Ένσταση κατά του κύρους των ευρωεκλογών: Τα υπομνήματα

e2014-logo

Στις 12 Νοεμβρίου 2014 συζητήθηκε ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστήριου η ένσταση 3 κομμάτων, ενός επιχειρηματία και ενός δικηγόρου, κατά του κύρους των ευρωεκλογών. Η δικογραφία έκλυσε στις 19 Νοεμβρίου με την κατάθεση των ακόλουθων υπομνημάτων:

1) Υπόμνημα Γκέκα 

ΠΡΟΣ
Το ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ «Α.Ε.Δ.»
[Κατ’ άρθρο 100 του Ελληνικού Συντάγματος]

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Κωνσταντίνου Γκέκα του Θωμά, Δικηγόρου Αθηνών [Α.Μ.Α.Σ.Δ 15169], κατοίκου Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 34, ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ και ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ κατ’ άρθρον 58 του Συντάγματος,
1. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ως υποψηφίου βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκλογέως των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014 βάσει της υπ’ αριθμού 66/2014 αποφάσεως του Αρείου Πάγου [Α1 Πολιτικό Τμήμα] για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμό 70/2014 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
2. Ως μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του Πολιτικού Συνασπισμού ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» με έδρα την Αθήνα οδός Κλεισόβης 12 ή Ευριπίδου 57.
3. Ως εκπροσώπου-προεδρεύοντος του πολιτικού κινήματος με έδρα την Αθήνα οδός Ευριπίδου 57.ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ «Κ.Π.Α.Λ»

==============

Σεβαστό Δικαστήριο,
Αξιότιμε Πρόεδρε και Αξιότιμοι Δικαστές

Δια του παρόντος υπομνήματος συμπληρωματικώς εκφράζουμε στα όσα στην υπ’ αριθμόν 8/2014 Αίτηση- Ένστασή μας (κατ’ άρθρον 58 του Συντάγματος) εκθέσαμε κατά του κύρους των ευρωεκλογών της 25ης Μαίου 2014 κλπ, η οποία εκδικάστηκε στις 12 Νοεμβρίου 2014, ανταπαντώντας στην ουσία και επί της εισηγητικής έκθεσης της Συμβούλου της Επικρατείας Μαργαρίτας Γκορτζολίδου και του βοηθού αυτής Ανδρέα Σκουφάλου, πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας, εκθέτοντας συνοπτικώς τις απόψεις μας.

1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η ένσταση μας στηρίζεται και θεμελιώνεται αφ’ ενός μέν στο άρθρο 58 του Συντάγματος, αφ’ ετέρου δε στο άρθρο 120 αυτού, διότι ο ισχυρισμός μας κατά του κύρους των ευρωεκλογών συνδυάζεται άμεσα με την μη τήρηση του Ελληνικού συντάγματος 1975 και των αναθεωρήσεών του με αποτέλεσμα, να έχει επέλθει η κατάλυση αυτού και του πολιτεύματος (αρθ.120) από τις παράνομες ενέργειες των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ) και ως Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), κορυφαίο δικαστήριο της χώρας , είσθε καθ’ ύλην αρμόδιο να εξετάσετε και την συνταγματικότητα των πράξεων των κυρίαρχων οργάνων της ελληνικής Πολιτείας και να εγγυηθείτε με την άσκηση του δικαστικού σας έργου ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ. Υπενθυμίζουμε δε εδώ και τα εξής αναγκαία:
α) Ο Φυσικός Νόμος θεμελιώνει το δικαίωμα του ανθρώπου να αντιστέκεται σε κάθε είδους καταπίεση και ανελευθερία. Ο άνθρωπος αγωνιζόμενος να επιβιώσει στο φυσικό του περιβάλλον δημιούργησε πολιτισμό, προκειμένου να αντισταθεί στα τερτίπια της Φύσης (σπίτια,τεχνικά έργα,κλπ). Με το αυτοφυές δικαίωμα της ελευθερίας παράλληλα γεννήθηκε η δίδυμη αδελφή της, η Δικαιοσύνη, η οποία εκφράσθηκε πρωτίστως με το μοίρασμα του φαγητού στην πρωτόγονη κοινότητα, ώστε το Ανθρώπινο είδος να επιβιώσει.
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
β)Με το πέρασμα των αιώνων ο Άνθρωπος δημιούργησε τις Πόλεις,τις πόλεις-κράτη, τη Νομική Επιστήμη και το Πολιτικό Σύστημα για την ορθή διοίκηση των Οργανωμένων Κοινωνιών. Η ορθή διοίκηση θεμελιώθηκε σ’ ένα ΓΡΑΠΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, βάσει του οποίου κλήθηκαν οι λειτουργοί του κράτους (εκτελεστική-νομοθετική-δικαστική) κατ’ εντολήν του Λαού, να υπηρετούν τα Αρχέγονα Δικαιώματα του Ανθρώπινου είδους την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
γ) Η Φιλοσοφική αυτή αντίληψη, που εμπεριέχει την ΟΛΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗΣ, είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο με το οποίο το σεβαστό Δικαστήριο σας, ως Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) πρέπει να εξετάσει την παρούσα υπόθεση και όχι να υποκύψει στην αντίληψη του Ταιηλορισμού (κατακερματισμός) της Γνώσης, ολίσθημα στο οποίο ήδη έχει υποπέσει η εισηγητική έκθεση της Κυρίας Μ. Γκορτζολίδου με την θέση της να απορριφθεί συνολικά η ένστασής μας ως αόριστη, αρνούμενη να εισέλθει στην ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

2. Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ)
Η ουσία της εκδικαζόμενης ένστασης εμπεριέχεται στο εξής ερώτημα. «Μπορούν πολιτικά κόμματα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ποινικά αδικήματα να νομοθετούν και να κυβερνούν και ακόμη μπορούν πολιτικά κόμματα να προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες προς το νομικό πλαίσιο της χώρας, να είναι δηλαδή Ποινικοί παραβάτες συστήνοντας στην ουσία εγκληματική οργάνωση και να συμμετέχουν στην πολιτική εξουσία της χώρας και χωρίς να έχει επέλθει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.» Η απάντησή μας σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα, όπως και όλου του Ελληνικού Λαού είναι ένα ΠΕΛΩΡΙΟ ΟΧΙ, για τους κάτωθι λόγους:
α) Παραβιάζεται κατ’ αρχήν η Συνταγματική Αρχή της Νομιμότητας
β)Παραβιάζεται το άρθρο 29 παρ1 του Συντάγματος που ρητά ορίζει ότι «η οργάνωση και η δράση των πολιτικών κομμάτων οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος…»
γ) Παραβιάζεται το άρθρο1 παρ. 3 του Συντάγματος, που ρητά ορίζει ότι «οι εξουσίες υπάρχουν για το λαό και το έθνος» και όχι για την άσκηση παραβατικών ποινικών πράξεων και την απεμπόληση των Ελληνικών Δικαίων .
δ) Παραβιάζεται το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος που αναφέρει ότι «Ο Σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας.»
ε) Παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι «καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα η τα χρηστά ήθη». Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ευρωβουλευτές στα πολιτικά κόμματα-εγκληματικές οργανώσεις (ΠΑΣΟΚ-Ν.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ) παραβίασαν δια της συμμετοχής τους στα ανωτέρω πολιτικά κόμματα αυτή τη συνταγματική αρχή. Η απουσία τους μάλιστα κατά την ακροαματική διαδικασία στις 12/11/2014 επιβεβαιώνει την επίγνωση της παράνομης πράξης τους, καθώς δεν είχαν ούτε το ηθικό σθένος να έρθουν προς αντίκρουση αυτής.
στ) Παραβιάζεται το άρθρο 120 παρ 2 και 3 του Συντάγματος που ρητά ορίζουν: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αιτώ και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων» όσοι δε το παραβιάζουν, όπως οι ανωτέρω εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 για «σφετερισμό με οποιονδήποτε τρόπο της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή…» Επισημαίνουμε δε ότι στην έννοια «θεμελιώδη υποχρέωση» εμπεριέχεται τόσο «η βιωματική όσο και η νομική υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη.»
Ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων, που παραβιάστηκαν από τα ποινικώς καταδικασθέντα ως δωροδοκηθέντα πολιτικά κόμματα δια της υπ’ αριθμ. Cs 402 Js 3943/2009 απόφασης του ποινικού τμήματος του Ειρηνοδικείου Μονάχου κατά Μιχαήλ Χριστοφοράκου, ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αποδεικνύει ότι καταχρηστικώς συμμετείχαν τα ανωτέρω κόμματα στις ευρωεκλογές της 25/5/2014, διότι δια της συμμετοχής των ΠΡΟΣΕΒΑΛΛΑΝ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. Διότι στην έννοια ΚΥΡΟΣ εμπεριέχονται όλες οι ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες προσεβλήθησαν. Η συμμετοχή δε αυτών επέφερε και παραβίαση του άρθρου 52 του Συντάγματος, που ρητά αναφέρει ότι «Η ελεύθερη και ανόθευτη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργιών της πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να την διασφαλίσουν».Την υποχρέωση αυτή δεν εκπλήρωσε η υπ’ αριθμ 65/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, που απέρριψε την από 8/5/2014 ένστασή μας κατά της συμμετοχής των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων, καίτοι είχε νομική υποχρέωση να παρέχει τις εγγυήσεις για την εκλογική διαδικασία με την άσκηση δικαστικού έργου, που σαφώς εμπεριέχει την εξέταση της συνταγματικότητας των πράξεων των κυρίαρχων οργάνων του κράτους, γεγονός που επιβεβαιώνει και η εισηγητική έκθεση (ΘΕΣΗ 18) ότι είναι μέσα στα καθήκοντά της ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ με την οποία συμφωνούμε. Όμως και ενώ η άσκηση Δικαστικού Έργου, που να παρέχει εγγυήσεις για την ομαλή και ανόθευτη διεξαγωγή των εκλογών ανήκει στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, η εισηγητική έκθεση της κυρίας Μ. Γκορτζολιδου αποφεύγει να μπει στην ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΑΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΑΤΩΝ ΠΑΣΟΚ-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην εισηγητική της έκθεση από την αμετάκλητη απόφαση του αλλοδαπού ποινικού δικαστηρίου. Αποδεχόμενη όμως το σκεπτικό της απόφασης του Α1 τμήματος Αρείου Πάγου έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το σκεπτικό της εισηγητικής πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Ισίδωρου Ντογιάκου, που στην πρόταση του προς το Συμβούλιο εφετών για την Χρυσή Αυγή, τονίζει τα εξής:

«Δεν είναι νόμιμο ένα κόμμα που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του με τη χρήση σωματικής η ένοπλης βίας…ότι τα ελληνικά δικαστήρια δικαιούνται να κρίνουν ένα πολιτικό κόμμα ως εγκληματική οργάνωση …και πως η ένωση προσώπων υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος αλλά ΑΣΚΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ το δικαίωμα στην ίδρυση κόμματος. Η εξυπηρέτηση εκ μέρους του κόμματος με την οργάνωση και την δράση του της ελεύθερης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με την επιδίωξη εγκληματικής δραστηριότητας. Όσοι δε άσκησαν το ατομικό δικαίωμα της ίδρυσης κόμματος με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων έχουν ΗΔΗ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ…
Επειδή επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς από την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος,
Επειδή επιδιώκουν την προσβολή των δικαιωμάτων άλλων ανθρώπων και παραβιάζουν έτσι το Σύνταγμα, σε καμία περίπτωση η λειτουργία ενός τέτοιου κόμματος δεν θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την προσβολή, με βλάβη η διακινδύνευση των έννομων αγαθών των μελών της κοινωνίας η του κράτους. Συμπερασματικά δεν αποκλείεται να συνιστά εγκληματική οργάνωση, κατά την έννοια του άρθρου 187 Π.Κ και το πολιτικό κόμμα στο μέτρο και στον βαθμό που παρεκκλίνει από την συνταγματική του αποστολή και συντρέχουν οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ως εγκληματική οργάνωση» (σχετικό 1).
Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό κακώς απορρίφθηκε η ένσταση μας κατά της Χρυσής Αυγής διότι αν και δεν υπήρχε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ εις βάρος της, καταχρηστικώς άσκησαν το δικαίωμα τους διότι η νομιμοποίηση του ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Αριθ 2 παρ 1 Σ) και διακινδυνεύονται τα έννομα αγαθά των υπόλοιπων μελών της κοινωνίας και του κράτους. Παρ’ όλα αυτά δε ορθώς είχαμε επισημάνει στην ένστασή μας ότι το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, που προστατεύεται από το Σύνταγμά ΔΕΝ ΕΠΛΕΙΤΕΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ» πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε και συμμετείχε στις ευρωεκλογές παίρνοντας 311 ψήφους, οι ιδέες του παραβατικού κόμματος “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ” δεν εξοβελίζοντο, καθώς υπήρχε το μη παραβατικό κόμμα της Εθνικής Αυγής, που οι ίδιοι ίδρυσαν ομολογώντας αφ’ ενός μεν την ένοχη παραβατική συμπεριφορά, αφ’ ετέρου δε η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ τους έδωσε το δικαίωμα δια της ιδρύσεως άλλου κόμματος, που δεν θα προέβαινε σε παράνομες πράξεις ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ. Επιβεβαιώνεται έτσι στην πράξη, ότι στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και κακώς έκρινε το Α1- πολιτικό τμήμα Αρείου Πάγου την συμμετοχή των παραβατικών κομμάτων ΠΑΣΟΚ-Ν.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Γι’ αυτό συννόμως ζητάμε και εμπίπτει στην ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΔ σύμφωνα με την ένστασή μας:
-Να επαναληφθούν οι ευρωεκλογές της 25/5/2014
-Να μην συμμετέχουν τα πολιτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
-Να εκπέσουν από τα Δημόσια Αξιώματα (εκτελεστική-νομοθετική εξουσία οι Δωροδοκηθέντες) με αναγνώριση της αλλοδαπής ποινικής απόφασης κατ’ άρθρον 11 Π.Κ.
-Να στερηθούν των εκλογικών τους δικαιωμάτων για 5 χρόνια, οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ-Ν. Δημοκρατίας 2000-2004, 2004-2007, 2009-2012, 2012 έως σήμερα (σχετ 2)
-Να στερηθούν των εκλογικών τους δικαιωμάτων για 5 χρόνια τα μέλη της κεντρικής επιτροπής και οι υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ) από 13/8/2009, που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Μονάχου κατά Μ. Χριστοφοράκου στην εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

.
3. ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
α)Σήμερα έχει καταλυθεί στη χώρα μας το Ελληνικό Σύνταγμα,καθώς γίνεται συστηματική παραβίαση των διατάξεων, που καθιερώνουν το πολίτευμα της προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και ρυθμίζουν την λειτουργία του, η χώρα δε έχει καταστεί ΟΜΗΡΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) καθώς το ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ) ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ και των στοιχείων που έχει στα χέρια της η Γερμανική Κυβέρνηση για όλο το πολιτικό σύστημα απο τον σκληρό υπολογιστή του Μ. Χριστοφοράκου. Η ομηρεία της χώρας επεκτείνεται και στην Αριστερή Αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ) των οποίων 83βουλευτές δεν έχουν δώσει τον απαιτούμενο ΟΡΚΟ κατ’ άρθρον 59 παρ 1 του Συντάγματος, οι οποίοι παρ’ όλα αυτά ασκούν παρανόμως τα καθήκοντα του βουλευτή, εφ’ όσον δεν εξεπλήρωσαν την τυπική προϋπόθεση του όρκου, που θέτει το Σύνταγμα. Η ομηρεία της Αντιπολίτευσης από την συντελεσθείσα παρανομία του κυβερνητικού πολιτικού Συστήματος και του προεδρείου της Βουλής, που συναινεί στην πληρωμή και στην παράνομη άσκηση καθηκόντων εκ της Αριστεράς Αντιπολίτευσης αποδεικνύει, ότι στην χώρα υπάρχει μόνο ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται όλα τα έννομα αγαθά, που προβλέπονται στα άρθρα 4-25 (Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα) του Συντάγματος για τους πολίτες αυτής της χώρας. Απόρροια της μη εφαρμογής των διατάξεων αυτών, που τείνουν στην προστασία των πολιτών, είναι να έχουμε ΜΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΟΙΟΝΕΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ με την άμεση συνδρομή της κυβερνητικής κομματικής εξουσίας, που δια της ΒΙΑΣ, ΣΦΕΤΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ, εμφανιζόμενη ως «νόμιμη εξουσία» μετατρέποντας τους Έλληνες πολίτες σε φόρου Υποτελείς δια της επιβολής με τον βούρδουλα του Νόμου και δια του κατασταλτικού κρατικού μηχανισμού. Η παραβίαση του άρθρου 120 παρ 3 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 134 Π.Κ «περί έσχατης προδοσίας» έχει φέρει την Ελληνική Κοινωνία σε κατάσταση σοκ μέσω του κοινωνικού διαμελισμού υπό την πίεση των Διεθνών Αγορών, που επιδιώκουν την καταλήστευση του τεράστιου Δημοσίου Πλούτου της χώρας (Άνω των 30 τρις ευρώ) (Φυσικοί-ενεργειακοί-ορυκτοί πόροι-πολιτιστικά αγαθά-τουριστικά πλεονεκτήματα-δημόσια περιουσία κλπ) που εκποιούνται αντί «πινακίου φακής» και είναι προπομπός της εθνικής διαλύσεως, καθώς άμεσα κινδυνεύει η χώρα τόσο από την διάρρηξη της ΑΟΖ της στο Καστελόριζο, όσο και από την περικύκλωση των χωρών, που τρέφουν αλυτρωτικές επιδιώξεις για Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Δωδεκάνησα-Κρήτη.

