.gr/29-07-2014/entones-antidrasis-gia-tin-parachorisi-tou-stratopedou-sto-teped/

http://www.makthes.gr/news/economy/104023/

http://milos.pblogs.gr/2013/07/sto-stohastro-toy-taiped-kai-oi-periohes-natura-twn-kykladwn.html

http://www.syriza.gr/article/Erwthsh-me-Aithsh-Katatheshs-Eggrafwn-boyleytwn-SYRIZA

http://www.et.gr

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

Πόσα πήραν από τις ιδιωτικοποιήσεις ;;;

Ἡ Ἑλλάδα δὲν πουλιέται· χαρίζεται.

Πωλούνται ΚΑΙ αρχαία Μνημεία / Καθορισμός της αμυντικής γραμμής της χώρας από το ΤΑΙΠΕΔ

– ΣτΕ.Ολ 1906/2014 – Ακύρωσε την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων 206/25.4.2012 (Β΄ 1363/26.4.2012) κατά το μέρος με το οποίο μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. 36.245.240 μετοχές της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ποσοστό 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου). Μεταξύ άλλων, Με την σχετική απόφαση μεταβιβάστηκαν χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» μετοχές των ανωνύμων εταιρειών ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε., ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς δυνατότητα αναμεταβιβάσεως στο Ελληνικό Δημόσιο κλπ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :
Η απόφαση υπ΄αριθμ 206/25.4.2012 εκδόθηκε από υπουργούς της κυβέρνησης Παπαδήμου μετά την διάλυση της βουλής και την κήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 6 Μαΐου (ΦΕΚ Α΄90/11-04-2012).

[ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ που την υπέγραψαν: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ]

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΕΠΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΦΙΑ

Ιδιωτικοποιήσεις

Advertisements

14 comments on “ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ

 1. Γιατί αυτή η ΦΡΙΚΗ, από κάθε άποψη:εθνική, οικονομική, κοινωνική, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιβίωσης…..να παραμείνει ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ;;;;;;;;

 2. Πολύχρωμη απάντηση στο ΤΑΙΠΕΔ από παιδιά στην Καραθώνα

  ” Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ”

  Παιδιά με τη βοήθεια του ζωγράφου Francesco Moretti, ζωγράφισαν πανό, με τα δικά τους συνθήματα και ζωγραφιές και το ανάρτησαν στην παραλία της Καραθώνας.

  Περίπου 20 παιδιά μαζεύτηκαν χθες 9 Αυγούστου 2014 το απόγευμα στην Καραθώνα, για να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα στους μεγάλους. Ιδέα, περιεχόμενο και εκτέλεση εξ ολοκλήρου δική τους.

  Επίσης το Σάββατο 16/8 από τις 9μμ. διοργανώνεται πάρτι ΑΝΤΙ-ΤΑΙΠΕΔ στην Καραθώνα.

  Λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες.

  http://www.argolikeseidhseis.gr/2014/08/blog-post_878.html

 3. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΟΥ …

  Επιστολή-παρέμβαση του ΣΜΕΧΑ στο ΤΑΙΠΕΔ
  Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

  Του Ηλία Γ. Μπέλλου

  Σε παρέμβαση κατά του τρόπου με τον οποίο επέλεγε έως τώρα τους συμβούλους του το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) με επιστολή του προς το νέο πρόεδρο του Ταμείου, Εμμανουήλ Κονδύλη.

  Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται η κάθετη διαφωνία των επαγγελματιών της ελληνικής αγοράς στον τρόπο με τον οποίο γινόταν «η επιλογή επενδυτικών οίκων και ελεγκτικών εταιρειών ως συμβούλων αποτίμησης», καθώς σύμφωνα με τον ΣΜΕΧΑ «η εν λόγω πρακτική ενέχει σοβαρό κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων υπό την έννοια ότι ο σύμβουλος αποκρατικοποίησης ενδέχεται να είναι και αγοραστής ή σύμβουλος εν δυνάμει αγοραστών. Ενέχει δε περαιτέρω τον κίνδυνο παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού σε περίπτωση πώλησης μετοχών του Δημοσίου και ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του μη αποκλεισμού και της αποφυγής των διακρίσεων».

  Στην επιστολή, που υπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και η Γενική Γραμματέας Τίνα Σαρρή, εκτενής αναφορά γίνεται και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πράσινη Βίβλο αναφορικά με τις ελεγκτικές εταιρίες όπου σύμφωνα με τον ΣΜΕΧΑ «προτείνονται κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιριών και υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών ανά ελεγχόμενη εταιρία λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων αυτών των εταιρειών, ενώ προτείνονται ακόμα δρακόντειες ρυθμίσεις για τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων».

  Αναλυτικότερα ολόκληρη η επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει:

  «Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
  Δια της παρούσης επιστολής το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), επιθυμεί να σας εκφράσει τα εγκάρδια συγχαρητήρια του την τοποθέτηση σας στην θέση του προέδρου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Μαζί με τα συγχαρητήριά μας έχετε και τις θερμότερες ευχές μας για κάθε επιτυχία στο κρίσιμο και δύσκολο έργο που επωμίζεστε. Έχουμε βάσιμες προσδοκίες ότι η νέα Διοίκηση θα φανεί πιο αποτελεσματική στο έργο της σε σχέση με τις προηγούμενες.
  Θεωρούμε ωστόσο ότι η επιτυχία του έργου της νέας Διοίκησης διασφαλίζεται περαιτέρω με την εφαρμογή ανοικτών και διαφανών διαδικασιών και την χρήση αντικειμενικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή των συμβούλων «αποτίμησης».

  Ο ΣΜΕΧΑ είχε κατ’ επανάληψη καταγγείλει τις πρακτικές του παρελθόντος, όπου γινόταν απευθείας επιλογή επενδυτικών οίκων και ελεγκτικών εταιρειών ως συμβούλων αποτίμησης, καθώς θεωρούμε ότι η εν λόγω πρακτική ενέχει σοβαρό κίνδυνο «σύγκρουσης συμφερόντων» υπό την έννοια ότι ο σύμβουλος αποκρατικοποίησης ενδέχεται να είναι και αγοραστής ή σύμβουλος εν δυνάμει αγοραστών. Ενέχει δε περαιτέρω τον κίνδυνο παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού σε περίπτωση πώλησης μετοχών του Δημοσίου και ειδικότερα των αρχών της διαφάνειας, του μη αποκλεισμού και της αποφυγής των διακρίσεων.

  Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται επίσης οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πράσινη Βίβλο αναφορικά με τις ελεγκτικές εταιρίες όπου προτείνονται κοινοπραξίες ελεγκτικών εταιριών και υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτών ανά ελεγχόμενη εταιρία λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων που εντοπίσθηκαν στην ορθή εκτέλεση των καθηκόντων αυτών των εταιρειών. Ακόμη, προτείνονται δρακόντειες ρυθμίσεις για τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

  Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων, όπως οι εταιρίες μέλη του ΣΜΕΧΑ, στις επικείμενες αποτιμήσεις των κρατικών συμμετοχών θα ενισχύσει την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού λαού.

  Οι εταιρίες – μέλη του ΣΜΕΧΑ δύνανται να παρέχουν μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες και να διενεργούν αποτιμήσεις εταιρειών με αναζήτηση της βέλτιστης για το Δημόσιο λύσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να καλύψουν:

  1. Την επιστημονική αποτίμηση εταιριών, θυγατρικών, παγίων στοιχείων, ασώματων στοιχείων, ή μέρος του ενεργητικού το οποίο τίθεται προς πώληση ή αξιολόγηση βάσει πολλαπλών μεθόδων.
  2. Ενδεχόμενες εναλλακτικές λύσεις που θα βελτίωναν την αποτίμηση των πωλούμενων αξιών.
  3. Την εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων υπό την μορφή σεναρίων συγχώνευσης και εξαγορών.
  4. Την τεκμηρίωση και την μελέτη σκοπιμότητας ενδεχόμενων σεναρίων και στρατηγικών ανάπτυξης των πωλούμενων οργανισμών.
  5. Την αξιολόγηση και βελτίωση προτάσεων τρίτων μερών.
  6. Την συγκέντρωση και καταγραφή πληροφοριών εντός και εκτός των συνόρων που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα την διαδικασία πώλησης.

  Σημειώνεται ότι οι εταιρίες – μέλη του ΣΜΕΧΑ, διαθέτουν μεταξύ άλλων:

  1. Έλληνες μετόχους, Έλληνες εργαζομένους και πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα,
  2. Πλήρως πιστοποιημένα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στελέχη, αναλυτές αγορών και αναλυτές τραπεζικών ιδρυμάτων,
  3. Δεν έχουν συγκρούσεις συμφερόντων διότι δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα ελληνικών ή/και ξένων τραπεζών,
  4. Θα εκφράσουν ανεξάρτητη γνώμη υπέρ των συμφερόντων του Δημοσίου,
  5. Θα μπορούν με την ανάθεση αυτή να επιβεβαιώσουν την τεχνογνωσία τους σε αυτά τα θέματα και σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα την εισροή συναλλάγματος,
  6. Έχουν την σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν τεχνογνωσία, διενεργούν συναλλαγές με ξένους θεσμικούς επενδυτές, προσφέρουν αναγνωρισμένες αξιόπιστες αναλύσεις σε ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, γνωρίζουν άριστα την λειτουργία του Ελληνικού και Διεθνούς τραπεζικού συστήματος και έχουν διδάξει τους κατά καιρούς «ξένους» συμβούλους των Κυβερνήσεων.

  Είμαστε βέβαιοι ότι, ως θερμός δημόσιος υπερασπιστής της διαφάνειας και της νομιμότητας, θα αξιολογήσετε την πρότασή μας η οποία και μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της εισόδου ελληνικών εταιριών στην αγορά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκρατικοποίησης, αγορά από τη οποία είναι, προς το παρόν και κατά παράδοξο και παράλογο τρόπο, απόλυτα αποκλεισμένες».

  http://www.capital.gr/news.asp?id=2083923

 4. Δελτίο Τύπου – ΤΑΙΠΕΔ: Το μεγάλο ξεπούλημα!

  ΠΥΡΗΝΑΣ ΘΗΡΑΣ
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Θέμα : ΤΑΙΠΕΔ: Το μεγάλο ξεπούλημα!

