Η βουλή χάρισε 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες

syriza1

Η βουλή σας κύριε Τσίπρα, όχι το Υπουργείο Οικονομικών. Η βουλή

16/9/2014

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες».

Στις 12.9.2014 κατατέθηκε ερώτηση ώστε να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με φωτογραφική διάταξη που ψηφίστηκε σε πολυνομοσχέδιο στις 7.4.2014 προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες. Ενώ μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου οι συγκεκριμένες δικηγορικές εταιρείες φορολογούνταν όπως όλες οι αλλοδαπές εταιρείες, δηλαδή σαν Ανώνυμες Εταιρείες, μετά το πολυνομοσχέδιο ορίστηκε ότι θα φορολογούνται σαν τις ελληνικές δικηγορικές εταιρείες. Σε απλά ελληνικά με τη νέα διάταξη η φορολόγησή τους θα γίνεται με πιο ευνοϊκούς όρους και μάλιστα θα έχει αναδρομική ισχύ σε βάθος 20ετίας.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα ξένα δικηγορικά γραφεία να ζητήσουν πίσω τα επιπλέον χρήματα που έχουν πληρώσει σε φόρους με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς. Σύμφωνα με δημοσίευμα τα χρήματα που αναμένεται να ζητήσουν πίσω ανέρχονται στα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Την ίδια στιγμή που η χώρα μας περνά μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση η κυβέρνηση χαρίζει φόρους σε ξένες δικηγορικές εταιρείες, σε επιχειρηματικούς ομίλους που πραγματοποιούν τριγωνικές συναλλαγές, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω συνεχών αναβολών στο φόρο επί των διαφημίσεων κτλ. Οι φορολογικές διατάξεις ψηφίζονται χωρίς διαβούλευση με τους αντίστοιχους φορείς, χωρίς να συνυπολογίζονται οι προτάσεις τους, με κύριο κριτήριο την εξυπηρέτηση ημετέρων.

Δημήτρης Γελαλής βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λάρισας
Υπεύθυνος φορολογικής πολιτικής της Ε.Ε.Κ.Ε. Οικονομικών

Το Γραφείο Τύπου

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες».

Μετά από 4 χρόνια μνημονίων και εξουθένωσης του ελληνικού λαού από δυσβάστακτα μέτρα το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών θεώρησε τη συγκυρία κατάλληλη για να χαρίσει λεφτά σε ξένες δικηγορικές εταιρείες. Με το πολυνομοσχέδιο σκούπα που ψηφίστηκε στις 7.4.2014 μαζί με τις φωτογραφικές διατάξεις για τις τράπεζες πέρασε στα πολύ ψιλά του Ν.4254/2014 μια φωτογραφική διάταξη για να εξυπηρετήσει μια χούφτα αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες.

Ενώ ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 είχε αρχίσει να ισχύει από τη 1.1.2014 το Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να ρυθμίσει θέματα αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών, προσθέτοντας στον ήδη καταργημένο κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν.2238/1994 το εξής: « Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 152/2000, ως παράρτημα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες». Δηλαδή η κυβέρνηση νομοθέτησε με αναδρομική ισχύ, διάταξη σε καταργημένο νόμο και για όσο αυτός ίσχυε, δηλαδή για 20 χρόνια!

Έως την κατάργηση του Ν.2238/1994 τα παραρτήματα των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών φορολογούνταν όπως όλες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, δηλαδή σαν Ανώνυμες Εταιρείες, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη συνολική φορολογική επιβάρυνση από τις αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες που λειτουργούν ως αστικές εταιρείες. Η επιβάρυνση οφειλόταν τόσο στον υψηλότερο μεσοσταθμικά συντελεστή φορολογίας όσο και σε περιορισμούς στην αναγνώριση εξόδων που τιμολογούσε η μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα μετά την ψήφιση του νόμου κινήθηκαν άμεσα οι περισσότερες απ’ αυτές τις εταιρείες για να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που είχαν πληρώσει σε φόρους λόγω των κερδών που είχαν τα γραφεία τους στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική πηγή έξι από αυτά τα δικηγορικά γραφεία, τα οποία αναλαμβάνουν δουλειές στη χώρα μας για τράπεζες, ναυτιλιακές, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ., δεν είχαν αποδώσει τους αναλογούντες φόρους από κέρδη τους στην Ελλάδα και τους καταλογίστηκαν κατόπιν ελέγχου φόροι και πρόστιμα 6 εκατ. ευρώ. Με την νέα διάταξη θα ευνοηθούν και αυτά τα δικηγορικά γραφεία που δεν ήταν συνεπή στην καταβολή των φόρων τους. Το Δημόσιο πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα θα υποχρεωθεί, βάσει του νέου νόμου, να επιστρέψει συνολικά έως και 20 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών μετά από 20 χρόνια εφαρμογής του Ν.2238/1994 και ενώ αυτός είχε καταργηθεί να προσθέσει σε καταργημένο νόμο διάταξη (με το Ν.4254/2014, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β2, περίπτωση 4) σχετική με τη φορολόγηση των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών η οποία μάλιστα ρυθμίζει το θέμα αναδρομικά σε βάθος εικοσαετίας;

2. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υποτίθεται πως ψάχνει διαρκώς για ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις γιατί ξαφνικά θεσπίζει ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες σε σχέση με αυτό που ίσχυε;