β)Η μη τήρηση του Συντάγματος από τα πέντε παρανομούντα κόμματα (ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ) έχει αντανάκλαση και στη λειτουργία της Βουλής καθώς παραβιάζεται το άρθρο 51 παρ1 και το άρθρο 53, κακώς δε έκρινε η εισηγήτρια, ότι έχουν ορκισθεί σύννομα οι βουλευτές της Αριστεράς λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ψευδή βεβαίωση 5721/13-6-2014 του προϊσταμένου του τμήματος βουλευτών και κομμάτων της βουλής των Ελλήνων και όχι την από 27/6/2012 ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ καταχωρημένη στα πρακτικά της βουλής που ρητώς αναφέρει ότι: […οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτιθέμεθα να δώσουμε στην βουλή τον παρακάτω όρκο: «ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Θεωρούμε αυτονόητα ότι ο κάθε βουλευτής εκφράζεται κατά την συνείδησή του.» (σχετικό 3)] και την αντίστοιχη από 26/6/2014 ΔΗΛΩΣΗ ΚΚΕ (σχετ 4) και την άρνηση του Προεδρείου της Βουλής να προσκομίσει στο ΑΕΔ τα υπογεγραμμένα πρακτικά ορκωμοσίας όπως ζητήσαμε μετά την από 3 Νοεμβρίου 2014 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΣΧΕΤΙΚΟ 5). Θέλουμε δε επιπλέον να τονίσουμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει απομακρυνθεί από αυτή την πολιτική θέση που διατύπωσε για τον όρκο τό 2012, που ήταν σχεδόν ίδιος με τον όρκο που θεσπίσθηκε με το νόμο 3852/2010, άρθρο 52, ορκωμοσία δημοτικών και περιφερειακών αρχόντων,καθώς πρόσφατα (Αύγουστος 2014) μετά την διεξαγωγή περιφερειακών και δημοτικών εκλογών είχαμε άρνηση του όρκου που προέβλεπε ο νόμος 3852/2010 από τους περιφερειάρχες και συμβούλους αριστερών κομμάτων (σχετ 6) η από 14/9/2014 προσφυγή της Πατριωτικής Ένωσης- ΕΛΛΑΣ προς ελεγκτές Νομιμότητας των (7) Αποκεντρωμένων Περιφερειακών Διοικήσεων), βάζοντας πυρίτιδα στα θεμέλια της Συνταγματικής Έννομης Τάξης, που προβλέπει το Σύνταγμα.

γ) Όμως η κατάλυση του συντάγματος έχει επέλθει και δια της κατάργησης του άρθρου 26, που ρητώς θεμελιώνει την οργάνωση και σύνταξη της πολιτείας στις τρείς(3) Διακριτές Λειτουργίες της Εξουσίας του Πολιτεύματος της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας ήτοι
-Στην ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
-Στην ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που ασκείται από την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
-Στην ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ που ασκείται από τα δικαστήρια και οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού Λαού.

Η ευκταία αυτή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ σήμερα δεν υφίσταται. Η νομοθετική λειτουργία κατ’ ουσίαν ασκείται από την κομματική εξουσία του κυβερνώντος κόμματος. Η εκτελεστική εξουσία εισηγείται και οι βουλευτές κατά κομματική διαταγή ψηφίζουν τα εισαγόμενα νομοθετήματα χωρίς πολλές φορές να ξέρουν τι ψηφίζουν, έχοντας απεμπολήσει το δικαίωμα ελευθερίας και γνώμης, που καθιερώνει το άρθρο 60παρ1 του Συντάγματος. Όσοι πειθαρχούν ελπίζουν μέσα από τους 2-3 ανασχηματισμούς που γίνονται να έλθουν στην εκτελεστική εξουσία καθώς το κυβερνητικό Σχήμα είναι πάντα πολυπληθές (50 υπουργοί και υφυπουργοί). Με (3) ανασχηματισμούς όλοι οι βουλευτές (Νομοθετική Λειτουργία) μεταπηδούν στην εκτελεστική εξουσία και γίνονται μέλη της κυβέρνησης συμμετέχουν στην κυβέρνηση, φρόντισαν δε με το άρθρο 86 στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 να πάρουν και την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ για αδικήματα, που διαπράττουν οι ίδιοι κατά την άσκηση των υπουργικών τους καθηκόντων. ΘΕΣΠΙΣΘΗΚΕ ΕΤΣΙ Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Διάσπαση του Ανθρώπινου είδους σε Ανωτέρους και κατωτέρους -διάρρηξη δηλαδή του Φυσικού Νόμου) “όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι” αλλά και διάρρηξη της Συνταγματικής Αρχής που ποτέ δεν αναθεωρείται του άρθρου 4 παρ 1 “Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”. Εισήχθηκε δε παρανόμως η συνταγματική διάταξη (αρθ86) διότι θα έπρεπε να τροποποιηθεί το Σύνταγμα και ως προς το άρθρο 4 παρ 1 να λέει: «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου πλην των πολιτικών» με σκοπό να ποδηγετειθεί – ευνουχισθεί η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, που κακώς απεμπόλησε τα δικαιώματά της και συναίνεσε στον ακρωτηριασμό της (σχετ 7 Δ. Κουκιώτης: ποινική ευθύνη των Υπουργών και άρθρο 86). Διαμορφώθηκε έτσι το ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, που συρρίκνωσε τις τρεις (3) εξουσίες σε μια και κατάργησε το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κοινοβουλευτικού ελέγχου της δημοκρατίας καθώς δεν υπάρχει πολιτικός αρχηγός κόμματος,που να μην είναι όμηρος ,ακόμη δε και οι Κ.Κ Καμμένος και Καρατζαφέρης με αποτέλεσμα “Η Δημοκρατική Αρχή να προσβάλλεται και να έχει μετατραπεί σε ένα θεσμό ad hoc νομιμοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής,καθώς η εκλογή αντιπροσώπων του λαού μέσω ελεύθερων εκλογών έχει σήμερα απαξιωθεί, γεγονός που καταδεικνύει την απαξίωση της ίδιας της Δημοκρατικής Αρχής ως οργανωτικής βάσης του πολιτεύματος. Η απαξίωση αυτή έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις επιτεινόμενη από την Τέταρτη εξουσία (ΜΜΕ) καθώς οι πολίτες αισθάνονται, ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν με την ψήφο τις πολιτικές αποφάσεις. Παρ’ ολο που πάνω από 142 Έλληνες πολίτες προέβησαν σε μηνύσεις κατά του πολιτικού συστήματος για διάφορα αδικήματα από το πιο απλό “παράβαση καθήκοντος έως το πιο σύνθετο προδοσία” σήμερα ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ καθώς η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΤΡΙΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ καίτοι μετά την ΟΜΟΛΟΓΙΑ Θ.ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ενώπιον της εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την Δωροδοκία του ΠΑΣΟΚ με 1.000.000 μάρκα το 1999 από τη Ζίμενς,κατέστησε το άρθρο 86 του Συντάγματος, προπαρασκευαστική πράξη του εγκλήματος της εσχάτης προδοσίας κατ’ άρθρον 135 Π.Κ. Μετα από αυτή την ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑ που πήρε εκρηκτική Διάσταση από την ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ 11 Π.Κ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ ΤΟΥ “ΤΕΛΕΙΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ” ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΟΣΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ μετά την 13/8/2009 [δημοσίευση της απόφασης στο ΒΗΜΑ], όσο και μετά της υπ. αριθμ 2267/21-3-2012 καταγγελίας Γ. ΑΫΦΑΝΤΗ, το μοναδικό προπύργιο πριν την οριστική κατάλυση της Ελληνικής Δημοκρατίας, που έχει απομείνει, είστε εσείς αξιοσέβαστοι Δικαστές του ΑΕΔ. Ο Ελληνικός Λαός κατάφερε μέσα από πολλές ατομικές προσπάθειες και από θεόρατες δυσκολίες, που ως Συμπληγάδες Πέτρες ορθώθηκαν από το κατεστημένο, κατάφερε δια μέσου του πολιτικού σχηματισμού “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ”, να φέρει το θέμα ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ, ώστε η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ παραμερίζοντας νομίμως το παράνομο πολιτικό Σύστημα.

 

4. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ.(ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΔ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ)
Το πολιτικό καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές της 4/10/2009,φέρει ανεξίτηλα την σφραγίδα της υποταγής και όλο το νομικό πλαίσιο που ψηφίζεται έκτοτε,καταλύει την εθνική κυριαρχία της χώρας. Τον Απρίλιο του 2010 όλος ο κρατικός μηχανισμός υπεισήλθε στην εποπτεία του ΔΝΤ. Με την Δανειακή Σύμβαση της 27.10.2011 του κειμένου Συμπερασμάτων Συνόδου Κορυφής Ε.Ε (άρθρο 13) η χώρα μας εκχώρησε απ’ ευθείας στους ξένους δανειστές όλα τα έσοδα της από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων αποδεχόμενη την Τροϊκα και την Επιτροπεία Ραϊχενμπαχ. Με την Συμφωνία του Μαρτίου 2012 (ΡSI) κούρεμα μέρους του Δημοσίου Χρέους υπήχθη και στο Αγγλικό Δίκαιο, παραιτούμενη των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Η κατάλυση του Συντάγματος είναι πλέον γεγονός.
Σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, η ενεργοποίηση του άρθρου 120 παρ 4 είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ.Ο Ελληνικός Λαός, που κάνει τιτάνιες προσπάθειες για να αποτινάξει τους σφετεριστές της λαϊκής του κυριαρχίας από την εξουσία, έχει δείξει σε όλες τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις την θέλησή του, καθώς μειώνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τα ποσοστά των κυβερνώντων πολιτικών κομμάτων (Ίδετε σχετικά ένσταση). Προχώρησε σε ατομικές ενέργειες ζητώντας δια μηνύσεων την ενεργοποίηση της Δικαστικής Εξουσίας και σήμερα συλλογικώς δια του πολιτικού συνασπισμού “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ “ΕΛΛΑΣ” ενεργοποιεί τον πατριωτισμό των Ελλήνων διαχωρίζοντας κατ’ αρχήν την συνταύτιση των εννοιών “πατριωτισμός-φασισμός”, που ως Δούρειος Ίππος προσπάθησε η Χρυσή Αυγή να εισαγάγει στην πολιτική ζωή, ώστε να τραυματίσει θανάσιμα το άρθρο 120 παρ 4. Ως συνταγματικός θεσμός, που η επικύρωση μας έλαβε χώρα δια των αποφάσεων 66/2014 και 70/2014 του Α1-πολιτικού τμήματος ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, απευθυνθήκαμε κατ’ αρχήν στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ και ζητήσαμε την αποκατάσταση της λειτουργίας του Συντάγματος.

Σήμερα απευθυνόμαστε στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΕΔ) της χώρας και ζητάμε να επιτελέσει το καθήκον του, που απορρέει από το άρθρο 26 και την διάκριση των εξουσιών. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΞΟΥΣΙΑ μετά την παραβατική συμπεριφορά των πέντε (5)ανωτέρω πολιτικών κομμάτων, που παρανόμως κατέχουν πάνω από 270 έδρες της Ελληνικής Βουλής είσθε εσείς. Το ίδιο Σύνταγμα με το άρθρο 87 παρ 2 σας δίνει την εξουσία και σας υποχρεώνει να μην συμμορφώνεστε με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Αντίθετα σας τονίζει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων σας,οι δικαστές υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους Νόμους.Το άρθρο 120παρ4 τονίζει οτι “η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων (που οδήγησαν την υπόθεση προς αποφυγήν εμφυλίων συγκρούσεων στην δικαιοδοσία σας)που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο ,εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία”. Στην έννοια του “κάθε μέσου” σας καλούμε να κάνετε τα εξής:

α) Αφού προχωρήσετε στην έκπτωση άπω τα Δημόσια Αξιώματα όλων των σφετεριστών ποινικών παραβατών, να σχηματίσετε ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ευρείας αποδοχής κατ’ άρθρον 37 παρ 3 του Συντάγματος με πρωθυπουργό ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ.

β) Να ενεργοποιήσετε το άρθρο 1 παρ 2 “θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία” και να ορίσετε ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ώστε ο Κυρίαρχος Λαός να λύσει όλα τα προβλήματα που προέκυψαν από την συνταγματική εκτροπή δια Δημοψηφίσματος, να επανακαθορίσει τα ορια κυριαρχίας του,που αμφισβητήθηκαν από τις παράνομες πράξεις των κυρίαρχων πολιτικών οργάνων και να εκλέξει μέσω βουλευτικών εκλογών και ευρωεκλογών αντιπροσώπους, που δεν θα βαρύνονται με ποινικά αδικήματα καθώς οι υπαίτιοι θα έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, ώστε να αναδειχθεί η νέα κυβέρνηση και ο νέος Πρόεδρος Δημοκρατίας.

γ) Στη θεμελιακή αρχή “Στη συρρίκνωση της Δημοκρατίας απαντάμε με περισσότερη Δημοκρατία δια Δημοψηφίσματος” στηριζόμενο το ΑΕΔ θα τύχει καθολικής αποδοχής από τον Ελληνικό Λαό και δεν θα κατηγορηθεί για δικαστικό πραξικόπημα, αντίθετα με την δικαστική του απόφαση θα ξεπερασθεί σύννομα ο σκόπελος της Συνταγματικής Αναθεώρησης καθώς το “κάθε μέσο” του άρθρου 120 παρ 4, συνάδει με την διάταξη “επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και την συνταγματική διάταξη “θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία”. Η άποψη ότι η διεξαγωγή Δημοψηφίσματος προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ 2, εδώ δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής ,καθώς η κατάλυση του Συντάγματος υπάρχει από τα κυρίαρχα όργανα του κράτους,που σφετερίστηκαν τη “νόμιμη εξουσία και προς αντίκρουση αυτών των παρανομιών μπορεί το ΑΕΔ να το προκηρύξει. Κάθε δε άλλη προσπάθεια που θα κάνει “ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ” για να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων την ποινική παραβατική του συμπεριφορά και για ν’ αποφύγει τις έννομες συνέπειες είναι ΑΚΥΡΗ ΝΟΜΙΚΑ και δεν θα πρέπει να υιοθετήσετε αυτή την πρακτική,διότι και η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ θα συναινέσει τότε και δια του κορυφαίου της οργάνου στην ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

δ) Τα πέντε (5) θεμελιώδη ερωτήματα που πρέπει να έχει το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ,ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ είναι τα κάτωθι:
-Συμφωνείτε να καταργηθεί ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ 4/10/2009 έως σήμερα . ΝΑΙ η ΟΧΙ
-Συμφωνείτε να εγγραφεί Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ύψους 182,6δις (σχετ 8 Δημοσίευμα εφημερίδας κόντρα news 12/10/2014), που απορρέει από τις Διεθνείς Συνθήκες Α και Β Παγκ. Πολέμου και μας οφείλουν οι Γερμανοί στον κρατικό προϋπολογισμό, σε βάθος (6) χρόνων, ώστε να καλύπτονται εξ’ αυτού του κονδυλίου και μόνον τοκοχρεολύσια του Δημοσίου Χρέους, έως ότου τελεσιδικήσουν οι νομικές μας ενέργειες που θα καθορίζουν το πραγματικό Δημόσιο Χρέος και το ύψος των τόκων, που πρέπει να καταβάλλουν οι Γερμανοί ΝΑΙ η ΟΧΙ
-Συμφωνείτε να θεσμοθετηθεί ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ, ώστε να μην απεμπολούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελλήνων και των μεταγενέστερων γενεών από την εκποίηση αυτών ΝΑΙ η ΟΧΙ
-Συμφωνείτε να προστεθεί στο άρθρο 59 παρ1 περί όρκου και η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, όπως διατυπώθηκε στις 27/6/2012 ΝΑΙ η ΟΧΙ
-Συμφωνείτε να καθιερωθεί ως ΠΑΓΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ , ώστε να συνάδει στην πράξη με το άρθρο 4 παρ 1 και η Βουλή να απαρτίζεται από 200βουλευτές ΝΑΙ η ΟΧΙ.

5. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΔ

Σεβαστό Δικαστήριο, Αξιότιμοι Δικαστές
Πιστεύοντας ακράδαντα στον δικαϊκό -νομικό πολιτισμό και στην αξία της Δημοκρατίας εισαγάγουμε με την παρούσα ένσταση μας ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ (κατάλυση της Ελληνικής Δημοκρατίας) στη νομική και ιστορική σας κρίση. Το ελληνικό κράτος έχει μόλις 184 χρόνια ζωής και η ελευθερία των Ελλήνων αποκτήθηκε με ποταμούς αίματος. Αντίθετα οι περίοδοι σκλαβιάς των Ελλήνων διήρκεσαν πάντοτε εκατονταετίες (π.χΡωμαϊκή-Οθωμανική περίοδο σκλαβιάς). Ως σιωπηρή πλειοψηφία και κατέχοντες ένα σημαντικό μορφωτικό επίπεδο δεν επιτρέπεται,αυτό που με τόσο κόπο και αίμα αποκτήσαμε,να το στερηθούμε. Η ελληνική Δημοκρατία που προσπάθησε να συνενώσει τα ελληνικά εδάφη και τους ελληνικούς πληθυσμούς στην επικράτεια ενος κράτους σταμάτησε το 1921.Απο το 1922 ο Ελληνικός Λαός μετρά τις συνέπειες μιας σταδιακής κατακερματισμένης καταστροφής. Αποκορύφωμα της συρρίκνωσης του Ελληνισμού ήταν ο Διαμελισμός της Κύπρου το 1974 και η κατοχή του 38% της εδαφικής επικράτειας της από τον Τούρκικο Επεκτατισμό. Σήμερα η Νέα τάξη πραγμάτων και οι γείτονες μας προσπαθούν να οδηγήσουν την Ελλάδα στον εθνικό της διαμελισμό. Προπομπός του σχεδίου είναι ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ του ελληνικού λαού, η κατάλυση της Δημοκρατίας και δια της κρίσης χρέους η διαιώνιση της Οικονομικής ξενοκρατίας. Ο ύπουλος εχθρός (ΑΓΟΡΕΣ), μόνο με τη διεύρυνση της λαϊκής κυριαρχίας μπορεί να αντιμετωπισθεί.
Καταλύτης σε όλες τις μεγάλες και μικρές στιγμές του Ελληνικού Έθνους ήταν πάντοτε η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Αυτή με την στάση της καθόρισε την τύχη των Ελλήνων-Αθηναίων το 480 π.Χ όταν την παραμονή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ έκανε πράξη ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,άνοιξε το ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ και διένειμε σε κάθε Αθηναίο το ποσό των 8 δραχμών (περίπου 5.000 ευρώ σημερινή ισοτιμία) για να κτίσει την ζωή του σε μια νέα πόλη, αφού επέκειτο η καταστροφή της Αθήνας. Αυτή η ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ απογείωσε την ψυχολογία των Ελλήνων και έφερε την νίκη κατά των εισβολέων Περσών. Όμως η ίδια η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ήταν (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΙΑΣ), που το 399 π.Χ εκφυλισμένη από το καθεστώς της ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ οδηγήθηκε σε αδιέξοδο δολοφονώντας τον πνευματικό της φιλόσοφο ΣΩΚΡΑΤΗ με αποτέλεσμα 12 χρόνια μετά με την ΑΝΤΑΛΚΙΔΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ (387π.Χ), οι Ελληνικές πόλεις άνευ πολέμου, να οδηγηθούν στην ΠΕΡΣΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ και να έχουν περιορισμένο καθεστώς αυτονομίας εκχωρώντας πλήρως την πολιτική τους κυριαρχία.

Αυτή είναι η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ κύριοι Δικαστές ενώπιον του 21 αιώνα, της τρίτης χιλιετίας μ.Χ και με αυτή την ευθύνη έχετε υποχρέωση να καλέσετε τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ να αποφασίσει αυτός για την τύχη του στον 21αιώνα. Γιατί όπως είπε και ένας εκ των επτά (7) σοφών Πιττακός ο Μυτιληναίος: «Είναι έργο των σοφών να προβλέψουν την συμφορά πριν αυτή έρθει και είναι έργο των γενναίων να αντιμετωπίσουν την συμφορά σαν έρθει» και ο Ελληνικός Λαός δια των ηγητόρων του, πρέπει και να είναι σοφός και να υπάρξει γενναίος στις δύσκολες στιγμές που έρχονται.
Επειδή νομίμως παρίσταμαι τόσο ατομικώς όσο και εκπροσωπώντας συλλογικώς το ΚΙΠΑΛ (Κίνημα Πολιτικής Αλήθειας) (ΣΧΕΤΙΚΟ 9) και την “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΑΣ” ως μέλος της Τριμελούς Πολιτικής Γραμματείας [ ΣΧΕΤΙΚΟ 10].
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΩ

Να απορριφθεί η εισηγητική πρόταση της κυρίας Μ. Γκορτζολίδου και να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση-προσφυγή μας στο σύνολό της.

ΑΘΗΝΑ 18/11/2014

Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ.ΓΚΕΚΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
(ΑΜΔΣΑ 15169)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 6937118822

 

2) Υπόμνημα Τηλιγάδα

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ «Α.Ε.Δ.»
[Κατ’ άρθρο 100 του Ελληνικού Συντάγματος]

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Οδυσσέα Τηλιγάδα του Ανδρέου, Επιχειρηματία, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευριπίδου αριθμός 57, ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ και ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ κατ’ άρθρον 58 του Συντάγματος,
1. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ως υποψηφίου βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκλογέως των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014 βάσει της υπ’ αριθμού 66/2014 αποφάσεως του Αρείου Πάγου [Α1 Πολιτικό Τμήμα] για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμό 70/2014 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
2. Ως μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του Πολιτικού Συνασπισμού ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ « ΕΛ.ΛΑ.Σ» με έδρα την Αθήνα οδός Κλεισόβης 12 ή Ευριπίδου 57.
3. Ως προέδρου του πολιτικού κόμματος ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ «Ε.ΛΑ.Σ» με έδρα την Αθήνα οδός Ευριπίδου 57.

==================

Στους χαλεπούς καιρούς μιάς φθίνουσας Δημοκρατίας, διακατεχόμενος από βαθύ αίσθημα ΟΔΥΝΗΣ προβληματίστηκα εάν και κατά πόσο θα έπρεπε να προβώ στην σύνταξη του Υπομνήματός μου δεδομένου ότι η δικάσιμος της 12ης Νοεμβρίου 2014 ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ΑΠΕΔΕΙΞΕ γιά μία ακόμη φορά την, διά της Δικαιοσύνης, ΕΝΔΕΙΑ της Ελληνικής Δημοκρατίας αφού ως Έλληνας πολίτης βίωσα την προσβολή της ανθρωπίνης μου υπόστασης και ολόκληρου, του κατά το Σύνταγμα,κυρίαρχου Λαού, στα πρόσωπα των αποτελούντων το ακροατήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Έθνους.
Αδυνατώ να κατανοήσω την αναξιοπρεπή συμπεριφορά της κυρίας Εισηγήτριας της υποθέσεως και του παρακείμενου αυτής δικαστικού λειτουργού οι οποίοι, καθ’ όλη την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναλίσκονταν σε γέλωτες ως να ευρίσκονται εις παιδική χαρά και ο κύριος πρόεδρος του Δικαστηρίου να μην τους ανακαλεί στην τάξη αλλά αντιθέτως να εξέρχονται εκ του έρκους των οδόντων του λόγια του τύπου «δεν είναι και Εισαγγελέας η κυρία Εισηγήτρια», λόγια δικαιολογούντα την πλημμέλεια της κυρίας Εισηγήτριας στην παρατήρησή μου ότι όφειλε να μεριμνήσει τα προβλεπόμενα υπό των διατάξεων του Άρθρου 30 του Νόμου 345/1976 (ΦΕΚ Α 141) το οποίο επιτάσσει:

2. Ο Εισηγητής δύναται και κατ’ απόκλισιν των περί αποδείξεως διατάξεων, να διατάξη παν ό,τι κατά την κρίσιν του είναι απαραίτητον διά την εξακρίβωσιν της αληθείας των πραγματικών γεγονότων.
Και γεννάται το ερώτημα: ΔΕΝ ενδιαφέρεται η Δικαιοσύνη «…διά την εξακρίβωσιν της αληθείας των πραγματικών γεγονότων»;; Εάν όχι, τότε να ανακράξω: ΟΥΑΙ!!! και τούτο διότι με την συμπεριφορά της η Δικαιοσύνη, κατά την 12η Νοεμβρίου 2014, ΑΠΕΔΕΙΞΕ ότι δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την θεσμική σταθερότητα και την πολιτική ισορροπία όταν οι έτερες λειτουργίες της πολιτείας απειλούν την υπόσταση και επιδιώκουν την κατάλυση του καταστατικού χάρτη της χώρας, αφού η αρχή, όπως την διατυπώνει ο καθηγητής του Συνταγματικού δικαίου Αριστόβουλος Μάνεσης ότι :“Άμεσος πρωταρχικός σκοπός πάσης πολιτειακής οργανώσεως είναι η διασφάλισις της ιδίας αυτής υποστάσεως” δεν υπηρετήθηκε πιστώς εκ μέρους του κυρίου προέδρου κατά την εκδίκαση της αιτήσεως-ενστάσεώς μας.

============

Δηλώνοντας απόλυτο σεβασμό προς το Σύνταγμα της Ελλάδος και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη, ότι:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία»
β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3: «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 2: «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».
δ) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3: «O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται»
ε) Σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 4: «H τήρηση ταυ Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τα καταλύσει με τη βία». Το δικαίωμα και η υποχρέωση αντίστασης με κάθε μέσο, τεκμηριώνει το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες οι διαθέτοντες πατριωτισμό, δικαιούνται να κρίνουν πότε δεν τηρείται το Σύνταγμα, και πότε επιχειρείται από οποιονδήποτε να καταλυθεί με τη βία.
Και η Δικαιοσύνη τί θεωρεί Σύνταγμα; «Σύνταγμα; Τι πάει να πει Σύνταγμα; Σύνταγμα είναι ό,τι πει ο Άρειος Πάγος ότι είναι Σύνταγμα!» ιστορεί επικριτικά ο Κώστας Μπέης στο βιβλίο του «Η Ελλάδα που αγάπησα, η Ελλάδα της χρεοκοπίας» (σελ.203). αναφερόμενος σε αρεοπαγίτη, ο οποίος σε δημόσια συνεδρίαση εκστόμισε την αδόκητη όσο και ειλικρινή κορόνα.
Μελετώντας το Σύνταγμα με τη δέουσα προσοχή δικαιούμαι να κρίνω ποιές διατάξεις νόμων και ποιές πράξεις της εξουσίας παραβιάζουν το Σύνταγμα, θέτοντας τον κίνδυνο κατάλυσης του.

Κατόπιν των ανωτέρω, έκρινα ότι:
α) Ως Έλλην πολίτης ανήκω στον κυρίαρχο Λαό και πως βάσει αυτού το Ελληνικό κράτος μου ανήκει, αποτελώντας τη συλλογική μου περιουσία, μέρος της οποίας είναι και η ιδιωτική μου.
β) Όλες οι εξουσίες πηγάζουν εν μέρει και από εμένα, αφού αποτελώ μέρος του κυρίαρχου Λαού.
γ) Ως κυρίαρχος, απαιτώ όλες οι εξουσίες του Ελληνικού κράτους να υπάρχουν υπέρ του Ελληνικού Λαού και του Ελληνικού Έθνους και να ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
δ) O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, και πως βάσει της συγκεκριμένης αυτής παραγράφου του δεύτερου άρθρου του Συντάγματός μας, ορίζεται η έννοια του δημοσίου συμφέροντος που οφείλει πρωτίστως να υπηρετεί η κρατική εξουσία.
ε) Ως κυρίαρχος αφαιρώ, το δικαίωμα απορροής εξουσιών από την ίδια την εξουσία δίχως τη συναίνεση του λαού και τη συμφωνία τους προς το Σύνταγμα, καθώς και από εξουσίες άλλων κρατών που αρνούνται να αναγνωρίσουν την λαϊκή κυριαρχία των Ελλήνων και το Ελληνικό Σύνταγμα.  
στ) Απαιτώ την άμεση δίωξη των σφετεριστών της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν, βάσει της 3ης παραγράφου του άρθρου 120, από όλους τους δικαστές που θεωρούν ότι δεν τηρείται το σύνταγμα, ότι έχει διαπραχθεί το έγκλημα του σφετερισμού του το οποίο συνιστά και έγκλημα εσχάτης προδοσίας, για το οποίο βάσει της υπ’ αριθμόν 4/2012 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η σύλληψη των εγκληματιών ακολουθεί την αυτόφωρη διαδικασία δίχως να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα της βουλευτικής ασυλίας.

Το γεγονός δε της μη δίωξής τους θα εκληφθεί ως τεκμήριο ότι δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία και ότι βάσει της 3ης παραγράφου του άρθρου 120, η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων τους θα αρχίσει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.
Επειδή οι θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος παραβιάζονται ασυστόλως και κατ’ εξακολούθηση, από θεσμούς που έχουν υποχρέωση να τις τηρούν, θεωρούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε βαρειά Συνταγματική εκτροπή. Έναντι αυτής της επικρατούσης καταστάσεως ενστερνιζόμεθα το ακροτελεύτιο Άρθρο 120 παράγραφο 4 του Συντάγματος, που έτσι κι αλλιώς οι εξουσιαστές το έχουν καταντήσει κουρελόχαρτο.
Διά των ανωτέρω, το Σύνταγμα απευθύνεται στην Συνείδηση των Ελλήνων, εν ονόματι δε του πατριωτισμού υποχρεώνει όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες σε αντίσταση κατά των σφετεριστών της λαϊκής κυριαρχίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εμείς υψώνουμε την δική μας φωνή υπερασπιζόμενοι τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματά μας και ως κυρίαρχος και εγώ, απαιτώ όλες οι εξουσίες του Ελληνικού κράτους να υπάρχουν υπέρ του Ελληνικού Λαού και του Ελληνικού Έθνους και να ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Δεν υπάρχει λοιπόν διάκριση μεταξύ Λαού και εξουσίας, διότι εξουσία είναι ο Λαός που ορίζει εκφραστές της βούλησής του σε διάφορες διοικητικές θέσεις, συγκροτώντας τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Όθεν, υπό τα όσα μας υπαγορεύει το εσωτερικό μας όραμα για το αύριο του Έθνος μας, ακούγοντας την φωνή της συνειδήσεώς μας, έχοντας κατά νου την διαχρονική επιταγή του Δικαίου ότι: «Και οι κρίνοντες κρίνονται» και βάσει της διδαχής του αειμνήστου Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χοϊδά: «αι πράξεις των δημοσίων Αρχών και ιδιαίτατα αι υπό της δικαστικής εξουσίας προερχόμεναι εισί του κοινού κτήμα και εις την κοινήν κρίσιν υπόκεινται», νομιμοποιούμεθα, ως Έλληνες το γένος και ως ο κυρίαρχος Λαός, να προβούμε στην επίκριση όχι μόνον των δικαστικών αποφάσεων αλλά και στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων της Δικαστικής λειτουργίας έναντι ημών ως ενεργών κυττάρων του Έθνους διότι η Δικαιοσύνη την εξουσία της την αντλεί από τον Λαό. 

Υπό τις επιταγές των Διατάξεων του Άρθρου 1 παράγραφο 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία» και της παραγράφου 3 αυτού που ορίζει ότι: «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους», ως κατά το Σύνταγμα κυρίαρχος Λαός μεταφέρουμε ενώπιόν σας την αγανάκτηση της κοινωνίας και καθ’ υμών διότι η έσχατη προδοσία αφορά αμεσότατα την κατάλυση  του  Συντάγματος και την ανατροπή του πολιτεύματος αφού και η Δικαιοσύνη, ως τρίτος πυλώνας λειτουργίας της πολιτείας έχει εκχωρήσει παρανόμως την εξουσία σας στην νομοθετική και εκτελεστική λειτουργία προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ;

Αν δεν επιβάλετε εσείς την Συνταγματική τάξη και την αποκατάσταση του πολιτεύματος, θα αναγκάσετε τους πολίτες να πάρουν το νόμο στα χέρια τους και θα είστε υπεύθυνοι για την κάθε σταγόνα αίματος που θα χυθεί έπειτα και από τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κυρίου Λεωνίδα Γρηγοράκου, ο οποίος τις 6 Μαΐου 2014 σχολιάζοντας από τον Βόλο τα λεχθέντα υπό του κυρίου Βενιζέλου είπε χαρακτηριστικά:
«Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας, να απαντήσουμε σε κάποια ζητήματα και σε κάποια διλήμματα. Θέλουμε η χώρα να βγει από τα αδιέξοδά της, από τα μνημόνια και να ακολουθήσει το δρόμο της σταθερότητας ή θέλουμε η χώρα το βράδυ των εκλογών να είναι μια χώρα η οποία θα υποστεί αυτά που υπόκεινται οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Ουκρανίας, της Τουρκίας;» Μήπως κατόπιν τούτων η Δικαιοσύνη που έχει υποχρέωση να προστατεύει το Σύνταγμα, προκειμένου να ενεργήσει, επιμένει να ζητά την άδεια από τους δράστες;

Κατά το άρθρον  2 παράγραφο 1 του Συντάγματος: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας». Πού ευρίσκεται κόκκος σινάπεως του σεβασμού αυτού εκ μέρους των ασκούντων την εξουσία κύριοι Δικασταί; Δεν αποτελεί αυτό ονειδισμό, λοιδορία και καταφρόνηση προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όταν ένας ολόκληρος Λαός οδηγείται στον αφανισμό; Εσείς γνωρίζετε κάλλιστα ότι, κυριαρχία σημαίνει και για τον Ελληνικό Λαό, ΤΟ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΣ ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΠΑΡ’ ΟΥΔΕΝΟΣ. 