  Συμπολίτες/ συμπολίτισσες,
  με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της μεταφοράς στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) των 10,6 στρεμμάτων στο Καμάρι Θήρας, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς είναι το ΤΑΙΠΕΔ.
  Το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011 με στόχο να «αξιοποιηθεί» η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (το ποια είναι αυτή θα δείτε παρακάτω). Η διάρκεια του ταμείου έχει οριστεί, αρχικά, στα έξι(6) έτη. Ο ιδρυτικός του νόμος 3986/2011, περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:
  1. Με τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων θα πληρώνονται αποκλειστικά οι δανειστές. (άρθρο 1, παράγρ. 2)
  2. Το Δημόσιο παραιτείται από τα έσοδα που προκύπτουν από την ιδιωτική περιουσία του και τα παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕΔ. (άρθρο 2, παράγρ. 5)
  3. Ότι ιδιωτικοποιείται δε μπορεί να αναμεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρο 2, παράγρ. 7)
  4. Μπορεί να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση σε εμπράγματα δικαιώματα τρίτων (π.χ. ιδιωτών) αν κρίνονται αναγκαία για ένα επενδυτικό σχέδιο. Τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης τη πληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο και όχι ο επενδυτής (άρθρο 2, παράγρ. 8)
  5. Αν σε κάποιο Δημόσιο ακίνητο υπάρχει ήδη μισθωτής, τότε λύνεται μονομερώς η σύμβαση, λαμβάνει τρία(3) μισθώματα και παραχωρεί το ακίνητο στο ΤΑΙΠΕΔ. (άρθρο 2, παράγρ. 9)
  6. Κάθε μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ απαλλάσσεται από φόρους στο Δημόσιο, από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και γενικά από κάθε αμοιβή υπέρ οποιουδήποτε. (άρθρο 2, παράγρ. 11)
  7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούνται να κρατάνε μυστική κάθε πληροφορία που το αφορά, ακόμα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους. (άρθρο 3, παράγρ. 16)
  8. Τρία(3) μέλη από τα επτά(7) που αποτελούν το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο γνωμοδοτεί για κάθε ιδιωτικοποίηση, υποδεικνύονται από τη τρόικα (άρθρο 4, παράγρ. 1)
  9. Αν χρειαστεί μπορεί να μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και άλλα σχέδια χρήσεων γης, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων. (άρθρο 12, παράγρ. 5)
  10. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. (άρθρο 14, παράγρ. 1)
  Η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου που σύμφωνα με τον νόμο 3985/2011 θα μεταβιβάζονταν σταδιακά μέχρι το 2015 είναι:
  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE), Εταιρία Ύδρευσης/Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΟΠΑΠ, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ), ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΛΑΡΚΟ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ), Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός», Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), Λιμάνια 1/2, Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ακίνητα 1/2/3/4, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1/2/3, Περιφερειακά Αεροδρόμια 1/2, Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1/2, Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα».
  Ωστόσο, με τον νόμο 4038/2012 (γνωστό ως πολυνομοσχέδιο-Ιανουάριος 2012), στο άρθρο 7, ψηφίστηκε από την Βουλή να μεταβιβαστούν στο ΤΑΙΠΕΔ και ΟΛΑ τα υπόλοιπα ακίνητα στην χώρα, που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο.
  Τέλος, μετά από απαίτηση των δανειστών στο 2ο Μνημόνιο (Φεβρουάριος 2012), η τότε ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ όλα τα παραπάνω ιδιοκτησιακά στοιχεία των Ελλήνων μέχρι το Μάρτιο του 2012. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν από τότε είναι να χειριστούν επικοινωνιακά το ξεπούλημα.
  Πριν πάτε, λοιπόν παρακάτω, προτείνουμε να ξαναδιαβάσετε από την αρχή για να διαπιστώσετε ότι

  Ο,ΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
  ΟΙ «ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΜΑΣ
  ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΠΙΣΩ !

  Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Με τον νόμο 3986/2011 επαναφέρθηκε και το “δικαίωμα επιφανείας”. Αναφέρεται στη μεταβίβαση σε ιδιώτες, όχι της πλήρης κυριότητας ενός Δημόσιου ακινήτου, αλλά του δικαιώματος εκμετάλλευσης του. Έτσι, κάποιος «επενδυτής» μπορεί να κατέχει και να εκμεταλλεύεται ή ακόμα και να χτίζει ένα ακίνητο, δίχως να έχει αγοράσει και το αντίστοιχο έδαφος, αρκεί να το έχει ενοικιάσει από το Ελληνικό Δημόσιο πληρώνοντας το αντίστοιχο “εδαφονόμιο”. Με το Δικαίωμα Επιφανείας, «σπάει» η κυριότητα από την ιδιοκτησία. Δηλαδή, άλλος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης και άλλος να ασκεί κυριότητα στο αντικείμενο της ιδιοκτησίας.
  Η ενοικίαση μπορεί να έχει διάρκεια από 5 μέχρι 80 χρόνια ενώ παρέχεται και το δικαίωμα αγοράς του εδάφους. Ο «επενδυτής» με το δικαίωμα επιφανείας, σε αντίθεση με την απλή ενοικίαση, μπορεί να τροποποιήσει ή ακόμα και να κατεδαφίσει το ακίνητο. Μπορεί, επίσης, να το υποθηκεύσει ώστε να αντλήσει δάνεια από τράπεζες ή να εκχωρήσει το δικαίωμα σε τρίτους. Ο «επενδυτής» επίσης, θα αφαιρέσει τα επόμενα χρόνια από τα ακαθάριστα εισοδήματά του τα ενοίκια γιατί αυτά εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 23, παράγρ. γ: «στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, πολυετούς μίσθωσης μεταγραπτέας και δικαιώματος επιφάνειας ή εμφύτευσης, το μίσθωμα ή δικαίωμα που καταβάλλεται»).
  Και για να φέρουμε ένα παράδειγμα: Έστω ότι ένας «επενδυτής» ενοικιάζει από το κράτος μια περιοχή και αποκτά δικαίωμα πάνω της. Η ιδιοκτησία παραμένει στο δημόσιο ή στους πολίτες αλλά η κυριότητα περνάει στον «επενδυτή» ο οποίος μπορεί να το μετατρέψει, να το εκμεταλλευτεί ή ακόμα και να ζητήσει από τους πολίτες αντίτιμο για να το επισκέπτονται. Φανταστείτε, τώρα, ότι η περιοχή αυτή μπορεί να είναι ένας δρόμος, ένας αρχαιολογικό χώρος ή ακόμα……. και ένα ολόκληρο χωριό.
  Η Ελλάδα, λοιπόν, έχει χωριστεί και μοιράζεται κομμάτι-κομμάτι μετά από απαίτηση των Ευρωπαίων «εταίρων» μας. Ανάλογες πολιτικές ξεπουλήματος και διαφθοράς εφαρμόστηκαν στο παρελθόν τόσο κατά τη διάρκεια εκποίησης της Ανατολικής Γερμανίας από την Δυτική με τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ να τον έχει ο οργανισμός Treuhand ο οποίος στο τέλος άφησε στο Γερμανικό κράτος πάνω από 170 δις δολάρια χρέος, όσο και κατά τη διάρκεια μαζικών ιδιωτικοποιήσεων στην πρώην Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
  Ο μόνος δρόμος να ανατραπεί η διάλυση της Πατρίδας μας και να αποκτήσουμε οι Έλληνες συνθήκες αξιοπρέπειας και ευημερίας είναι:
  Α) τιμωρία για Εσχάτη Προδοσία σύμφωνα με το άρθρο 120, παράγραφος 3 του Συντάγματος και του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα όλων εκείνων που ευθύνονται για τη σημερινή χρεοκοπία και που υποθήκευσαν το μέλλον ετούτης της χώρας υπογράφοντας τις Δανειακές Συμβάσεις και τα Μνημόνια,
  Β) διακοπή της συνέχειας του κράτους μέσω ενός νέου Δημοκρατικού Συντάγματος που θα προκύψει μετά από Συντακτική Εθνοσυνέλευση και που δεν θα περιέχει καμία ασυλία για πολιτικούς,
  Γ) μονομερή διαγραφή του συνόλου του Δημόσιου Χρέους μέσω των συνθηκών του Διεθνούς Δικαίου και
  Δ) ανάκτηση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας με πρώτο βήμα την επιστροφή σε Εθνικό Κρατικό Νόμισμα, εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας και όλου του υπάρχοντος χρεωκοπημένου τραπεζικού συστήματος.
  Αυτόν τον δρόμο, το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο τον έχει επεξεργαστεί και καταθέσει λεπτομερώς. Όλες οι άλλες λύσεις που έχουν κατατεθεί, από πολιτικά κόμματα εντός και εκτός του κοινοβουλίου, ακόμα και αν έχουν τις καλύτερες των προθέσεων, είναι, δυστυχώς, καταδικασμένες να επιμηκύνουν την χρεοκοπία που βιώνουμε όλοι σήμερα.
  Αυτός ο δρόμος, όμως, για την ΛΕΥΤΕΡΙΑ της Πατρίδας είναι ακόμα μακρύς. Προέχει η ΕΝΟΤΗΤΑ του λαού μας πέρα και έξω από κομματικά μαντριά και ιδεολογικές καταβολές. Το ξεπούλημα της γης μας, πρέπει να μας βρει ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ!