3. Από την ψήφιση του Ν.4254/2014 μέχρι σήμερα πόσες είναι οι αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες που έκαναν αίτηση για επιστροφή χρημάτων βασιζόμενες σε αυτή τη διάταξη και ποιο είναι το συνολικό ποσό που διεκδικούν να τους επιστραφεί;

4. Υπάρχουν αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες που κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν κατέβαλαν τους φόρους για τα κέρδη τους στην Ελλάδα και τους καταλογίστηκαν τα ανάλογα πρόστιμα και οι αναλογούντες φόροι; Αν ναι, πόσες από αυτές έκαναν αίτηση για επιστροφή ή διαγραφή φόρων και πρόστιμων και σε τι ποσά ανέρχονται οι αιτήσεις τους για επιστροφή ή διαγραφή;

5. Υπήρξαν παρεμβάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση από ξένες κυβερνήσεις μέσω πρεσβευτών και λοιπών παραγόντων που σύμφωνα με το δημοσίευμα επέμειναν να πιέζουν παρασκηνιακά;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γελαλής Δημήτρης
Αμανατίδης Γιάννης
Αμμανατίδου Ευαγγελία
Βαλαβάνη Νάντια
Βούτσης Νίκος
Γεροβασίλη Όλγα
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη
Διακάκη Μαρία
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κανελλοπούλου Μαρία
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Κούβελα Φωτεινή
Μιχαλάκης Νικόλαος
Παναγούλης Ευστάθιος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Στρατούλης Δημήτρης
Τριανταφύλλου Μαρία
Τσακαλώτος Ευκλείδης

 

ΣΧΟΛΙΑ:

1) Το δημοσίευμα που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ακόλουθο: Χαρίζουν φόρους 20 εκατ. ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες

“Κωστής Πλάντζος 22/08/2014

Απίστευτο! Με νόμο-έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή πριν από τέσσερις μήνες το Ελληνικό Δημόσιο είναι αναγκασμένο πλέον να επιστρέψει -και αναδρομικά- ό,τι φόρους πλήρωναν ως τώρα δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού για τα κέρδη που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δραστηριότητά τους στη χώρα μας.” ( για να διαβασετε ολο το διμοσιευμα καντε κλικ στον τίτλο) 

Στην 101η από τις 107 σελίδες του νόμου 4254 (ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2014), σε μία παράγραφο με ρυθμίσεις για τους φόρους στα αγροτικά προϊόντα και στις γουνοποιητικές επιχειρήσεις (!) περιελήφθη και διάταξη 60 λέξεων, με την οποία άλλαξε αναδρομικά νόμος που ίσχυε 20 χρόνια (Ν.2238/1994) και, μάλιστα, τρεις μήνες αφότου ο συγκεκριμένος νόμος είχε ήδη καταργηθεί από άλλο νόμο (τον νόμο 4172 που ισχύει από 1.1.2014)!

Την σκυτάλη την πήρε το kontranews που δημοσίευσε αυθημερόν το ακόλουθο Απίστευτο: Χαρίζουν 20 εκατ. ευρώ από φόρους στις ξένες νομικές εταιρίες που συνέταξαν το μνημόνιο

“Μετά από ισχυρές πιέσεις των ξένων τοκογλύφων η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να περάσει μια τροπολογία της ντροπής με την οποία χαρίζονται φόροι 20.000.000 ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες πλούτισαν στην κυριολεξία στην Ελλάδα αρπάζοντας τεράστια ποσά ως σύμβουλοι της τρόικας για τη σύνταξη των μνημονίων και από τις αποκρατικοποιήσεις.
Πρόκειται για καραμπινάτο σκάνδαλο που προκαλεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία την οποία οι ξένοι τοκογλύφοι έχουν εξοντώσει με την καταιγίδα των δυσβάστακτων φόρων.” κλπ κλπ 

2) Επειδή νομοθετική εξουσία δεν ασκεί η κυβέρνηση αλλά η βουλή (βλέπε αρθ 1 και 26 Σ) ερωτώ : ο ΣΥΡΙΖΑ  δεν γνωρίζει το σύνταγμα και το πολίτευμα της χώρας, παραχωρεί με το έτσι θέλω και παρά το σύνταγμα νομοθετική εξουσία στην κυβέρνηση ή κάτι άλλο ;;; 

3) Με τον ίδιο νόμο 4254/2014 καταργήθηκε “εκ παραδρομής” και άρθρο του ΠΚ  περί της τιμωρίας των καταχραστών του Δημοσίου. Για να δείτε την σχετική μήνυση κάντε κλικ εδώ: Μηνυτήρια αναφορά για το σκάνδαλο της αθώωσης των καταχραστών του Δημοσίου (δείτε και τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση )

 

ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 07.10.2009 – 11.10.2013 [Κατάλογος]

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ και ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

PSI: Ποιοι και πόσα πήραν από το Ελληνικό Δημόσιο για τις συμβουλές τους ( Δείτε τον επίσημο κατάλογο των εταιρειών στις οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα χρηματοοικονομικού ή νομικού συμβούλου για την εφαρμογή του PSI )

ΦΕΚ Α 85/7-4-2014 [ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254 – Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.]

 

πηγές

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/20340

http://www.protothema.gr/economy/article/404122/harizoun-forous-20-ekat-euro-se-xenes-dikigorikes-etaireies/

http://www.kontranews.gr/oikonomia/item/15610-apokalypsh-kontra-xarizoun-forous-nomies/15610-apokalypsh-kontra-xarizoun-forous-nomies

One comment on “Η βουλή χάρισε 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.