Οι 136 μηνύσεις πολιτών από την 14-4-2009 έως και 2-12-2013 των οποίων έχουμε στοιχεία [ΣΧΕΤΙΚΟΝ Α] και που η κυρία Εισηγήτρια ΟΥΔΟΛΩΣ μερίμνησε να περιέλθουν εις το Δικαστήριο, ως τεκμήρια, καταγγέλλουν τους πολιτικούς όχι μόνον για κατά συρροήν παραβιάσεις του Συντάγματος αλλά και για το έσχατο κακούργημα της Εσχάτης Προδοσίας. Το γεγονός ότι οι μηνύσεις αυτές προωθούνται εκ μέρους της Δικαιοσύνης προς τη Βουλή και μπαίνουν στο αρχείο, αποτελεί άλλη μια απόδειξη της κατά συρροή κατάχρησης εξουσίας τόσο από τους πολιτικούς όσο και από τους δικαστές που υπό το πρόσχημα του άρθρου 86 του Συντάγματος, δια του οποίου οι πολιτικοί απολαμβάνουν μια Θεϊκή πλέον ασυλία για όλες τις ποινικές τους παραβάσεις, αποτελεί την χειρότερη εκτροπή του Συντάγματος, δια της οποίας η λαϊκή κυριαρχία περνά από τον κυρίαρχο Λαό στους εξουσιαστές. Το άρθρο 86 αναιρεί τα πρώτα δύο άρθρα του Συντάγματος που ορίζουν τον λαό ως κυρίαρχο και έρχεται σε αντίθεση με την ακροτελευταία διάταξη παράγραφος 3 σύμφωνα με την οποία:  «O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρρέoυν από αυτή διώκεται μόλις απoκατασταθεί η νόμιμη εξoυσία..» 

Τις ημέρες τούτες που η διαφθορά έχει προσλάβει ενδημικό χαρακτήρα, ο βόρβορος έχει πλημμυρίσει την δημόσια ζωή της χώρας και η σήψη έχει γιγαντωθεί σε όλη την έκταση της κοινωνικής πυραμίδας με διαβρωτικές επιπτώσεις που οδηγούν στην κατάλυση του Κράτους Δικαίου, διά της προβάσεώς μας, απευθυνόμαστε στην Δικαιοσύνη ως το οχυρό της Δημοκρατίας. Απευθυνόμαστε σε κράτος ευνομίας και όχι σε «κράτος δικαστών» κατά τους φιλιππικούς του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης κυρίου Χατζηγάκη. Απευθυνόμαστε στην Δικαιοσύνη έχοντας κατά νουν την παρακαταθήκη του αλήστου μνήμης καθηγητού του Συνταγματικού Δικαίου Αλέξανδρου Σβώλου: «Η εκτέλεσις του καθήκοντος απέναντι εις τον κυρίαρχον Ελληνικόν Λαόν δεν πρέπει να έχη όρια».

Υπό τα αξιώματα αυτά επιβάλλεται ο σεβασμός, εκ μέρους των υπηρετούντων την αξιοπρέπεια του Έθνους φορέων της Δικαιοσύνης, προς την αρχήν της λαϊκής κυριαρχίας, τους οποίους ΔΕΝ θεωρούμε ως χρωματιζόμενους «μπλέ ή πράσινους» κατά την άλλοτε ρήση του κυρίου Χρυσοχοϊδη, ΟΥΤΕ ως «διαβρωμένους από δικαστικά και παραδικαστικά κυκλώματα», κατά την θέση του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας κυρίου Κώστα Καραμανλή, ΟΥΤΕ ως θεσμό που «..θα έπρεπε να ελέγχεται για κακουργήματα…» και ο οποίος δέχεται «Ωμές κομματικές παρεμβάσεις» κατά την ρήση του αείμνηστου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου Ματθία, ΟΥΤΕ για «…δικαστές που δεν έχουν ήθος» κατά τις απόψεις του αείμνηστου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Κρουσταλάκη, ΟΥΤΕ για «εγκάθετους δικαστικούς λειτουργούς» ΟΥΤΕ «για επίορκους δικαστές στην υπηρεσία της κυβέρνησης» όπως δήλωνε ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από το βήμα της Βουλής. Δεν απευθυνόμαστε σε ανεπαρκείς Ταγούς της Ελληνικής Δικαιοσύνης που η παράνομη δράση των επέφερε ΣΟΚ στην Δικαιοσύνη από τα συμβαίνοντα στους κόλπους αυτής «σημεία και τέρατα», κατά την έκφραση του αείμνηστου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στεφάνου Ματθία, από Ταγούς αυτής που «μουσκεύουν στην αμαρτία» με αποτέλεσμα να καταγγέλλει ο αείμνηστος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Κρουσταλάκης ότι: «Δεν είναι άξια επαίνων η Δικαιοσύνη.» 

Κατά Άρθρο 5 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα … να συμμετέχει στην … πολιτική ζωή της Χώρας, εφ’ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.» Ποιό δικαίωμα έχουν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Χρυσής Αυγής όταν παραβιάζουν το Σύνταγμα ως εγκληματικές οργανώσεις;
Ειδικότερα, όπως αποδείχθηκε, στις 6-7-2009 ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «SIEMENS Α.Ε.» από το έτος 1996 έως το Δεκέμβριο του 2007, απολογήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας του Μονάχου, για τα αδικήματα της δωροδοκίας και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Κατά την απολογία του ισχυρίστηκε ότι γίνονταν πληρωμές από τη SIEMENS στα ελληνικά πολιτικά κόμματα εξουσίας, προκειμένου η SIEMENS να ασκεί επιρροή για τη λήψη των επιθυμητών αποφάσεων. Όθεν, τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ως δωροδοκηθέντα και ως εκ τούτου διακινούντα μαύρο χρήμα, αποτελούν εγκληματικές οργανώσεις και έχουν καταστεί υποχείρια όχι της ανύπαρκτης Γερμανικής κυβέρνησης αλλά του κατοχικού καθεστώτος του Γου Ράϊχ αφού η Γερμανία βρίσκεται σε εμπόλεμη ακόμη κατάσταση με την Ελλάδα μην έχουσα υπογράψει εισέτι σύμφωνο ειρήνης.

Η κυρία Εισηγήτρια, αφ’ ενός μεν δεν ενήργησε ως όφειλε, ώστε να ζητήσει από την Γερμανική Δικαιοσύνη, όλο τον φάκελο της ποινικής υπόθεσης του Ειρηνοδικείου του Μονάχου με τα επαίσχυντα στοιχεία γιά την πολιτική της χώρας, αφ’ ετέρου δε με την ανωτέρω στάση της όχι μόνο φαίνεται ότι παρακολουθεί αμέτοχη, αλλά στην ουσία, με την παράλειψή της αυτή, παρακάμπτοντας τον νομοδιδάσκαλο Ευρυγένη Δημήτριο που διδάσκει ότι: “Η υπόθεση αφορά την Δημόσια τάξη και επομένως πρέπει να ερευνηθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.”, υποθάλπει την μη πάταξη της διαφθοράς που καταστρέφει το Ελληνικό Κράτος.
Εγκληματικές οργανώσεις όμως δεν είναι μόνον εκείνες που δολοφονούν ανθρώπους, αλλά και εκείνες που καταστρέφουν πατρίδες και οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στις αυτοκτονίες, οικογένειες σε δράματα και την πατρίδα στη διεθνή ανυπαρξία, υποτέλεια, ανυποληψία και την καταστροφή.  
Είμαστε μοναδικό φαινόμενο, προδοτικής εγκληματικής πολιτικής ηγεσίας. Η ηγεσία των πολιτικών κομμάτων των εγκληματικών οργανώσεων, είναι απλά υπαλληλάκια της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Το πόρισμα του Εισαγγελέα κυρίου Ντογιάκου είναι τεκμηριωμένο και εξατομικευμένο. Το κυριότερο, οι κατηγορίες δεν αφορούν ατομικές παρεκτροπές, αλλά πράξεις ικανές να επηρεάσουν την πολιτική ομαλότητα και την κοινωνική ευταξία γενικότερα αφού η Χ.Α. ως εγκληματική οργάνωση και η δράσης της δεν εξυπηρετεί την κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος… 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: 

Διά των συμβολικού χαρακτήρα διατάξεων που καθιερώνουν την μετά όρκου δήλωση συνταγματικής νομιμοφροσύνης των βουλευτών αναγνωρίζεται δημόσια το καθήκον συμμόρφωσης των ορκοδοτούντων προς τις θεμελιακές επιλογές του συντακτικού νομοθέτη. Η μη ορκοδοσία των καταγγελλομένων βουλευτών, διά των επικαλουμένων εγγράφων που επικαλείται η κυρία Εισηγήτρια τα οποία προσβάλουμε ως πλαστά και έωλα καταγγέλλοντας ως πλαστογράφους τους συντάξαντες αυτά και τους εκάστοτε προέδρους της βουλής ως ηθικούς αυτουργούς, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ.

==========

Υπό τις ανωτέρω θέσεις θέτουμε, την παρούσα προσφυγή μας, υπό την εχέφρονα κρίση εντίμων και εγκρίτων Ελλήνων Διακόνων της Θέμιδας καθ’ ότι αφορά το σύνολο του ελληνικού Λαού και εμάς προσωπικώς και στα πλαίσια των Συνταγματικών σας δεσμεύσεων ως ΕΞΟΥΣΙΑ, καλείστε να ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Οι πρωτοφανείς καταγγελίες του πρώην αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κυρίου Ιωάννη Παπανικολάου, αποτελούν ισχυρό ράπισμα στην υποκρισία περί δήθεν ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης όταν καταγγέλλει αναξιοκρατία, οσφυοκαμψία, αριβισμό, ιδιοτέλεια, ανεπάρκεια και αρνησιδικία που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τον ευαίσθητο χώρο της Ελληνικής Δικαιοσύνης

Και αυτούς τους βαρείς χαρακτηρισμούς για τη Δικαστική Εξουσία, δεν τις διατυπώνει ο οποιοσδήποτε, αλλά  ένας ανώτατος δικαστής και μάλιστα ακόμη τότε εν ενεργεία σε μία αποκλειστική συνέντευξη ποταμό στον δημοσιογράφο Τάκη Κωνσταντινόπουλο, αποκαλύπτοντας το σημερινό απαξιωμένο πρόσωπο της Ελληνικής Δικαιοσύνης δηλώνοντας εν μέσω της βαθύτατης και πολύπλευρης κρίσης  που βιώνει η πατρίδα μας και ενώ η Δικαιοσύνη, ως θεσμός της Δημοκρατίας, διέρχεται τη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ποτέ στα τελευταία πενήντα χρόνια, βαρύτατα τραυματισμένη από φαινόμενα διαφθοράς, σήψης αναποτελεσματικότητας και αρνησιδικίας.

Αισθάνομαι, δηλώνει, άφατη λύπη για την παρακμή και την κατάπτωση της Δικαιοσύνης της πατρίδας μου, αλλά και οργή και αγανάκτηση για τις νοοτροπίες και συμπεριφορές αρκετών δικαστικών λειτουργών και η εικόνα της δικαιοσύνης, σήμερα καταδεικνύει σοβαρό έλλειμμα ανεξαρτησίας.
Απογοητευτικές είναι και οι ουκ ολίγες περιπτώσεις δουλικής οσφυοκαμψίας απέναντι στην Εκτελεστική Εξουσία, ιδίως των πλέον ευάλωτων ηγεσιών της (Προέδρων, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και αντιπροέδρων) ή των  επίδοξων διαδόχων τους όταν η κύρια μέριμνα ορισμένων ηγεσιών της φαίνεται να είναι είτε η συγκάλυψη πολιτικών ή ποινικών ευθυνών για σκάνδαλα, είτε η εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων επωνύμων και ισχυρών, ιδίως πλουσίων επιχειρηματιών, είτε η άσκηση πιέσεων προς ακέραιους δικαστές, είτε οι συνεχείς και επιτηδευμένες αναβολές κρίσιμων υποθέσεων. Όπως επίσης, δεν τιμά τη δικαιοσύνη, το ότι ορισμένοι δικαστές- συνήθως θεσιθήρες και αριβίστες- επιδεικνύουν κραυγαλέο κομματικό ή και θρησκευτικό φανατισμό μεροληπτώντας ασύστολα χωρίς να κρατούν  ούτε τα προσχήματα, είτε υπέρ πολιτικών συγκεκριμένου κόμματος, είτε υπέρ των θέσεων κληρικών ή μοναχών.
Πρωτεύοντα αίτια της σημερινής κρίσης είναι η διαφθορά, η διάσπαρτη ανομία και η ατιμωρησία, με αποτέλεσμα να γονατίσει το κράτος κάτω από το βάρος της κακοδιαχείρισης της σπατάλης πόρων και της πελατειακής διασπάθισης των χρημάτων του Ελληνικού Λαού. Μαζί αναδείχτηκε και μία άλλη κρίση, η αδυναμία των θεσμών της Πολιτείας και ιδίως της Δικαιοσύνης να ελέγξουν τα φαινόμενα που οδηγούν στην αυθαιρεσία και στην υπέρβαση κάθε κανόνα, χωρίς συνέπειες για κανέναν. Με τη σειρά της αυτή η ανομία, την οποία εξέθρεψε και γιγάντωσε, μεταξύ άλλων, και η δυσλειτουργία της Δικαιοσύνης, έφερε και την καταρράκωση της αυτοπεποίθησης του Ελληνικού Λαού.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι διακηρύσσουν ότι στην Ελλάδα κανείς δεν τιμωρείται και ότι δύσκολα και μετά μεγάλη ταλαιπωρία και αγαθή τύχη βρίσκει κανείς το δίκιο του. Όλο δε και πληθαίνουν τα χείλη, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στα οποία ανεβαίνει το αγωνιώδες ερώτημα: «Στην Ελλάδα, Δικαιοσύνη δεν υπάρχει;».
Έτσι ούτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών ικανοποιείται, ούτε η Δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που οι πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει μια Εξουσία που τους προστατεύει και ελέγχει κάθε ανομία.

Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους, άρχοντες και αρχόμενους, και κύρια βεβαίως, στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι αν δεν αποκατασταθεί  η Δικαιοσύνη ως άπαρτο κάστρο, λαμπρό και ασύλητο οχύρωμα και αμυντήριο της Δημοκρατίας, ΔΕΝ θα επανέλθει η διασαλευθείσα εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Δικαιοσύνη.
Όπως και άλλοι δικαστικοί λειτουργοί, έτσι κι εγώ δέχθηκα πολλές φορές παρεμβάσεις στο δικαστικό μου έργο, κυρίως από συναδέλφους μου και μάλιστα, κατά κανόνα, ιεραρχικά ανωτέρους μου, αλλά και από διάφορα άλλα πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου.
Οι αθέμιτες αυτές παρεμβάσεις, άμεσες ή έμμεσες, ήπιες ή σκαιές και ιταμές, προφορικές ή έγγραφες σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν και με απειλές απροκάλυπτες ή συγκαλυμμένες. Μάλιστα, όταν αρνήθηκα να παραβώ το υπηρεσιακό μου καθήκον και να ενδώσω στην τελεσιγραφική εντολή παράδοσης της πειθαρχικής δικογραφίας κατά Ν. Ζαγοριανού στοχοποιήθηκα, από αυτούς που οργάνωσαν τη φίμωσή μου, με μέθοδο γκεμπελικού τύπου.

Έτσι οι έχοντες συμφέρον, δηλαδή οι φερόμενοι ως ενεχόμενοι στο μέγιστο σκάνδαλο της Siemens, συνεπικουρούμενοι από κομματικούς μεθόδευσαν τη συγκαλυπτική της αλήθειας ανάκριση-παρωδία
Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και από αυτούς που επηρεάζουν την κρίση του υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, αποτελεί την πιο πονεμένη ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, έχει εξελιχθεί σε τραγωδία για την ανεξαρτησία της και απαρχή πολλών από τα δεινά της.
Αν κατέγραφα όσα βίωσα, πάνω από σαράντα χρόνια, σχετικά με τις επιλογές αυτές, τα όσα είδα και άκουσα, θα αρκούσαν για να γεμίσουν τις σελίδες ενός βιβλίου, με τον τίτλο «Η μαύρη βίβλος της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Προς το παρόν επιγραμματικά σημειώνω ότι προτιμώνται, σε αρκετές περιπτώσεις, στις επιλογές αυτές όχι οι άριστοι αλλά οι αρεστοί στον εκάστοτε Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του, οι βολικοί, οι υπάκουοι, οι οσφυοκάμπτες, οι διαπλεκόμενοι, οι συναλλασσόμενοι, οι κομματικά προσκείμενοι, οι δημοσιοσχεσίτες και, βέβαια, οι συνεργαζόμενοι με θρησκευτικές ή παραθρησκευτικές σέκτες ή με συνδικαλιστές του κλάδου ως κομματικούς τοποτηρητές ή οι έχοντες σχέση με υπουργούς ή άλλα πρόσωπα της εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι δημιουργούνται κακά πρότυπα και περνά το μήνυμα στους νεώτερους δικαστές, ότι για να προαχθούν στην ηγεσία της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνουν και αυτοί αρεστοί και υποτακτικοί στην εκτελεστική εξουσία και τους παρατρεχάμενούς της.