  Θήρα, 29/06/2014
  Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ) Θήρας

  http://epamsamou.blogspot.gr/2014/07/blog-post.html

 5. ICOMOS
  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014

  INTERNATIO ΝAL COUNCIL OF MOUNUMENTS AND SITES                                                                                                
  α.π. 1314
  
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  HELLENIC ΝΑΤΙΟΝΑL COMMITTEΕ     COMITÉ NATIONAL HELLENIQUE
  
Πρόεδρος: Α. Νακάσης
  Α΄ Αντιπρόεδρος: Ν. Λιανός
  Β΄ Αντιπρόεδρος: Σ. Αυγερινού-Κολώνια
Γενικός Γραμματέας: Β. Παλαντζάς
  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ε. Καρδαρά
  Ταμίας: Β.Κότσιαρης
  Υπεύθυνος Τύπου: Σ. Σπυροπούλου
  Υπεύθυνος Δημόσιων Σχέσεων: Μ. Δανιήλ
Υπεύθυνος Εθνικών Θεμάτων: Κ. Ψαρουδάκης
  Υπεύθυνος Διεθνών Θεμάτων: Ε. Κόρκα
Υπεύθυνος Διεθνών Προγραμμάτων: Κ. Κατσιγιάννης
  Υπεύθυνος Αρχείου–Εκδόσεων-
Βιβλιοθήκης: Ο. Βιζυηνού Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιουσίας: Ι. Πανόπουλος
  Υπεύθυνος Εκδηλώσεων: Α. Βες
  Υπεύθυνος Νομικών Θεμάτων: Α. Κολοβού
  Μέλη Γενικών Καθηκόντων: Ε.Εφεσίου, Κ. Καραδήμας, Ε. Τσακανίκα
  Πειραιώς 73, 10553 Αθήνα Τηλ.: (+30)2103244821 Τηλ.-Fax: (+30)2103244567 icomoshellenic@gmail.com
www.icomoshellenic.gr)

  Θέμα: Αξιοποίηση, αρχαιολογικοί χώροι και ΤΑΙΠΕΔ!

  
Φιλοδοξεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και
αυτοπροσδιορίζεται ως το μεγαλύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης στον κόσμο. Είναι το
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του &ημοσίου (ΤΑΙΠΕ&), που δημιουργήθηκε
έπειτα από απόφαση της &ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και
Αποκρατικοποιήσεων. Στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα διαφημίζεται η φερνή πολλών
ακινήτων, που αναζητούν αγοραστή. Προκαλεί έκπληξη, θλίψη και οργή ότι ορισμένα εξ
αυτών αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνω

  Τύμβος Σαλαμινομάχων

  Τον Σεπτέμβριο του 480 π.Χ. στον κόλπο της Σαλαμίνος διεξήχθη η νικηφόρος ναυμαχία
των Ελλήνων κατά των Περσών, που αποτέλεσε το πλέον αποφασιστικό χτύπημα κατά
των Περσών και ορόσημο στην ευρωπαϊκή, τουλάχιστον, ιστορία! Μπροστά στην επιμήκη
χερσόνησο της Κυνοσούρας, που κλείνει τον όρμο των Αμπελακίων προς νότο, πρέπει να
διαδραματίστηκε το σκληρότερο επεισόδιο αυτής της ναυμαχίας. Αντίκρυ της υψώθηκε
Τύμβος, για τον οποίο υπάρχει επιγραφική μαρτυρία, και Τρόπαιο νίκης στημένο από
όλους τους Έλληνες. Το Τρόπαιο, το λεγόμενο «του Θεμιστοκλέους», έδωσε στη
χερσόνησο το όνομα Τροπαία Άκρα και σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν εμφανές ως τις αρχές
του 19ου αιώνα. Σήμερα από τον τύμβο έχει μείνει ένα χωμάτινο έξαρμα ύψους επτά
μέτρων, του οποίου η αρχαία επίχωση έχει καταστραφεί. Να σημειώσουμε ότι στα βόρεια
του Τύμβου υπάρχει και Πολυάνδρειο, ο μεγάλος ομαδικός τάφος, όπου οι Αθηναίοι
έθαψαν τους νεκρούς τους.
Το 1964 η περιοχή κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος. &ιοικητικά, ωστόσο, ανήκει
στον ΟΛΠ, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να τον παραχωρήσει στο ΤΑΙΠΕ& και αυτός 
με την σειρά του στην Κινέζικη εταιρεία COSCΟ. Έξι χρόνια πριν συμπληρωθούν
δυόμισι χιλιετίες από την ιστορική ναυμαχία, ο εμβληματικός αυτός τόπος πωλείται.

