Για τα πρακτικά: Η επιστολή Χαρδούβελη στους εντολοδόχους του (must read)

fasismou

Σημειώστε παρακαλώ ότι ο υπουργός οικονομικών δεν εκπροσωπεί διεθνώς την Ελληνική Δημοκρατία και δεν μπορεί να δώσει αναφορά ή να δεσμευτεί για λογαριασμό της και ότι η όποια σχετική εξουσιοδότηση είναι άκυρη.

Σας θυμίζω ότι το 2010, χωρίς σχετικό αίτημα του Αρχηγού του Κράτους και σχετική έγκριση του από την Ελληνική Βουλή, ξεκίνησε επιχείρηση “διάσωσης” της Ελληνικής Δημοκρατίας από ξένες δυνάμεις και ότι η παρούσα αλληλογραφία είναι μέρος της παράνομης αυτής επιχείρησης.

Άρθρο 36Σ
1.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τήρηση οπωσδήποτε των ορισμών του άρθρου 35 παράγραφος 1, εκπροσωπεί διεθνώς το Κράτος, κηρύσσει πόλεμο, συνομολογεί συνθήκες ειρήνης, συμμαχίας, οικονομικής συνεργασίας και συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις και τις ανακοινώνει στη Βουλή, με τις αναγκαίες διασαφήσεις, όταν το συμφέρον και η ασφάλεια του Κράτους το επιτρέπουν.
2.Οι συνθήκες για εμπόριο, φορολογία, οικονομική συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις, και όσες άλλες περιέχουν παραχωρήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με άλλες διατάξεις του Συντάγματος, τίποτε δεν μπορεί να οριστεί χωρίς νόμο, ή οι οποίες επιβαρύνουν ατομικά τους Έλληνες, δεν ισχύουν χωρίς τυπικό νόμο που τις κυρώνει.
3.Μυστικά άρθρα συνθήκης δεν μπορούν ποτέ να ανατρέψουν τα φανερά.
4.Η κύρωση διεθνών συνθηκών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης κατά το άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 4.

Η ξένη παρέμβαση βασίζεται σε ανυπόστατη Διεθνή (Διακρατική) Δανειακή Σύμβαση που δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν έγινε νόμος του κράτους παρότι κατατέθηκε ως νομοσχέδιο προς ψήφιση από την βουλή. Δείτε το: Κύρωση της από 8 Μαϊου 2010 Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δανειολήπτη και αφετέρου κρατών μελών της Ευρωζώνης και του ΚfW ως δανειστών καθώς και του από 10 Μαϊου διακανονισμού χρηματοδότησης, αμέσου ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης

Και ακριβώς επειδή η Δανειακή Σύμβαση “Διευκόλυνσης” της Ελληνικής Δημοκρατίας, από 14 εκ των 28  κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ σύμβαση για την σύναψη και την εκτέλεση της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά δάνεισε έναν μηχανισμό της (την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ο εκπρόσωπος της κ. Katainen, δήλωσε ότι σε τέτοιες συμφωνίες οι συμβαλλόμενοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ότι θέλουν, ότι δεν έχουν σχέση με το ενωσιακό δίκαιο και ότι η προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Ελλήνων είναι υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας η οποία έχει δεσμευτεί κιόλας σχετικώς.  

Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής

17 Σεπτεμβρίου 2014

Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει ότι, κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όσον αφορά, ωστόσο, τα προγραμματικά έγγραφα, δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της: υπό την έννοια αυτή δεν μπορεί να γίνει επίκληση του Χάρτη, ενώ στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. κλπ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ KATAINEN ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΜΙΧΤΕΙ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ : 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

Θέμα: Έκθεση εμπειρογνώμονα των ΗΕ για την προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα ως απόρροια της εφαρμογής μέτρων λιτότητας

Πρόσφατη έκθεση του ειδικού εισηγητή των ΗΕ Cephas Lumina (Report on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, Addendum, Mission to Greece, UN A/HRC/25/50/Add.1) διαπιστώνει ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής υποβαθμίζουν την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις των ΗΕ, αλλά και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Έκθεση συστήνει στους δανειστές (άρα και την ΕΕ), μεταξύ άλλων: α) να μην παρέχουν βοήθεια υπό όρους άσκησης παρεμβατικών και ταπεινωτικών πολιτικών που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· β) να συμπεριλάβουν τη μείωση της ανεργίας και της φτώχειας ως μετρήσιμους στόχους στο πρόγραμμα προσαρμογής· γ) να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς σχολιάζει τις θέσεις της Έκθεσης ως προς την παραβίαση δικαιωμάτων και από όργανα της ΕΕ και τις ανωτέρω συστάσεις που απευθύνονται και σε αυτήν;
2. Τι προτίθεται να πράξει για να παύσει η παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

ΤΩΡΑ ΟΣΟΙ ΞΕΡΕΤΕ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ :

(Όπως βλέπετε, μιλάει και υπογράφει για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας είναι … απλός υπάλληλος διορισμένος από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της δημοκρατίας.)

πηγή AvantiPopolo.gr  

 

 

Η συνέχεια ΕΔΩ ή στην πηγή.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ :

– Τα αποτελέσματα της διάσωσης της Ελλάδας σύμφωνα με τα στοιχεία της EUROSTAT (23 Απριλίου 2014) ΔΕΝ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΑΝ (ΕΣΩΣΑΝ)  …. 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ! Δείτε τι έδωσαν με μια διυπουργική απόφαση στο ΤΑΙΠΕΔ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.