Και όλοι αυτοί που κόπτονται υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου και ιδίως οι βαρόνοι της πολιτικής, του τύπου και του χρήματος, ενεργούν μετά από δουλικές παρεκκλίσεις του εκλεκτού τους, αφού ο τελευταίος διέλθει επιτυχώς τις εξετάσεις υποτέλειας στις οποίες τον υποχρεώνουν και υπογράψει το σχετικό νοητό «γραμμάτιο» οφειλής, και βέβαια προς εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, γιατί είναι σίγουρο ότι αν επιλεγεί ο εκλεκτός τους θα του ζητήσουν το τίμημα της οφειλής του (αντάλλαγμα), δηλαδή την ψυχή και τη συνείδησή του. Η «οφειλή» αυτή αποτελεί και τον «προσωπικό λόγο» εκτροπής σε ανομίες, αδικίες και δικαστικές αυθαιρεσίες από ορισμένους δικαστικούς λειτουργούς.
Την απάντηση στο ερώτημα: “Ποιος  τελικά προστατεύει τους διεφθαρμένους, τους ανήθικους και τους ανίκανους;” το έχει δώσει ο αείμνηστος Πρόεδρος τους Αρείου Πάγου Στέφανος Ματθίας (νομικό περιοδικό «Συνήγορος») το έτος 2005.

Έργα προστάτη αναλαμβάνουν, όχι πάντοτε ανιδιοτελώς, είτε πρόσωπα του δικαστικού χώρου, όπως συνδικαλιστές, ανώτατοι δικαστές εν ενεργεία και συνταξιούχοι, αλλά και δικαστές κατώτερων βαθμών, είτε πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι κ.λ.π. Ο κ. Παπανικολάου για τον τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ι. Τέντε, σημειώνει ότι επιχείρησε να του πάρει την δικογραφία πριν ασκήσει δίωξη σε βάρος του ανακριτή “σε μια προσπάθεια φίμωσης του”. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα στον τύπο υπέρ διεφθαρμένων ή ανεπαρκών δικαστών. Έτσι στα παραδοσιακά «μιλήματα» ή «πιασίματα» μερικές φορές ολόκληρων συνθέσεων, πολλές φορές πιεστικά, χρησιμοποιείται και η προστασία του παντοδύναμου τύπου.

Σύμφωνη με τα ανωτέρω καταγγελλόμενα είναι και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής κυρία Άννα Ψαρούδα -Μπενάκη με τα όσα τραγικά καταθέτει στην συνέντευξή της στο Περιοδικό «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»το έτος 1995:«…ιδιαίτερα στον χώρο της Δικαιοσύνης έχω ορισμένες ιδέες που προσπαθώ να κάνω κατανοητές. Δεν μπορεί η υπόδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να είναι ανεξάρτητη από την πολιτική. Δεν είναι σε κανένα μέρος του κόσμου και δεν μπορεί να είναι, διότι είναι μία εξουσία που και αυτή αντλεί τη δύναμή της από τον λαό και επομένως από κάπου πρέπει να ελέγχεται. Αν δεν ελέγχεται από πουθενά φτάνουμε στο “Κράτος των Δικαστών” που είναι κάτι ανεξέλεγκτο και ανεπιθύμητο. Επομένως η υπόδειξη των δικαστών στο ανώτατο επίπεδο, το ηγετικό, από την εκάστοτε κρατούσα εξουσία, γιά εμένα είναι φυσιολογική. Θεωρώ λοιπόν φυσιολογικό μιά πολιτική εξουσία να επιλέξει την κορυφή της Δικαιοσύνης ανάλογα με την ιδεολογία της και τις πολιτικές της πεποιθήσεις. Μία σοσιαλιστική κυβέρνηση θα αναζητήσει μεταξύ των δικαστών πρόσωπα που εμφορούνται κατά κάποιο τρόπο από την σοσιαλιστική ιδεολογία, μιά φιλελεύθερη από την φιλελεύθερη κ.λ.π. Αυτό είναι αυτονόητο να γίνει….»

Υπό τις ανωτέρω διατυπούμενες θέσεις ερωτάσθε κύριοι Δικαστές του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου: «Η απόφαση την οποία θα εκδώσετε, θα είναι ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΙΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ή ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ;»

Για ποια δημοκρατία λοιπόν μιλάμε;
Δημοκρατία είναι να παίζεις με τα εθνικά συμφέροντα ανάλογα με τις εντολές που παίρνεις από την αμερικάνικη πρεσβεία;
Δημοκρατία είναι τα κόμματα της συγκυβέρνησης να έχουν κάνει τα οικονομικά του κράτους άθλια, με δολιότητα και τώρα να κυβερνούν και να σέρνουν ένα Έθνος προς τον θάνατο αντί να παραιτηθούν;
Δημοκρατία είναι όποια αντίθετη προς την πολιτική τους φωνή να πνίγεται από την κρατική καταστολή ή να σύρεται στην δικαιοσύνη με χαλκευμένα στοιχεία;
Δημοκρατία είναι τα παιδιά να μην έχουν δωρεάν υγεία και παιδεία την στιγμή που η χώρα βυθίζεται στην ανεργία και την ίδια στιγμή υπέρογκα ποσά να διατίθενται προς τις τράπεζες από το υστέρημα του πολίτη;
Δημοκρατία είναι το κράτος να κλέβει τα χρήματα των εργαζομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι συνταξιούχοι να λιμοκτονούν ή να πηγαίνουν σε νοσοκομείο και να μην έχει ούτε γάζες;
Δημοκρατία είναι μηνύσεις πολιτών και έρευνες δικαστηρίων κατά πολιτικών να βρίσκονται στα συρτάρια των γραφείων της βουλής και οι «εθνοπατέρες» μας να τις γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους και η τρίτη λειτουργία της πολιτείας να κωφεύει;
Δημοκρατία είναι το ξεπούλημα με το έτσι θέλω της δημόσιας περιουσίας η οποία ανήκει στο λαό;
Δημοκρατία είναι οι «δικοί» μας εργολάβοι να εξακολουθούν να παίρνουν από το παράθυρο δημόσια έργα ή τους προς πώληση δημόσιους οργανισμούς;

Δημοκρατία είναι η απόκρυψη απίστευτων σκανδάλων με κεντρικούς πρωταγωνιστές τους πολιτικούς μας;
Ποιος μπορεί να μου πει ότι αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία; Αυτοί που κυβερνούν τώρα κυβερνούσαν από πάντα. Είναι αδιανόητο να διαπράττεται γενοκτονία από αυτούς που ψήφισες. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι γενοκτονία οι χιλιάδες αυτοκτονίες, ότι δεν είναι γενοκτονία οι ανασφάλιστοι που πεθαίνουν καθημερινά στα κατακρεουργημένα νοσοκομεία, ότι δεν είναι γενοκτονία τα λιπόθυμα από την πείνα παιδιά στα σχολεία και η αναγκαστική μετανάστευση του ανθού του Έθνους.
Θα πω όμως και τι είναι χούντα.

Χούντα είναι σε μια πατρίδα να της συμπεριφέρεσαι λες και είναι τσιφλίκι σου και να την ξεπουλάς καθημερινά. Χούντα είναι οι κεφαλικοί φόροι που δεν έχουν αντίκρισμα σε παροχές. Χούντα είναι η κάθε αντίθετη φωνή να πνίγεται σε δακρυγόνα, να χτυπιέται και να φυλακίζεται. Χούντα είναι να έχεις επιστρατεύει όλο το παρακράτος για να φοβίσεις τους πολίτες ή για να τους χειραγωγήσεις μέσα σε θύελλα από ψέματα και αυταπάτες. Χούντα είναι να βλέπεις τον λαό σου να πεθαίνει και εσύ να κόπτεσαι για τους τραπεζίτες και τους συμμάχους που θέλουν να σου πιουν όσο πιο πολύ αίμα γίνεται. Ποιος πρωθυπουργός, ποιοι υπουργοί, ποιοι σύμμαχοι, ποια ανάπτυξη;

Το σύνθημα του τότε είναι πιο επίκαιρο όσο ποτέ. Οι «δημοκράτες» εδώ και 4 χρόνια δείχνουν τις πραγματικές τους προθέσεις για εμάς και τα παιδιά μας. Η χούντα αυτή κάτω από το πέπλο της κάλπικης δημοκρατίας κυβέρνησε για σχεδόν σαράντα χρόνια. Η τότε απαίτηση του λαού είναι τώρα επιβεβλημένη γιατί πιο κάτω δεν πάει. Να ανοίξουν πλατιά οι πόρτες της πραγματικής δημοκρατίας, να δικαστούν οι δολοφόνοι και να χτίσουμε το αύριο του Έθνους μας. Σε μια πολιτεία ισονομίας, σε μια πολιτεία όπου ο παράγοντας ΑΝΘΡΩΠΟΣ θα είναι υπεράνω όλων η υπέρτατη αξία και όχι οι τράπεζες και οι διεθνείς τοκογλύφοι.

Δεχθήκατε την Υβριστική δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης, Χάρη Καστανίδη, για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να μην τεθεί σε προσωρινή αργία ο ανακριτής που χειρίστηκε την υπόθεση της Siemens, Νίκος Ζαγοριανός. Ο τότε υπουργός της Δικαιοσύνης κατηγόρησε τη συντριπτική πλειοψηφία των Αρεοπαγιτών ότι “στερούνται αυτοσεβασμού και δεν διεκδικούν το σεβασμό της κοινωνίας” διότι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έλαβε απόφαση που δεν τον ευρίσκει σύμφωνο.
Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Κανελλόπουλος με το Πόρισμα-φωτιά “καίει” τον ανακριτή, Νίκο Ζαγοριανό  ότι έκανε τα “στραβά μάτια” για μίζες στην υπόθεση του C4I. 
==============

Ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκε πρόσφατα με οργή ότι οι συνταξιούχοι βουλευτές ζητούν αναδρομικά εκατομμυρίων ευρώ. Αν όμως ξέραμε όλη την αλήθεια για το θέμα, θα εξοργιζόμασταν όχι με τους βουλευτές αλλά με την Δικαιοσύνη η οποία εφαρμόζοντας το άρθρο 88 παρ. 2 το 2006 και το 2008 διέπραξε το μεγαλύτερο αντικειμενικά σκάνδαλο από καταβολής του ελληνικού κράτους, παίρνοντας εξτρά ως κρατικά golden boys με μία ληστρική υπ’ αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου, δύο δισεκατομμύρια ευρώ δικαστές (περιλαμβάνονται και οι εισαγγελείς), βουλευτές και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και ο αφελής λαός κοιμάται!

Πάντως η τότε κυβέρνηση έκανε πως τρόμαξε το φανταστικό δεδικασμένο και υποχωρώντας στις αξιώσεις των δικαστών, έδωσε με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΚΥΑ 2/1601/022/ 30.1.2008, δήθεν ως «έκτακτη παροχή», έτσι την ονόμασε, 830.000.000 ευρώ που γράφτηκαν στους προϋπολογισμούς των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, ουσιαστικά για να καλυφθούν οι επιδικασθείσες αναδρομικές μισθολογικές δήθεν διαφορές σας (όπως το ομολογεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στην υπ΄ αριθ. ΟλΕΣ 2078/2010 απόφασή του) και μάλιστα αυτή η ΚΥΑ, αφήνει περιθώριο στους δικαστές να διεκδικήσουν και τα αναδρομικά και την «έκτακτη παροχή», σύμφωνα με την νομολογία των αριθ. 890/1956 και 1525/1966 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι τους έβαλε μεν η ΚΥΑ τους δικαστές να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτούνται από έστω και επιδικασθέντα αναδρομικά, αλλά η νομολογία αυτή του ΣτΕ λέει ότι η παραίτηση αυτή είναι άκυρη!

Επί πλέον με τροπολογία στο νόμο 3691/2008 για τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος έδωσε η τότε Κυβέρνηση στους δικαστές αύξηση περίπου 80%, και άρα από σπόντα (με το Ζ ψήφισμα και με τα άρθρα 111 παρ. 2 και 100Α του Συντάγματος) ίδια αύξηση στους βουλευτές και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

«Έκτακτη παροχή» 830.000.000 ευρώ στους δικαστές συν αύξηση 80% των αποδοχών τους με 195.000.000 ευρώ γραμμένα στους ετήσιους προϋπολογισμούς, συν ανάλογες αυξήσεις, κατ΄ επίπτωση, των αποδοχών των βουλευτών και των μελών του ΝΣΚ, ίσον το λιγότερο δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τα παραπάνω χρόνια!
Και κάτι ακόμα: Είναι χαρακτηριστικό της εθνικής παθογένειας το ότι δεν υπήρξε, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, κανείς δικαστής, κανένας βουλευτής (όταν βγήκε στη σύνταξη.), κανένα μέλος του ΝΣΚ που ν΄ αποποιήθηκε το χρήμα του Μισθοδικείου που όπως είπα παραπάνω μεταμορφώθηκε σε «έκτακτη παροχή» με την ΚΥΑ 2/1601/0022/ 30.1.2008 και σε αύξηση 80% με τον ν. 3691/2008.

Το δικαστήριο αυτό επικαλείται παραβίαση του Συντάγματος από την πλευρά της κυβέρνησης και της τρόϊκας σε ότι αφορά τους μισθούς των δικαστών. Δεν διαφωνούμε για την παραβίαση του Συντάγματος στο θέμα αυτό, όμως αναρωτιόμαστε γιατί οι δικαστές δεν βγάζουν αντισυνταγματικές όλες εκείνες τις ενέργειες και τις διατάξεις της κυβέρνησης που εξαθλιώνουν ωμά τους απλούς Έλληνες  πολίτες;;;
Δεν είναι άραγε αντισυνταγματικό το μνημόνιο το οποίο οι ίδιοι δικαστές το έβγαλαν συνταγματικό; Δεν είναι άραγε αντισυνταγματικά, το ΕΕΤΗΔΕ, οι απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, η παράλογη και απάνθρωπη φορολογία, η δήμευση των περιουσιών, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, οι φυλακίσεις και οι κατασχέσεις για μικροοφειλές στην εφορία, όταν τα μεγαλολαμόγια έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και δεν ελέγχονται;

Την 22 Οκτωβρίου 2012, από κοινού με την κυρίες Κυριακάκη Αλίκη και Διαμαντοπούλου Ελένη καταθέσαμε Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο εναντίον των Ευάγγελου Βενιζέλου, Γεωργίου Παπανδρέου, Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, Ιωάννη Διώτη, Ιωάννη Καπελέρη, Στυλιανού Στασινόπουλου και καρά παντός άλλου υπευθύνου γιά την Λίστα Λαγκάρντ και η τύχη της μηνυτήριου Αναφοράς μας αγνοείται αφού ούτε κάν μας κάλεσαν ως καταγγέλλοντες.

Σύμφωνα με τα λεξικά «σφετερισμός» είναι η αρπαγή, η ιδιοποίηση, η οικειοποίηση, η καταπάτηση, η παράχρηση και η υπεξαίρεση και κατά συνέπεια η κατάχρηση εξουσίας προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών ή επί μέρους σκοπών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ενώ για «εσχάτη προδοσία» σύμφωνα με τον Ποινικό μας Κώδικα (άρθρο 134, παρ. 2) συλλαμβάνεται όποιος επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία.) Συνεπώς στο έγκλημα της εσχάτης προδοσίας συμπεριλαμβάνεται και το «έγκλημα από παράλειψη», αν δια της παραλείψεως αυτής καθίσταται ανενεργό το δημοκρατικό μας πολίτευμα.