  Άγιος Κοσμάς

  Η μικρή χερσόνησος του Αγίου Κοσμά, που βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων χλμ. ΝΑ
του αρχαίου Φαλήρου, έχει ταυτιστεί με την Κωλιάδα Άκρα, η οποία αναφέρεται πολλές
φορές στην αρχαία ελληνική Γραμματεία. Ανασκαφές που έγιναν από τον καθηγητή Γ.
Μυλωνά (1930-1931) απέδειξαν ότι η χερσόνησος κατοικούνταν ήδη από την Πρώιμη
Ελλαδική Περίοδο. Στα ιστορικά χρόνια χρονολογούνται διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη.
Το 1957 ολόκληρη η περιοχή της χερσονήσου του Αγίου Κοσμά, παρά το αεροδρόμιο
του Ελληνικού, χαρακτηρίστηκε αρχαιολογικός χώρος (ΥΑ 25666/984/30-5-1957 – ΦΕΚ
265/Β/1-10-1957). Το 2013 μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕ& «κατά πλήρη κυριότητα, νομή
και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου της Κωλιάδας άκρας του Αγίου Κοσμά». Η κοινή
προσφυγή των &ήμων Ελληνικού- Αργυρούπολης και Αλίμου που ζητούσαν τον Μάρτιο
του 2013 την αναίρεση της εν λόγω μεταβίβασης έπεσε στο κενό.

  Πουνταζέζα Λαυρεωτικής

  Στη θέση Πουνταζέζα, ανασκαμμένες αρχαιότητες έχουν ταυτιστεί με τον παραθαλάσσιο
οικισμό του αρχαίου δήμου Σουνίου της Λαυρεωτικής. Σήμερα ένα μέρος του αρχαίου
οικισμού, η ακμή του οποίου τοποθετείται στα κλασικά χρόνια, βρίσκεται καταποντισμένο
λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.
Στην περιοχή αυτή βρίσκεται ακίνητο, επιφανείας περίπου 18,5 στρεμμάτων,
κυριότητας του Ελληνικού &ημοσίου, εντός της θεσμοθετημένης αρχαιολογικής ζώνης Α΄
(απολύτου προστασίας), σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/02/22053/1046 του
Υπουργείου Πολιτισμού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/Β/11-7-1996. Το ακίνητο αυτό
μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕ&, χωρίς ανταλλάγματα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή με την αρ. 243/7.11.2013 απόφαση της &ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων.

  
Ακροναυπλία

  Η Ακροναυπλία αποτελεί κυριολεκτικά μια κιβωτό της ελληνικής ιστορίας, αφού εντός
της περικλείονται ίχνη από την αρχαία, μεσαιωνική και σύγχρονη ιστορία του τόπου. Σε
αυτή την περιοχή, 28,5 στρέμματα, που αφορούν στο τουριστικό συγκρότημα της
Ακροναυπλίας, είναι κηρυγμένος αδόμητος αρχαιολογικός χώρος, αλλά και περιοχή
προστατευμένη ως Νatura. Πρόκειται για το τουριστικό Συγκρότημα Ξενία του Ναυπλίου,
το οποίο ανήκει στον ΕΟΤ, τελεί υπό τη διοίκηση της ΕΤΑ& και αποτελείται από τρία
ακίνητα. &υο εξ αυτών, με μια απλή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1387/30-5-2014)
παραχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕ&, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους, που αποτελεί
αρχαιολογική ζώνη Α (απολύτου προστασίας).

  
Castello Bibelli

  Σε απόσταση 14 χιλμ. από την πόλη της Κερκύρας βρίσκεται το Castello Bibelli.
Εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς κτήριο νεογοτθικού ρυθμού, που περιλαμβάνει το
κυρίως Castellino και άλλα τέσσερα βοηθητικά κτήρια (συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ.).
Το κτίσμα έχει χαρακτηριστεί ως ακίνητο μνημείο. Ανήκει, δηλαδή, στην κατηγορία
εκείνη των νεότερων πολιτιστικών αγαθών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, πολεοδομική,
εθνολογική, καλλιτεχνική και επιστημονική σημασία. Περιλαμβάνεται και αυτό στον
κατάλογο του ΤΑΙΠΕ&.

  
Ο κατάλογος με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που αναζητούν αγοραστή είναι 
απροσδόκητα μακρύς και δυστυχώς δεν σταματά εδώ! Η απαρίθμηση που προηγήθηκε δεν
μπορεί παρά να είναι θρηνητική! ^στόσο, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στη
συναισθηματική εκκένωση που προκαλεί αυτή η απαλλοτρίωση της προγονικής
κληρονομιάς!

  
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε επιλήσμονες ή συνειδητά παρανομούντες πως είναι
ακόμη εν ισχύ ο λεγόμενος «Αρχαιολογικός Νόμος» (Ν. 3028/2002) στο άρθρο 7 παρ. 1
του οποίου δηλώνεται ρητά ότι «τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το
1453 ανήκουν στο ημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής
και ανεπίδεκτα χρησικτησίας».

  
Κατά την ελληνική νομοθεσία δηλαδή, τα αρχαιολογικά μνημεία και οι χώροι
θεωρούνται εκτός συναλλαγής (res extra comersium, κατά το ρωμαϊκό δίκαιο), διότι είτε
ανήκουν στο κράτος και αποτελούν res publicae είτε είναι αφιερωμένα στην ιερά λατρεία
και θωρούνται ιερά αντικείμενα (res sacrae). ^ς ανήκοντα στο κράτος αποτελούν δημόσια
περιουσία του και δεν απαλλοτριώνονται ούτε καθίστανται άξια μεταβιβάσεως. Μάλιστα,
δεν βρίσκονται απλά εκτός συναλλαγής, αλλά απολαμβάνουν και αυξημένης
συνταγματικής προστασίας, αφού επιβάλλεται ευθέως από το ισχύον Σύνταγμα η
προστασία και διαφύλαξη τους στο διηνεκές.

  
Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο νομικό ούτε περιορίζεται αποκλειστικά στο
 ΤΑΙΠΕΔ. Σχετίζεται με την τρέχουσα αντίληψη περί ανάπτυξης, στην οποία τα αρχαία
μνημεία, όταν δεν αποτελούν εμπόδιο, υποβιβάζονται σε δευτερεύοντα στοιχεία – στην
καλύτερη περίπτωση διακόσμησης- ενός χώρου (πρβλ. τον Ναό του Απόλλωνος Ζωστήρα
στον Αστέρα Βουλιαγμένης ή τα προϊστορικά μνημεία της Τραγάνας εντός του Costa
Navarino). Μόλις πριν από λίγους μήνες, έκταση 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θέση
«Χερσόνησος Σίδερο» του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη εντάχθηκε στο νόμο για τις
στρατηγικές επενδύσεις, μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Η περιοχή αυτή έχει μείνει κατά βάση αναλλοίωτη από την Ύστερη
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, διατηρώντας έτσι μια σπάνια βιοποικιλότητα, έναν αριθμό
στενά ενδημικών ειδών και ένα μεγάλο φάσμα ιδιαίτερων αρχαιολογικών καταλοίπων,
στοιχεία που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό της ως περιοχής NATURA 2000, χρήζουσας
ειδικής προστασίας. Παρά τις ισχυρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, οικολογικών
οργανώσεων και επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο, η επένδυση εγκρίθηκε με τη σύμφωνη
τελικά γνώμη ΚΑΣ και Περιφερειακού συμβουλίου.

  
Το πρόβλημα, τελικά, που ανακύπτει έχει να κάνει με τον τρόπο που το κράτος και η
κοινωνία αντιλαμβάνονται την ιστορία και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Η διατύπωση
πως η πολιτιστική κληρονομιά δεν πωλείται ούτε αγοράζεται, δεν είναι προϊόν έμμονων
προκαταλήψεων ούτε αποτελεί σύμπτωμα λαϊκιστικού λόγου. Αποτελεί αξίωμα ενός
δημοκρατικού πολιτεύματος που προστατεύει την προγονική του κληρονομιά,
αναγνωρίζοντας την κοινωνική, παιδευτική και επιστημονική της αξία και φροντίζει να
την κληροδοτήσει στους επίγονούς του (γι’ αυτό και ο νομοθέτης μιλά για προστασία στο
διηνεκές). Από τη στιγμή που ένα μνημείο καθίσταται αντικείμενο αγοραπωλησίας (και
μεταβιβάζεται σε ιδιώτες) αποσιωπάται η δημόσια αναφορά του, διαγράφονται οι
κοινωνικές του συνδηλώσεις και απισχνάται το ιστορικό του μήνυμα. Η απάλειψη αυτού
του αξιακού φορτίου το μετατρέπει από αγαθό – μάλιστα δημόσιο – σε απλό εμπόρευμα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος δεν δείχνει μόνο μια ασύγγνωστη μνημονική ακηδεία,
αλλά και μια αγοραία αντίληψη, που υποβάλει στους πολίτες, με καταστροφικά στο
μέλλον αποτελέσματα.

  
Το ελληνικό τμήμα του ICOMOS, το οποίο έχει ως βασική καταστατική του
υποχρέωση την προστασία των μνημείων και των τοποθεσιών της Ελλάδος, θεωρεί πως η
συμπερίληψη των προαναφερόμενων και πολλών άλλων αρχαιολογικών χώρων και
μνημείων στον κατάλογο αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ είναι ηθικά απαράδεκτη,
συνταγματικά έωλη και επιστημονικά πλημμελής! Για τον λόγο αυτό:

  
• Καλεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όχι μόνο να ανταποκριθεί στην εκ
του Συντάγματος απορρέουσα υποχρέωση του να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα των
συγκεκριμένων χώρων, αλλά και να προχωρήσει στην ουσιαστική τους αναβάθμιση,
καθώς πολλά από αυτά έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση.
  
• &εσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο,
που θα αφορούν στην προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, εν μέσω
κρίσης.
  
• Καλεί τους συναρμόδιους επιστημονικούς φορείς, αλλά και την τοπική Αυτοδιοίκηση
Α΄ και Β΄ βαθμού σε κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος.

  Πίνακας Αποδεκτών

  1. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Τασούλας

  2. Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Άντζελα Γκερέκου

  3. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη

  4. &ήμος Σαλαμίνας

  5. &ήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

  6. &ήμος Αλίμου

  7. &ήμος Λαυρεωτικής

  8. &ήμος Ναυπλίου

  9. &ήμος Κέρκυρας

  10. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  11. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

  12. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων &ΑΣ

  Για την Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του I.C.O.MO.S.

  Ο Πρόεδρος
  Δρ Αθανάσιος Νακάσης
                                                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

  Βασίλειος Παλαντζάς

  http://www.neapnyka.gr/archives/icomos-αξιοποίηση-αρχαιολογικοί-χώροι-και

  • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

   Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά τοπία σε κίνδυνο
   της Δέσποινας Κουτσούμπα, ενάλιας αρχαιολόγου και μέλους του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

   Στις ελληνικές ακτές, τις λίμνες και τα ποτάμια, όπως και στο βυθό, εκτείνονται χιλιάδες μικροί ή μεγάλοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι: ναυάγια αρχαίων ή νεότερων πλοίων, βυθισμένοι οικισμοί, αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις.

   -120 κηρυγμένοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

   Για παράδειγμα., ο βυθισμένος προϊστορικός οικισμός στο Παυλοπέτρι στην Ελαφόνησο Λακωνίας, ο βυθισμένος προϊστορικός οικισμός στο Σαλάντι Αργολίδας, αλλά και οι αρχαίες λιμενικές εγκαταστάσεις στη θέση των σημερινών λιμανιών, όπως στη Θάσο, τη Μυτιλήνη, την Αίγινα.

   ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Η Αρχαιότερη Βυθισμένη Πόλη στον Κόσμο

   video from Discovery

   https://www.youtube.com/channel/UCqOoboPm3uhY_YXhvhmL-WA

   University of Nottingham :Pavlopetri – City Beneath the Waves – ‘rebuilt’

   -Εκατοντάδες χερσαίοι αρχαιολογικοί χώροι στην ακτογραμμή

   Για παράδειγμα, ο αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, στον Λαιμό Βουλιαγμένης, η αρχαία πόλη της Ιτάνου, μια από τις σημαντικότερες πόλης της Κρήτης στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, στην Ερημούπολη Λασιθίου.