Συνειδητοποιώντας ότι, καθώς διαθέτω επαρκή και αγνό πατριωτισμό, η τήρηση του Συντάγματος (βάσει του άρθρου 120 παρ. 4) επαφίεται εν μέρει και σε εμένα,  ενεργοποιώ το δικαίωμά μου να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τήρηση του Συντάγματος δεν επαφίεται στην νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, αλλά στον πατριωτισμό των Ελλήνων, κάνοντας χρήση της λαϊκής κυριαρχίας που μου προσφέρει το Σύνταγμα, δικαιούμαι και υποχρεούμαι να αντιστέκομαι με κάθε μέσο, ακόμη και κατά παράβαση νόμων και δικαστικών αποφάσεων, εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία. Η εφαρμογή αντισυνταγματικών νόμων από την εκτελεστική εξουσία δια της βίας, αίροντας το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης των πολιτών, το δικαίωμα της δίκαιης δίκης σε εύλογο χρονικό διάστημα από αμερόληπτο δικαστήριο, και παραθέτοντας αντί αυτών τα σώματα ασφαλείας, ερμηνεύεται ως επιχείρηση κατάλυσης του Συντάγματος με τη βία)

Η κατάλυση του Συντάγματος με τη βία, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με εκβιαστικά νομοθετήματα προφασιζόμενα την ανάγκη του κατεπείγοντος, με εκφοβισμούς μιας ενδεχόμενης πτώχευσης, με μονόδρομους προς μια ασαφή Ευρωπαϊκή προοπτική και με ποινικοποίηση της υγιούς εθνικής συνείδησης, κλονίζουν ανεπανόρθωτα το θεμέλιο του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1ον Την εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας, επίκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος με την οποία, καταργώντας και τις τυπικές διαδικασίες της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ στην έκδοση της εις το υπ’ αριθμό ΦΕΚ Α΄ 240/12 Δεκεμβρίου 2012 διαλαμβανόμενης ΠΡΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ προκειμένου να εγκριθούν άμεσα τα Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [Ε.Τ.Χ.Σ] και της Ελληνικής Δημοκρατίας ΑΠΕΜΠΟΛΩΝΤΑΣ την εθνική μας κυριαρχία και κάθε περιουσιακό εθνικό μας στοιχείο και ξεπουλώντας στοιχειοθετώντας έτσι το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας ή παραβίασης, με πρόθεση, του Συντάγματος, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 49 παράγραφος 1 αυτού καθιστάμενος συγχρόνως επίορκος αφού: «……πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής…» τον κατά το άρθρο 33 παρ. 2 όρκο: «Ορκίζομαι… να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού λαού».

2ον Η έκνομη παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών κυρίου Στουρνάρα για την είσπραξη του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ καταπατά τους θεμελιώδεις θεσμούς του πολιτεύματος και κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 186 Π.Κ. προκαλεί τον ελληνικό λαό και αποτελεί ενέργεια καταλύσεως του ελληνικού κράτους μετατρέποντας τούτο σε προτεκτοράτο των τοκογλύφων, αφού, ως μέλος της Κυβέρνησης εμφανίζεται ότι ενεργεί παρά το Σύνταγμα και εντέλλεται ή παροτρύνει τη διοίκηση ή τρίτους φορείς να μη συμμορφωθούν με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, παρά το νόμο και το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος το οποίο επιτάσσει: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει….».
Δυστυχώς, η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί την Δικαιοσύνη ως μηχανή παραγωγής δικαστικών αποφάσεων μόνο για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τους παράγοντες απονομής της αριθμούς για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου της. Και στην συνείδησή του η Δικαιοσύνη συντάσσεται με την αυθαιρεσία, και αν τούτο σας ξενίζει, σταθείτε μιά ημέρα στις ουρές στα ταμεία της ΔΕΗ και των τραπεζών για να εισπράξετε τον πόνο, την οργή, την απογοήτευση και εν κατακλείδι το μίσος του Λαού που ευρίσκεται σε βρασμό ψυχικής ορμής προς τα πρόσωπά σας.
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ Κύριοι να αδιαφορείτε για την άσκηση του δικαιοδοτικού σας έργου το οποίο οφείλει να διέπεται από την κυριαρχία της υπέρτατης αρχής «της πρωταρχίας του δικαίου» και να μεταβάλλεστε σε «μηχανισμό επιβολής» σε βάρος της απονομής αυτής ταύτης της Δικαιοσύνης και του κοινωνικού συνόλου ενώ ο κυρίαρχος Λαός, ΑΠΑΙΤΕΙ από Υμάς ΔΙΚΑΙΑ ΚΡΙΣΗ όταν μάχεται για τα δίκαιά του έναντι ενός αφερέγγυου κράτους που τον οδηγεί στον μνημονιακό όλεθρο και την καταστροφή.
Υπό τις συνθήκες αυτές το πολίτευμα πλέον φέρει τον μανδύα της Δημοκρατίας. Από την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία μεταπηδήσαμε πραξικοπηματικώς στον Κοινοβουλευτικό Ολοκληρωτισμό και ο κυρίαρχος Λαός δεν το γνωρίζει. Αποσκορακίζεται ο στοιχειώδης σεβασμός υπό των αυτών οργάνων του Κράτους προς την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας και τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφο 1 του Συντάγματος Και γεννάται το ερώτημα: Ποιός είναι ο κυρίαρχος εν προκειμένω και ποιός είναι ο ραγιάς;

Έχοντας την ευθύνη των λεγομένων μας, στα πλαίσια λειτουργίας μιάς «δικαιοκρατούμενης πολιτείας», απευθυνόμαστε στους πραγματικά έντιμους, επαρκείς και αδέκαστους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, απευθυνόμαστε σε όσους εξ Υμών αντέχουν να μαθαίνουν την αλήθεια και δεν ανέχονται την αδικία, σε όσους πιστεύουν ότι η γνώση είναι δύναμη και θέτουμε το ερώτημα Κύριοι σε Εσάς τους «Στυλοβάτες της Νομιμότητας» παραφράζοντας την παροιμιώδη φράση του Πρώσου μυλωνά που εξέφραζε την εμπιστοσύνη του προς την Δικαιοσύνη της χώρας του. Παραμένει όμως απορίας άξιο αν και ο σημερινός απλός Έλληνας έχει αυτήν τη βεβαιότητα και αυτήν τη δυνατότητα! Κοιτάξτε τον Λαό στα μάτια. Ίσια στα μάτια και απαντήστε σε τούτο το ερώτημά του:«Υπάρχουν άραγε Εισαγγελείς στην Αθήνα; Υπάρχουν Φύλακες του Νόμου; Υπάρχει Νομιμότης στο λυκαυγές του 21ου αιώνα;»

Δεν δικαιούσθε κύριοι να ομφαλοσκοπείτε όταν με τις πράξεις και τις παραλήψεις σας μετατρέπονται άνεργοι σε άστεγους, υποχρεώνονται συνταξιούχοι σε μόνιμη ανέχεια, καταδικάζονται ασθενείς σε θάνατο, το δελτίο αυτοκτονιών βαίνει ανοδικό και η δικαιοσύνη να μην απονέμεται. Υπάρχει άραγε ελπίδα; Δεν πρέπει κάποιοι να πληρώσουν για τούτη την εθνική τραγωδία που οδηγεί στον ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟ;
Κανείς δεν μπορεί να εμψυχώσει τώρα πιά τον κόσμο, κανείς. Όλα είναι μαύρα στη συνείδηση του Λαού. Και ενώ απαιτείται εκ μέρους σας η υπέρβαση εν τούτοις, η ατιμωρησία, παρά την σωρεία παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, συνεχίζεται υπό τα όμματα Υμών. Κανείς δεν φταίει; ΟΥΔΕΙΣ ΕΝΟΧΟΣ, όταν βιώνουμε καθημερινά την εκτέλεση των «συμβολαίων θανάτου» των κυβερνήσεων των ανδρεικέλων; Γιατί ακόμα στο απυρόβλητο και στην ιδιότυπη ασυλία αυτοί που μας οδήγησαν σε τούτη την οικτρή κατάσταση; Οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, υπό την λεοντή της βουλευτικής ασυλίας, δεν θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους αυτοί οι οποίοι αφού καταχρέωσαν την χώρα, σήμερα καλούν τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να πληρώσουν το δικό τους φαγοπότι;

Δεν σας εξοργίζουν αλήθεια τα απάνθρωπα αντιλαϊκά ανοσιουργήματα που με θράσος επέβαλλαν, η κυβέρνηση Παπανδρέου, η παράνομη «κυβέρνηση Παπαδήμου», μιά «κυβέρνηση» ουσιαστικά έκπτωτη, που αποτελεί άλλο ένα συνταγματικό «πραξικόπημα», αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας, παραβιάζοντας ευθέως το άρθρο 37 παράγραφο 2 του Συντάγματος, απεδέχθη να διορίσει ως Πρωθυπουργό κάποιον τον οποίο ουδέποτε εξέλεξε ο Ελληνικός Λαός, για να εφαρμόσει – υλοποιήσει συμφωνίες, (δανειακή, PSI, υποθήκευση περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου), που είναι σαφώς εις βάρος μας, για τις οποίες ουδέποτε ερωτήθημεν, στις οποίες ουδέποτε συμφωνήσαμε, αλλά αντίθετα με πάμπολλους τρόπους διατυπώσαμε την απόλυτη άρνησή μας σε μιά «κυβέρνηση» διορισμένη από την Goldman Sacks, μιά «κυβέρνηση» των τοκογλύφων και των δανειστών μας, μιά «κυβέρνηση» που σκοπό είχε να διασφαλίσει τα αφεντικά της που είναι οι τραπεζίτες και οι τοκογλύφοι και ένα απαξιωμένο τραγελαφικό κοινοβούλιο που λειτουργώντας ως κλιμάκιο κατοχής διαμοίρασε τα ιμάτια του Έθνους μεταβάλλοντας την Ελληνική οικογένεια σε μια εξαθλιωμένη μάζα χωρίς ιστορία, μνήμη και θέληση δημιουργώντας έντονο δημογραφικό πρόβλημα με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα και στόχο την απόλυτη συρρίκνωση και εξαθλίωση του Λαού; Εγκάθετοι των Τραπεζών κυκλοφορούν σαν ύαινες στο Μαξίμου υπό τύπο Πρωθυπουργών και εξακολουθούν να διαχειρίζονται την καταστροφή μας, αυτοί ακριβώς που μας κατέστρεψαν. Οι κυβερνήσεις Πικραμένου και η κυβέρνηση της θλιβερής και παράνομης τριαδικής λυκοσυμμαχίας, Σαμαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη, έβαλαν την χώρα σε θανάσιμη παγίδα και το δολοφονικό τους σενάριο προωθείται ακάθεκτα και για τούτο τους ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους συνοδοιπόρους του Βενιζέλο και Κουβέλη. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τους αρχηγούς και τους συντελεστές των κομμάτων ως τους ΕΚΤΡΟΠΕΙΣ της μορφής του πολιτεύματος.

Αυτοί που δημιούργησαν δολερά το σήμερα, ταυτίζοντας το θύμα με τον θύτη με την «παγκάλειο» ρήση «Μαζί τα φάγαμε», προσπαθούν να μας κάνουν να νιώσουμε ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ!!!. Και αν χάσαμε το μέλλον μας, θα χάσουμε και την Ελλάδα μας; Κάποιος δεν πρέπει να λογοδοτήσει; Τελικά ποιός είναι ο εχθρός;
Αποτέλεσμα  της κυβερνητικής πολιτικής που εφαρμόσθηκε από τις Κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Πικραμένου και Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, είναι η σταθερή πορεία του Ελληνικού Λαού προς την Γενοκτονία. Ο οικονομικός πόλεμος που κήρυξαν οι προδοτικές κυβερνήσεις των Αθηνών και οι τοκογλύφοι δανειστές εναντίον του Ελληνικού λαού, έχει προκαλέσει μεγάλη θνησιμότητα, καθώς και κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών (αύξηση 600%).

Τα εγκλήματα αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα των εγκλημάτων πολέμου εν καιρώ ειρήνης, όπως αυτά ορίζονται με τα άρθρα του Δικαστηρίου της Χάγης ως στοιχειοθετούντα τα εγκλήματα της Γενοκτονίας και τα Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας που διαπράττονται εις βάρος του Ελληνικού Λαού ο οποίος αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας, τον θάνατο από κακουχία, τον θάνατο από ελλειπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την παντελή διάλυση του Κράτους όσον αφορά την πρόνοια και το κοινωνικό κράτος.

Σήμερα ΣΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!! ΕΔΩ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ εν καιρώ ειρήνης!!! Σας καταγγέλλουμε τους αυτουργούς σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και σε έμμεση τοιαύτη με αυτουργούς τις τράπεζες, τις εισπρακτικές εταιρίες και δεν αφήνουμε την Τρόϊκα απ’ έξω. ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΑΘΩΩΝ!!! ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!!! Ανοίξτε αυτιά και μάτια και ΠΡΑΞΤΕ επειγόντως ό,τι είναι εφικτό λόγω εκτάκτων συνθηκών που γίνονται όλο και πιο απειλητικές για την ζωή μας κάθε μέρα. Απαιτούμε να ανταποκριθείτε στην αποστολή σας με ύψιστη προτεραιότητα την σωτηρία του Έθνους διότι αν αυτή η καταστροφή της πατρίδος μας μείνει ατιμώρητη, αν δείξετε την ίδια αδιαφορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Κυριαρχικά Δικαιώματα του συνόλου του Ελληνικού Λαού, θα υποθέσουμε ότι εμμέσως επιδοκιμάζετε τις ωμότητες που διαπράττονται σε βάρος μας και ότι είστε και Υμείς υπόλογοι ως συνένοχοι της συντελούμενης Εθνοκτονίας από τσαρλατάνους και επικίνδυνους Έλληνες «ηγέτες» γνωρίζοντάς σας ότι, όταν έρθει και η δική σας ώρα τότε θα είναι πολύ αργά και γιά εσάς και θα είσθε άξιοι της τύχης σας, αφού δεν θα υπάρχει ούτε ένας Έλληνας πλέον να σας υπερασπιστεί! «Υπάρχει θεία Δίκη και για τα έργα σας», κατά τον Ευριπίδη!

Αυτοί οι ίδιοι, επίορκοι, αργυρώνητοι, εθελόδουλοι, μοιραίοι ΕΘΕΛΟΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ υποκριτές και επικίνδυνοι Έλληνες ηγέτες, εφαρμόζουν το εκ σκοτεινών κέντρων εκπονηθέν ύπουλο, γενοκτόνο, πρόγραμμα στερώντας από τον ελληνικό λαό τα μέσα για να ζήσει καθιστώντας τον άνεργο, άστεγο και ζήτουλα οδηγώντας τον σε συσσίτια λιώνοντας έτσι την αξιοπρέπειά του έχοντας στόχο την απόλυτη εξαθλίωσή του. Αυτοί οι ίδιοι, με τα φερέφωνα των ΜΜΕ, ευρισκόμενοι σε ψυχική ηρεμία αποφάσισαν και σε ψυχική ηρεμία τέλεσαν και τελούν τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, «σπρώχνοντας» μάνες από τα μπαλκόνια και οδηγώντας ΧΙΛΙΑΔΕΣ πατέρες στην ταπείνωση και την αυτοκτονία. Αυτοί οι ίδιοι ωθούν τον ΑΝΘΟ του ελληνικού Έθνους στα ναρκωτικά και στον ανθελληνικό πλέον ξεριζωμό. Οι νέοι της Ελλάδος τώρα αποτελούν το σημερινό προλεταριάτο του καπιταλισμού. Εξέλιπαν τα όνειρα και τα ιδανικά τους. Κατόπιν τούτου είναι φανερό ότι αδυνατούν να δημιουργήσουν οικογένεια για να διατηρήσουν την ελληνική φυλή, με συνέπεια το γένος των Ελλήνων να φθίνει ραγδαίως οδηγώντας μεθοδικά, τον ελληνικό Λαό στην εξαφάνισή του. ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΖΗΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥΣ ΣΕ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ. Αυτοί οι ίδιοι ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ το Έθνος μας. Αυτοί οι ίδιοι ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ!!! ΜΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ και Εσείς μένετε αδρανείς!!

Όσοι καταδίκασαν τον ελληνικό λαό στην ανέχεια να δεχθούν επιτέλους και τις ευθύνες των πράξεών τους. Ποιός εξ Υμών Κύριοι μετά ταύτα τολμάει την σήμερον ημέρα να δηλώνει «αδαής» για τα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας;

Γνωρίζει ο Λαός ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά απεδείχθη ότι είναι και κωφή. Δεν ακούτε την οιμωγή της Ελλάδας; Δεν οσφραίνεσθε το αίμα το ελληνικό που κυλάει; Ο ποταμός του αίματος των 6.000 περίπου αυτοχείρων θα σας πνίξει!!! και είναι παραγγελία προς Υμάς Κύριοι, για απονομή δικαιοσύνης στους επίορκους πολιτικούς που γονάτισαν στους Γερμανούς, και ως πραγματικοί εγχώριοι τρομοκράτες, με μία οργανωμένη εγκληματική επιχείρηση, οδήγησαν εκατομμύρια Έλληνες στην εξαθλίωση αποσκοπώντας στην ολική ή μερική καταστροφή των Ελλήνων και της θρησκείας τους. Με ποιό δικαίωμα έκλεψαν τα όνειρα των νέων παιδιών; Με ποιό δικαίωμα καταδίκασαν σε θάνατο τα τιμημένα γηρατειά; Και με ποιό δικαίωμα κωφεύετε Εσείς κύριοι της Δικαιοσύνης;

Καθώς αρχή κάθε κυρίαρχου εθνικού κράτους είναι η λειτουργία της Δικαιοσύνης, αυτή η αρχή, ως περιεχόμενη στο Σύνταγμα, σας δεσμεύει ως υπέρτατο θεσμό.
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον κύριο Κώστα Αλεξανδρόπουλο, Διευθυντή του Ψυχιατρικού τομέα ΓΝΑ Ευαγγελισμός, ότι έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση, κατά 92%, των ψυχικά ασθενών;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον πρώην επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας κύριο Μανώλη Κοντοπυράκη ότι «μαγειρεύτηκαν» τα στοιχεία του ελλείμματος του 2009;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ μετά τον κύριο Καμμένο, τον κύριο Σταμάτη, τις αποκαλύψεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάδα ξεπουλήθηκε διότι οι πολιτικοί που διαπραγματεύθηκαν ήταν έρμαια από της μίζες της Siemens;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ την 20η Μαρτίου 2012 την βουλευτή Δωδεκανήσου κυρία Μίκα Ιατρίδη που δήλωσε ότι: «Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες πολίτες, εκβιάζονται και τρομοκρατούνται»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών κύριο Κωνσταντίνο Λουράντο να καταγγέλλει ποιοί και γιατί έχουν κάνει πειραματόζωα τους Έλληνες με τα γενόσημα φάρμακα;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τις αποκαλύψεις του Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Σίμου Κεδίκογλου πως το Φεβρουάριο του 2010 ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν έτοιμος να παράσχει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ της τάξης των 26 δισ. ευρώ, αλλά ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου στην δεκαπεντάλεπτη κατά μόνας συνάντησή τους του μιλούσε για την πράσινη ανάπτυξη;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον πρώην υφυπουργό Οικονομικών κύριο Φίλιππο Σαχινίδη την 03η Μαΐου 2010 στην εκπομπή «πρωϊνή ενημέρωση» στην ΝΕΤ;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ στην εκπομπή «Λαβύρινθος» της 09-03-2012 στην ΕΤ3 τον Βουλευτή Ν. Αιτωλ/νίας κύριο Δημήτρη Σταμάτη που με μία καταγγελία ΒΟΜΒΑ ισχυρίστηκε ότι το πολιτικό σύστημα ψηφίζει τα μνημόνια εκβιαζόμενο από τους Γερμανούς και τη Μέρκελ με την περιβόητη λίστα Χριστοφοράκου και τα ονόματα πολιτικών και κομμάτων που έχουν σχέση με τις προμήθειες κλπ;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ το σκάνδαλο του αιώνα με τις μίζες της Siemens και την διαφημιστική εταιρεία CIVITAS που μοίραζε πακτωλούς χρημάτων στα ΜΜΕ για λογαριασμό της Siemens με την οποία είχε συνεργασία;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον κύριο Θεόδωρο Τσουκάτο να ομολογεί για το εκατομμύριο γερμανικά μάρκα που έφτασε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και το ένα ακόμη τέτοιο ποσό προερχόμενο και πάλι από τη Siemens, το οποίο κατέληξε σε λογαριασμό στην Ελβετία;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τις αποκαλύψεις του κυρίου Πάνου Καμμένου για την εμπλοκή της οικογένειας Παπανδρέου, στα CDS και τα παιχνίδια των κερδοσκόπων, την εταιρεία Unigestion που πόνταρε στην πτώχευση της χώρας και τις μπίζνες με το Κατάρ;
ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ τις αποκαλύψεις του Βουλευτή Ευβοίας κυρίου Σίμου Κεδίκογλου, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» της 28-02-2012 για το πώς, «Μας έστελναν στο ΔΝΤ από τον Ιούνιο του 2009!»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ την απίστευτη καταγγελία του βουλευτή Πρεβέζης κυρίου Βαγγέλη Παπαχρήστου ότι στο πολυνομοσχέδιο που ψήφισαν την 12-02-2012 οι 199 βουλευτές, την ώρα που καιγόταν η Αθήνα, σε πολλά σημεία υπήρχαν….κουκκίδες όπου θα συμπληρώνονταν τα ποσά μετά την ψήφιση των σκληρών μέτρων; Συνεπώς, η ψήφιση του νομοσχεδίου συνιστά, εκτροπή από τη συνταγματική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομιμότητα και οφείλετε να παρέμβετε.
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ την κυνική ομολογία του κυρίου Βενιζέλου την 12-02-2012 ότι: «Δίνουμε το αγγλικό δίκαιο στους δανειστές μας, για να μην τους περάσει από το μυαλό ότι αργότερα έχουμε σκοπό να ξαναμειώσουμε το χρέος μας»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον πρώην υφυπουργό εργασίας και βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ηλείας, κύριο Γιάννη Κουτσούκο ότι: «ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες επέβαλλαν στην Τρόϊκα και στο Μνημόνιο επαίσχυντους όρους για τους εργαζόμενους»;
Δεν πληροφορήθηκε πως όταν οι οικονομικοί Εισαγγελείς κινήθηκαν για να ξεβρομίσει ο τόπος, τους κατεδίωξε ο υπουργός Δικαιοσύνης;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον κύριο Αλέκο Αθανασιάδη, Κοζανίτη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι: «Αν δεν ψήφιζα το Μεσοπρόθεσμο θα βρισκόμουν στο χαντάκι»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον, με απίθανο και απύθμενο θράσος, κύριο Ανδρέα Λοβέρδο να διατυμπανίζει ότι: «Όποιος επιχειρήσει να πειράξει τον κ. Παπανδρέου, θα μετατρέψει τη χώρα σε μία χώρα στην οποία υπάρχει μακελειό. Όποιος επιχειρήσει πολιτικά να τον προσβάλει με διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική του, τις επιλογές του, τα ποινικά, η χώρα θα αλλάξει πορεία: Από εκεί που πηγαίνει προς το να μην γονατίσει, σας το δηλώνω αυτό κατηγορηματικά, θα γίνει μακελειό»; Με «μακελειό» απειλεί – ποιούς άραγε; Μήπως τον Ελληνικό λαό;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αφ’ ενός μεν να ομολογεί ότι ψήφισε το μνημόνιο χωρίς καν να το έχει διαβάσει και αφ’ ετέρου να καταγγέλλει ότι: «Σε λίγο θα ελέγχουν τη χώρα, τη δημοκρατία οι Αλβανοί και οι Έλληνες κακοποιοί, οι οποίοι έχουν στρατούς από Αλβανούς»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ την 26-01-2012 τους αγανακτισμένους πολίτες να φωνάζουν «Πεινάμε, πεινάμε» την ώρα που έσπρωχναν στις ατελείωτες ουρές για ν’ αποκτήσουν την πολυπόθητη δωρεάν σακούλα με λαχανικά που θα τους εξασφάλιζε ένα πιάτο φαγητό;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ για τους κ.κ. Χριστοφοράκο, Τσοχατζόπουλο, Μαντέλη, Καραβέλα, Παυλίδη, Τσουκάτο, Πάγκαλο;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον ελληνόφωνο Αμερικανό υπήκοο που ως Πρωθυπουργός της χώρας διετείνετο ότι: «Εγώ, όμως, είμαι υπέρ του να χάνει κανείς την κυριαρχία του, πάντα ήμουν»; Είναι ο ίδιος άνθρωπος που γυρνώντας δεξιά-αριστερά παριστάνοντας τον Πρωθυπουργό, έχοντας ήδη έτοιμη τη συνταγή θανάτου της Ελλάδος, κατέστρεψε ενσυνείδητα την Πατρίδα μας, παραδίδοντας την εθνική της κυριαρχία στους εχθρούς! Είναι αυτός που σκοπίμως διέβαλε τη χώρα στα διεθνή φόρα όταν, ως Πρωθυπουργός των Ελλήνων, μας κατασυκοφαντούσε διεθνώς στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, παγκόσμιας εμβέλειας λέγοντας, ότι «κυβερνά μια χώρα διεφθαρμένη, με διεφθαρμένους πολίτες», είναι αυτός που προτού καν εκλεγεί Πρωθυπουργός είχε προσυμφωνήσει με τους Αμερικάνους το πάγωμα και τελικά την ακύρωση της ενεργειακής συμφωνίας μας με τους Ρώσους, στην κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Είναι ο δόλιος πολιτικός που συνομιλούσε με τον πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ Στρως Καν, πολύ πριν εκλεγεί  Πρωθυπουργός, ώστε να εντάξει τη χώρα μας στο μηχανισμό στήριξης του ΔΝΤ όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Στρως Καν. Ο κύριος Παπανδρέου είναι αυτός που ενεργώντας αντισυνταγματικά, δεν έφερε προς κύρωση από την Βουλή το Μνημόνιο 1; Είναι αυτός που με τους συν αυτώ απαγόρευσαν στην Ελλάδα, με την κατάπτυστη δανειακή σύμβαση, να έχει την δυνατότητα να παίρνει δάνεια από άλλες χώρες! Όπως επίσης, υπέγραψαν τον μη συμψηφισμό του χρέους μας με τα δυσθεώρητα χρέη της Γερμανίας προς την Ελλάδα!
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ τον υπουργό της κυβέρνησης κύριο Ρουπακιώτη που ομολόγησε δημόσια ότι «….υπέγραψε ότι του φέρανε.»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ την αποκάλυψη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κυρίου Χρήστου Μαγκούφη την 14η Νοεμβρίου 2012 στον δίαυλο ΣΚΑΪ ότι: «Από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, χάθηκαν 33 τρις δραχμές εκ των οποίων τα 22 τρις, σημερινής αξίας 65 δις Ευρώ, έφυγαν στο εξωτερικό.»;
ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ότι αποκάλεσε τον κύριο Σημίτη «εκβιαστή», ότι μίλησε για ψεύτικα στοιχεία και σκανδαλώδη εισαγωγή της χώρας στην ΟΝΕ και για το σκάνδαλο των Ολυμπιακών αγώνων και άλλα πολλά;
Θα μπορούσαμε να σας απαριθμήσουμε δεκάδες ή και εκατοντάδες ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ, κύριοι, όταν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ αφού, κατά την κρίση του, ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ως οφείλει, υπέρ του Δικαίου.

Κύριοι λειτουργοί της Θέμιδος, η πατρίδα μας που μέσα σε τρείς δεκαετίες κατάφεραν να εξευτελίσουν, να ευτελίσουν, να διαπομπεύσουν και να συρρικνώσουν οι αργυρώνητοι αιρετοί άρχοντες και το σάπιο αυτοτροφοδοτούμενο σύστημα που δημιούργησαν, είναι η Ελλάδα μας και «Η Ελλάδα δεν είναι αποικία. Η Ελλάδα δεν είναι εταιρεία που χρεοκοπεί αλλά είναι έθνος με ψυχή, υπερηφάνεια και ιστορία που οδηγείται στον εξευτελισμό και την απελπισία χάρη στο «ποταπό» σχέδιο της ΕΕ» και η κοινωνία απαιτεί γενναιότητα εκ μέρους σας. Επειγόντως, απαιτούμε να ανταποκριθείτε ώστε να μην υποθέσουμε ότι εμμέσως επιδοκιμάζετε τις ωμότητες που διαπράττονται σε βάρος Ημών και του Έθνους μας και ότι υιοθετείτε:
1. Την κατάφωρη παραβίαση και κατάλυση του Συντάγματος.
2. Την απεμπόληση των Εθνικών μας δικαιωμάτων επ’ ωφελεία κερδοσκοπικών ομίλων καθώς και η ενσυνείδητη παράδοση της χώρας στο ΔΝΤ.
3. Την Ηθική αυτουργία για την αυτοκτονία χιλιάδων συμπατριωτών μας.
4. Την εσκεμμένη και εγκληματική αποδυνάμωση των Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Την διασπάθιση του Δημοσίου Χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.
6. Την επέμβαση και τον επηρεασμό της Δικαιοσύνης σε στρατηγικής σημασίας υποθέσεις που έβλαψαν και βλάπτουν την Δημοκρατία αλλά κυρίως την υπόσταση του Έθνους.
7. Την παραπλάνηση της κοινής γνώμης σε θέματα υψίστης Εθνικής σημασίας.
8. Την στήριξη της Λαθρομετανάστευσης με αποτέλεσμα η πατρίδα να υφίσταται μεγάλη οικονομική απαξίωση, η ασφάλεια του πολίτου να είναι στο ΝΑΔΙΡ και η εγκληματικότητα να πλήττει το 40% των Ελληνικών οικογενειών.
9. Την συστηματική δυσφήμηση της χώρας και των Ελλήνων προκειμένου να 
 εξυπηρετούνται κερδοσκοπικά και λοιπά παιχνίδια.
10. Την δολοφονία του Έθνους των Ελλήνων και την γενοκτονία αυτού.
11. Την δολιοφθορά σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας, για την παράνομη και πραξικοπηματική, εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εκ μέρους των κυβερνήσεων και υπουργικών συμβουλίων των τελευταίων ετών και της πλειοψηφίας των βουλευτών που ψήφισαν τους αντίστοιχους νόμους σφετεριζόμενοι την ιδιότητά τους ως βουλευτές του Κράτους κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 α περ στ του Ποινικού Κώδικα και ειδικά παραβιάζοντας την αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και τους νόμους.
12. Την αλλοίωση του πολιτεύματος, για την κατάργηση της δημοκρατίας, για την καταλήστευση του δημοσίου, για την διαφαινόμενη συνωμοσία με σκοπό την εκχώρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας ως προπαρασκευαστική πράξη εσχάτης προδοσίας (άρθρα 135 παρ. 2-134 ΠΚ), για την μη αναστρέψιμη καταστροφή της πατρίδας μας που δεν είναι και δική τους, για την καταλήστευση των ταμείων μας και την υπονόμευση της υγείας και της ζωής των πολιτών, τελεσθέντα εγκλήματα στα οποία, λόγω της μη εκ μέρους σας άσκησης της εξουσίας που σας παρέχει το Σύνταγμα και την παράλειψη της οφειλομένης νομίμου ενέργειάς σας, από την μέχρι τούδε συνολική συμπεριφορά σας ΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ, ως τρίτος πυλώνας της κρατικής εξουσίας, ότι σιωπάτε και στέκεστε άβουλα μπροστά στην δολοφονία της χώρας και τον εξανδραποδισμό των ανθρώπων της.
Όταν υπάρχουν τόσα στοιχεία, όταν αυτά συνοδεύονται με τη δημόσια ομολογία του πρώην Υπουργού κυρίου Χρυσοχοϊδη ότι: «ο Παπανδρέου και εμείς καταστρέψαμε τη χώρα», πότε επιτέλους θα συγκινηθείτε και να επέμβειτε;

ΕΠΕΙΔΗ κατά τα κατωτέρω άρθρα του ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ( που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 345/1976 (ΦΕΚ Α 141).)

Άρθρο: 6
Εις την δικαιοδοσίαν του Ειδικού Δικαστηρίου υπάγονται, κατά το άρθρον 100 παρ. 1 του Συντάγματος:
α) Η εκδίκασις ενστάσεων κατά το άρθρον 58 του Συντάγματος. [Το οποίο επιτάσσει]:
Άρθρο: 11
1. Ο ορισθείς εισηγητής μεριμνά διά την επίδοσιν τυχόν παραληφθεισών κοινοποιήσεων, την συγκέντρωσιν των απαραιτήτων διά την διάγνωσιν της υποθέσεως στοιχείων και συντάσσει έκθεσιν, τόσον επί του πραγματικού όσον και του νομικού μέρους αυτής.
2. Άπασαι αι κρατικαί αρχαί υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί εις τον Εισηγητήν τα υπ’αυτού αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίας, ως και να εκθέτουν τας επί της υποθέσεως απόψεις των ητιολογημένως. Η παράλειψις της τοιαύτης συνδρομής, βεβαιουμένη διά πράξεως του Δικαστηρίου, συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα του υπαιτίου οργάνου, δι’ό καθίσταται υποχρεωτική η κατ’αυτού άσκησις πειθαρχικής διώξεως.

Άρθρο: 20
1. Το Ειδικόν Δικαστήριον εάν κρίνη αναγκαίαν προς μόρφωσιν της κρίσεώς του την διεξαγωγήν ή συμπλήρωσιν αποδείξεων, δύναται να εκδώση μη οριστικήν απόφασιν, διά της οποίας διατάσσει παν πρόσφορον προς τούτο μέτρον, και ιδία αποδείξεις, ορίζον τα αποδεικτέα θέματα, τα μέσα αποδείξεως, τον διάδικον ο οποίος θα προσαγάγη τα αποδεικτικά μέσα και την προς διεξαγωγήν προθεσμίαν.
2. Η εξέτασις των μαρτύρων γίνεται είτε ενώπιον του εισηγητού της υποθέσεως είτε ενώπιον ειδικώς οριζομένου ισοβίου δικαστικού λειτουργού, υποχρεουμένου προς τούτο διά της προδικαστικής αποφάσεως, ενεργείται δε πάντως μετά προηγουμένην πρόσκλησιν, υπό του ενεργούντος την εξέτασιν των διαδίκων ή των πληρεξουσίων αυτών, παρισταμένου και γραμματέως.
3.Συμπληρωματικώς εφαρμόζονται αι περί αποδεικτικής διαδικασίας διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.
 