   -Σημαντικά ιστορικά τοπία

   Η περιοχή της ναυμαχίας του Ακτίου, ο όρμος Ναυαρίνου όπου έλαβε χώρα η σημαντική για την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους ναυμαχία του Ναβαρίνου και πολλές άλλες περιοχές αποτελούν ιστορικής αξίας τοπία.

   -Νησιά που αποτελούν εξ ολοκλήρου κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους

   Η νησίδα Αλιμνιά, δίπλα στη Χάλκη Δωδεκανήσων, το Γαϊδουρονήσι Κρήτης, η Ελαφόνησος Λακωνίας, πέρα από την περιβαλλοντική τους σημασία, αποτελούν εξ ολοκλήρου κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Το ίδιο συμβαίνει και με σημαντικά οικοσυστήματα, όπως το Εθνικό Πάρκο Σχινιά ή το Εθνικό Πάρκο Βορείων Σποράδων, που προστατεύονται και από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

   Όλοι οι παραπάνω χώροι απειλούνται από το σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό που προγραμματίζει να εισάγει στη Βουλή η ελληνική κυβέρνηση. Όλοι οι παραπάνω χώροι απειλούνται εξίσου από την παραχώρηση εκτάσεων, μαρίνων, λιμανιών και παραλιών στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, η αποστολή του οποίου είναι η εκποίηση ή ενοικίαση για την εξυπηρέτηση του λεγόμενου «δημόσιου χρέος». Ήδη 150 παραλίες της χώρας, που περιλαμβάνουν ευαίσθητα οικοσυστήματα και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και τα περισσότερα λιμάνια και μαρίνες της χώρας έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ.

   Οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι και οι ενάλιες αρχαιότητες ανήκουν σε όλους τους πολίτες. Αυτό προβλέπει και το Σύνταγμα της χώρας. Αποτελούν μέρος του παρελθόντος και του παρόντος μας. Προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε και να τους έχουμε προσιτούς σε όλους τους πολίτες, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το φυσικό περιβάλλον τους. Η τσιμεντοποίηση του αιγιαλού, ο αποκλεισμός της πρόσβασης των πολιτών για λόγους επιχειρηματικούς ή τουριστικούς, θα σημάνουν την υποβάθμιση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και, σε πολλές περιπτώσεις, την ιδιωτικοποίηση της πρόσβασης σε αυτούς. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μετατρέπεται σε πεδίο κερδοφορίας για λίγους. Είναι χρέος όλων μας να τους αποτρέψουμε.

   http://www.environ-sustain.gr/index.php/άρθρα/κείμενα-για-τον-αιγιαλό-από-το-επιμελητήριο-περιβάλλοντος-και-βιωσιμότητας/12-εναλιοι-αρχαιολογικοι-χωροι

 6. Σκεφθήκατε ποτέ γιατί για ένα χρέος κάτω των 400 δις θέλουν να πουλήσουν ολόκληρη την Ελλάδα ( αξίας άνω των 400 τρις ) και επέβαλαν και μέτρα λιτότητας ;;;

 7. Επιστολή διαμαρτυρίας για τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του αιγιαλού στην Ελλάδα απέστειλε προς την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η σκηνοθέτις της ταινίας «Mamma Mia» Φιλίδα Λόιντ (Phyllida Lloyd).

  11 Αυγούστου 2014

  Την έντονη διαμαρτυρία της για τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του αιγιαλού, αλλά και τον θαυμασμό της για τις ομορφιές της χώρας μας, που αποτελεί έναν «από τους τελευταίους παρθένους προορισμούς στον κόσμο», εξέφρασε η σκηνοθέτις της ταινίας «Mamma Mia» Φιλίδα Λόιντ (Phyllida Lloyd), με επιστολή της προς την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

  «Ως σκηνοθέτις του μιούζικαλ “Mamma Mia”, με πρωταγωνίστρια τη Μέριλ Στριπ, σας γράφω για να διαμαρτυρηθώ έντονα σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις περί ιδιωτικοποίησης των ακτών σας. Έχετε δώσει σε εμάς και στο κινηματογραφικό κοινό παγκοσμίως το μεγαλύτερο δώρο: απαράμιλλης ομορφιάς νησιωτικά τοπία. Είναι αδιανόητο για όσους από εμάς συνδέθηκαν με την ταινία (και αισθανόμαστε περήφανοι που εξυμνήσαμε τα υπέροχα νησιά της Σκοπέλου και της Σκιάθου) ότι οι εκπληκτικής ομορφιάς ακτές σας θα μπορούσαν να “βγουν σε πλειστηριασμό” κατά αυτόν τον τρόπο», γράφει στην επιστολή της η κ. Λόιντ και επισημαίνει: «Όλος ο κόσμος βλέπει την Ελλάδα ως έναν από τους τελευταίους παρθένους προορισμούς -κάτι που για εσάς αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα-, σε συνδυασμό δε με τη μεγάλη αρχαιολογική σας ιστορία, εξασφαλίζει στον τόπο σας μια θέση ανάμεσα στους επίγειους παραδείσους».

  Η κ. Λόιντ σημειώνει επίσης: «Κινηματογραφήσαμε στην Ελλάδα επειδή προσφέρει αυτή την ομορφιά, ποτέ ωστόσο δεν σκεφτήκαμε τις ακτές αυτές γεμάτες με ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις. Από τη στιγμή που ξεπεραστεί αυτή η γραμμή δεν υπάρχει επιστροφή, όπως έχουν αποδείξει παραδείγματα φρικτών ακτογραμμών σε χώρες της Ευρώπης. Φυσικά όλοι αναγνωρίζουμε ότι η καταστροφική οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την Ελλάδα. Εντούτοις, πιστεύω ακράδαντα ότι το να διακινδυνεύσετε την εμπορευματοποίηση αυτής της μοναδικής συνεισφοράς σας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, θα αποφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και μακροπρόθεσμη καταστροφή, τόσο για το μέλλον της χώρας σας όσο και για ολόκληρο τον κόσμο».

  http://www.nerit.gr/eidiseis/ellada/kata-tis-idiotikopiisis-tou-egialou-skinothetis-tis-tenias-mamma-mia-f-loint/