Άρθρο: 32

1. Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον έλλειψιν νομίμου προσόντος ανακηρυχθέντος βουλευτού ή αναπληρωματικού ή νόμιμον κώλυμα προς ανακήρυξιν αυτού, αποφαίνεται άκυρον την ανακήρυξιν.
2. Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον παράβασιν νόμου περί την ενέργειαν της εκλογής, συνεπεία της οποίας γεννάται αμφιβολία περί του εάν το τελικόν αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήθελεν είναι το αυτό άνευ του διαπιστωθέντος ελαττώματος, αποφαίνεται άκυρον την ανακήρυξιν των καθ’ων η αίτησις βουλευτών ή αναπληρωματικών, η οποία καθίσταται αμφίβολος συνεπεία της εκλογικής παραβάσεως, και διατάσσει την επανάληψιν της ψηφοφορίας μεταξύ αυτών και των λοιπών υποψηφίων, η θέσις των οποίων δύναται να μεταβληθή εκ του αποτελέσματος αυτής και καθορίζει τούτους. Εις την περίπτωσιν ταύτην η επανάληψις της ψηφοφορίας διατάσσεται διά της ιδίας αποφάσεως είτε εις ολόκληρον την εκλογικήν περιφέρειαν είτε εις ωρισμένα τμήματα αυτής, αναλόγως της εκτάσεως της διαπιστωθείσης παραβάσεως.
3.Το Ειδικόν Δικαστήριον, αποδεχόμενον λάθος περί την αρίθμησιν των ψήφων, αποφαίνεται άκυρον την συνεπεία του λάθους γενομένην ανακήρυξιν και ανακηρύσσει βουλευτάς ή αναπληρωματικούς τους κατά την ορθήν αρίθμησιν των ψήφων πλειονοψηφήσαντας. Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται αναλόγως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ακυρώσεως ανακηρύξεως, κατά την οποίαν εν όψει της φύσεως της εκλογικής παραβάσεως είναι προφανώς, κατά την κρίσιν του Ειδικού Δικαστηρίου, περιττή η επανάληψις της ψηφοφορίας.
4.Εις ην περίπτωσιν η κατά τας παραγράφους 2 και 3 ακύρωσις της ανακηρύξεως βουλευτών συνεπιφέρει εννόμους συνεπείας και επί ανακηρύξεως βουλευτών ή αναπληρωματικών εις άλλην ή άλλας εκλογικάς περιφερείας, το Ειδικόν Δικαστήριον υποχρεούται να απαγγείλη διά της αποφάσεώς του και τας συνεπείας αυτάς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29.
 
Άρθρο 8 του Νόμου 4255/2014 – ΦΕΚ Α 89 – 11.04.2014
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών Επανάληψη ψηφοφορίας
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει την εκλογή των μελών του και αποφαίνεται για τις αμφισβητήσεις – ενστάσεις, οι οποίες τυχόν θα εγερθούν με βάση τις διατάξεις της Πράξης της προσαρτημένης στην απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, για την εκλογή των αντιπροσώπων στη Συνέλευση με άμεση καθολική ψηφοφορία, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.
Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Αρχή όφειλε και οφείλει να ερευνήσει πάντα τα ανωτέρω και να μη παραμείνει παγερά ασυγκίνητη και απαθής. Εκ του λόγου τούτου διερωτώνται πολλοί Έλληνες, αν Εσείς οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης είσθε πράγματι αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι ή γίνεστε περιδεείς ενώπιον των ισχυρών, τυπικοί δε και αυστηροί μόνον κατά των αδυνάτων και των ασήμαντων και αν τούτο πηγάζει από την εσωτερική σας παρόρμηση.
Υψώνοντας διά της παρούσης ενστάσεώς μας την ύστατη κραυγή του κυρίαρχου Λαού προς Υμάς σας καλούμε: ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ. ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Επειδή νομίμως παρίσταμαι τόσο ατομικώς όσο και εκπροσωπώντας συλλογικώς το κόμμα Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός (ΣΧΕΤΙΚΟ 11) και την “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ -ΕΛΛΑΣ” ως μέλος της Τριμελούς Πολιτικής Γραμματείας [ ΣΧΕΤΙΚΟ 10].

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΩ
Να απορριφθεί η εισηγητική πρόταση της κυρίας Μ. Γκορτζολίδου και να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση-προσφυγή μας στο σύνολό της.

ΑΘΗΝΑ 18/11/2014

Ο ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Οδυσσέας Τηλιγάδας του Ανδρέου

 

3) Υπόμνημα Σμυρλή 

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ «Α.Ε.Δ.»
[Κατ’ άρθρο 100 του Ελληνικού Συντάγματος]
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 
Του Στέργιου Σμυρλή του Σταύρου, Ταξίαρχου ε.α, κατοίκου Γλυκών Νερών-ΠΑΙΑΝΙΑΣ, οδός Κοραή αριθμός 3, ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ και ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ κατ’ άρθρον 58 του Συντάγματος,
1. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ως υποψηφίου βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ως εκλογέως των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 25ης Μαΐου 2014 βάσει της υπ’ αριθμού 66/2014 αποφάσεως του Αρείου Πάγου [Α1 Πολιτικό Τμήμα] για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμό 70/2014 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου.
2. Ως μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του Πολιτικού Συνασπισμού ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ « ΕΛ.ΛΑ.Σ» με έδρα την Αθήνα οδός Κλεισόβης 12 ή Ευριπίδου 57.

   Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2014

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δικαστές,
Για κάθε σκεπτόμενο Έλληνα η παρούσα δίκη είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον της Πατρίδος μας, η δε αξία της αποφάσεώς σας είναι σημαντικότερη αυτής που πάρθηκε την 28η Οκτωβρίου 1940 εναντίον του Φασιστικού Άξονα.
Όπως όλοι γνωρίζουμε η Πατρίδα μας πνέει τα λοίσθια, προσβληθείσα από τον επάρατον ιό της Νέας Τάξης Πραγμάτων.
Η  προσβολή από τον ιό και η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος της χώρας δεν ήσαν γεγονότα τυχαία, αλλά είχαν προσχεδιασθεί και υλοποιούνται παράλληλα.
Ο υποφαινόμενος, τελειώνοντας το 1990 την ΣΕΘΑ, είχα πάρει το πρώτο μήνυμα για την ύπαρξη σχεδίου ακρωτηριασμού της Πατρίδος μας.
Οι Κυβερνήσεις διεδέχοντο η μία την άλλη αφήνοντας το απόστημα του ονόματος της Μακεδονίας να απλώνεται, ενώ η κατάδοση του Λάλα, η παράδοση του Οτσαλάν, το έγκλημα των Ιμίων, η νομισματική μας ένωση με την αντιστοιχία 1€ ίσον με 341 δραχμές, η απάτη του Χρηματιστηρίου, οι πανάκριβοι Ολυμπιακοί Αγώνες, το σχέδιο ΑΝΑΝ, το σαμποτάζ στο Μαρί της Κύπρου και πολλά άλλα εγκλήματα, που ο κόσμος δεν γνωρίζει, αποτελούν δείγματα Πολιτικής διαφθοράς και Εθνικής Προδοσίας μιας Ελληνόφωνης Ελίτ, που η μοναδική της μέριμνα ήταν και συνεχίζει να είναι η συμμόρφωση στα Εθνοκτόνα σχέδια του «μεγάλου αδελφού».

Έτσι φτάσαμε στην ορκωμοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος αν και εγγυητής της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της πατρίδος, άκουσε ατάραχος από την τότε Πρόεδρο της Βουλής ότι επί των ημερών του θα μειωθούν τα σύνορα της Πατρίδος, θα περιορισθεί η Δημοκρατία κλπ.
Ουδέν πολιτικό κόμμα, ουδείς Εισαγγελεύς παρενέβη να κηρύξει άκυρη την ορκωμοσία.
Οι μεγάλες Πυρκαγιές της Πελοποννήσου, της Αττικής και η καταστροφή το 2008 της Αθήνας από Κοσσοβάρους, απετέλεσαν τα γεγονότα που επιτάχυναν την ανάληψη της Κυβέρνησης από τον Γεώργιο Παπανδρέου.

Η περίοδος 2009 μέχρι σήμερα αποτελεί περίοδο πρωτοφανούς προδοσίας της άρχουσας πολιτικής τάξης σε βάρος του Ελληνικού Λαού και γενικότερα του Ελληνισμού.
Έτσι η κομματοκρατία και η συναλλαγή της μεταπολιτευτικής ξενόφερτης ολιγαρχίας εξασθένησαν τα αντισώματα του Έθνους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, η χώρα να είναι διασωληνομένη στην εντατική και να της αφαιρούνται τα όργανα ως έχουσα υπογράψει ,μέσω των αντιπροσώπων της αλλά χωρίς την έγκριση των δικών της δηλαδή του κυριάρχου Ελληνικού Λαού, το σχετικό μνημόνιο του «Δωρητού Οργάνων».
Σε πραγματικούς όρους η παρούσα κατάσταση της Χώρας έχει ως εξής:
*      Το Σύνταγμα έχει καταργηθεί και η Δικαστική Εξουσία, ως ο τρίτος πυλώνας του κράτους, είναι απούσα.
*     Το κράτος δεν λειτουργεί, η παιδεία και η Υγεία βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο
*      Η οικονομία και η ανάπτυξη βρίσκονται στον πάτο ενώ η ΑΟΖ και οι Γερμανικές οφειλές απεμπολούνται
*     Οι Τράπεζες κατέστρεψαν την Ελληνική Επιχειρηματικότητα, βοήθησαν τις γειτονικές χώρες και υπερχρέωσαν τον Ελληνικό Λαό.
*       Ο διασυρμός, η γενοκτονία του Λαού και ο εκπατρισμός του φυτωρίου του Έθνους συνεχίζεται.
*       Τα ΜΜΕ τρομοκρατούν τον Λαό, αποκρύβουν την αλήθεια και εξυπηρετούν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων στην υλοποίηση του εθνοκτόνου έργου της.
*        Κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και τις Τράπεζες, ξεπουλούν τον πλούτο της Πατρίδος.
*       Πράκτορες, Ισλαμοφασίστες και παρακράτος απειλούν την ασφάλεια της Χώρας.
*       Η Ακαδημαϊκή και Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται σε λήθαργο.
* Η εξωτερική μας Πολιτική είναι προδοτική, παραχωρώντας τα πάντα στους πάντες. Εδώ ακριβώς δικαιώνεται ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, όταν ως Υπουργός Εθνικής Αμύνης, καταργώντας το Α’ΣΣ, είπε ότι η Άμυνα της Χώρας θα εξασφαλισθεί με την σωστή Εξωτερική μας πολιτική, δηλαδή θα παραδώσουμε Γη και Ύδωρ και θα καταργήσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις.
*       Τα Εθνικά θέματα είναι όλα ανοιχτά. Η Κυπριακή και η Ελληνική ΑΟΖ ευθέως απειλούνται από τον κουμπάρο, τον Ερντογάν, ενώ ο τρίτος Βαλκανικός πόλεμος, αυτή τη φορά ως αποτέλεσμα μεταβολής των γεωπολιτικών εξελίξεων (π.χ. σύμπτωση αλυτρωτικών επιδιώξεων γειτόνων με συμφέροντα Μ. Δυνάμεων στην περιοχή) είναι σχεδόν βέβαιος.
* Οι Ένοπλες Δυνάμεις, το καμάρι του Έθνους, που επί σαράντα χρόνια αποτελούν τον σάκο του Μποξ των διαπλεκομένων κομμάτων και των προδοτικών ΜΜΕ, αδυνατούν σήμερα να εξασφαλίσουν την Εθνική Άμυνα της Χώρας γιατί οι κομματικές ηγεσίες τους ταυτίσθηκαν με τις προδοτικές Κυβερνήσεις, που επιδιώκουν τη διάλυση τους και τον διαμελισμό της Ελλάδος.

Κύριοι Δικαστές,
Αυτή τη στιγμή που κατατίθεται η παρούσα ένσταση, η Ελλάδα είναι στο προθάλαμο του πολέμου, και θα έπρεπε οι πολεμικές προετοιμασίες, το ηθικό του Λαού και των Ενόπλων Δυνάμεων, η Παλλαϊκή Άμυνα, τα πολεμικά αποθέματα και το υλικό ψυχολογικών επιχειρήσεων κατά των αντιπάλων να βρίσκονται σε επάρκεια.

Αντ’ αυτών τα προδοτικά ΜΜΕ συνεχίζουν να αποκοιμίζουν και να τρομοκρατούν τον Ελληνικό Λαό, οι παρελάσεις να είναι μόνο για τους επισήμους, η ξενόφερτη ΝΕΡΙΤ να έχει αλλεργία με τον Εθνικό Ύμνο και οι γαλιάντρες της Παγκοσμιοποίησης να προσπαθούν ακόμη να με πείσουν ότι οι γονείς μου από τη Σμύρνη το 1922, μετά από μία ωραία εκδρομή, απεφάσισαν να μείνουν για πάντα στην Αθήνα
Οι Ένοπλες Δυνάμεις προπαρασκευάζονται για πόλεμο. Πόλεμος για τους πολεμιστές σημαίνει θάνατος. Όταν ο πολεμιστής έχει την βούληση ή πεθαίνει για την πατρίδα, την μάνα, την αδελφή, για τους τάφους των προγόνων, τότε ο θάνατος αυτός βραβεύεται με την αθανασία του. Ο πολεμιστής είναι τετιμημένος. Έτσι θεωρείται σε όλες τις ευϋπόληπτες και αξιοβίωτες χώρες.
Όταν οι ‘Ένοπλες Δυνάμεις αποκαλούνται «ένστολοι» και δεν χαίρουν της αναλόγου εκτιμήσεως και προστασίας από την πολιτική ηγεσία , τότε το μέλλον της χώρας διαφαίνεται αβέβαιον.
Η σημερινή πολιτική ηγεσία είναι ανάλγητη, βουτηγμένη στα σκάνδαλα και στη μειοδοσία, ανίκανη και άκρως επικίνδυνη.

Τα ΜΜΕ στην Ευρώπη, με την ανοχή της κυβέρνησης, έχουν δημιουργήσει μία τελείως απαξιωτική εικόνα για τον μισητό Έλληνα που η εξαφάνισή του από προσώπου γης, θα ήταν μία σωστή ενέργεια για την πεπολιτισμένη Ευρώπη των παιδόφιλων, κτηνοβατών και αιμομιχτών.
Κύριοι Δικαστές αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, σας δίδεται η ευκαιρία να σώσετε την Ελλάδα , την Δημοκρατία, τον Ελληνισμό και όχι μόνο. Σας δίδεται η ευκαιρία να εξιλεωθείτε για την ανοχή ή και συμμετοχή σας σε αυτό το αρρωστημένο κομματοκρατούμενο ανθελληνικό σύστημα, με το να καθαρίσετε το απόστημα, απομακρύνοντας αυτούς που έβλαψαν θανάσιμα την Ελλάδα.
Ο Λαός και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι μαζί σας, για ένα νέο Μαραθώνα, που θα σώσει την Πατρίδα μας και την ανθρωπότητα από τις ανταγωνιστικές αγορές των κερδοσκόπων και των εμπόρων των Εθνών, από τον Μεσαίωνα που άρχισε.
Ευαισθητοποιημένοι, υπεύθυνοι και ώριμοι Έλληνες πολίτες ενώνονται διεκδικητικά για να υποδείξουν αυτούς που πιστεύουν ότι έχουν τα εχέγγυα να οδηγήσουν τον Ελληνισμό στη συμπαντική του αποστολή.
Ο καθένας οφείλει να πράττη εφ’ ω ετάχθη, γιατί τότε μόνο θα έχουμε εκπληρώσει τον όρκο που δώσαμε.
Ο Θεός της Ελλάδος μαζί σας.

Επειδή
Νομίμως παριστάμενος , τόσο ατομικώς όσο και εκπροσωπώντας συλλογικώς και την « ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛ.ΛΑ.Σ», ως μέλος της πολιτικής Γραμματείας

Ζητώ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση-προσφυγή στο σύνολό της

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014

Ο Ενιστάμενος και αυτοπροσώπως παριστάμενος

Σμυρλής Στέργιος του Σταύρου

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

– Η βουλή αθώωσε Μιχελάκη και Βογιατζή (Τα πρακτικά της “δίκης”)

– ΜΠΑΝΑΝΙΑ: Απόπειρα εξαγοράς βουλευτών και άλλα ωραία πράγματα

– Νικ. Νικολόπουλος προς Υπ. Δικαιοσύνης για μη λήψη ενεργειών Δικαστικων Αρχών κατά Βενιζελου

– Στις 12 Νοεμβρίου 2014 και για πρώτη φορά στην ιστορία συζητήθηκε ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστήριου υπόθεση που αφορά τη κατάλυση του συντάγματος η οποία επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο την ύπαρξη ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ.

– ΑΠ 65/2014 Νόμιμη συμμετοχή ΧΑ, ΝΔ, ΕΛΙΑ κλπ στις Ευρωεκλογές – 11 Μαΐου 2014

Advertisements
By justiceforgreece

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s