 8. Pingback: ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ « ΑΒΕΡΩΦ

 9. Pingback: Τί ἔδωσαν μέ διϋπουργική ἀπόφασιν στό ΤΑΙΠΕΔ; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

 10. Pingback: ΤΑΙΠΕΔ – Το ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας Δημοσίου που ξεπουλάει την Ελλάδα | ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

 11. Φορέας Διαχείρισης
  ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ
  ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

  Άστρος Αρκαδίας, 22001
  Τηλ: 27550 22021 (εσ.1), Φαξ: 27550 22806 Email: gtryfon@fdparnonas.gr
  Πληροφορίες: Tρυφωνόπουλος Γεώργιος
  PhD Βιολόγος – Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης
  Άστρος, 30/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 1224

  Προς:

  Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα

  Κοιν.
  1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ κα. Γιαννακοπούλου Κων/να
  2. ΥΠΕΚΑ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
  Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Πελοποννήσου
  4. Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας
  5. Δήμο Βόρειας Κυνουρίας Υπόψη Δημάρχου κ. Σκαντζού
  6. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

  Θέμα: Εξαίρεση περιοχής Χερονησίου της Περιοχής Απολύτου Προστασίας: Υγρότοπος Μουστού (Δήμου Β. Κυνουρίας) από τον κατάλογο περιοχών προς αξιοποίηση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

  Σχετ.:

  (α) Την υπ’ αριθμ. απόφαση 234/25.04.2013ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β’ 1020): Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
  (β) Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010) όπως έχει τροποποιηθεί (δυνάμει των ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/15-4-2013), όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5γ του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).
  (γ) Το νόμο υπ’ αριθμ. 3986 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».

  Σύμφωνα με το ανωτέρω (α) σχετικό, μεταφέρεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Κεφάλαιο Ι, 17) έκταση τριακοσίων (300) στεμμάτων στην περιοχή Χερονήσι ή Καμίνια με α/α 29 του δήμου Βόρειας Κυνουρίας του νομού Αρκαδίας. Το ανωτέρω (α) σχετικό δεν περιλαμβάνει τοπογραφικό χάρτη της συγκεκριμένης περιοχής ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης της παραχωρούμενης γης.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε στην 6η συνεδρίαση της 04-07-2014 για το περιεχόμενο του ανωτέρω (α) σχετικού, αποφάσισε (αρ. απόφασης 96/2014) για την αποστολή εγγράφου στο ΤΑΙΠΕΔ που θα ενημερώνει για τα ακόλουθα:

  Α. Δεδομένης της απουσίας τοπογραφικού διαγράμματος οριοθέτησης της παραχωρούμενης γης και εξαιτίας της μεγάλης έκτασης αυτής (300 στρέμματα), είναι πιθανόν τμήμα αυτής να βρίσκεται εντός της Περιοχής Απολύτου Προστασίας της Φύσης (ΠΑΠΦ): Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ) σύμφωνα με το ανωτέρω (β) σχετικό, για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα σχετικά με τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες (Άρθρο 3.Β της Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999):
  «Απαγορεύεται κάθε έργο και δραστηριότητα.
  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:
  α. Ερευνητικές εργασίες μετά από ειδική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.
  β. Εργασίες αναβάθμισης και διατήρησης των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας της περιοχής.
  γ. Έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (σήμανση, παρατηρητήρια, μονοπάτια) και συντήρησή τους μόνο εφόσον προβλέπονται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχεί- ρισης. Ο υπάρχων δρόμος προς τη κορυφή του Πάρνωνα καθώς και οι δραστηριότητες και εγκαταστάσεις της Μονής Μαλεβής παραμένουν ως έχουν.
  δ. Επίσκεψη της περιοχής μόνο μέσω καθορισμένων μονοπατιών στα οποία υπάρχουν πινα- κίδες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε πεζούς και τα οποία καθορίζονται από τον Φορέα Διαχείρισης.
  Επιπλέον ισχύουν όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης.»

  Β. Σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, στο Άρθρο 11 «Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γε- νικές χρήσεις γης» παράγραφος 2 ορίζεται ρητά ότι:
  «Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, τα οποία εμπίπτουν στο σύνολό τους σε οικότοπους προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 (Α ́ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε εθνικά πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σημασίας».

  Με βάση τα ανωτέρω, η παραχώρηση της έκτασης στην περιοχή Χερονήσι στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό της αξιοποίησή της μέσω παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης ή της πώλησής της σε ιδιώτη/ες δεν είναι σύννομη, εφόσον εντάσσεται μέσα στην Περιοχή Απολύτου Προ- στασίας της Φύσης (ΠΑΠΦ): Υγρότοπος Μουστού. Οποιαδήποτε χρήση προέκυπτε από την οποιαδήποτε εκμετάλλευση στην οποία προχωρούσε εν δυνάμει το ΤΑΙΠΕΔ, θα ήταν ασύμβατη με την προστασία αυτής της τόσο σπουδαίας και ευαίσθητης οικολογικά περιοχής, γνωρίσματα τα οποία άλλωστε την κατέστησαν αυτό που είναι, δηλαδή περιοχή απόλυτης προστασίας.

  Παρακαλούμε:

  (α) για την επίσημη ενημέρωση από την Υπηρεσίας σας του Φορέα Διαχείρι- σης -ως επίσημου οργάνου υπευθύνου για την τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομο- θεσίας στην Προστατευόμενη Περιοχή- για την οριοθέτηση της παραχωρούμενης γης (τοπο- γραφικό διάγραμμα, συντεταγμένες) και
  (β) για την εξαίρεσή της από τις προς εκμετάλλευση περιοχές, στην περίπτωση που αλληλεπικαλύπτεται με την Περιοχή Απόλυτης Προστασίας.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση
  Μαρία Αναγνωστοπούλου Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού

  http://astrosnews.gr/wp-content/uploads/2014/07/1224_2014-ΧΕΡΟΝΗΣΙ-ΤΑΙΠΕΔ.pdf

 12. Pingback: Τὸ ξεπούλημα συνεχίζεται, μὰ τώρα θὰ φᾶμε …ἐμεῖς!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.